A Magyar történelem jeles eseményei és sarokpontjai

A Magyar történelem jeles eseményei és sarokpontjai

 

Napút - Kitalált Képes Kor–nika IX. rész KONRÁD és SZVATOPLUK

 

Szántai Lajos - Koppány vezér és Szent István király

 

Pap Gábor - Ne lőjünk egymásra!!! avagy a Dózsa György-féle parasztfelkelés háttere

 

Szkítiától Maghrebig - Umbriától Ungriáig

 

Pap Gábor - Bizánci Terv

 

Benczúr gyula - Mátyás fogadja a pápa követeit

 

Magyarok oldala - Titkok és összefüggések Magyarországról

 

Szántai Lajos - Királyi központ

 

Raffay Ernő - A hazai szabadkőművesség 1867-1920 között

 

Szántai Lajos - A Turul Nemzetség Királyai - II.Géza

 

Kitartás - Elfeledett győztes csaták - Lajta menti csata (1146. szeptember 11.)

 

Szántai Lajos - A Szent Korona XX. századi működése 1-2. rész

 

Pap Gábor - Egyiptom művészete

 

Mátyás király levelei

 

Révay Péter Turóc vármegyei főispán és koronaőr rövid emlékirata

 

Szkítiától Maghrebig - A galliai hadjárat

 

Szántai Lajos - Mátyás Király és a Szent Korona 2. rész

 

SzkítaHun - Magyar csaták, seregek

 

Szántai Lajos - Mellkeresztek, honfoglaláskori keresztek üzenete

 

Szántai Lajos - Századok királya - Szent László király

 

Atilla király tanításaiból

 

Betyárvilág - Életnek Koronája – a Szent Korona képrendjének összefüggései Szent István intelmeivel

 

Femina - 15 magyar találmány, ami megváltoztatta a történelmet

 

Magyar hírlap - Megtorlatlan sortüzek 1956-ban

 

Mag-ÚR-ság - A Szent Korona Erővonalai

 

Világbiztonság - A Szent Korona és a Szakrális geometria kapcsolata

 

Szántai Lajos - Atilla király hármas koporsója

 

Szkítiától Maghrebig - angol felirattal

 

Fénymag - Napkirály volt Atilla, a rabszolgatartó birodalmak szétzúzója


 

Pap Gábor: Törvény útján az ingyenkegyelemig

 

Fényveled - Koppány és Gyula megcsinálta a trianoni helyzetet.../Pap Gábor előadásából/

 

Szent István Intelmei - Elöljáró beszéd

 

Trianon - NEM FELEDJÜK HŐSEINKET avagy a "Rongyos parancsnok"

 

A Mi Világunk - Keresztút - A Magyarság üdvtörténete

 

PÉLDA MINDEN IGAZNAK ÉS INTELEM A HAZAÁRULÓKNAK

 

Szent István első magyar király a királyok tízparancsolatáról Szent Imre herceghez

 

A hunok, Róma és Európa keletkezése

 

Koppány és Szent István valódi ellentétének igazsága 10 percben

 

A Magyar történelem jeles eseményei és sarokpontjai - Lajos királyüzenete szulejmán szultánnak

2038 - avagy a Magyar történelem eltitkolt lapjai

P. - Szent István áll ma avagy egy állam álomá szerveződése

Szkíta intés Nagy Sándorhoz

Tri - a - Non - Háromszor is nem

Atilla és az egységes európa gondolata

2012blog - A Manicheizmusról

A 24 törzsszövetség Kr.e 4040-ben alakult Ordoszban
 
Szántai Lajos - III. András titka

A Pálosok nyomában

 Trianon felülvizsgálata 

A Magyar tudás hatalom tudod e!?

Világbiztonság - A Szent Korona és a szakrális geometria kapcsolata

Pannónia virágoskertje - Szent László király

Atilla
 
Hajnal Gyöngyi - Atilla, a hun király és a Camelot-i Arthur király személyazonosságának kérdéséről

 Piramisok a Képes Krónikában!?

 Történemünk anomáliái - Kiszely István az igazi magyar őstörténetről (rövidített változat)


 MAGYAR MÉRFÖLDKÖVEK a tudomány felé vezető úton - vitéz Hamvas J. József írása

 

 Mátyás Király ÉL!

 

II. Rákóczi Ferenc végrendelete - Pap Gábor (részlet a Mi dolgunk a világban című előadásból)

 

2038 - avagy a magyar történelem eltitkolt lapjai 5

 
 

 

 

 

 

embers-eg.webnode.hu/news/a-magyar-tortenelem-sarokpontjai-lajos-kiraly-uzenete-szulejman-szultannak/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/a2038-avagy-a-magyar-tortenelem-eltitkolt-lapjai/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/p-szent-istvan-all-ma-avagy-egy-allam-megalmodasa/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szkita-beszed-nagy-sandorhoz/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/tri-a-non-haromszor-is-nem/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/atilla-es-az-egyseges-hun-magyar-europa-gondolata/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/a2012blogol-hu-a-manicheizmusrol/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-24-hun-torzsszovetseg-kr-e-4o4o-ben-alakult-meg-ordoszban-/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/vilagbiztonsag-iii-andras-titka/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-palosok-nyomaban-

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/trianon-felulvizsgalata-/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-magyar-tudas-hatalom-tudod-e-/


https://embers-eg.webnode.hu/news/vilagbiztonsag-a-szent-korona-es-a-szakralis-geometria-kapcsolata/
 

https://embers-eg.webnode.hu/news/pannonia-viragoskertje-szent-laszlo-kiraly/


https://embers-eg.webnode.hu/news/atilla/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/hajnal-gyongyi-atilla-a-hun-kiraly-es-a-camelot-i-arthur-kiraly-szemelyazonossaganak-kerdeserol/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/piramisok-a-kepes-kronikaban-/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/tortenemunk-anomaliai-kiszely-istvan-az-igazi-magyar-ostortenetrol-kiszely-istvan-roviditett-valtozat-/
 

https://embers-eg.webnode.hu/news/magyar-merfoldkovek-a-tudomany-fele-vezeto-uton-vitez-hamvas-j-jozsef-irasa/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/matyas-kiraly-el-/