Államférfiak a trianoni béke-parancsról

2012.11.04 08:40

 

Előzmény..

https://embers-eg.webnode.hu/news/az-diktalja-a-bekefelteteleket-aki-kirobbantotta-a-haborut-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/molnar-v-jozsef-trianoni-gondolatai/

 

 

Andrej Hlinka páter, a legnagyobb szlovák párt, a Szlovák Néppárt vezetője 1925. június 4-én  a következőket mondta:

"Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert ezer esztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a cseh uralom hat éve alatt."


Vladimir Iljics Lenin:

"Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és mészárosok békéje... hallatlan béke, rabló béke...ez nem béke, ezek olyan feltételek, amelyeket útonállók késsel a kezükben diktálnak a védtelen áldozatoknak."


André Tardieu, háromszoros francia miniszterelnök, a La paix című köny-vében

"Azért nem lehetett a magyaroktól elszakított Felvidéken népszavazást tartani, mert akkor nem jött volna létre Csehszlovákia a lakosság ellenszavazata következtében."


Tomás Garrigue Masaryk, Csehszlovákia első elnöke:

"Választanunk kellett Csehszlovákia megteremtése vagy a népszavazás között."


Lord Viscount Rothermere, a Daily Mail kiadója és főszerkesztője, 1927. június 21-i számában megjelent (Magyarország helye a nap alatt - Hungary s Place in the Sun) című cikkében a következőket írta:

"Két fiam esett el a háborúban. Nemes eszmékért áldozták az életüket és nem azért, hogy e dicső nemzettel ilyen igazságtalanul elbánjanak. Addig nem lesz nyugalom Európában, amíg revízió alá nem veszik a galád és ostoba trianoni szerződést."


 


 


 


Francesco Nitti, olasz miniszterelnök, 1924. szeptemberében:

"Trianonban egy országot sem tettek tönkre gonoszabbul, mint
Magyarországot. De ezt az országot lélekben erős emberek lakják, akik nem nyugosznak bele hazájuk rombolásába.
Magyarország megcsonkítása annyira becstelen, hogy senki nem vállalja érte a felelősséget. Mindenki úgy tesz, mintha nem tudna róla, mindenki szemérmesen hallgat. A népek önrendelkezési jogára való hivatkozás csak hazug formula... a leggonoszabb módon visszaéltek a győzelemmel... Nincsen olyan francia, angol vagy olasz, aki elfogadná hazája számára azokat a feltételeket, amelyeket Magyarországra kényszerítettek.."


Herbert Henry Asguit, aki 8 évig volt angol miniszterelnök, 1925-ben:

"Ez a béke nem államférfiak munkája, hanem súlyos és végzetes tévedések eredménye."


Artur Neville Chamberlain, angol miniszterelnök:

"A trianoni szerződés eredménye Európában nem béke, hanem az új háborútól való félelem."


Stanley Baldwin, angol miniszterelnök:

"Európa békéje a trianoni békeszerződés napján szűnt meg."


Lloyd George, angol miniszterelnök, 1929. október 7-én mondott beszédében:

"Az egész dokumentáció, melyet szövetségeseink a béketárgyaláson rendelkezésünkre bocsátottak, csaló és hazug volt."