Amit a világ nagyjai mondtak rólunk, Magyarokról 4.rész

2012.08.02 18:49

 

Előzmény..

https://embers-eg.webnode.hu/news/amit-a-vilag-nagyjai-mondtak-rolunk-magyarokrol-3-resz-/

 

Amit a magyarság szellemi értékekben a világnak adott, messze kimagaslik sok nagy nemzet teljesítményei közül is.

Elég ha csak a tudományban és sportban elért eredményekre utalunk.

Itt olvasható néhány idézet, hogyan vélekedtek rólunk az elmúlt századok­ban a világ kiemelkedő szellemiségei.

Légy büszke Magyarságodra!

 


CHARLES-LOUIS MONTESQIEU (1689-1755), francia filozófus:
"A magyar híres szabadságszeretetéről, nemes és nagylelkű jelleméről,
hősi bátorsá­gáról.
Vendégszeretetének legendás híre van."

CHARLES MAURICE TALLEYRAND-PÉRIGORD gróf (1754-1838) francia államférfi, diplomata mondta Napoleonnak:
"Felség! Régi szokásuk a magyaroknak, hogy felnéznek nagyjaikra és büszkék múltjukra. Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük amit akarsz."

Jules Michelet History of FranceJULES MICHELET (1798-1874) francia történész:
"A magyar nemzet a hősiesség, a lelki nagyság és a méltóság arisztokráciája. Mikor fogjuk adósságunkat ez áldott nemzet iránt leróni, mely a Nyugatot megmentette? Vajha a francia történetírás leróhatná már egyszer hálájának adóját a magyarsággal, a nemzetek hősével szemben. E nemzet hősi példájával felemel és megnemesít minket. A magyar hősiesség magas erkölcs megnyilatkozása."

NAPOLÉON BONAPARTE /Napoleone di Buonaparte/ (1769-1821) hadvezér, politikus, francia császár olasz nemesi családból származó, korsikai születésű francia 1809-ben írta hozzánk magyarokhoz intézett kiáltványában a győri csata előtt:
"Dicső származástok régiségével méltán büszkélkedhettek..."

VICTOR HUGO (1802-1885) francia költő, író:
"Magyarország a hősök nemzete,
Német­ország az erényt, Franciaország a szabadsá­got, Olaszország a dicsőséget képviseli a nemzetek sorában.

Magyarország a hősiesség megtestesülése."

ELISÉE RECLUS (1837-1916)
"Magyarország rendkívüli előnye, hogy szoros értelemben vett földrajzi egység. A magyar királyság földrajzi szempontból Európa egyik legösszefüggőbb területe. Bármint alakuljon is a közép-európai államok sorsa, bizonyos, hogy a magyarság mindig a legjelentékenyebb szerepet fogja játszani a Kárpátok által körülvett óriási arénában."

G. HERRING angol utazó 1838-ban kiadott útiraj­zában írja:
"Magyarország gátja volt a török terjesz­kedésnek, bölcsője az alkotmányos szabadság­nak és a vallási türelemnek."

EDUARD SAYOUS (1842-1898) francia történész:
"A nyugati nemzeteknek hálával kell elismerniük azokat a szolgáltatásokat, amelye­ket Magyarország tett a civilizációnak, elő­ször, amikor testével vetett gátat a barbariz­musnak, majd midőn tántoríthatatlan bátorság­gal ragaszkodott szabadságához."

SAINT RENÉ TAILLANDIER (1817-1879) francia író, kritikus:
"A magyar nemzet nem pusztulhat el, s ha sírba tennék is, előbb-utóbb fel fog támadni."

R. BACKWILL angol politikai író írja 1841-ben:
"Magyarország foglalja vissza helyét a nemzetek között, és legyen az, ami régente volt: Európa legbüszkébb védőbástyája."

 

https://domonyi.aries.hu/velemenyek-rolunk-MAGyarokrol.html

 

 

Téma: Amit a világ nagyjai mondtak rólunk, Magyarokról 4.rész

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása