Ki hat ma meg? Mahatma Ghandi idézetek

2012.10.04 09:08

Előzmény: https://embers-eg.webnode.hu/news/indian-bolcsessegek-/

 

 

 

Mohandász Karamcsand Gandhi, híveitől kapott tiszteletnevén Mahátma (sz. j. nagy lélek) Gandhi
India politikai és spirituális vezetője, az indiai függetlenségi mozgalom vezéralakja.

 

"Az igazság kemény, mint a kő és gyengéd, mint a liliom.",,A gyáva ember képtelen a szeretet kimutatására, az a bátrak kiváltsága.”
 

,,A gyengék sosem bocsátanak meg. A megbocsátás az erősek jellemzője.”

 
,,A hatalom birtokának az a hatása, hogy az emberek siketekké és vakokká válnak. Nem látják többé azt, ami az orruk előtt van, és nem hallják, ami a fülükbe harsog.”

 
,,Ahol szeretetre méltó egyéniségedet nem eresztik be, ott hassál jó példáddal.”


,,A különbség a között, amit megteszünk és amire képesek lennénk, megváltoztathatná a világot.”


,,A szemet szemért elv teszi a világot vakká.”

 
,,A szerelem a világ leghatalmasabb ereje, amely a leginkább emberi.”


,,A szeretet és az igazság olyan szoros egységet alkot, hogy gyakorlatilag nem is lehet őket szétválasztani. Olyanok, mint ugyanannak az éremnek két oldala.”
 

,,A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia. Senki sem téríthet el engem ettől a meggyőződéstől, mert a tapasztalás tanított meg rá.”

 
,,A vallások különböző utak, amelyek ugyanoda vezetnek. Mit számít, hogy külön úton járunk, ha a célunk közös?”

 
,,A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát.”

 
,,Az anya mindig gondosan ügyeljen arra, nehogy gyermekét helytelenül alkalmazott szeretetével elrontsa.”


,,Az emberi hang sosem ér olyan messzire, mint a lelkiismeret.”


,,Az emberiséget a szeretet törvénye uralja. Ha az erőszak, azaz a gyűlölet uralkodna már rég kihaltunk volna. És mégis, a tragédiája a dolognak, hogy az úgynevezett civilizált emberek, és nemzetek úgy viselkednek, mintha a társadalom alapja az erőszak lenne.”


,,Az erőszaknélküliség a tökély egyik állapota. Jelenti a célt, amely felé az emberiség természettől fogva, ha talán öntudatlanul is, halad.”


,,Boldogság az, ha amit gondolsz, amit mondasz, és amit teszel, összhangban vannak egymással.”


,,Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik.”


,,Ellenzem az erőszakot, mert ha úgy tűnik is, hogy hasznos, a haszon csak átmeneti, de a szörnyűség, amit okoz, maradandó.”


,,Először magadban kell létrehozni a változást, amit a világtól követelsz.”


,,Először megtűrnek téged, később nevetnek rajtad, később harcolnak ellened, majd győzöl.”


,,Fájdalmasan tudatában vagyok tökéletlenségeimnek, s ebben a megismerésben rejlik minden erőm.”


,,Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd.”


,,Használd az igazságot az üllődnek, az erőszakmentességet a kalapácsodnak, és utasíts el mindent, ami nem állja ki az igazság üllőjének és az erőszakmentesség kalapácsának próbáját.”


,,Hogy mit gondolok a nyugati civilizációról? Azt hiszem, jó ötlet lenne.”


,,Jó, ha az embert emlékeztetik rá, hogy a legerősebb is elgyöngülhet, és a legbölcsebb is tévedhet.”


,,Képzelj magad elé egy magányos bölcset, amint egy sötét úton sétál végig pirkadat előtt, és a kezében tartott lámpással utat mutat embertársainak! Az efféle bölcsek, a világosság hordozói csak azt az utat mutathatják meg neked, amelyet hajlandó vagy követni. Ha letérnek az útról, követőik is irányt tévesztenek. Ha te lennél ez a bölcs, vajon képes lennél-e példáddal utat mutatni az embereknek?”


,,Kétféle hatalom létezik. Az egyik a büntetéstől való félelemmel éri el a célját, a másik szeretetteljes cselekedetekkel. Az szereteten alapuló hatalom százszorta hatékonyabb és maradandóbb, mint az, amelyik a büntetéstől való félelemből ered.
Mindaddig, míg nem érzünk rokonszenvet és szeretetet minden élőlénytársunk iránt, nem mondhatjuk, hogy megértettük az erkölcs törvényét.”


,,Minden ország kultúrája lengje körül a házamat. De egyik se szakítson el szülőföldem talajától.”


 ,,Nem szabad elfelejtenünk, hogy a történelem során mindig is voltak olyan zsarnokok és gyilkosok, akik egy ideig legyőzhetetlennek tűntek, de végül mindig elbuktak. Mindig.”


,,Nem tudom, hogy egyszer az emberiség tudatosan követni fogja-e a szeretet törvényét. De ez nem kell, hogy zavarjon. A törvény működni fog, ahogy a gravitáció is működik, akár elfogadjuk, akár nem. Az, aki felfedezte a szeretet törvényét sokkalta nagyobb tudós volt, mint korunk tudósai. Egyelőre a kutatásaink nem olyan fejlettek, ezért nem lehetséges mindenki számára ennek a megértése.”


,,Nem vehetik el az önbecsülésünket, ha mi nem adjuk oda.”


,,Nincs semmi, ami oly mértékben pusztítaná a testet, mint az aggodalom, és ha valaki hisz Istenben, akkor szégyellheti magát, ha bármi miatt aggodalmaskodik.”


,,Önmagunk megtalálásának a legjobb módja, ha elveszünk mások szolgálatában.”


 ,,Sosem tudhatod, milyen eredményei lesznek a cselekedeteidnek, de ha nem cselekszel, eredményük sem lesz.”


,,Sok olyan húsevőt ismerek, akik kevésbé erőszakosak, mint a vegetáriánusok.”


,,Szabadságot szenvedés nélkül nem lehet kivívni.”


,,Vannak emberek a földön, akik annyira éhesek, hogy Isten nem tud megjelenni nekik, csak kenyér formájában.”


 "Azoknak, akik tudják, hogyan kell gondolkodni, nincs szükségük tanárokra."


"Ha nem lenne humorérzékem, már réges-rég öngyilkosságot követtem volna el."


"Először nem vesznek tudomást rólad, aztán kinevetnek, aztán harcolnak ellened, aztán győzöl."


 "Először magadban kell létrehozni a változást, amit a világtól követelsz."


 "Minden ország kultúrája lengje körül a házamat, de egyik se szakítson el szülőföldem talajától."

 

 

 (Egy történet Dan Millman – A békés harcos útja könyvből)

“Egy anya elvitte Mahatma Gandhihoz a kisfiát. Így könyörgött:
– Kérlek Mahatma, mondd meg a fiamnak, hogy ne egyen cukrot.
Gandhi egy pillanatra megállt, aztán azt mondta:
– Két hét múlva hozd vissza a fiadat. – A meglepett asszony megköszönte a dolgot és azt mondta, így is fog tenni.
Két héttel később az asszony visszatért a fiával. Gandhi a gyerek szemébe nézett és azt mondta:
- Ne egyél cukrot!
Hálásan, de meghökkenve kérdezte meg a nő:
– Miért mondtad azt, hogy két hét múlva hozzam vissza? Akkor is megmondhattad volna neki ugyanezt.
Gandhi azt válaszolta:
– Két héttel ezelőtt még én is ettem cukrot.”

Testesítsd meg azt, amit tanítasz, és csak azt tanítsd, amit megtestesítesz.

 

Kapcsolódó link:

hu.wikiquote.org/wiki/Mahatma_Gandhi