24.hu - Halálra kövezték -az első- Szent Istvánt

2016.01.04 19:02

 

Extra..

 Szkítiától Maghrebig - Isten ostora és a tetrarkhák II.

Szkítiától Maghrebig - Isten ostora és a tetrarkhák I.

Szkítiától Maghrebig - Nagy Konstantin

Szkítiától Maghrebig - A nagy ciklus IV. - Mártír kor

Tóth Gyula – Szkítiától Maghrebig 2. (Elhangzott Debrecenben a Hajdú Bihari Magyarok Szövetsége szervezése által)

Tóth Gyula

 

 

Kiemelt..

Betyárvilág - Életnek Koronája – a Szent Korona képrendjének összefüggései Szent István intelmeivel

Toruk Makto - Maja és más jóslatok a Magar mágusokról és Hunikról

Németh Zsolt - A Halak világkorszakának kezdete és vége
A Magarok elhozzák az Aranykort

Hajnal Gyöngyi - A napút-téridő egységeinek rendszere és jelentősége

Mag-ÚR-ság - A Szent Korona Erővonalai

Világos(s)Ág - A Magyar nyelv elfe(le)dett múltja

Ember's-Ég - Szent István áll ma, avagy egy álom-állammá szerveződése..

Szántai Lajos - A magyarság keresztútja 1-2 (nagyon ajánlott)

Hatodik napon speciál - Augusztus 17 (A Szent István színdarab premiere)

Hatodik napon - IMÁRA MÁRIA ORSZÁGA

Szántai Lajos - A Szent korona apostolképei 1 - 2

Szántai Lajos - A magyarság keresztútja 1-2 (nagyon ajánlott)

Domonyi Aries - Vélemények rólunk, Magyarokról

Szelestey László emlékére - "Hírök, nevök fennmarad..."

Őseink gondolkodásmódja népmeséink és képi ábrázolásaink tükrében

Márai Sándor - Arról, mi az élet igazi élménye

Előzmény..
Ember's-Ég - Vízöntőfelé a Magyarság

Vasslajosblogja - A Vízöntő korszaka

Szántai Lajos - A Szent korona működése - Kis Károly koronázása

Betyársereg - Ilyet sem olvasunk minden nap

Szelestey László emlékére - Rettegett bakonyi betyárok

Őseink hagyatékai - A büszke szürkemarháról

Szkítiától Maghrebig - A Gutkeled nemzetség II.

Fényveled - Koppány és Gyula megcsinálta a trianoni helyzetet.../Pap Gábor előadásából/

PÉLDA MINDEN IGAZNAK ÉS INTELEM A HAZAÁRULÓKNAK

Ember's-Ég speciál - Facebook-csoport ajánLáss

Szántai Lajos - Mátyás király vállalása - "Népek Krisztusa, Magyarország"

Szent István első magyar király a királyok tízparancsolatáról Szent Imre herceghez

Képes Krónika

 

 

Kapcsolódó linkek..

Szántai Lajos - "Lőn nagy csendesség a mennyben..." 1.rész (A Jelenések könyvének elemzése)

Szántai Lajos előadása Vitéz János esztergomi érsek jövendölései 1. rész

Ember's-Ég - Megszelídíthető az ember - egy látomás ami több mint az apokalipszis

Szabó Sinkó Magda : A Magyar Géniusz

Hagyomány és Történelem kutatás

 

 

Első királyunk és édesapja, Géza nagyfejedelem is az István nevet választotta a keresztségben. Nem véletlenül, István diakónus, első vértanú az Egyház egyik leginkább tisztelt személyisége. Hogy miért, arról Nagypál Szabolcsot, római katolikus teológust, az ELTE ÁJK egyetemi adjunktusát kérdeztük.

 

 

A hit és a Szentlélek töltötte el

Kezdjük rögtön azzal, mit jelentett eredetileg a diakónus. Ahogy nőtt a krisztuskövetők száma, úgy szaporodott a 12 apostol gondja is. Amikor pedig már maguk a hívek panaszkodtak, hogy az özvegyek gondozása terén különbséget tesznek a közösség csoportjai között, lépniük kellett valamit. Egybegyűjtötték a tanítványokat, és meghagyták:

 

Testvérek, válasszatok ki magatok közül hét jó hírben álló, bölcs és Szentlélekkel eltelt férfit, és ezeket állítjuk be e munkába. Mi pedig majd az imádságnak és az Ige szolgálatának szenteljük magunkat

– találjuk az Apostolok cselekedeteiben (6,3–4).

 

Így választották ki a hét diakónust, köztük Istvánt, „akit hit és Szentlélek töltött el” (ApCsel 6,5). István valószínűleg már egyike volt Jézus 72 tanítványának is, lángszavú szónok, társai közül a legkiemelkedőbb. A Szentírás István diakónust párhuzamba állítja Jézussal: csodákat tesz, hirdeti az igét, majd őt is bíróság elé állítják és kivégzik, halála előtt pedig ő is gyilkosai lelki üdvéért könyörög – emeli ki Nagypál Szabolcs.

Érvelése, szónoki képességei miatt ellenfelei vitában nem tudták legyőzni, ezért

 

fölbujtottak néhány embert, akik ezt állították: ’Hallottuk, amint káromló szavakat mondott Mózes és Isten ellen.’ Így aztán annyira fölizgatták a népet, a véneket és az írástudókat, hogy végül is rárontottak, megragadták és elhurcolták a főtanács elé.

(ApCsel 6,11–12)

Megnyílt a vértanúk hosszú sora

Védőbeszédére a bírák sem tudtak megfelelni, egyre csak nőtt dühük. És akkor Istvánnak látomása volt: „Látom a megnyílt eget, és az Emberfiát, amint Isten jobbján áll!” (ApCsel 7,55)

A főtanács tagjai ezt istenkáromlásnak tartották, ezért a fogukat vicsorgatták, felugráltak a helyükről, egyesek a fülüket is befogták, ne hallják szavait.

A tömeg őrjöngve lökdöste végig Jeruzsálem utcáin, ki a Damaszkuszi kapun, hogy végrehajtsák az ítéletet. „Amikor megkezdték István megkövezését, így imádkozott: ’Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet!’ Amikor pedig térdre rogyott, fönnhangon kiáltotta: ’Uram, ne ródd föl nekik e bűnt!’ Alighogy ezt mondta, kilehelte lelkét.” (ApCsel 7,58–8,1)

Ezzel pedig István lett az első ember, aki életét áldozta a Jézusba vetett hitéért. Kulcsmozzanat ez a vallás történetében, a diakónus halála a végsőkig komolyan veendő vallássá tette kereszténységet, és elindította az úton, amelynek végén a kereszténység elvált a zsidóságtól – világít rá a teológus.

Nem tudjuk, milyen napon kövezték halálra a később szentté avatott első vértanút, de ünnepe így sem „véletlenül” került december 26-ára, Jézus születésnapja utánra. Az egyházi év üteme a körkörösséget hangsúlyozza: Jézus születése után István nyitja meg a naptárban a vértanúk és szentek hosszú-hosszú sorát.

 

https://24.hu/light/2015/12/26/halalra-koveztek-szent-istvant/
 

Téma: 24.hu - Halálra kövezték -az első- Szent Istvánt

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása