Miért vezet minden tudás THOT-hoz és miért is van "hermetikusan" elzárva - Thoth Smaragdtáblái

2013.07.09 21:06

 

Kiemelt..

A piramisok titkainak leleplezése

HAmvas Béla - Scientia Sacra -részlet

Az alkímia képi szimbólumai

Ember's-Ég - Tarot - a csend gyönyörbe robban

Az asztrológia szimbólumok időfizikai jelentése

Vasslajosblogja'szpesöl - avagy háromszor is Hermész (3 cikk egyben)

Vasslajosblogja - Tarot analógiák – Az Ördög dallama

Üzenet a régmúltból - Piramisok - avagy Ménrót visszatér

Costa del sol - Amit ma sem értünk, Baalbek kövei

Miért vezet minden tudás THOT-hoz és miért is van "hermetikusan" elzárva - Thoth Smaragdtáblái

Szántai Lajos - Egyiptom a régiség mítosza 1 - 2


 

Előzmény..

Ördögüző.blogspot - Nikos A. Salingaros: Az antiépítészet és a vallás

Ördögüző.blogspot - Út a Piramisok Városába

Ördögüző.blogspot - Betonovecz

Ördögüző.blogspot - Süllyed a Makovecz-hajó, menekülést fontolgatnak a Tanítványok???

Legendavadász - Az 1 dolláros szimbólumai - ELEMZÉS

Piros Pirula Project - A terrorizmus "kifehérítése" 

Május elseje - A munka és az Illuminati születésnapjának ünnepe

 

 

Kapcsolódó link..
Ördögüző.blogspot - Hórusz Kora - Makovecz, az építészet Lady Gagája 

Negyedóra - Aleister Crowley

Az olimpiai megnyitó

Hatodik Napon - SZOCSI MEGNYITÓ

A Denver Airport hátborzongató titkai

2012 blogol.hu - Okkult szimbólumok hétköznapjainkban III.

Piros Pirula blog - Beszédes Banklogók 

Apokalipszis

 

 

Miért vezet minden tudás THOT-hoz és miért is van "hermetikusan" elzárva?

Thoth Smaragdtáblái

 

„A szellem egyetlen mozdulatában benne van az élet összes törvénye. Egyetlen csepp vízben benne van a végtelen óceán rejtélye.”
(Hermes Trismegistus)
 

A Föld csak látszólag anyagi fogalom, mindenki olyan tér-idő keretek között él, amilyen a tudati megvalósítása...


 
Korábban (anno) mikor a világ összefüggéseit elkezdtem kutatni, hamarosan első felismerésként megtaláltam a 13 vérvonal, a 13 Család létezését és rejtett működésének szálait, melyek egészen napjainkig meghatározzák a teljes emberiség történelmét. Az, hogy ezt a piramist Illuminatinak vagy egy rejtett hatalomnak nevezzük teljesen mindegy.
Egyet bizton tudok állítani, sokan összekeverik és 1776-tól számítják csak létezésüket: az Adam Weishaupt féle bavariai nemességből megalakult Illuminatus Társaság létrehozásától .... Akiket viszont én a piramis csúcsán állóknak látok, ők ennél sokkal ősibbek és nem győzöm árnyaltan fogalmazni, sok mindenben mások, mint az emberek...
Mert a valódi irányítók és a rejtett tudás őrzőiként létező ősi vérvonalak nem száz vagy ezer éve, hanem több ezer, sőt tízezer években mérhető idők óta jelen vannak a bolygónkon. 
Amikor először kapcsolatba kerültem "velük", hamar rá kellett döbbennem két dologra:
- egyrészt tényleg az égvilágon semmit - ha optimista vagyok, akkor úgy fogalmaznék - vajmi keveset tudunk csak a világ működéséről és az azt meghatározó erőkről.
- Másrészt mindig ugyanoda jutunk vissza, az ősi Egyiptom területére, illetve az ott élő civilizáció tudásához. 

A legszomorúbb az egészben, hogy a legtöbb kérdésre a mai napig nem kaptunk választ - vagy azért mert elfogadtuk a legegyszerűbb tálcán kínált válaszokat igazságként, amit a szabadkőműves tudomány igaznak állított be.....Vagy azért mert igényünk sem volt erről többet megtudni.

Alapvető kérdés lenne számunkra (és ezt szó szerint idézem) : "ha tudnátok, hogy kik hozták létre az egyiptomi civilizációt és kiknek a leszármazottai voltak vagy honnan jöttek, akkor sok mindent megérthetnétek...." 

 
És ez tény ! Ami pedig számomra is sajnálatos - de el kell fogadnom látva a jelenlegi fejlettségi szintet - , hogy a mai napig nem mondják el, és az emberek 99%-ának fogalma sincs, honnan is származik az emberiség. Kik is vagyunk mi valójában?
Miért beszélek én is úgy gyakran, hogy vagyunk "mi" és vannak "ők" ?..... Az, hogy a Darwin-féle eugenista evolúció hazugsága már régen megdőlt - bár soha nem is volt bizonyított - , az édeskevés ahhoz, hogy a valódi igazsághoz közelebb kerüljünk.
Mert nem ok nélkül tartják ezt éppen annyira elzárva előlünk. 
Ha megtudnánk, hogy DNS-szerkezetünk nem véletlenül lett olyan, amilyen.... Hogy élnek köztünk olyan "személyek", akiknek más... Hogy nem minden isteni és még csak nem is bibliai, hanem sokkal prózaibb beavatkozás eredménye... 
Hogy a tobozmirigy és Horusz szeme miért annyira hasonlatos és mennyire nagy erő rejlik benne, ha nem lenne genetikailag és mesterségesen is blokkolva...... Szóval lenne itt még miről mesélni......

 
 
Hiszen a mai napig nem tudunk megválaszolni olyan kérdéseket, hogy
- mit jelent az, hogy az istenek együtt éltek bizonyos ideig az emberiséggel.... ?  
Minden ábrázoláson Mezopotámiától az egyiptomi hieroglifákig és festményekig egyértelműen ábrázolva vannak és szerepelnek a leírásokban. (Én nem tudom olvasni a hieroglifákat, de ismerek olyat, aki igen...)

- pl. a sumérok civilizációja miért épül arra, hogy az istenek égi járműveiken leszálltak az emberek közé és átadták tudásukat a kiválasztottaknak (honnan tudtak a Plejádok csillagképről,  amit rendszeresen ábrázoltak egy Nibiru nevű "valamivel" együtt; miért vágtak mérnöki pontossággal átjárókat sziklákba, amik ma már sehová nem vezetnek.....sorolhatnám...)
 
- miért épültek és mire használták a piramisokat ? (Már most szeretném tisztázni, hogy nem temetkezési helyek voltak, egyetlen sírkamrát nem találtak piramisban....).

Nem beszél ugyanez a "tudomány" :
- az egész Földet behálózó energetikai rendszerekről,
- arról, hogy az egyiptomiak ismerték az elektromos áramot,
- arról, hogy mi a szerepe az obeliszkeknek a piramisok mellett és miért vittek Egyiptomból Párizsba, Londonba, Rómába, Washingtonba és a világ megannyi pontjára belőlük....
- arról, hogy a piramisok nem csak "álltak ott"a fáraók nagyságát hirdetve, hanem működési elvük volt....

Ha mindezeket tudná sok ember, akkor már nem is lenne meglepő, hogy az atlantiszi mágia hogyan befolyásolta modern nagyvárosok felépítését. Amit sem a történelemórákon, sem az építészetben nem tanítanak és mégis rengeteg mindent áthat és meghatároz.....
- hogy miért nem véletlen a mai Párizs tájolása és elrendezése, és miért olyan, mint az egykori Alexandriának ?
- Miért van ott az egyiptomi Ízisz és Ozirisz mindenhol ? Még az eredeti Íziszt jelképező Pharosz-i Világítótorony, mely az irányt mutatja visszaköszön Pharos-Isis = Paris összevonásban....
- miért volt egy régi terv valóra válása a Pei által a Louvre udvarán felépített üvegpiramis ?
- Washington DC utcái miért éppen speciális alakzatban lettek megtervezve a szabadkőműves alapító atyák égisze alatt ? Sőt miért District of Columbia a neve...
Miért ez a sok "kolumbiánus" név Columbia Egyetem, Columbia Pictures, melynek szimbóluma szintén a "fényhozó".....
- A hatalmas George Washington szobra miért hasonlít kísértetiesen Baphomet ábrázolására és miért mutat mindenhol egyik kezével fel, a másikkal lefelé.....?

 
- Röviden: ők tudtak (és tudnak)  valamit, amit mi nem....

Ennek egy külön blogot indíthatnék, mert órákig tudnám mesélni, csak az átlagembereket ez már nem érdekli sajnos. Ha elég sokan szeretnétek, persze szívesen mesélek róla.....

Előkerül a mágia egyik fontos tétele, amit alkalmaznak ma is:
"As above, so below" (Amint fent úgy lent is)
"Minden, amit a Földön tesznek vagy mondanak, a magasságokból veszi eredetét, ahonnan az összes lényeges tulajdonság szétárad mérték és egyensúly szerint, így semmi sincs, ami nem fentről származik és nem oda tér vissza."

Tudom, már megint sokat beszéltem, de mindig így járok..... :( Végül a hosszúra nyúlt bevezetőm végén, elmondanám az apropót, mert akármerre kutatgatok, mindig előkerül egy entitás - szándékosan nem nevezném személynek, embernek meg semmiképp - THOT vagy THOTH, akinek a tudása meghatározza és összefogja ezt az egészet. (SBG Buddha) 
Ő volt THOT,
majd "új nevén" Hermes Thrismegistus....

 
 
A magyar nyelv ezt az ősi tudást nagyon szépen tartalmazza, hiszen ezen civilizációk leszármazottai kapcsolatban álltak a MAG népével is..... :
Amikor azt mondjuk magyarul, hogy a tudás vagy bármi "hermetikusan el van zárva", akkor sokaknak fogalma sincs róla, hogy pont Hermes, azaz Thoth tudásának elzárására utalunk.
Ha a smaragdtábla írásjeleit megfigyeljük, nekünk magyaroknak rögtön szembe kell, hogy tűnjön rovásírásunk jeleivel való hasonlóság...

Az itt lefordított táblák története furcsának és hihetetlennek tűnhet a modern tudósok számára. Koruk lélegzetelállító: Krisztus előtt 36 000 évvel keletkeztek. 

Szerzőjük Thoth, egy atlantiszi pap-király, aki az ókori Egyiptomban kolóniát alapított miután az anyaország elsüllyedt. Ő építette a gizeh-i Nagy Piramist, amelyet tévedésből Keopsznak tulajdonítanak. (Lásd A Nagy Piramis-t, Doreáltól.) Ebben az épületben testesült meg az ókor nagy bölcsessége, és ide rejtették el az egykori Atlantisz titkos feljegyzéseit és eszközeit.

Thoth körülbelül 6 000 éven keresztül vezette Egyiptom népét i. e. 56 000-től egészen i. e. 50 000-ig. Ez alatt az időszak alatt az ókori barbár nép, akiket Thoth és más atlantisziak vezettek, a civilizáció magas fokát érték el. Thoth halhatatlan volt, ami azt jelenti, hogy legyőzte a halált, és csak akkor távozott a világból, amikor ez szándékában állt, és még akkor sem a halál útján. Hatalmas bölcsessége a különböző Atlantiszból származó népek kolóniáinak urává avatta, ideértve a Dél- és Közép-Amerikában élő egyes népeket is.

Amikor elérkezett az ideje, hogy Egyiptomot elhagyja, Thoth a Nagy Piramist az Amenti termeinek bejárata fölé emelte, és ebben helyezte el feljegyzéseit. Legmagasabb rangú emberei közül őröket jelölt ki ezeknek az őrzésére. Később ezek leszármazottjai lettek a piramis főpapjai, Thothot pedig a bölcsesség Isteneként, a nagy "feljegyzőként" tisztelték mindazok, akik földről való távozása után születtek. A legenda szerint az Amenti termei az alvilág termeivé, az Isten termeivé váltak, amelyeken a léleknek át kellett haladnia a halál után, hogy ítéletben részesüljön.

Későbbi korokban Thoth egója a smaragdtáblákon leírt módon újra emberi testet öltött. Ily módon háromszor inkarnálódott, utolsó inkarnációjában Hermész, "a háromszor születettként" ismerték. Ekkor hagyta hátra azt az írást, amelyet a modern okkultisták Tabula Smaragdina-ként ismernek. Ez tulajdonképpen egy későbbi és jóval szűkre szabottabb bemutatása az ókori misztériumoknak.

Az ebben a könyvben lefordított táblák száma tíz, melyeket Thoth a Nagy Piramisban helyezett el a Piramis papjainak védelme alá. A tíz táblát 13, azaz tizenhárom (!!!) részre osztottuk, hogy jobban lehessen dolgozni velük. Az utolsó két tábla olyan hatalmas és mélyreható dolgokat érint, hogy jelenleg tilos azokat az egész világ tudomására hozni. Mindamellett azokban is amelyekkel itt közre adunk olyan titkok rejlenek, amelyek felbecsülhetetlen értékűek a figyelmes olvasó számára. 
El kell olvasni ezeket, nem egyszer, hanem százszor, mivel csak így bontakozik ki igazi jelentésük. Az egyszeri olvasás által fölfedezhetjük a bennük rejlő szépséget. A behatóbb tanulmányozás a kereső számára a bölcsesség útját mutatja meg.

Letöltés: PDF

Most néhány szót arról, hogy ezek a hatalmas misztériumok több évezredes titkosítás után miért épp az újkor embere számára kerülnek felfedésre.

Krisztus előtt 1300 évvel Egyiptomban, az ókori Khemben, zavargások támadtak és papok utaztak a világ különböző tájaira. A piramis papjai közül néhányan a smaragdtáblákat talizmánként magukkal vitték, hogy ezek segítségével hatalmat gyakorolhassanak a kevésbé fejlett Atlantiszból származó népek főpapjai fölött. 
A legenda szerint a smaragdtáblák birtoklói Thoth-tól kapták a hatalmat.

A smaragdtáblákat birtokló papi csoport Dél-Amerikába ment, ahol egy virágzó nép, a mayák között telepedett le. Az ő hagyományaik őrizték meg legnagyobb mértékben az ősi bölcsességet. A X. században a mayák a Yucatán félszigeten telepednek meg, és a smaragdtáblákat az egyik Nap Isten templom oltára alá helyezik. Miután a spanyolok meghódítják őket, és városaik elnéptelenednek, a templomok kincseire a feledés leple hull.

Tudnunk kell, hogy az egyiptomi Nagy Piramis egykor és ma az a hely, ahol a jelöltek a misztériumokba való beavatást megkapják. Jézus, Salamon, Apolóniusz, és mások is itt válnak beavatottá. A könyv szerzője (összeköttetésben áll a Nagy Fehér Páhollyal, amely a piramis papságán keresztül is kifejti tevékenységét) megkapta az utasításokat, hogy hogyan kerítse elő és hogyan vigye vissza a smaragdtáblákat a Nagy Piramisba. Ez különböző kalandok után, amelyekre itt most nem térünk ki, megtörténik. Mielőtt visszavitte volna a táblákat, engedélyt kapott azok lefordítására, és arra, hogy a táblákra vésett bölcsességről egy másolatot megtartson. Ez 1925-ben történt. Csak most érett meg az idő arra, hogy a táblák tartalma részben megjelenhessen. Tudjuk, hogy sokan megvetéssel nézik majd mindezt. Az igazi tanítvány viszont képes olvasni a sorok között, és igazi bölcsességet nyer. Ha a fény bennünk van, akkor a táblákba vésett fény visszatükröződik majd.

Most néhány szót szólnék a táblák anyagi szerkezetéről. Tizenkét smaragdzöld tábláról van szó, amelyek egy alkímiai transzmutációk során keletkezett anyagból készült. Elkoptathatatlanok, és ellenállóak minden egyéb anyaggal szemben. A táblák atommag szerkezete gyakorlatilag stabil, ami azt jelenti, hogy nem észlelhető semmilyen változás benne. Ez a fizika ionizációs törvényeit meghazudtolja. A táblákon az ókori Atlantisz írásjelei találhatóak, olyan írásjelek, amelyek az összeszedett gondolatok előtt értelmet nyernek, amint az olvasó elméjében a megfelelő rezonáns rezgéseket életre keltik. A táblákat aranyszínű ötvözetből készült abroncsok fogják össze, az összefogó abroncsokat egy ugyanabból az ötvözetből készült pálca tartja össze. Ennyit a külső anyagi megjelenésről. Az itt található bölcsességek az ókori misztériumok alapját képezik. Annak aki figyelmes elmével és nyitott szemmel olvassa a smaragdtáblákat, a bennük rejlő bölcsességek százszorosan feltárulkoznak.

 

Az atlantiszi Thot Smaragdtáblái könyv itt olvasható: issuu.com/webshare/docs/atl-thoth?e=6280691/2201040
 

 
(ennek a második résznek a forrása: Ujvilagtudat)

„Való, tévedéstől mentes, biztos és igaz mindenek felett, hogy ami fent van, a lentihez hasonló, s ami lent van, a fentihez, beteljesítvén az Egyetlen számtalan csodáját. Ahogyan pedig az összes dolog az Egynek elgondolása szerint lett, úgy minden ebből az Egyből vette eredetét egyetlen átváltozás által. Atyja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, s a Föld tartja fenn. Ő a jelenségek valamennyi megnyilvánulásának nemzője a világ egészében, hiszen a tökéletesség benne rejlik erejében. Ha a Földre vetül, elválasztja annak elemét a Tűztől, a finomat a durvától, s nagy óvatossággal emelkedve onnan lassanként a Mennyekig hatol, majd ismét visszahull a Földre, egyesítve magában a felsőbb és alsóbb dolgok befolyását. Így lehet tiéd az egész világ világosságának dicsősége, s minden sötétség menekül majd előled. Ebben rejlik valamennyi erő szilárd állhatatossága, mivel minden megfoghatatlant áthat éppúgy, akár a tömörebb állománnyal rendelkezőket. Így lett e világ létrehívva, s ezáltal válnak oly csodás átváltozások elérhetővé, melyeknek elve ugyanez. Azért hívnak Hermész Triszmegisztosznak, mert a világ bölcsességének mindhárom része birtokomban van. Amit a Nap hatásairól mondhattam, befejeztem. Elvégeztetett!”

 

AZ ATLANTISZI THOTH SMARAGDTÁBLÁI:

I. Smaragdtábla: Az Atlantiszi Thoth története
II. Smaragdtábla: Az Amenti Csarnok termei
III. Smaragdtábla: A bölcsesség kulcsa
IV. Smaragdtábla: A Megszületett Tér
V. Smaragdtábla: Unal lakója
VI. Smaragdtábla: A mágia kulcsa
VII. Smaragdtábla: A hét Úr
VIII. Smaragdtábla: A misztériumok kulcsa
IX. Smaragdtábla: A tértől való szabadulás kulcsa
X. Smaragdtábla: Az idő kulcsa
XI. Smaragdtábla: A fent és a lent kulcsa
XII. Smaragdtábla: Az ok és okozat törvénye és a Prófécia kulcsa
XIII. Smaragdtábla: Élet és Halál kulcsai
XIV. Kiegészítő Smaragdtábla: A Jelképek
XV. Kiegészítő Smaragdtábla: A Titkok Titka


 

vilaghelyzete.blogspot.hu/2013/04/miert-vezet-minden-tudas-thot-hoz-es.html

 

Téma: Miért vezet minden tudás THOT-hoz és miért is van "hermetikusan" elzárva - Thoth Smaragdtáblái

Dátum: 2014.09.21

Feladó: szalontai gyula

Tárgy: gyalosag

a gyarlosag ....minden embernel egy eleg eros elet oszton...ami a vilag alakulasat elore viszi....jol vagy rosszul....

Dátum: 2014.10.11

Feladó: Ravey

Tárgy: Re:gyalosag

Ami ma gyar-ló, az ma-hol-nap erény.;)

Dátum: 2014.12.14

Feladó:

Tárgy: Re:gyalosag

Hát igen erre kíváncsi lennék ,mit csinálok jól és mit rosszul .

Új hozzászólás hozzáadása