Telepatikus önvédelem 5-6 rész - Telepatikus ellentámadás és ellenvédelem

2013.12.09 11:21

 

Előzmény..

https://embers-eg.webnode.hu/news/telepatikus-onvedelem-4-resz-telepatikus-onvedelem-kozepfokon-es-felsofokon/

 

Kapcsolódó link..

https://embers-eg.webnode.hu/news/gombszimbolika-7-resz-a-harmas-halmazallapot-torveny-alapelve-a-nyolc-boldogsag-torveny-es-a-fizikai-szellemi-viszonylatok/

https://embers-eg.webnode.hu/news/telepatikus-onvedelem-1-resz-alapfogalmak-es-alapelvek/

https://embers-eg.webnode.hu/news/aikido-allj-kigyo-avagy-a-szeretet-harcmuveszete/

https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/i-ching-a-valtozasok-konyve/

https://embers-eg.webnode.hu/news/taisen-deshimaru-a-zen-es-a-harcmuveszetek/

https://embers-eg.webnode.hu/news/ninja-ero-ninja-mind-control-2-resz/

https://embers-eg.webnode.hu/news/az-orosz-spetsnaz-szellemi-technikaibol-egy-reszlet/

https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/gombszimbolika/

https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/paragramok-ut-az-isteni-elet-fele/

https://embers-eg.webnode.hu/szellemi-bazar/paramahansa-jogananda-a-mester-mondta/


 

 

 Choa Kok Sui


TELEPATIKUS ÖNVÉDELEM

otthon és a munkahelyen

 
5.rész

                                                           

Telepatikus ellentámadás és ellenvédelem


E fejezet célja nem az, hogy telepatikus ellentámadási módszerekkel ismertesse meg az olvasói, hanem az, hogy 
rámutasson   az   egyes   technikák   gyenge   pontjaira,   és   megoldási   módokat   javasoljon   a   telepatikus   önvédelem 
megerősítésére.


A telepatikus aurapajzs lerombolása és programjának törlése

Az aurapajzs lerombolása pusztán akarattal komoly erőfeszítést és szilárd meggyőződést igényel. Noha egy telepatikus 
eljárásokban járatos személy feltörheti a pajzsot, ezirányú  törekvésének könnyen útját állhatjuk, ha szilárd  hittel 
elhatározzuk, hogy pajzsunk áthatolhatatlan, lerombolhatatlan és legyőzhetetlen. Ebben maximálisan hinnünk kell, 
kételynek nyoma sem lehet. A kételkedés gyengíti a telepatikus aurapajzs védőerejét.
Az aurapajzs lerombolásának könnyebbik módja a belé táplált program törlése. Ez akaraterővel vagy az elme ilyen 
irányú   szándékával   történik.   Egy   program  alapvetően   energiából   és  az   elme   szándékából   tevődik   össze.  Mivel  a 
védőpajzsot az elménk alkotta meg, ez a program törlésével eltávolítható.

Hogyan védekezhetünk ez ellen? „Biztonsági program” létrehozásával. Amikor létrehozzuk az aurapajzsot, akarnunk 
kell, hogy azt csak  és kizárólag mi programozhassuk be, programozhassuk újra és törölhessük     a     programját.     Noha     legyőzhetetlenségre,     áthatolhatatlanságra     és     lerombolhatatlanságra     valóban 
beprogramoztuk, arra nem, hogy csak mi programozhassuk be. Ezért amikor létrehozzuk, mondjuk azt magunkban: 
„Csak és kizárólag én programozhatom be, programozhatom újra és törölhetem a programját ennek a pajzsnak. Úgy 
legyen.” Az utasítást háromszor ismételjük meg.


Javasolt kísérlet


1. Kérjük meg egy barátunkat vagy társunkat, hogy legyen a kísérlet alanya, és hozzon létre egy aurapajzsot. Adjunk 
neki több percet, hogy nagy védőerejű pajzsot készíthessen.

2. Pásztázzuk végig az aurapajzsot az ujjainkkal. A pásztázás olyan technika, amelyben a kezünk segítségével érzékeljük 
az energiamezőt. (Lásd a függelék vonatkozó részeit a kezek érzékenyítéséről és a pásztázásról.)

3. Pusztán akaratkifejtéssel próbáljuk meg lerombolni a védőpajzsot.

4. Ismételjük meg a pajzs pásztázását. Ha megfelelően készült, nagy valószínűséggel nem esett benne kár.

5. Próbálkozzunk egy másik módszerrel. Koncentráljunk az ajna csakránkra. Az ajna a két szemöldökünk között lévő 
energiaközpont.   Magunkban   mondjuk   azt:   „töröld   a   programot”.   Az   utasítást   irányítsuk   az   aurapajzsra.   Tíz-húsz 
másodpercen át végezzük.

6. Ismételjük meg újra az aurapajzs pásztázását. Látni fogjuk, hogy az aurapajzs lebomlott, eltűnt.

7. Ismételjük meg a kísérletet. Az aurapajzs létrehozása után a kísérleti alany mondja magában a következőt: „Csak és 
kizárólag én programozhatom be, programozhatom újra és törölhetem a programját ennek a pajzsnak. Úgy legyen.” A 
megerősítést háromszor ismételje meg.

8. Próbáljuk meg törölni a pajzs programját. Tapasztalni fogjuk, hogy ez nehezen vagy egyáltalán nem sikerül.Az éterszál elvágása: a telepatikus kapcsolat megszakítása

Mi a hatáseltérítési technika ellenszere? Vágjuk el az energiaszálat (telepatikus kapcsolatot) az illető és a hatáseltérítő 
céltárgy vagy kristály között. A kapcsolat megszakításával a telepatikus támadás eléri az illetőt, és hat rá. Hogyan lehet 
védekezni  ez  ellen? A telepatikus kapcsolat   lerombolhatatlanná,  legyőzhetetlenné  és  „elvághatatlanná” tételével. 
Nagyon fontos, hogy a kapcsolat megszakíthatatlan legyen.
A hatáseltérítéssel szemben alkalmazott másik módszer a hatáseltérítő céltárgy vagy kristály programjának törlése. A  program törlésével a hatáseltérítő céltárgy többé nem képes magához vonzani és felszívni a romboló energiákat, és az
törvényszerűen a célszemélyt fogja érni. Ez ellen úgy lehet védekezni, hogy a hatáseltérítő céltárgyat vagy kristályt
biztonsági programmal látjuk el. Akarjuk, hogy a hatáseltérítő céltárgyat vagy kristályt csak mi programozhassuk be, programozhassuk újra, és csak mi törölhessük a programját. Mindössze annyit kell mondanunk magunkban:

„Csak és kizárólag   én   programozhatlak   be,   programozhatlak   újra   és   törölhetem   a   programodat.   Úgy   legyen.”   Ezáltal   a hatáseltérítő céltárgy programja – és a telepatikus kapcsolat – kitörölhetetlenné válik.

 

Provokáció: megbocsátás és szeretet

 

Mi   a   helyzet   akkor,   ha   a   telepatikus   támadás   célszemélyének   erős   az   aurapajzsa,   és   nem   lehet   törölni   a   pajzs
programját? Mi ilyenkor az ellentámadás? Mondjunk vagy csináljunk valami csúnya dolgot, amivel provokáljuk az
illetőt. A provokáció hatására az zaklatott vagy dühös lesz. Amikor valaki tiszteletlen vagy csúnya szavakra érzelmileg
reagál, a telepatikus védőpajzs általában meggyengül, és repedések. lyukak keletkeznek rajta. Az illető provokálása
tehát a védőpajzs meggyengítésének egyik módja. Mivel a hasonló tulajdonságok vonzzák egymást, ha dühös vagy
ideges lesz, könnyen áldozatául eshet a telepatikus támadásnak, mert fogékonnyá válik rá.
96.
Mi ennek az ellenszere? Tanúsítsunk szeretetet és megbocsátást. Ne veszítsük el a türelmünket, hanem maradjunk
nyugodtak,   és  áldjuk   meg  az   illetőt   szeretettel  és  megbocsátással.  Amikor   szeretetet   és  megbocsátást   sugárzunk
magunkból, auránk nem képes magába szívni a romboló energiát. A telepatikus támadás visszacsap a támadóra. Ezért
mondta   azt   Jézus   Lukács   evangéliumában   (6:28):  

„Azokra,   akik   átkoznak   benneteket,   mondjatok   áldást,   és imádkozzatok rágalmazóitokért.”


Maximális védelem: a karma törvénye (szeretet és erőszakmentesség)

Az   erőszakmentesség   erénye   nem   jelenthet   fanatikusságot.   Az   életben   meg   kell   teremtenünk   az   ellentétek
egyensúlyát, különben káosz lesz. A jóságot és az erőszakmentességei renddel és szigorral kell párosítani. Ha valakinek
bakteriális fertőzése van, és el akarja pusztítani a kórokozókat, meg akarja állítani a fertőzést, nincs más választása,
mint antibiotikumokat szedni. Ha a bűnözők szabadon garázdálkodhatnának a városban, a többi állampolgár élete
veszélybe kerülne. Ezért kell az államnak börtönöket építenie, és börtönökbe zárni a bűnözőket. A börtönök a békét és
a rendet szolgálják.
Noha a maximális védelmet valóban az erőszakmentesség jelenti, ez nem jelenti azt, hogy nem szabad erőt alkalmazni.
Az erő alkalmazásához azonban csak akkor szabad folyamodni, ha az magasabb célt szolgál: önmagunk, mások vagy a
társadalom védelmét vagy bizonyos leckék kiosztását.
Egyszer egy fiatalember megkérdezett egy tanárt: „Ha a szülök fizikai eszközökkel fegyelmezik a gyerekeiket, az talán
nem egyfajta erőszak?” A tanár így válaszolt: „Ha a szülők nem fegyelmezik a gyerekeiket, később mind a család, mind
a   társadalom   fejére   fognak   nőni.   Engedetlenekké,   felelőtlenekké   válnak.   Kérdezem   ezek   után,   vajon   melyik   okoz
nagyobb kárt: a fegyelmezés vagy a nem fegyelmezés?”
Az erő alkalmazásakor meg kell gondolni, hogy itt van-e az ideje, továbbá hogy miféle és mekkora erőt alkalmazunk. Ezoterikus   értelemben   az   erőszakmentesség   elsajátítása   az   erő   feletti   uralom   elsajátítását   jelenti.   Különösen   a
mérhetetlen türelem és az erő mértéktartó használatát!


6. fejezet


Közömbösítés

Hogyan segíthetünk valakin, ha telepatikus befolyás érte? Többféle közömbösítő eljárás lehetséges:

1. Az energiaszál elvágása (a telepatikus kapcsolat megszakítása)
2. A kivonási vagy tisztítási technika
3. A prána pszichoterápia
4. Sós-kávés fürdő
5. Ima (könyörgés)
6. Az ikerszív meditáció


Fekete mágusok hatásának megszüntetése az energiaszál elvágásával

 

A fekete mágusok olykor egy bábu vagy kép segítségével támadnak meg valakit. Ez ellen úgy lehet védekezni, hogy
megszakítjuk   a   kapcsolatot   a   célszemély   és   a   bábu   vagy   kép   között.   Hogyan   lehet   elvágni   a   kapcsolatot   jelentő
energiaszálat? Úgy, hogy vizualizálunk egy szálat, amely az áldozat és az adott tárgy között húzódik. Utána elképzelünk
egy ollót vagy kést, és egyszerűen elvágjuk a telepatikus kapcsolatot jelentő szálat!
Vannak fekete  mágusok,  akik  úgy  támadnak  meg másokat  telepatikusan, hogy  közben  kijelölnek egy másodlagos
céltárgyat. A másodlagos céltárgy a bumeráng-effektus megakadályozására szolgál abban az esetben, ha a telepatikus támadás sikertelennek bizonyul, vagy nem hat az elsődleges célszemélyre.

 


 

Mi a teendő ebben a helyzetben? Vágjuk el a telepatikus kapcsolatot a másodlagos céltárgy és a fekete mágus között. A telepatikus
támadást verjük vissza. Az bumeráng módjára vissza fog csapni a fekete mágusra, méghozzá többszörös erővel.


A kivonási vagy megtisztítási technika


A technika alkalmazásakor a kivonás műveletét egy tojás vagy kristály végzi el. Utasítsuk a tojást vagy kristályt, hogy
szívjon magába az áldozatból minden romboló telepatikus energiát, minden negatív gondolatentitást és/vagy negatív
elementált.   „Energiafelgyülemlés”   általában   ott   következik   be,   ahol   a   telepatikus   behatolás   történt.   A   támadás
kihathat valamilyen szervre vagy szervekre, és vannak bizonyos csakrák, amelyeket rendszerint érint a támadás. Ilyen
az elülső és hátulsó solar plexus csakra, az ajna csakra, a torokcsakra, az alapcsakra, a köldökcsakra és olykor még a
koronacsakra   is.   Tegyük   a   tojást   vagy   kristályt   az   érintett   terület   közelébe,   forgassuk   el   az   óramutató   járásával
ellenkező   irányban,   és   akarjuk,   hogy   kivonja   az   áldozatból   a   romboló   telepatikus   energiákat,   negatív
gondolatentitásokat   és/vagy   negatív   elementálokat.   Ezt   minden   érintett   szerven   vagy   csakrán   végezzük   el.
Elképzelhető, hogy több tojásra vagy kristályra is szükség van.
A művelet után a tojás(oka)t el kell égetni vagy temetni, a kristály(oka)t pedig sós vizes oldatban kell áztatni több órán
keresztül.  Utasítsuk   arra  a  kristályt,   hogy  lökjön   ki   magából  a  sós  vizes   oldalba  minden   szennyezett   és  romboló
energiát. A víz képes magába szívni ezeket az energiákat, a só pedig lebontja azokat. Az elhasznált vizet és sóoldatot
öntsük ki a vécébe.


Prána pszichoterápia

A   prána  pszichoterápia  ugyancsak   alkalmas  telepatikus  támadások  utókezelésére.   A   prána  gyógyító   ezüstlila  fény
segítségével   megszakítja   a   telepatikus   kapcsolatot   vagy   energiaszálat,   a   romboló   telepatikus   energiákat,   negatív
gondolatentitásokat és negatív gondolatelementálokat, amelyek bizonyos szervekben és csakrákban telepedtek meg.
Ezt  a műveletet  nagy alapossággal  kell végezni. Prána pszichoterápiát  csak nagy szakértelemmel és tapasztalattal
rendelkező személy végezhet telepatikus támadások utókezelése céljából. A témáról bővebb felvilágosítást nyújt Choa
Kok Sui mester Prána pszichoterápia című könyve.
Nem minden telepatikus támadás származik fekete mágustól. Néha elég hozzá egy meggondolatlan személy is. Például
egy tanár, aki durván kritizálja fiatal tanítványát. A kritika következtében a diák nem tudja tudása legjavát adni, és
kibontakoztatni  a  képességeit.  Csak  akkor   tud  majd   fejlődni, ha ez  az  áldatlan   állapot   megszűnik.  Ilyenkor   prána
pszichoterápiára van szükség.
A negatív gondolatforma lebontása azonban nem elegendő. Mivel a gondolat már régóta kíséri-kísérti az áldozatot,
hozzászokott ahhoz, hogy önmagát negatívan szemlélje. Önbecsülésének tartós hiánya miatt olykor ő maga teremti
újra a negatív gondolatot. A gondolat eltávolítása után az áldozatnak készen kell állnia arra, hogy megváltoztassa a
szemléletét. Pozitív önképet kell kialakítania magáról, és ezt nem szabad feladnia később sem.


Sós-kávés fürdő

Telepatikus támadások hatásának orvoslására speciális fürdőt is készíthetünk. Töltsünk meleg vizet a kádba. Tegyünk
bele három kiló sót, és 250-500 gramm azonnal oldódó kávét. Üljünk a kádban 15-20 percig. Ezek után zuhanyozzunk
le.
A sós-kávés fürdőnek mélyreható tisztító hatása van Az emberek sokkal könnyebbnek érzik  magukat utána. A  só
lebontja a szennyezett, beteg és/vagy romboló energiákat, a kávé pedig kilöki azokat.

 


Sajnos a kávé kis mértékben az egészséges prána energia egy részét is kilöki a testből, s ezért a fürdőzés után átmeneti
fáradtságot   tapasztalhatunk.   Ezt   az   esetleges   negatív   hatást   úgy   közömbösíthetjük,   hogy   a   fürdőzés   előtt   magas
energiatartalmú   táplálékkiegészítőket   fogyasztunk   (például   gyümölcsleveket;   por   vagy   tabletta   formájában   árpát,
búzát és más zöldféléket; ginzenget; méhpempőt vagy nyers tojást). Naponta egy vagy két fürdőt kell venni, és ezt az
elkövetkező napokban vagy hetekben is folytatni, amíg az állapot helyre nem áll.


Ima (könyörgés)

A közömbösítés imával (könyörgéssel) is történhet. Az is egy lehetőség. hogy megkérünk egy magas spirituális szintre
jutott gurut, papot, apácát vagy jógit, hogy imádkozzon értünk. A könyörgés, illetve az isteni segítségért és oltalomért
való imádkozás közben áztassuk a lábunkat sós vízben. A sós víz magába szívja a romboló telepatikus energiákat,
amelyek kilökődnek a testből. Közben célszerű szantálfa vagy rózsa füstölőt gyújtani. A füstölő fénylényeket és felsőbb
lényeket vonz magához. Ez megkönnyíti a célunk elérését. Saját szavainkkal is imádkozhatunk, vagy elmondhatjuk az
alábbi imát: „Legfelsőbb Isten, spirituális tanítóim, szent mesterek, szent angyalok, szentek, spirituális segítők és minden nagyok: alázattal fordulok hozzátok, hogy isteni szereteteteket, irgalmatokat, segítségeteket és oltalmatokat kérjem.
Köszönöm nektek gyógyító és tisztító energiáitokat. Köszönöm az isteni gyógyítást és oltalmat.
Köszönettel, igaz hittel. Úgy legyen.” Vagy elmondhatjuk a 23. zsoltárt:


Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt.
zöldellő réteken legeltet.
A nyugalom vizéhez terel és felüdíti lelkemet.
Az igaz úton vezérel, nevéhez híven.
Ha sötét völgyben járok is.
nem félek a bajtól, hisz te velem vagy.
Botod, pásztorbotod biztonságot ad.
Számomra asztalt terítettél,
ellenségeimnek szeme láttára.
Fejemet megkented olajjal,
s a poharam színültig töltötted.
Kegyelmed és jóságod vezet
életemnek minden napján,
s az Úr házában lakhatom
örök időkön át.


Amikor imádkozunk, elménkben nem szabad kételynek lennie. A kételkedés jelentősen csökkenti az ima hatását.

Az ikerszív meditáció

A   testünket   ért   telepatikus   támadás   hatásait   rendszeres   meditációval   is   felszámolhatjuk.   Amikor   valaki   meditál,
hatalmas   mennyiségű   spirituális   energia   áramlik   alá.   A   spirituális   energiával   orvosolhatók   a   telepatikus   támadás
hatásai. Az egyik javasolt meditáció az ikerszív meditáció. A meditáció során az isteni energia vagy ezüstlila fény a
spirituális szálon át leereszkedik a testbe, és az energiaközpontokkal és szervekkel együtt teljesen megtisztítja azt. Az
ikerszív meditációt napjában egyszer kell elvégezni, több napon vagy héten át. A függelékben megtalálható, hogyan kell csinálni az ikerszív és az öngyógyító meditációt. Könyvünket az isteni áldásért való könyörgéssel zárjuk.
Isteni áldásért való könyörgés minden napra

 

Szeretett Isteni Atya és Anya,
engedd, hogy isteni fényed bölcsességgel
és józan ítélőképességgel töltse meg elmémet.
Engedd, hogy isteni szereteted melegséggel, gyengédséggel
és együttérzéssel töltse meg szívemet mindenki iránt.

Engedd, hogy isteni erőd engem is erővel töltsön el,
hogy tudjam, mikor mit kell lennem,
és tartózkodjam a helytelen cselekedetektől és viselkedéstől.
Szeretett Isteni Atya és Anya,
Tekints gyermekedre
szeretettel, gyengédséggel, jósággal és bőséggel,
mert te mindenkivel együttérzel.
Vegyél szerető karodba, és védjél meg engem.
Én, a te szeretett gyermeked,
meleg szívvel köszönetet mondok neked.
Reméljük,   hogy   a  könyv   érdekesnek,   hasznavehetőnek   és   jótékony   hatásúnak   bizonyult.   Isten   áldja   meg,   kedves
olvasó! Így kívánja a szív, hát így legyen!

 

 

1. függelék

 

A kezek érzékenyítése

 

(Az alábbi rész Choa Kok Sui mester A csodálatos prána gyógyítás című könyvéből való.)
Mivel   az   auralátás   kifejlesztése   hosszabb   időt   vesz   igénybe,   a   kezek   érzékenyítésével   kell   próbálkoznunk,   hogy
kitapinthassuk a bioplazma energiamezőt vagy a belső aurát, és meg tudjuk állapítani, hogy a [beteg]  bioplazma
testiének] mely területei ürültek ki vagy gyülemlettek fel.

 

Lépések:

1. Érintsük hozzá a nyelvünket a szájpadlásunkhoz.

2. Nyomkodjuk meg a hüvelykujjunkkal a tenyerünk középső részét, hogy megkönnyítsük a rá való koncentrálást.

3. Fordítsuk a tenyereinket egymással szembe, 8-10 centiméterre egymástól. Felkarunkat enyhén emeljük fel, hogy
szabaddá váljék a hónaljunk.

4.   Koncentráljunk a tenyerünk közepére és az ujjhegyünkre. Lélegezzünk be és ki lassan. Mozgassuk finoman és
nagyon lassan előre és hátra a kezünket mintegy öt percig. Azzal, hogy a tenyerünk közepére és az ujjhegyeinkre
koncentrálunk, aktiváljuk a kéz- és ujjcsakrákat. Ez érzékennyé teszi a kezet, és ezáltal képesek leszünk kitapintani a
finomenergiát vagy -anyagot.
Az   olvasók   nyolcvan-kilencven   százaléka   már   az   első   alkalommal   bizsergés!,  melegséget,  nyomást   vagy   szabályos
lüktetést fog   érezni   a   tenyere   közepén.   Fontos,   hogy érezzük ezt a nyomást vagy szabályos lüktetést.

5.   A   kezek   érzékenyítését   követően   azonnal fogjunk hozzá a pásztázáshoz.

6.   A   kezek   érzékenyítését   egy   hónapig gyakoroljuk.   Egy   hónap   elteltével   a   kezünk érzékenysége többé-kevésbé állandósul.

7. Ne essünk kétségbe, ha az első kísérletnél nem érzünk semmit.  Folytassuk a gyakorlást, mert  a
negyedik alkalommal már valószínű, hogy észlelni fogjuk ezeket a finom érzeteket. A nyitottság és a megfelelő koncentrálás nagyon fontos.


 

2. függelék

 

A külső és belső aura pásztázása

 

(Az alábbi rész ugyancsak Choa Kok Sut mester A csodálatos prána gyógyítás című könyvéből való.)
A kézzel történő pásztázás során mindig a tenyerünk közepére koncentráljunk. A kézcsakrák csak ily módon maradnak
aktiváltak, vagy lesznek tovább aktiválhatók, és csak így lesznek érzékenyek a finomenergiára vagy -anyagra. Enélkül
nehéz pásztázni.

 

A külső aura pásztázása – lépések

 

1. Álljunk a betegtől négy méterre, felemelt kézzel, tenyerünket felé fordítva.

2. Közeledjünk lassan felé, miközben érzékennyé tett kezünkkel próbáljuk kitapintani a külső auráját. Pásztázás közben
koncentráljunk a tenyerünk közepére.

3. Amikor meleget, bizsergést vagy enyhe nyomást érzünk, álljunk meg. Ilyenkor a külső aurát érezzük. Próbáljuk
kitapintani a  méretét   és  a formáját, a  szélességét   a  fejtől  a derékig,  a  deréktól  a lábig.  elöl és  hátul.  Az  esetek
többségében a külső aura egy fejére állított tojáshoz hasonlít, amelynek a felső része szélesebb, mint az alsó.

4. Nagyon fontos, hogy a pásztázás során megtanuljuk nyomás szempontjából érzékelni az aurákat, hogy a külső,
[egészség-] és belső aurát minél pontosan feltérképezhessük.

5. A külső aura általában egy méter sugarú, de néha több mint két méter széles is lehet. Hiperaktív gyerekek között
előfordul, hogy a külső aura a három métert is eléri.

 

A belső aura pásztázása – lépések

 

1. Közeledjünk még tovább a beteghez az egyik vagy mindkét kezünkkel. A kezünk lassú előre-hátra mozgatásával
tapintsuk ki a belső aurát. A belső aura általában 12-13 centiméter vastag. A pásztázás során mindig a tenyerünk
közepére koncentráljunk. A kézcsakrák csak ily módon maradnak aktiváltak vagy lesznek tovább aktiválhatók, és így
lesznek érzékenyek a finomenergiára vagy -anyagra.

2. Pásztázzuk végig a beteget tetőtől talpig, elöl és hátul. Pásztázzuk a bal oldalt és a jobb oldalt: például a bal és jobb
oldali fület vagy a bal és jobb oldali tüdőt. A jobb és bal oldali testrészek pásztázásakor a belső aurának mindkét
oldalon azonos vastagságúnak kell lennie. Ha valamelyik kisebb vagy nagyobb a másiknál, valami probléma van vele.
Amikor   egyszer   az   egyik   beteg   fülének   pásztázása   során   megállapították,   hogy   a   tizenhárom   centiméter   belső
auravastagságú bal füllel szemben a jobb fül belső aurája csak öt centiméter vastag, kiderült, hogy a beteg tizenhét
éve alig hall a jobb fülére.

3. Különös figyelmet kell fordítani a főcsakrákra, a legfontosabb szervekre és a gerincre. Sok esetben a gerinc egy-egy
része még akkor is felgyülemlett vagy kiürült, amikor a beteg nem panaszkodik hátfájásra.

4. A torok körüli terület pásztázásakor az állat fel kell emelni, hogy a pásztázást pontosan végre tudjuk hajtani. Az áll
belső aurája gyakran zavarólag hat, vagy elfedi a torok valós állapotát.

5. A tüdő pásztázásakor a műveletet hátulról és oldalról kell végeznünk, hogy pontos eredményeket kapjunk. A két
mellbimbónak egy-egy mellékcsakrája van, amelyek megzavarják a tüdő megfelelő pásztázását. A tüdő elölről, hátulról
és oldalról történő pásztázására van egy fejlettebb módszer is, melynek során a tüdőt két ujjal közelítik meg az egész
tenyér helyett.

6. Különös figyelmet kell fordítani a solar plexus csakrára, hiszen számos érzelmi eredetű betegség negatívan hat rá.A belső aura pásztázása során kapott eredmények kiértékelése

 

l. A beteg pásztázása során megfigyelhetjük majd, hogy a belső aurán bemélyedések és kidudorodások vannak. A
bemélyedéseket pránakiürülés okozza. A beteg testrészből kiürült vagy nincs benne elegendő prána. A környező finom
meridiánok  részlegesen  vagy teljesen  elzáródtak,  s  így a prána  nem  tud  máshonnan   szabadon  az  adott  területre
áramlani, nem képes vitalizálni azt. Pránakiürüléskor az érintett csakra kiürül, és szennyezett, beteg energiával töltődik
fel. Általában az aktivitása is csökken.

2. Amikor egy terület kidudorodik,  pránafelgyülemlésről  vagy  bioplazma-felgyülemlésről  van szó. A beteg területen
lévő túlzott mennyiségű prána és bioplazma anyag részlegesen vagy teljesen elzárja a környező finom meridiánokat. A
fölös prána és bioplazma anyag nem képes szabadon áramlani. A felgyülemlett prána adott idő elteltével elveszti a
vitalitását, mert a friss prána nem – vagy csak nagyon kis mennyiségben – jut el oda. Pránafelgyülemléskor az érintett
csakra eldugul, és beteg energiával telik meg. Ez általában a csakra hiperaktivitásával jár együtt.

3. A beteg testrészt egyszerre is jellemezheti pránafelgyülemlés és pránakiürülés. Ilyenkor a beteg terület egy része
üreges, más része kidudorodik. Például a máj bal oldala felgyülemlett (kidudorodik). és a jobb oldala kiürült (üreges).
Egy másik példa: a szív bal oldalának egy része felgyülemlett (kidudorodik), míg a jobb oldalának egy része erősen
kiürült.

4. Minél kisebb a belső aura, annál nagyobb a kiürülés. Minél nagyobb a belső aura kidudorodása, annál jobban
felgyülemlett a beteg testrész. Minél kisebb vagy nagyobb a beteg testrész belső aurája, annál súlyosabb a betegség.

5. Egy területen előfordulhat  átmeneti pránatöbblet. Ez nem jelent problémát. Ha valaki sokáig ül egy helyben a
pásztázás során, könnyen keletkezik jelentős kidudorodás az ülepe környékén. Mivel a környező meridiánok nincsenek
elzáródva, a normál állapot rövid időn belül helyreáll.

6.   Egy   területen   átmeneti   pránahiány   is   felléphet.   Ez   sem   jelent   problémát.   Valószínűsíthető,   hogy   egy   nemrég kirobbant veszekedés átmeneti pránahiányt idéz elő a solar plexus környékén. Néhány órás pihenés után a normál
állapot   helyreáll.   Az   állandó   veszekedések   vagy   az   állandó   düh   azonban   pránaktürülést   okozhat   a   solar   plexus
környékén, amely bélproblémákat és esetleg szívbetegséget okoz.

7. A beteg fizikai állapotát gondos megfigyelés alá kell vennünk, és az elhamarkodott következtetések elkerülése
végett alaposan ki kell faggatnunk a panaszairól.

8. Amint azt korábban már említettük, a betegségek először az energiatesten jelentkeznek, s csak utána a látható
fizikai testen. Vannak esetek, amikor egy terület belső auráján pránakiürülés vagy pránafelgyülemlés tapasztalható,
holott az orvosi leletek negatívak. Ebben az esetben a betegség még nem jelentkezett a látható fizikai testen. Ezért
prána gyógyítást kell végezni, hogy megelőzzük a betegség fizikai jelentkezését.
Pásztázás az ujjakkal
A kezünk érzékenyítése után két ujjal pásztázzuk végig a saját tenyerünket. Lassan, finoman mozdítsuk az ujjainkat
előre-hátra, hogy a tenyerünk belső auráját kitapinthassuk. Próbáljuk kitapintani a vastagságát a két ujjunkkal, majd
megkülönböztetni a belső aura különböző szintjeit. A tenyerünk pásztázását egy ujjal is gyakoroljuk. Ujjal végzett
pásztázás során mindvégig az ujjbegyeinkre koncentráljunk. Ez aktiválja vagy fokozza az ujj mellékcsakrák aktivitását,
ami érzékenyebbé teszi a kezet.
Amikor a tenyerünkkel és az ujjainkkal pásztázunk, mindig a tenyerünk közepére és az ujjaink hegyére koncentráljunk.
Ennek hatásá-ra aktiváltak lesznek vagy maradnak a kéz- és ujjcsakrák, ami fokozza a tenyér és az ujjak érzékenységét.


 

A tenyérrel végzett pásztázás nem elegendő. Meg kell tanulnunk pásztázni az ujjainkkal is. Erre azért van szükség, hogy
az eldugott problémagócokat is meg tudjuk találni és megfelelően pásztázni. A tenyérrel azért nehéz megfelelően
végigpásztázni ezeket a helyeket, mert az csak a gócokat körülvevő egészségesebb területeket érzékeli. Az eldugott
problémagócokat az egészségesebb területek gyakorlatilag elfedik, álcázzák.

Egy   szembetegnek   például   általában   pránakiürülés   van   a   szemén,   miközben   a   környező   területek   belső   aurája
normális. Mivel a tenyér elég nagy, és a szemek belső aurája mintegy 5 cm átmérőjű, előfordulhat, hogy a tenyér csak
az egészséges szemöldököt és homlokot érzékeli, az apró problémagócokat viszont nem. Ha az ujjakat is bevonjuk a
pásztázásba, elkerülhetjük ezt a veszélyt. A gerincoszlopot ugyancsak egy vagy két ujjal kell pásztázni, hogy az apró
problémagócokat megtaláljuk.3. függelék

 

Az ikerszív meditáció és az öngyógyító meditáció

 

A   megvilágosodás-technika  vagy  ikerszív   meditáció   olyan   módszer,  amelynek   az   a  célja,  hogy  elérjük   a   kozmikus
tudatot (kozmikusán megvilágosodjunk). Egyszersmind a világ szolgálatának egy formája is, hiszen a világ harmóniája
bizonyos fokig azzal valósul meg, hogy az egész Földet szeretettel áldjuk meg.
Az   ikerszív   meditáció   azon   az   elven   alapul,   hogy   néhány   főcsakra   egyfajta   kaput   nyit   bizonyos   tudatszintekhez
(tudathorizontokhoz), ahová rajtuk keresztül be lehet lépni. A megvilágosodás vagy kozmikus tudat eléréséhez arra
van szükség, hogy megfelelően aktiváljuk a szívcsakrát. Az „ikerszív” szó a szívcsakrára és a koronacsakrára utal: előbbi
az érzelmi szív, utóbbi az isteni szív központja.
Amikor   megfelelően   aktiváljuk   a   koronacsakrát,   tizenkét   belső   szirma   kinyílik   és   felfelé   fordul   –   ilyenkor   egy
aranyserleghez, aranykoronához, arany lótuszhoz vagy aranyvirághoz hasonlít –, hogy a spirituális energiát, amelyet
majd a test más részeihez továbbít, magába szívja. Szent kehelyként is szokták szimbolizálni. A királyok és királynők
által   viselt   korona   nem   más,   mint   pórias   utánzata   vagy   szimbóluma   a   leírhatatlan   szépségben   tündöklő
koronacsakrának, amellyel a spirituálisán magas szintre jutott személyek rendelkeznek.A nagyon gyorsan forgó aranykorona ragyogó fénycsóvának látszik az ember feje felett. A pápa, a bíborosok és a
püspökök süvege (mitrája) éppen ezt szimbolizálja.
Amikor a koronacsakra erősen aktivált, fénykör (glória) jelenik meg a fej körül. Ez az oka annak, hogy a különböző
vallások szentjei-nek glória van a feje körül. Mivel a spirituális fejlődésnek különböző szintjei vannak, a glória mérete és fényessége is változó.

Amikor valaki ikerszív meditációt végez, isteni energia ereszkedik le hozzá, és isteni fénnyel, szeretettel és erővel tölti el. Az isteni energia csatornájává válik. A taoista jógában ezt az isteni energiát „mennyei ki”-nek nevezik. A kabbalában
ez a „fény oszlopa”, ami arra utal, hogy a jelenséget a látnokok valóban fényoszlopnak látják. Az indiai jógik ezt a
fényoszlopot   a   fény   spirituális   hídjának,   „antakharanának”   nevezik.   A   keresztényeknél   ugyanez   a   „Szentlélek
alászállása”, amelyet egy fényoszloppal és egy leszálló galambbal szimbolizálnak. A keresztény művészetekben úgy
jelenik meg, hogy Jézus vagy a szentek feje fölött fehér fényoszlop látható, és egy fehér galamb ereszkedik alá. Ez az
isteni energia leszállását jelképezi. Azok a spirituális jelöltek, akik régóta végzik ezt a meditációt, néha azt tapasztalják,
hogy káprázatos, már-már vakító fény veszi körül őket, vagy tölti fel a fejüket. Ez a magas szintre jutott jógiknál és a
különböző   vallások   szentjeinél   jól  ismert   élmény.   Ha  elmélyedünk   a   különböző   vallási  tanok   tanulmányozásában,
tapasztalni fogjuk, hogy hasonló élményeket írnak le.

A koronacsakra csak akkor aktiválható megfelelően, ha előbb a szívcsakrát is megfelelően aktiváljuk. A szívcsakra a
koronacsakra hasonmása. A szívcsakra a koronacsakra belső csakrájára hasonlít a 12 aranyszirommal.
A szívcsakra a koronacsakra alsó megfelelője. A koronacsakra a megvilágosodás, az isteni szeretet és a mindenséggel
való egység központja. A szívcsakra a magasabb érzelmek – az együttérzés, az öröm, a szeretet, a törődés, az irgalom
és más kifinomult érzelem – központja. Az isteni szeretet megtapasztalása csak a kifinomult, magasabb érzelmek
fejlesztésével érhető el. Egy átlagos embernek elmagyarázni azt, hogy milyen az isteni szeretet és a megvilágosodás,
olyan, mint egy vaknak elmagyarázni a színeket.

A   szív-   és   a   koronacsakra   aktiválásának   sokféle   módja   van.   Fizikai   mozdulatokkal   (hatha   jógával),   jóga
légzéstechnikákkal, mantrákkal (nagy hatóerejű szavakkal) és vizualizációs technikákkal egyaránt elérhető. Mindegyik
módszer működik, de nem elég gyors. A két csakra aktiválásának leghatékonyabb és leggyorsabb módja a szeretet
meditáció, azaz a Föld megáldása szeretettel. Amikor a szív- és a koronacsakra segítségével szeretettel áldjuk meg a Földet, a
csakrák   a   spirituális   energiák   csatornáivá   válnak,   és   ezáltal   aktiválódnak.   A   művelettel   egyszersmind   a   világot   is
szolgáljuk,   és  az   áldás  eredményeképp   bennünket   is  sokszor   megáldanak   majd.   Akkor   leszünk   áldottak,   ha  mi   is
megáldunk másokat. Akkor fogunk kapni, ha mi is adunk. Ez a törvény!

Akinek megfelelően aktivált a koronacsakrája, az még nem világosodik meg törvényszerűen, mert ahhoz előbb meg
kell   tanulnia,   hogyan   kell   aktiválnia   azt   ahhoz,   hogy   megvilágosodjék.   Olyan   ez,   mint   ha   lenne   egy   bonyolult
számítógépünk, de nem tudnánk kezelni.

Ha a koronacsakra megfelelően aktív, akkor meditálnunk kell a fényről, az OM vagy Ámen mantrákról és az OM-ok és Ámenek közti szünetekről. Az intenzív koncentrációnak nemcsak az OM és Ámen mantrákra kell összpontosulnia, hanem a köztük lévő szünetekre is. A megvilágosodás (samadhi) csak akkor érhető el, ha intenzíven és elmélyülten koncentrálunk a fényre és a két OM vagy Ámen közti szünetekre (a csend pillanataira)!

A jógában van egy közkeletű mondás, mely szerint ha kavarog a víz, nehéz meglátni, mi van alatta. Ha nyugodt a víz,
látni   lehet,  mi   van   alatta.   Hasonlóan,   ha   az   elme   és  az   érzelmek   kaotikusak,   az   önmegvalósítás   sem   lehetséges.
Nyugodt elmével és érzelmekkel azonban elérhető az, amit az indiai jógik „önmegvalósításnak”, a buddhizmus „az
ember igazi természete megismerésének”, a keresztény hagyomány pedig „megvilágosodásnak” nevez.
A többi csakra a legtöbb embernél eléggé aktív. Az alapcsakra, a szexcsakra és a solar plexus csakra gyakorlatilag
mindenkinél aktív. Náluk a túlélési és a fajfenntartási ösztön nagyon erős, és könnyen reagálnak az alacsonyabb szintű
érzelmeikre. Az értelmi képességekre is erősen támaszkodó mai oktatás és a modern alkotások elterjedésével az ajna
és a torokcsakra sok emberben fejletté vált. Ami a legtöbb embernél nincs kifejlődve, az a szív- és a koronacsakra. A
modem oktatás sajnos hajlamos arra, hogy túlhangsúlyozza a torok- és az ajna csakra – tehát a konkrét és elvont
gondolkodás   –   fejlesztésének   fontosságát.   A   szív   fejlesztése   háttérbe   szorult.   Emiatt   könnyen   találkozunk   olyan
emberekkel, akik nagyon intelligensek, ám ugyanakkor nagyon nyersek. Az ilyen emberek érzelmileg nem elég érettek,
vagy a szívcsakrájuk alulfejlett. Intelligensek, talán „sikeresek” is, de az emberi kapcsolataik nagyon szegényesek, alig van barátjuk, és talán családjuk sincs.

Az ikerszív meditációval az ilyen ember érzelmileg kiegyensúlyozottá válik. Ez azt jelenti, hogy a főcsakrái többé-
kevésbé harmonikusan fejlődnek.
Azt, hogy az elvont és konkrét gondolkodást konstruktív vagy destruktív célokra használják, a szívcsakra fejlettségétől
függ. Amikor a solar plexus csakra túlfejlett és a szívcsakra alulfejlett, vagy amikor az alacsonyabb szintű érzelmek
dominálnak, a magasabbak pedig alulfejlettek, akkor az elme könnyen destruktív célok szolgálatába áll. Ha az emberek
nem fejlesztik a szívüket mind nagyobb számban, a világbéke beteljesületlen álom marad. Ezért olyan fontos, hogy az
oktatási rendszerekben kellő nyomatékot kapjon a szív fejlesztésének fontossága.

18   éven   aluli   személyek   ne   végezzenek   ikerszív   meditációt,   mert   az   ő   szervezetük   még   nem   bír   el   túl   sok
finomenergiát. Ellenkező esetben akár fizikai bénulás is kialakulhat hosszú távon. Persze vannak kivételek a szabály alól. Sok nagyon fejlett lélek van, akik megtestesültek, és most éppen kamaszkorban vannak. Ezek a fejlett kamaszok
nagy szívcsakrával rendelkeznek, és – a felesleges problémák elkerülése érdekében felügyelet mellett – már 14-15
éves   korukban   elkezdhetik   az   ikerszív   meditációt.   Kerüljék   a   meditációt   a   szívbetegek,   a   magas   vérnyomásban
szenvedők és azok, akiknek zöld hályoguk van, mert  a  meditáció  súlyosbíthatja az állapotukat. Fontos, hogy akik
rendszeresen szeretnének végezni ikerszív meditációt, mindennapos elmélkedésen keresztül fejlesszék jellemüket és
tisztítsák meg magukat. Az ikerszív meditáció nemcsak a szív- és a koronacsakrát aktiválja, de a többi csakrát is. Ezért a
meditáló személyiségének mind a negatív, mind a pozitív tulajdonságai fokozottan érvényesülnek. Erről a meditáló
maga is meggyőződhet, de a látnokok is megerősíthetik ebben.

 

Azok, akik rendszeres ikerszív meditációt szeretnének végezni:

 

1. Ne egyenek disznóhúst, angolnát és harcsát.

2. Ne dohányozzanak.

3. Ne igyanak túlzott mennyiségben alkoholt.

4. Ne fogyasszanak függőséget és hallucinációt okozó kábítószereket.


A disznóhús, az angolna és a harcsa fogyasztása a rendszeres meditáció ideje alatt az ún. kundalini-szindrómát idézheti
elő. A kundalini-szindróma a következő problémákban jelentkezhet:

 

1. Krónikus fáradtság

2. A test túlmelegedése

3. Krónikus álmatlanság

4. Depresszió

5. Bőrkiütés

6. Magas vérnyomás stb.

 

Az erős dohányosok ikerszív meditáció közben mellkasi fájdalmakat érezhetnek, mert az elülső és hátulsó szívcsakrájuk
szennyezett.   Rendszeres   dohányzás   esetén   a   magas   vérnyomás   kialakulásának   lehetősége   is   fennáll.   Ezért   aki
rendszeresen szeretné végezni ezt a meditációt, le kell mondania a dohányzásról.
A túlzott alkoholfogyasztást és a függőséget és hallucinációt okozó kábítószer-fogyasztást ugyancsak kerülni kell, mert
ezek mind szennyezik az energiatestet. A szennyezett energiatesttel végzett meditáció pránafelgyülemlést okoz.

 

 

A szív- és a koronacsakra aktiválása

 

1.  Az   étertest   kitisztítása   testgyakorlatokkal.  A   gyakorlatokat   körülbelül   öt   percig   végezzük,   hogy   az   étertest
kitisztuljon   és   energiával   töltődjék   fel.   A   testmozgás   a   világosszürke   anyagot   (fölhasznált   pránát)   eltávolítja   az
étertestből. A testgyakorlatok az esetleges pránafelgyülemlés veszélyét is minimálisra csökkentik, ami azért előnyös,
mert az ikerszív meditációval nagyon sok finomenergia halmozódik fel az étertestben.
Néha, amikor egy spirituális jelölt meditál, meghatározott ideig szokatlan fizikai mozgásokat tapasztalhat. Ez teljesen
normális, hiszen az energiacsatornák ilyenkor tisztulnak ki.2. Isteni áldásért való könyörgés (invokáció). A könyörgést magunk is megfogalmazhatjuk. A szerzőé így szól:

 

Istenem, köszönöm Neked, hogy égi áldást adtál, utal mutattál, segítettél, oltalmaztál és megvilágosítottál.
alól.

 


3.  A   szívcsakra   aktiválása   a   Föld   szeretettel   való   megoldásával.  Nyomkodjuk   meg   néhány   másodpercig   a
szívcsakránkat   az   ujjunkkal.   Ezzel   megkönnyítjük   az   elülső   szívcsakrára   irányuló   koncentrálást.   Koncentráljunk   a
szívcsakrára, és áldjuk meg szeretettel a Földet. Az áldás során megjeleníthetjük, amint a Föld parányira zsugorodik
előttünk. A Földet nem szabad mechanikusan megáldani, az áldásnak szívből jövőnek kell lennie.

Választhatjuk Assisi Szent Ferenc imáját:

 

Istenem, tegyél engem békéd eszközévé.
(Érezzük a belső békét, és áldjuk meg a Földet békével.)
Ahol gyűlölet van, ott hadd ültessek el szeretetet.
(Érezzük   az   isteni   szeretetet.   Engedjük,   hogy   az   isteni   szeretet   csatornájává   váljunk,   és   áldjuk   meg   a   Földet
szeretettel.)
Ahol igazságtalanság van, ott bocsánatot.
(Érezzük   a   megbékélés   szellemét,   és   áldjuk   meg   a   Földet   a   megbékélés,   a   megértés,   a   harmónia   és   a   béke
szellemével.)
Ahol kétségbeesés van, ott reményt. Ahol kétely, ott hitet.

 

(Érezzük az isteni reményi és hitet, és áldjuk meg a Földel reménnyel és hittel. Áldjuk meg a nehéz sorban élőket
reménnyel és hittel.)
Ahol sötétség van, ott világosságot, ahol szomorúság, ott örömet.
(Engedjük,   hogy   az   isteni   világosság   és   öröm   csatornájává   váljunk.   Áldjuk   meg   a   Földet   isteni   világossággal   és
örömmel. Áldjuk meg isteni világossággal és örömmel azokat, akik szomorkodnak, és akiknek fájdalmuk van.)
Amikor áldást végzünk, érezzük át minden egyes szó jelentőségét. Akár magunk elé is képzelhetjük azokat. Amikor
szeretettel áldjuk meg a Földet, jelenítsük meg, ahogy a Föld aurája vakító arany-rózsaszínné válik. Az áldást kaphatja
egy nép  vagy  több  nép  is. A  meditáció  során  ne  áldjunk  meg  azonban   egy  bizonyos  csecsemőt, gyermeket  vagy
felnőttet, mert a meditáció által termelt energia eláraszthatja őket. Őket csak a fölös energia felszabadítása után
szabad megáldani. Akkor már biztonságos.
Eleinte ne vigyük túlzásba az áldást. Lehetnek olyanok, akiknél akár enyhe pránafelgyülemlés is előfordulhat a szívük
környékén. Ennek az az oka. hogy az étertestünk nem eléggé tiszta. A felgyülemlést helyi sepréssel távolítsuk el.

 

4.  A   koronacsakra   aktiválása   a   Föld   szeretettel   való   megállásával.  A   koncentráció   megkönnyítése   érdekében
nyomkodjuk   meg   pár   percig   a   koronacsakránkat,   majd   áldjuk   meg   szeretettel   a   Földet.   Amikor   a   koronacsakra
kellőképpen megnyílik, néhányan úgy érzik, mintha valami kinyílna a fejükön, mások valamiféle nyomást is éreznek
ugyanott. A következő áldást választhatjuk:

 

Isten szívéből áldassák meg az egész Föld szeretettel.
(Érezzük a szeretetet. Engedjük, hogy az isteni szeretet és jóság csatornájává váljunk, és osszuk meg ezeket az egész
Földdel.)
Áldassák meg az egész Föld felhőtlen örömmel és boldogsággal.
(Érezzük az örömet és a boldogságot, és osszuk meg ezeket az egész Földdel. Jelenítsük meg, amint a nehéz és terhes
problémákkal küzdő emberek elmosolyodnak, szívük örömmel és boldogsággal telik meg. Jelenítsük meg, amint a problémáik könnyebbé válnak, és felderül az arcuk.)
Isten szívéből áldassék meg az egész Föld megértéssel,
harmóniával és isteni békével.

 

(Engedjük, hogy a megértés, harmónia és béke csatornájává váljunk. Jelenítsük meg, amint a háború szélére sodródott
emberek vagy  népek  megbékélnek  és  harmóniában  élnek  egymással.  Jelenítsük meg,  amint  leteszik  fegyvereiket,
kezet fognak egymással, és megölelik egymást.)
Áldassék meg a Fold jóakarattal és jó szándékkal.
(Képzeljük el, amint az emberek nemcsak teli vannak jó szándékkal, és nemcsak beszélnek arról, hogy valami jót
akarnak tenni, de meg is valósítják azokat. Ez a „jóakarat” szó igazi értelme.)

 

5.  Meditálás   és   a   Föld   megáldása   a   szív-   és   a   koronacsakrákon   keresztül   egyszerre.  Miután   aktiválódott   a
koronacsakra, koncentráljunk egyszerre a korona- és a szívcsakrára, és néhány percen keresztül áldjuk meg a Földet
szeretettel. Ez összehangolja a két csakrát, és jóval hatékonyabbá teszi  az áldást. Képzeljük  magunk elé  a  Földet
kicsiben. Választhatjuk az alábbi áldást:

 

Isten szívéből áldassák meg az egész Föld, minden ember és minden lény isteni szeretettel és jósággal.
(Érezzük   az   isteni   szeretetet   és   jóságot,   és   osszuk   meg   ezeket   az   egész   Földdel,   minden   emberrel   és   minden
élőlénnyel.)
Áldassék meg az egész Föld, minden ember és minden lény
melegséggel, törődéssel és gyengédséggel.
(Érezzük az édes, szerető érzést, és osszuk meg az egész Földdel.)
Isten szívéből áldassék meg az egész Föld, minden ember
és minden lény gyógyulással, belső szépséggel, isteni
boldogsággal és isteni egységgel.

(Érezzük az isteni boldogságot és isteni egységet, és osszuk meg ezeket minden emberrel és minden élőlénnyel.)

 

6.  A megvilágosodás elérése: Meditáció a fényről, az OM vagy Ámen mantráról, és a két OM vagy Ámen közötti
szünetről. Képzeljünk el, amint egy fehér vagy aranyszínű ragyogó fénypont jelenik meg a koronacsakránkon. Érezzük
az   energiát,  amelyet   a   fénypont   sugároz   ki   magából.  Érezzük   a  fénypontból  kiáramló   belső   békét,  nyugalmat   és
boldogságot. Összpontosítsunk néhány percig a fényre, a belső nyugalomra és a boldogságra. Finoman, hangtalanul
kántáljuk az „OM” vagy az „Ámen” mantrát. Meditáljunk egyszerre a fényen és a mantrán. Amikor a két OM vagy
Ámen közötti szüneten meditálunk, figyeljünk párhuzamosan a fényre, a nyugalomra és a boldogságra. A meditációt
tíz percig folytassuk.

 

Ne   ijedjünk   meg,   ha   a   fejünk   körül   „belső   fényrobbanást”   tapasztalunk.   Amikor   képesek   vagyunk   egyszerre
koncentrálni a fénypontra és a két OM közti szünetre, ezt fogjuk tapasztalni. Ekkor az egész lényünket fény járja át! Ez
lesz életünk első megvilágosodása és az isteni eksztázis átélése. A buddha-tudat vagy megvilágosodás nem más, mint
Jézus szavainak megértése és átélése, amikor azt mondja: „Ha szemed ép, egész tested világos.” (Lukács 11:34) „Mert
az Isten országa közöttetek van.”
(Lukács 17:21)

 

Ha  úgy  érezzük,  mintha ki  akarnának  minket   húzni a  testünkből  vagy  mintha  egy  alagúton  mennénk  át, hagyjuk
kibontakozni   az   élményt,   amíg   a   fénnyel   nem   egyesülünk.   Ha   mindent   átható   sötétséggel   vagy   a   „nagy   űrrel”
találkozunk,   az   is   jó.   Ilyenkor   a   hétköznapi   tudat   egy   kitágult   tudattá   alakul   át.   Engedjük   el   magunkat,   legyünk
nyugodtak. Kérjük Istent és a spirituális tanítóinkat, hogy juttassanak bennünket egy magasabb tudatszintre.
Vannak, akiknek évekig tart, mire a megvilágosodás vagy a buddha-tudat első szikrája kipattan. Másoknak elegendő
lehet pár hónap   vagy   akár   pár   hét.   Néhány   esetben   már   az   első   kísérletek   során   megtörténik   a   tudat   kitágulása.  

Ebben többnyire a guru segít. A meditáció végzésekor a jelöltnek közömbösnek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy nem szabad az
eredményre   figyelnie   és   túl   sokat   várnia.   Ellenkező   esetben   a   várakozásain   és   a   várva   várt   eredményeken   fog
meditálni, és nem a fényponton, az OM-on és a két OM közti szüneten.

 

7. A fölös energia felszabadítása. A meditációt követően néhány percen át a Föld világossággal, szeretettel, békével és jóléttel való megáldásával szabadítsuk fel a fölös energiát, amíg azt nem érezzük, hogy normalizálódott a testünk. Ezt
követően már megáldhatunk konkrét személyeket, a családunkat, a barátainkat. Ha a fölös energia felszabadítását
elmulasztjuk, az étertest felgyülemlik, és a meditáló fejfájást és mellkasi fájdalmat fog tapasztalni. A látható test a
túlzott   energia   miatt   hosszú   távon   még   károsodhat   is.   Más   ezoterikus   iskolák   oly   módon   szabadítják   fel   a   fölös
energiát, hogy megjelenítik, amint a csakrák kibocsátják a fölös energiát. Összemennek, és homályosabbak lesznek. Ez
a módszer azonban lemond a fölös energia hasznosításáról.

 

8. Köszönetmondás. Meditáció után köszönjük meg az isteni gondviselésnek és spirituális vezetőinknek az isteni áldást.


9. A fölös energia további felszabadítása és a test megerősítése masszázzsal és további testmozgással. Meditáció után
mozgassuk meg a testünket harmincszor, masszírozzuk meg a különböző testrészeinket, majd pár percen át végezzünk
testgyakorlatokat. Ezzel további energiákat szabadítunk fel, kilökjük testünkből a felhasznált pránát, és így kitisztítjuk
és megerősítjük a látható testet. Ez a prána és spirituális energiák feldolgozását is megkönnyíti, amitől szebbé és
egészségesebbé válik a meditáló. A meditáció utáni masszázzsal és tornával a prána felgyülemlés veszélye is csökken a
különböző  testrészeken,  ami betegséghez  vezethetne. Bizonyos betegségekből is kigyógyíthatjuk magunkat, ha az
ikerszív meditáció után testgyakorlatokat végzünk. A testgyakorlatok nagyon fontosak a meditáció után, mert ha nem végeznénk őket, törvényszerűen meggyengülne a fizikai testünk. Bár az étertest rendkívül fényes és erős lesz, a látható fizikai test
mégis meggyengül, mert hosszú távon nem bírja el a meditáció során keletkezett maradék energia terhét. Erről a
személyes tapasztalat garantáltan meggyőz mindenkit.

   Vannak, akik hajlamosak arra, hogy kihagyják a meditáció utáni tornát, és tovább élvezzék az üdvözült állapotot. Ennek
a kísértésnek azonban ellen kell állni, mert a fizikai test állapota hosszú távon megsínyli ezt a lustaságot.
A fizikai gyakorlatok után álljunk váll szélességű terpeszállásba. és hajlítsuk be a térdünket. Gondoljunk a talpunkra.
Vetítsük a tudatunkat mélyen a földbe, és áldjuk meg némán az alábbi szavakkal:
Áldassék meg Föld Anya isteni világossággal, szeretettel
és erővel. Szülessék újjá Föld Anya. Föld Anyához kötnek gyökereim, hozzá tartozom.

   Ezzel tudatunk leereszkedik a fizikai testünkbe, és a meditáló képes lesz a mindennapi élet kérdéseivel foglalkozni, és
becsületesen megélni. Sok spirituális meditáló képtelen megőrizni gyakorlatiasságát, mert nem a földben gyökerezik,
nem a szilárd talajon áll.

Talán soknak tűnik ennyi utasítás, amikor maga a meditáció rövid, egyszerű és igen hatékony! A tornát leszámítva nem
kell hozzá több, mint körülbelül 30 perc.
A megvilágosodásnak sok szintje van. Az „ösztönös megérzés” művészete vagy a „közvetlen szintetikus tudás” elérése
hosszú időn keresztül végzett, állandó meditálást igényel.

A Föld szeretettel való megáldását csoportosan is lehet végezni, egyfajta világszolgálatként. Ilyenkor először a szív-,
majd a korona-, végül mindkét csakrán keresztül áldjuk meg a Földet. A meditáció után szabadítsuk fel a fölös energiát.
Az áldás nemcsak az egész Földre irányulhat, de egy vagy több népre is. A csoportos áldás hatása sokszorosa az
egyéninek. A Föld szeretettel való csoportos megáldásának másik módja a rádión keresztül valósítható meg, amelynek adásába egy kedvező időpontban a hallgatók többsége is bekapcsolódik.
Ahogyan a prána gyógyítás képes kisebb és nagyobb betegségek „csodálatos” gyógyítására, úgy a sok ember által
végzett varázslatos hatású ikerszív meditáció az egész Földet meg tudja gyógyítani, ahol ily módon egyre nagyobb
teret nyer a harmónia és a béke. Ez az üzenet célozza meg most azokat az olvasókat is, akik elég érettek hozzá, és
megvan bennük a „jóakarat”.

 

Öngyógyító meditáció

 

Az ikerszív meditáció után öngyógyítást végezhetünk.

 

Az ikerszív meditációval a korona központunk erősen aktivált állapotba kerül. A korona központ az isteni energia
belépési   pontja   a   testbe.   Amikor   az   isteni   energia   nagy   mennyiségben   kerül   a   testbe,   ragyogó,   folyékony   fehér fényként jelenik meg. Az isteni energia gyógyító ereje rendkívüli, és nekünk nincs más dolgunk, mint hogy öngyógyítás
céljából vagy az egészség megőrzése végett azt a test különböző pontjaiba irányítsuk.
A műveletsor megkezdése előtt célszerű elmondani az alábbi invokációt:

 

Mindenható Isten, szellemi tanítóm, minden szellemi tanító,
szentek, szent angyalok, gyógyító angyalok, gyógyító segítők
 és minden nagyok: köszönöm nektek az áldást és a gyógyítást.


1. Csukjuk be a szemünket, és érintsük a nyelvünket a szájpadlásunkhoz.

2. Képzeljük el a ragyogó, folyékony fehér fényt a koronánkon. A ragyogó, folyékony fehér fény áthalad a koronánkon,
a fejünkön, a karjainkon és a lábainkon. A fejünkön keresztül áramlik a testünkbe, és a kezeinken és lábainkon át
hagyja el azt.

3. A ragyogó, folyékony fehér fény az agyunkba áramlik: a jobb féltekébe, a bal féltekébe, az agy elülső, középső és
hátulsó területeire. Az egész agyunk fényes és egészséges.

4. A tobozmirigyet és az agyalapi mirigyet ragyogó fehér fény tölti meg. Fény és élet járja át őket.

5. Az isteni gyógyító fény a szemünkbe, orrunkba, fülünkbe, ínyünkbe és szánkba áramlik, amelyek fénnyel és élettel
töltődnek fel. Egészségesek. A fejünket fény és élet járja át.

6. Az állkapcsunkat, torkunkat és nyakunkat ragyogó, folyékony fehér fény tölti meg, amitől egészségesek lesznek.

7. A gerincünket ragyogó gyógyító fény tölti meg. A gerincünk egyre fényesebbé válik. Ragyogó folyékony fény járja át
teljes hosszában, különösen az alsó szakaszán és a tövénél. A fénytől az egész gerinc fénylő és egészséges lesz.

8. A tüdőnket ragyogó, folyékony fehér fény tölti fel, amitől az fénylő és egészséges lesz. Tüdőnket a fény és az
egészség járja át. Megtelik gyógyító isteni energiával.

9.  Szívünket és csecsemőmirigyünket ragyogó, folyékony fehér fény tölti meg, amitől azok fényesek és egészségesek
lesznek.

10. A melleinket gyógyító isteni energia járja át, amitől fénylők és egészségesek lesznek.

11.   A   jobb   alsó   bordánál   található   májat   és   epehólyagot   ragyogó,   folyékony   fény   tölti   meg,   amitől   az   fénylő,
egészséges és erős lesz.

12. A bal alsó bordánál található lépet ragyogó, folyékony fehér fény tölti meg, amitől az fénylő és egészséges lesz.

13. A gyomrot, hasnyálmirigyet, a vékony- és vastagbelet ragyogó, folyékony fehér fény tölti meg, amitől azok fénylők
és egészségesek lesznek.

14. A vesénket és a mellékvesénket ragyogó, folyékony fehér fény tölti meg. Gyógyító fény járja át őket, és megtelnek
élettel. Fénylők és egészségesek lesznek.

15.   Nemi   szerveinket   és   a   húgyhólyagunkat   ragyogó,   folyékony   fehér   fény   tölti   meg,   amitől   fénylők,   erősek   és
egészségesek lesznek.

16. A vállakat ragyogó, folyékony fehér fény tölti meg, amitől kilazulnak, és fény járja át őket.

17.   A   karjainkat   ragyogó,   folyékony   fehér   fény   tölti   meg,   amitől   fénylők   és   egészségesek   lesznek.   Hónaljunkat,
könyökünket, csuklónkat, kezünket és ujjainkat ragyogó, folyékony fehér fény járja át, amitől fénylők és egészségesek
lesznek.

18. A lábainkat ragyogó, folyékony fehér fény tölti meg, amitől tele lesznek élettel. Csípőnket, térdünket, bokánkat és
lábfejünket ragyogó, folyékony fehér fény járja át, amitől egészségesek és erősek lesznek.

19. Testünk és vérünk minden sejtjét ragyogó, folyékony fehér fény járja át, amitől a vérünk egészséges lesz, fénnyel
és élettel telik meg.

20.   Belső   elválasztású   mirigyeink   egészségesek   lesznek   és   harmonikusan   működnek.   Testünk   minden   szerve
egészséges és fénnyel teli.

21. Az egész testünk fénnyel és élettel telik meg, amitől az egészséges és erős lesz. Az öngyógyítást az alábbi szavakkal
erősítsük meg:

 

„Boldog vagyok.  Szeretettel és  fénnyel  töltődöm  fel. A testem egészségessé válik. Úgy legyen.”


A műveletsor végeztével az alábbi imát érdemes elmondanunk:
Mindenható Isten, szellemi tanítóm, minden szellemi tanító,
szentek, szent angyalok, gyógyító angyalok, gyógyító segítők
 és minden nagyok: köszönöm nektek az áldásokat
 és a gyógyítást. Igaz hittel. Úgy legyen.

 

Téma: Telepatikus önvédelem 5-6 rész - Telepatikus ellentámadás és ellenvédelem

Dátum: 2020.02.23

Feladó: Viktor

Tárgy: A segítségeteket kérem

Kedves szerkesztő nagyon köszönöm hogy fel tette ezt a fontos könyvet sokszor volt segítségemre. Sokakat érintő probléma ez és senki sem mer róla beszélni.Sokat gondolkoztam hogy mért is kaptam ezt a képességemet szerintem meg kell találnom a páromat és másoknak is segítséget kell nyújtanom.én 201903 óta rendelkezemezzel a képességel mikor majdnem meghaltam a halálkapujából egy lány hivott vissza hogy még nem jött el az idő és itt ne hagyma őt.Én csininek hívom őt egyfajta karmikus kapcsolat kött össze minket, amikor rágondolok szerelmet is érzek.A lányt keresem már miota élek de ezzel a lépességek csak 2019 03 óta akit zavar hogy hangosan keresem attól bocsánatot kérek előre is.Soha nem találkoztam vele csak beszéltünk párszor mire találkozót beszélnék meg vele akkor mentálisan megvernek,kínoztak,torkon vágtak és a mentális kapcsolati szálat is többször el vágták vágják.Aki tud valamit erről a lányról írjon rám kérem. ő egy pest megyei ill budapesti lány aki alacsony barna hajú és világos szemű.Kisugárzásra tiszta, kedves,angyali. CSini ha olvasod a blogot akkor írj rám írók e mailt is orzokcsapata@citromail.hu. Mások történeteit szívese meghallgatóm segítséget is nyújtok mentálisan védelmet segítségért segítsük egymást.Végyűkmeg egymást a lényekkel(fantomokkal) szemben. Gyógyítók is mentálisan fizikálisan egyaránt ebben is tudok segíteni.

Dátum: 2016.08.10

Feladó: Tóthné Tünde

Tárgy: elementárok

Tisztelt Cím!
Gondolati úton kínoznak elementárok és hiába kapok injekciót,szedek gyógyszert, nem hatnak, nagyon fáj,amit csinálnak velem,állandó zaklatásnak vagyok kitéve.Próbáltam már mindent,de nem segít.Így nagy tudású segítségét szeretném kérni, hogy mit tehetnék, hogy megszabaduljak a zaklatóimtól.Állandó hullámzás alatt tartanak és a gerincemet égetik egyfolytában, de másképp is kínoznak.Negítív gondolatokat közvetítenek, hangulatomat,álmaimat elrabolják.Mit tehetek?
Segítségét előre is köszönöm: Tóthné Tünde

Dátum: 2019.11.12

Feladó: Zaklatott

Tárgy: Re:elementárok

Tisztelt Címzett ,
Folyamatos napközbeni es esestillerve hajnali órákban zaklatasnak vagyok kitéve olyan nem kívánt es idegesítő erzesektol es energiaktol amikre egyáltalán nincs szükségem , értem itt például mások nemi életéből adódó energiák amik az en nemi szervem környéken jelennek meg es gusztustalannak tartom fusztrál kotlatoz es idegesít befolyásolja a munkahelyi munkámat - megszeretnék ettől szabadulni nem akarom ezt - nyugodtsagot akarok magam korul
Nagyon. Idegesítő így élni es eddig ez nem tv így de mar sok es nem , gyűlölök így élni undorodok mindentől !
Kérem valahogy segítsenek mert nem tudok kihez fordulni ,
Mar az ongyilkisságon is gondolkoztam ez miatt - gyűlölöm !
Hogyan tudnék ettől az egesztol megszabadulni vagy lezárni teljesen hogy senki mást ne erezzek magamon kívül ?
Előre is köszönöm
Nagyon elvagyok keveredve ez miatt

Új hozzászólás hozzáadása