Trianon - NEM FELEDJÜK HŐSEINKET avagy a "Rongyos parancsnok"

2014.06.01 17:24

 

Kiemelt..

Tri-A-Non - Háromszor is nem

A II. világháborúhoz vezető út - amit az iskolákban eltitkolnak

A Magyar történelem jeles eseményei és sarokpontjai

Pap Gábor - TRI-A-NON

 

Egy cikk a "postaimre.com" oldalról (2009)

 
 

Kapcsolódó link..

Államférfiak a trianoni béke-parancsról

Szabadkőművesek Trianon előtt

Az diktálja a békefeltételeket, aki kirobbantotta a háborút?

Molnár V. József trianoni gondolatai

Magyar Királyi Hírlap - Úton a magyarság teljes felszámolása felé?

Trianon felülvizsgálata

PI Klub - Megnyílt a budapesti Herzl Központ

 

 
 

NEM FELEDJÜK HŐSEINKET

Francia Kiss Mihály

”Rongyos parancsnok”

 

Francia Kiss Mihály.jpg

Francia Kiss Mihály

 

         Apja Id. Francia Kiss Mihály a család előnevét őseinek a franciák elleni hadjáratokban elért helytállásáért kapta. Anyja Vörösmarty Julianna a nagy költő rokona.

Az apa tartalékos honvédként a boszniai anektálás során Szarajevo ostromában, az utcai harcokban tanúsított hősiességéért magas katonai kitüntetést kapott. Ezt követően 5 évig katona. Utána visszament gazdálkodni ősei földjére. A család jó 300 éve élt Kecskemét, Orgovány térségében.

Francia Kiss Mihály tényleges katona éveit 1908 – tól szolgálja le a 38-as Mollinary ezredben.

 

Az I. világháború szolgálati helyei:

    -     szerb fronton kezdi a háborút

    -     1915 – től az orosz fronton harcol

    -     1917 – ben részt vesz az isonzói csatákban

    -     utána az olasz frontról az áruló Romániát megrendszabályozó csapatokkal eljut Bukarestbe

 

A nemzeti hadseregben 1924 – ig felderítőként szolgált. Vakmerő, sokszorosan kitüntetett katona!!

 

Az I. világháborúban 3 testvére halt hősi halált a 38. ezredben.

         A judeo – bolsevik történelemhamisítók napjainkig gyilkos hóhér terroristának festik le!

„A magyarnak nem lehetnek hősei, csak a soha nem volt vörös partizán találmányok, zsidóbújtatók és katonaszökevények”

Az olyan példakép, akinek ősei és ő maga mindig készen álltak a legnagyobb áldozatra a Hazáért, a Szabadságért, Bajtársaikért az igen veszélyes! Azt meg kell semmisíteni, ha lehet elfelejteni, az emlékét be kell mocskolni mindenáron és minden módszerrel!!

 

A Trianont megelőző -illegitim- Tanácsköztársaság

 

Kun Béla (szül. Kohn Béla, Lele, 1886. február 20.Moszkva, 1938. augusztus 29. vagy 1939. november 30.) újságíró, kommunista politikus, a magyarországi Tanácsköztársaság tényleges vezetője. Külügyi és hadügyi népbiztos volt. 1920-ban Moszkvába emigrált.

 

Garbai Sándor és Kun Béla kikiáltják a Tanácsköztársaságot

 

1919. március 21-én – az antanthatalmak területi követeléseit tartalmazó Vix-jegyzék átadását követő napon – Károlyi Mihály köztársasági elnök és Berinkey Dénes miniszterelnök lemondását fontolgatta, a KMP és az MSZDP egyesült, Kun Béla és Garbai Sándor kikiáltották a Tanácsköztársaságot, megalakítva a Forradalmi Kormányzótanácsot (FK). Államcsínnyel átvették a hatalmat. Kun Béla a kormányzótanácsban külügyi (március 21.augusztus 1.), és hadügyi népbiztos is volt (1919. április 3.1919. június 24.). Az FK elnöke névleg Garbai Sándor volt, ám a Tanácsköztársaság szinte valamennyi fontos eseménye kapcsolatba hozható Kun Bélával. Szava meghatározó az állam- és pártszervezés, a gazdasági és kulturális élet, valamint az ellenforradalom elleni harc kérdéseiben.

 

1919-es judeo – bolsevik terror söpör végig a magyar földön. Bőrkabátos „Lenin fiúk” vérben gázolva akasztanak, hogy a rettegés bénultsága blokkolja a magyar szíveket és az akaratot!

 

Lenin-fiúk

-az elnyomók - vörös terror - brigádja-

1919

 

Héjjas Iván testvérét Héjjas Aurélt és Id. Francia Kiss Mihályt a 19 – es terrorlegények vasba verve Kecskemétre hurcolják.

A kivégzés előtti éjszakán Ifj. Francia Kiss Mihály rajtaütött kis csapatával a vörösökön. Épségben kiszabadítja a foglyokat! Szamuely terrorlegényei felakasztottak 21 ártatlan gazdát a templom előtti fákra!

A kalocsai érseki kastélyt lefoglalták a vörösök a kalocsai érsek két húgával együtt számos nőt fogva tartottak a pincékben.

Francia Kiss Mihály lóháton bement a kastélyba a tivornyázó vörösök közé, és kiszabadította a túszokat.

Páratlanul leleményes és igen bátor akciók jellemezték valamennyi katonai vállalkozását! Lakókörzetének tiszta gondolkodású kérges kezű, de hős szívű gazdáiból önvédelmi erőt szervezett és megtisztította Orgovány térségét a vörös terrorista hordáktól!

Francia Kiss Mihály érdeme a soproni népszavazás 63% - os pozitív eredményében nagy! Soproni, magyar tudatú választói akarata volt a döntő, de a Héjjas Iván és Francia Kiss Mihály vezetése alatt álló 120 fegyveres rettentette el a provokátorokat, biztosította a rendet.

 

         1920. augusztus 5. éjszakáján az ausztriai Fürsten Feld katonai fegyverraktárát Francia Kiss Mihály orgoványi gazdákból és kecskeméti önkéntesekből álló különítménye lerohanta, és elszállította a fegyvereket. Szükség volt rá, mert Ágfalva térségében a hónap végére kibontakozóban volt az ütközet az osztrák fegyveres erők és a trianoni diktátumot elutasító civil erők között!

A trianoni békediktátum szerint még Ausztria is kapott Magyarország testéből 3967 km2 területet. A helyi lakosság felkelését csak a „rongyos gárda” támogatta. A hivatalos Magyarország plutokratái és a Habsburgok által tudatilag és genetikailag lepusztított főnemesség béna maradt.

         Az ágfalvi diadalmas ütközet hősei azok az egyszerű, de szívükben és tetteikben nagyszerű kétkezi munkások, és az idétlen Mikszáth novellákban leócsárolt magyar nemesek voltak, akiket nem érintett később a trianoni veszteségekért angol hitelből kárpótló állami juttatás!

Ők nem pénzért, hanem véreik szabadságáért fogtak fegyvert!

Ez a győzelem a Wolkswer fölött tette lehetővé a Lajtabánság kikiáltását! Francia Kiss Mihály „rongyos” csapataival hasonlatosan Mátyás királyhoz, eljutott Bécs alá.

 

Rongyos Gárda csoportkép 1921-ből.

 

A vörös veszély elmúlta után a bársonyfotelekben pöffeszkedők megvádolták az 1919 – es harcokban mutatott keménysége miatt. Természetesen önként állt a vizsgálat elé!

1922 – es tárgyaláson minden vád alól felmentette a bíróság

Györfi bíró kimondta, hogy erkölcsileg, katonailag teljesen tiszta!

A bíró lejött a pulpitusról és kezet rázott a nemzet hősével!!

A vesztes háború után a szovjet mintájú, judeo – bolsevik rendszer, üldözött minden igaz magyart.

Héjjas Iván szerzetesnek álcázva Spanyolországba menekült.

Francia Kiss Mihály nem hagyta el hazáját, hanem itthon bujdosott! Az izsáki plébános adott neki új születési anyakönyvi kivonatot. Kovács József álnéven rejtőzködött. Anyja nevét Radva Terézre változtatta.

Két aranyos leánygyermeke Karolina és Erzsébet osztozott hős apja sorsában, álnéven, illegalitásben éltek.

         1957 – ben Orgovány környékén élt egy csőszkunyhóban. Óvatos ember volt, túlélt száz csatát, most különösen figyelt a biztonságra. Csőszkunyhója földalatti menekülő járattal volt ellátva, fel volt fegyverkezve!

De a Rót Manó örökébe lépő Kádárista – Apró Antal féle diktatúrában is egyedüli jól működő szervezet a besúgó hálózat volt.

Fülest kaptak a szabadszállási karhatalmisták.1957 márciusának egy éjszakáján, embervadászatra gyülekeztek az elbutított, elembertelenített kádárhuszárok. Lezárták a környéket!

 

A csőszkunyhó elleni rohamban a judás pénztől fellelkesülten, közvetlenül:

 

- Lantos Ambrus            főhadnagy

- K. Kovács                    főhadnagy

- Varga J.                      hadnagy

- Bognár                        rendőr törzsőrmester vettek rész.

 

Kirakatperben tobzódtak a vérbetiprott 56 – os szabadságharc orosz tankokon visszajött győztesei. Hamis tanúzás, a védelem tanúinak kizárása, kényszervallatás, minden aljasságot bevetettek!

Egy forgatókönyv szerint kiosztották a feladatokat.

Egy szolnoki elmebeteg, akinek 40 áldozatról kellett volna tanúskodni, a tárgyaláson egyszer 4000 főt, máskor 4 főt jelölt meg. Csak a 4-est tudta megjegyezni…

 

A VÉRBÍRÓSÁG KIMONDTA A HALÁLT! A HŐS SZÍVE
1957 AUGUSZTUS 13- ÁN MEGSZŰNT DOBOGNI!!!

Tóth Ilona 1956 – os mártírral, Budapest Szt. Johannájával nyugszik egy sírban.

Nyughelye porhüvelyének 301. parcella, 14. sor, 27. sz. sírhalom!

HŐS SZELLEME VISZONT ÖRÖKKÉ VELÜNK MARAD!!!

Erőss Zoltán

 

https://tinacska.uw.hu/zolibacsi/franciakiss/index.html

https://hu.wikipedia.org/wiki/Francia_Kiss_Mih%C3%A1ly

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kun_B%C3%A9la

 

Téma: Trianon - NEM FELEDJÜK HŐSEINKET avagy a "Rongyos parancsnok"

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása