Esszék, írások és bárki által beküldött eszmefuttatások Magyar történelem témakörben

Esszék, írások és bárki által beküldött eszmefuttatások Magyar történelem témakörben

 

Hetedhét Vasárnap - Székely az Asztórián

 

Madárasszony naplója - Mit akar tőlünk Égi Anyánk? 

 

Csabavezér - A Szíriusz hajnala

 

Jézus üzenete - 2014. július 5. Egy erdélyi prédikátor átélése…

 

Üzenet a régmúltból - Piramisok - avagy Ménrót visszatér

 

Szántai Lajos előadása Vitéz János esztergomi érsek jövendölései 1. rész 

 

Padányi Viktor - Vérbulcsú


 Gróf Tisza István kontra Károlyi

 

Origó - Itt a teljes film a nándorfehérvári diadalról + egy komment + meglepetés videó:)


 Church of God - Nimród

 
 
Herceg, akit fel se négyeltek? Koppány és nagy tabudöntés


 Szabir blogja - A Hunokról, Szkítákról, Magyarokról


Hajnal Gyöngyi - Atilla, a hun király és a Camelot-i Arthur király személyazonosságának

kérdéséről


 Történelemhamisítás egyetemi támogatással


 Bérczi Szaniszló : Szent László király - szintéziskirály


 A magyar Szent Korona igazi rejtélye

 
 A Habsburgok zsidó származása


 Kerecsen tiszteletem. Barátaim, Szer e Tettel.


 Sólyom és Turul


 Szent Imre Napján..


 'Betyáros..


 Szent László Szentkúton


 Elrejtett történelem - Csíksomlyói rejtelmek


 A Magyar ház szentsége és mágikus titka


 A Székely himnusz zseniális utolsó 8 sora, Pap Gábor kiegészítése


 Válasz Komoróczy "professzor" úrnak


 Tri-A-Non - Háromszor is nem


 Szabadkőművesek Trianon előtt


 Az diktálja a békefeltételeket, aki kirobbantotta a háborút?


 A II. világháborúhoz vezető út - amit az iskolákban eltitkolnak


Gál Péter József : A csíksomlyói korona


 Államférfiak a trianoni béke-parancsról


 Szántai Lajos - A halhatatlanságra vágyó királyfi (népmeseelemzés)


 Kuthy Lajos jövendölése

 
 Pannónia virágoskertje: Magna Domina - Nagyboldogasszony - Országunk védőszentje


 Számvetés Horthy kormányzásának 17 évéről


Negyedóra - A Teknyőkaparó


Ember-s-Ég

 

 

 

 

 

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/padanyi-viktor-verbulcsu/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/grof-tisza-istvan-kontra-karolyi/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/church-of-god-nimrod/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/herceg-akit-fel-se-negyeltek-koppany-es-nagy-tabudontes/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szabir-blogja-a-hunokrol-szkitakrol-magyarokrol-/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/hajnal-gyongyi-atilla-a-hun-kiraly-es-a-camelot-i-arthur-kiraly-szemelyazonossaganak-kerdeserol/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/tortenelemhamisitas-egyetemi-tamogatassal/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/berczi-szaniszlo-szent-laszlo-kiraly-szinteziskiraly/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-magyar-szent-korona-igazi-rejtelye/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-habsburgok-zsido-szarmazasa-/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/kerecsen-tiszteletem-/


https://embers-eg.webnode.hu/news/solyom-es-turul/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szent- imre -napjan-/


https://embers-eg.webnode.hu/news/betyaros-/


https://embers-eg.webnode.hu/news/szent-laszlo-szentkuton/


https://embers-eg.webnode.hu/news/elrejtett-tortenelem/


https://embers-eg.webnode.hu/news/a-magyar-haz-szentsege-es-magikus-titka/


https://embers-eg.webnode.hu/news/a-szekely-himnusz-zsenialis-utolso-8-sora-pap-gabor-kiegeszitese/


https://embers-eg.webnode.hu/news/valasz-komoroczy-professzor-urnak/


https://embers-eg.webnode.hu/news/tri-a-non-haromszor-is-nem/


https://embers-eg.webnode.hu/news/szabadkomuvesek-trianon-elott/


https://embers-eg.webnode.hu/news/az-diktalja-a-bekefelteteleket-aki-kirobbantotta-a-haborut-/


https://embers-eg.webnode.hu/news/a-ii-vilaghaboruhoz-vezeto-ut-amit-az-iskolakban-eltitkolnak1/

https://embers-eg.webnode.hu/news/gal-peter-jozsef-a-csiksomlyoi-korona/

https://embers-eg.webnode.hu/news/allamferfiak-a-trianoni-beke-parancsrol/


https://embers-eg.webnode.hu/news/szantai-lajos-a-halhatatlansagra-vagyo-kiralyfi-nepmeseelemzes-/


https://embers-eg.webnode.hu/news/kuthy-lajos-jovendolese/


https://embers-eg.webnode.hu/news/pannonia-viragoskertje-magna-domina-nagyboldogasszony-orszagunk-vedoszentje-/


https://embers-eg.webnode.hu/news/a-kormanyzo/


https://embers-eg.webnode.hu/news/szamvetes-horthy-kormanyzasanak-17-everol-/


https://embers-eg.webnode.hu/news/a-teknyokaparo-jovendolesei-2-resz/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/ember-s-eg/