A gondolat hatalma - Eggyéválás az Isteni erőkkel 3.rész

2013.02.05 13:20

 

Előzmény..

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-gondolat-hatalma-eggyevalas-az-isteni-erokkel-2-resz-/

https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/paragramok-ut-az-isteni-elet-fele/

https://embers-eg.webnode.hu/news/indian-asszonyok-bolcsessege-a-vilag-szepseger%C3%B5l-s-az-elet-titkarol/

tthp://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/gombszimbolika/

https://embers-eg.webnode.hu/szellemi-bazar/paramahansa-jogananda-a-mester-mondta/

 

 

Bevezető gondolatok

 

Paramahansza Joganada és tanitványai Jogananda gondolatait "A Mester mondta"  műben gyüjtötték össze. E mű legfénylőbb gondolatait fogjuk a következőkben közre adni és átélni. Számomra ezek a gondolatok kozmikus jeletőségűek. A jelentősé


 

 

Az élet egyensúlya, Istenélmény és az Ima hatalma
 Tevékenység és meditáció egyaránt fontos az élet kiegyensúlyozására! A munka segít a meditációban, a meditáció segít a munkában!
Szükség van egyensúlyra!
Csupán meditációval lustává válok.
Mindegy, merre tartom az iránytűt! Annak tűje mindig északra mutat! Így van ez az igaz szellemi embernél is! El lehet merülve sok külső tevékenységben, de gondolata és szíve mindig az Úrnál van!


A legfelemelőbb észlelés - Istent, mint boldogságot szemlélnem, amely végtelen mélységemből tör elő!
Nem szabad látomások után sóvárognom. Az Isten felé vezető ösvény nem látványosság!
Isten geizirje - a benső csend mélyéről áraszt boldogságot az ember lényébe!


A jóga - az ember eggyé-levése alkotójával, a megvalósítás módszerének gyakorlása által.
A négy legfontosabb út:

Dzsána jóga - a bölcsesség útja
Bhakti jóga - a szeretet útja
Rádzsa jóga - királyi vagy tudományos út
Kryja jóga - a gondolat útja

Hogyan változtatta Krisztus a vizet borrá?
Parancsolt az életenergia rezgéseinek.

Mindaz ami túljutott a kettősség megtévesztő birodalmán, belép az egység igazi világába, eggyé válik a Mindenhatóval.

Amint Krisztus mondta: "Aki énbennem hisz", vagyis hisz a Krisztustudatban - "megcselekszi amit én cselekszem! -
Sőt! Nagyobbat is fog cselekedni"  (János ev. 14:12)

  

 

A hit értéktelen, ha nincs kipróbálva és nem élek vele. - A tapasztalattá alakult hit válik élő hitté.

A legtöbb ember arról van meggyőződve, hogy az események menete természetes és elkerülhetetlen.
Az ilyenek nem tudják, hogy micsoda gyökeres változás lehetséges - az ima által!

Mi a legjobb ima? Ha így szólok az Úrhoz: Legyen meg a Te akaratod!
Ne mondjam: ezt kívánom, azt kívánom! Tudja Ő mire van szükségem!
Jobban járok ha Ő választ számomra...és ez nem azt jelenti, hogy lepasszolom a felelősséget.
Pont ezáltal tudjuk kiterjeszteni fennhatóságát életünkre, környezetünkre.
Ha azt engedem meg, hogy gondolataim a rossznál tartózkodjanak, magam is rosszá leszek.
   Mindenben csak a jót nézzem! Ezáltal a jóság tulajdonságát szívom szívembe.


Rossz társaság hatása. Rossz hírek terjedés

Fokhagyma hámozással, vagy rohadt tojás érintésével átható szag marad kezemen, amely azután alapos lemosást igényel.
Ugyanez a helyzet, ha rossz társaságba keveredem. Miért van az, hogy a gonoszról szóló hírek túlsúlyban vannak?
A gonosz a széllel terjed! Az Igazság a széllel szemben közlekedik! 


Türelem és szellemi fejlődés (nevelkedés-növekedés)
 Hiba - szüntelenül vizsgálnom fejlődésemet. Ha elültetek egy magot és naponta felásom, hogy megnézzem növekedik e, az soha nem ver gyökeret!
Legyek gondos, de ne kíváncsi!
   Életem kertjében nem szabad szüntelen a szellemi gyümölcsre gondolnom! Hinnem kell abban, hogy az Úr megadja a szellemi beteljesülésemet a maga idejében!
   Már elvetettem az Istenhez törekvés magjait - imákkal, az igaz tettekkel kell öntöznöm!
El kell távolítanom a kétség, határozatlanság és lehangoltság dudváit! Ha az isteni észlelés csírái megjelennek, odaadással kell azokat gondoznom! Egy reggel majd meglátom a megvalósítás virágait!
   A lemondás isteni befektetés! Az önfegyelem filléreiből szellemi arany terem!


Isten soha nem feledkezik meg rólunk! Csendben segíti növekedésünket!
Nem nyújtja az Úr kegyelmét egyik embernek jobban, mint a másiknak!
Isten azokat választja..akik Őt választják.

 

 

Téma: A gondolat hatalma - Eggyéválás az Isteni erőkkel 3.rész

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása