Az Uralkodó

2012.07.10 07:53

 

 

Egy uralkodó mindig és mindenkor felel a népéért, a reá ruházott hatalmánál fogva a nemzet nagyságáért, stabilitásáért és felemelkedésért tesz, bízva saját erejében.
 
 
 
Erkölcsileg és szellemileg is kormányzott országával kölcsönhatásban uralkodik, magába foglalva ezáltal a nép, és nemzet egységének teljes erejét és ősi eszmeiségét. Az átlag polgár felsőbb szellemi kivetüléseként felelősséggel és biztonsággal tartozik országának akármilyen veszedelem is éri azt.
 
https://plainjanestudio.com/Mexico/Tree-of-Life-Guadalupe2.jpg
 
 
Akármilyen változás is lépjen fel tágabb, vagy szűkebb környezetében az uralkodónak változásra való hajlama által, kreativitásával és nagyfokú éberségével fel kell ismernie az adott helyzetre való leginkább megfelelő választ, mely nem sérti sem az ősi eszmeiséget, nem csorbítva népe tekintélyén, sem annak szabadságán.
 
 
 
Biztosítani kell a népe számára az alapvető emberi jogokat, mely által a társadalom tagjai hozzá tudnak járulni országuk és saját egzisztenciájuk  építéséhez. Pozitív jövőképet formálva ezáltal, mely ösztönöz a családalapításra, a tanulásra, munkavállalásra és minden egyéb olyan dologra, mely szükséges a mindennapokban.
 
 
 
Egy uralkodónak józanul kell gondolkoznia és felelősségteljesen, mely például szolgál minden fajta rangú polgártársának.
 
 
 
Egy Uralkodónak kerülnie kell a túlzásokat és a hatalomvágyat, zsarnokságot, mert mindennek a nemzet érdekét, és a nép fennmaradását kell szolgálnia. Ezért, az emberek is, mint az uralkodó felelősséggel tartozik országa számára  az egymás közti kölcsönhatás érdekeit szem előtt tartva. Ha bármely fél megszegi az ősi élethez való, alapvető emberi jogokat, az már nem tekinthető a társadalom tagjának. Zűrzavar, illetve viszály során elsődleges szempont mindig az emberek érdekét figyelembe venni, elkerülve az erőszakot, építve a jövőt, biztonságot teremtve a jelenben.
 
 
 
Ezért soraimat egy idézettel zárnám:
 
 
 
Nem a nemzet van a királyért, hanem a király a nemzetért.
 
Gárdonyi Géza
 
 
 
 
 

Téma: Az Uralkodó

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása