Szútrák - A szellemi birodalom természetes valósága 1.rész

2013.01.05 21:13

 

Kapcsolódó link..

https://embers-eg.webnode.hu/news/ni-hua-ching-i-ching-a-szemelyiseg-fenye-es-erenyeink-apolasa-2-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/ni-hua-ching-a-valtozasok-konyve-utmutato-mindennapi-eletunkhoz/

https://embers-eg.webnode.hu/news/ni-hua-ching-i-ching-a-szemelyiseg-fenye-es-erenyeink-apolasa-/

https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/paragramok-eggyevalas-az-isteni-erokkel/

https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/i-ching-a-valtozasok-konyve/

https://embers-eg.webnode.hu/news/szutrak-tanitasok/

https://embers-eg.webnode.hu/news/nehany-gondolat-/

 

 

Kérdés:
   Említette, hogy a szellemek néha okkal vagy ok nélkül bajt okoznak az embereknek. Ez azt jelenti, hogy jó és rossz szellemek egyaránt társulnak az emberekhez?

Ni Mester:
   Igen. A legtöbb ember jó és rossz keveréke, attól függően, hogy a megtisztulás melyik szintjét érték el. A szellemi megfelelés törvényének értelmében, ami azt jelenti, hogy bármilyen energia saját frekvenciájának, vibrációjának megfelelő energiát vonz, a magas rendű, tiszta szellemek magas energiájú személyhez társulnak. Az általános szabály mégis az, hogy helytelen dolog különbséget tenni a jó és rossz szellemek között.
Egy adott szellem segíthet abban, hogy jó irányba haladjunk bizonyos szinten, míg egy másik szinten visszahúzóan hat. Sokkal inkább az egyén fejlettségi szintjéről van tehát szó.Kérdés:
   Azt akarja ezzel mondani, hogy az egyén saját visszahúzó hozzáállása vonzza oda a negatív szellemet?

Ni Mester:
   Igen, ez bizony így igaz.


Kérdés:
   Ha valaki fél egy betegségtől, akkor vajon megidézi annak szellemét?

Ni Mester:
   Ez más dolog. Különbséget kell tennünk aszerint, ami lelki szinten történik.
Van egy történet, amelyben egy férfi azt hiszi, hogy amikor középkorú lesz, gerincrákot találnak nála, amibe belehal. Még fiatalon és ereje teljében kezdte mondogatni ezt a történetet rokonainak és barátainak. Számára világos volt, hogy ez fog történni, de körülötte mindenki tagadta. A betegség azonban tényleg bekövetkezett. Kétféle magyarázat van. Az egyik szerint az illető hiedelmei olyan erősek voltak, hogy maga idézte elő. A másik változat szerint pedig a megérzése, előre látása helyes volt. Mindkettő lehetséges.
   Az olyan emberek, mint Joszif Sztálin és Mao - Ce Tung életük során többször mondogatták maguknak: "Nem érdekel, hogy mi történik majd a halálom után."
Pedig ami haláluk  után történt velük, az a legvadabb rémálmaikat is meghaladta.
   A jó pszichikai egészség megőrzése szükséges a kiegyensúlyozott, harmonikus életvitelhez, amely elősegíti a szellemi fejlődést. Például fel kell oldanunk a félelmeinket és a biztonság iránti erős vágyunkat. A legjobb, ha a fogékonyságunkat fejlesszük, hogy természetes módon kapcsolódhassunk a sok jó dologhoz az életben. Ha ragaszkodunk a mentális vagy érzelmi félelmeinkhez, az élet negatív vonatkozásival kerülünk kapcsolatba. Ez hiányos fejlődéshez vezet. Azért inkább az elme pozitív erényes oldalát kell fejlesztenünk a negatív helyett pont. Ha engedjük, hogy a tagadás, elutasítás kialakuljon, minden egyes pillanatban vágjuk a fát magunk alatt.Kérdés:
   A különféle szellemek az ember különböző lelkeihez csatlakoznak?

Ni Mester:
   Az emberi lényben a lelki energia két szintje van jelen: A 10 egységből , részből három az Éghez és hét a földhöz tartozik. Az égi energia szellemi és könnyű, a földi nehezebb, és közelebb van a fizikai síkhoz. Önfejlesztés és egységesítés nélkül éjjel amikor a központi idegrendszer ellazul, az egyes lelkek az emberben egyenként aktiválódnak, és játékba kezdenek egymással. Ez erősen kihat az egyén álmaira.
   Művelés szükséges ahhoz, hogy  az egyén lelki energiáit kellő mederbe, utakra terelje. Ha nem fegyelmezi, szabályozza őket, az egyes lelkek szétszóródnak akár császár, akár koldus az illető, és amint lehunyja a szemét, már nem saját maga többé.
   Amikor az ember megszületik a magzat a köldökzsinóron keresztül kapcsolódik az anyához. A lelkeknek is van egy láthatatlan belső köldökzsinórjuk, ami a fizikai léttel köti őket össze. Amikor alszunk, a lelkek aktiválódnak. Mivel a köldökzsinór fogja őket, többnyire csak a testen belül vándorolnak.
   Életünk és lelkeink közötti kapcsolat hasonlít az anya és a magzat kapcsolatához. Negatív vonatkozásban, a láthatatlan köldökzsinór "gúzsba köti" a szabad lelket, és a szellemi emelkedettség elérésének egyik fontos lépése a csomók eloldása, "kibogozása" önművelés útján. A szellemi szabadság a lelkek sikeres egységbe rendezésén, valamint a fizikai testhez kötő "köldökzsinór" elvágásán múlik. Enélkül a holttesttel együtt a földbe süllyedünk. Ez általában a fizikailag túl erős embereknek jelent problémát. Másrészt viszont a  gyekek és a gyengébbek könnyen elveszíthetik a lelküket, mert a test és a lélek igen törékeny.
A kellő egyensúly tehát ugyanolyan fontos mint a szellemi szabadság.Kérdés:
   Egy betegség lehet e egy korábbi élet büntetése, még ha az illető mostani életében igen kedves is?

Ni Mester:
   Igen, sőt lehet a szülei vagy az ősök tetteinek következménye, hét nemzedékre visszamenően. Gyakran egy olyan korábbi életből ered, ahol az adott személy nem vállalt felelősséget az életéért.
   Az individualitás igen népszerű a mai világban de a természetes igazságot nem lehet megváltoztatni. Az új nemzedék az előző folytatása, úgy külsőleg, mint belsőleg. Legtöbbször az ősök lelke visszatér a következő nemzedékben. Ezt nevezzük lelki kapocsnak és folytatásnak. Aki gonosz, nem,csak maga ellen vét hanem az ősök és a jövőbeni nemzedékek is szenvednek miatta.
   Sokan azért keresik a gazdagságot, hogy a második vagy harmadik nemzedék élvezhesse, de nem ébrednek rá arra, hogy a finom, erényes érdem gyűjtése fontosabb védelmet és áldást jelent a jövő nemzedékei számára.
Ha csak a vagyont adják tovább, az többnyire méreggé válik.
   Az ember szellemi fejlettsége jó hatással van minden kapcsolatára. Az erény átörökítése sokkal fontosabb az anyagi örökségnél. Amikor a szülő pénzt ad gyermekének, vagy befektet gyermekei vagy unokái számára ez gyakran a jövőbeli nemzedék lelki nyomorúságához, gyengeségéhez vezet.Kérdés:
   Egy korábbi szülőjének szelleme visszatérhet-e gyermekként ugyanazon családi vonalon néhány nemzedék múlva?

Ni Mester:
   Korábban már említettem a reinkarnáció természetes tényét, és a családi elsőbbség elvét. Pl.: egy nagypapa visszajöhet ugyanabba a családba, hogy begyűjthesse a jussát. (Az ilyen tartozások többnyire érzelmi jellegűek, nem anyag természetűek.) Így az erények ápolása családi körben az ajándékozásnál sokkal fontosabb. A bölcs nem keresi az anyagi gazdagságot. Az erényes megvalósítás nem fogyasztható, de áldást jelent a jövő nemzedékeinek.


Kérdés:
   Az élet során végzett önművelés visszahat-e az ősökre?

Ni Mester:
   Igen. Ha valaki eléri az isteni hallhatatlanságot, ősei is részesülnek ennek jótéteményeiből hét nemzedékre visszamenően, bár a kapott előnyöket meghatározza saját fejlettségi szintjük. Hasonlóképpen, ha rosszat teszünk eleink hét nemzedéke és jövőbeni hét nemzedék fog szenvedni a gaztett miatt.
Az egyetlen megoldás a megtisztulás, a rossz hatás fertőzésnek megszüntetése.Kérdés:
   Ha valakinek nehézséggel vagy betegséggel kell megbirkóznia, mindig szellemi megtorlásról van szó, vagy lehet egyszerűen finom útmutatás?

Ni Mester:
   Ha gondunk van, ha megpróbáltatások jelentkeznek, nézzünk szembe velük, vagy hagyjuk, hogy a természet megoldja. Általában minden magas szellemiségű ember sok akadályba ütközik élete során. S ha a betegséget nehéz legyűrni, azt jelenti, a gyökere mélyen, talán hét nemzedékre visszamenően beágyazott.
   Ebben a világban mindenkinek van gondja. Az, hogy győztesek vagy vesztesek vagyunk, a probléma megoldására irányuló őszinteségünkön és erényességünkön múlik. Jövő és Múlt kapuinak kulcsa kezünkben rejlik. Generációk múltját és jelenét vagyunk képesek kezünkben tartani és megváltani.

 

 

Téma: Szútrák - A szellemi birodalom természetes valósága 1.rész

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása