A végtelen tökéletességű Isten fogalmának megközelítése nyolc fokozatban ( Kedvcsináló a Gömbszimbolikához )

2012.02.18 13:51

Részlet a Gömbszimbolika 8-dik témakör, harmadik részéből..

 

 

3. A végtelen tökéletességű Isten fogalmának megközelítése nyolc fokozatban

 

Most pedig, hogy ezt a két kérdést tisztáztuk, megkezdhetjük a Kozmosz mélypontjáról az istenfogalomnak, a végtelen tökéletességű Isten fogalmának megközelítését! Keresztül fogunk haladni nyolc fokozáson. Figyeljük majd meg! Minden fokozat, mely az előző fokozat távlatában végtelen nagy volt, a következő fokozat távlatában paránnyá zsugorodik!
Első fokozat: Alapfok. Egy ember életének egyetlen pillanata parány földi életében! És nincs egyetlen ember egyetlen oly pillanata, amely ne feküdnék tisztán és világosan Isten öntudata előtt!
Második fokozat: Egy ember jelenlegi földi élete elenyésző paránya az idők végezetéig tartó szellem életének! És ezt a szellemnek örökké tartó életét az Isteni szeretet örökkévalóságok óta az idők végtelenségéig pillanatról pillanatra a legcélravezetőbben vezérli!
Harmadik fokozat: Egy ember-egy szellem évmilliárdos múltú és örökké tartó életével elenyésző paránya a földhöz kapcsolt sokmilliárdos szellemseregnek! És gondoljuk meg, 5 milliárd, mint ember, inkarnált állapotban 100 milliárd a légköri és geológiai szférákban! És minden szellemet az isteni szeretet külön-külön, egyénileg vezérel! És pedig úgy vezérel, hogy örökké tartó élete alatt mindig akkor és azzal a szellemmel találkozzék, akivel szemben feladatát meg kell oldania, és amikor ennek a találkozásnak a pillanata a kiegyenlítődésre a probléma megoldására a legalkalmasabb!
Negyedik fokozat: A Föld sokmilliárdos szellemcsoportjával parányi porszeme naprendszerünknek, naprendszerünkben vezérelt szellemcsoportok milliárdjainak! Hangsúlyozom! Az isteni öntudat minden szellemet örökkévalóságokon keresztül pillanatról pillanatra egyénileg vezérel a számára legcélravezetőbb úton, a legcélravezetőbb körülményekbe helyezve! A földi szellemlégió már 15 milliárd év óta cselleng a tékozló fiú állapotában, szellemi moslékon tengődve! Ez a mi legrövidebb utunk! Isten számára nincs idő, mondja a Szentírás!
Ötödik fokozat: Naprendszerünk elenyésző parány Tejút-rendszerünkben, Galaxisunkban! És jól jegyezzük meg! Tejút-rendszerünk 300 milliárd naprendszerében mindenütt szellemseregek milliárdjait vezérli az isteni öntudat a fejlődés örökkévalóságai ciklusaiban! Még pedig minden szellemet egyénileg a számára legcélravezetőbb módon!
Hatodik fokozat: Világrendszerünk, galaxisunk, elenyésző parány metagalaxisunkban! Az emberiség által észlelhető 10 milliárd fényév sugarú térben elhelyezkedő világrendszerek milliárdjainak rendszerében! Ezt állapítják meg a csillagászok! És most, hogy galaxisunk, tejút-rendszerünk paránnyá zsugorodott, gondoljuk meg, hogy az égbolton megfigyelhető csillagmilliárdok, egyes ködfoltoktól eltekintve, mind a mi tejútrendszerünkhöz, tehát egy tejút-rendszerhez tartoznak! És milliárd ilyen világrendszer van metagalaxisunkban! Ilyenek a milliárd fényév távolságokban észlelt spirálködök-csillaghalmazok! Mint mindnyájan tudjuk, a fényév kifejezés távolságot jelent! Ott, ahol a távolságok már olyan nagyok, hogy kilométerekben már nem tudjuk érzékelhetően kifejezni, fényévekben kezdünk számolni! Egy fényév jelenti azt a távolságot, melyet a fény egy év alatt be tud futni. Gondoljuk el! A Hold távolsága a Földtől 1 és 11 fénymásodperc! A Nap távolsága a Földtől 6 fényperc! Tehát már egy fényév is elképzelhetetlen távolságot jelent! Tejútrendszerünk, galaxisunk pedig kb. 100.000 fényév átmérőjű térben elhelyezkedő 300 milliárd naprendszerből áll! Mint mondtam, teleszkópjaink által észlelhető csillagok egy tejútrendszerhez, a mi tejút-rendszerünkhöz tartoznak! Csillagászaink észlelnek még millió és milliárd fényév távolságokban spirálködöket, melyek a mi tejútrendszerünkhöz hasonló világrendszerek! Megismétlem a hatodik fokozást! Tejútrendszerünk csillagmilliárdjaival együtt elenyésző parány metagalaxisunkban, a csillagászok által észlelhető 10 milliárd fényév sugarú térben elhelyezkedő galaxisok milliárdjainak rendszerében!
Hetedik fokozat: Metagalaxisunk a galaxisok milliárdjainak rendszere, vagyis a bukás teljessége a kozmosz, jelentéktelen bárányfelhő az ős tisztaságú világrend mérhetetlen derült égboltozatán! Ezt a szellemi világrendet anyagi teleszkópjainkkal észlelni nem tudjuk! Azonban létezik és betölti a világegyetemet! Ne felejtsük el az első alapvető fogalmat! Isten szellem és a világegyetemet az ő képére és hasonlatosságára teremtette! Tehát a teremtés, úgy ahogy Isten kezéből kikerül: szellemi, az ő képére teremtette! Azonban a teremtettség elenyésző töredéke, hangsúlyozom, elenyésző töredéke elbukott, eltávolodott Istentől és ezáltal anyagiasult világrendszereket hozott létre a szellemi világrend mérhetetlen derült égboltozatán! A galaxisok milliárdjai elenyésző töredék a teremtettségben, ez az elveszett egy a 99 igaz között az evangélium számtörvénye szerint! Hogy valóban milyen kis mértékű ez az Istentől való elhajlás, anyagiasulás, a szellemi világrend derült égboltozatán, arról beszámolnak csillagászaink, mikor megállapítják, hogy az egyes csillagok oly messze esnek egymástól, mintha homokszemeket 100 km-es távolságra helyeznénk egymástól! Tehát itt egy homokszem, majd 100 km-re semmi, majd ismét egy homokszem, majd 2-300 km-ig ismét űr, majd ismét egy homokszem és így tovább! És az égitestek ilyen elosztottsága a kozmosz legsűrűbben anyagiasult helyein, az egyes tejútrendszereken belül van így, ahol a csillagok csoportosulva, tömörülve vannak! Az egyes tejútrendszerek közötti mérhetetlen terekben azonban a szellemi világrend létezik és működik!
Végül a nyolcadik fokozat: A teljes teremtettség az abszolút világegyetem, vagyis az anyagi, félanyagi és szellemi világrend abszolút teljessége paránnyá zsugorodik az abszolút végtelenségű Mennyei Atyával, a végtelen szeretettel szemben! Ennek döbbenete fog elénk tárulni az Isteni Lét végső, harmadik témakörénél, a teremtésnek meg nem nyilvánuló Isten, az abszolút végtelen ős titok szemlélésénél! Most pedig tegyük meg gondolatban ezt a végtelen utat vissza a végtelen nagyból a pillanat kiinduló pontjáig!...

 

Téma: A végtelen tökéletességű Isten fogalmának megközelítése nyolc fokozatban ( Kedvcsináló a Gömbszimbolikához )

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása