A Kásler ügy részletei - Kiút a devizahitelből 3. rész (napi aktualitások, több cikk egyben)

2013.02.04 12:45

 

Előzmény..

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-kasler-ugy-reszletei-2-3-regebbi-cikk-kasler-arpad-honlapjarol-idorendben-/

 

 

Rendkivüli BAÉSZ Közlemény!

Fontos, kérjük terjeszteni!

Rengeteg vád ér! Öntsünk tiszta vizet a pohárba! Mit, miért csinálunk? Akkor van értelme a munkának, ha tisztességgel el van végezve. Amíg a BAÉSZ elnöke vagyok, a BAÉSZ ügyei és aktái nem lesznek titkosítva, legalábbis a mi részünkről nem!

A mai közleményben hírt szeretnék adni a BAÉSZ pénzügyeiről, miből, mennyit és mire költünk, valamint a célokról és lehetőségekről. Kaptunk már hideget és meleget, biztos emlékeznek a kéményseprőre – hírt adtam róla is a honlapon – aki kiszámolta szépen, hogy ömlik be a pénz hozzánk, de vannak adósok is akik hüledeznek a költségek hallatán, hogy ilyen sokat ők nem fizetnek, na meg ügyvédek és álláskeresők is akik elképednek, hogy ilyen kevésért ők nem dolgoznak. Hát lássuk a medvét!

Bevételeink:

• havi tagdíj: 500Ft/fő, amely magába foglalja az Adós tagfelvételét, akta nyitását, aminek tartalma egy belépési nyilatkozat, három darab megbízási szerződés, három darab képviseleti meghatalmazás, kölcsön szerződés, közjegyzői okirat, felmondó nyilatkozat, ha van és egyéb az ügylettel kapcsolatos dokumentumok. Az átlagos akta 40-100 oldal anyagot tartalmaz…

• egyszeri alkalommal 10.000 Ft képviseleti díj, amely magába foglalja a kölcsönszerződés áttanulmányozását és a pénzintézet felé megírásra kerül egy 4-6 oldalas beadvány, amelyben peren kívüli egyezségre szólítjuk fel a bankot, rávilágítva a jogtalan magatartására. Ezen felül megírásra kerül egy beadvány a közjegyzőnek címezve, hogy a bank nincs abban a helyzetben, hogy a valós tartozás összegét közölje vele stb. Ezt a peren kívüli egyezség keresést abban az esetben, ha felmondott vagy végrehajtás alatt álló szerződésről van szó, nem végezzük el, tehát fizetni sem kell érte! Sokak szerint értelmetlen kört futunk ezzel, de ennek majd a kártérítési követelésnél lesz kiemelt jelentősége. A válaszadásra 30 napot biztosítunk a pénzintézetek részére, de előtte elpostázzuk az adósnak aláírásra. Tehát ez az összeg a beadvány elkészítését, papírt, borítékot, nyomtatást és 2-3 tértivevényes postai költséget foglal magában.

• 35.000 Ft/év, a bírósági kereset elkészítése és a tárgyalásokon való képviselet, amennyiben megbízást ad az adós. Ezen felül a jogi képviselő tárgyaláson való megjelenésének úti költségét kell fedeznie. Ennek mértéke a távolságtól függ, hogy hol van a tárgyalás. A BAÉSZ jelenleg Budapesti, Karcagi és Debreceni ügyvédekkel van leszerződve.

Kiadásaink:

• jelenleg a BAÉSZ 13, azaz tizenhárom személyt foglalkoztat, úgy mint alkalmazottat és megbízási szerződéssel bedolgozót, ezek közül három ügyvéd.

• irodabérlet, víz, villany, gáz, telefon (csak a telefon havi 30-50 ezer), internet, nyomtatópapír (sajnos ez már erdőírtás!), nyomtatófesték. A béreknek és rezsinek a havi költsége több mint 1.500.000 Ft. HAVONTA (másfél millió forint)! Mindezt úgy lehet ennyiből kihozni, hogy rengeteg önkéntes munka el van végezve és a munkaügyi központ is támogat három alkalmazottat jelenleg. A BAÉSZ elnökeként nettó 101.800 Ft a fizetésem és csak halkan súgom meg, hogy a múlt évre járó szabadságomat csak papíron vettem ki, mert kötelező, de dolgoztam mert dolgozni kellett, munka hegyek állnak itt.

További kiadásokat jelentenek a jogtiszta szoftwerek, tárhelyek, számítógépek, nyomtatók stb, stb… Itt megjegyezném, hogy az egy hónapja 150.000 Ft-ért vásárolt HP szkennerünket máris garanciális javításra kell visszaküldjük és ezt helyettesíteni kell. Péntekre ígérték az öt íróasztal (bútorlapból) elkészítését.

A BAÉSZ egy 9 m2-es irodában kezdte meg működését, onnan egy 27 m2-es irodába költöztünk, december óta egy 85 m2-es irodát bérel, de még nincs bebútorozva, január végére már beköltözünk. Jelenlegi irodánk már inkább hasonlít egy szardíniás dobozra mint irodára.

Itt meg kell említeni az informatikusok és egyéb segítők önzetlen munkáját, akik nélkül sem a honlap, sem egyéb hálózati rendszerünk nem működne.

Ennyit a bevételekről és kiadásokról. Az vesse ránk az első követ aki jobban tudja ezt csinálni!

Lássuk a lehetőségeket

Van-e értelme a pereskedésnek és ez a járható út? Sajnos jelenleg nincs más orvosság, amellyel a fájdalmat csillapítani lehet, de mint már többször kinyilvánítottam, ez csak arra jó, hogy egyeseken segíteni lehessen, megakadályozni egy végrehajtást, időt nyerni és egyszer majd talán kártérítést igényelhet a szerencsés adós. Azért írom, hogy szerencsés, mert egészen biztosan mondhatom, hogy mindenkit ezzel a folyamattal megmenteni nem lehet. A BAÉSZ állományát legalább 8-10 emberrel kellene bővíteni, (de ezekből a díjakból ez képtelenség) főleg ügyvédekkel és gyors-gépírókkal, hogy a bent lévő munkákat naprakészen elvégezhessük és a folyamatosan növekvő levéláradatot naprakészen megválaszolhassuk. Csúcsidőben 20-30 másodpercenként érkezik egy email és napi 30-80 telefonhívást kapok.

Bizonyára tudják, hogy január 15-én lesz a Kúria tárgyalásom.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez azt jelenti hogy az ÖTÖDIK naptári évet taposom a per megkezdésétől és még nincs vége. Átment az ügy jónéhány bíró kezén és még nincs végleges döntés abban az ügyben, amiben nekem húsz perc állt a rendelkezésemre, nekik az ötödik év is kevés. De akármennyi is állhatott volna rendelkezésemre, akkor még a csalást és a megtévesztésemet nem vettem volna észre.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezek az ügyek nem polgári bíróságra tartoznak, ez BÜNTETŐ ügy. Szerencsére egyre többen látják ezt Önök közül, ez meglátszik a feljelentéshez csatlakozók számától. Köszönet mindenkinek a csatlakozásért.

Ugyanakkor elmondható, hogy egyre többen vannak, akik ezt az irányt el akarják homályosítani, felszalámizzák az adósok táborát és azon vannak, hogy a magyar nép ismét megalkudjon, ezzel megmentse a bűnözőket és megássa a saját sírját.

Mára egyértelmű, hogy az állam, a hatóságok és a különböző pénzügyi körök közös érdeke, hogy itt több százezer ember vagyonát „elnyilvántartsák” a devizahitelek csalásának következtében.

Senkinek se legyen illúziója, hogy csodák történnek, vagy hogy a BAÉSZ majd megoldja a problémákat. A BAÉSZ-RVMP akkor oldhatja meg a problémákat, ha több százezren felsorakoznak mögénk, egyébként fel fogunk morzsolódni! A kormány eddigi intézkedéseiből világosan kitűnik, hogy azokat „mentette” meg, akik jobb anyagi lehetőségekkel rendelkeztek, tehát elsősorban az értelmiséget kimentette, pontosan azért, mert ez a réteg tudott volna kiállni az igazságért, az ügyvédi társadalomról nem is beszélve, – tisztelet néhány kivételnek, – a többség mélyen hallgat. A kevésbé tehetősek kitántoroghatnak amerre látnak a szemükkel, cselédkedni, mosogatni, akinek meg erre sem telik, marad a kötél. Nézzenek utána hogy bántak el Borbély Józseffel néhány hete: mint a legsötétebb diktatúrában tették, ennek az államnak ebben nagy tapasztalata van. Hát ezek a kilátások emberek.

Az erőink végesek, tessenek ébredni, tessenek csatlakozni, tessenek másokat is ébreszteni, majd utána ha győztünk ráérünk pihenni, megpihenni, de itt most háború van és háborúban a létszám meghatározó tényező. Mi mennyien vagyunk? Emberek, ne nyújtsuk azt a rétest túl sokáig mert ha mi elfáradunk, nem lesz aki átvegye a stafétát.

Tessenek mozgósítani, aktivistákra van szükség! Százak, ezrek jelentkezzenek! Segítsen mindenki amivel tud, verítékkel, szakértelemmel, pénzzel, adományokkal, eszközökkel. Az ütközet pillanata közeledik, ébredés.

Tisztelettel, Kásler Árpád

Kelt: Gyulán, 2013.01.09-én

 

 

 

KELL EGY VEZÉR!

Háború van! Aljas és alattomos, hadüzenet nélküli háború. Mint annyiszor a történelemben, a magyarság most is megosztott. Nincs senki aki összefogja, de sokan vannak azok akik elhomályosítják látását, és éles nyelvükkel, csalárd szólamaikkal, hamis ígéreteikkel megalkuvásra késztetik. Az egység legcsekélyebb szikrájánál ott teremnek, és jól begyakorolt módszereikkel testvért testvér ellen hangolnak…

 

Hunyadi a törökverő megzabolázta a Rácországban dúló törököket, Szendrőnél megverte Isák béget, Nagyszebennél és a Vaskapunál fényes győzelmeket aratott a túlerőben lévő török seregek felett.
Életcéljának tekintette hazája védelmét és az oszmán hatalom összezúzását.
Hunyadi törökverő volt, mert akkor az volt a veszély, viszont most bankár veszély van, de nincs Hunyadi! Az a kérdés, hogy Önök beérik-e egy Dévaival?

Egy aljas paktum előkészítése zajlik. Előre szeretnének menekülni és ehhez civil szervezetek szentesítését akarják megszerezni. Az a cél, hogy elkenjék a vétkesek felelősségre vonását és a legcsekélyebb anyagi veszteséget szenvedjék el. Sajnos ehhez több „alulról” szerveződő (ál)érdekvédő és előre létrehozott szervezet asszisztálását fogják megszerezni.

Elérkezett az idő a rendteremtésre! Túl sok kis paprikajancsi ugrabugrál a placcon, semminemű felhatalmazás és elfogadottság nélkül, de véleményüket, mint meghatározó tényező próbálják tálalni.

Életcélomnak tekintem Magyarország és a magyar nemzet védelmét! Életcélomnak tekintem az ország kirablását levezénylő hatalom összezúzását, ezen belül a devizahitelezés csalásának felgöngyölítését és a kárvallottak kártalanításának elérését.

Májusban lesz öt éve a megalkuvást nem ismerő harcnak. Ez fél évtized (!), majdnem ennyi ideig tartott a második világháború. De ennek így tovább nincs értelme. Felhatalmazásra van szükségem.

Éppen ezért megkérdezem a nagyérdeműt, hogy elfogad-e vezérnek?

Ha nem fogad el, azt tudomásul veszem, és leteszem a lantot, átadom a stafétabotot annak aki méltóbb erre. Boldogan megteszem. Ha kellő számban elfogadnak, akkor esküszöm, hogy győzelemre visszük ezt a harcot! Volt egy törökverő Hunyadi, az idők szavát meghallva Isten és Önök segedelmével, lesz egy bankárverő Dévai is.

Ehhez 50.000 (ötvenezer) meghatalmazást kérek legalább! Az ötszázezer még jobb lenne, de ötven ezer meghatalmazóval a hátam mögött már érdemben fel tudok lépni. Az már megkerülhetetlen tömegbázis. Annak már a szele is elég ahhoz, hogy a paprikajancsikat leseperje a placcról.

Eddigi tevékenységem a garancia ahhoz, hogy itt megalkuvás ne történjen. Az Önök meghatalmazása a garancia ahhoz, hogy valós háttér tömegbázissal rendelkező érdekvédelemmel rendelkezzenek az átvert adósok.

Életutam nyitott könyv mindenki előtt. Hogy miért teszem mindezt, még pontosan meghatározni nem tudom. Valami hajt – belülről és mélyen. Pezseg a vérem és prüszkölök. Harci kedvem az egekben, közben meg fenem a kardom, de mi haszna ennek felhatalmazás nélkül?

Csatát csata után vívunk, eddig voltak győzelmek. A január 15-i Kúria ítéletnek lesz fajsúlya, de nem ettől fog eldőlni a háború sorsa. Ha az ítélet megmarad, az még egy jelentős győzelem, de ha elveszik, a háborút még nem vesztettük el. Senki se essen kétségbe attól. Aminek igazán van jelentősége az az, hogy mennyien leszünk képesek azonos nézetet vallani, legalább a deviza átverések terén. Mennyien leszünk képesek felsorakozni egy zászló alá? Ez a legnagyobb feladat emberek és pénzbe se kerül! Mégis képtelenek vagyunk meglépni.

Sokan, nagyon sokan kérdezték, hogy miben segíthetnek a harcomban? Ez nem az én harcom, ennyi energiával én a világ bármely részén boldogulhatok. Ez egy nemzet harca! Harc a túlélésért, a megmaradásért és az emberek önbecsülésének helyreállításáért.

Erre kérek felhatalmazást!

TÁMOGATÓ REGISZTRÁCIÓ

Tisztelettel, Kásler Árpád

Kelt: Gyulán, 2013.01.12-én

 

 

 

 

Rendkívüli Közlemény – Ultimátum

A Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete meghatározatlan időre felfüggeszti az adósok peres úton való képviseletét!

Természetesen a már meglévő tagjainkat a vállalt kötelezettségünknek eleget téve ellátjuk képviselettel, továbbra is a legmagasabb szakmai felkészültséget biztosítva.

Ultimátumot intézünk külön a Magyar Kormány és külön a Bankszövetség felé, azzal a kérdéssel, hogy hajlandóak-e tárgyalóasztalhoz ülni, hogy valós megoldást találjunk a méltatlanul rászedett és átvert adósoknak? Válaszadásra 48 órát biztosítunk számukra. A határidő 2013. 01. 24. napján éjfélkor lejár. Kapcsolatfelvételre nyilvános elérhetőségeimen kerülhet sor.

A rendkívüli lépésre úgy hazai mint külföldi forrásokból származó, de egybehangzó információk késztettek. Még sohasem volt szükség ennyire az emberek támogatására!

Most erőt és egységet kell felmutatnunk.

Kásler Árpád
Kelt: 2013. 01. 22.

 

 

 

 

Vegyük sorjában!

Hát vegyük! Sokan „bepánikoltak” a tegnapi cikk folytán, sokan több információt kértek és sokan bevádoltak, hogy az elején nem ezt mondtam, miért léptem vissza az adósok képviseletét illetően.

Mindenekelőtt engedjék meg, hogy kinyilvánítsam azt, hogy nem léptem vissza! Ugyanaz vagyok aki voltam, sőt, most vagyok igazán önmagam és rákapcsoltunk egy fokozatot. Információt annyit oszthatok meg amennyit kell, sem többet sem kevesebbet. Mindig lesz aki sokallja és lesz aki kevesli, de így van ez rendjén.

Az információk több, egymástól független forrásból érkeznek. Ezek már többszörösen bizonyították megbízhatóságukat. Ebből megosztok Önökkel néhányat, kezdjük a „személyessel”…

A parancs ki lett adva: Káslert „le kell fejezni”, a biztonságiaknál kiverte a biztosítékot a tíz nap alatti tízezres (Vezér) támogatás. Ezt már olyan kockázati tényezőnek minősítették, amely pillanatok alatt öngerjesztésbe mehet át és megállíthatatlanná válik.

Ha velem végeztek, akkor a híresztelés szerint Falus Zsolt következik, ha nem lesz elég okos és nem tanul a példámból, további tényező sajnos nincs a palettán. Zsoltnak elvileg van még néhány nyugodalmas hónapja, használja ki :-)

Az eddigi tevékenységem „érvágó” lépésre kényszeríti a kormányt. Előre kell hozzanak egy látszatintézkedést, amit a választások előtti időszakra tartogattak volna. Lehet pont erről tanácskoztak tegnap rendkívüli ülésükön, vagy a lefejezést véglegesítették? Ebbe talán én is beleszólok, ha már az én fejemről van szó, „elftársak”!

Hármas forgatókönyvről szól a fáma, az ellenállástól és a „birkaság” mértékétől függne, hogy melyik lesz bevetve.

Ha ez a felháborodási szint marad, akkor hét évre kitolnák az árfolyamrögzítést kamatmentesen. De előtte el kell távolítsanak engem, példát kell statuáljanak rajtam, teljesen hiteltelenné kell hogy tegyenek. Szó mi szó, ehhez értenek! A tegnapi információ máris hitelesnek bizonyult, mert mit hozott ma a posta? Hát mit? Végrehajtási záradékot. A gyulai Szarka László nevű önálló bírósági végrehajtó által kiállítva. Véletlen egybeesés lenne? Erősen kétlem! Az OTP Faktoringtól is felhívott egy félénk hang – érdekes, három éve nem hívtak – a tegnapi infó után, pont ma hívtak ők is. Véletlen? Á dehogy! Persze szegényt felhomályosítottam, hogy kit és mikor hívjon. Csányival szívesen elbeszélgetnék, de ő biztos nem tudja a telefonszámomat, meg hát nem azonos klubba járunk…

Mielőtt a végrehajtási záradék felett elsiklanánk, csak halkan megjegyzem, hogy a jogerős ítélet végrehajthatóságát a Kúria felfüggesztette, jelenleg az Európai Bíróság előtt van az ügy, de a Szarka végrehajtót ez nem zavarta. És még egy érdekesség 2012. július 25. és 2012. november 14. bélyegzővel van ellátva, de ma szalajtották ki gyorspostával.

Állítólag vételi árfolyamon számolták ki a tartozásom. 14 millió 400 ezer forint felvett összegre tőketartozás címen 24.980.254 forint tőkekövetelés + a járulékai = 29.061.705 forint követelés összesen. :-) Mindezt KÖLCSÖN JOGCÍMEN, persze befizetett összegekről szó sem esik. Szarka végrehajtónak járó munkadíj 291.567 Ft. Szarka végrehajtónak járó jutalék 1.733.779 Ft. Ismerik a közmondást… „sokat akar a szarka, de nem bírja a farka”. Én bízok benne, hogy Szarka végrehajtó nem kalkulál erősen ezzel a pénzzel, a nyaralását ne ebből tervezze…

A második forgatókönyv szerint, ha a magyarok elégedetlensége nem szűnne, akkor a 180 Ft fixált árfolyamon fizetne mindenki, időkorlát nélkül.

Harmadik eshetőség, ha ezek a rakoncátlan magyarok nem akarnak szó nélkül megdögleni, akkor a felvételkori árfolyam szerint forintosítanának úgy, hogy az eddig befizetett többletköltségek maradnának ahol vannak jelenleg és itt jönne a képbe a Webbank amit az állam feltőkésít most hat milliárd forinttal. Ehhez kellene karmesternek az új pénzügyi biztos Doubravszky. Ez úgy történne meg, hogy a delikvens adóssal aláíratnának egy nyilatkozatot, hogy további követelést az ügylettel kapcsolatban a bank és az állam felé nem támaszt, és ekkor visszaállna az eredeti törlesztő részlet. Ezzel párhuzamosan bevezetnék a magáncsőd intézményét is, hogy a gépjármű hiteleseknek is jusson valami. Így „csak” négy évig tudták kifosztani a magyarokat és őszerintük amennyire birkák vagyunk, örülni fogunk, hogy végre megmentettek… Így az elképzelés szerint mindenki jól járna. Be lenne tömve végre a magyarok pofája, a hangadók ki lennének iktatva, az MNB-él ott maradna 15 milliárd eurónyi devizatartalék, amit Matolcsy elkölthet, a pénzügyi és politikai elit elkerülné a felelősségre vonást.

Aki ezekbe belemegy azt első számú közellenségnek és hazaárulónak kell kikiáltani. Ami szóba jöhet, az a kártérítés és a büntető jogi felelősségre vonás! Erről akarok tárgyalni, de ők nem akarnak. Jól van ez így, legyen meg aminek meg kell lenni!

Visszatérve Doubravszkyra: állítólag a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetét azért nem hívta meg a február elsejei tanácskozására, mert hogy én politikus vagyok. Mi a szösz? Nem is tudtam eddig, még jó hogy mondta! Meg azért nem, mert írtam egyik cikkemben, hogy sok a paprikajancsi a placcon, tán magára vette, jól tette, hogy nem hívott meg, mert a jelenlétemmel legitimizáltam volna őméltóságát. A pénzügyi biztosnak nincs legitimációja! Ki nevezte ki? Milyen felhatalmazással rendelkezik az adósok részéről, hogy képviselje őket?! Mit képvisel egyáltalán? Hogy ezek hibás termékek? Mitől hibásak, a rossz időjárástól? Ezek nem hibásak, teljesen ép adásvételi ügyletek, pusztán a kölcsönjogcím nem stimmel, az meg a csalást hivatott palástolni.

Több oka is van annak, hogy miért függesztettem fel az új ügyek vállalását. Egyik ilyen ok az anyagi háttér. Addig amíg az ügyvédek az adósoktól kért képviseleti díjak többszörösére tartanak igényt, (hol van ilyenkor a „szerényképességűkoppánybéla”, aki szerint 140 milliót kerestem a dolgon, mert volna egy 24 ezer forintos villanyszámlám amit ki kell fizetni 8 napon belül) erősen át kell gondolni a továbbiakat, nem beszélve arról, hogy a jogrend kifulladt Magyarországon! Ezt már régóta tudjuk, de az nem elég, mindenkinek látnia kell! Hallgassák vissza, mit mondott a bíró a Kúria tárgyaláson amikor berekesztették? Azt, hogy eljárásjogi problémát szeretne megtárgyalni, ehhez képest egy óra húsz perc tanácskozás után landolt az ügy az EU-ban. Biztos szükség volt kis időre még, hogy rendezzék a soraikat. De ha már így van, akkor nekünk is rendezni kell. Háborúhoz az a mondás járja, hogy pénz, paripa, fegyver. Én most azt mondom, hogy létszám, létszám, létszám!!!

Végezetül engedjék meg, hogy az eddig közzétett és engem gyalázó levelek után egy másik levélrészletet is közzétegyek…

Tisztelettel, Kásler Árpád
2013. 01. 23.


»Ez a menthetetlen szféra közel egymillió embert taksál szerintem. OV-ort már lecserélnék ahogy olvasom de nincs kire.

Nem találnak olyan kétkulacsost aki nekik is megfelelne. Ez sajnos egy bűnszövetség. Legyél te a kiválasztott aki ki meri mondani legalább az igazságot. Hívd össze a Nemzetgyűlést és söpörjük el ezt a senkiházi bandát. Ezeket nem lehet tetemre hívni mint próbálod. Biztos, hogy süket fülekre találsz. Látom eleged van és dühít, hogy fittyet hánynak a törvényeknek. Ezek csak erőből értenek, az pedig náluk van most még. Nem lehet ma még összehívni annyi embert, hogy döntésre lehessen vinni a dolgot.
Tovább kell propagálnod, felvilágosítanod az embereket, hogy még többnek nyíljon fel a szeme. Jó úton jársz, nem törvényszerű a bukás, inkább az övéké az. Még több támogatásra és felvilágosításra van szükség. Nagy fába vágtad a fejszét de te legalább belevágtad. Ha türelmes vagy nem veszíthetsz. Sokan segítenek neked akikről nincs tudomásod de felismerték a helyzetet. A regisztrációs létszám ne tévesszen meg. Már minimum kétmillió támogatód van. Ennek a fele még internetet sem látott de az elveik egyeznek a tieddel. Azt mondta egy „öregasszony”, hogy te vagy a mi reménységünk.
Utoljára ezt Hunyadi Mátyásról olvastam Harsányi Zsolt Mathias Rex című könyvében mikor hazahozták Bécsi rabságából.

Te sem vagy kevesebb. Aki felvállalja a Magyarság küzdelmét az minden dicséretet megérdemel.
Ezért is könyörgök, ne hagyd abba, és harcolj a sok „süket” helyett is, mert nincs más út. Mert te vagy a mi reménységünk.«

 

 

 

Felháborító – A Kúria indoklása

 

Értelmezzék kérem az alábbi sorokat! A Kúria által leírtakból az következik, hogy az ilyen perek érintik az egész gazdaságot és a teljes bankrendszert, amely bankrendszer közvetlenül befolyásolja a lakosság egzisztenciáját.

A legfőbb ügyész is leírta a valós folyamatokat, csak a végét értelmezte félre és ezért más értelmet kapott a teljes anyag. Most a Kúria is leírta a valós folyamatokat és a végén pedig félreértelmezi a folyamatokat. Igen, – tisztelt Kúria, – a bankrendszer garázdálkodása NEGATÍVAN érinti a lakosság egzisztenciáját. Ez a helyes megfogalmazás.

A tisztelt Kúria éppen csak azt nem írta le, hogy a 33-as pontban foglaltak miatt kérik az Európai Bíróságot, hogy döntsenek a bankok javára. A BÍRÓSÁG FELADATA az, hogy a hatályos törvények alapján ítélkezzen, ne tétovázzon és ne mérlegeljen! Hát ezért mondom, hogy a Magyar Köztársaság megbukott. A jogrendet kisajátította a pénzelit.

»(33) A Kúria tehát nem önmagában az ilyen perek, a perek által érintett jogalanyok nagy száma miatt indítványozza a gyorsított eljárás elrendelését, hanem a magyar gazdaság egészét, a magyar bankrendszer működését alapvetően és közvetlenül befolyásoló hatása miatt, amely a magyar lakosság jelentős százalékának egzisztenciáját is közvetlenül érinti.«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pimaszkodók

From: Béla Balogh
To: kaslerarpad@yahoo.com
Sent: Monday, January 28, 2013 10:49 AM
Subject: Nyilvános adat megküldése

Tisztelt Kasler árpád úr.
Mint minden Társadalmi szervezet, így az önöké (BAÉSZ) pénzügyi beszámolója nyilvános. Ennek a BAÉSZ honlapján is meg kellene jelennie az előírások szerint.
Ennek figyelembevételével kérem, szíveskedjen megküldeni a BAÉSZ 2012. és 2013. évi pénzügyi beszámolóját, amiből kiderül bevételei miből tevődik össze.
Köszönettel:
Balogh Béla

Tisztelt Balogh Béla úr! (Koppány csoport)

Önnel ellentétben én helyesen írom le az Ön nevét, ha már válaszra méltatom levelét és ezt vegye megtiszteltetésnek, mert nem sokszor lesz benne része, az érdemi munkától veszi el az időt. Először is fel kell világosítsam néhány dologban, mert egy ideje szemtelenkedik. Mindenki tudomást szerezhetett okosságáról, amit közzé tett a világhálón, hogy 140 milliót kerestem a banki adósokon. Nagy bravúr volt Öntől, hogy így leleplezett, gondolom a matek nem volt az erőssége a suliban.

Nincs szükség arra, hogy Ön kérje a BAÉSZ  pénzügyi beszámolójának nyilvánosságát, ezt a vezetőségünk megteszi az Ön kérése nélkül is, a megfelelő időben és helyen, efelől nyugodtan aludhat(de kis időre van szükségünk, hogy eltüntessük a 140 millát). Ami a 2013-as beszámolót illeti, arra még várnia kell egy évet, azt 2014-ben lesz módomban közzétenni, de ha türelmetlenkedik és továbbra is pimaszkodik,  akkor Önnek csinálok egy évre előre egy beszámolót, hogy kielégüljön. Sőt meg is toldom egy másik beszámolóval is amely azok névsorát tartalmazza akik tényezők szeretnének lenni valamiben, de az oda vezető vonatot lekésték, időben, intelligenciában, alázatosságban, tiszteletben, érdemi munkavégzésben és még sorolhatnám.

Sok szerencsét kívánok, Kásler Árpád

 

 

 

https://kaslerarpad.hu/?p=2376#more-2376

https://kaslerarpad.hu/?p=2315#more-2315

https://kaslerarpad.hu/?p=2285#more-2285

https://kaslerarpad.hu/?p=2275#more-2275

https://kaslerarpad.hu/?p=2196#more-2196

https://kaslerarpad.hu/?p=2185#more-2185