Hasznos gondolatok

2012.09.11 01:45

 

 

MEGVÁLTÓ AFORIZMÁK

 

 

l) Aki finnyáskodik, önérzeteskedik, megsértődik, vagy aggódik, messze áll a felelősségtől, a megvilágosodástól és a megszabadulástól.


2) Akik a tudást hatalmi eszközként használják, belebuknak a hitetlenségükbe.


3) Akármennyit hibáztatok másokat, nekem marad az egész.


4) Valódi értelmed, nem a földi, hanem az égi fénynek része.


5) A szellem bármely megnyilvánulása szellemi állapottá változik miután megtisztult az anyagban.


6) Önérzetes kábulatunkban, le s föl hintáztatjuk magunkat és egymást a korházi ágyakkal szegletezett humanizmus mókuskerekében.


7) Kérj keveset ahhoz, hogy sokat tudjál adni.


8) Személyes példáddal, sokkal könnyebben megvilágíthatod az igazságot, mint prédikációkkal és elméletekkel.


9) Fogadd el a benned levő Krisztust és ne a világi Seholban keresd az értelmét.


10) Isten tagadásánál csak egyetlen nagyobb ostobaság van: Isten létének a bizonygatása.


11) Kopogtass a belső ajtón és nyissál be magadhoz bátran.


l2) NE JÁTSSZ A JÁTSZMA ELLEN!


13) Mindaz, amit szépen csinálsz, a szépnek mindössze a kezdete.


14) HOGY MEGTALÁLHASD MAGAD, BÁRMILYEN TÁVOLSÁGIG ELHALADHATSZ. (Vétkeidnek értelméért lemerülhetsz bármilyen mélységbe.)


15) Addig imádkozz, amíg képessé válsz saját imád elfogadására.


16) Tedd, hogy a belső igényeid határozzák meg a szükségeidet és ne fordítva.


17) Ha nem ébredsz fel, mindössze a veszteségedet építgeted. Így veszíted el, hatvan, vagy kilencven éves korodra az egész életedet.


18) Csak azzal azonosulj, amit nem tudsz összetéveszteni semmivel sem.


l9) Ne gondolj a jóra, hanem tanulj meg úgy gondolkozni, hogy a jót is megtehesd.


20) Mondj le a halálról, hogy többet ne kelljen gyilkolnod.


21) Semmi nincs annyira egyedül, mint az egoizmusod.


22) Hallgasd meg a saját lelkiismeretedet, hogy képes légy a lényeg meghallására.


23) Inkább veszítsd el a fölösleget, mintsem hogy nyerjél fölöslegesen!


24) Könnyebb a boldogsághoz vezető éberséget és a kiegyenlítődést választanod, mint a szerencsének megkeresni téged.


25) ADDIG NEM ÉRTHETED MEG, HOGY MI TÖRTÉNIK A VILÁGBAN, AMÍG JÓL KÖRBE NEM NÉZTÉL MAGADBAN.


26) NÉZZ BÁTRAN SZEMBE AZZAL, ÉS FOGADD EL BÁTRAN AZT, AMI ÉS AKI EGYEDÜL CSAK TE LEHETSZ.


27) mindössze annyit segíts másnak, hogy ők is segíthessenek.


28) Nincs, amiért becsapd magad vagy bárkit a világon, hiszen úgysem verheted át az eredendő csalást. Az igazság viszont megszabadít a zavaroktól és a betegségtől.


29) A legnagyobb erő és a legtöbb bátorság ahhoz kell, hogy beismerhesd és elfogadhasd: Nincs, amitől félned.

30) Harcos bizalmaddal juttasd magad oda, hogy tényleg ne félj, és szüntelenül kiegyenlítődhess.

31) A fogyasztói humanizmus eszmerendszerén hajózva, a sterilitásig biztosított lelkek, tudományos öntudattal a civilizált sorvadás irányába tartanak.

32) Senki nem lehet magányosabb és fölöslegesebb, mint a helyzetüket védő sikeremberek.

33) Az egyetemes igazságok kimondói (leírói) nem állnak sorban a szerzői jogvédő hivatalok ablakai előtt.

34) A feltalálók mindent feltalálnak, csak éppen arra nem képesek rátalálni, ami tényleg lényeges.

35) Elenyészően kevés az, amit másoknak hazudunk, ahhoz képes, hogy mennyit hazudunk saját magunknak.

 

36) A. közömbösség és a felelőtlenség a gyávák luxusa.

37) Az éberségedet éleszd annak érdekében, hogy a megszabadulhass a szenvedéstől.

38) Csak és csakis a személyes felelősséged lehet záloga a szabadságodnak.

39) Ismerd be magadnak végre, hogy te vagy a Teremtő, kacagjál egy nagyot az eddigi hitetlenségeden, és többé ne neheztelj, és ne panaszkodj senkire

és semmire se, mert ezzel csak azt éred el, hogy még jobban és tovább ver a Teremtő képzeleted.

40) Az egoizmusodnak el kell válni, neked nem.

41) A semmi nem létezik, ezért a semmiből csak semmi lehet. Ezt jó volna végre tudomásul venni a fizikusok által is.

42) Csak azt eresztheted el, amit jól megértettél, jól felfogtál, és jól megfogtál.

43) A tökéletesség a felelőtlenek által létrehozott fikció. Ha az Isten tökéletes lenne, nem létezne teremtés, és nem kellene a személyi felelősség.

44) Az igazi felelősségtudattal rendelkező személynek nincs szüksége boldogságot és egészséget adó-vevő, fölötte és kívüle álló, jóságos és szeszélyes

Isten-képzetekre.

1) Folyton azt keressük, amit az élet soha nem rejtett el előlünk: a hazugságtól mentes szeretetet és az ősértelmet, a képzeleti felelősséget és a felelősség mágiáját.


2) Valójában csak a hazugságot és az ostobaságot bánthatod meg, a tényleges szeretet és az ős-értelem, a bántó szándékon is derűsen mosolyog.
3) Nagyon nehéz hibáznod, amikor tudod, hogy miben és miként kell hibáznod.


4) Ne kombináld a kombinációkat, hanem az őselemeket próbáld magadban egymásnak megfeleltetni és ezáltal a teljes kiegyenlítődésbe: az egészségbe bekerülni.


5) Az okok világát az okozatok világa követi, de az okozatok világát már csak az okoskodás, vagyis az ostobaság világa követheti, még akkor is, ha az a többség számára értelmesnek látszik.


6) A papok akkora port vernek Isten körül, hogy nem látszik tőle az ég. A misztikus tanítók akkorát, hogy attól nem látszik a föld.


7) Az egyéni érdek az ember legnagyobb tévedése. Mert mindössze az egésznek: az abszolút létnek létezik érdeke és ez, az egyetemes megváltás. A résznek mindig csak viszonyulása lehet az egész érdekéhez, és ez sem lehet más, mint az egyéni megváltódás.

 

8)A viszonyulásaid segítenek megtalálni a vonatkozásokat.

9) Könnyebben elháríthatod azt, amit kedvelsz, mint azt, ami nem tetszik neked. Ezért egyszer mindenképpen foglalkoznod kell azzal, amit mindenáron el akarsz kerülni, vagy el akarsz hárítani. Mert mindig te magad vagy az, akivel, és amivel találkoznod kell.

10) Csak akkor vagyunk távol, ha semmiképpen nem tudunk egymásnak jelezni.

11) Mindig az vagyok, amit képzelek a múlt és jövő nélküli jelenben.

12) A kishitűek nagy akadályokról, fájdalmakról, nagy betegségekről, nagy gyötrelmekről és sok hátráltatásról panaszkodhatnak.

13) Amit szeretettel fedezünk fel, az szintén szeretet. És amit tényleges értelemmel, az ugyancsak szeretet.

14) Az igazságnak is ugyanarra a fényre van szüksége, amire neked. Hát hagyd abba az okoskodást, hogy hatoljon beléd a tényleges fény és a szeretet.

15) A kitartásod legyőzi az állapotodat.

16) Meneküléssel, hárítással, óvatoskodással, biztosításokkal, vagy kitéréssel nem szabadulhatsz meg semmitől és senkitől, hisz mindenki és minden te

vagy, mert Te vagy az egy, aki Én Vagyok.

17) Betegségeink és visszatérő konfliktusaink elárulják azt, hogy miben vagyunk gyávák és korruptak. Vagyis azt, hogy mit árulunk el képzeletben, gondolatban és érzésben.

18) Az ember kívül csak azt próbálja elvégezni, amit belül már elmulasztott.

19) Ahhoz, hogy ténylegesen előreléphess, vissza kell menned oda, ahol az irányt elvétetted. E megfordulás lehetőségét szolgálja az emlékezet.

20) Ha nem használod az egészet, nem is ismerheted meg az Egészet.

21) A gyávaság butít, ámít és szellemi romokba dönt. És persze, gyilkol is az igazáért.

22) A szabadság azoknak az ítélete, akik kötelesek keresni a szabadságot.

23) Az abszolútum: a benned levő lehetőség folyamatos folytatása.

24) Használd azt az utat, amely ismeri az utat, és ne találj ki érdekesen fölösleges ösvényeket.

25) Fejtől fejhez rakva, a dolgok visszanyerik eredeti értelmüket. Lábtól lábhoz rakva nem. Porból por lesz, értelemből értelem. Nincs értelme a

futkosásnak, a biztosításnak és a menekülésnek. Az ámításnak annyi sem.

27) Amit a szabadságért tenned kell, az tőled függ, nem a vágyaidtól.

28) Az áldozatnak nincs köze az alázathoz. Aki megalázkodik, az másokat is megaláz.

29) Akit kiszolgálnak, az kiszolgáltatottá válik és jogosan gyűlöli azt, aki őt kiszolgáltatottá tette az által, hogy kiszolgálta. Ne kényeztesd hát se magad,

se a családtagjaidat.

30) Semmi sem jobb és nem szebb annál az éberségnél, mint ami meghaladja benned és általad a Lilith által keltett őszavart.

31) Érezned kell, nem visszaérezned!

32) Ne állj meg, mert elfáradsz.

33) Az összetévesztések sorozata után, nem következhet más csak zavar és rombolás.

34) Csak jól megkülönböztetett elemek egyesíthetők, mint ahogy csak egymástól jól elhatárolt és jól meghatározott szabad személyek egyesülhetnek

ténylegesen.

35) A világegyetem természete nem racionális és nem szentimentális, hanem mentális.

36) Az értéktöbblet hasznosságán alapuló erkölcs az értelem elkorcsosulását és a szelem sorvadását eredményezi.

37) A pokolhoz vezető út jótékonykodással van kikövezve.

38) Egy kóbor állaton sem segíthetsz igazából, addig, amíg saját magadon nem segítettél. Mit akarsz hát a gyermekekkel tenni?

39) Nem azért születtél, hogy másokon (a világon) változtass, hanem azért, hogy te változz meg.

4O) A konfúziót mindig az illúzió követi. A káprázatot misztika.

41) A bölcs ember sohasem csalódik, mert nincsenek természet- és törvényellenes elvárásai.

42) Ne számoltasd el az Istent, hanem számolj az Istennel.

43) Isten nem arra való, hogy elbújj benne Isten elől, mert Isten a Te lelkiismereted, amely minden rejtekhelyen rád talál. Ezért soha nem kenyerezheted le

Istent, de ténylegesen el sem altathatod a lelkiismeretedet, csak mesterségesen. Ha az utóbbit megteszed: Isten őrizzen magadtól és sorsodtól!

44) Nem létezik égi protekció, ahogy nem léteznek kiválasztott kegyeltek sem. Egyedül a te bátor akaratod az, ami eredményesen válaszolhat a személyi

lét-kérdésekre.

45) Sok a meghívott, kevés a kiválasztott. Hát válaszd ki magad és gyere vissza az egészbe.

46) Aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt, és aki feláldozza életét, megnyeri azt.

47) A szeretet nélküli fény őrültséggé és a fény nélküli szeretet rothadó korrupcióvá válik, amivel Jézus sem egyezett ki, soha egy pillanatig sem.

48) Őrködj, hogy a fénnyel és szeretettel vállalt hibáidat tudatosan soha meg ne kelljen ismételned.

49) A szerelem az egységbe, a szeretet a határtalanságba vezet.

50) A benned levő Teremtőt nem kell igazolnod senki előtt.

51) Minden felelősséget vállalj magadra azért, hogy szabadságodban ne érjenek meglepetések.

52) AKI HATÁROZOTT, EGYEDÜL AZ LEHET HATÁRTALAN.

53) A dolgok és a szavak logikája szerint, kép-viselők szükségképpen kép-mutatók is.

54) Csak azokon tudunk segíteni, akik tudnak és akarnak is magukon segíteni.

55) Buddha mondja: Hívek, örvendjetek: amitől féltek nem létezik. Ez a tanács bizonyos görcsöktől, bizonyos időre megszabadíthat, de vigyázz, mert

amitől nem félsz, az nagyon is létezik.

56) Az anyák tévképzetei miatt az utódok lakolnak meg a hetedik generációig.

57) A gyávák nem szelídek és a szelídek nem gyávák.

 

l) A nehézségeken nem az Isten könnyít, hanem a kényelem, vagyis a rendeltetés-elhárítás ördöge.

2) Azokkal folytasd az utad, akik utolérnek. (Haladj tovább azokkal, akik utolérnek)

3) Óvakodj a jótékonykodóktól, akik a jó tettükkel nyakadba varrják a rossz lelkiismeretüket.

4) Vizsgálj felül mindent, ami izmussal végződik.

5) Az emberiség nagy része a humanizmusból kiindulva, a vak tudomány segítségével a bestializmus felé igyekszik nagy léptekben.

 

6) Az Én utam, nem a te utad, mondja a Seregek Ura.

7) Mielőtt bármely sors-könnyítést elfogadnál, jusson eszedbe, hogy őseid, szüleid és nevelőid a jótékony könnyítési trükkökkel tették tönkre a saját

életüket és a te életedet is.

8) Szentimentális etimológiailag annyit jelent, mint mentálisan elítélve. Vigyázz, hogy ne ítéld el magad érzelmeskedéssel: csak a világos beszéd az, ami

valódi céljához juttatja az embert. Kit, vagy mit akarsz hát megmenteni kegyes hazugságaiddal? A poklodat? Az ördögödet? Érdemes? Tényleg nyersz

vele?

9) Ne hazudd magadnak, hogy kicsi, esendő és ártatlan teremtmény vagy, mert egyszer úgy is magadra kell venned nem csak a tetteidért, hanem a

vágyaidért és a gondolatodért is a felelősséget.

1O) Használd az egészet, hogy megérthesd az egészet.

11) Lassabban, amikor repülsz, és gyorsabban, amikor állsz!

12) A beavatás az a személyes megvalósítás, amely a belsőt a külsővel és a külsőt a belsővel összeköti. Ez csakis könnyítő eszközök, és könnyítő

technikák nélkül jöhet létre.
13) Akkor kezdünk öregedni, amikor lemondunk a bátorságról.

 

 

 

14) A halandók számára erkölcstelen a halál.

15) Az érettség és a szabadság a személyi felelősség függvénye.

16) Könnyelműen elítéljük azt, amit később nehezen fogunk kibogozni.

17) Ha gondolatban támadod, és hárítani, vagy kicselezni kívánod a tőled nagy erőfeszítést és erős figyelmet igénylő sorsfeladataidat, szorosabbra húzod

 

azokat a láncokat, amelyekkel odakötötted magad a korrupció halálkerekére.

18) Az ember kívül azt kényszerül elvégezni, amit belül folytonosan elmulaszt megtenni. De hiába.

19) A lelki erőszakoskodás tízszeresen, a gondolati erőszakoskodás százszorosan és a képzeleti erőszakoskodás milliószor veszélyesebb a fizikai

erőszakoskodásnál.

18) Merj és ismerj!

19) A pesszimista és a szkeptikus személy, a képzeleti és az akarati lustaságot erősíti elsősorban, miközben a beteg ember, velük egyet értve, az

erőszakos beavatkozási kényszerének tesz eleget.

20) A következményeket firtasd mindig, és soha ne elégedj meg az eredmények látszatával, ha rájöttél, hogy mit keresel.

21) Szereteted a józanság mámorából és nem a kába vágyaidból kell eredjen.

22) Az erőseket is legyőzik a rejtett gyengeségeik.

23) Mivel nem létezik két különböző Teremtő, az élet zavartsága a képzelet korrupttá válásának a következménye, és nem tartozik a kauzális rendeltetés

céljai közé.

24) Pergesd le a megható képzeteidet, hogy ne kelljen azokkal káros hatást gyakorolnod magadra és környezetedre.

25) Az idő minősége tőled függ, nem az időtől.

26) Mindazzal, amit azért tettél, hogy ne tedd meg azt ami tényleg fontos, a benned élő Istennel szemben kerülsz folytonosan adósságba.

27) A nehézségeket csak a könnyelműek tartják számon.

29) Akik arra panaszkodnak, hogy sok a dolguk, nincs idejük a valódi munkára.

30) Nem óvakodnánk a haláltól annyit, ha csakugyan halandók lehetnénk.

31) Minél nagyobb az egoista Bábel-torony, annál nagyobb a halálfélelem.

32) Csak azok titkolóznak, akik nem ismerik az igazságot.

33), Vizsgáld meg a gyökerét, és keresd meg a következményeit, annak, amit felfedezel.

 

34) Minden eszme-bástya mögött és minden művészi fátyol alatt esendő tudattalanodat találod.

35) Azért nincs türelmünk, mert a türelemnek nincs, amit kezdjen a türelmetlenekkel.

36) A fel ismert és meg értett, de fel nem vállalt, igazsággal önmagunkat ítéljük el folytonosan.

37) A bölcs tanító, képes visszaadni követőinek az eredendő szabadságot.

38) Beavatott az, aki nem kéri és nem ellenzi, hogy beavassák.

39) Külső és objektív értékek csak azok számára léteznek, akik uralkodni akarnak a semmi és az abban hívő buták fölött.

40) Amikor felszabadítod magad, a többieket szolgálod, és amikor feláldozod

magad a szabadságnak, felszabadítod a többieket.

41) Ne kérj azok számára, akik kéregetnek.

42) Rejtőzködve, titkolózva veszítjük el önmagunkat.

43) Vállald fel a belső győzelmeid boldog kockázatát.

44) Nézz a hibáiddal szembe, hogy megláthasd az Istent.

45) Ébredj fel, az irány ugyanaz!

46) Ha úgy érzed, hogy nem bírod már, az nem azt jelenti, hogy megmenekültél.

47) Szervezd magad, miközben életet szervezel.

48) Amikor a pénz beszél az öntudatunk helyett, persze, hogy a tudatunk csak ugat.

49) Soha ne hidd el, hogy azért születtél, hogy valamikor nyugdíjas lehess.

50) Ne keresd a potyautasok, a nyugdíjasok, vagy a kiváltságosok társaságát, mivel a Teremtő nem ismeri ezt a helyet.

52) Mindig az ember felelősségtudatához beszélj, amely rugalmas humorérzékébe van beágyazva.

53) A reakció nem csak az elemek tulajdonsága, hanem az embereké is, mivel a reakció nem csak élet feltétele, hanem a tisztulásnak és a megváltásnak

is. Légy reakció-kész és ne félj a mások reakciójától, hogy mindig boldog lehess.

54) A harcnak semmi köze nincs a háborúhoz, de a tisztuláshoz igen. Harcolj tehát, hogy háborúba ne sodródjál.

55) Mindig a világosság-védő reakciót keresd, a kegyes hazugságok vészes labirintusai helyett.

56) Boldogok az igazságért harcoló szelídek, mert megláthatják magukban az Istent.

57) A bennünk levő tanító belül vár reánk miközben mi kívülről várjuk az érkezését.

58) Az igazságot soha nem lehetett és a jövőben sem lehet többségi szavazással eldönteni.

59) Nem lehet igazi megváltó, aki nem volt teremtő. Ezért nem lehetsz egészséges és boldog, amíg nem nemzettél, vagy szültél, gondoztál és neveltél

gyermekeket. Ne hallgass a gyermekáldást elhárító tanítókra és te se taníts másokat, amíg szülővé nem váltál.

 

 

 

 

https://www.kozmaszilard.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=37