Hatodik napon - IMÁRA MÁRIA ORSZÁGA

2013.09.01 19:20

 

Előzmény..

https://embers-eg.webnode.hu/news/hatodik-napon-maraton-eletre-halalra/

https://embers-eg.webnode.hu/news/hatodik-napon-bostoni-szin-vegjatek/

https://embers-eg.webnode.hu/news/hatodik-napon-777-es-a-kozmikus-ember/

embers-eg.webnode.hu/news/napcsillag-oz-a-/

 

https://hatodiknapon.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/4/240913/fejlec/fejleckep.jpg

 

 

Augusztus 15-e Mária mennybevitele, magyar nevén Nagyboldogasszony, Nagyasszony napja (vö. Kisasszony napjával), egyben Magyarország Mária oltalmába ajánlásának emlékünnepe.

Nagyboldogasszony Szűz Máriának a katolikus magyarság által használt neve. A „nagy” szó Mária föltámadásának és megdicsőülésének hitét hordozza, ugyanakkor Bálint Sándor szerint utal a pogány Boldogasszony-tiszteletre, amelybe az archaikus Emese-hagyomány is közrejátszott. A hagyomány szerint Nagyboldogasszony napján ajánlotta Szent István király az országot Mária oltalmába. Nagyboldogasszony ünnepe 1948-ig munkaszüneti nap volt. Az ünnep hagyománya az ősegyházba nyúlik vissza – az V. században Jeruzsálemben megünnepelték már Mária elszenderülését (dormitio). Az ünnep tartalma szerint Jézus Krisztus nem engedte át a földi enyészetnek édesanyja, Mária holttestét, hanem magához emelte a mennyei dicsőségbe. Ez a hit évszázadokon keresztül öröklődött a néphagyományban is, s gazdag folklórhagyomány bontakozott ki körülötte. Amikor 1950-ben kiadott bullájában XII. Pius pápa katolikus dogmává tette Mária mennybevételét, voltaképpen a több évszázados folklórhagyományt és a vallási gyakorlatot ismerte el.
https://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/boldogsagos_szuz_maria.jpg?92195074
Kincses Kálmán: Nagygalambfalva (Fényhozók 113. o.)
A nagygalambfalvi református templom freskóján Máriát úgy ábrázolják, mint Magyarország királynőjét. Ez igen komoly közjogi tételt is jelentett a középkorban, és utána egészen III. Károly királyig, aki “lefokozza” az Úrnőt (ez a megnevezés eredetileg csak királyi méltóságnak járt) patrónussá. Szent István király volt az, aki Magyarországot Mária oltalmába ajánlotta, felkínálva neki egyszersmind a Szent Koronát is. Azt is tudjuk Gellért püspöktől, hogy ezt a Korona-felajánlást még honfoglalás (megj.: voltaképp visszajövetel) előtti korból vett felajánlási szertartásra építi Szent István. Amikor ennek kapcsán azt állítottuk, hogy közjogi értelemben is megfontolt cselekvés volt az országnak Mária oltalmába való ajánlása, akkor ezzel azt is kimondtuk, hogy keresztyén országnak nem szabadott megtámadnia Magyarországot. Amely keresztyén ország ezt mégis megtette – márpedig megtette – az “Mária országát'” támadta meg. Ezt a védelmi rendszert oldotta fel III. Károly azáltal, hogy patrónussá fokozta le Máriát. Hiszen nem mindegy – közjogi értelemben – hogy valaki patróna, vagy regina (királynő), hogy valaki vigyáz valamire, vagy arról van szó, hogy az övét őrzi.
 
A fenti idézetekből látható, hogy Magyarország királynőjét a Habsburg ház egyenes ági leszármazottja, III. Károly fokozza le, később pedig 1948-ban Magyarország Királynőjének, Nagyboldogasszonynak ünnepnapját, Magyarország Szent István általi Mária oltalmába ajánlásának napját kiveszik az munkaszüneti ünnepnapok közül, miközben a Habsburgok hazájában, Ausztriában augusztus 15-e mind a mai napig piros betűs nap. Nyilvánvalóan az összeesküvés része az is, hogy éppen 1948-ban alapítják meg a cionisták újra Izraelt, mint zsidó államot, miközben Jézus idejében izraelita alatt nem a zsidókat értették, hanem a szkítákat, vagyis a magyarok őseit, ahogyan Jeruzsálem is a Magyar Királyság része volt, a magyar király pedig Jeruzsálem királya is volt.
III. Károly neveltetését gyermekként a katolikus Habsburg háznál megszokott módon jezsuita szellemben kezdték. Jelen pillanatban a judeo/zsidó-keresztény, vagy katolikus vallás fellegvárában, Rómában egy fekete pápa, egy jezsuita ül a pápai trónon.
 
Kiss Irén-Tábori László: Napistenünk Krisztus (152.o.):
“A Magyar Szent Korona fekete mágia áldozata lett. Azért vették le róla Jézus Urunk isteni Anyja képét, hogy megrontsák a Szentkorona erejét. Csakhogy az eredeti medál még most is megvan egy Sopron melletti pincében elásva. Ha sokat imádkozunk és engesztelünk, akkor majd az Úr Jézus közölni fogja velünk, pontosan hol is van, és akkor érte mehetünk. Ha ezt a medált újra rárakjuk a Szentkoronára, az vissza fogja adni teljes erejét, meg fogja menteni hazánkat, és Magyarország ismét a Regnum Marianum országa lehet.”
 
Ha már Máriát voltak oly kedvesek a Habsburgok és lefokozták, azonkívül a magyarok elméjéből az augusztus 15-ei Nagyboldogasszony napot, mint ünnepnapot kitörölni szándékozták, 2013. augusztus 17-én Sopronban éppen egy Habsburgnak, III. Ferdinándnak magyar királlyá való koronázására emlékeznek színészekkel eljátszva. A Magyar Szent Korona másolata augusztus 16-án érkezett meg Sopronba, amely nap annyiban jelentős, hogy az első Habsburg, aki “magyar” király lett, éppen e napon született. Ezek az osztrákok pedig ara is képesek voltak, hogy magyar állami himnusznak az osztrák császári himnuszt vezették be (Joseph Hayn: Gott erhalte) hajdanán. A jelenlegi Kölcsey himnusz előtt pedig, melyben mindenki énekli, hogy megbűnhődte már a magyar a múltat, s jövendőt, a magyarság himnusza a Nagyboldogasszony Anyánk volt.
A 2013. aug. 17-ei soproni koronázást a Nagyboldogasszony (Kecske) templomban tartják, amely jelenleg bencés, de korábban a ferenceseké volt, akiket a pálosokkal együtt a városból elűztek.
A ferences-rendet, akik a Nagyboldogasszony templom építői is voltak, II. József oszlatta fel (nem koronáztatta meg magát), aki szintén az osztrák Habsburg házból került Magyarország trónjára, akik mint írtam kapcsolódnak a jezsuitákhoz, akiknek jelenlegi pápai trónt elfoglaló tagja miért is ne, Assisi Szent Ferenc után vette fel a nevét.
2013-ban Nagyboldogasszony napja, aug. 15-e és a Magyar Szent Korona másolatának játéknak tűnő (de nem az) Sopronba hozatalának aug. 16-ai napja pedig egy aranyalma beigazításban éppen a korábbi pápa, XVI. Benedek távozásának bejelentése napjával (febr. 11 = 42. nap) áll kapcsolatban. A Magyar Szent Korona másolatát ekkor a Pozsonyi úton  fogadják az illetékesek, elkísérve a Fő térre.
Véletlenül III. Károlyt, Mária lefokozóját éppen Pozsonyban koronázták május 20-án, melytől augusztus 16-a 88 napra esik.
III. Ferdinánd koronázása viszont december 08-án (Pozsonyban pestisjárvány volt) történt a soproni Nagyboldogasszony templomban, nem aug. 17-én, mikor azt újra eljátsszák
December 08-a annyiban jelentős, mivel a szeplőtelen fogantatás, Földtiltó vagy Eketiltó  Boldogasszony Napja. Ezen a napon a legerősebb az energiaáramlás intenzitása a szent helyeken.
December 8-a Gautama Sziddhártha (Buddha) megvilágosodásának napja is, mely egy Bódhi fa (füge) alatt történt.
December 08-án mutatták be először 2004-ben a PENGE: SZENTHÁROMSÁG filmet is Wesley Snipes, Ryan Reynolds és Jessica Biehl főszereplésével.
Wesley Snipes 2013. ápr. 02-án szabadult, vagyis 04.02-nél, ami 42.
https://www.supertorchritual.com/underground/images/13b/OrangeAlignment-022813-penta-Aug16.jpg
https://www.supertorchritual.com/underground/images/12b/apple-pentagram.jpg
Látható, hogy itt egy okkult, Magyarország (HUN, ősi Kozmikus-, vagy Napkereszténység) elleni összeesküvés folyik már évszázadok óta, a jelenlegi időpont pedig amiatt lényeges, ugyanis a 450-500 éves főnix idő ciklikusságának ideje van (Jézus Urunk, Atilla, Szent László, Hunyadi Mátyás), amikor újból érkezik egy király, amit nyilvánvalóan bizonyos fekete mágiát űző elemek is ismernek, amit meg is kívánnak lovagolni. Azonban koronázás is készül, de ez már a korona csakrára értendő (Légy hű mindhalálig....). Mátyás 2012-2013-ban 530 éve járt Sopronban, ami a transzformáció száma. Hogy ez mit fog jelenteni, az hamarosan kiderül, mindenesetre Mátyás király a Stornó házban lakott 1482-1483 telén, Stornó Ferenc pedig éppen a Nagyboldogasszony templom Köpenyes Mária képét restaurálta.
Nyilvánvalóan nem véletlenül olvasható ki magyarul MÁRIA nevében egy betű áthelyezésével az IMÁRA.
Nyilvánvalóan nem véletlenül olvasható ki a KeReSZTeS magyar szóból a KRiSZTuS, hiába próbálják a görög Christos-ból levezetni.
Nyilvánvalóan nem véletlenül állítják, hogy a magyar mindennek a MAGja, ahogyan Boldogasszony kultuszát is tőlünk ismerte meg Európa.
Hogy a főnix ciklikusságban az ötödik (pentagram) Király a visszatérő Jézus Urunk lesz e, az a világ eseményeit figyelve hamarosan kiderül.
https://www.restauratorkamara.hu/uploadimages/692/Kopenyes_internet.jpg
https://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/magneses_mezo_szuzanya000.jpg?82233035
A sopronbánfalvi pálos kolostort, ahonnan a ferencesek Nagyboldogasszony templomból való elűzéséhez hasonlóan a pálosokat is elüldözték, a londoni City Bank volt alelnöke vásárolta meg és alakította át meditációs központtá és szállodává, a karmeliták (RÓMAI katolikusok) megkeresése után, melyből amolyan pénzért megvásárolható tudásközpontot alakítottak ki.
Nyilvánvalóan aki oda bemegy pénzért tudást venni, az nem ismeri a lemondást, melyet a pálosok is megvalósítottak.
Nyilvánvalóan nem véletlen az időpont választása sem.
A bankárok központja London City, a jeruzsálemi (ősi magyar Szent Sólyom) Templom-hegytől 1948 tengeri mérföldre van. 1948-ban alapítják meg cionista (pesti születésű Herzl Tivadar) álom folyamán Izraelt és ebben az évben fél évvel rá született Károly walesi herceg. Wales zászlajában pedig egy vörös sárkány szerepel, mellyel kapcsolatban 2007-ben George Hargreaves, a Walesi Keresztény Párt alapítója azért harcolt, hogy változtassák meg, cseréljék ki a Szent Dávid-zászlóra, mondván, a sárkány az ördög jelképe.
https://www.wnd.com/images/londontemple.jpg
CION egyébként SION, idén pedig jön az ISON, amely éppen a magyar államalapítás ünnepnapján, augusztus 20-án éri el marsközeli helyzetét, az Ikrektől a Skorpióig tartó, aztán a Herkules és Sárkány csillagkép felé vivő útján.
https://hatodiknapon.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/4/240913/kepfeltoltes/ison_palya_-_eszaki_korona_-_sarkany.jpg?33483520

 

https://hatodiknapon.hupont.hu/106/imara-maria-orszaga

 

Téma: Hatodik napon - IMÁRA MÁRIA ORSZÁGA

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása