Amit mondtak híres emberek a zsidókról..

2013.03.06 21:30

 

Beugró gyanánt..

 

"Nem irígylem azt az országot, amelyet ők vezetnek. Azzal kezdik, hogy mindent, ami a legkevésbé is gazdagságra és kultúrára emlékeztet, elpusztítanak és kiirtják a polgárságot. A szabadságnak és egyenlőségnek többé nincs helye programjukban., csak mindennek a bestiális elnyomása, kivéve magának a proletariátusnak."

 

 

Kapcsolódó link..

https://embers-eg.webnode.hu/news/kitiltottak-a-magyar-zaszlot-a-szolnoki-sportcsarnokbol-az-izraeliek-elleni-merkozesen/

https://www.youtube.com/watch?v=M-CuRrS1134

https://embers-eg.webnode.hu/news/te-dontesz-ilyen-vagy-olyan-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/egy-cikk-a-postaimre-com-oldalrol-2009-/

 

Bevezető.

 

A zsidók a föld egyetlen népe, akik mindenütt ellenséges fogadtatásra találtak, ahol bármilyen számban megtelepültek. A nagy kérdés-MIÉRT?

Ma azt tanítják az iskolákban, hogy az "antiszemitizmus" Németországban kezdődött az 1930-es években, aminek során a zsidókat deportálták. Amiről nem beszélnek az az, hogy bármelyik történelmi időszakot nézzük, minden Európai nép valamikor kiutasította a zsidókat! Amikor a zsidók elkezdtek Amerikába bevándorolni, a korai letelepülők New York, Charleston és Savannah -ban megpróbálták belépésüket betiltani. Benjamin Franklin azt az álláspontot foglalta el a Kongresszusi küldöttekel együtt, hogy egy olyan korlátozó törvény hozása szükséges, amely örök időkre lehetetlenné tenné bevándorlásukat.

 

A zsidók azt állítják, hogy ők 'csak' egy valláshoz tartoznak. Az igazság az, hogy a zsidók egy FAJ. Kevesebb mint 30%-uk tagja valamilyen zsinagógának (vallásközösségnek). Ha az ortodox vallásközösség tagjai, ha ateisták, ha kapitalisták avagy kommunisták, mindig azt állítják, hogy zsidók, a zsidó faj tagjai. Minden fajnak vannak örökölt jellemzői. A zsidók esetében ezek többek között a kereskedés, a pénzváltás, a mások kiuzsorázása és a testi munka utálata amelyet 'bibliájuk' a TALMUD tanítása szerint méltóságukon alulinak tartanak.

 

A zsidók azóta nem változtak, mióta Jézus Krisztus korbáccsal hajtotta ki a 'pénzváltókat a templomból'. A zsidók mindig egyesültek monopóliumok kialakítására. Ma ők kontrolláljak az összes áruházat, a különlegességeket áruló üzleteket, valamint a lukratív ékszer és a szőrmekereskedelmet. Zsidók uralják a nemesfémmel foglalkozó üzletágakat, úgymint az arany, ezüst, platina, ón, ólom, stb... ipart. Mindig is össze fognak tartani hogy a gój (nemzsidó) konkurenciát kiszorítsák az üzletből.

 

Ma Amerikát Oroszországi zsidó bevándorlók árasztják el, Izraelt is évi 20 000 hagyja el évente, hogy az USA-ban települjön meg, szemük előtt dollárbankjegyek képével. A zsidók arra használták dicső gazdasági erejüket, hogy a demokrata pártot kontrollálják és annak a gazdasági támogatása 50%-ban tőlük származik. Ma mind több nagy amerikai céget vásárolnak föl. Míg csak a lakosság 3%-át teszik ki, a nemzet javainak 25%-át kontrollálják és ez a százalékarány évente nő. Ők az egyetlen faji csoport akik teljesen arra vannak berendezkedve, hogy az Amerika feletti politikai uralmat átvegyék.

 

A zsidókkal szembeni ellenérzés nem Németországban kezdődött, hanem Krisztus születése előtti időkben több mint 2000 éve! Tanulmányozzuk a "Világ nagy emberei" megállapításait a zsidókról. Ezek leleplezik, miért váltottak ki a 'vándorló zsidók' ellenséges érzéseket minden népből, akire rátelepedtek.

 

CICERO (Marcus Tullius Cicero). Krisztus születése előtt az első században élt Római államférfi és író.
"Halkan! Halkan! Azt akarom, hogy csak a bírók hallják amit mondok. A zsidók már nagy nehézségeket okoztak nekem, mint ahogy másoknak is. Nem kívánok nekik további szívességeket tenni." (Védőbeszéd Flaccus védelmében).
Cicero a védelem tanácsadójaként működött Flaccus, egy római tiszt perében, aki zsidó aranyszállítást akadályozott meg akkori mint mai nemzetközi főhadiszállásukra, Jeruzsálembe. Cicero akkor már volt valaki, és az, hogy valaki az ő pozíciójában "halkan" kell hogy beszéljen, mutatja, hogy környezetében veszélyesen hatalmas erők működtek.
Egy más alkalommal Cicero ezt írta:
"A zsidók egy sötét és visszataszító erő részei. Tudjuk, hogy klikkjük számos tagból áll, hogy mennyire összetartanak és szövetségeik milyen hatalommal bírnak. Csirkefogók és gazemberek népe."

 

SENECA (Lucius Annaeus Seneca). Elsö századbeli római filozófus. "Ennek a legbűnözőbb népnek a szokásai olyan erőszakosak, hogy azokat minden ország elfogadta. a meghódítottak kenyszerítették törvényeiket a hódítókra.". (De Superstitione)

 

DIO CASSIUS. Második századbeli római történész. Leírja a kegyetlen zsidó felkelést a római birodalom ellen amely a birodalom hanyatlásának a kezdetét jelentette.
"A zsidók mind a rómaiakat mind a görögöket elpusztították. Megették áldozataik húsát, beleikből öveket csináltak és vérükkel kenték be magukat... Egészében Cyrenen 220 ezer ember pusztult el, Cipruson pedig 240 ezer, ezért nem teheti ma zsidó a lábát Ciprus földjére." [Római történelem].

 

DIODORUS SICULUS. Első századbeli görög történész. Megfigyelte, hogy a zsidók más embereket ellenségeiknek és alsóbbrendűnek tekintették. "Az "uzsora" azt jelenti, hogy pénzt kölcsönöznek nagy kamatra. Ez évszázadokon keresztül nagy nyomorúságot és szegénységet okozott a gójok között. és ez okozta a zsidók elítélését."

 

FELTROI BERNARDINO . 15. századbeli olasz pap. Szelíd ember, aki normális körülmények között a türelemért és könyörületességért szállt síkra, önmagát 'ugató kutya'-ként írta le, amikor zsidókkal kereskedett: "Zsidó uzsorások halálra nyomorítják a szegényeket és rajtuk híznak meg. Én, aki alamizsnából élek és a szegények kenyerét eszem, legyek néma a könyörületesség meggyalázásának láttán? A kutyák azért ugatnak, hogy védjék azt, aki eteti őket. Engem a szegények etetnek, legyek néma, amikor látom, hogy kirabolják őket a tulajdonukból?" (E. Flornoy, Le Bienbeureux Bernardin the Feltre)

 

AQUINOI SZENT TAMÁS, 13. századbeli filozófus. "A zsidók uralma" c. művében írta:
"Nem lenne szabad megengedni, hogy a zsidók megtartsák amit mások kiuzsorázásával szereztek. Legjobb lenne munkára kényszeríteni őket, hogy maguk keressék kenyerüket meg ahelyett hogy semmit sem tesznek és kapzsi módon élnek."

 

HILAIARE BELLOC 'A ZSIDÓK' című könyvében, 9. oldal: "A magas szintű gazdaságban már létezik olyasmi, mint a zsidók monopóliuma... Az ezüstkereskedelemben, a más fémek mint ólom, nikkel, higany esetén zsidó monopólium észlelhető. A legnyugtalanítóbb az egészben, hogy ez az irányzat járványként terjed."

 

HILAIARE BELLOC, híres történész, G.K. Hetilapjában 1937 február 4-én:
"A kommunista propaganda világszerte szervezés és irány tekintetében zsidó ügynökök kezében van. Ha valaki nem tudja, hogy az Oroszországi bolsevik mozgalom zsidó, arról csak azt tudom mondani, hogy ő a mi siralmas sajtóelhallgatásaink áldozata."

 

BEAMISH HENRY, 20-dik századbeli angol kiadó New York-i beszéde, 1937 október 30- án.
"A búr háború 37 éve volt. A búr szó farmert jelent. Sokan kritizálták, hogy Nagybritannia, egy nagyhatalom ki akarta a búrokat söpörni. Vizsgálatom kiderítette, hogy Délafrika valamennyi gyémánt és aranybányája zsidó tulajdonban volt. Rotschildéke volt az arany, Samueléké az ezüst, Baumé a többi bányászat és Mosesé az alapvető fémek. Bármit érintenek meg ezek az emberek, azt elkerülhetetlenül beszennyezik."

 

BEAMISH HENRY, New Yorkban 1937 október 30 és november 1. között. "1848-ban találták ki a zsidók az antiszemita szót, hogy elejét vegyék a zsidó szó használatának. A helyes rájuk vonatkozó szó a 'zsidó'. Könyörgök önöknek, legyenek pontosak - hívják őket zsidónak. Nincs értelme a zsidó kérdésen érzékenykedni. Ebben az országban kell szemükbe nézni. A zsidónak itt elégedettnek kellene lennie. Itt voltam 47 évvel ezelőtt; ajtóid tárva-nyitva álltak és te szabad voltál. Most ő szorítja a torkodat - ez az te jutalmad."

 

W. HUGHES, Ausztrália miniszterelnöke, Saturday Evening Post, 1919 június 19. "Ausztrália a Montefiorok tulajdona. Nincs egy aranymező vagy egy birka sem Tasmániától New South Wales-ig, amely ne fizetne nekik kemény sarcot. Ők az ötödik földrész igazi tulajdonosai. Mi van abban jó, hogy gazdag ország vagyunk, ha a gazdagság mind német zsidók kezében van?"

 

VIII KLEMENS PÁPA:
"Az egész világ szenved a zsidók uzsorája miatt, monopóliumai miatt és csalásuk miatt. Sok szerencsétlen ember elszegényedett miattuk, különösen a farmerek, a dolgozó osztály tagjai és a nagyon szegények. Időnként újra emlékeztetni kell a zsidókat arra, hogy mióta Palesztínát és az arábiai sivatagot elhagyták, jogokat élveznek minden országban, következésképpen mind etikai mind erkölcsi tételeik valamint tetteik jogosan kritikát váltottak ki minden országban ahol éppen élnek."

 

LISZT FERENC, Híres zeneszerzőtől E.N Sanctuary's ezredes "Így néznek ki ezek a dolgok" c. művéből, 278. oldal:
"El fog jönni az a nap, amikor minden olyan népnek, akik között zsidók laknak, fel kell tennie a kérdést, hogy mindannyiukat kiutasítja, és ez a kérdés az élet és halál kérdése lesz, az egészség vagy krónikus betegség kérdése, a békes létezés vagy az állandó szociális láz kérdése."

 

LISZT FERENC, 1811-1886, Die Israeliten
"A zsidó folytatja a pénz kisajátítását, és az állam torkát pénzeszsákja szájának a szorosabbra vagy lazábbra engedésével fojtogatja.A sajtó minden eszköze a kezében van, hogy a társadalom alapjait szétzúzza. Ő az alapja minden olyan vállalkozásnak, amely a trón ledöntésére, az oltár széttörésére és a polgári jog megszüntetésére irányul."

 

JÉZUS KRISZTUS a zsidókhoz tartott beszédéből Szt. János evangéliumában, VIII:44.
"Olyanok vagytok mint apátok, az ördög, és ugyanolyan kéjsóvárak vagytok mint ő. Ő elejétől fogva gyilkos volt és nem ismerte el az igazságot, mert benne nincs igazság. Ha hazudott, a saját hazugságát mondta. Mert ő hazug és a hazugságok apja. Mire a zsidók azt válaszolták - " - ebből világos, hogy Jézus a zsidókhoz beszélt.

 

LUTHER MÁRTON, asztali beszéde, 43. oldal:
" A zsidók olyan megátalkodottak, hogy semmire sem figyelnek. Esküdözéseik senkit sem győznek meg. Ők egy ártalmas faj, mindenkit kiuzsoráznak és kirabolnak. Ha egy herceg vagy előljáróság ezer forintot kap tőlük, 20 ezret csikarnak ki a fizetéskötelestől. Óvakodnunk kell tőlük."

 

LUTHER MÁRTON prédikációja Eislebenben, pár nappal a halála előtt 1546 februárjában:
" Emellett sok zsidó van az országban, akik sok kárt okoznak... Ismernetek kell a zsidók gyalázkodását és erőszakra való hajlamát a Megváltó nevében napról napra. Emiatt Uraim, a hatalom nevében ne tűrjék őket el, hanem utasítsák ki őket. Ők a mi nyilvános ellenségeink akik szakadatlanul gyalázzák Urunkat Jézus Krisztust, Szűz Máriát kurvának nevezik és szent fiát fattyúnak, és minket a fattyú és a torzszülött jelzővel illetnek. Ezért bánjatok keményen velük mivel mást sem tesznek, mint kínzó módon káromolják Urunkat, Jézus Krisztust, és megpróbálnak minket életünktől, egészségünktől, becsületünktől és javainktól megfosztani."

 

LUTHER MÁRTON, 16. századbeli német vallásmegújító: "Ők valóságos hazugok és vérebek, akik nemcsak kiforgatták és meghamisították az egész szentírást elejétől a végéig anélkül, hogy saját magyarázatukat valaha is abbahagyják. Szívük minden aggodalmas sóhaja,vágya és reménye azok az idők, amikor úgy bánhatnak velünk, pogányokkal, ahogy a Perzsiai pogányokkal bántak Eszter idejében. Óh, hogy szeretik Eszter könyvét, amely olyan szépen egyezik az ő vérszomjas, bosszúálló és gyilkos vágyaikkal. A nap még sohasem sütött egy olyan vérszomjas és bosszúálló népre mint ők, akik azt képzelik magukról, hogy ők Isten kiválasztott népe és úgy gondolják, hogy nekik meg kell gyilkolni és szét kell morzsolni a pogányokat. Úgy gondolják, hogy Messiásuk első cselekedete az lesz hogy megöli és kiirtja az egész világot kardjával. Ahogy ezt már bemutatták ellenünk keresztények ellen és ha csak tudnák, szeretnék újra bemutatni. Újra és újra megpróbálták és többször orra estek.
Lehelletük bűzös a pogányok aranyától és ezüstjétől, mivel egy nép a nap alatt sem volt, ma nem olyan és nem is lesz kapzsibb mint ők átkozott uzsorájuk közepette.Azzal erősítik magukat, hogy: 'Ha a Messiás megjön, akkor ő a világ aranyát és ezüstjét el fogja venni és fel fogja osztani a zsidók között.'. Bármikor lehetőség nyílik arra, hogy a szentírás az ő kielégíthetetlen kapzsiságukat támogassa, akkor ezt rögtön gonosz módon megteszik.
Ezert, kedves keresztény feleim, az ördög mellett nincs keservesebb, mérgezőbb, hevesebb ellenségetek mint az a zsidó, aki komolyan zsidó kíván lenni. Lehet hogy van köztük néhány, aki abban hisz, amiben a tehén vagy a liba hisz, de mind vérrel és a körülmetéléssel van körülvéve.
A történelemben gyakran vádolták őket azzal, hogy kutakat mérgeztek meg, gyermekeket raboltak el és csonkítottak meg. Úgy mint Trentben, Weszenseen és más helyeken. Ők természetesen tagadják ezt. Biztosan tudom, hogy az ilyen akarat nem hiányzik belőlük, hogy ilyesmit titokban vagy nyíltan cselekedjenek.
Aki az ördögöt nem ismeri, az csodálkozhat, hogy miért gyűlölik mindenek előtt a keresztényeket, mivel erre nincs okuk, hiszen azok csak jót tesznek velük. Köztünk élnek, házainkban laknak, élvezik a védelmünket, használják földjeinket és utainkat, piacainkat és utcáinkat. Hercegek és kormányok támogatják őket, tátott szájjal hagyják, hogy a zsidók elvegyék pénztárcájukat, pénzesládájukat, lopjanak és raboljanak, mindent amit csak megkívánnak. Azaz megengedik, hogy sajátmagukat és alattvalóikat a zsidók kiszipolyozzák és koldusbotra juttassák a saját pénzükért, mindezt a zsidók uzsorája miatt. A zsidóknak, mint idegeneknek semmijük sem szabadna hogy tőlünk legyen. Amijük csak van, az mind tőlünk van. Dolgozni nem dolgoznak, nem keresnek nálunk semmit, nem is adakozunk nekik. Ennek ellenére övék a pénzünk és javaink és ők az urak a mi országunkban, ahol ők menekültek.
Ha egy tolvaj 10 guldent lop, akkor azt felakasztják. Ha az úton rabol ki embereket, akkor lefejezik.De ha egy zsidó rabol el 10 tonna aranyat uzsoraként, akkor őt nagyobb becsben tartják, mint Istent. Nem írja TALMUDJUK és nem írják rabbijaik, hogy egy keresztény meggyilkolása nem bűn, de egy másik izraelita meggyilkolása bűn? Hogy az nem bűn, ha nem tartja meg a pogánynak tett esküjét? Ennélfogva lopnak és rabolnak (mint ahogy ezt a pénzkölcsönzéssel teszik) a pogánytól, és ez egy Istennek tetsző szolgálat. És ők a világ urai és mi a szolgáik vagyunk- sőt jószágaik! Ismétlem, három Aesopus mesében több bölcsesség található, mint az ő egész Talmudista és rabbijaik által írt könyveikben és több, mint amit zsidók valaha is fel fognak fogni. Ha valaki azt gondolja, hogy túl sok mindent mondok ki - túl keveset mondok ki! Mert látom, hogy hogy kezelnek minket, gójokat írásaikban és hogyan kívánnak nekünk minden rosszat iskoláikban és imaházaikban. Pénzünket uzsorájukkal rabolják el, és amikor csak lehet, aljas cseleket vetnek nekünk... Egy pogány sem viselkedik így és egy sem viselkedne így, kivéve, ha ő maga ördög vagy őt ördög birtokolja, úgy, ahogy a zsidókat birtokolja.
Burgensis, egy nagyon művelt rabbijuk, aki Isten kegyelméből keresztény lett (ez nagyon ritka náluk), aggódik amiatt, hogy iskoláikban hogyan átkoznak minket keresztényeket (Amit Lyra is ír), és ebből azt a következtetést vonja le, hogy ők nem lehetnek Isten népe. Most vegyük észre, hogy milyen szép kövér vastag hazugság az, amikor arról panaszkodnak, hogy ők rabok közöttünk! Jeruzsálemet több mint 1400 évvel ezelőtt rombolták le és azóta a zsidók kínoznak és üldöznek minket mindenütt a világon. Amellett nem tudjuk, melyik ördög hozta őket a mi országunkba. Mi nem hoztuk őket Jeruzsálemből ide! Igen, úgy tartjuk őket fogva, mint én szeretném a reumámat fogva tartani és minden más betegséget és szerencsétlenséget, hogy szolgáljak nekik mint szegény szolga minden pénzemmel és tulajdonommal és mindennel, amim van.
Mit tegyünk ezekkel az elutasított, megbélyegzett zsidó emberekkel? Alkalmazzuk rájuk más országok bölcsességét, mit pl. Franciaországét, Csehországét, Spanyolországét, stb.., akik először benyújtották nekik a számlát a kiuzsorázott javakról, aztán kiutasították őket az országból. Mint előbb hallottuk, Isten annyira haragszik rájuk, hogy lágy könyörületesség csak bűnösebbé teszi őket, míg kemény bánásmód csak kevéssé javítja meg őket. Ezért: el velük! Mennyivel kibírhatatlanabb az, ha megengedjük nekik, hogy az egész kereszténységet minket beleértve megvegyenek a saját pénzünkért, rágalmazzanak és átkozzanak bennünket, gazdag uraink legyenek és gúnyosan kacagnak rajtunk, szórakozva saját pimaszságukon. Milyen örömteli esemény lenne az az ördögnek, és az ő angyalainak, az orrán át nevető koca kismalacaira vigyorogva, valóságos haragját Istennek tartogatva. (A ZSIDÓK ÉS HAZUGSÁGAIK). Lehet hogy lágyszívű és finomérzésű keresztények azt hiszik, hogy én túl szigorú és drasztikus vagyok a szegény elnyomott zsidókkal szemben, hogy kifigurázom és kigúnyolom őket. Szavamra, túl gyenge vagyok ahhoz, hogy ezt a sátanfajzatot kigúnyoljam. Szívesen megtenném, de ők sokkal nagyobb szakértői a gúnynak, mint én vagyok, és nekik van egy Istenük, aki ennek legnagyobb mestere. Az pedig maga az ördög.
Ha az ótestamentumon kívül más tényt nem ismernék ,akkor is azt állítanám, és a világon senki sem tudná ezt a véleményemet megváltoztatni, hogy a ma élő zsidók valóban a világon élő rossz és rosszindulatú gazemberek keverékei, hasonlóan a cigányokhoz, a tatárokhoz és hasonló népekhez."

 

HAROLD CECIL ROBINSON: (korunkbeli német író)
Átkozott antiszemitizmus c. művéből.
"Antiszemitizmus a középkor végén.
A középkor Luther Mártonnal végződik és vele kezdődik az újkor. Luther 1543-ban hozta műveit nyilvánosságra, a 'A zsidók és hazugságaik' -at és a 'Schehmhamporas' -t. Abban a zsidók 'taníthatatlanságát' annyiból támadja, hogy ők nem hajlandók Krisztushívővé válni. ..Luther későbbi éveiben utazásai során sok városban prédikált a zsidók ellen, mert felismerte veszélyességüket. Mózesről és törvényeiről, amelyek állítólag közvetlen Isteni megnyilatkozások sem akart Luther többet hallani. Ma már senki sem tudja Luther gondolatait teljességükben megérteni. Tény az, hogy ő erőteljesebben mint más ütközött bibliafordítása során a leírhatatlan kegyetlenségekbe és bűntettekbe, amelyek a Pentateuchben (az Ótestamentum egyik formája) találhatók. Ő, aki nemcsak reformátor hanem forradalmár is volt, ezeknek a szörnyűségeknek az olvasásakor elszörnyedt, mert úgy gondolta, hogy már előbb is észre kellett volna a valódi összefüggéseket vennie. Azokat nem észrevenni lehetetlen volt. Sajátos nehézkes de robbanékonyan alapos módján elhatárolta magát Mózestól és egyszersmint az Ótestamentumtól is.
Követője a kikeresztelkedett zsidó Schwarzerd, aki magát jól bevált zsidó szokás szerint Melanchthonnak nevezte, megtette a tőle telhetőt, hogy eltakarja a vulkánkrátert, mert teljesen befedni már nem tudta azt. Luther zsidóellenes műveit elnyomta és így a protestáns egyházat a zsidók védőpajzsává alakította, amely szerepet az még mindig visel. Így a zsidók végső kiűzése a Német Birodalomból nem történt meg."

 

GORDON WINROD a Keresztény megértés kulcsa c. művében, 114-115. oldal.
"A júdaizmus nem ismeri Jézus Krisztust. A júdaizmus gyűlöli Jézus Krisztust. Amikor Szent Pál még zsidó volt megkeresztelkedése előtt, gyűlölte Jézus Krisztust és üldözte a keresztényeket és a kereszténységet."
Pál azt mondta: " Ismeritek korábbi pályafutásomat, milyen engesztelhetetlenül üldöztem az Istent Egyházát és romboltam azt. Hogyan hagytam le a zsidó vallásba vetett fanatikus hitem miatt sok korombeli férfit azzal, hogy sokkal fanatikusabban követtem őseink hagyományait mint ők. (Gal. 1:13, 14).
A zsidó vallás követőjeként Pál azért üldözte a keresztényeket, mert rendkívül gyűlölte a keresztényeket és amellett követte apái hagyományát. Ez mutatja, hogy a zsidó vallás hagyományos tanításai tele vannak a keresztények iránti gyűlölettel. Kevés ember tudja ezt, mivel nem tanulmányozzák a bibliát alaposan és mert a zsidók komolyan fáradoznak azon, hogy becsapják a keresztényeket. A zsidók gondosan fáradoznak azon, hogy elrejtsék GAZDASÁGI-POLITIKAI összeesküvésüket a világ uralmának megkaparintására olyan magasröptű szavak MÖGÖTT, amelyek keresztény fülekben VALLÁSOSAN csengenek. A zsidók olyan 'vallásosnak' tűnő szavakat használnak mit a 'zsidó hűség', a 'zsidó vallás', a 'zsidó lelki értékek', a 'zsidó vallási doktrínák', és hasonló frázisokat, amelyek a tudatlant egyrészt félrevezetik másrészt megnyugtatják.
Emögött a vallásos álarc mögött egy teljes terv áll a világ kormányz
ására, a világ uralmára, a világ meghódítására, egy zsidó királyságra ezen a földön és a kereszténység megsemmisítése.

 

WILLIAM MITCHELL PLÉBÁNOS Philadelphiából, Cherep Spiridovics gróf A titkos Világ c. könyvéből idézzük, 194. oldal. "Ha a történelemben van hálátlan, akkor az a zsidó. Ebben az országban, amely őt támogatta, ő összeesküdött, gonosz terveket sző, aláaknázza, megrontja, korrumpálja és (elrejtőzve más népek tisztességes árnyékéban) cselszövéseket eszel ki minden keresztény alapelv megsemmisítésére, amely eddig őt védte."

 

SZENT JUSZTÍNIUSZ, akit Krisztus után 116-ban öltek meg. "A zsidók voltak minden keresztényüldözés mögött. Mindenüvé elvándoroltak az országban gyűlölve és aláaknázva a keresztény hitet."

 

SZT. JÁNOS, János evangéliumban VII:1
" Ezek után Jézus Galileába ment. Nem tudott a zsidók között maradni, mivel ezek meg akarták ölni őt."

 

M. H. DE HEEKELINGEN Izraelben: Son Passe, Son Avenir "Az előző rabbi, aki áttért a kereszténységre, azt mondja, hogy a Talmudban nagyszámú elgondolkodtató rendkívül nevetséges furcsaság, visszataszító képtelenség és a legijesztőbb káromlása mindannak, ami a keresztény vallásnak szent és becses. A Talmud-fordítások között, amelyeket nem zsidók készítettek, mi mindig Luzsénszky fordítását használtuk, melynek helyességét törvény előtt bizonyították. 1923-ban a magyar főügyészség be akarta a könyvet tiltani, mert az a 'közerkölcsöt sérti' és 'pornográf'. Az ítélet 'INTER ALIA' megállapítja: A Luzsénszky Alfonz fordításában található rémségek kivétel nélkül mind megtalálhatók a Talmudban. A fordítás korrekt, mivel úgy hozza a kifogásolt részleteket, ahogyan azok az eredeti műben le vannak írva. "

 

QUINTAS SPETIMUS FLORENS TERTULLIAN (160 - 230 Kr.u.) Latin templomi atya:
"Minden keresztényellenes akció okát a zsidók szolgáltatták".

 

MÁRIA TERÉZIA, Ausztria, Magyarország és Csehország királynője (1771-1789)
"A továbbiakban egy zsidó sem maradhat itt, mindegy milyen indoklással írásos engedélyem nélkül. Nem ismerek egy másik kellemetlen kártevőt az államon belül, mint ezt a fajt, akik csalásukkal, uzsorájukkal és pénzkölcsönzésükkel elszegényítik az embereket és semmitől sem riadnak vissza, amit egy tisztességes ember nem csinál. Következésképpen amennyire csak lehet, meg kell szabadulnunk tőlük."

(Az általános zsidó lexikon azt állitja, hogy a Talmud a zsidók igazi bibliája és az Ótestamentumot felülírja. Ez a könyvet minden időben elítélték azért, mert Krisztus és a keresztények gyűlöletét prédikálja. Olvassa el a "THE TALMUD UNMASKED" c. könyvet az összes megdöbbentő részlet megismerésére.)

 

DIDEROT, DENIS, 18, századbeli francia tudós, Zsidó írók gyakran minősítették híres "A biblia Lexikona" c. művét, melyet a francia forradalmat megelőző 'felvilágosodás' írt 'antiszemitának'. Diderot más írásai hasonlóképpen barátságtalanok a zsidókkal: "Ti, haragos és brutális nép, aljas és közönséges emberek, megérdemlitek a Talmudizmus igáját, amelyet viseltek.
...Menjetek, vegyétek vissza könyveiteket és magatokat belőlem. A Talmud tanította meg a zsidókat a keresztények javainak ellopására, arra, hogy a keresztényeket vadon élő állatokként kezeljék és a szakadékba taszítsák... hogy büntetlenül öljék meg őket és minden reggel szörnyű átkokat szórjanak rájuk." (ZSIDÓK)

 

NESTA WEBSTER, Titkos Társaságok és Felforgató Mozgalmak, 370. oldal: "A zsidó elképzelés az, hogy a zsidók a kiválasztott emberek, akiknek végül uralni kell a világot a rabbik által terjesztett júdaizmus alapján. A zsidó vallás ma a Talmudot tekinti alapjának és nem a Bibliát."

 

NESTA WEBSTER, In World Revolution, = A Világforradalomban, A civilizáció elleni összeesküvés, 163. oldal:
"A legkorábbi idők óta a minden fajhoz és valláshoz tartozó nép a zsidót kizsákmányolónak tartja. Továbbá a zsidó állandóan hálatlannak mutatta magát. A zsidók mindig minden államban forradalmi elemet alkottak."

NESTA WEBSTER, könyvében Németországról és Angliáról: "Angliát nem a britek ellenőrzik. Láthatatlan zsidó diktatúra alatt élünk - egy diktatúra, amely az élet minden területén érezhető"

 

F. TROCASE, az ausztriai zsidókról:
"Akadályok nem félemlítik meg őket.Megőrzik fajuk egységét a világon mindenütt az évszázadokon keresztül. A Talmud adta nekik azt a hatalmas szervezetet, amelyet a modern haladás nem képes megváltoztatni. Mély, kiirthatatlan gyűlölet minden iránt ami nem zsidó erősíti őket háborújukban, amelyet a keresztény társadalom ellen viselnek. A megosztott kereszténység nem képes arra, hogy a megfelelő energiabevetéssel harcoljon ellenük."

 

HELMUTH VON MOLTKE, porosz gróf:
"A zsidók államot formálnak és saját törvényeiknek engedelmeskedve kihúzzák magukat befogadóik törvényei alól. Zsidók sohasem tekintenek egy olyan esküt érvényesnek, amelyet kereszténynek adnak. Az 1812-es hadjárat idején kémként működtek, mindkét oldal fizette őket és mindkét oldalt becsapták."

 

MOHAMMED a Koránban:
"Mindenki, aki a zsidók barátja, hozzájuk fog tartozni sőt közülük lesz egy. Isten nem tűri el ezt az aljas népet. A zsidók elhagyták az isteni vallást. Nem szabad megállnod abban a munkádban, hogy bemutasd a zsidók csalásait."

 

BACON, FRANCIS, 16. századbeli brit író és politikus.Művében a New Atlantisban a következőt jegyezte meg a zsidókról: "Gyűlölik Krisztus nevét és titkos és velük született módon gyűlölik azt a népet, akik között élnek."
Kifogásolta azt, hogy nemzsidó uzsorások mint 'judaizálók` sárga fejfedőt viseljenek mint a zsidók.

 

WASHINGTON, GEORGE, a George Washington életelvei, A.A. Appleton &Co. kiadásában:
"Ők (a zsidók) hatásosabban dolgoznak ellenünk, mint az ellenség hadserege. Százszor veszélyesebbek szabadságunkra és nagy ügyeinkre. Sokat sopánkodhatunk azon, hogy miért nem pusztította ki őket minden állam már régen, mint a társadalom pestisét és Amerika boldogságának legnagyobb ellenségeit."

 

BENJAMIN FRANKLIN -nak ez a jóslata a CHIT CHAT AROUND THE TABLE DURING INTERMISSION = Csevegés az asztal körül szünetben a Philadelphiai alkotmányozó gyűlésen született 1787-ben. Egy South Carolinai képviselő, Cotesworth Pinckney jegyezte föl: "Teljesen egyetértek Washington tábornokkal abban, hogy védenünk kell ezt a fiatal nemzetet alattomos befolyásoktól és áthatolhatatlanságtól. A fenyegetés, uraim, a zsidók. Amelyik országban zsidók nagyobb számban betelepedtek, rontották a közerkölcsöt; lerontották a gazdasági élet tisztességét; különváltak és nem asszimilálódtak; gúnyolódtak és azzal próbálták meg aláásni az államot alapító keresztény vallást, hogy ellenezték annak tiltásait; államot hoztak létre az államon belül; ha ellenkezést éreztek, megpróbálták az illető államot gazdaságilag megfojtani mint Spanyolország és Portugália esetében. 1700 év óta siratják szomorú sorsukat, hogy elűzték őket hazájukból, amit ők Palesztínának neveznek. De uraim, ha most a világ odaadná az nekik, hirtelen találnának valami okot arra, hogy ne térjenek oda vissza. Miért? Mert ők vámpírok, és vámpírok nem élősködnek vámpírokon. Nem tudnak egymás között élni. Keresztények és más nem saját fajú népek szükségesek fennmaradásukhoz. Ha nem utasítjuk őket ki ebből az Egyesült Államokból az alkotmány alapján, akkor kevesebb mint 200 éven belül olyan nagy számban fognak ide csődülni, hogy az országot uralni fogják és elnyelni, megváltoztatva államformánkat, amelyért a mi, az amerikaiak vére folyt, amiért életünket és mindenünket odaadtuk és szabadságunkat kockáztattuk. Ha nem utasítjuk ki őket, akkor kevesebb mint 200 év múlva leszármazottaink a mezőn fognak dolgozni, hogy a nekik szükséges dolgokat megtermeljék, míg ők az intéző irodájában fogják a kezüket dörzsölni és a pénzt számolni.
Óva intem önöket, uraim, ha nem utasítjuk ki örökre a zsidókat, utódaink átkozni fognak bennünket sírjainkban. A zsidók, uraim, ázsiaiak, mindegy hogy hol születtek és hány generáció óta jöttek el Ázsiából, sohasem lesznek mások. Gondolatviláguk más mint egy amerikaié és ez meg tíz generáció után sem lesz másképpen. Egy leopárd nem tudja a foltjait megváltoztatni. A zsidók egy fenyegetés ennek az országnak, ha bevándorlásukat megengedjük és nem utasítjuk ki őket ennek az alkotmánynak a szövegében."

STYVESANT, PETER, 17. századbeli Holland kormányzó Amerikában, levele a Holland Nyugat Indiai Társaság Amszterdami Kamarájának New Amsterdamból 1654 szeptember 22-én. "A megérkezett zsidók szinte mind itt akarnak maradni, de az alsóbb szintű előljáróság nagyon ellenszenvesnek találta őket a keresztényekkel űzött szokásos uzsorás és csaló kereskedésük miatt, éppígy gondolkoznak azok az emberek is, akik önt a legjobban tisztelik. A diakónia is fél attól, hogy tekintve szegénységüket, a jövő télen a közösségnek terhére fognak esni. Ezért mi ennek a gyenge és fejlődő új hely és ország érdekében úgy véltük, hogy hasznos lesz, ha barátságosan felkérjük őket az ország elhagyására. Imádkozunk is magunkért és méltóságod új közösségének érdekében, hogy az álnok fajnak- ilyen gyűlölködő ellenségeknek és Krisztus nevének megszentségtelenítőinek - ezután nem lesz lehetősége ezt az új gyarmatot tovább fertőzni és itt bajt okozni."
Azok a zsidók, akiket megpróbáltunk kiutasítani, egyszerűen zsidótársaikhoz folyamodtak Hollandiában, és Hollandiából jött a parancs, amely a kiutasítást visszavonta. (A polgárháború alatti hasonló szituációt lásd ULYSSES GRANT idézetében).
Az előljáróság többek között azzal indokolta a kormányzó kívánságának nem teljesítését, és ez az indok eléggé kirívó ellentétben áll a szokásos zsidó állítással, hogy népük 'szegény és üldözött': " ... többek között amiatt a nagy mennyiségű tőke miatt , amelyet ők invesztáltak a cégbe." (Harry Golden és Martin Rywell: ZSIDÓK AZ AMERIKAI TÖRTÉNELEMBEN).

 

THE GEORGIA COLONY IN AMERICA. 1734 Január 5-én
az igazgatósági tagok azt rendelték el annak a három zsidónak az ügyében, akik vallási társaikat engedély nélkül a gyarmatra küldték: "A társaság most azon fáradozik, hogy az említett három zsidót eltávolítsa Georgiából, mint a legjobb és egyetlen kielégítésen, amelyet azért a méltánytalanségért kínálnak, amely a Királynő engedélyével tevékenykedő urakkal történt". (C. Jones, Savannah története).

 

JEFFERSON, THOMAS. 18. századbeli amerikai államférfi. "A szétszórt zsidók ma is államot alkotnak, amely idegen államot alkot az államon belül, ahol élnek." (D.Boorstin, The Americans).
"Azok, akik a földön dolgoznak, azok az Úr kiválasztott népe, ha egyáltalán van neki kiválasztott népe." (Virginiai jegyzetek).

 

HARRINGTON, LORD 19. századbeli brit államférfi. Ellenezte a zsidó bevándorlást Angliába mert:
"Ők világ legnagyobb pénzkölcsönzői és finanszírozói.Ennek eredményeképpen a világ országai adók és állami kötelezettségek súlya alatt nyögnek. Ők voltak mindig is a szabadság legnagyobb ellenségei."
(A lordok házában 1858 július 12-en tartott beszéde)

 

WALTER CRICK, Brit gyáros, 1925 március 19-én a NORTHAMPTON DAILY ECHO- ban:
"Zsidók a pénz segítségével tudnak rombolni. A zsidók nemzetköziek. Ebben az országban a hitelek ellenőrzése nem az angolok hanem a zsidók kezében van. Ez a legnagyobb veszély, amivel a Brit Birodalomnak valaha is szembe kellett néznie."

AZ EGÉSZ VILÁGON NEVES EMBEREK vádolták a zsidókat a kommunizmus megalapításával. Ez a támadás jól meg van alapozva. A kommunista filozófiát Marx Károly alapította meg, akinek ősei rabbik hosszú sorából állnak. Keresztényellenes és szocialista gondolatokkal teli ideológiája a zsidó TALMUDBAN van körvonalazva, amely a zsidók bibliája. Abból a négy politikai csoportból, akik az orosz keresztény cárt megbuktatták, kettő 100%-ig zsidó volt. Ezek a mensevikek és a zsidók szövetsége voltak. A másik kettő a szocialista forradalmi párt és a bolsevikok voltak. Mindkettő vezetősége zsidókból állt, de volt egy pár gój (nemzsidó) tagjuk. Ma tudjuk, hogy Lenin zsidó volt (Anyja neve Blank, zsidó nő), és az első kormányának minden vezetője zsidó volt. Ezek Trotzkij, Zinovjev, Kámenyev, és Szverdlov voltak. Az akkori idők leggazdagabb zsidó bankárja, Jacob Schiff, a Kuhn, Loeb banktól 20 millió dollárt adott Trotzkijnak és Leninnek a cár megdöntésére és a szovjet zsarnokság megalapítására. ( NEW YORK JOURNAL-AMERICAN, 1949 február 3-án).

 

CHURCHILL, WINSTON, 20. századbeli brit politikus. 1920-ban írt egy hosszú újságcikket az akkori bolsevik kisajátitásokról (rablásokról) . Miután az úgynevezett orosz 'nemzeti zsidókat' dicsérte, ezt mondta: "A zsidó törekvések ennek a területének kiáltó ellentéteként emelkednek ki a nemzetközi zsidók intrikái. Ennek a baljós szövetségnek a támogatói többnyire olyan emberek, akik olyan országok boldogtalan népességéből emelkednek ki, ahol a zsidókat fajuk miatt üldözik. Legtöbbjük, ha nem mindegyikük elhagyta apái vallását és szellemileg elszakadt minden lelki reménytől a másvilágra nézve. A Spartacus-Weishaupt napoktól Marx Károlyig, és tovább Trotzkijig, (Oroszország), Kun Béláig (Magyar ország), Rosa Luxemburg (Németország), Emma Goldman (Egyesült Államok), ez a világot átfogó összeesküvés a civilizáció ledöntéséért, a társadalom újjáalakításáért a megállított fejlődés, az irígy rosszindulat és a lehetetlen egyenlőség alapján állandóan nő. Ahogy Mrs. Webster, a modern írónő kitűnően megmutatta, ez az irányzat a francia forradalom tragédiájában is határozottan felismerhető. Ez volt minden bomlasztó mozgalom fő forrása a 19. század folyamán. Most pedig ezeknek a különleges személyiségeknek Európa nagyvárosainak alvilágából és Amerika megragadta az orosz népet hajánál és gyakorlatilag annak a hatalmas birodalomnak az vitathatatlan urai lettek. Nincs szükség arra, hogy eltúlozzuk ezeknek a nemzetközi és többnyire ateista zsidóknak a bolsevizmus kiagyalásában és az orosz forradalom keresztülvitelében játszott szerepét. Az biztosan hatalmas; biztosan túltesz minden máson.Lenin kivételével (sic) a vezető alakok mind zsidók. Mi több, az alapvető sugalmazás és a hajtóerő a zsidó vezetőktől jön. A szovjet intézményekben a zsidó dominancia még megdöbbentőbb. A legfontosabb, ha nem a teljes szervezete annak a terrorrendszernek, amely különleges csoportokkal az ellenforradalom megakadályozását tüzte ki céljául, kizárólag zsidók, némely esetben zsidónők kezében vannak. Ugyanez az ördögi vezető szerepet játszották a zsidók Magyarországon Kun Béla terrorrendszere alatt. Ugyanez volt Németországban (különösen Bajorországban) megfigyelhető, ameddig a német nép ideiglenes levertsége ennek az őrültségnek teret adott. Noha minden említett országban akadnak nemzsidók is, akik ugyanolyan rosszak, mint a legrosszabb zsidó forradalmárok, a zsidók szerepe a népességben elfoglalt számuk arányában elképesztő.
(Cionizmus és bolsevizmus, a harc a zsidók lelkéért, ILLUSTRATED SUNDAY HERALD, London, 1920 február 8-án).

 

MIHAEL BAKUNYIN, 19, századbeli orosz forradalmár. "Marx zsidó és egy tömeg veszi körül, amely kicsi, többé kevésbé intelligens, áskálódó, fürge, spekuláló zsidókból áll, úgy, ahogy mindenütt vannak zsidók, kereskedelmi és bankügynökök, írók, politikusok, mindenfajta újságok riporterei, röviden irodalmi ügynökök úgy, ahogy gazdasági ügynökök is léteznek, egyik lábuk a bankban van, a másik a szocialista mozgalomban, a fenekük pedig a német sajtón ül. Minden újságon rajta tartják a kezüket, és elképzelheted, hogy milyen émelyítő az az irodalom, amit ez eredményez. Ez az egész zsidó világ , amely egy kizsákmányoló szektát képez, egy piócanépet, egy telhetetlen parazitát, maga Marx ösztönösen meghajol és nagy tiszteletet érez a Rotschildok iránt. Ez furcsának tűnhet. Mi a közös a kommunizmus és a magas gazdaság között? Hohó! A Marx féle kommunizmus erős állami központosítással van egybekötve és ahol ez van, ott van egy erős központi bank is, és ahol ez létezik, ott a parazita zsidó nép, amely a többiek munkájára spekulál, mindig meg fogja találni az anyagi erőforrásokat létezése fedezésére.
Valójában ez a proletariátus számára egy barakkrendszer lenne, amelyben a dolgozók és a munka szoros kapcsolatban vannak összekötve, határoktól és politikai különbségektől függetlenül ez a zsidó világ ma már nagyrészben Marx és Rotschild rendelkezésére áll. Biztos vagyok benne, hogy másfelől Rotschildék is értékelik Marx érdemeit, és hogy másfelől asszonyok, akiket egyenruhás tömeggé degradálnak és akik dobok ritmusára kelnek, fekszenek le, élnek és dolgoznak; az uralkodás kiváltsága a tanult és képzett kezében lenne, ami mellett széles lehetőség marad a zsidók görbe üzleteinek, akiket a nemzetközi bankok spekulációjának hatalmas kiterjedése vonzani fog.
(Polemique contre les Juifs).
Ez a megdöbbentö jóslat különösen érdekes azok számára, akik a szovjet színteret és annak furcsa viszonyát a kapitalista beruházókkal - túlnyomó részben zsidók- a forradalom óta. Kezdve Olof Aschberggel, aki magát bolsevik bankárnak nevezi, aki Trotzkijhoz lapátolta azokat a nagy összegeket, amelyeket Európai és Amerikai beruházók szántak a forradalomnak, az 1970-es években Armand Hammerhez, akinek a specialitása a multimillió dolláros szerződések megkötése a most feltehetően 'antiszemita' komisszárokkal.

 

II. VILMOS NÉMET CSÁSZÁR
"Egy zsidó nem lehet igaz hazafi. Ő valami más, olyan, mint egy káros rovar. Őt el kell különíteni, olyan helyen tartani, ahol nem csinálhat bajt - akár pogromok alkalmazásával, ha ez szükséges. A bolsevizmusért a zsidók felelősek Oroszországban és Németországban is. Én uralkodásom alatt túl elnéző voltam velük és ma keserűen bánom azokat a szívességeket, amelyeket prominens zsidó bankároknak tettem (CHICAGO TRIBUNE 1922 július 2-án).

 

MINDSZENTY BÍBOROS, Magyar Bíboros, a B'nai B'rith figyelőből 1949 január 28-án:
"Magyarország bajcsinálói a zsidók. Demoralizálják országunkat és ők annak a forradalmi bandának a vezetői, akik az országot kínpadra vonják."

 

ADRIEN ARCAND, New York-i beszédje 1937 október 30-án. "Amikor Mexikóba jött, a kommunizmus szószólói a zsidó Calles, Hubermann és Aaron Saenz voltak. Spanyolországban Azana és Rosenberg. Magyarországon Kun Béla, Szamuely, Ágoston és tucatnyi más zsidó. Bajorországban Kurt Eisner és egy nagy csoport más zsidó. Belgiumban a marxista szocializmust Vadervelde alias Epstein és Paul Hymans, két zsidó tette erőssé. Franciaországban a marxista szocializmust Leon Blum hozta előre, aki olyan jól mutatta ki zsidó hajlamait Du Mariarge című szennyes könyvében, azonkívül Mandel, Zyromsli, Danain és egy egész törzsük. Olaszországban láttuk a zsidókat, Nathan és Claudio Trevest. Mindenütt a marxizmus zsidókat hoz a csúcsra - és ez nem veszély."

 

ADRIEN ARCAND, New York-i beszédje 1937 október 30-án. "A kommunizmus semmi más, mint egy zsidó összeesküvés azért, hogy a világot a kezébe kaparintsa. A világon egy intelligens ember sem találja azt másnak, kivéve a zsidók, akik maguk között a 'földi paradicsom'-nak hívják.
A zsidók mohón terjesztik a kommunizmust mivel tudják hogy mi az és mit jelent.
Ez azért van, mert a kommunizmus elleni küzdelem nem az ellen küzdött, ami a kommunizmus valójában - egy a zsidók által kitalált cselszövés - amely minden ellenzőjét leküzdötte. Mi harcoltunk a zsidó ködösítés ellen, amelyet a zsidó dialektikusok és újságírók mutattak nekünk, és visszautasítottuk a harcot a kitaláló, a hasznot húzó és az irányító ellen. Mivel a keresztények és nemzsidók félnek a zsidóktól, félnek az igazságtól és meg vannak bénulva a zsidók által kiabált hihetetlen jelszavak hallatán."

 

A. HOMER azt írja a Judaizmus és Bolsevizmus c. műben: "A történelem azt mutatja, hogy a zsidó természete alapján mindig forradalmár volt és fajának második századbeli szétszóródása óta vagy elindított vagy segített forradalmi mozgalmakat vallási, politikai és gazdasági téren, amely annak az államnak az erejét csökkentette, amelyben lakott.Másfelől mindig voltak ugyanennek a fajnak olyan előrelátó tagjai, akik kéznél voltak, hogy az előállt zűrzavarból gazdasági és politikai előnyöket húzzanak ki."

 

MONTGOMERY SCHYLER KAPITÁNY, Amerikai expedíciós csapatok, Szibéria, 1919 március elsején egy katonai jelentésből, amelyet Barrows főhadnagynak ír:
"Talán nem okos ilyen hangosan kimondani az Egyesült Államokban, de a bolsevik mozgalmat elejétől fogva orosz zsidók vezették és irányították a legundorítóbb fajtából, akik voltak az Egyesült Államokban, és ott a mi civilizációnk legrosszabb fázisainak mindegyikét magukba szívták anélkül, hogy a legcsekélyebb fogalmuk is lenne arról, hogy mit is értünk mi szabadság alatt."

 

MRS. CLARE SHERIDAN utazó, cikkíró a NEW YORK WORLD-ben, 1923 december 15-én.
"A kommunisták zsidók és Oroszországot teljesen ők irányítják. Ott vannak minden állami hivatalban, irodában és újságnál. Kitúrják az oroszokat és ők felelősek a növekvő antiszemita hullámért."

 

ROBERT H. ŐRNAGY a Fecp és a kisebbségi gép c. műben, 10. oldal: "B'nai B'rith, a titkos zsidó társaságot 1843-ban alapították. Neve, a 'szövetség fiai' azt szuggerálja, hogy az ebbe a szövetségbe összefogott 12 ember célja az, hogy a szövetséget , vagy a remélt Messiási uralmat hozza el a világ fölött. Ahhoz, hogy uralják a világ népeit, ahhoz először az szükséges, hogy ezek a világszövetség vagy világkormány uralma alá kerüljenek - És ez a bevallott célja mind a kommunistáknak, mind a cionistáknak. "

 

VLADIMIR, LENIN, a bolsevik párt alapítója. (az északi pravda 1913 október-novemberi kiadásából idézve,) Lenin a zsidókérdésről: "A zsidó kultúra nagy általános haladó vonásai: nemzetközisége, a kor haladó mozgalmaira adott pozitív válasza, (a zsidók aránya a demokratikus és proletár mozgalmakban mindenütt magasabb, mint arányuk az össznépességben). ..Azok zsidó marxisták, akik a nemzetközi marxista csoportokhoz csatlakoznak az orosz, litván, ukrán és más munkásokkal együtt, és mindkét kultúrát (az oroszt és a zsidót) hozzáadják a munkásosztály mozgalmához, azok a zsidóság legnemesebb hagyományait folytatják."

 

JOSEPH SZTÁLIN, egy válaszban, amelyet 1931 január 12-én adott egy kérdésre, amelyet a Jewish Telegraphic Agency of America intézett hozzá (Csillagok és homok, 316. oldal):
"Anitiszemitizmus veszélyes a fizikai munkásokra, mert ez az a hibás út, amely leviszi őket a helyes útról és a dzsungelbe vezeti őket. Ezért a kommunistáknak mint következetes internacionalistáknak az antiszemitizmus engesztelhetetlen és kemény ellenfeleinek kell lenniük. Az USSR-ben az antiszemitizmust szigorúan üldözzük mint a szovjet rendszerrel ellenséges jelenséget. Az USSR törvényei értelmében az aktív antiszemitizmust halállal büntetjük."

 

HENRY FORD (The Dearborn Independent, 1921 február 12-19) "A zsidók mindig is az üzletet irányították. ... A filmipart az USA-ban és Kanadában 100%-ig ők irányítják, erkölcsileg és gazdaságilag, a közvélemény zsidó manipulálói. "

 

M. OUDENDYK, A Holland kormány Petrográdban tartózkodó minisztere 1918 szeptember 6-án adta közzé a Riportgyűjtemény az Oroszországi Bolsevizmusról c. ki nem adott kiadásában 1919 áprilisában:
"Úgy tartom, hogy a világ szemei előtt a bolsevizmus általi elnyomás a legfontosabb kérdés, még a háborút sem kivéve, amely még dühöng, és amennyiben, mint már föntebb mondtuk, nem fojtjuk el csírájában, akkor átterjed Európába és az egész világra, mivel zsidók szervezik és terjesztik, zsidók, akiknek nincs nemzetiségük , és akiknek egyetlen célja a meglévő rendszer megdöntése a saját javukra."

 

A.N. FIELD, a Today's Greatest Problem -ban
"Ha megértettük a bolsevizmus zsidó voltát, akkor annak rejtélyes vonásai is érthetővé válnak számunkra. A kereszténység gyűlölete pl. nem orosz sajátosság, hanem zsidó."

 

A.N FIELD, a The Truth About the Slump (az igazság a gazdasági válságról), 108. oldal:
"A mai világ a zsidó hatalom nagy koncentrálódását hozza létre. New Yorkban a zsidók gazdasági erejének koncentrációja uralja az egész világot gazdasági ügyekben, és mellette ott van a zsidók legnagyobb fizikai koncentrációja is. A földgolyó másik oldalán , Oroszországban a zsidó forradalmi tevékenység a világtörténelemben legnagyobb koncentrációja történt meg. A nagyon jelentős dolog a világon az az, hogy a mindkét pénzügyi hatalom (Theodor Herzl-nek a "borzalmas zsidó pénzügyi hatalma") és a forradalmi tevékenység abba az irányba dolgoznak, hogy az egész világrendet felforgassák, és egy csomó jelenség mutat arra, hogy ezek egymással összhangban dolgoznak."

 

DENIS FAHEY ATYA. Oroszország urai című könyvében a 25. oldal: "A bolsevizmus mögött álló erők Oroszországban zsidó erők, és a bolsevizmus valójában a zsidók kezében annak eszköze, hogy a jövőbeni messiási birodalmukat megteremtsék."

 

BEAMISH HENRY, New York- beszéde, 1937 október 30- án. "A kommunizmus Júdaizmus, A zsidó forradalom Oroszországban 1918-ban volt."

 

KENNETH GOFF ATYA Ez még mindig az ősi ellenségünk, 99. oldal: "A kommunizmus réme a zsidó elme terméke amit egy zsidó rabbi fia, Marx Károly szabadított a világra abban a reményben, hogy szétrombolja a keresztény civilizációt a többivel együtt. Az Overman Jelentés oldalai úgy leleplezik, hogy ahhoz a kétség árnyéka sem férhet az Egyesült Államok Szenátusának azt, hogy az orosz forradalmat zsidó bankárok finanszírozták."

 

RÓMAI KATOLIKUS PÁPÁK:


I. SZILVESZTER- Elítélte a zsidók keresztény-ellenes tevékenységét.


I. GERGELY (A nagy) Tiltakozott az ellen hogy zsidó rabszolgakereskedők keresztény rabszolgákat tömegesen körülmetéljenek. A zsidó rabszolgakereskedők nagymértékben monopolizálták a rabszolgakereskedelmet Európában és a közép-keleten és sokan azzal gyanúsították őket, hogy fehér lányokat szállítanak keleti és afrikai vevőknek.

 

VIII. GERGELY Megtiltotta, hogy zsidóknak keresztények felett uralkodjanak VI. Alfonzónak Kasztíliába írt levelében.

 

IX. GERGELY Elítélte a Talmudot, mert mindenféle hitványságot és istenkáromlást tartalmaz a keresztény tantételekkel szemben.

 

XIII. BENEDEK 1450-ben kiadott bullája a zsidókról ezt mondta: "A Talmudban levő eretnekségek, hiúságok és hibák miatt nem ismerhetik az igazságot."

 

III. GYULA Hebreos retinentes libros (1554) rendelete elrendelte, hogy a Talmudot 'mindenütt' égessék el és szigorú cenzúráját rendelte el a zsidó tömeggyilkos írásoknak- ezt a rendelkezést soha nem vonták vissza és a katolikusokra még ma is érvényes.

 

VI. PÁL. Cum nimis absurdim (1555) rögtön hivatalba lépése után életbe léptette, amely a zsidó uzsora hathatós elítélése. Egy törvényrendszert is magába foglal a zsidók hatalmának megzabolázására, amelynek alkalmazását minden közösségnek javasolja.

 

IV. PIUS: Elítélte a zsidók tömeggyilkos írásait.

 

V. PIUS: Hebraeorum gens (1569) kiutasított minden zsidót a pápai államokból.

 

XIII. GERGELY Kinyilatkoztatta, hogy a zsidók folytatják a keresztények elleni szörnyű bűnök kiagyalását naponta növekvő arcátlansággal.

 

VIII. KELEMEN Elítélte a zsidók tömeggyilkos írásait.

 

VIII. SÁNDOR Elítélte a zsidók tömeggyilkos írásait.

 

XIV BENEDEK Quo Primum (1751) leleplezte a kereskedelem zsidó ellenőrzését és a keresztények szisztematikus kifosztását uzsorával.

 

VII. PIUST a zsidó írók általában 'antiszemitának' nevezik.

 

XV. BENEDEK óva intett 1920-ban:
"Az általános köztársaság hajnalától, mivel erre a legrosszabb elemek vágynak azért, mert ők rendetlenséget kívánnak"
Ezt sok zsidó nehézményezi, mivel ők aktívan támogattak és irányítottak olyen terveket mint a Népszövetségé vagy az ENSZé.
Gyakorlatilag minden pápa adott ki olyan írást az Index Expurgatorius szerint, amely a zsidók tömeggyilkos és keresztényellenes írásait elítélik a Trienti koncílium utasításai szerint.

 

ULYSSES GRANT, 19. századbeli amerikai tábornok és politikus. Amikor a 13-ik hadtestet vezette Oxford, Mississippiben, úgy felbőszült a zsidóktól, akik a csapatot követték megkísérelve, hogy a meghódított területre rátegyék a kezüket, hogy végül megpróbálta elűzni a zsidókat. "Egy idő óta azt hiszem, hogy minden éberség ellenére, amelyet az őrszemek tanúsítottak, a kincstár szabályait többnyire zsidók és más becstelen kereskedők megsértették. A Colombusi parancsnokokat utasítottam, hogy ne adjanak ki zsidóknak engedélyeket a Délre utazásra, és gyakran magam is kiutasítottam őket a területről, de ők ennek ellenére megjelennek szőnyeg-zsákukkal minden olyan tevékenység ellenére, amely arra irányul, hogy őket ebben megakadályozza. Úgy tűnik, hogy a zsidók egy kiváltságos osztály, akik bárhova utazhatnak. A folyó minden méterén kiköthetnek és így be fogják járni az egész országot. Ha nincs engedélyük pamutvásárlásra, akkor valaki más ügynökeként fognak tevékenykedni, aki egy katonai lerakatnál lesz a kincstár engedélyével hogy megvehesse a pamutot és kincstári jegyekkel fizet érte, amit a zsidó megvásárol egy előre megalkudott áron, arannyal fizetve. (C.P. Wolcotthoz, a háború segédtitkárához írt levelek, Washington, 1962, december 17.)
1. A zsidók mint osztály, mivel minden kereskedelmi szabályt megsértenek, amelyet a kincstár fölállított, és a kereskedelmi osztály szabályait sem tartják be, ezennel kizárjuk őket a kereskedelmi kamarából. 2. Ennek a parancsnak a megérkezése után 24 órán belül minden állomásparancsnok köteles ellenőrizni a fent nevezett osztályhoz tartozó emberek útlevelét és fel kell hogy szólítsa őket távozásra. Aki a felszólítás megkapása után nem távozik, azt őrizetbe kell venni és rabként kell elszállítani őket, kivéve, ha külön engedélyt tudnak felmutatni a főhadiszállásról.
3. Nem kaphatnak arra a célra tartózkodási engedélyt a főhadiszállások látogatására, hogy ott személyesen folyamodjanak kereskedési engedélyért. Grant. őrnagy rendelete alapján A.Rawlings, hadsegéd, 1862, december 17-én.
A fenti kiűzési parancsot H.W.Halleck, vezérezredes, Washingtonban rögtön visszavonta. Nyilvánvalóan a kiűzött zsidók rögtön fajtestvéreikhez fordultak, akik nyomására tovább kellett őket tűrni az adott helyen.

SHERMAN, WILLIAM T., 19. századbeli amerikai katona. A szövetséges (északi) államok által megszállott Memphisből írja 1862 július 30-an: "Nagyon sok zsidó és spekuláns kereskedik itt gyapottal, és az elszakadás hívei olyan nyíltan utasítanak el minden fizetőeszközt az arany kivételével, hogy úgy éreztem, kötelességem ennek a megállítása. Az aranynak csak egy használata lehetséges: fegyverek vagy muníció vásárlása. Természetesen tiszteletben tartottam az Ön illetve a Kincstár rendelkezéseit, de ebben az új esetben (a zsidók nyüzsgése) megállítottam azt." (The Sherman Letters)

 

ROSS, L.F. 19. századbeli amerikai katona. Úgy mint ULYSSESnak, GRANTnak és SHERMANnak, neki is baja volt a zsidó gyapotkereskedőkkel, akik a Konföderációtól elvett területekre vadásztak a polgárháború idején. John A. McClernand tábornoknak írta:
"A gyapotspekulánsok zajosan kérnek segítséget, hogy gyapotjukat Middleburg vagy Hickory Valley, stb...-ből elszállítsuk, és bőkezű fizetséget ajánlanak föl a segítségért. Úgy gondolom, hogy én biztonságosan el tudom azt szállíttatni és a fizetséget a kormánynak adom. Mivel sok zsidó szinte ellopta a gyapotot a termelőktől, nincsen lelkiismeretfurdalásom, hogy a munkát tényleg bőkezűen fizettessem meg."

 

OLMSTED, FREDERICK LAW.19. századbeli amerikai építész és történész.
" Zsidók raja települt meg az utóbbi tíz évben minden déli városban, sokan közülük jellemtelen emberek, olcsó ruha és italüzleteket nyitottak a régi üzletek tömegeit tönkretéve, és négerekkel folytatnak törvénytelen kereskedelmet, amely nekik nagyon előnyös.(A gyapotkirályság). Más történetek a Délt kizsákmányoló zsidókról olvashatók ULYSSES és MARK TWAIN neve alatt).

 

MARK TWAIN (S.L. Clemens),19. századbeli amerikai író. "Az US gyapotállamokba a polgárháború után a zsidók szinte erőszakkal települtek be, üzleteket alapítottak a gyapottermelés szükségleteire, kielégítették a négerek hiteligényeit és a szezon végén ők voltak a néger idei termésének tulajdonosai és részben a jövő évinek is. Valaha a fehérek megvetették a zsidókat.
A zsidókat törvényekkel tiltották ki Oroszországból. Ennek az oka nem titok. A mozgalom amiatt indult meg, mert a keresztény parasztnak nincs esélye a zsidó kereskedelmi képességeivel szemben. A zsidó mindig hajlandó a termék ellenében hitelezni.Aratás idején övé volt a termés - a következő évben övé volt a farm - mint József esetében.
Angliában János király idejében mindenki tartozott a zsidónak. Minden nyereséget ígérő vállalkozás az ő kezében volt. Ő volt a kereskedelem királya. Ki kellett űzni az államból. Hasonló okokból száműzte őket Spanyolország 400 éve és Ausztria pár évszázaddal azután. A keresztény Európa története során mindig szabályozni kellett a tevékenységét. Ha ő belépett a kereskedelembe, a kereszténynek ki kellett belőle lépnie. Ha orovosként dolgozott, ő csinálta az üzletet. Ha mezőgazdasági termeléssel foglalkozott, a többi farmernek másra kellett átállni. A törvénynek kellett azért működnie, hogy a keresztény ne kerüljön a szegényházba. Annak ellenére, hogy szinte minden foglalkozástól eltiltották, mindig megtalálja annak a módját, hogy pénzhez jusson. Sőt, hogy meggazdagodjon. Ennek a történetnek van egy nagyon mocskos és gyakorlati kereskedelmi oldala. Vallási előítéletek lehetnek egy részéért felelősek, de nem a többi kilencért. Protestánsok üldözték a katolikusokat - de nem vették el tőlük a megélhetésüket. Katolikusok üldöztek protestánsokat - de nem zárták le előttük a mezőgazdaság és a kézművesség lehetőségét. Meg vagyok győződve arról, hogy a keresztre feszítésnek nincs sok köze a világ álláspontjával a zsidókkal szemben. Annak az okai sokkal régebbre nyúlnak vissza...
Meg vagyok győződve arról, hogy zsidók üldözésének nincs sok köze vallásos előítélethez. Nem, a zsidó egy pénzkapó. Ezt tette élete végső céljává. Ezt csinálta Rómában. Ezt teszi azóta. Sikere az egész emberiséget ellenségévé tette.
Azt fogod mondani, hogy a zsidók száma mindenütt csekély. Amikor az Encyclopedia Britannicában azt olvastam, hogy a zsidók száma az Egyesült Államokban 250 000, írtam a szerkesztőnek, és azt írtam, hogy én személyesen több zsidót ismerek ennél és hogy az ő számai bizonyosan hibásak és a valódi szám 25 000 000. Emberek mondták nekem, hogy nekik jó okkal az a gyanújuk, hogy sok zsidó üzleti okokból nem adja ki magát zsidónak. Ez kézenfekvőnek tűnik. meg vagyok arról győződve, hogy nekünk Amerikában egy hatalmas zsidó lakosságunk van. A téma ismerői meggyőztek róla, hogy a zsidók növekvő számban aktívak a politikában.("A zsidókról", Harper's Monthly Magazine, 1899 szeptember).
Twain véleménye a zsidókról valószínűleg a legjobban őrzött titok az amerikai irodalomtörténetben. Rögtön halála után excentrikus lánya, Clara hozzáment (vagy már házas volt) a zsidó zongoristával, Ossip Gabrilowitsch-al. Twain kiadói gyors utasításokat kaptak, hogy a "Zsidókról" c. írást töröljék ki Twain összegyűjtött műveiből, ha az ott szerepel, pl. "The Man that corrupted Hadleybury & Other Stories". Mivel az agitátorok és szónokok zsidók voltak, akik az abolíciós (a négerek rabszolgaságának eltörlése - a fordító) kampányt támogatták, amely a polgárháborúban tetőzött, (amelyet zsidó bankárok mindkét oldalon finanszíroztak), a kérdés, hogy a kereskedelmi oldalt előre megtervezték-e, jogos kérdés.A gazdasági kizsákmányolás a háború után a zsidó gyapotkereskedők 'carpetbagger'-ek nevéhez fűződik. Jó néhány írót idéztünk a rettenetes gazdasági rablásról, amelyet a zsidók a cári Oroszországban végeztek.

 

ERNEST RENAN, francia történész.
"A zsidók nem csupán egy más vallás, hanem - és ez a legfontosabb tényező- etnikailag egy tökéletesen más faj. Az európai ösztönösen érzi, hogy a zsidó idegen, aki Ázsiából vándorolt be. Az úgynevezett előítélet egy természetes érzés. A civilizáció át fogja hidalni az antipátiát a másvallású izraelita iránt, de sohasem a fajilag más zsidó iránt. Keleteurópában a zsidó a rák, amelyik lassan eszi be magát más népek húsába. A népek kizsákmányolása az egyetlen bűne. Az önzés és a személyes bátorság hiánya a fő jellemvonásai. Önfeláldozás és hazaszeretet neki teljesen ismeretlen fogalmak."

 

REICHORN FŐRABBI FRANCIORSZÁG 1859
"A háborúk a zsidók aratásai. Ezekért az aratásokért kell e keresztényeket megsemmisítenünk és aranyukat magunkhoz venni. Már 100 milliót megsemmisítettünk és meg messze nem vagyunk a dolog végénél."

 

GOLDWIN SMITH, a modern történelem tanára Oxfordban írta a Nineteenth Century- ban 1881 októberében:
"Csak a zsidó tartja faját az emberiség legfelsőbbrendűjének, és nem szövetséget kíván más fajokkal, hanem mindannyiuk legyőzését és végső felemelkedését egy faji Messiás uralma alatt."

 

MENCKEN, H.L. 20. századbeli amerikai író.
"A zsidókat nagyon kézenfekvően lehet besorolni a legkellemetlenebb faj kategóriájába. Mint közismert, hiányoznak belőlük a civilizált emberre jellemző tulajdonságok: a bátorság, a méltóság, a nem megvesztegethetőség, a könnyedség, a megbízhatóség. Hiúak büszkeség nélkül, kéjsóvárak ízlés nélkül, tanulnak anélkül, hogy bölcsek lennének tőle. Állhatatosságukat, amennyi van nekik, gyerekes célokra vesztegetik, jótetteik merő magamutogatás. (Treatise on the Gods = Értekezés az Istenekről). Ha jogról beszélnek, akkor sokszor valójában a zsidók kiváltságait értik alatta. Keserűen nehézményezik, hogy bizonyos szállókba és más nyilvános helyekre nem engedik be őket és elszántan harcolnak a tilalmak megszüntetéséért. De abban a pillanatban, ahogy nagyobb számban beengedik őket, a hely már nem elég vonzó nekik, és keresnek maguknak egy másik helyet, ahol még mindig 'nicht erwünscht'-ek azaz nem kívánatosak. Egyike vagyok azon kevés gójoknak, akik megküzdött a TALMUD-dal. Úgy gondolom, azt várják tőlem, hogy most elmondom, hogy az egy mély és nemes mű, méltó a többi gójok megkülönböztetett figyelmére. Sajnos, jelentésem nem felel meg ennek az elvárásnak. Nekem úgy tűnik, hogy néhány ragyogó ötlet kivételével nem különböztethető meg a szeméttől. A zsidó elmélet, hogy a nemzsidók irígylik a zsidók magasabbrendű képességeit, tényekkel nem támasztható alá. A legtöbb gój valójában tagadja a zsidók felsőbbrendűségét és ezt azzal támasztja alá, hogy a zsidók nem nyernek első díjakat - meg kell elégedniük a második díjjal. Egy zsidó zeneszerző sem jött Bachnak, Beethovennek vagy Brahmsnak még csak a közelébe sem, a festészetben a nagyokat meg sem közelítették, egy zsidó tudós sem érte el Newton, Darwin, Pasteuer vagy Mendel szívonalát. Az utóbbiak között különbséget képezhetne Ehrlich, Einstein vagy Freud. Ehrlich inkább biokémiai elméleteket gyártott és elméletei kétségbevonhatóak. Freud 90%-ban sarlatán volt és sok szól amellett, hogy Einstein is ide tartozik. Hosszú távon az ő kanyargós tere Gall és Spurzheim pszichoszomatikus ütközéseivel osztályozható.
Attól függetlenül, hogy a zsidók ilyen alsóbbrendűsége valóságos vagy képzelt, meg kell állapítani, hogy ez általánosan elfogadott. A gój nem hiszi, hogy a zsidó jobb lenne mint a nemzsidó. Maximum azt vallja be, hogy a zsidó ravaszabb és anyagilag sikeres. De ezt agyafúrtságának tulajdonítja és nem magasabbrendű képességeinek. ( Minority Report: H. L. Mencken's Notebooks = kisebbségi jelentés, H.L.M. jegyzetei)

 

SHAW, GEORGE BERNARD., 20. századbeli brit drámaíró. "Ez az igazi ellenség,a keletről jövő ellenség, a drúz, a haramia, a keleti parazita. Egyszóval: A zsidó." (London Morning Post, 1925 december 3.) "A virágcsokrok utáni vágy a zsidóknál a faji degeneráció jele. A zsidók rosszabbak mint a saját népem. Azok a zsidók, akik még mindig a kiválasztott néphez (Lord Balfour kiválasztottjai) sorolják magukat, azok mehetnek Palesztínába és főhetnek a saját levükben. A maradék jobban teszi ha megszűnik zsidónak lenni és emberi lénnyé válik." (Literary Digest, 1932 október 12)

 

WAGNER, RICHARD, 19 századbeli német zeneszerző
"A zsidónak sohasem volt saját művészete, ennélfogva egyikük sem élt a művészetért. Amíg a létezett saját szerves külön zenei élet, Mozart és Beethoven koráig visszamenőleg, egy zsidó zeneszerző sem létezett. Teljesen lehetetlen volt az attól az élő szervezettől teljesen idegen elemnek annak a szervezetnek az alkotó működésében résztvenni. Csak amikor egy test belső halála kimutatható lesz, akkor nyernek külső erők hatalmat fölötte - igaz hogy csak azért, hogy tönkretegyék azt.
Egyben biztos vagyok: Az, hogy a zsidók lelki életünkre befolyást gyakorolnak, az a legmagasabbrendű kultúrirányainknak a rossz irányba haladásában és meghamisításában vehető észre. Hogy a kultúrális lecsúszást meg lehet-e akadályozni a romboló külső hatás erőszakos elutasításával, azt nem tudom megállapítani, mert ahhoz olyan erők szükségesek, amelyeknek én nem tudok a létezéséről." (Judaism in Music)

 

SOMBART, WERNER, 20 századbeli német közgazdász. (zsidó)
"A kapitalizmus a pénzkölcsönzésből nőtt ki. A pénzkölcsönzés tartalmazza a kapitalizmus alapötletét. Nézd meg a TALMUD oldalait és meg fogod látni, hogy a zsidók a pénzkölcsönzésből művészetet csináltak. Korán megtanítják őket, hogy fő boldogságukat a pénz birtoklásában lássák. A pénzben rejlő minden titoknak a mélyére hatoltak. Ők lettek a pénz urai és a világ urai."

 

FITZGERALD, F.SCOTT, 20 századbeli amerikai regényíró. "Lent egy széles forgalmas utcán zsidó nevek tucatjait olvasta az üzletek tábláin. Mindegyik üzlet ajtajában egy kis sötét ember állt aki szúrós szemekkel figyelte a forgalmat - szemeiben gyanú, büszkeség, világosság, kapzsiság, értelem sugárzott. New York nem tudta azt különválasztani ezeknek az embereknek a lassú felfelé mászásától - a kis üzletek, nőnek, bővülnek, megerősödnek, költöznek, zsidó tulajdonosaik sólyomszeme és méhszerű részletekre ügyelése mellett.

 

RALPH WALDO EMERSON, 19 századbeli amerikai filozófus, költő.
"A zsidót jelképe, a szenvedése tette napjainkra a föld uralkodóinak urává." (Fate an essay = tanulmány a sorsról)

 

BURTON, SIR RICHARD FRANCIS. 19 századbeli brit diplomata és író. Miután a Szíriai Damuszkuszban konzulként egy kiindulópontot kapott, ami abból állt, hogy ott állítólag pár évvel azelőtt zsidók egy véres szertartás során egy katolikus papot meggyilkoltak, Burton elkezdett érdeklődni a dolog iránt. Nyomozásának eredménye az volt, hogy bizonyos zsidó szekták valóban követtek el ilyen gyilkosságokat.
"A zsidó keze mint mindig, mint Izmaelé, mindenki ellen volt kivéve azok ellen, akik a zsinagógához tartoztak. Heves szenvedélyei és ördögi fortélyai kombinálva abnormális szellemi képességeivel, intenzív vitalitásával, a világon ritkán látható konok kitartásával, akiben a veszteség vagy ellenkezés intenzív vérszomjasságot idéz elő, ezeknek a kombinációja tette őt minden emberi lény halálos ellenségévé, míg nem szociális és gonosz szóbeli törvényei hozzájárultak ahhoz, hogy lángralobbantsák vad vágyát a pénz iránt és igazolják bűntetteit, melyeket gonoszságból vagy babonából követ el. "

 

DREISER, THEODORE. 20 századbeli amerikai író.
"New York nekem egy sikoltás - egy Kyke álma a gettóról. Az elveszett törzs bevett egy szigetet" ( Levél H.L. Menckennek, 1922 November 5-én) "Liberalizmus a zsidó esetében nemzetköziséget jelent. Ha figyelsz zsidók zsidókkal folytatott vitáira, látod, hogy pénzorientáltak, nagyon éleseszűek gyakorlati dolgokban. Hiányzik belőlük az a finom tisztesség, amely végső soron érvényesül és amelyet más nemzetiségű ügyvédek követnek is. A zsidó ezer évig élt Németországban és még mindig zsidó. Már 200 éve él Amerikában de semmi módon nem lett belőle tiszta amerikai- semmilyen szempontból.(Levelek Hutchins Hapgoodhoz, The Nation Magazine, 1935 április 17)

 

WELLS, H. 20 századbeli brit író.
"A zsidók egy különleges megváltóra várnak, aki megváltja az emberiséget Dávid és Salamon híres dicsőségének nem kifogásolható helyreállításával és az egész világot a zsidók kemény de jóakaró lába elé teszi. (The Outline [1] of History)
"A cionizmus annak kifejezése, hogy a zsidók nem akarnak asszimilálódni. Ha szenvedtek, az azért volt, mert magukat a kiválasztott népnek tekintették." (The Anatomy of Frustration= a csalódottság anatómiája) "Az antiszemitizmus alapos tanulmányozása és a vádak tanulmányozása nagy értékű lehet sok zsidó számára, akik nem veszik eléggé észre hogy hogyan ingerlik környezetüket.(Levél 1933 november 13-án). "Wellsnek az volt a szokása, hogy Marx Károlyt magánlevelezésében 'sekély harmadrangú zsidónak' vagy 'tetves zsidónak' hívja. (Norman MacKenzie, H. G. Wells)

 

LINDBERGH, CHARLES. 20 századbeli amerikai utazó, író. 1939 augusztus 23-án, szerdán.
"Zavar bennünket a sajtóban, rádióban, és a filmekben levő zsidó befolyás. Ez nagyon komollyá válhat. [Fulton] Lewis elmondott nekünk egy esetet, amikor zsidó hirdetővállalatok azzal fenyegettek, hogy minden hirdetést visszavonnak, ha egy bizonyos műsorszám adását megengedjük. A fenyegetés elég ijesztő volt ahhoz, hogy megszüntessük azt a műsorszámot.
1941 május 1.
"A háborús nyomás erős és nyomasztó. A nép ellene van, de a vezetés úgy tűnik mellette van és kíméletlenül megy a háborús úton. A zsidó érdekek a háború mellett vannak, és ők ellenőrzik a sajtó nagy részét, a rádiót és a filmipart. Ők az 'intellektuelek', az 'anglophilok' és a brit ügynökök, akik hosszú gyeplőre vannak eresztve, a nemzetközi gazdasági érdekek és még sok egyéb. (The Wartime Journals)

 

GENERAL GEORGE VAN HORN MOSLEY, a New York Tribune-ban 1939 Március 29-én.
"A most javasolt háború célja a zsidó befolyás megalapozása világszerte."

 

HERDER, JOHANN GOTTFRIED 18 századbeli német filozófus. "A zsidó egy idegen ázsiai nép és az is fog maradni a mi világrészünkön. Az a régi törvény köti őket, amelyet egy más éghajlat alatt fektettek le és amelyhez vallásuk miatt ragaszkodik...
Hány ilyen idegen embert tűrhetünk meg anélkül, hogy hű polgárainkat hátrányos helyzetbe hozzuk?
Egy minisztérium, melyet zsidó vezet, egy háztartás, ahol a zsidó kezében van ruhásszekrény kulcsa, a pénzügyminisztérium , egy megye vagy járás, ahol zsidók vezető szerepet játszanak, lecsapolhatatlan lápok." (Bekehrung der Juden = A zsidók meggyőzése (megkeresztelése)) "Évezredek óta, mióta a történelemben előbukkannak, mindig is más népek törzsén élősködtek, dörzsölt ügynökök mindenütt a világon. Nagy bajokat okoztak rosszul szervezett országokban, amennyiben az őslakosság szabad és természetes gazdasági fejlődését gátolták." ("Hebraer," in Ideen)

 

BONAPARTE, NAPOLEON, francia politikus és államférfi "A zsidók csapatokat adtak Lengyelországi hadjáratomhoz, de kártérítést kellene tőlük kérnem: hamarosan rájöttem, hogy nem jók másra mint használt ruhákkal való kereskedelemre..."
"A törvényeknek érvényt kell szerezni hogy az általános jólét ne kerüljön veszélybe.A kormány nem nézhet közömbösen félre, amikor egy megvetendő nemzet ráteszi a kezét Franciaország minden megyéjére. a zsidók a modern kor mesteri rablói. Ők az emberiség dögkeselyűi...." "Őket a politikai igazságszolgáltatás hatáskörébe kell tenni, nem a polgárié alá. Ők biztosan nem valódi állampolgárok."
"A zsidók Mózes ideje óta kiuzsoráznak és elnyomnak másokat.Keresztények ritkán lesznek uzsorások, mert kegyvesztetté váltak, ha ilyesmire vetemedtek. El kell űznünk a zsidókat a kereskedelemből, mert ők visszaélnek vele. A zsidók gonoszsága nem az egyénekből jön, hanem ennek a népnek az alaptermészetéből.." (Napóleon elmélkedéseiből és az államtanács előtti beszédéből 1906 április 30-án és május 7-én)
"Nem tudnál megvetendőbbet tenni, mint a zsidókat fogadni. Elhatároztam, hogy megjavítom a zsidókat, de nem akarok belőlük többet a királyságomban. Mindent elkövettem, hogy bebizonyítsam lenézésemet a világ leghitványabb népe iránt. (Levele Jeromoshoz, bátyjához, Wesztfália királyához 1808 március 6-án).
[1] minden kis és nagy zsidónak a házaló kereskedelemben évente meg kell hosszabbítania az engedélyét.
[2] Csekkek és más fizetési kötelezvények csak akkor érvényesek, ha a zsidó be tudja bizonyítani, hogy ő a pénzt csalás nélkül szerezte. (1808 március 17-i rendelkezések).

 

DE GAULLE, CHARLES. 20 századbeli francia politikus. A Közel-keleti cionista bonyodalmakra célozva megállapította: "A zsidók azok maradtak, akik mindig voltak: Egy elit nép, önelégült és uralkodni akaró."

 

SAND, GEORGE (Amantine Dupin Dudevant).19 századbeli francia írónő.
"Láttam a 'vándorló zsidó' -t , a zsidó nép megszemélyesítőjét, akit a középkorban száműztek. Ennek ellenére újra nagyon gazdagok, még mindig rendkívül durvák és fáradhatatlanul tevékenyek. Keményszívűek minden másvallású és másfajú ember iránt és ezzel teszik magukat a világ királyává.
Nyakasságukkal elérik, hogy Franciaország ötven éven belül elzsidósodik.Már néhány bölcs zsidó ezt becsületesen megjósolta." (Levél Victor Loriehez 1857-ben).

 

STRASBOURG VÁROSA, Franciaország. 1790-ben a Nemzeti Gyűlés címére írt levelükben a város előljárói szembehelyezkednek a zsidók állampolgárságával, mert:
"Mindenki ismeri a zsidók eredendően rossz jellemét és senki sem kételkedik abban, hogy ők idegenek.. Állítsuk meg a 'felvilágosodottakat' abban, hogy azzal rágalmazzák a keresztényeket, ami a zsidókban rossz. A viselkedésük a maguk hibája. Talán a zsidók apránként feladják különválásukat és természetük sajátságos vonásait. Üljünk le és várjunk addig, amíg ez megtörténik; akkor megítélhetjük, hogy méltók-e az egyenlőségre. (Tres Humble Adresse qui Presente la Commune de la Ville Strasbourg)

 

ROBERTS, STEPHEN H. 20 századbeli Ausztráliai államférfi. Annak ellenére, hogy szinte minden pontban ellenséges álláspontot foglalt el a nemzeti szocializmussal szemben, a 'The House that Hitler Built' c. művében beismeri, hogy a zsidók veszélyt jelentettek Németországra.
"Haszontalan tagadni, hogy komoly zsidóproblémák léteztek Németországban. Az ország szerencsétlen földrajzi helyzete miatt az első állomása volt a lengyelországi zsidók örökös nyugat felé utazásának.Hacsak nem kényszerítették őket, hajlamosak voltak arra, hogy Berlinben vagy Hamburgban megálljanak és ott a jobb foglalkozásokat messze számarányuk fölött megszállják. Berlinben például amikor a nácik uralomra kerültek, az ügyvédek 50.2 %-a volt zsidó. A gyógyászatban az orvosok 48%-a volt zsidó és azt mondták róluk, hogy szisztematikusan megkaparintották a kórházi állásokat.
Zsidók kezében voltak a legnagyobb és legfontosabb berlini újságok és erős támadásokat intéztek az oktatási rendszer ellen."

 

FRANCO, FRANCISCO. 20 századbeli spanyol államférfi. Madridi győzelmi beszédében 1939 május 19-en ezt mondta: "Ne merüljünk illúziókba. A zsidó szellem, amely a nagytőke és a marxizmus szövetségéért felelős volt, és annyi spanyolellenes forradalmi szövetségi megállapodást hozott létre, nem fog máról holnapra eltűnni."

 

PRIMO DE RIVERA, JOSE. 20 századbeli spanyol politikai reformátor, a kommunisták kivégezték. Ő hangsúlyozta, hogy a modern világ zsidók általi befolyásolásának fő eszközei a pénz és a sajtó, és hogy kommunizmus a nemzetközi zsidó kapitalizmus eszköze a nemzet széttörésének és az azt követő leigázásának.

 

CHRISTEA, PÁTRIÁRKA 20 századbeli román főpap.
"A zsidók egy korrupciójárványt és szociális nyugtalanságot okoztak. Monopolizálják a sajtó, amely idegen támogatással kirabolja a románok szellemi értékeit. Önmagunk megvédése nemzeti és hazafias kötelesség -nem antiszemitizmus. Ha semmit sem teszünk a baj ellen az azt jelenti , hogy lusta és gyáva emberek vagyunk aki hagyják magukat élve eltemetni. Miért ne szabaduljunk meg ezektől a parazitáktól, akik román és keresztény vért szívnak? Logikus és szent dolog ellenük fellépni."
(New York Herald Tribune, 1937 August 17. )

 

HOUSTON STEWART CHAMBERLAIN, a 18. század alapjai c. mű világhírű írója, I. kötet, 337. oldal:
"Jézus Krisztus kijelentésének nincs jelentősége a zsidó számára!...Zsidó könyvek egész könyvtárát kutattam át abban a reményben, hogy találok - természetesen nem Krisztus Isteni vagy megváltói voltát kerestem, csak valami emberi érzést a megváltó nagyságára és szenvedésére nézve, de hiába.Egy zsidó, aki ilyesmit érez, az nem zsidó többé, hanem a zsidóság tagadója. És amíg még Mohammed Koránjában is találunk egy halvány elgondolást Krisztus jelentőségéről, és személyének mély tiszteletét, egy kulturált vezető zsidó személyiség a 19. században (Greatz) Krisztust 'egy halotti maszk újjászületésének' nevezi, amely újra mély sebeket vágott a zsidó emberekbe. Ő nem lát Krisztusban mást. A kereszt láttán biztosít bennünket, hogy a zsidóknak nincs szükségük ilyen görcsös elérzékenyülésre a lelki épülésükhöz - és ehhez hozzáadja:- különösen nem a középosztálybeli városi lakóknak. Felfogását tovább is kifejti. Egy 1880-ban újra kiadott könyvben egy spanyol zsidó (Mose de Leon) kifejti, hogy Jézus Krisztus egy halott kutya, aki egy ürülékhegy alatt fekszik.Emellett a zsidók a 19. század második részében párszor kiadták a Talmud ún. tiltott részeit (természetesen héberül), amelyben Krisztust gúny és gyűlölet tárgyaként ábrázolják mint egy 'bolond', 'varázsló', 'pogány', 'bálványimádó', 'kutya', fattyú', 'kéjenc', stb...Ugyanígy az ő magasztos édesanyját is."

 

ADRIEN ARCAND kanadai politikai vezető az 1930-as években. "Az ő (a zsidók) hírügynökségein keresztül úgy formálják az agyunkat, hogy a világot ne úgy lássa mint amilyen, hanem úgy, ahogy ők akarják hogy lássuk. A film segítségével ők fiatalságunk oktatói, és csak egy kétórás filmmel kisöprik egy gyerek agyából mindazt, amit 6 hónap alatt otthon a templomban vagy az iskolában tanult.

 

HENRY WALLACE, kereskedelmi államtitkár Harry Truman elnöksége alatt, 1946-ban ezt írta a naptárába:
"Trumant felbőszítette az a zsidó nyomás amelynek célja az volt, hogy támogassa a cionista uralmat Palesztína fölött. Wallace hozzátette:
"Truman elnök úgy fejezte ki magát, hogy a zsidók őt fölbosszantották. Azt mondta, hogy ha Jézus Krisztus sem tudta őket magának megnyerni, amíg a földön élt, Akkor hogy gondolja valaki, hogy ő erre képes?" Truman elnök azt mondta, hogy ő nem tudja őket semmire használni és nem érdekli, hogy mi lesz velük."

 

ILJA EHRENBURG, ZSIDÓ, SZTÁLIN EGYIK FŐIDEOLÓGUSA, Glaser, 111. oldal:
"Semmisítsd meg a németeket ott ahol vannak. Minden német az ellenségünk. Ne sajnáld a nőket, gyermekeket vagy öregeket sem. Semmisítsd meg a németeket, öld meg őket..."
"A németek nem emberek. Mától fogva számunkra a német szó a legszörnyűbb káromkodás. Ha egy nap nem öltél meg egy németet, az egy elveszett nap volt. Számunkra nincs vidámabb látvány mint német hullák látványa."

 

WILLIAM [1] JENNINGS BRYANT, háromszor volt demokrata elnökjelölt.
"New York a kiváltságok városa.Itt van a gazdaság és kereskedelem egyesült erőinek a láthatatlan központja. Ez a láthatatlan kormány reakciós, sötét, lelkiismeretlen, megvásárolható és aljas. Nincsenek nemzeti ideáljai és lelkiismeret nélküli. Ezt a fajta kormányt meg kell büntetni és meg kell semmisíteni.

 

HENRY ADAMS, John Adams elnök követője egy John Hayhoz írt levelében 1895 októberében:
"Korunk legkomolyabb problémája a zsidókérdés."

 

SPRING-RICE, SIR CECIL 20 századbeli brit politikus, (1914 novemberében Sir Edward Greyhez írt levele, foreign secretary, Letters and Friendships)
"Apránként a zsidók kezükbe kaparintják Amerika legfontosabb újságjait."

 

TRUMAN CAPOTE 20 századbeli amerikai író, Egy interjúban azzal vádolta a cionista mafiát, hogy a könyvkiadást monopolizálják és tiltakozott az olyan irányzatok ellen, amelyek elnyomnak mindent, ami a zsidó érdekeknek nem felel meg."
(Playboy Magazine, 1968 márciusa)

 

VOLTAIRE (Francois Marie Arouet) 18 századbeli francia filozófus és író.
"Miért utálják a zsidókat? Ez az ő törvényeiknek az elkerülhetetlen következménye: Vagy mindenkit uralni akarnak vagy azt akarják, hogy az egész emberi nem gyűlölje őket..."
"A zsidó nép engesztelhetetlen gyűlöletet mutat minden nép iránt. Minden uralom ellen lázad.Mindig uralkodni akar, mindig kapzsi mások jólétét illően, mindig barbár - alázatos ha szegény, dölyfös ha gazdag." (Essai sur le Moeurs)
"Úgy tűnik, hogy ti vagytok a legbolondabbak. A kafferek, a hottentották, a Guineai négerek sokkal okosabb és becsületesebb emberek mint a ti őseitek, a zsidók. Túltesztek minden népen szemtelen mesék kiagyalásában, rossz viselkedésben és barbarizmusban. Megérdemlitek büntetéseteket, mert ez a ti végzetetek." (Egy zsidóhoz írt leveléből, aki azért írt neki, hogy 'antiszemitizmusa' miatt panaszkodjon neki.
Examen des Quelques Objections.. dans L'Essai sur le Moeurs.) "Csak a zsidók tudatlan és barbár nép, akik a régóta egyesítik a legpiszkosabb dölyfösséget a legutálatosabb babonákat , a leglegyőzhetetlenebb utálatát minden népnek, akik eltűrik és gazdaggá teszik őket." ("Juif," Dictionnaire Philosophique) "Tudom, hogy az angol gyarmatokon van néhány zsidó.Ezek a szefárd zsidók odamennek, ahol pénzt lehet csinálni. De hogy ezek a körülmetéltek akik régi ruhákat adnak el azt állítják, hogy ők Naphtali vagy Isachar törzséből vannak, annak a legkisebb jelentősége sincs. Ők egyszerűen a a legnagyobb gazemberek, akik valaha ennek a földnek a felületét össze mocskolták.(Levél Jean-Baptiste Nicolas de Lisle de Sales-nak 1773 december 15-én. Levelezés, 86:166).
Ők mind a szívükben dühöngő fanatizmussal születnek, éppúgy, ahogy a bretonok vagy a németek szőke hajjal születnek.Egy csöppet sem lennék meglepve, ha ezek az emberek ne válnának halálos veszéllyé az emberiség számára." (Lettres de Memmius a Ciceron, 1771)

 

CANNOT, E. 19 századbeli francia reformpárti. A szocialista iskola újságjában, CHARLES FOURIER. újságában, a La Renovation-ban írta:
"Zsidók! A Színai hegyeire veletek! Alázatosan felemelkedtem. Egyenesen állok és hozzátok kiáltok alázatos velem egyenrangú emberek nevében, mindazok nevében, akiknek a hamisításaitok szerencsétlenséget hoztak, akik miattatok nyomorúságban haltak meg és akiknek a reszkető árnyéka titeket vádol: Zsidók! Kain és Isariot nevében: hagyjatok minket el! hagyjatok minket el! Ah, menjetek át újra a Vörös Tengeren, ott menjetek tovább a sivatagba, az Ígéret Földjére, amely rátok vár, az egyetlen ország, amelybe beleilletek: Óh, ti bűnös, goromba, becstelen emberek, menjetek oda ("Israel").

 

KADMI KOHEN: Nomades. F. Alcan, Paris, 1929, p. 26; The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, pp. 157-158) "Az egyike, amihez a zsidóknak sok közük van, mégpedig a világ szocializmusában, olyan jelentős, hogy nem lehet szó nélkül hagyni. Nem elég a 19. és 20.-ik század nagy zsidó forradalmárainak a nevét emlékezetünkbe hívni, mint Marx Károly, Lassalle, Kurt Eisner, Kun Béla, Trotzkij, Leon Blum, .. nevét úgy, hogy ezzel egyidőben a modern szocializmus elméletének megalkotói nevét is megemlítjük? Ha nem is lehet a bolsevizmust teljes egészében zsidó alkotásnak nevezni, az azért igaz, hogy a marxista mozgalom nem egy vezetője zsidó volt és lényeges szerepet játszottak benne. A zsidó irányzatok a kommunizmus irányában, a pártszervezetek anyagi együttműködésétől eltekintve nem győznek hatásosan meg arról, hogy miért viseltetett Heinrich Heine, a nagy zsidó költő olyan mély ellenszenvvel a római jog iránt! A Bar Kochbai Aquiba rabbi Kr. u 70-ben lezajlott forradalmának szubjektív és érzelmi okait a Pax Romana (Róma békéje) és a Jus Romanum (Római jog) ellen egy 19. századbeli zsidó, akinek fajával nem volt kapcsolata, szubjektívnek és érzelminek ítélte! A zsidó forradalmárok és a zsidó kommunisták, akik a magántulajdon alapjait támadják, amelynek a 'Codex Juris Civilis' = Polgári törvénykönyve Justinianus nak és Ulpiannak, stb... semmiben sem különböznek őseiktől, akik Vespasian és Titusz ellen lázadtak. Valójában aki beszél, az halott."

 

MOSES MAIMONIDES zsidó fajelmélete.
A zsidó vallás tanainak gyűjteménye úgy beszél Moses Maimonidesről, mint 'a tiszta ortodox hívő jelképe'. Az ő útmutatóját a zavarba jött emberek úgy tartják számon, mint a zsidó vallási filozófia legnagyobb alkotását, de az ő véleménye a feketékről hitleri volt:
" A távoli délen talált négerek és azok
akik köztünk élnek azon az éghajlaton de rájuk hasonlítanak, azoknak állapota az értelem nélküli állatokéhoz hasonló. Szerintem nincsenek emberi színvonalon, szintjük egy a majom és az ember szintje közötti szint. Küllemük az emberére emlékeztet és tehetségük nagyobb a majmokénál."

 

DR. E.J. DILLION, The inside Story of the Peace Conference, pp. 496-497; The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, p. 170)
(A versaillesi illetve trianoni békekötésről van szó- a fordító) "Lehet hogy sok olvasót meglep, de az tény, hogy a békekötésnél jelenlevő képviselők jelentős része úgy gondolta, hogy az angolszászok mögötti tényleges befolyás a zsidóktól származott... A formula, amelyet ezek a konferenciatagok használtak és akiknek országait ez érintette és akik azt kelet-Európa békéjére nézve végzetesnek tartották, úgy vélték, hogy a világot az angolszászok fogják uralni, akiket zsidók rángatnak kötélen."

 

SIR PAUL DUKES Red Dusk and the Morrow, The Rulers of Russia, Rev. Denis Fahey, p. 15)
"A mi (bolsevik) hatalmunk három oszlopon nyugszik: először is a zsidó agyakon. Másodszor a lett és kinai bajonetteken, harmadszor pedig az oroszok hihetetlen butaságán."

 

ARNOLD LEESE, The Jewish War of Survival, Arnold Leese, p. 84; The Rulers of Russia, Denis Fahey, p. 24)
"A Daily Telegraph jelentette 1937 április 9-én: 'Mivel Litvinov elűzte Csicserint, nincs már magas pozíciójú orosz a külügyi hivatalban.'. Úgy látszik a Daily Telegraph nem volt azzal tisztában, hogy Csicserin anyja zsidó volt. Az orosz Molotovnak, aki külügyminiszter lett, zsidó felesége volt és egyik helyettese a kettőből, Lozovsky is zsidó. Az utóbbi újította meg a szerződést Japánnal, amely szerint a Kamcsatkai halászati üzemek jelentős mennyiségű halat szállítottak Japánnak."

 

TORMAY CECILIA, Le Livre Proscrit.
"Egy bestiális zsarnokság települ a háborútól meggyengített emberekre. Az árapály elsodor végtelen áradatában városokat, nemzeteket, és földrészek részeit. A föld alatt vágtatva tesz tönkre házakat, felmegy a bankok márványlépcsőjén és elterpeszkedik az újság rovataiban. Ott, ahol úgy tűnik, hogy a megpuhult föld terem, ott habzik, mindenütt ugyanaz az árapály."

 

TORMAY CECILIA, An Outlaw's Diary = Bújdosó könyv
"Aztán jött Károlyi és előkészítette a bolsevizmus útját a fiatal magyar generáció oktatásával. A zsidó szabadkőműves professzorok tömeges kinevezésével, az iskolakönyvek bolsevik reformjával, a gyermekek lelkének rombolásával, a szülői tekintély rombolásával, az erkölcsi és hazafias elvek szisztematikus pusztításával, a nemi dolgok leleplezésével; mindezek a Károlyi kormány művei."

 

TORMAY CECILIA, Le Livre Proscrit.= Bújdosó könyv
"Szamuely különvonaton utazta be az országot. Egy szemtanú a következő leírást adta: ' a halálnak ez a vonata zakatolt a magyar tájon át, és ahol csak megállt, emberek lógtak a fákon és az utcákon vér folyt. A sínek mellet gyakran találtak meztelen és megcsonkított testeket. Szamuely a vonaton hozott halálos ítéleteket és azok, akiket bekényszerítettek, sohasem mondták el, amit láttak.Szamuely állandóan ott élt, 30 kínai terrorista őrizte a biztonságát. Különleges hóhérok voltak a társaságában.A vonatban két szalonkocsi volt, két első osztályú részleg a terroristáknak volt fenntartva, és három harmad osztályú kocsi pedig az áldozatoknak.A hátsókban tartották a kivégzéseket, a folyosók vérfoltosak voltak, a holttesteket az ablakon dobták ki, míg Szamuely kis kecses íróasztalánál ült, a szalonkocsiban amely rózsaszínű selyemmel volt bevonva és tükrökkel volt díszítve. Egy kézmozdulata döntött életről vagy halálról."

 

TORMAY CECILIA, Le Livre Proscrit.= Bújdosó könyv
"A három nép között (orosz, magyar, német - a fordító) akkora a különbség, hogy az események csodálatos
hasonlósága nem lehet a hasonló faj következménye, hanem kizárólag egy negyedik faj munkájáé, amely közöttük él anélkül hogy keveredne velük. A modern nemzetek között a zsidó nép az ősi keleti civilizáció utolsó képviselője. Elszivárog Jeruzsálem szétrombolt falai mellől és eszrevétlenül emel új falakat. Elszigeteltségét panaszolja, csodálatos módon azonban összeköti Jeruzsálem végtelen sok részét úgy, hogy az egész világot behálózza.Mindenütt vannak kapcsolatai, ami elmagyarázza, hogy hogyan szolgálja a kezéban levő sajtó és tőke ugyanazokat a terveket a világ minden országában.Ha valakit imád, akkor azt a világ minden országában imádják. Ha valakit meg tönkre akar tenni, akkor a rombolás úgy dolgozik, mintha azt egy kéz irányítaná. Forradalmat és anarchiát tanít másoknak, önmaga pedig csodálatra méltóan engedelmeskedik láthatatlan szabályzatának. Hogy tudta ezt a tervét elrejteni? Úgy, hogy az országok élére vak, sebezhető,megvesztegethető, perverz vagy ostoba embereket tettek, akik fedezték őket és nem tudtak semmiről. Ők pedig, a félelmetes szervezők, a keleti faj fiai biztonságban dolgoztak (emberek, akik tudták, hogy hogyan őrizzék meg a titkot)."

 

TORMAY CECILIA, Le Livre Proscrit.= Bújdosó könyv
"Kevés a hasonlóság az elvont és határozatlan szláv, a robbanékony de hagyománytisztelő magyar és a meggondolt nehézkes német között. Mégis a bolsevizmus ugyanazt a hálót vonta mindhármuk fölé ugyanazokkal az eszközökkel és ugyanazokkal a jegyekkel.A három faj temperamentuma a legkevésbé sem mutatkozik meg azokban a szörnyű eszmékben, amelyeket azonos mentalitású emberek valósítottak meg Moszkvában, Budapesten és Münchenben.
A pusztulás elején Oroszországban Kerenszkij volt először a központ, utána jött Trotzkij és árnyékában Lenin figyelt.
Amikor Magyarország ájult volt a vérveszteségtől, Kunfi, Jászi és Pogány vártak Károlyi háta mögött, és utánuk Kun Béla és csapata jött. Amikor Bajorország tántorgott, Kurt Eisner játszotta le a forradalom első felvonását. A második felvonásban Max Lieven (Levy) játszott, aki Münchenben kihirdette a proletárdiktatúrát az orosz és magyar bolsevizmus további kiadásaként.
A három nép között akkora a különbség, hogy az események csodálatos hasonlósága nem lehet a hasonló faj következménye, hanem kizárólag egy negyedik faj munkájáé, amely közöttük él anélkül hogy keveredne velük. A modern nemzetek között az ő rövidtávú emlékezőkészségükkel a zsidók, ha megvetik őket vagy félnek tőle, mindig idegen marad. Meghívás nélkül jön és akkor is ott marad, ha kiutasítják. Megosztott és mégis egységes. Lakóhelyét a népek testébe teszi. A törvényeken túl és azok fölött alkot törvényeket. Elutasítja a haza gondolatát de hazát rabol magának amelyet visz magával és meghonosít akárhová megy. Elszigeteltségét panaszolja, csodálatos módon azonban összeköti Jeruzsálem végtelen sok részét úgy, hogy az egész világot behálózza. Mindenütt vannak kapcsolatai, ami elmagyarázza, hogy hogyan szolgálja a kezéban levő sajtó és tőke ugyanazokat a terveket a világ minden országában és egy faj érdekeit, amely egy kis rutén faluban ugyanolyan mint New Yorkban. Ha valakit imád, akkor azt a világ minden országában imádják. Ha valakit meg tönkre akar tenni, akkor a rombolás úgy dolgozik, mintha azt egy kéz irányítaná. Az utasítások egy misztikus sötétségből jönnek. Azt, amit más népek esetén gúnyol és pusztít, az zsidók esetében fanatikusan védi és őrzi. Forradalmat és anarchiát tanít másoknak, önmaga pedig csodálatra méltóan engedelmeskedik láthatatlan szabályzatának.
A török forradalom idején egy zsidó büszkén mondta apámnak:' Mi vagyunk azok akik ezt csináljuk, mi, az ifjútörökök, a zsidók.' A portugál forradalom idején Vasconellos márkit, a római portugál követet hallottam a következőt mondani: 'A zsidók és a szabadkőművesek irányítják a Lisszaboni forradalmat. Ma, amikor Európa nagyobb része ki van szolgáltatva a forradalomnak, mindenütt ők vezetik a mozgalmat. Hogy tudták ezt a tervet elrejteni, amely az egész világot felöleli és amelyet nem egy pár hónap vagy akár év munkája? Úgy, hogy az országok élére vak, sebezhető,megvesztegethető, perverz vagy ostoba embereket tettek, akik fedezték őket és nem tudtak semmiről. Ők pedig, a félelmetes szervezők, a keleti faj fiai biztonságban dolgoztak (emberek, akik tudták, hogy hogyan őrizzék meg a titkot)."

 

MARSHALKÓ LAJOS, World Conquerors,= Világhódítók p, 227.Chaim Weizmann: "Egy nép vagyunk a színlelt repedések, csattanások és különbségek ellenére az amerikai és a szovjet demokráciák között. Egy nép vagyunk és nem érdekünk, hogy a nyugat felszabadítsa a keletet, mert ha ezt tenné és felszabadítaná a rabszolgasorban tartott keletieket, akkor a keleten élő zsidókat is szükségszerűen elnyomná világot átfogó erejével."

 

WOMAN'S VOICE, 1953 November 25.
" Meg vagyok lepve az ön meglepődésén, Mrs. van Hyning. Ön történelmet tanul az egyetemen és így tudja, hogy a Borgiák és a Mediciek olasz zsidó családok. Biztosan tudja azt is, hogy ezekből a családokból pápák is kerültek ki.Lehet hogy meglepi önt, de 20 zsidó pápánk volt, és ha önnek elég ideje van akkor , amikor nekem is van időm, akkor meg tudom önnek mutatni ezeket a neveket és évszámokat. Ebből ezt fogja tanulni: A katolikus egyház nevében elkövetett bűnöket zsidó pápák alatt követték el. Az inkvizíció vezetője, Torquemada, zsidó volt."

 

ALFRED LILIENTHAL, The Zionist Connection II, (1978), pp. 218-219. "A zsidó kapcsolatok leghatásosabb része a médiák ellenőrzése. Jól ismert, hogy az amerikai közvéleményt régóta egy tucat nagy példányszámú újság alakítja ki , mint a New York Times, a Washington Post, és a St. Louis Post-Dispatch volt, melyek a Sulzbergerek, a Meyerek, és Pulitzerek tulajdonai, (mind zsidó családok)."

 

ARTHUR KOESTLER, The Thirteenth Tribe, Random House, 1967, p. 17. "..A keleteurópai túlélő zsidók túlnyomó része kazár eredetű. Ha ez igaz, akkor ez azt jelentené, hogy ők nem a Jordán folyótól, hanem a Volgától jönnek, nem a Kánaánból hanem a Kaukázusból.. és hogy genetikailag a hun, magyar és ujgur törzsekhez közelebb vannak, mint Ábrahám, Izsák és Jakab utódjaihoz."

 

THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, Vol. VI, (1904), p. 556, 603-04. "A szellemi fogyatékosság és a visszamaradottság arányosan többször található meg zsidóknál mint nemzsidóknál. ....A mongolidioitizmus is gyakoribb zsidóknál. ...Zsidóknál százalékosan nagyon magas az elmebetegek aránya. .. A zsidók hajlamosabbak fiatalkori akut elmezavarra mint nemzsidók."

 

LUSK SZENÁTOR, A report on revolutionary activities published by a committee of the Legislature of New York elnöke,The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, pp. 124. "Kun Béla ellen nem volt ellenzék. Mint Lenint, komisszárok vették körül akiknek teljhatalmuk volt. A 32 alapkomisszárból 25 volt zsidó ez az arány nagyon hasonlít az orosz arányhoz. A legfontosabb posztokat a következők töltötték be: Kun Béla, . (Kohn), Varga Béla (Weiss), Pogány József (Schwartz), Kunfi Zsigmond (Kunstatter) és mások. A vörös terrort Szamuely és Alpári vezette."

 

J. AND J. THARAUD, Quand Israel est roi, p. 220. Pion Nourrit, Paris, 1921, The Secret Powers Behind Revolution, by Vicomte Leon De Poncins, p. 123)
"Kun Bélával együtt 26 komisszár alkotta az új kormányt. (Magyarországon). a 26 komisszárból 18 volt zsidó. Egy hallatlanul magas arányszám ha meggondoljuk, hogy Magyarország 22 millió lakosából 1.5 millió a zsidó. Adjuk ehhez hozzá, hogy ez a 18 komisszár irányította gyakorlatilag a kormányt. A 8 keresztény komisszár csak szövetségesük volt. Néhány hét alatt Kun Béla és társai felforgatták a régi rendet és a Duna partján egy új Jeruzsálem volt látható, amely Marx Károly agyában született meg és zsidó kezek építették ősi gondolatok alapján. Az évszázadok folyamán minden szerencsétlenség mellett egy messianisztikus város képe, ahol nincs szegény és gazdag, ahol perfekt igazságszolgáltatás és egyenlőség uralkodik, állandóan foglalkoztatta a zsidók képzeletét. Ősi álmok ködével voltak tele, az kultúrálatlan galíciai zsidók állhatatosan figyelték a holdas éjszakátban az égbolt mélyén azt a jelet, amely jelzi nekik a Messiás jövetelét. Trotzkij, Kun Béla és mások tovább vitték, amikor erre lehetőségük nyílt ezt az legendás álmot. De mivel hiába vártak arra, hogy ez az álom az égből jöjjön, ők lent a földön valósították azt meg."

 

KI HOZTA A RABSZOLGÁKAT AMERIKÁBA? A következő információ Elizabeth Donnan 4 kötetes dokumentációjából származik, amely az amerikai rabszolgakereskedelmet írja le. Megtalálhatók a National Libraryban Washington, D.C-ben és a Carnegie Institute of Technology Library-ban, Pittsburgh, PA.

 

Hajó neve A hajó tulajdonosa
Abigail Aaron Lopez, Moses Levy and Jacob
Franks Crown Isaac Levy and Nathan Simpson
Nassau Moses Levy
Four Sisters Moses Levy
Anne and Eliza Justus Bosch and John Adams
Prudent Betty Henry Cruger and Jacob
Phoenix Hester Mordecai and David Gomez
Elizabeth Mordecai and David Gomez
Antigua Natham Marston and Abram Lyell
Betsy Wm De Woolf
Polly James De Woolf
White Horse Jan de Sweevts
Expedition John and Jacob Roosevelt
Charlotte Moses and Sam Levy; Jacob Franks
Caracoa Moses and Sam Levy

 

MORDECAI MANUEL NOAH ŐRNAGY (1785-1851) Őt kora legkultiváltabb zsidó laikusának tartották. Olyan megrögzött védője volt a rabszolgaságnak, hogy az első amerikai feketék által írt folyóirat, a Szabadság Újságját azért adták ki, hogy válaszoljon Noah rasszista propagandájára.Ő a rabszolgaságot úgy védte meg, hogy azt szabadságnak nevezte.
"A rabszolgaság neve mögött szabadság van. Egy a mezőn dolgozó négernek van egy házacskája, felesége, gyerekei, könnyű munkája, kis kukorica és krumpliföldje, kertje és gyümölcsfái, amely az ő jövedelme és tulajdona. A háziszolgának csinos ruhái vannak, luxusélelmezése, a privátélete biztosítva van, kedves ura van és elnéző és gyakran szeretetre méltó úrnője."
Azzal érvelt, hogy a 'társadalom kötelékeit meg kell olyannak hagyni, amilyenek.' és hogy 'a rabszolgák fölszabadítása veszélyeztetné az egész ország biztonságát'. A Szabadság Újságja Noah-ot a rabszolgák legelszántabb ellenségének, és William Lloyd Garrison, a vezető fehér híve a rabszogafelszabadításnak azon szörnyek közvetlen leszármazottjának nevezte Noaht, akik Jézus Krisztust a keresztre feszítették.

 

ELIE WEISEL,a gyűlölet tanítója, Legends of Our Time (1968), pp.177-78:
"Megvan a szeretetnek és a gyűlöletnek is a maga ideje. Aki nem gyűlöl, amikor kellene, az nem érdemel szeretetet amikor más érdemelne. Talán mi jobban megtanultunk gyűlölni a megpróbáltatások során, a végzet maga inkább csak megijesztett volna. A németek igyekeztek megtanítani minket, de mi rossz tanulók voltunk a gyűlölet tanulásában... Minden zsidónak valahol a lelkében kellene egy gyűlöleti sávot fenntartani -egészséges, férfias gyűlöletre- arra, amit egy német megszemélyesít és arra, amihez a német ragaszkodik. Másként cselekedni halálos árulást jelentene."

 

GORDON "JACK" MOHR főhadnagy, The Great Conspiracy. "Ez háborút jelent! És a zsidóság, mint pl. a B'nai B'rith, amely teljes súlyával harcba szállt Taft (amerikai elnök) legyőzésére. A zsidó korábbi elnök, 'Teddy' Roosevelt nem kis mértékben segített oly módon, hogy egy kis harmadik pártot futtatott (a Bull-Moose pártot), amely a konzervatív republikánus szavazatokat megosztotta és így lett Woodrow Wilson, egy szefárd zsidó az elnök."

 

THE CORVALLIS GAZETTE Times of Corballis, Oregon
"Az amerikai forradalom lányainak nemzeti gyűlésének címezve mondta Franklin Delano Roosevelt elnök, hogy az ő ősei forradalmárok voltak. Egyetlen Roosevelt sem harcolt a gyarmati hadseregben.Ők konzervatívok voltak és szorgalmasan szórakoztatták a brit tiszteket. Az első Roosevelt 1649-ben jött Amerikába, neve Claes Roosevelt volt. Zsidó volt. Nicholas, Claes fia mind Franklinnak, mint Theodornak őse volt. Egy Kunst nevű zsidó lányt vett el 1682-ben. Nicholasnak egy fia volt, Jacobus Roosevelt .

 

CINCINNATUS : Háború! Háború! Háború!, 188-189 oldal. "A második világháború megerősítette a zsidók uralmát Németországban és Európában és fenntartotta a Brit / Zsidó világbirodalom erejét és dicsőségét. Amerika, Anglia és Franciaország összeesküvői felelősek a legnagyobb tragédiáért, amit a világ valaha is látott és neveik a történelemben szégyenteljesek és gyűlöletesek lesznek. Soha nem kezdődött volna el, ha a Roosevelt és a félzsidó Bullitt nem garantálta volna Amerika erőforrásait Nagybritanniának és Franciaországnak, ami azt jelentette, hogy eltörölték függetlenségi törvényünket és korlátlanul támogattuk őket fegyverekkel és bombázó repülőgépekkel; másodszor időben adtunk nekik korlátoztatlan nagyságú hitelt; harmadszor a tengeri flottánk használatát a Csendes Óceán térségében, hogy ott brit, francia és holland érdekeket védjen; Ha ezek még nem voltak elég a győzelemhez, akkor fiatal férfiainkat mint pilótákat és hajólegénységet küldtük Európába; És végül, a a világ zsidósága és a Brit / Zsidó birodalom anélkül nem tudott győzni, ifjaink millióit, hogy Európai csatatereken meghaljanak. Emberi lények előre megfontolt legyilkolása ha ez nem önvédelemből történik, akkor gyilkosság, bűn a kereszténység, az erkölcs, az emberség és a civilizáció ellen, és ez tökéletesen igaz arra a mészárlásra egy nemzet ellen, akinek tagjai nem támadtak meg minket és nem is ártottak nekünk. Miután Roosevelt, a nemzet zsidósága és háborús uszítói, Anglia és Franciaország megegyeztek ebben a tilos és titkos összeesküvésben, következő lépésként megbuktatták a Chamberlain kormányt és a zsidókkal Churchillel, Edennel, Hore-Belishaval és Duff Cooperrel váltották föl őket. Összeesküdtek, hogy Bonnetot kiteszik a francia elnöki székből és a zsidó Reynadot, Blumot és Mandelt ültetik a helyére. Sztálin és Szovjetoroszország heves de sikertelen körüludvarlása is Rooseveltnek, a világ zsidóságának és háborús uszítóinak, Angliának és Franciaországnak a műve volt. Az egyik oka Bonnet és Chamberlain elmozdításának az volt, hogy ők nem egyeztek volna bele abba az árba, amit Sztálin követelt Németország körülzárásáért és legyőzéséért. Roosevelt és a zsidók kezdeményezésére Anglia és Franciaország garanciát vállaltak Lengyelország határaiért hogy Németországot körülzárják és megújítsák zsidó irányítását. A határoknak ez a garanciája volt a II. világháború közvetlen oka, tudjuk, hogy ez tette azt szükségessé.

 

ALEXANDER SZOLZSENYICIN, The Gulag Archipelago:
"A Gulag szigetcsoportban - így informálta a hitetlenkedő világot - a vértől megőrült zsidó terroristák 66 millió áldozatot öltek meg 1917 és 1957 között! A 10 és számú Cseka utasítás 1921 január 8-ról így hangzott: 'a polgárság elnyomásának fokozására'."

 

RABBI RABINOVICH-nak az Európai Rabbik Vésztanácsának Budapesten 1952 január 12-én tartott speciális találkozója *előtt* tartott beszéde :
"Üdvözöllek benneteket, gyermekeim. Azért hívtalak benneteket, hogy megismételjem új programunk alapvető lépéseit. Jó tudjátok, hogy azt reméltük, hogy lesz 20 évünk a háborúk között, hogy megszilárdítsuk azokat a nagy nyereségeket, amelyeket nekünk a második világháború jelentett, de sokan közülünk különböző fontos területekről ellenzik ezt és most minden rendelkezésünkre álló erővel azon kell dolgoznunk, hogy öt éven belül előkészítsük a harmadik világháborút [A III. Vh-t ugyan nem hozták előre, de a Kóreai háborút felszították, amikor is 1950 június 25-én az Északkóreai hadsereget utasították, hogy Délkóreát meglepetésszerűen megtámadja. Az ENSZ biztonsági tanácsa június 26-án a támadást agressziónak nyilvánította és a támadó erők visszaverését rendelte el. 150 június 27-én zsidó elnökünk, Truman elrendelte hadi és tengerészeti egységek akciókát hogy az ENSZ határozatot keresztülvigye.Nem érve el céljaikat ezután Délvietnamban uszították Ngo Dinh Diem-et aki Bao Dai alatt volt elnök, hogy a monarchiát megdöntse és köztársaságot hozzon létre sajátmaga elnöksége alatt. Diemet az USA erősen támogatta abban, hogy parancsuralmi rendszert hozzon létre amely aztán hamarosan teljesen háborúba bonyolódott, amelybe zsidó nyomás követelte az USA bevonását.]
A cél, aminek eléréséért már 3000 éve egyesült erővel küzdünk, végül is egész közel van és teljesülése szinte biztos, arra ösztönöz minket, hogy fáradozásainkat és óvatosságunkat megtízszerezzük. Biztosítlak benneteket, hogy tíz éven belül fajunk elérte méltó helyét a világban ahol minden zsidó király lesz és minden gój rabszolga. (Taps). Emlékezzetek vissza 1930-as propagandakampányainkra, amikor Németországban zsidóellenes érzelmeket szítottunk és Amerikában Németelleneseket, ez a kampányunk a II. vh-ban csúcsosodott ki. Ma a világon hasonló propagandakampány folyik. Oroszországban folyamatos az amerikaellenes propaganda míg Amerikán a kommunistáktól való félelem söpör keresztül. Ez a kampány kényszeríti a világ kisebb országait, hogy vagy az USA vagy Oroszország partnersága mellett döntsenek. E pillanatban legnagyobb problémánk az amerikaiak hamvadó hadiszellemének a felélesztése. Terveinket nagyon akadályozza a hiányzó általános hadkötelezettség Amerikában, de biztosak vagyunk benne, hogy az 1952-es választások után rögtön keresztül tudunk egy megfelelő intézkedést vinni az Amerikai Kongresszusban. Az oroszok és az ázsiai népek eléggé irányításunk alatt vannak és nem tiltakoznak a háború ellen, de várnunk kell az amerikaiak megszerzésével. Ezt az antiszemitizmus kártya kijátszásával reméljük elérni, amely olyan kitűnően működött a Németország elleni háború idején. Erősen számítunk az antiszemita erőszak elleni hírekre Oroszországból, hogy ezek felháborítsák az Egyesült Államokat és így építsünk szolidaritásukra a szovjetek hatalma ellen. Emellett, hogy az amerikaiaknak az antiszemitizmus valóságát bemutassuk, nagy pénzforrások bevetésével, amelyet amerikai antiszemita elemek rendelkezésére bocsátunk azért, hogy hatásosságukat növeljük, és antiszemita erőszakot fogunk előadatni legnagyobb városaikban.Ennek kettős célja lesz: Egyrészt megtudjuk az amerikai reakciósok nevét akiket így elhallgattathatunk, másrészt az Egyesült Államokat oroszellenes egységbe forrasztjuk. [Megjegyzés: Cion bölcseinek 9. jegyzőkönyve, 2. paragrafus azt mondja, hogy az antiszemitizmust ők kontrollálják. Ennek a beszédnek az idején már folyt Csehszlovákiában az antiszemita kampány.]
Öt éven belül ez a program el fogja érni célját, a harmadik világháborút, amely pusztításban minden előtte valót felül fog múlni. Izrael természetesen semleges marad, és amikor mindkét oldal ki lesz merülve és szétverve, akkor mi bíráskodni fogunk és ellenőrzőbizottságokat küldünk minden tönkretett országba.Ez a háború minden időkre be fogja harcunkat fejezni a gójok ellen.
Nyilvánosan felfedjük mivoltunkat Ázsia és Afrika népei előtt. Biztonsággal állíthatom, hogy most születik az utolsó generációja a fehér gyerekeknek. A mi ellenőrző bizottságunk a népek békéje és a fajok közötti feszültségek megakadályozása érdekében meg fogja tiltani a fehérek egymás közötti házasságát. A fehér férfinak sötét nőkkel kell együtt élnie míg a fehér nőnek fekete férfiakkal. Így el fog tűnni a fehér faj, mert a sötétekkel való keveredés a fehér ember végét jelenti és legveszélyesebb ellenségünk így csak emlék marad. Elindulunk az ezeréves béke útján, a Pax Judaica útján, és fajunk lesz a világ vitathatatlan ura. A mi magasabbrendű szellemi képességeink könnyen lehetővé teszi számunkra a sötét emberek fölötti uralmat. Kérdés a hallgatóságból: Rabinovich Rabbi, mi lesz a vallásokkal a harmadik világháború után?
Rabinovich: Nem lesznek többé vallások. Egy papi osztály megmaradása uralkodásunkra állandó veszélyt jelentene, a túlvilágba vetett hit lelkierőt adna kiengesztelhetetlen ellenzőinknek sok országban és képessé tenné őket arra, hogy nekünk ellenálljanak. Mi, ennek ellenére megtartjuk őseink judaisztikus szertartásait és szokásait uralkodó osztályunk eredetének jeleként és megszigorítjuk faji szabályzatunkat úgy, hogy zsidó nem házasodhat csak a faján belül, idegeneket pedig nem fogadunk be.

[Megjegyzés: Cion bölcseinek 17. jegyzőkönyve, 2. paragrafus azt mondja: Most, hogy a lelkiismereti szabadságot mindenütt kinyilvánították, (saját fáradozásaik eredményeként, ahogy ők előzőleg állították), csak egy pár év választ el minket a gyűlölt keresztény vallás teljes elpusztításától. Mint más vallások esetén is, aligha lesz velük nehézségünk].
Hadd emlékeztessek a II. vh kegyetlen napjaira, amikor népünk néhány tagját a hitleri banditáknak kellett feláldoznunk azért, hogy elég tanúnk és jogalapunk legyen azokra a perekre és kivégzésekre, amelyek során Amerika és Oroszország vezetőit mint háborús bűnösöket kivégeztetjük miután a béke feltételeit mi szabjuk meg. Biztos vagyok benne, hogy nektek még kell egy kis előkészület egy ilyen feladatra, mivel az 'áldozat' szó mindig is népünk jelszava volt, és egy pár ezer zsidó áldozattal kevesebb a világ kormányzásáért valóban nem nagy ár.
Azért, hogy annak a vezető szerepnek a biztos eljövéséről meggyőzzelek benneteket, hadd mutassak rá arra, hogy hogyan fordítottuk a fehér ember találmányait ellene. Sajtója és rádiója a mi kívánságaink szószólója, nehéziparának termékei pedig azokat az eszközöket adják, amit Afrika és Ázsia felfegyverzésére szállít sajátmaga ellen. Érdekeink képviselői Washingtonban erősen terjesztik a 4. Pont programját (Colombó terv), amely a világ elmaradottabb részeinek iparosítását tűzi ki céljául, úgy hogy miután Amerika és Európa ipari létesítményei és városai szét lesznek zúzva az atomháború után, a fehéreknek nem lesz erejük a sötét fajok nagy tömegeinek ellenállni, akiknek vitathatatlan lesz a technológiai felsőbbrendűsége.
A világ feletti győzelem víziójával a szemetek előtt, térjetek vissza országaitokba és erősítsétek eddigi jó munkátokat addig a közeli napig, amikor Izrael felfedi hivatását mint a világ dicső fénye. [Megjegyzés: Rabinovich rabbi minden megjegyzése a Cion bölcseinek jegyzőkönyvein alapul.]

 

ROTHSCHILD-éknál feljegyzett mondat egy 1773-as francia újságból: "Megérte nekünk, pedig sok emberünket áldoztuk fel érte. Egy áldozat a mi oldalunkon ezer gójjal felér."

 

MAURICE SAMUELS zsidó író művéből: You Gentiles (Ti gójok): "Mi zsidók vagyunk a pusztító erő és maradunk a pusztító erő. Semmit olyat sem tehetsz ami igényeinknek megfelelne."

 

VICTOR BERGER , zsidó szocialista vezető egy cikkében azt írta a Social Democratic Herald-ban:
"Nem kétséges, hogy a négerek és mulattok egy alacsonyabbrendű fajt alkotnak."

 

KARL MARX ÉS FRIEDRICH ENGELS azt mondták a feketékről (Karl Marx, by Nathaniel Weyl):
".. (a színesek) olyan emberek, akiket a föld felszínéről le kéne söpörni és radírozni."

 

KARL MARX egy levelében Baruch Levy-hez, idézve a Review de Parisból 1928, június 1, 574 oldal:
"A zsidó nép egészében lesz a saját megváltója.. A világuralmat más fajok megsemmisítésével fogja elérni és egy világköztársaság alapításával, amelyben mindenütt csak a zsidóknak lesznek állampolgári jogai. Ebben az Új Világban Izrael gyermekei lesznek a vezetők és ellenzék nem lesz.

 

STEPHEN S. WISE rabbi:
"Zsidó vallású amerikai állampolgár vagyok. Zsidó vagyok. 63 éve vagyok amerikai de 4000 éve vagyok zsidó."

 

CZERNIN GRÓF, osztrák külügyminiszter könyvéből (A vizek kelet felé folynak, 46-47 oldal):
"Az orosz bolsevizmus veszélyt jelent Európára és ha lenne elég erőnk ahhoz, hogy egy tűrhető békét biztosítsunk a magunk számára és más országokat is a rend és törvény útjára vezessünk vissza, ugyan jobb lenne, ha semmi dolgunk nem lenne ilyenféle emberekkel, de Pétervárra kellene vonulni és a dolgokat ott hozni rendbe. Vezetőik szinte mind zsidók irreális ötletekkel. Nem irígylem azt az országot, amelyet ők vezetnek. Azzal kezdik, hogy mindent, ami a legkevésbé is gazdagságra és kultúrára emlékeztet, elpusztítanak és kiirtják a polgárságot. A szabadságnak és egyenlőségnek többé nincs helye programjukban., csak mindennek a bestiális elnyomása, kivéve magának a proletariátusnak."

JÓ HÍREK AUSCHWITZBÓL! A következő az ausztráliai A.N.M.-ből van, P.O. Box 40, Summer Hill, N.S.W. 2130:
"Kedves és tisztelt olvasónk.: 1945 után sok egymásnak ellentmondó állítást hoztak nyilvánosságra azoknak a zsidóknak (és másoknak) a számáról, akik Auschwitz-Birkeneu (Oswiecim, koncentrációstábor)-ban vesztették életüket. Az utóbbi időkben kerültek dokumentumok nyilvánosságra, amelyek ezeket a számokat jelentősen korrigálták lefelé, valószínűleg azt jelezve, hogy a túlélőink száma nagyobb. Talán a gyakran publikált 6 milliót (noha mi maximum 4.3 millióról tudunk) is helyesbíteni fogják. Dr Nathan Nussbaum, a zsidó holokauszt tanulmányok vezetője.

 

A Francia Köztársaság hivatalos dokumentumai alapján.
(a háborús bűnök vizsgálatának intézete) szerint
Auschwitz halottainak száma:
8 000 000
A francia "Le Monde" szerint (1978 április 20-án) 5 000 000
Az Auschwitz-Birkenau-i gázkamra emléktábla szerint,
amelyet 1990-ben a lengyel kormány eltávolított
4 000 000
Rudolf Hoess, az auschwitzi tábor parancsnokának
kihallgatási jegyzőkönyve szerint
3 000 000
Yeduha Bauer, a korunkbeli zsidóság
történeti intézetének igazgatója
a Jeruzsálemi héber egyetemen
1 600 000
A francia "Le Monde" szerint (1989 szeptember 1-én) 1 443 000
Raoul Hilber professzor, holokausztkutató és
az " Az Európai zsidóság megsemmisítése" c. könyv
írója" 2. kiadás 1988-ban
1 250 000
Lengyel tudósok szerint G.V. DPA - 1990 júliusi jelentés 1 100 000
Gerald Reitlinger, az "Endlösung" írója 850 000
1989 őszén M. Gorbacsov kinyitotta a szovjet archívumokat
amelyek adatai alapján az auschwitzi halotti jegyzék
nyilvánosságra került - a legfontosabb okirat
74 000

 

GERARD SHELLEY (The Cause of World Unrest (1920),136-137, The Rulers of Russia, Denis Fahey, p. 37-38).
"A marxizmus, amire a bolsevizmus alapul, valójában nem fejezte ki az orosz jellemet és a bolsevikok nem voltak őszinte szocialisták vagy kommunisták, de zsidók, akik a zsidóság hosszútávú céljainak elérésén dolgoztak. Lev Cherny azeket a zsidókat három kategóriába osztotta.
Az elsőbe a finánczsidók tartoznak akik zavaros nemzetközi vizekben pancsolnak.
A másodikba a cionisták, akik céljait természetesen ismerjük. A harmadikba a bolsevikok, beleértve a zsidó szövetséget. Ezeknek a bolsevikoknak a célja az előadó szerint röviden az, hogy minden ország proletársága kocsonyás masszává váljon, amely, amikor a művelt réteget minden országban kiirtották, a zsidók kegyelméből kiemelkedik ebből a masszából."

 

B'NAI B'RITH MESSENGER, 1950 március 3. 5. oldal: "Menekült fehérorosz tisztek esküsznek rá, hogy Sztálin ősei (mégpedig az apja, Djugasvili) még zsidó utcai kereskedő volt."

 

LEON DE PONCINS szerkesztette mű, Ellenforradalom, Genf, 1911 szeptemberében, The Rulers of Russia, Denis Fahey, pp. 40-42. "A forradalom első napjainak sok zsidó vezetőjét kivégezték a Trotzkij perek során, mások börtönbe kerültek. Trotzkij-Bronsteint száműzték, Jankel Gamarnik, a hadseregirányítás zsidó főnöke halott. Egy másik borzalmas zsidó, Jagoda (Guerchol Yakouda), aki hosszú ideig a G.P.U. vezetője volt, börtönben ül. Jakir, a zsidó tábornok halott és vele együtt sokan, akiket az előbbiek fajuk érdekében feláldoztak. És hogyha nekünk kell a töredékes sőt néha ellentmondásos listák alapján, amelyeket a Szovjetunióból kapunk, oroszok vették át bizonyos zsidók helyét a szovjet hatalmi létrán. Következtethetjük-e ebből azt, hogy a Sztálin kormány lerázta magáról a zsidó irányítást és nemzeti kormánnyá változott? Biztos, hogy semmi más vélemény nem lenne olyan hibás és olyan veszélyes, mint ez.
A zsidók bizonyos pontokban átengedik a terepet és bizonyos életeket feláldoznak annak reményében, hogy ügyes helyezkedéssel meg tudják tartani elért pozíciójukat. Az irányítás alapvető szálait a kezükben tartják. Azon a napon, amikor azt átadni kényszerülnek, akkor a marxista épület kártyavárként fog összeomolni.
Annak bizonyítására, hogy annak ellenére, hogy a zsidó uralom mélyen veszélyeztetve van, a zsidók még mindig vezetnek, csak a vörös ország magas rangú zsidó tisztviselőinek a listáját kell elolvasnunk. Sztálin két sógora, Mózes és Lázár Kaganovics a szállítási és ipari miniszterek, Litvinov (Wallach-Jeyer-Finkelstein) még mindig a külügyminisztérium vezetője. A párizsi nagykövet zsidó, Louritz, az orosz Potemkin helyén, akit Moszkva visszahívott. Ha a londoni zsidó szovjet nagykövet, Maiski kegyvesztettnek is tűnik, zsidótársa, Samuel Kagan képviseli a Szovjetuniót Londonban a beavatkozás elleni bizottságban. A berlini nagykövet a zsidó Yureneff (Gofmann). A Vörös Hadseregben látható elégedetlenség óta a Kreml parancsnoka és Sztálin személyes biztonságának őre a zsidó ezredes, Jacob Rapaport. Minden internálótábor a 7 millió orosz lakosával a zsidó Mendel Kermann, parancsnoksága alatt áll, segédei a zsidók Lazarus Kagan és Semen Firkin. Az ország börtönei dolgozókkal és parasztokkal töltve a zsidó Kairn Apeter igazgatása alatt állnak. A Hírügynökség és az ország sajtója zsidó irányítás alatt van. A kettős ellenőrzés ügyes rendszere, amelyet a zsidó Jankel Gamarnik szervezett meg, még mindig működik amennyire mi látjuk. Előttem van ezeknek a magas pozíciójú zsidóknak a listája, hatásosabb, mint a Blucherek és Egonoffoké, amire az európai sajtó olyan gyakran hivatkozik. Így a zsidó Aronchtam, akinek a nevét sohasem látjuk, a távol keleti hadseregcsoport politikai komisszárja; a zsidó Rabinovitch a balti flotta politikai komisszárja, stb...
Mindez azt bizonyítja, hogy Sztálin kormánya a megtévesztési kísérletek ellenére nem lett és sohasem lesz nemzeti kormány. Izrael mindig képes lesz az ország erejének és hajtóerejének az irányítására. Azok, akik nem látják, hogy a Szovjetunió nem orosz, azok vakok."

 

https://www.freepress-freespeech.com/holhome/konyvek/quotma.htm

 

 

Téma: Amit mondtak híres emberek a zsidókról..

Dátum: 2024.04.21

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.21

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.21

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.21

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.21

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.21

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.21

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.21

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.21

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.21

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Új hozzászólás hozzáadása