Szántai Lajos

Szántai Lajos

 

Szántai Lajos - Koppány vezér és Szent István király

 

Szántai Lajos - Királyi központ

 

Szántai Lajos - A Turul Nemzetség Királyai - II.Géza

 

Szántai Lajos - Mátyás Király és a Szent Korona 1. rész

 

Szántai Lajos - Mátyás Király és a Szent Korona 2. rész

 

Szántai Lajos - Mátyás és az Igazság (2014. Korond)

 

Szántai Lajos - Mátyás király vállalása - "Népek Krisztusa, Magyarország"

 

 

Szántai Lajos - A magyarság keresztútja 1-2 (nagyon ajánlott)

 

Szántai Lajos - Mellkeresztek, honfoglaláskori keresztek üzenete

 

Szántai Lajos - A Szent korona működése - Kis Károly koronázása

 

Szántai Lajos - Mátyás és az Igazság (2014. Korond)

 

Szántai Lajos - Atilla király hármas koporsója

 

Szántai Lajos - Árpád-házi királyaink fényes nemzetsége 2 (nagyon ajánlott)

 

Szántai Lajos - Árpád-házi királyaink fényes nemzetsége 1

 

Szántai Lajos - Az Úr letekintett Magyarországra

 

Szántai Lajos - Magyarország feltámadása és a Pilisi Pálos rend

 

 Szántai Lajos - Magyar történelem


 Szántai Lajos - Szent István 10 parancsolata, intelmei Imre királyfihoz 2 (nagyon ajánlott)
 

 Szántai Lajos - A garabonciás


 Szántai Lajos - Jézus Krisztus kora és a Pártus birodalom 1-2
 

 Szántai Lajos - A Boldogasszony csillagkoronája 1-2


Szántai Lajos - Attila király a Képes Krónikába


 Szántai Lajos - A Szent korona apostolképei 1 - 2


 Szántal Lajos - Nimród


Szántai Lajos - Egyiptom a régiség mítosza 1 - 2


 Eredetünk eredete: Szántai Lajos - Egyiptom 2011


 Szántai Lajos - III. Béla az örök emlékezet nagy királya

 
 Szántai Lajos - Hunyadi János és 1456


Szántai Lajos - Kabbala és a 7 bolygó titka avagy a kegyelem működése ((A Jelenések könyvének 8órás elemzéséből egy részlet)

 

Szántai Lajos - Istenkép a magyar krónikákban


Szántai Lajos - II. András király szentföldi hadjáratának tanulságai a múltban, jelenben és jövőben


 Szűz Mária fejedelme - II. Rákóczi Ferenc szabadságharca tegnap és holnap (Szántai Lajos előadása)


 Szántai Lajos - Turul-házi Szent Erzsébet / A Fényrózsa titka I. rész


 Szántai Lajos - Turul-házi Szent Erzsébet / A Fényrózsa titka II. rész

 

 Szántai Lajos - Szent László (nagyon ajánlott)

 
 Szántai Lajos előadása Vitéz János esztergomi érsek jövendölései 1. rész


 Szántai Lajos - IV. Béla király tanításai a világ végső korszakáról


 Szántai Lajos - "Lőn nagy csendesség a mennyben..." 1.rész (A Jelenések könyvének elemzése)

 
 Szántai Lajos - Mátyás király vállalása - "Népek Krisztusa, Magyarország"

 
 Szántai Lajos - Vitéz János és Jannus Pannonius


 Szántai Lajos - Szent István 10 parancsolata, intelmei Imre királyfihoz 1


 Szántal Lajos - Nagy Lajos király őskeresése (A Képes Krónika elemzése mentén)


Szántai Lajos : Mátyás és a Pálosok 

Írások, tanulmányok..

 

 Szántai Lajos - A Magyar Szent Korona szimbológiai megközelítése


 
Pálos örökség - III. András titka


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szantai-lajos-magyar-tortenelem-/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szantai-lajos-szent-istvan-10-parancsolata-intelmei-imre-kiralyfihoz-2/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szantai-lajos-a-garaboncias-/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szantai-lajos-jezus-krisztus-kora-es-a-partus-birodalom-1-2/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szantai-lajos-a-boldogasszony-csillagkoronaja-1-2/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szantai-lajos-attila-kiraly-a-kepes-kronikaban/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szantai-lajos-a-szent-korona-apostolkepei-1-2/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szantal-lajos-nimrod/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szantai-lajos-egyiptom-a-regiseg-mitosza-1-2/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/eredetunk-eredete-szantai-lajos-egyiptom-2011/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szantai-lajos-iii-bela-az-orok-emlekezet-nagy-kiralya/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szantai-lajos-hunyadi-janos-es-1456-/

 

 https://embers-eg.webnode.hu/news/sza%CC%81ntai-lajos-kabbala-es-a-7-bolygo%CC%81rendszer-titka-avagy-kegyelem-mu%CC%8Bko%CC%88de%CC%81se/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szantai-lajos-istenkep-a-magyar-kronikakban/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szantai-lajos-ii-andras-kiraly-szentfoldi-hadjaratanak-tanulsagai-a-multban-jelenben-es-jovoben/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szuz-maria-fejedelme-ii-rakoczi-ferenc-szabadsagharca-tegnap-es-holnap-szantai-lajos-eloadasa-/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/turul-hazi-szent-erzsebet-a-fenyrozsa-titka-i-resz/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szantai-lajos-turul-hazi-szent-erzsebet-a-fenyrozsa-titka-ii-resz/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szantai-lajos-szent-laszlo-nagyon-ajanlott-/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szantai-lajos-eloadasa-vitez-janos-esztergomi-ersek-jovendolesei-1-resz-/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szantai-lajos-iv-bela-kiraly-tanitasai-a-vilag-vegso-korszakarol-/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szantai-lajos-lon-nagy-csendesseg-a-mennyben-1-resz-a-jelenesek-konyvenek-elemzese-/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szantai-lajos-matyas-kiraly-vallalasa-nepek-krisztusa-magyarorszag/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szantai-lajos-vitez-janos-es-jannus-pannonius/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szantai-lajos-szent-istvan-10-parancsolata-intelmei-imre-herceghez-1/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szantal-lajos-nagy-lajos-kiraly-oskeresese-a-kepes-kronika-elemzese-/

 

https://embers-eg.webnode.hu/szellemi-bazar/szantai-lajos-matyas-es-a-palosok/

 

Írások, tanulmányok..

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szantai-lajos-a-magyar-szent-korona-szimbologiai-megkozelitese/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/vilagbiztonsag-iii-andras-titka/

 

 

 

 

 

https://img.youtube.com/vi/ZFehRAZFJ8U/0.jpg