A madarakról röviden...

2012.02.13 15:50
Számos hagyomány foglalkozik a madarakkal és a hozzáfűzződő mitológiai elem számos népnél előfordul. De miért övezi ilyen kitüntetett figyelem eme állatokat?
 
Isten a teremtés során a negyedik napon hozta létre a madarakat. Tisztaságuk és szabadságuk miatt, nagyon sok fajtáját, a legkülönbözőbb képességekkel ruházta fel a régi korok, régi embere.
 
Isten angyalaival, a hírnökökkel és más szárnyasok tömegével van teletűzdelve az írott történelem palettája. Sok elképzelés szerint közük van a túlvilághoz, egyfajta kísérő szerepet tölt be, az ember halála után, mely során a kallódó lelkeket átkísérik a másik oldalra. Emellett sok hagyomány szól a mindig újraéledő egyiptomi főnix madárról, mely az örök körforgás és halhatatlanság szimbóluma, másrészt a kereszténység is átvette, avagy párhuzamba vonja a krisztusi feltámadással.
A magyarok is hittek egy aranymadárban, melyet népmeséinkből is ismerhetünk. Jellegzetessége volt az aranyló színe és csodás énekhangja, mely az öregeket megfiatalította, a csúnyákat megszépítette, a rosszakat megjavította, ezért nem véletlenül tartották őseink is a Napisten legfőbb jelképének, a sugárzó Nap Szent madarának, a lelkiismeret kifejeződésének.
 
A Bibliában a Szentlélek hírnöke a madár, a kinyilatkoztatott dolgokról szól, áldását adva a népekre és emberekre egyaránt. Nem véletlen az sem, hogy a négy evangélistából kettőnek szárnyas lény a szimbóluma; Máté evangélistáé angyal, míg Jánosé sas.
https://www.puketi.org.nz/img/daytime.jpg
 
A magyar mitológia szent madara a turul, mely szintén szorosan összekapcsolódik a kinyilatkoztatással, és az álmokban megjelenő jelekkel, az szintén sas jellegű, vagy valamilyen sólyomféle a hagyományok szerint. Emellett a szent vadászat jelképei, melyet a királyaink és más ókori népek uralkodói használtak a tudat alatti bűvös rengetegében (a szent erdőségekben) alkalmazott ősi beavatások során.
 
Röpke, madaras gondolataimat egy idézettel zárnám, mert mostanság nem találok jó végszót, de talán ennek is megvan az oka, mint mindennek, mely az égben és az alatt szárnyal:
 
A lélek segíti a testet, és bizonyos pillanatokban fölemeli. Ez az egyetlen madár, amely fölemeli a maga kalitkáját.
 
(Viktor Hugo)
 

Téma: A madarakról röviden...

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása