PI Klub - Patrubány Miklós és az én bocsánatkérésem

2014.04.02 10:59

 

Előzmény..

https://embers-eg.webnode.hu/news/pi-klub-patrubany-fejelentlett/

 

Kapcsolódó link..

https://embers-eg.webnode.hu/news/pi-klub-az-otodik-elem/

https://embers-eg.webnode.hu/news/pi-klub-negyedik/

https://embers-eg.webnode.hu/news/pi-klub-ketto/

https://embers-eg.webnode.hu/news/pi-klub-egy/

embers-eg.webnode.hu/blog/pi-klub/

 

 

Posta Imre weboldala

 

Tárgy: felszólítás
Tisztelt Uram!
A személyemet sértő állításokat tartalmazó írása miatt általam Ön ellen kezdeményezett büntető eljárás megszüntetésre került, mivel a továbbiakban már nem kívántam az Ön büntetőjogi felelősségének bírósági megállapítását.
Mindez annak tudható be, hogy az ügyben tavaly november 21-én tartott bírósági meghallgatás keretében Ön vállalta az általam megfogalmazott helyreigazítás közzétételét és a sérelmezett tartalmak eltávolítását a világhálóról.
Ennek megfelelően ezennel elküldöm Önnek a közlendő szöveget, és felszólítom, hogy levelem kézhezvételétől számított 8 napon belül azt a feljelentésemben szereplő írással azonos módon tegye közzé, egyúttal a blogján még mindig megtalálható, korábbi, engem sértő írásait pedig törölje onnan.
Amennyiben ezen felszólításomnak határidőn belül nem tenne eleget, úgy a jogellenes állapot fenntartása miatt kénytelen leszek Önnel szemben a büntető eljárás lefolytatása iránt intézkedni.
Budapest, 2014. március 20-án Üdvözlettel


Patrubány Miklós,
a Magyarok Világszövetségének
elnöke

Alulírott Posta Imre, aki a világhálón hozzám érkezett álhírek alapján magam is több ízben Patrubány Miklósra, a Magyarok Világszövetségének elnökére nézve súlyosan sértő kijelentéseket tettem, illetve személyét rágalmazó írásokat forgalmaztam, ezennel beismerem tévedésemet. Megkövetem az MVSZ elnökét a neki okozott hátrányért, a sértő irományokat visszavonom és eltávolítom azokat az általam kezelt honlapokról, blogokról.

Posta Imre

Kelt: Szigetszentmiklós, 2014. március …

Na ezzel meg is volnánk! Akkor kezdjük az elején! Miklós, én vállaltam, hogy a teljesen nyílt közösségi oldalunkra felteheted, vagy feltetetheted -, ha ezzel személyesen nem érsz rá foglalkozni - az állásfoglalásod. Nem kellett volna rá várni eddig, hisz a „becsület” nem várhat. De várt. Arról szó sem volt, hogy töröljünk bármit is, mert ha lett volna, azt a választ kaptad volna, hogy ez már nem rajtam múlik. A közösség irányelveivel ellenkezik - és ebben a közösségben én is csak egy vagyok, még ha a sok admin közül is olyan -, akinek a nevét megismerte, aki merte. De valahol meg is van a beszélgetésünk hanganyaga, ha fontos, előkereshetem. Részemről az „ügy” letudva, bár remélem sikerült belátnod, hogy a „bírósági” út sehová nem vezet. Mondottam neked, hogy a „nagyság” átka, ha valakit leügynököznek. Bár ciki, ha aztán tényleg előkerülnek a bizonyítékok is. Ez fokozottan illik rád, mint felelős közszereplőre. A bíróságon számodra megerősítetem, hogy a formális logika szabályai szerint egy Magyarok Világszövetségének elnöke 2014-ben és már 12 évvel korábban sem lehetett és lehet más, mint „ügynök”. Persze „ügynökök” vannak sokfélék. Teérted körömszakadtáig harcol Bene Gábor (aki véleményem szerint ugyancsak sáros), Gonda Laci (háááát…, de akinek azért a fordított cikkeit rendesen hozza fősodratú hírkereső, Szervusz Ausztria…kategóriában). Ugye milyen érdekes ez a „királyság”, Szent Korona, Alkotmányozósdi és közben revíziósdi, autonómiásdi és Habsburg renovációs „Nagy Magyarország-os történet?
Csak pár eseményt sorolok fel, ami szöget kell üssön a fejekbe!
A Magyarok Háza, ahol a Magyarok Világszövetsége székel, korábban a Szovjet Kultúra Háza volt, közismertebb nevén „KGB-központ” (egy a sokból).
Mikor az ott megindított Árpádhír TV-be beinvitált a műsorvezetetéssel Patrubány által megbízott Kubinyi Tamás, ő is jelezte, hogy a „falnak is füle van”. Oda jól össze lettek terelve a „magyar nemzeti érzelműek”. Tamás azt is mondta, hogy Patrubány-nak nem tetszik, hogy én ott vagyok, s bár kérdeztem az okát, nem tudott, vagy nem akart válaszolni erre. Bevallom, akkor még nem figyeltem én arra, hogy kiről is van szó. Tudomásul vettem. Közben nagyon hamar megszűnt a TV, igen különleges körülmények között.
Állítólag Novák Tamás (Novákfalva-Velem, gyémántkereskedő…, MSZ, MVSZ, Jóbik…támogató, egyébként „örmény” és nagyon nem tiszta .- számomra- a titkosszolgálati háttere, vette meg, de úgy, hogy 10 milliót tett letétbe az üzemeltetésére és mellé adott egy szervezőt is, aki a pénzt és a műsorokat kezelte. Nem sokkal eztán a „hölgy” lelépett a pénzzel és a már meglévő műsorokkal is, ahogy azt velem tudatták és cserébe a Novákot ért kárért az épülethez tartozó Magyarok Kávézóját (ahová Novák Jóbikot képzelte el a felső szintre elkvartéjozni) kapta meg Patrubanytól. Nos, nem tudom, hogy így van –e, de az biztos, hogy a Magyarok Szövetségének a XV. kerületben ugyanígy kerített egy lepusztult épületet székháznak…, de a végét tudjátok. Jelenleg már csak Vukicsék edzenek ott –ha igaz.
De most tekintsünk el attól, hogy mi a lehetséges és attól is, hol tartunk most. Itt áll pár korábbi nyilatkozat, amely ugyan hosszú, de a tényszerűség kedvért itt kell legyen.

Nyilatkozat

1. Nem vagyok azonos azzal a személlyel -"Nicolae Patrubani, fost contabil sef la ICE Dunarea" azaz "Nicolae Patrubani az ICE Dunarea cég volt főkönyvelője"- akiről egyes romániai hírportálok azt állítják, hogy a romániai diktátorhoz közel állt és a diktátor - 2009. évre számítva, mintegy 2000 milliárd forintra becsült - magánvagyonával kapcsolatba hozható volt.

2. Az illető személlyel nem vagyok rokoni viszonyban, soha nem találkoztam vele, és soha semmilyen - sem közvetlen, sem közvetített - kapcsolatban vele nem álltam.

3. Egy Nicolae Patrubani nevű, magas rangú bukaresti banktisztviselőről volt tudomásom. Édesapám, a ma 87 éves dr. Patrubány Miklós valamikor évtizedekkel ezelőtt kuriózumként mesélte, hogy Medgyesen, ahol az egyik gyár könyvelőjeként dolgozott, egyszer behívatták a bankba, mondván, hogy egy bukaresti inspektor kíván vele beszélni. Szorongva ment be, hiszen 1948-ban osztályellenséggé minősítették a kommunisták, és ennek eredményeként kényszerítő körülmények között került Medgyesre. Meglepetésére nem valamely számonkérésben volt része, hanem egyszerűen az történt, hogy a bukaresti inspektor nevét egyetlen betű különbséggel ugyanúgy írták, mint az övét, és a helybéliek össze akarták ismertetni vele. Beszélgetésük rövid volt, amelyből kiderült, hogy a két család között semmilyen rokoni kapcsolat nem létezik. Soha többé nem látta, nem hallott róla. Azt sem tudja, hogy még él-e?

4. Az az állítás, hogy tizenkilenc éves koromban beléptem volna a román kommunista pártba valótlan.

5. Az az állítás, hogy kolozsvári diákéveim során a kommunista párt állított volna a diákrádió magyar adásának élére valótlan. Elődöm Gáspár Sándor, a marosvásárhelyi magyar rádió szerkesztője választott ki erre a tisztségre. Semmilyen pártos meghallgatáshoz, netán kinevezéshez nem kötötték akkori szerepvállalásomat.

6. 1976-ban, a kolozsvári műszaki egyetem elvégzése után, tanulmányi eredményeim alapján gyakornok mérnökként kerültem a bukaresti félvezető gyárba. Ebben a választásomban sem a kommunista párt, sem a román titkosszolgálat nem befolyásolt. Sem Bukarestben, sem azt megelőzően, sem azt követően, nem voltam és nem vagyok sem munkatársa, sem bedolgozója, sem ügynöke egyetlen titkos, vagy titkosan működő szervezetnek sem.

7. Székely vagyok, mert Édesanyám csíkkozmási székely volt. Édesapám erdélyi örmény-magyar. Nevem apai ágon örökölt örmény név. A Patrubány család erzsébetvárosi örmény család volt. Pongrátz Gergely bátyja Ödön, családfa vizsgálataival bizonyította a Patrubány és Pongrátz örmény családok rokonságát.

Budapest, 2009. október 24-én

Patrubány Miklós István Ádám, a Magyarok Világszövetségének elnöke
https://internetfigyelo.wordpress.com/2009/10/24/patrubany-miklos-valasza-az-ot-ert-tamadasra/

Ultimátum a főparancsnoknak? – avagy Felelős utalás a képtelenségre
Magyarország mai sanyarú sorsának látleletét az országos méretű félrevezetés és megtévesztés teszi teljessé.
Az ország millióinak megtévesztését leginkább tetten érhetően a közelmúltban életre hívott, magát Magyarok Szövetségének nevező szervezet esete példázza. Harcias, hagyományápoló és – választott vezetője révén – az ősök és a hősök tiszteletét napiparanccsá tevő arculatának láttán sok jóhiszemű ember válik követőjévé.
Ennek akár örvendhetnénk is.
Ám felelősségem arra kötelez, hogy figyelmeztessek. Figyelmeztetve kérdezzek.
Adva van egy szervezet, a Magyarok Szövetsége, amely augusztusban, nagy nyilvánosságot kapott, hangzatos Kiáltványban szólította fel a köztársasági elnököt, a budapesti parlamentet és a kormányt, hogy legkésőbb 2009. október 23-ig kezdjen alkotmányozó munkába, a történeti magyar alkotmány visszaállítására.
És adva van ennek a szervezetnek az elnöke, Vukics Ferenc, aki nekem a Magyar Köztársaság honvéd őrnagyaként mutatkozott be.
Ami történt, az nem más, minthogy egy magyar honvédtiszt ultimátumot adott a magyar honvédség főparancsnokának, a köztársasági elnöknek, valamint annak az országgyűlésnek, amelynek törvényeire ő, mint katonatiszt felesküdött.
Idézzük a Kiáltványt:
Felszólítjuk az Államfőt, az Országgyűlést és a Kormányt, hogy október 23-ig kezdje meg az alkotmányos rend helyreállítását!
Két hónapon belül meg kell indítani az alkotmányozás folyamatát az alábbiak szerint:
(…)
Amennyiben a hatalmon lévők nem ismerik el a magyar alkotmányosságot, nem indítják el a jogfolytonosság helyreállításának folyamatát 2009. október 23-ig, akkor alkotmányjogi jogos védelemre, polgári engedetlenségre hívunk mindenkit!
Kérünk minden egyént és társadalmi szervezetet, aki ezzel egyetért, hogy ezen követelésünkben csatlakozzon hozzánk!
A Magyarok Szövetsége Országos Gyűlése
Kérdezem magyar testvéreimtől, hogy hány órát tölthet szabadlábon a világ bármely államában az a katonatiszt, aki a maga, vagy az általa vezetett szervezet nevében ultimátummal és engedetlenséggel fenyegeti meg azt az államot, amelynek ő maga – többek között feletteseivel szembeni engedelmességre – felesküdött katonája?
Mindezt magyar népünket féltve, figyelmeztetve kérdeztem.
A kérdésre elsőként magam válaszolok. Nem, ez képtelenség. Ez csak akkor lehetséges, ha mindezzel egyetért maga a mai magyar állam, kezdve a honvédelmi miniszterrel, folytatva a köztársasági elnökkel, a kormánnyal, a kormánypártokkal, el egészen parlamenti ellenzékig. És ha mindez az ő akaratuk szerint történik.
Patrubány Miklós,
a Magyarok Világszövetségének elnöke
A fenti írás a HONLEVÉL ma megjelent októberi számában olvasható részlet Patrubány Miklós tárcájából. A teljes írás ott olvasható A győzelem napja – Székelyként a megtévesztés ellen cím alatt.
Budapest, 2009. október 21.
MVSZ Sajtószolgálat
Nemzeti InternetFigyelő

Kövér László terjesztette rólam, hogy ügynök vagyok! - interjú Patrubány Miklóssal
Patrubány Miklós- Tartozom egy vallomással: noha húsz esztendeje ismerjük egymást, Magyarok Világszövetsége tagként évek óta távolról figyelem az Ön munkáját, mert megzavartak azok a hírek, melyeket terjesztettek: miszerint ön ügynök, más rémhírek szerint a hírhedt Securitatenak dolgozott, illetve nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára. Most, amikor kezembe került az MVSZ VII. Világkongresszusának gazdag tartalmú programfüzete, úgy döntöttem, újságíróként nem mehetek el szó nélkül az esemény mellett. Ez a nemzeti sorskérdéseinket felvonultató programsorozat ellent mondani látszik az önről terjesztett híreknek. Mi az igazság?

- Engem arra tanítottak a szüleim, hogy álljak jót magamért! Soha nem voltam, nem vagyok, és nem leszek semmilyen titkos- vagy titkosan működő társaságnak sem tagja, sem alkalmazottja, sem bedolgozója. Kérésemre vettük fel ezt a mondatot a Magyarok Világszövetsége belépési nyilatkozatára, valamikor a kilencvenes évek derekán. Akkor, amikor kirajzolódott: nekünk civileknek nincsenek meg az eszközeink ahhoz, hogy valaha tisztán lássunk ebben a kérdésben, hogy a titkosszolgálatok mely ügynökeiket hová dobják be, kiket tartanak meg, efféle eszközök nekünk nem állnak rendelkezésünkre, tehát mi egyet tehetünk: fogadalomszerű vallomást kérünk a belépőktől, s az utókorra bízzuk az ítélkezést. Ezeket a belépési nyilatkozatokat eltesszük és megvetés illeti azt a személyt, illetve leszármazottjának leszármazottját is, ha kiderül valakiről, hogy becsapta kortársait és sorstársait. Egyébként nyolc esztendeje vagyok a Magyarok Világszövetségének elnöke. Kövér László volt egyik legfőbb terjesztője e rágalomnak. Neki is elegendő idő állt rendelkezésére ahhoz, ha úgy véli, hogy bizonyítani tudja, miszerint idegen érdekeket szolgálnék, előállhatott volna ezekkel a bizonyítékokkal nyolc év alatt.
- Igaz a hír, hogy Ön a Securitatenak dolgozott?

- Hogy dolgoztam volna? Soha nem dolgoztam, nem vagyok tagja, sembedolgozója, sem alkalmazottja semmilyen titkos társaságnak, nemhogy a Securitatenak! Engem is vallattak és faggattak a diákéveimben, de soha nem vállaltam semmiféle közösséget velük, sőt azzal a tudattal éltem, ha véletlenül meg tudnának törni, akkor öngyilkosnak kell lenni ¬- ezzel a tudattal élek mindmáig. Ennél szörnyűbb rágalom nincs! Ezt nyilván politikai megfontolásból találták ki, meg akarták akadályozni, hogy a Magyarok Világszövetségének elnökévé váljak, illetve, hogy ebből a tisztségből kibuktassanak. Szörnyű kárt okoztak ezzel a magyar társadalomban, mert a Magyarok Világszövetsége vezetőjének nem fantomképekkel, annak eloszlatásával kellene viaskodnia, hanem végezhetné még hatékonyabban munkáját. Sok embert elriasztottak tőlünk, mert ha Ön, aki korábbról ismert, mégis elbizonytalanodott, akkor elképzelhető, hányan vannak még a magyar társadalomban, akik azért nem közeledtek ehhez a Világszövetséghez, mert elhintették, hogy idegen érdeket képviselő ügynökök vezetik a Világszövetséget. Ez a kár a magyarság egészének ártott, nem csak a Világszövetségnek. Azért, hogy nem tudunk hatékonyabb munkát végezni, hogy nem tudjuk a magyarellenes erők kezét nagyobb erővel lefogni olyan válsághelyzetben, mint amilyenben most Magyarország van, ezért azok felelnek, akik ezt a rágalom-hadjáratot útjára indították és mélyen besulykolták - suttogó propagandával - a magyar társadalom tudatába.
- A Magyarok Világszövetsége mindmáig nem kap állami támogatást.

- Ez bonyolult politikai kérdés. Ez nem vezethető vissza csupán erre a rágalom-hadjáratra. Sajnos nem az MSZP és az SZDSZ vonta meg a költségvetési támogatásunkat, hanem az, akitől legkevésbé vártuk: a Fidesz és a Kisgazdapárt együttes szavazatukkal, 11 szavazatkülönbséggel vonták meg 2000 szeptemberében a költségvetési támogatásunkat, ennek következtében 2001 január 1-től egyetlenegy fillér állami támogatásban nem részesültünk.
- Tudomásom szerint a háttérben Boross Péter, az MVSZ akkori elnökjelöltje állt, s aki benyújtotta a Parlamentnek a "megvonási tervezetet", nem más, mint Herényi Károly, a Magyar Demokrata Fórum egyik kulcsembere.

- A háttérben Csoóri Sándor állt, az előtérben állt Herényi Károly, akiPósán László fideszes képviselővel közösen nyújtották be azt a módosító indítványt, mely szerint az előirányzott 237 millió forintot nulla forintra redukálták. Pósán László nem jelent meg a szavazáson, Herényi Károly pedig visszavonta az indítványát, nem tudni, kinek a nyomására. Tény, hogy szörny-koalíció állt mellénk, az MSZP, az SZDSZ, a MIÉP és az MDF állt a mi oldalunkra, míg a Kisgazdapárt és a Fidesz egyhangúan az ellenünk szavazók oldalára állt. Ez az igaz és hiteles történet. Az MSZP és az SZDSZ röhöghetett a markába, mert ők akkor sem merték megvonni a költségvetési támogatást a Magyarok Világszövetségétől, amikor Horn Gyula volt a miniszterelnök 1996-ban, amikor a Magyarok IV. Világkongresszusa tombolva kifütyülte Horn Gyulát, aki saját miniszterelnöki keretéből adta oda azt a 40 millió forintot, amelyből megszervezték az akkori Világkongresszust. Mégsem merte meglépni, hogy költségvetési támogatás nélkül hagyja a Magyarok Világszövetségét. Azóta a történelem bebizonyította, hogy tévedtek az urak, ezt beismerni azonban nincs lelkierejük, így továbbra is makacsul arra játszanak, hogy majdcsak megbukik a Világszövetség Patrubány Miklóssal együtt, s akkor elmondhatják, hogy nekik volt igazuk. Utánam jöhet vak, sánta, béna, vagy gyenge elméjű a Világszövetség élére, neki visszaadják majd a költségvetési támogatást, csak azért, hogy menthessék magukat és tisztára moshassák ezt a vétküket, amit elkövettek az elmúlt nyolc évben.
- Kiknek áll az útjában? Miért ez az erős ellenállás az ön irányában?

- Emberi hiúságok is közrejátszottak. Csoóri Sándor (korábbi elnök/szerk. megj.) megmondta nekem, amikor elnökjelöltté váltam: - Ha Te leszel a Magyarok Világszövetségének elnöke, megmutatom neked, hogy nem lesz Világszövetség! Bizonyára mást szeretett volna látni az MVSZ élén, s elég hatalmasnak érezte magát, miután Antall Józsefből játszi könnyedséggel kreált miniszterelnököt, hogy a Világszövetség elnökének sorsát is ő egyszemélyben döntse el! Miután ez nem sikerült, következett a bosszú-hadjárat. A Fidesz nem rendelkezett információkkal a Magyarok Világszövetségét illetően. Ők Csoóri Sándor vélekedésére hagyatkoztak, aki megmérgezte körülöttem a levegőt. Azt hiszem, nincs más oka, mint emberi hiúság, hisz neki le kellett köszönnie nyolc év után, s nem azt helyezhette maga után, akit szeretett volna (Boross Péter volt az ellenjelölt. szerk. megj.)

- Továbbgondolva, azt hiszem még komolyabb (politikai) erők állhattak a
cél mögött, hogy egyáltalán ne legyen Magyarok Világszövetsége, hisz
hathatós érdekképviselet nélkül gyengül az összmagyarság.
- Így van. Nagyon jól látja. Tehát voltaképpen a Magyarok Világszövetsége velem együtt mindenkinek útjában áll, aki a mai globális tőkét szeretné szolgálni, amelyik a nemzetek felszámolását, a nemzetek elegyítését és szétszórását, a nemzetek néppé, sőt csőcselékké való lefokozását tartja politikai céljának és eszközének. Olyan szervezetre, nincs szükség, amely első helyre helyezi értékrendjében a nemzetet, az igazságot, az emberi tisztességet, a méltóságot! Ezek mind olyan értékek, melyek útjában állnak annak a lealjasító, lealacsonyító szándéknak, amivé lassan ezek az erők ledarálni kívánják a világot. Ha vannak e globalista szándéknak magyarországi helytartói és képviselői, márpedig vannak, akkor azoknak mi útjában állunk. Tény, hogy ma a Magyarok Világszövetsége az egyetlen magyar szervezet, mely kizárólag a magyar népakaratból táplálkozik, ahogyan ezt a magyar népakaratot felfogja, s a sok országbéli jelenlétével érzékelni tudja. De biztosan nem vagyunk, nem leszünk sem kiszolgálói, sem bárgyú elfogadói, sem bátortalan tétlenkedői, illetve nézői annak a folyamatnak, mellyel megpróbálják tönkretenni országunkat és nemzetünket.
- Elnök úr, érdekes bejelentést tett a Magyarok Világszövetsége VII.
Kongresszusának nyitó napján: a kettős állampolgárság ügyében zajló népszavazás eredményével kapcsolatban súlyos csalásról beszélt, s állítása szerint mintegy hatszázezer szavazatot elcsaltak 2004. december 5-én. Beszélne erről a népszavazási csalásról?

- Ezt a tényállást 2004-ben még a jogorvoslati idő keretén belül megállapítottuk. Amikor beadványunk nyomán a Legfelsőbb Bíróság az
elmúlt 18 év magyar demokrácia-történetében egyetlen alkalommal
megsemmisített egy országos szavazási eredményt, akkor mi ezt a négy
helyszínt már ismertük. Az elvi felvetésünket ezekkel a konkrét példákkal alátámasztottuk, amit a Legfelsőbb Bíróság elismert és ennek nyomán rendelte el az általunk megnevezett 1152 szavazókörben az eredmény újbóli megállapítását. Magyarország többrendbéli tragédiájának egyik okozója ez a választási törvény, amely úgy fogalmaz, és amelyik ennek eredményeképp lehetővé teszi, hogy még a Legfelsőbb Bíróság határozatát is elszabotálhatják, akárhány szavazókörben vélünk hibát felfedezni, mert nem azt mondja a törvény, hogy újra meg kell számolni a szavazatokat, hanem csupán az eredményt kell újból megállapítani. Ez a madárnyelvű és csúsztató fogalmazás azt jelenti, hogy a szavazatszámláló bizottság, melynek megkérdőjelezték a munkáját, a törvény szerint eldöntheti, meg kívánja-e újból számolni a kérdéses szavazatokat vagy sem. Vagy azzal állapítja meg az eredményt, hogy mi múltkor is jól számoltuk, most aláírunk egy újabb jegyzőkönyvet, hogy akkor is jól számoltunk, most is - újraszámlálás nélkül - ugyanarra az eredményre jutottunk.
- A törvény szerint ugyanazok végzik az új jegyzőkönyv kitöltését, akik esetleg csaltak?

- Így van. Micsoda képtelenség ez! Az európai jogban nincs még egy ilyen helyzet, hogy egy feljebbviteli instancia ugyanaz legyen, akinek a munkáját megkérdőjelezik. Ráadásul meg se kell ismételnie a számlálást, elég, ha kitölt egy új jegyzőkönyvet. A tizenegyezer szavazókör számszerű eredményeinek vizsgálatakor felfigyeltünk valamire, ugyanis mint népszavazási kezdeményezők megkaptuk az eredményeket elektronikus formában az Országos Választási Bizottságtól, az utolsó szavazókörig elmenően. Feltűnt egy csoport olyan szavazókör, ahol az eredmény ellentmondásosnak tűnt, ugyanis az első kérdés, mely a kórház magánosításáról szólt, valamint a második kérdés között nem volt lényeges, szemléletbeli különbség, mégis ezekben a szavazókörökben az első kérdésre igennel szavaztak döntő többségben, a második-, az állampolgári kérdésben viszont döntő többségben nemmel szavaztak. Erre pedig senki nem bíztatta a magyarországi szavazókat! Egyetlen párt se, az egyházak se, senki. Vagy azt mondták, hogy igen, igen, vagy azt mondták, hogy nem, nem. Ez alól csupán az MDF volt a kivétel, aki azt mondta, hogy a kórház privatizációra szavazzanak nemmel, de az állampolgárságra igennel. Olyan viszont, hogy a kórház privatizációra szavazzanak igennel, s az állampolgárságra nemmel, ilyet senki sehol nem kért! S ekkor szembeötlött, hogy nagyon sok helyen fordított eredmény született. Számítógépesen kiszűrtük ezeket a helyeket, ahol pl. 510 igen, és 720 nem szavazatot találtunk. Tehát majdnem ugyanazok a számok szerepelnek, de tükör-fordításban. Küszöböt állítottunk, hogy 10% eltérés legyen a két értékpár között és kijött 2000 szavazókör. Amikor lecsökkentettük ezt a küszöböt 5%-ra, akkor maradt 1152 szavazókör. Azokon a helyeken, ahol fel tudtuk bontatni az urnákat, egyértelműen igazolódott a feltevésünk. Egyszerűen fordítva írták be az eredményt a jegyzőkönyvbe.
- Miért csak négy helyen kérték az urnák felbontását?

- Mert erre jogilag nem volt lehetőségünk, csak lélektani megoldásunk. Az az emberünk, aki kérte az urnák felbontását, olyan ellentmondást nem
tűrő magatartással lépett fel, hogy megijedt tőle a bizottság, és tartva a komolyabb botránytól, inkább kibontották az urnákat és újraszámolták a szavazatokat. Mind a négy helyen - szerepel a könyvemben, melyet a népszavazás első évfordulóján megírtam -, csalás történt, s ezt nyilvánosságra hoztam. Ezek mind olvashatók a Gyújtatlan gyulladjék (Gondolatok a 2004. december 5-i népszavazási kísérletről) című könyvemben.
- Ön azt állítja, hogy hatszázezer szavazatot elcsaltak a kettős
állampolgárság kérdéskörben tett szavazáskor?!

- Igen, ezeket mi azonosítottuk. De ennél több lehet, mert például nem vizsgáltuk azokat az eseteket, amikor mind a két eredményt megfordították, mert ilyet is találtunk.

- Ez a kérdés azért is érdekes, mert elterjesztették azt a hírt, hogy a
Magyarországon élő magyarság megtagadta az anyaország határain kívül élő testvéreit. Hallgathattuk, micsoda szégyen, hogy nem álltunk ki egymásért, miközben ezek szerint ez a rémhír sem igaz!

- Ez a legszörnyűbb! Gondoljuk el, voltaképp ügydöntő erejű volt a népszavazás, még olyan körülmények között is, hogy a miniszterelnök és
az egész kormánypárt riogatta Magyarország népét, másfél nappal a népszavazás előtt pedig Gyurcsány a Televízióban a nagy vitaesten arra
bíztatta nézőit, hogy maradjanak otthon, ne menjenek el szavazni, ha jót akarnak! Ilyen lelkiállapotban is ügydöntő erejű volt a népszavazás, ha ezt a hatszázezer szavazatot a helyére tehettük volna. Vagyis nem a nemek oldalára, hanem az igenek oldalára. Gondoljunk bele, micsoda szörnyű csapást mértek ezek a csalók a magyar nemzetünkre! Hányszor ostorozták és ostorozzák ma is egymást a magyarok: megtagadtad magyar testvéred, áruló vagy, lelketlen vagy, eszement vagy. S hányan mondták már ki, hogy itt nincs is magyar nemzet, mert minden szertefoszlott.

- Augusztus 16-20-a között zajlott a Magyarok Világszövetségének VII. Világkongresszusa, ahol önt újraválasztották az MVSZ elnökének! Gratulálok! Az ötnapos tanácskozáson 12 konferencia keretében vizsgálták komoly szakemberekkel karöltve legégetőbb nemzeti sorskérdéseinket. Foglalkoztak a Szent Korona tannal, gróf Teleki Pál halálának körülményeivel...

- Trianon újraértékelésével, Magyarország kifosztásával, az államiság
nélküli népek szerepével az Európai Unióban, vagy például a magyar őstörténettel.
- Többféle határozat is született. Melyiket tartja a legfontosabbnak?

- Mintegy 11 határozat született a zárókonferencián. Ha azt kérdezi,
melyiket tartom a legjelentősebbnek, akkor minden kétséget kizáróan a magyar önrendelkezési nyilatkozatot tartom a legfontosabbnak. A Magyarok Világszövetsége Kongresszusa már alapítása, 1929 óta a legátfogóbb legitimitású magyar köztestület. Összehasonlításképp a budapesti Parlament legitimitását csak a mai, csonka Magyarországból meríti. A Világkongresszus viszont a világ-magyarságából meríti legitimitását, beleértve a mai Magyarországot is. 1920. június 4-én szétszabdalták Magyarországot, 1944. március 19-én német katonaság szállta meg Magyarországot. Azóta nem adták vissza a magyar nép önrendelkezési jogát. Ha ezen a helyzeten felül kívánunk kerekedni, akkor a magyar nemzet beállhat a sorba, hisz az európai nemzetek az elmúlt 10-15 évben felmutatták szándékukat. Az ötmilliós szlovákság, a négymillió horvátság, a kétmilliós Szlovénia önálló államot alapít, az ötszázezres Montenegro önálló államot alapított. Skócia előbb-utóbb bejelenti függetlenedését Angliától. Egyértelműen kinyilatkoztatták a walesiek, épp itt az Államiság nélküli népek és nemzetek konferencia keretén belül, hogy önálló állami létre törnek. Ugyanez jellemző a katalánokra, a baszkokra. Ha tehát figyelünk az európai népekre, egyedül mi, magyarok vagyunk azok a páriák, akiknek nemhogy nem adatott meg a lehetőség bajaik orvoslására, hanem még ki sem mertük mondani, hogy igényt tartunk az önrendelkezésre. Ezért tartom ezt a nyilatkozatot a legjelentősebbnek. Ha azt kérdezi, melyik volt a legfigyelemre méltóbb határozat, akkor azt kell mondanom, az az üdvözlő nyilatkozat, amellyel a Világkongresszus Jens Peter Bonde európai parlamenti képviselő és frakcióvezető bejelentését üdvözölte, amellyel a dán képviselő a zárónapra juttatta el üzenetét, mely szerint az írországi népszavazás által megbukott lisszaboni szerződés alkotta európai modell helyett új, konföderatív államszövetségre törő modellt kívánnak kidolgozni, amelynek középpontjában Magyarország Szent Koronájának értékrendje és közjogi elvrendszere szerepel. Ha azt kérdezi melyik a leghasznosabb határozat, azt mondom, az, amely követeli, hogy a magyar állam hozza nyilvánosságra a magyar államadósság hiteles történetét, amelyikből kiderül, kik a felelősök, azért, hogy ez az 1500 milliárd forintnyi kamatteher évről évre apasztja Magyarország költségvetését. Mintha szívnák Magyarország vérét! Ezt végre hozzák nyilvánosságra! Nem kevésbé fontos: elhatározta a Kongresszus, hogy gróf Teleki Pál halálának körülményeit mindenképp, egyértelműen tisztázni kell, mert az életének és halálának szentelt konferencián hitelt érdemlő bizonyítékokat tártak elénk, mely szerint a volt miniszterelnök nem öngyilkos lett, hanem meggyilkolták.

- Ezt a kérdés azért tartom magam is fontosnak, mert feltehetően több
kiemelkedő magyar államférfi nem természetes halállal halt meg, gondolok elsősorban gróf Széchenyi Istvánra, Tisza Istvánra, vagy épp Teleki Pálra. Önbecsülésünk erősödhetne azáltal, ha kiderülhetne, hogy az öngyilkosság vádja nem igaz, s ezek az államférfiak áldozatok!

- Azért emeltük ezt a kérdést a Világkongresszus konferenciái közé, mert úgy érezzük, az egész magyar nemzeti lét szempontjából meghatározó
jelentőségű, hogy egy tiszta, nagytudású, mély érzésű ember, mint amilyen Teleki Pál volt, méltó megbecsülésben részesüljön! Gondoljunk bele abba a szörnyűségbe, ő még Hitlerrel is szembeszegült és nem engedte át a német csapatokat, hogy megtámadhassák Lengyelországot. Ennek eredményeképp Lengyelország felől kapu nyílt Magyarországra, s közel nyolcszázezer zsidó származású ember menekült meg a gyilkoló németek elől. Ennek az embernek nem lehet szobra Budapesten, mert ráfogták az antiszemitizmus vádját, valamint szégyentáblára állították Auschwitzban. Teleki auschwitzi szégyentáblájával a magyar nemzetet szégyenítették meg! Ha kiderül, hogy őt megölték, ettől kezdve újraértékelődhet ez a folyamat. Megemlíteném mindenképp az őstörténeti konferenciát, hisz ez volt a leggazdagabb tanácskozás: 96 előadást tartott, mintegy 120 tudós, oktató, közéleti személyiség, s megdőlt a finnugor elmélet. Ha ehhez még hozzávesszük azt a határozatot, melyet a Magyarország kifosztása konferencia alapján fogadott el a Világkongresszus: e szerint Magyarország követeljen jóvátételt az 1956-os szovjet katonai intervenció által okozott károkért, amelyet a Magyarok Világszövetsége egy évvel ezelőtt felméretett. A Justitia Bizottság megállapította: csak a magyar államnak okozott kár - a magyar állampolgárok kárát félretéve - mintegy tízezer milliárd forint, avagy negyven milliárd euro, a Világkongresszus követeli, hogy Magyarország kérjen jóvátételt a Szovjetunió utódállamaitól. Mindezeket egybevetve megállapíthatom: a VII. Világkongresszus sarkalatos kérdésekhez nyúlt, és mutatta fel őket a magyar társadalom számára...
- A Magyarok Világszövetsége elnökeként milyen célokat tűzött ki maga elé?

- Amikor 1996-ban a Világszövetség elnökhelyettesévé választottak, kissé engem is meglepett és felkészületlenül ért az akkori döntés, akkor azt mondtam: szeretném, ha a Magyarok Világszövetsége kovásszá válna, mely ébresztgeti a magyar nemzet létkérdéseit. Szeretném, ha a Világszövetség fórummá is válna, ahol ezekben a kérdésekben a különböző szándékokat közös akarattá és elhatározássá lehet formálni. És végül intézménynek szeretném látni a Magyarok Világszövetségét, amelyben a közös elhatározások megvalósulnak. Most harmadik mandátumra jelentkeztem és ha a bizalmat elfogadom, akkor elmondom: a kovász szerepünket 2004. december 5-vel elértük. Azzal a népszavazással, melyet nem tudtunk az akkori masszív csalások miatt döntő erejűvé kovácsolni, de a magyar társadalmat mindenképp abba a helyzetbe hoztuk, hogy azóta nem megy el érzéketlenül e fontos kérdések mellett. Azóta négyszáz népszavazási kezdeményezés született. A kovász szerepet betöltöttük. A hetedik Világkongresszussal, a sokak által páratlannak nevezett 230 dolgozat, mintegy 65%-át hét kötetben a Kongresszus nyitónapján átadtuk minden résztvevőnek, ezzel olyan szellemi gyúanyag birtokába jutattuk magát a Konferenciát, és általa a nemzet életében fontos szerepet játszó műhelyeket is, hogy elmondhatjuk, a Világkongresszus intézménnyé vált, amely ívet húzott az altáji Tibet és az atlanti óceán között. A Világtalálkozón mindenki a magyar nemzet nagyszerűségéről, annak féltéséről beszélt, lett légyen az kínai, kazah, kirgíz, mongóliai, walesi, fríz, breton, vagy flamand. Néhány nap erejéig sikerült a magyarságot e fény középpontjába állítani. Végezetül emlékeztetni szeretnék arra az előadásra, melyet Bogár László tartott a Világkongresszuson a Magyarország kifosztása című konferencián, melynek címe így hangzik: A rendszerváltás kísérlet volt Magyarország felszámolására.

- Elmondható, hogy a Magyarok Világszövetsége ezt a folyamatot szeretné
megfordítani?
- Így van. Ezért nevezzük a VII. Világkongresszust fordulatnak.
(Az interjút készítette: Frigyesy Ágnes)
https://alfahir.hu/node/17332

Azt nem látom, hogy Kövérrel mit is tett az MVSZ, de, hogy a nemzet hova tart, azt jól látni, de nem jó látni!
Az MVSZ korábbi vezetője a cigány származású Csóri Sándor, akiről azért csak hozták, hogy ügynök. Boros Péter, aki meg tudvalevőleg az volt, ment a csatába a poszttért, de Csoóri korábbi helyettese Patrubany nyerte vele szemben (nem volt alternatíva) a folytatást. Kicsit érdekes logikai bukvenc, nem? Két ügynök és egy ügynök helyettes harcol a magyarok bizalmáért! Eh!
A kedvencem nem is ez, hanem az alábbi népszavazás, amelyben akkor beleremegett mindenki! Persze sok olvasata van az ügynek, de így 10 év távlatából ugye mennyire nem vicces „véletlen”?
'Patrubány gajra vágja az ügyet'
2004. 09. 17. 12:35
Ügydöntő népszavazás lesz minimum három milliárdért arról, hogy kapjanak-e magyar állampolgárságot a határon túli magyarok. Az erdélyi származású ötletgazda, Patrubány Miklós MVSZ-elnök jogkiterjesztési javaslata nem számolt azonban azzal, hogy Ukrajnában alkotmánymódosításra van szükség, mert az alkotmány egyelőre nem teszi lehetővé, hogy a kárpátaljaiak kettős állampolgársággal rendelkezzenek. Egy kárpátaljai magyar szervezet elnöke szerint a népszavazást kezdeményezők miatt az ügy hamar megbukik.
https://index.hu/belfold/kettosap0917
Persze rá 10 évre a „külhoniak” szavazhatnak a nem is tudom miről, mert ők se tudják. Mármint az erdélyiek, székelyek, a zsidó pontosan tudja miről van szó. Ja, közben az autonómiai-törekvés is szárnyra kap, mert a „románok” csak úgy meggyöngültek, mi magyarok meg megerősödtünk, pedig ebből semmi nem igaz.
De véletlenül összekapcsolódott Patrubány Miklós: Tisztelgés Árva Vince
atya sorsa is. Ha az információk igazak, akkor amint Vince atya átadta a MVSZ kezelésébe az örökségét, rá két nappal meg is halt.
De, hogy rövidítsek, itt van egy hsz korábbról.
postaimre - 2013. augusztus 16. 09:22:35
Kamleon, ahogy mondod! Ez ott egy csapat és midegyik összeér a másikkal, csak különböző neveken futnak, de a funkcion azonos.
kérdés, ho
Rozsola, toljad még...csak fordítsd le magyarra ezt a céges bulit, hogy a 4-bani miképpen van összefolyva ezzel a szekus-mossad bénzmosodával. Persze, hogy veszélyesek, DE ma már nem lehet kérdés, hogy nem működhet másképpen, csak tisztán a rendszer.

Most tekintsünk el attól, hogy az elsőző MVSZ elnök egy cigány lett, akiről kiderül, hogy még ügynök is (a cigányállam teória ugye itt már tettenérhető)...és a következő majdnem a hóbagoly Boros, aki Pinyó spanja és persze Orsós "szellemi háttere", ahogy erről Tőke is beszél, mert ugye adják a cigány--zsidaj bandának a "nemzeti" oldalnak nevezett ciontámogatást...

De egy absz. nem magyar lett megint az elnöke a világszövetségnek, Patrubányi néven és ezzel a sorban jól leköveti Orsós-Lévay, Vona-zazri-és Vona-Szabó Krisztina, Torockai-tóth-tutsek és neje és a vármegyés, trianonozós, székely himnuszos, zászlós kategóriába.

Most hanyagoljuk a Patrubanyi -Novák Tamás (örménynek mondott gyémánt-zsidó (Velem-Novák falva) üzleti vonalat, mert az egyértelműen NBH-mossad kategória és a "Nemzeti Kávézó" és az Árpádhír TV átjátszását és kijátszását sem, csak két érdekesnél azért rázósabb történetet.


Ilyen volt a mi papunk. In memoriam P. Árva Vince atya
postdateicon2012. július 10. kedd, 02:00
Témakörök - Magyarság

Sajnálattal tudtam meg a közelmultban, hogy Árva Vince atya nem véletlenségből csúszott el és tört el a nyakcsigolyája. Boldog Özséb szenté avatásának az elkezdésénél jártak, amikor is valószínűleg valakik elintézték a balesetet. Ezzel a cikkel emlékezünk a feltámadásra váró Pálos Rend utolsó atyájára.

Furcsa egybeesés az is, hogy a Magyarok Világszövetségét szétdúró Patrubányi Miklós neve is megjelenik az életrajzban, nem is akármire sejtetni engedő szövegkörnyezetben:

"Az Árva Vince atya által összeállított, Boldog Özséb szent életét bemutató 17 kötetet 2008. december 13-án, az MVSZ által a Pálos Rend egyetértésével rendezett, első emléknap keretében adták át Patrubány Miklósnak, az MVSZ elnökének. Árva Vince atya másnap visszaadta lelkét a teremtőjének."

https://mkh.valosa...vince-atya

A másik ilyen eset a Móricz -hagyaték ügyében a vele tárgyaló "triatlon" versenyre hivatalosan ide érkező "diplomata" egy késelés áldozata lett pár órával később. Emlékeztek rá?

Ez már nem a "valami bűzlik" kategória ám!

De idézek egy levélből, hogy világosabb legyen a "nemzeti" oldal terelgetésének hogyanja s mikéntje...

Hogy ebből mi az igaz és mi nem, azt majd az idő már igazolta is! Pomáz nem kis fellegvára lett a gyülevész kazári zsidaj bandának..., ugye itt van a "magyar vár" a volt MSZ központ is és de nem is sorolom mi köthető még a "pilisi" álmagyar túrizmushoz és "spiri-mocskos" vonalkódhoz...

"Persze ma mindent elolvastam,ami friss volt nálad.

A Horkit meg a pomázi"szentassonyt"nem tudom komment nélkül hagyni.

Azt kell tudni,hogy horkinak mindig adóságai voltak,amikor nálunk élt. Mindaddig,mig "négybani"be nem kebelezte ökelmét!.

A pomázi házat a M.V.SZ.közbenjárásából vehette meg,vagyis kellett megvegye,majd sürgösen abbahagyni az elözö mesterségét.
Most pedig bajban van,mert nem eleget teljesitett az igéreteknek megfelelöen.

Ùgy néz ki,hogy a távolkeleti rokonaink felkeresése óta nem sok jelentéssel bír. Ennek ára lessz,hacsak nem pótólja be sürgösen! Ahogy a videón is látszik,még a könnyei is késésben vannak,ahogyan a szorgalmasnak szerzödött" tagsági" jelentései is.
https://magyarnemzetikormany.com/pi-klub/news.php?readmore=4914&c_start=20
Rácz Sándor halála

A Magyarok Világszövetségéből Kizártak elnöksége megbotránkozva áll Kurunczi Margit, Kiss Sándor és most Rácz Sándor halálának hallatára.

Kurunczi Margit kutatta Nicolae Stefan Patrubani mostani nevén Patrubány Miklós István Bukaresti titkosszolgálati tevékenységét. Kurunczi Margit rejtélyes körülmények között meghalt. Halálának hírét még az internetről is törölték!

YouTube Videó


Kiss Sándor informatikus tanúvallomást akart tenni a Patrubány Miklós ellen indult büntetőeljárásban. Kiss Sándor a bírósági meghallgatás előtt meghalt.

https://hirek.prim...ikk/94362/


Rácz Sándor tanú meghallgatása 2013. május 27-re volt kitűzve, amikor Patrubány Miklós ellen indult büntetőeljárásban akarták meghallgatni. Rácz Sándor 2013. május 27-én már nem tud tanúskodni. Rácz Sándor rejtélyes körülmények között meghalt.

https://index.hu/b...li_elnoke/


Hogy miért halnak az emberek Patrubány Miklós körül? Erről Radványi Jenő az MVSZ elnökségének korábbi tagja, nagy borkereskedő tudna nyilatkozni. De, ki gondolná, Radványi Jenő is meghalt.

https://www.heol.h...yen-183796


Tisztelettel

Magyarok Világszövetségéből Kizártak Sajtóirodája

Dr. Nagy Attila

Meghalt Kurunczi Margit tévériporter, főszerkesztő és most meghalt Kiss Sándor matematikus, főprogramozó is! Mindkettőt megmérgezték?


Mindketten sokat tudtak Patrubány Nicolae Bukaresti és Kolozsvári piszkos kommunista magyarellenes múltjáról. Mindketten pontosan ismerték Patrubány Nicolae, Ceusescu román diktátor újraválasztása érdekében tett fáradozásait az RKP XIV kongresszusán. Meghaltak!


Nagyon furcsa, hogy néhány héttel ezelőtt Kiss Sándor főprogramozó tanúvallomást akart tenni Patrubány büntetőperében a Magyarok Világszövetségéből kizártak sajtóirodája kérésére.Kurunczi Margit a Nicoale Ceusescu román diktátor vagyona után kutatott, miközben egy Nicolae Stefan Patrubani nevű örmény besúgóra akadt, aki tizenkét társával együtt lenyúlta az elhunyt személy vagyonát.


„Aki javasolta Nicolae Ceausescu román diktátor újraválasztását”, nem más mind Patrubány Miklós MVSZ elnök:

https://www.nol.hu...hiv-340606„Kántor Lajos a kolozsvári Szabadság hasábjain teszi fel a következő, egyáltalán nem költői kérdéseket Patrubány Miklósnak, a Magyarok Világszövetsége Erdélyi Társasága elnökének: “És már elfelejtette a Ceausescu- korszakot, annak utolsó napjait, például itt, Kolozsvárt? Elfelejtette, hogyan is történt Nicolae Ceausescu pártfőtitkári (újra)jelölése, »alulról«? És hogy ő milyen álláspontot fejezett ki (a »rend« ellen lázadó román kollégájával szemben) ebben a konkrét esetben?" A válasz azóta is ... késik. Annak ellenére, hogy a kérdések olyan történetet sejtetnek, olyasmire céloznak, amiről tudnia kellene az erdélyi magyarnak. Térjünk tehát vissza az RKP XIV. kongresszusát megelőző hetekbe, az akkori “rend" ellen lázadó segítségével, aki nem más, mint MIRCEA VALER PUSCA, azon emberek egyike, aki NEMet mert mondani Nicolae Ceausescu újrajelölésére, tegyük hozzá, saját és családja életének kockáztatásával.”

„- Hol jön a képbe volt kollégájának, Patrubány Miklósnak a neve?”

„Miki, már az első ülésen is a felszólalók között volt. Nyilván azzal a feladattal, hogy támogassa Nicolae Ceausescu újraválasztását.”

„Összegezve a történteket, a lényeg az, hogy Patrubány Miklós műhelyvezetőként már az első ülésen szót kért és kapott. A másodikon pedig, mint említettem, magától értetődően, hogy így mondjam, kötelezően. Az elsőn tehát elmondta, egyébként, mint mindenki más, hogy milyen jól élünk, a másodikon pedig akarva vagy akaratlanul, de már állást foglalt kijelentéseim ellen.”https://hirek.prim...ogramozoja


Hatvanhat éves korában, Kolozsváron elhunyt Kiss Sándor matematikus, az első romániai személyi számítógép, a PRAE főprogramozója.

Kiss Sándor székely eredetű földműves családban született a mezőségi Feketelakon. Szamosújváron érettségizett, Kolozsváron végezte az egyetemet, majd ezt követően közel négy évtizeden keresztül számítógép programozóként dolgozott. Eleven észjárású matematikus, halk szavú, filozofikus alkatú, irodalomkedvelő tudós ember volt.

Övé a világ leggyorsabb körrajzoló algoritmusa, amelyet a PRAE* megalkotása során dolgozott ki.

Kiss Sándort 2012. november 22-én, déli 12 órakor temetik Kolozsváron, a monostori temetőben.

MVSZ Sajtószolgálat

7663/121121

A Bukarestből vezérelt Magyarok Világszövetsége új állásfoglalása: RÓVÁS BETÜK HELYETT LATIN BETÜK

2012.12.15.


Patrubány Miklós emberei: Szondi Miklós és Gyetvai György nem értik, mit jelent a "nemzeti érdekek" képviselete és mi a szabványosítás "szellemisége". Vajon 61 db beszervezett fantom-taggal az aktatáskájukban, fizikailag is elfoglalják az MSZT-t?

Se Isten, se ember, se nemzet...

Azt mondhatnánk, hogy szinte regénybe illő a rovás szabványosításának története, de sajnos ez a mű egy tragikomédia és egy pszichiátriai esettanulmány egyvelege lenne. Ugyanis a nemzeti színű szalagba és tarsolylemezbe öltözött, képzettség és végzettség nélküli megélhetési rovásírók, politikai kalandorok, hivatásos bajkeverők a józan ész utolsó maradékától is megszabadultak. Atettlegességtől sem visszariadó rovásirtók pusztítása egyre több ember számára világossá válik, így remélhetőleg mihamarabb kiveti őket magából a társadalom, illetve megfelelő kezelést kapnak a rendvédelmi szervek ... vagy az ápolók részéről.

Szabványügyi kolhoz

A rovással kapcsolatos tevékenységekben alig észrevehető nyommal rendelkező Magyarok (?) Világszövetsége (MVSZ) elnevezésű politikai társulat, néhány további marginális szereplővel egyetemben az elmúlt hetekben a kolhozosítást megszégyenítő eredményeket ért el a nemzeti szabványosító köztestületbe való tagbeléptetésben. A sajnálatos jogi kiskaput - időarányos tagdíjfizetés az évvége előtt - kihasználva az MSZT 819. sz. Informatika bizottságában tömegével beszervezettek között immár az állattenyésztőtől és kocsmárostól a lovasbetyáron és órásmesterenát, ezotérikus egyletekig és szociális foglalkoztatóig megtalálható boldog-boldogtalan.

A tagok többségének nagy valószínűséggel halvány fogalma sincs, hogy nevükben kik és mit művelnek, de ez nem menti fel őket a felelősség alól, ezért neveik hamarosan nyilvánosságra kerülnek - tanulságképp az utókornak.

Új "hungarikum" - műszaki bizottság helyébe politikai gittegylet

A rováskutatók, a szabványosítási szakma, a felügyeleti szervek, valamint a kulturális kormányzat hónapok óta megdöbbenve - és többnyire tétlenül - áll a bizonytalan eredetű pénzügyi háttérrelrendelkező plebejus nyomulás mögött. A rágalmazási hadjárattal, fenyegetéssel és zaklatással tarkított ámokfutás hónapok óta folytatódik, melynek immár a Magyar Szabványügyi Testület is céltáblája, s van olyan munkatárs, aki ez idő alatt fel is mondott. Az elmúlt néhány napban azonban a magyar műszaki szabványosítás évtizedek óta köztiszteletben álló tisztségviselőinek puccs-szerű elmozdítása, fenyegetése került terítékre egy nyugalmazott büntetésvégrehajtási alkalmazott, bukott egyetemista, politikai aktivista és társai által szervezett gyülekezet részéről.

Fontos megjegyezni, hogy a magyar műszaki élet, a technikai fejlesztések és így az egész nemzetgazdaság szempontjából stratégiai fontosságú 819. sz. Informatika Bizottságban az 1-2 hete tömegesen beléptetett strómanok fejlétszáma alapján puccsot szervezők nem csak évekre visszamenőlegesen akarják megsemmisíttetni a nemzetközi szabványosítási munkát, de az eredeti szakmai tagság ellenében a bizottság tisztségviselőit is el akarják távolítani. Terveik szerint a bizottság élén az MVSZ budapesti elnöke Gyetvai György, rovással foglalkozó munkacsoport élén pedig Szondi Miklós nyugdíjas büntetésvégrehajtási alkalmazott, a Természetesen Életmódegyesület (sic) vezetője lenne ... előrevetítve a veszélyt, hogy politikai fiókszervezetté züllik a műszaki szabványosítási szakma legmagasabb magyar fóruma.

A rovás rúnásítói a zárt ajtók előtt

Azonban úgy látszik, hogy valóságérzékkel nem rendelkező csoportosulás a közösségi lét normái után átlépte a jogi kereteket is. Az MSZT legfelsőbb vezetése végre kifejezésre juttatta az MSZT működését szabályzó törvényekben, valamint a működési szabályzatban található "nemzeti érdek", illetve a "szabványosítás szelleme" melletti kiállást és a puccsisták által kierőszakolt rendkívüli ülést elhalasztotta.

A bizottsági munka eddigi obstrukciójából, valamint bárminemű konkrét szakmai javaslat hiányából és a konszenzuskeresés elutasításából látszik, hogy a puccsisták célja nem a szabványosítási munka elvégzése, hanem a rovás szabványosításának nyelvészeti és informatikai vonatkozásaira vonatkozó ismeretek nélkül csupán egy anyagilag érdekelt külföldi szabványosítási lobbycsoportképviselete. Ha másképp nem megy, akár Magyarország nemzetközi szabványosítási szavazóképességének megakadályozása árán... melynek erkölcsi minősítését az olvasóra bízzuk.

Mivel a mai (2012.11.29-ei) hatalomátvétel célját szolgáló ülést az MSZT ügyvezető igazgatója törvényes hatásköre alapján elhalasztotta, a puccsisták kilátásba helyezték a fizikai behatolást az MSZT épületébe, melynek törvénytelenségére fel kellett hívni a figyelmüket. Kérdés, hogy megértették-e?

(Rovás Info)https://rovas.info...jtok-eltt-

https://rovas.info...ett-latint

https://rovas.info...al-naploja

#19 | rozsola - 2013. augusztus 16. 00:41:58
Van miért aggódni. Misike körül hullanak a neki kellemetlen alakok. Félelmetes csapat áll mögötte.
Mégis bekaphatja ez a magyar-örmény-székely vagy inkább szász ?
Érdemes megkérdezni tőle , hogy milyen rágalmazásra hivatkozik ?
1983 Január 27 a Kuwaiti Beny Trading Est és az ICE Dunarea másnevén UM 0107 szekuritátés egység között kötött szerződést miért szegte meg. A temesvári Electrometal nevű cég és Fahti Taher között megszületett szerződés körülményeit is tárják fel. Milyen kapcsolatai voltak Constantin Gavril , Vasile Boldea, Traian Braşoavă és Theodor Stolojan nevű személyekkel ?
Marin Ceausescu fegyverüzleteiből származó bevételeket a Crescent nevű cégen keresztül mosták tisztára. A Crescent egy bizonyon Farmacan céggel
állt kapcsolatban amely szintén kapcsolatban állt a ICE Dunarea, ICE Metalimportexport, ICE Vitrocim, Danubiana stb Securitatea cégekkel. A Crescent bár Görögországban volt bejegyezve és ciprusi bankban tartotta pénzét valójában a tulajdonosa Nicolae Ceausescu volt John Edgington álnéven.
A Crescentnek Ciprusi és Ausztriai kirendeltségének , valamint a romániai alkalmazottainak az Argus ügynökségen keresztül adták a fizetést. Késöbb a BRCE-Bancorex bank segítségével tüntették el a bizonyítékokat. Ennek az időközben csődbement banknak alkalmazottjai : Vasile Voloseniuc BRCE elnök , Gheorghe Crainicean alelnök , Mihai Lazar , Rodica Vlaicu , Nas Leon Ceausesecu belső embere , Dan Pascariu a BRCE nemzetközi tranzakcióinak vezetője , valamint az UM0107 azaz ICE Dunarea csoport vezetői : Gheorghe Badita ezredes , Constantin Gavril ezredes , Aristotel Stamatoiu tábornok , Ion Presura és Nicolae Patrubani.
A Crescent romániai vezetője Dan Voiculescu.
Kemény egy csapat , nem szabad lebecsülni őket.


De lássunk mélyebbre!

Patrubny „jobbkeze” Drábik János. Külön kört megér, de zsidó és van ok feltételezni, hogy küldött, nem is kicsit. A Leleplezőben Tőke Péterrel együtt nyomják, no meg Brindzával.

Hogy is van ez?


#12 | Kameleon - 2013. augusztus 15. 19:17:39
Na ne Imre, a Petya nem olyan.
Valami nagyon fontos lett az biztos..Tőke Péter

Ikervár, 1945. jan. 1.
Író, újságíró
1972-ben (beszervezésekor) a Hétfői Hírek, később a Reform munkatársa volt. A rendszerváltás idején a Reform főszerkesztője. Több regényt is írt Peter Sheldon néven. (Nem azonos a sci-fi és meseregény író Tőke Péterrel)


Fedőneve: "Hidas"
Informátor, majd titkos megbízott minősítést kapott. (Az 1989-es iratokban titkos munkatársként említik, ami a legmagasabb fokozat volt a hálózati személyek közt.)
Beszervezésének dátuma: 1972. szept. 13.
6-os kartonja szerint "hazafias alapon" szervezték be, és "kulturális, tájékoztatás-hírközlés" vonalon foglakoztatták a BM III/III-4-c. alosztályon (elhárítás a "nemzeti" ellenzékkel szemben). Beszervezője és tartója Bolovits György r. hdgy. volt.
1977-től a III/III-5-a. alosztály foglakoztatta (elhárítás a Magyar Rádió és Televízió, az MTI, a MÚOSZ és az Írószövetség területén).

Nagy Imre és társai újratemetésének operatív előkészületei kapcsán azt a feladatot kapta, hogy információkat szerez a független lapok temetéssel kapcsolatos terveiről, és interjút készít a Reform című lapba. Lehetőleg Szilágyi Sándort, Hegedűs B. Andrást és az egyik özvegyet kellett megkeresnie a kérdéseivel. (Ezek az interjúk nem jelentek meg)
"Hidas", mint a Reform főszerkesztője, interjút akart készíteni a belügyminiszterrel is. A megfelelő háttéranyagokat a állambiztonsági szervek biztosították. Egy rövid interjú valóban készült is Horváth István belügyminiszterrel (és egy másik Kárpáti Ferenc honvédelmi miniszterrel), mellette "Puccs nélkül" egy másik cikke is megjelent. Reform, 1989. máj. 26. 4-5. o. A Reform jún. 2-i számának 6. oldalán is van egy interjú: "Horváth István hisz abban, hogy most is szót értenek" (nincs a szerző, de a mellette lévő cikket "A mi népünk nem ellenség" címmel Tőke jegyzi).

Az ÁBTL-ben nem lelhetőek fel dossziéi.
Ügynök múltjára 2005-ben derült fény.

a Leleplező főszerkesztője.
https://kkbk.blog....sek_3_resz
https://magyarnemzetikormany.com/pi-klub/news.php?readmore=4914&c_start=10

D’rábik és Patrubány?
Drábik- és Patrubány-előadás Csíkszeredában
Létai Tibor | 2010.11.22. [17:34] | Utolsó módosítás: 2010.11.22. [18:46]
Dr. Drábik János és Patrubány Anna előadására kerül sor péntek délután a csíkszeredai városházán.

Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szervezete és Csíkszereda Polgámesteri Hivatala szervezésében november 26-án, pénteken 18 órától kerül sor a dr. Drábik János A nemzetközi pénzrendszer működése és az új pénzügyi világrend – a magyar nemzet megmaradásának lehetőségei a XXI. században és Patrubány Anna Helyi kibocsátású pénzek működése és alkalmazási lehetőségei témájú előadásokra. Helyszín: a csíkszeredai polgármesteri hivatal gyűlésterme.
https://www.szekelyhon.ro/aktualis/drabik-es-patrubany-eloadas-a-varoshazan
Aztán kibújik a szög a zsákból!

MVSZ: Új magyar nemzetfogalom kell, melyben a cigányok is helyet kaphatnak
[2012.02.29. 21:51:09] - Hírmester
Az MVSZ Sajtószolgálatának híradása: 2 millió cigány Magyarországon. Feltűnően nagy érdeklődés övezte a Magyarok Világszövetségének mai napon megtartott sajtóértekezletét, amelyen ismertették a Magyarok VIII. Világkongresszusa keretében megtartandó, Eltörött a hegedűm... című konferenciát, amelynek középpontjában a magyarországi cigányság szerepel majd.

Az eseményen megjelent több cigány vezető, a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ igazgatója, valamint a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, akik bejelentették, hogy véleményük szerint ma Magyarországon 2 millió cigány él.A sajtóértekezlet házigazdája Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke volt, aki elmondta, hogy az augusztus 15-20. között sorra kerülő Magyarok VIII. Világkongresszusának legfőbb feladata kidolgozni a magyar nemzet fogalmának új meghatározását, illetve megadni a nemzet fogalmának magyar meghatározását, amelynek el kell térnie mind a frankofón, mind a germán szemlélettől, és sajátosan magyarnak kell lennie. Ebben a nemzetfogalomban meg kell találni a magyar cigányok helyét is.

Az MVSZ elnöke bejelentette, hogy léteznek olyan demográfiai számítások, amelyek szerint 8 év múlva Magyarországon a cigányok lélekszáma meghaladja a magyarokét.
https://civilkorzo.ro/hu/pd/mvsz-uj-magyar-nemzetfogalom-kell-melyben-a-ciganyok-is-helyet-kaphatnak.html

Aztán megjelenik az „új nemzetfogalom” is Drábikék gondozásában. Cigány-zsidó buli a „Magyarok Világszövetsége” fedezete alatt. Még a Kuruc is hozza Bane elmélkedését.
Programajánló :: 2014-01-31. 12:34
Szent László-MTA: Bene Gábor előadása - Mi a nemzet?
A Szent László Magyarságtudományi Akadémia (Szent László-MTA) Magyar nemzet c. tantárgya keretében szombaton, február 1-jén 17 órakor dr. Bene Gábor tart előadást, amelynek gerincét a Magyarok VIII. Világkongresszusán tartott előadása képezi. Idézet tanulmányából, amelynek teljes szövege olvasható a világhálón:
„A magyar nemzet ma a fogyasztói világrend sírba eresztő kötelén függ...
A nemzetfogalom szabatos megalkotása ma, kétségkívül a legnagyobb feladata azoknak, akik felismerték a nemzetre leselkedő veszélyt, amely már-már felszámolta ezt a fogalmat.”
A mostani előadást az érdeklődők a világhálón is megtekinthetik, ide kattintva: https://new.livestream.com/accounts/2560855/events/2489667
MVSZ Sajtószolgálat
https://kuruc.info/r/23/123371/

Bene Gábor a „lényeget” is kiemeli! Tehát a „nemzet”:
Összefoglalva: A nemzet tehát a Szentkorona-tagságát megélő, a szerves jog - fejlődést tisztelő, gazdasági érdekeit felismerő, s ezekért bátran kiálló, önszerveződő erő: a politikailag megszervezett népnek a közjót szolgáló és nemesen gondolkodó arisztokráciája.
(Viszont az is látható, hogy szájhősök, vezérkomplexusban szenvedő szónokok, vagy
közönyösök nem lehetnek tagjai a nemzetnek, még
akkor sem, ha érzelmileg tagjainak hiszik magukat!)
Ezen definíció alapján ma a nemzet tagjai elsősorban a Magyarok Szövetségében sűrűsödnek össze.
https://www.egipatrona.hu/mvsz/images/doc2/491_500_BENE_Gabor.pdf

És folytathatnánk még a sok-sok érdekességet, amihez persze semmilyen titkosszolgálatnak, etnikumnak semmi köze nem lehet, csak önmagában érdekesen alakuló eseménysorról beszélhetünk, de végül had álljon itt egy a témában kiprovokált levelezés, néhány felszólalóval.

Feladó: karoly kvacskay
Dátum: 2014. március 10. 17:00
Tárgy: Patrubány Miklós az MVSZ elnöke a Román Kommunista Párt tagja volt (Bírósági jegyzőkönyv)
Címzett:

Kedves Barátom!

Az utóbbi napokban többen is kérték tőlem azt a bírósági tárgyalási jegyzőkönyvet, melyben Patrubány Miklós a Magyarok Világszövetsége elnöke elismeri, hogy a Román Kommunista Párt tagja volt.

Ezennel teljes tartalmában bemásoltam és megküldöm neked a bírósági jegyzőkönyvet, melynek harmadik oldalának közepén a bíró kérésére Patrubány Miklós úgy válaszol, hogy a „Kommunista Párt” tagja volt. Patru-Bani (Négy-Bani) azt állítja ugyan itt, hogy ö nem szolgálta Nicolae Ceusescu magyarokat utáló és gyilkoltató diktátort.
De hát mindannyian tudjuk, hogy abban az időben Nicolae Ceusescu diktátor volt a román kommunista pártban a vezér!

A Patrubány Miklós eredeti nevét tartalmazó közokiratot, melyben Nicolae Stefan Patrubany névvel tartják nyilván, ha kéred szívesen megküldöm.

Üdvözlettel
Kvacskay Károly


Gonda László
márc. 10.

címzett: Nemzeti; Eszter; Cs; Mihály; Geza; Sándor; Bházy; Fejér; karoly; Béla; Bene; Szeszák; farkas; Attila; dr.Zétényi; György; péter; Kmetty; Rinkó; Agnes; samsomdikiss.k.; József; ggyula; Roland; Hungária


1. Azon a 2013.nov.21-i héten, "kedves" Kvacskai Károly, aki a K.L. (Fidesz) megbízatásának eleget téve ki akarja készíteni Patrubány Miklóst, 3 tárgyalás volt, 3 különböző perben, amelyeket több más mellett Te indítottad.
(Mond, te egy fogott ember vagy és ezért teljesíted ezt a hónaljszagú per őzönt?)
Mindennek a hátterét volt alkalmam megismerni és minhárom tágyaláson jelen voltam, az utolsón nem végig. Utána hármasban dr.Bene Gáborral leültünk veled, hogy meggyőzzünk mennyire rossz úton jársz. Persze csak semmi érdemlegeset nem mondtál... Értem én, hogy mire jelőltek téged, ezért kell az utolsó töltényedig üldözni akire ráállítottak. Nincs más választásod... Szánalmas!

2. Melyik napon folyt tárgyalási jegyzőkönyvre hivatkozol?

3. Miért nem mellékelted a jegyzőkönyvet most sem? Volt már ilyen megjegyzésed is 2012.júniusában: "A Jud Suss film levetítése ügyét a bíróság részletesen 3 évig vizsgálta:
(Olvasd el az ítéletet, a tanúvallomásokat, jegyzőkönyveket.)".
Persze hiába kértem a jegyzőkönyvet, akkor sem küldted. Most is és akkor is helyette kaptam Geönczől Gyulától egy majdnem bekattant embertől fenyegető üzentet. Ebben az ügyben szabályosan életveszélyesen megfenyegetett és megint olyasmivel vádolt, mint anno, amihez semmi, de semmi közöm!

4. A tárgyalás után röviddel egy hamis néven rám hivatkozva sokkal többre is hivatkozott az "ismeretlen" kör@ író. Arra, hogy én tanúsíthatom, aki jelen volt a tárgyaláson, hogy P.M. szekus ügynök volt, amit ő ott elismert, ami nem felel meg a valóságnak. A múlt héten is volt egy tárgyalás, amit Te idítottál, ahol "bájosan", mintha semmi nem történt volna, mintha én nem küldtem volna neked is azt a válasz üzenetet, mosolyogtál rám a bíróság folyosóján.. Akkor arra az @-re válaszolva kértelek, hogy hagyd már abba ezt a per özönt, mert az MVSZ-nek ártasz. Nem tetted, tehát ahogyan abban jelezetem az ellenségemnek tekintelek: hagyd abba a vigyorgást, ha talákozunk! Nem érdekel ki áll mögötted, de azt tudom, h az aki ezt az @-t szétküldte, lenne a legjobban meglepődve ha megtudná.

5. Ha nem Svájcban éltél volna, hanem egy pár évig legalább a románok által megszállt magyar területeken, akkor tudhatnád hogyan döntötte el a román anyakönyvi hivatal hogyan írják a magyar neveket. A temesvári nagyapám neve Agátsy János volt, de 1919-20-ban begyűjtötték a magyar anyakönyvi kivonatokat, majd kapott egy Johann Agatsy névre szólót. A nagymamám, Bieber Hajnalka (még a német Ahnenpass-ában is így szerepel!), de az oláhok Aurorát csináltak belőle ... Még csak nem is a proli diktatúra idején, amikor a helyzet részben még rosszabb volt.

6. Szándékot és módszereid aljasak, alattomosak és visszataszítóak. Hagyd abba!

Elküldve: 2014. március 11. 8:55
Tárgy : Re: Re: Patrubány Miklós az MVSZ elnöke a Román Kommunista Párt tagja volt (Bírósági jegyzőkönyv)

Amit a felvideki szervezettel muvelt ez a gazember az pontosan dokumentalva van.
Mindent belugyi urtasitasra csinalt.
A birosagokon pedig a birak az itelethirdetes elott cetlikre irva mindig megkapjak az utasitast kivulrol az elnoksegi titkarsagukon keresztul, hogy milyen iteletet kell hozni.
Lattuk. A birosagokat Horn Gyula szervezte, es a birak nincsenek atvilagitva egy III/III-as szervezet.
Innen kezdve a bekattant rendszerrol van szo, amit bekattant idiotak, mint Gonda vedelmez.
Patrubnescu zavaros kommunista multjat Kolozsvaron kell vizsgalni, nem Budapesten. Ott jelentek meg ezekrol a mindenhonnan kihullott kommunista csinovsnyikokrol ujsagcikkek.
Illetve elovenni Tokes Laszlot, aki ismeri a reszleteket.
Mivel ilyen allapotok uralkodnak es Gonda erkolcs csossze lepett elo es onbiraskodik, ne csodalkozzon, ha folrugom.
Jott volna a Felvidekre, ahol titkosszolgalati emberek vannak beepitve a magyar szervezetekre, vagy ult volna Mihajlovics Jozsef uzleteben,amikor bevertek a kirakatot, mert megszervezte a Magyar Foderalista Partot a Bugar ellenorizte arulo MKP=val szemben,
es aztan hetente harom ellenorzest kapott hatalmas buntetesekkel, hogy hagyja abba a partot.
A magam ugyeirol nem is irok, mit muveltek korulottem.
Na es ezt a sopredeket tamogatja Gonda es Patrubany Budapestrol, minket HATBA tamadva.
Dontse el mindenki, mit csinalna, amikor ilyen szervilis idiotak a hangadok.
Geonczeol Gyula

bubó Doki doki.bubo@gmail.com
márc. 11. (13 napja)


címzett: ggyula; Béla; Bene; Szeszák; farkas; Attila; dr.Zétényi; György; péter; Kmetty; Rinkó; Agnes; samsomdikiss.k.; József; Roland; Hungária; Gaudi-Nagy; Károly; Péteri; Endre; Atilla; András; András; Ildikó; dr.monostory.a.


Egy ilyen levlistán kaptam egy Patrubány "leleplező" írást valamikor egy éve. Asszem éppen János (Hírháló) volt a feladó, akit aztán Miklós megfenyített, hogy feljelenti. Én is válaszoltam rá, meglátásaimat sommázva, hogy vegyék már észre, hogy biza "ügynök a javából" és nem is lehet más. Erre kapom a bírósági értesítőt, hogy feljelentett. Feleségem unszolására elmentem a trágyalásra (már nem szoktam járni, hacsak nincs akkor arrafelé dolgom, mertleszarom ezt a sok riherongy feljelentgetős álmagyar jóbikos és "nemzeti" csürhét, akik a zsidó-nbh-s bíróságnak nevezett gittegyletnél keresnek védelmet és akarnak pénzt keresni), és ott kiderült, hogy Miklós állítólag tértivevénnyel felszólított, hogy kérjek bocsánatot, mert nem ügynök. persze a levelet soha nem kaptam meg, és persze tán soha el se küldte, de jól hangzik. Mondtam, hogy minden további nélkül bocsánatot is kérek olyan formában, hogy lehozom a lapon az állásfoglalását. Írja le, amit akar és én meg megjelentetem. Bár beszélgetésünkkor világossá tettem, hogy nem is lehet más, aki 12 éve a MVSZ elnöke más, mint az, de mondta, hogy az örmények nem árulók és vigyázzak magamra, bár megkérdőjelezte végzettségem és diplomáim hitelességét. Nos, amit írt, az itt van, le is hoztam:

Magyarok Világszövetsége elnök elnok@mvsz.hu

2013. 11. 21.


címzett: Posta


Posta Imre részére

Hivatali dolgaim lekötöttek, ezért a megígért levelet holnap fogom megírni.

Velünk az Isten!

Patrubány Miklós

Nem most volt már, azóta semmi!
NBH-Seku-Mossad..., lassan semmi jelentősége nem lesz. Eszter tudja miért kérte a levelet Karcsitól. Gonda laci, beszélj már Eszterrel! Talán elmondja neked is, amit nekünk elmondott és nem tételezem fel róla, hogy hajnal 3-kor, dögfáradtan egy kocsiban negyedmagával arra figyelt volna, hogy magánéletileg egy jól összeszedett hazugságot kreáljon, bár semmi nem kizárt.
Nos, gyerekek úgy látom, hogy vannak a menthetők és vannak a menthetetlenek. Nekem nem kérdés, hogy Miklósnak mi a szerepe, ha tolják direktben, ha indirekten, vagy csak alanyi jogon teszi. Köztünk szólva teljesen közömbös a számomra. Az egész folyamatot szemlélve vannak a kicsi és a nagy gödörásók és vannak, akik a mások számára kiásott (adott esetben a magyar nemzet) gödörből kitermelt halomra felállva rálátással bírnak a terepre és szólnak, hogy "nem kéne", de aki nem képes felmászni és magasabb szintről nézni a látványt, nos, azoknak azt tudja az áskáló mondani, hogy éppen szőlő-osz-lopnak csinál helyet, vagy mélygarázs lesz a javunkra, vagy egy újabb kettős keresztnek hely, mert még nincs elég és ettől nekünk sokkal jobbik lesz. Az egész hivatalos "nemzeti oldal" ilyen "NBH"-s gödörásók gyülekezete. Jóbik, HVIM, MSZ, MVSZ...a megfelelő instruktorokkal, D'rabik-kal és a többi és a többi.
Itt van egy kis Gonda-latébresztő. https://www.youtube.com/watch?v=S1oRXvA18_w

Gábornak is elég későn állt össze a kép, de én szóltam. Szegedi Chanádok minden mennyiségben. Szaniszlovak és sokan mások ügyködnek a zsidó világcsászárság "magyar" bőrbe kötésén. Hogy is mondja a Nyirkai Jósolda? Manó bőrét húzzák Jézus képmására?
Nem tudom, hogy tart-e még a pöröm, de hát amiben maradtunk Miklóssal, az nem rajtam múlott.
Szeretném "úgy vélni" hogy tévedek, de sajna a tények makacskodnak.
Posta Imre

karoly kvacskay
márc. 12. (12 napja)

 


címzett: saját magam

A jegyzőkönyv harmadik oldának eleje:
A bíróságon bevallotta, hogy "A román titkosszolgálat ügynöke volt", hozzázéve, na és akkor. Majd azt állitotta, hogy nem mondta.

 

Azt is mondta, hogy...

folytatás itta kommenteknél..

https://magyarnemzetikormany.com/pi-klub/news.php?readmore=6878&c_start=0
 

Téma: PI Klub - Patrubány Miklós és az én bocsánatkérésem

Dátum: 2018.01.10

Feladó: Tutsek Árpád IZSÁK archidiaakónus

Tárgy: öRMÉNY - mAGYARR-GÖRÖRÖG SZNT KORONA ÉS TANAI

tESSNEK TOVABB MNNI Z AAAAAAORUKNÁL IS 21.SZD-E VAGYUNK

Új hozzászólás hozzáadása