Paragramok - Eggyéválás az Isteni erőkkel

 

Kiemelt..

Gömbszimbolika - Az örök fejlődés kozmikus útja

Ember's-Ég - Küszöb álmodók

Ember's-Ég speciál - Facebook-csoport ajánLáss

Világos(s)Ág - A Magyar nyelv elfe(le)dett múltja

A Hegyibeszéd szellemtani magyarázata (összeállította Karsay István)

Felhő.com - Gyógyító erő a lélek

Miután ezt megtudod, hinni fogsz a túlvilági létben

Ember's-Ég - Paradox Világ. Elszívóerő... Él a Szív, ó Erő.

Csodálatos természet

Ember's-Ég - Minden(s)Égre-néz-Ő 

Előzmény..

A gondolat "útja"

8 erény tana - a Jólét tana

Aforizmák

Paragramok - Eggyéválás az Isteni erőkkel

Paramahansa Jogananda : A Mester mondta

 

 

Kapcsolódó link..

Mag-ÚR-ság - A Szent Korona Erővonalai

Szellemtanos történet

I Ching - Szútrák - A szellemi birodalom természetes valósága 2.rész

Megbocsátás - Út az Arany korszakba

Kovács Gábor: Az aranykor és a nő

Ember's-Ég - Önismeret tizenvalahány(kolódó-kallódó) pontja helyett csak az az Egy

Ember's-Ég

 

Bevezető gondolatok

 

Paramahansza Joganada és tanitványai Jogananda gondolatait "A Mester mondta"  műben gyüjtötték össze. E mű legfénylőbb gondolatait fogjuk a következőkben közre adni és átélni. Számomra ezek a gondolatok kozmikus jeletőségűek. A jelentőség, tartalmazza a Jelen(t)Ős-Eget!:)

 

 

Ember és Isten kapcsolata

 

 

   Mit kell tennem, hogy megtaláljam Istent?

Gondolataimat az Ő végtelen gondolatába kell meritenem! Beszélnem kell Istenhez! Ő a legközelebbnél is közelebb van hozzám!

Szeretnem kell őt lángolón! Ha erősen vágyom Isten után, Ő jön Hozzám!

(Mert Bennem van!)

 

A szeretet mágnes amely elől Isten sem tud kitérni. Isten előtt minden hivő egyformán drága! Tekintet nélkül hitformájára.

Az Úr ismeri gondolataimat! Addig nem tárja fel magát, amig "utolsó" anyagi vágyamról le nem mondok. Amig azt nem mondom :

   - Atyám vezess és legyek a Tiéd!

   

   Isten irgalmának esője a büszkeség hegycsúcsain nem gyűlhet össze, de az alázat völgyébe könnyen összeáramlik!

A legtöbb ember anyagi dolgokban van elmerülve. Ha egyáltalán gondol Istenre csak azért, hogy pénzt, vagy egészséget kérjen.

Ritkán kérik tőle a legfontosabbat..Átalakitó érintését!

   Az Istenben való örömöt szabadon kell felfedeznem! - Az örömöt, amely életem minden pillanatát áthatja! 

   Mindenütt Isten jár velem! - ő vezet minden utamon!

Uram Te mindig velem vagy! - Bármilyen embereket, vagy eseményeket hozol elém, Te adod!

   Az Úr az, aki egyedül tartja fenn szivem dobogását - újitja meg sejtjeimet.

 

Ember és Természet felbonthatatlanul össze van kapcsolva! A természet erői együtt dolgoznak - hogy az embert szolgálják.

Az ember irányitja a természetet! Árvizek, tornádok, földrengések, természeti szerencsétlenségek:

számtalan "rossz" emberi gondolat eredménye!

( Öveket bekapcsolni.. - a szerk:))

   Minden útszéli virág - valaki mosolyának kifejezése! - Minden szúnyog - valaki csipős beszédének testetöltése!

 

   Ha igazán szeretem Istent - minden arcban Őt látom. Nem az alakot és egot kell szeretnem, hanem a mindenkiben benne lévő Isteni lényeget!

 
 
 

Testetöltésről - inkarnációról - reinkarnációról és halálról


Isten nem személyválogató!

   Igazságtalannak látszik, hogy Isten ugyanúgy törődik a bűnössel, mint a szenttel.
Kevésbé értékes a gyémánt, ha sár borítja?

-Isten szellemünk változatlan szépségét látja, tudja ő, hogy hibáink nem mi vagyunk, hanem a "Neveden nevezlek" örök isteni lényegünk.

 

   Hogy némelyek kevesebb Isten-megvalósítással rendelkeznek - nem azért van, mert Isten korlátozza kegyelmének

áramlását, hanem azért, mert a legtöbb ember akadályozza, hogy Isten mindenütt jelenvaló fénye áthatoljon rajta!

   Ha le tudom vetni az önzés sötét fátylát, Isten fénye tükröződik rajtam.


   Gyakran úgy látszik, hogy Isten elfeledkezik az emberről, és távol tartja magát.

Az ember az, aki távol tartja magát, mert az ember gondolati temploma tele van nyugtalan gondolatok bálványképeivel.

   Az Úr időről-időre elküldi megvilágosodott fiait, hogy emlékeztessék az embert isteni örökségére.

 

   Az elmúlás a halál fogalma - gondolata minden ember életének központi gondolata!

Minden ember legfőbb szükséglete, hogy választ kapjon erre a kérdésre.

Az ember lelkének nyugalma, a benne munkáló kérdések, valós megválaszolásában rejlik.

   Szellem vagyok nem a test!

-Miért várok a halálra? Hogy az gorombán tanítson meg erre?

   A  halál arra tanít, hogy ne testembe vessem bizalmamat, hanem Istenbe!

Ezért a halál a barátom!


   A test tányérhoz hasonló, melyet a hívő használ, mialatt életének bölcsesség-ebédjét eszi.

Éhsége után örökre megelégszik. Mit használ akkor a tányér? Az el is törhet!

 

   Isteni küldetés teljesítésére jöttem a földre! Ez megrendítően fontos!

Nem szabad a szűklátókörű egót követnem, amely akadályozza közeledésemet a Végtelen Célhoz!

   Amíg testi tudatba vagyok elmerülve, úgy vagyok mint idegen, egy külföldi országban.

Az én hazám a mindenütt jelenvalóság!

 

   Miért nincsenek visszaemlékezéseim előző testetöltéseimre?

- Az Élet, lánc Isten óceánjában! Amikor a lánc egy része a vízből ki van emelkedve, csak ezt a kis részt látom.

Ebben a testetöltésben az élet láncának csak egy szemét látom!

   Múlt és jövő - láthatatlan Isten óceánjának mélységében!

 

   Az Úr rendezte számomra ezt a látogatást, ezt a testetöltést a Földön, de nem kívánatos vendéggé válok, ha a dolgokat

sajátomnak tartom: "az én pénzem", "az én művem", "az én otthonom". Amikor a "földi vízum" lejár, kénytelen vagyok mindent

hátrahagyni, amire azt gondoltam, hogy az enyém!

   Isteni utazó vagyok, csak rövid ideig vagyok itt, azután eltávozom!

- Nem szabad gondolataimat erre a rövid életre korlátoznom!

 

   A szellem mérhetetlenségére kell gondolnom, mely Bennem lakik!

 

 

Az élet egyensúlya, Istenélmény és az Ima hatalma
 Tevékenység és meditáció egyaránt fontos az élet kiegyensúlyozására! A munka segít a meditációban, a meditáció segít a munkában!
Szükség van egyensúlyra!
Csupán meditációval lustává válok.

Mindegy, merre tartom az iránytűt! Annak tűje mindig északra mutat! Így van ez az igaz szellemi embernél is!

El lehet merülve sok külső tevékenységben, de gondolata és szíve mindig az Úrnál van!A legfelemelőbb észlelés - Istent, mint boldogságot szemlélnem, amely végtelen mélységemből tör elő!
Nem szabad látomások után sóvárognom. Az Isten felé vezető ösvény nem látványosság!

Isten geizirje - a benső csend mélyéről áraszt boldogságot az ember lényébe!A jóga - az ember eggyé-levése alkotójával, a megvalósítás módszerének gyakorlása által.
A négy legfontosabb út:


Dzsána jóga - a bölcsesség útja

Bhakti jóga - a szeretet útja

Rádzsa jóga - királyi vagy tudományos út

Kryja jóga - a gondolat útja


Hogyan változtatta Krisztus a vizet borrá?
Parancsolt az életenergia rezgéseinek.


Mindaz ami túljutott a kettősség megtévesztő birodalmán, belép az egység igazi világába, eggyé válik a Mindenhatóval.


Amint Krisztus mondta:

"Aki énbennem hisz", vagyis hisz a Krisztustudatban - "megcselekszi amit én cselekszem! -
Sőt! Nagyobbat is fog cselekedni" 

(János ev. 14:12)
  

 

A hit értéktelen, ha nincs kipróbálva és nem élek vele. - A tapasztalattá alakult hit válik élő hitté.

A legtöbb ember arról van meggyőződve, hogy az események menete természetes és elkerülhetetlen.

Az ilyenek nem tudják, hogy micsoda gyökeres változás lehetséges - az ima által!

Mi a legjobb ima? Ha így szólok az Úrhoz: Legyen meg a Te akaratod!

Ne mondjam: ezt kívánom, azt kívánom! Tudja Ő mire van szükségem!

Jobban járok ha Ő választ számomra...és ez nem azt jelenti, hogy lepasszolom a felelősséget.

Pont ezáltal tudjuk kiterjeszteni fennhatóságát életünkre, környezetünkre.

Ha azt engedem meg, hogy gondolataim a rossznál tartózkodjanak, magam is rosszá leszek.

   Mindenben csak a jót nézzem! Ezáltal a jóság tulajdonságát szívom szívembe.
 Rossz társaság hatása. Rossz hírek terjedés
 


Fokhagyma hámozással, vagy rohadt tojás érintésével átható szag marad kezemen, amely azután alapos lemosást igényel.
Ugyanez a helyzet, ha rossz társaságba keveredem. Miért van az, hogy a gonoszról szóló hírek túlsúlyban vannak?
A gonosz a széllel terjed! Az Igazság a széllel szemben közlekedik! 


Türelem és szellemi fejlődés (nevelkedés-növekedés)
 Hiba - szüntelenül vizsgálnom fejlődésemet. Ha elültetek egy magot és naponta felásom, hogy megnézzem növekedik e, az soha nem ver gyökeret!
Legyek gondos, de ne kíváncsi!

   Életem kertjében nem szabad szüntelen a szellemi gyümölcsre gondolnom! Hinnem kell abban, hogy az Úr megadja a szellemi beteljesülésemet a maga idejében!

   Már elvetettem az Istenhez törekvés magjait - imákkal, az igaz tettekkel kell öntöznöm!

El kell távolítanom a kétség, határozatlanság és lehangoltság dudváit! Ha az isteni észlelés csírái megjelennek, odaadással kell azokat gondoznom! Egy reggel majd meglátom a megvalósítás virágait!

   A lemondás isteni befektetés! Az önfegyelem filléreiből szellemi arany terem!

 


Isten soha nem feledkezik meg rólunk! Csendben segíti növekedésünket!
Nem nyújtja az Úr kegyelmét egyik embernek jobban, mint a másiknak!
Isten azokat választja..akik Őt választják.

 

 

 

 

Téma: Paragramok - Eggyéválás az Isteni erőkkel

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása