Paragramok - Út az Isteni élet felé 2.rész

2012.09.05 09:44

 

Előzmény..

https://embers-eg.webnode.hu/news/paragramok-ut-az-isteni-elet-fele-1-resz/

 

Kapcsolódó linkek..

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-gondolat-utja-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/iz-leles-/

https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/gombszimbolika/

 

 

Előszó Makk István

 

 

   Mindenekelőtt  meg kell említenem, hogy a Szentírás és a Névtelen Szellem után a legnagyobb szellemi tanítomnak Paramahansza Joganadát tartom.
Bevezetőül fel kell idézzem azt a két fogalmat, mely minden meditáció alappillére. E két fogalom a benső szem és a medulla oblongata.
   E két fogalmat "Az örök fejlődés kozmikus útja" korábban megjelent IV. kötetének az életerő -és a gondolat terápiával foglalkozó utolsó két fejezete részletesen ismerteti. Most csak érintjük ezeket.
Mindkettőnek a székhelye az emberi agy. Az első tartópillér a benső szellemi szem - a jóga meditáció központja - a homlok mögött. Máté evangéliumának 6.fejezete 22.verse és Lukács evangéliuma 11.fejezetének 34.verse bizonysága szerint a Szent Szellem által sugallt görög szöveg, valamint a kánoni latin fordítás nem a két fizikai szemről szól, hanem a benső egyetlen szemről: a szellemi szemről.
Amely ha mükődik Máté és Lukács evangéliuma szerint - az egész testet, a test minden sejtjét - fénnyel árasztja el. Az orvosi kutatás rámutat az agyban, a homlok mögött a jóga meditáció központjára, a benső szellemi szem fogalmára, amely a két evangélium bizonysága szerint az ember egész lényét fénnyel árasztja el. Ez az agymező, - mondja az orvosi kutatás - amely az elvont fogalmak, a benső szellemi szem helye, - A homlok mögött van, ahogy a keleti jóga is mondja.

Az evangélium szerint egyetlen szem, amely mindent fénnyel telít - ha működik.
A spirituális ember - magasabb fokon a transzcendens ember - jellemével, szándékával erkölcsi magatartásával ezt az asszociációs mezőt építi., míg a benső szellemi szem fénylővé válik és az egész szervezetet benső fénnyel árasztja el.
A jógameditáció második tartópillére a medulla oblongata- a nyúltagy. Ez a kozmikus erők beáramlási helye az emberi szervezetbe - mondja Jogananda és az egész jógarendszer. Az orvosi kutatás fényében ez valóban így van, mert itt fut össze egy pontban a test millió mozgató idegvezetéke, mely által szellem a test összes szerveit irányítja.
A medulla oblongata minden kozmikus beáramlás kulcspontja.
   E két fogalom - a benső szellemi szem és a medulla oblongáta - tudatosítása után kezdhetjük meg Paramahansza Jogananda meditációjának átélését.


 
Paragramok - Út az Isteni élet felé

 

Bölcsesség

A bölcsesség a törvényszegések elkerülése és a béke és boldogság megtalálása önmagamban. Mindig az élet pozitív szempontjait tartsam szem előtt! Ne elégedjek meg a bölcsesség cseppjeivel - földi forrásokból! Keressem a bölcsességet Isten kezéből!


Egyensúly

Az élet háromféle módon jut kifejezésre: gondolatok, vágyak és cselekedetek által!
Vagyis: értelem, érzelem, akarat által!
Irányítsam helyesen mindhármat és magasabb tudatállapotokba vezetnek! Kövessem az egyensúly útját, hogy eljussak a megvalósítás benső kertjébe!


Egyetemesség

Először családomat kell szolgálnom, azután barátaimat, majd országomat, - majd a világot!
Tanuljam meg Istent látni minden emberben, bármilyen fajú vagy vallású! A világ része vagyok, - szeretve és szolgálva minden embert!


Emberszeretet

Az emberszeretet az együttérzésből született. Az önzés a szellemet az anyagi vágyak börtönébe zárja. Kívánjam az üdvösséget, hogy azt mindenki másnak is adhassam! Ez az igazi emberszeretet.


Hit

A hit az igazság intuitív megtapasztalása, az a meggyőződés, hogy Isten mindenható - mindentudó - és mindent látó képére vagyunk teremtve. Aki hisz saját szellemének isteni voltában, megszabadul a szenvedéstől, melyet a múlt bűnös cselekedetei okoztak.
A hit fénye elvezeti tudatomat a halandó korlátok sötét birodalmából - a halhatatlanság isteni királyságába.
 

 
 
 

Téma: Paragramok - Út az Isteni élet felé 2.rész

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása