Egy Ős

2012.09.01 18:00

 

Egyes legördülő funkciók a forrás honlapra kattintva érhető el!!

 

 

Az "Egy Ős" jelképi elemzése

A sejtosztódás (mitózis) állapotai tudományos képeken keresztül bemutatva.

Régóta ismert, hogy a sejtosztódás egyik legfontosabb szereplője az úgynevezett osztódási orsó, amely a sejt két pólusára húzza a kromoszómákat és más sejtalkotórészeket. Képre kattintva: Sejtosztódás

 

Sejtosztódás valós időben bemutatva (mikroszkópon keresztül)

 

 

 

 

Szakrális geometria videók.

 
 


Nyugat-Afrikai szimbólumokon keresztül

GYE NYAME "except for God" Kivéve Istennek;
Isten Király - NYAME YE OHENE felség, fenség, magasztosság, Isten fennhatósága;
Isten a mennyekben van. A remény szimbóluma NYAME BIRIBI WO SORO;
Isten fája - oltár, Isten jelenlétének és védelmének szimbóluma, NYAME DUA
 

Barlangrajz, kettőskereszt aranymetszés arány, énlakai rovásírásos kazetta, anjou liliom a Szent Koronával:

Ausztrália, Hakesbury homokkő Véset az Kettőskereszt és Fibonaccci arány Fibonacci vagy arany-arány, illetve aranymetszés ábrázolások. A kettőskereszt a rovás Rovás összevonás, összerovás (ligatúra). Énlakai rovásírás kazetta. A Szent Korona és az anjou liliom együtt ábrázolva.  A Szentháromság - Egység jele.


Ősi rovás jelkészlettel olvasható szimbólumvilág! Az egészséges sejtosztódás képi és kimondott megjelenítése gyógyít!

 

Kristályok királya a szupravezető. Tökéletesség, energiatárolás, a helyi gravitációs mező módosítása mind ezekhez az anyagokhoz köthető. Még hogy a szupravezetők idegen technológiát képviselnének...

 
A szakrális geometrián keresztül megismerhetjük az anyag molekuláris szerkezetét. Kristályokban, szupravezetőkben is előforduló szimmetrikus kapcsolati rendszerek. Egy poliéder duálisát megkapjuk, ha lapjait egy csúccsal, csúcsait pedig egy lappal felcseréljük. Szabályos sokszögekből álló testek esetén a lapokat szimmetriaközéppontjukkal cseréljük fel. Például a szabályos tetraéder duálisa is tetraéder, a kockáé oktaéder, az oktaéderé kocka, az ikozaéderé dodekaéder, a dodekaéderé ikozaéder.
 
Ez egy olyan rendszer ami a mai hivatalos tudomány eredményeit meghaladó pontossággal írja le anyagi világunkat a különböző elemeken és fizikai halmazállapotokon keresztül. További információval szolgál a Világegyetem láthatatlan szerkezetére vonatkozóan.
Duálisok:


 
Kapcsolódó 2 dimenziós jelképek: Nyilaskereszt; Dávid csillag; Ötágú csillag- aranymetszés arány, Lakshmi csillag, Unicursal hexagram, Rovás KRST...

 

A 3 dimenziós ábrázolás vetületei között több önkényuralmi jelkép is szerepel! A megjelenítés ismeretterjesztő, tudományos és művészeti célokat szolgál. A szakrális geometria segítségével a következő szimbólumok jelennek meg rendszerben: kocka, 3 dimenziós kereszt, piramisok, nyilas kereszt, Lakshmi csillag, 'Unicursal hexagram' , Dávid-csillag, horogkereszt.

 

Élet magja szimbólum és szerkesztése: Az Élet-virágának középső része, az Élet-magja. Szerkesztése a Teremtés napjainak megfelelően.
Hét vezérkör, hét dimenzió, a hetesség minősége. Földünk számos szent helyén ma is fellelhető. Megtalálható szinte minden ősi kultúrában. A magyar népművészetben is előszeretettel használt szimbólum.

 
A hét vezérkörből álló Élet-magja jelképrendszer 3 dimenzióban ábrázolva a Szent Korona kereszt szimbolikáján keresztül szemléltetve:
 

Az Élet magjából szerkesztett szakrális formák, 2-ből 3 dimenzió:


 

 

 

Az öt szabályos test mindegyikéhez elemek is köthetők. A modern fizikában ezek halmazállapotoknak felelnek meg.

A szakrális geometriát a különböző szent ábrázolásokban és az építészetben is megfigyelhetjük. Ez az értékrendszer visszavezet bennünket a történelem előtti időkbe, ahol a maga sokszínűségében egy univerzális emberi kultúrát jelenít meg előttünk. A szakrális arányok és ábrázolások a Föld számos szent helyén ma is megtalálhatók. Talán úgy érthető meg a legkönnyebben mint egy világnézet, ami a szimbolikus egyezések alapján mutatja be a különböző kultúrák közös gyökereit. Vallásos szimbólum-rendszerek összefüggései, magába foglalva a végtelent, a tér-időt, az intelligenciát és megjelenési formáit. Az általánosan elfogadott nézet szerint a geometria és a matematikai arányosság megtalálható a hullámokban (a zenében, a fényben, stb) így a kozmológiában is.


 


A szabályos  testek elnevezései oldalaik száma szerint: 4 - Tetraéder; 6 - Hexaéder; 8 - Oktaéder; 12 - Dodekaéder; 20 - Ikozaéder; A 3 térdimenziós testeket egymásba transzformáljuk és az idő segítségével egy változó alakzatot jelenítünk meg. Ez a (4 dimenziós) test a Metatron* kocka. *A Metatron a monoteista vallásokban (egyes vallási irányzatokban) az angyalok legfelsőbb szintjén foglal helyet.

A szakrális geometrián keresztül könnyebb megérteni a modern tudományt illetve tudományos elméleteket is. Az anyag alapszerkezete - elmélet. (angolul) a ma ismert anyagokat is tartalmazó periódusos rendszerben!

Szorosan kapcsolódó ábrázolások megtalálhatók a magyar népművészetben is sújtás kulcsszóval!

 

 

 

 

Nagyon komolyan kérünk mindenkit, hogy ezeket a gondolatokat ossza meg minél több ismerősével!
A múltban (még a XX. században is) a népeket nemzeteket hatalmas erővel rendelkező szimbólumokkal osztották meg. Ezeknek egy része a mai Magyarországon is a tiltott jelképek között szerepel. Egy-egy jelképet a magasabb szintű összefüggéseket bemutató rendszerből kiragadva napokon keresztül lehet elemezni. Az összetett jelképrendszerek összefüggéseit több dimenziós modellezés segítségével mutatjuk be! Látni fogjátok, hogy ezeket a jelképeket összerakva egy olyan tudás tárul elénk mely a mai hivatalos tudománynál és oktatási rendszereknél hatékonyabban mutatja be:
- az anyag alapszerkezetét
- a különböző halmazállapotok átmeneteit és kapcsolatát
- számrendszer függetlenül az alakzatokon és formákon keresztül tanulhatjuk egyszerre a kémiát, fizikát és a geometriát
- magasabb szintű tudásba avat be mely a modern tudománynak megfelelően több dimenzióval számol
- olyan szakrális tudást tár elénk ami kapukat nyit szellemi és fizikai értelemben is a sokak számára ismeretlen világok felé...

A szabadkőműves, illuminátus és egyéb titkos társaságok olyan jelképrendszereket használnak amik az ősi múltból erednek. Nem csak a mindent látó szem, a körző-vonalzó és a különböző démon ábrázolások tartoznak ide. Az építészetben is megfigyelhető pentagrammákon és obeliszkeken kívül minden ősi, szent jelképrendszer alkalmazásban van. Ma mindenki felületesen csak annyit mond ezekre, hogy szabadkőműves jelkép. Ezzel szemben, ha mélyebben belemegyünk a témába láthatjuk: Ezek a szimbólum-rendszerek az emberi kultúra fejlődését tartalmazzák a barlangrajzoktól kezdve! Az összes földrészen fellelhető, az emberi intelligencia fejlődését bemutató szimbólum-rendszerekről van szó!

Tehát: Azok az erők akik a földi népesség-szabályozást erőszakos úton követnék el, pont azokat a jelképrendszereket használják (titkosan) melyek a világbékét hozhatják magukkal! Miért? Azért mert ezek a jelképek még ma is használatban vannak minden kontinensen. A XX. században már megvolt rá az esély, hogy a különböző kultúrák egymásra találjanak közös gyökereik illetve mondanivalójuk megismerése által. Ezért (is) robbantották ki a háttérből a világháborúkat. Most ismét ilyen időszakot élünk.

Azért fejlesztünk egy jelképekkel is foglalkozó szakértői rendszert, hogy az összefüggéseket megértessük a hétköznapi emberekkel is mielőtt túl késő lenne!!!

Egy-egy jelkép önmagában nem jó vagy gonosz. Ennek megítélése minden korban a felhasználásától függ!

Példákat mutattunk be fejlett informatikai eszközök segítségével! Több dimenziós modellezést láthatunk!
 
Fontos: Ne essünk abba a történelmi hibába, hogy a titkos társaságok által rendszeresen használt szimbólumokat megtagadjuk, vagy ellenszenvet érzünk ezekkel kapcsolatban! Valójában a Föld ősi és ma is élő kultúráinak szent jelképrendszereiről van szó. Ha összefüggéseiben vizsgáljuk őket akkor láthatjuk: Ősi tudás és technológia(!) van bennük kódolva. Ezen kívül a lehetőség arra, hogy a különböző népek, nemzetek kifejezzék tiszteletüket egymás irányába. A jelképrendszerek vizsgálata számos, a hétköznapi, agyondolgoztatott ember számára rejtett információra világít rá!

 

Ősi fejlett tudomány!
Az égi tudás a különböző kultúrákba kódolva!
Az anyag alapszerkezete, szakrális geometria. 
Az anyag alakítása, hang, rezgés keltette formák.
Ornamentika, elektromágneses mezők. Atom alatti mérettartomány...

 

https://www.vilagbiztonsag.hu/fejleszt/szakralis/egy-s.html

https://vilagbiztonsag.hu/keptar/index.php?cat=58

Téma: Egy Ős

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása