Hungarian Real News - Kérdések és válaszok...

2013.06.07 11:45

 

Kapcsolódó linkek..
https://embers-eg.webnode.hu/news/hungarian-real-news-az-ido-telik-a-becsulet-fogy-/


 

 Kérdések és válaszok...
 

Sokan nem értik, hogy miért van szükség a génmanipulált vetőmagokra, amikor köztudottan mérgezők. Megint csak elgondolkodtató, hogy miért olyan kíváncsi a cionista vezetés, hogy drónokkal figyeltetne meg mindenkit, minden beszélgetést, elektronikus kommunikációt lehallgatva, és miért kell az Obamacare törvény folytatásaként 140 ezerféle kóddal beazonosítani az állampolgárok betegségeit? Miért kell az állampolgárokat a terrorizmusra hivatkozva terrorizálni, miközben a legaktívabb terrortevékenységet az államok vezetései folytatják, és miért lehet mesterséges járványokra hivatkozva akár katonai irányítást is elrendelni. Az is megkérdőjelezhető, hogy miért kell 70 millió főleg muszlim bevándorlóval "frissíteni" Európa "vérkeringését, amikor a legtöbbjük szülőföldjén a befogadók gyilkolják honfitársaikat, de az is egy jó kérdés, hogy mi alapján mernek az állampolgár akaratával szembeszegülni egyes demokratikusnak csúfolt európai országokban, vagy az USA-ban? A logikus és ésszerű, az állampolgárok érdekeit szolgáló kérdésekre miért nincsenek elfogadható válaszok a hatalmat bitorlók részéről, csak hazugságok és mellébeszélés?


"Nagy az Isten állatkertje, de alacsony a kerítés"! Szinte művészien boncolgatják a semmit, részletkérdésekre adott hazugságokkal takargatva a valóságot, szektaként, illuminátusokként, "befektetőkként" emlegetve a tolvajokat, rablókat, rablógyilkosokat, ami egy kis részükre igaz is, de korábban ezt mégis úgy hívták, hogy bűnszervezet, vagy rablóbanda, nem CFR, amerikai kormány, esetleg ENSZ, de felsorolhatnánk mellette a többi hasonszőrű szerveződést is, beleértve a világ politikusainak zöme-javát. Mára az "antiszemitizmus elleni harcnak" cionizmus, vagy Egyesült Nemzetek Szervezetek a neve, pedig egyesülésről eddig csak a népek kifosztásában, kirablásában értettek egyet. A ENSZ irányítás abból áll, hogy mindenki irtandó tetű, aki nem kedvez a nem is zsidó "zsidóknak", vagy a pénzkartellek fosztogatóinak, ami egy és ugyanaz. Az "objektivizmushoz" hozzátartozik, hogy nevén nevezzük a "gyereket", és újraértelmezzük Henry Kissinger kijelentését, miszerint "Ön és családja haszontalan zabálók". Mára ez a mondat azt jelenti az olvasatukban, hogy "addig még élhettek amíg ki nem irtjátok egymást a parancsunkra, mert ha lenne eszetek, mi már nem élnénk".

A más és más nevű, de egy célú ún "világmegváltó csoportosulásoknak", a neokónoknak, cionistáknak de jobb ha azt mondjuk, élősködőknek, sok esetben még vallási alapokat is felhasználóknak, vagy a zászlóikra célkitűzésként ezt aggatók, semmi egyebet nem tesznek, csak meglovagolnak létező emberi érzéseket, de kihasználnak minden lehetőséget a tömegek átverésére, kifosztására és elpusztítására. Pontosabb a fogalmazás, ha azt mondjuk, felhasználják az emberi hülyeséget, vallási -és önkéntesen vállalat butaság fanatizmusát, a jóhiszeműséget, és az önérzet egy fura megnyilvánulását, amikor csak a megcélzottak nem gondolják magukról, hogy ütődöttek, kihasználtak, megvezetettek, irányíthatók és irányítottak.

Nem akarom bántani a vallási közösségeket, de amikor a "Hungarianrealnews" oldal első cikke elkészült, már akkor is arról írtam, hogy az elkövetkezendőnek szánt "Armageddont" indoklás szinten arra a vallásháborúra építik, amit anno megírtak a zsidók Rómában 200-225 között az "Ótestamentumban", és ugyanezen "jóstehetségek" 350-375 között szintén Rómában a "Fenevad" lovagolta "Sárga lóként" (Tájékoztató... ) az Újtestamentumban, bár a "testamentum" végrendelet" jelent latinul ami messze áll a "szövetségtől".
Európa nagy része, de az USA lakossága is megvan győződve arról, hogy hogy az a néhány százezres zsidó közösség, ami 1948-ig Irakban, Palesztinában és Iránban élt, szóródott szét a világon, lett kiirtva, mára már "20 milliós nagyságrenddel", és a kazár, fajilag soha nem volt zsidók is hozzájuk tartoznak, mint "vérrokonok" ami sokszorosan bebizonyítottan nem igaz.

A Buddhizmus és hindi vallás természetesen nem sorolható a judeokereszténységhez hasonló vallások körébe, ahogy az őskereszténység sem, mert a felsoroltak azonos alapokkal rendelkeznek, de egy világháború kirobbantásához "szemita" vallások fanatizmusa szükséges, mert csak ezek engednek meg fékeveszett tömegmészárlásokat. A judeokereszténység álvallásának létrejötte egy merénylet az emberiség ellen, bár "megálmodói" is áldozatul esnek néhány ezer éves tervüknek.


A "kivitelezés" elsősorban az elkazár-zsidósodott egykori fajzsidó szervezetekre hárult, és hárul olyan megosztó feladatként, ami egyben garantálja a fajzsidók teljes kiirtását, de biztosítja a túléléshez szükséges élősködési lehetőséget is a kaméleonhoz hasonló, "színváltó" kazár-zsidóság részére a "felhúzott bőr" tulajdonosainak rovására. Megemlíthető, csak emlékeztetőként és röviden, hogy a legbuzgóbb civil cionista terrorista szervezet a Zsidó Védelmi Liga volt. Az aktivisták részt vettek számos bűncselekményben, és az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Irodája már többször beidézte, mint egy bűnöző terrorista csoportot, pedig a Zsidó Védelmi Ligát 1968-ban alapította Rabbi Meir Kahane. Martin David Kahane 1932-ben Brooklynban, New Yorkban született. Ő elsőszülött fia volt egy ortodox rabbinak, aki aktívan részt vett a "revizionista" mozgalom cionista keményvonalas Ze'ev Jabotinsky-féle vonalában.

A két Jabotinsky buzgó követőkként hírnévre tettek szert, mint a cionista terror csoportok vezetői, és később, amikor Izrael miniszterelnöke Menachem Begin lett, egyszerre vezette az Irgun csoportot Jichak Samirral, aki a Lehi csoportot (Stern-bandát) is vezette. Shamir döntő szerepet játszott a Lehi gyilkosságban, 1944 novemberében a brit közel-keleti megbízottja Lord Moyne, és gróf Folke Bernadotte, svéd ENSZ béke közvetítő 1948. szeptemberi meggyilkolásában. A csoportot egy ideig az 1960-as években, Kahane vezette kettős életet élve. Michael King néven élt és "dolgozott". Kahane és az új szervezet megkapta a fontos, és valószínűleg döntő támogatást két erős szövetségesétől, az izraeli jobboldali Herut politikai párttól, és a New York-i maffiától. Kahane-t meggyilkolták 1990. november 5-én egy manhattani szállodában New York City-ben, de Kahane rabbi elvei fennmaradtak, miszerint "minden nem-zsidó egy potenciális náci gyilkos", vagy ahogy egy tanulmányában 1982-ben megjelent, Kahane kihangsúlyozta a könyörtelen választás lehetőségét, "vagy mi, vagy ők, a természet harca a zsidók és az ellenség között".

Azóta bizonyos részben csak a nevek változtak, a célok nem. Oldalak ezreit lehetne megtölteni a felsorolásukkal, mint ahogy ez meg is történt a legtöbb esetben, és a bűnlajstrom egyre csak növekszik, miközben következetesen, makacs elszántsággal, és hihetetlen gonoszsággal hajtják végre emberiségellenes bűncselekményeiket. Az előbbiekben leírt szemelvény a zsidó-maffiákról azért került megemlítésre, mert mára ez a maffia behálózta világot, és a legtöbb helyen átvették a hatalmat a politikai életben is, nem csak a gazdasági és pénzügyi vonatkozásokban. A kormányokban zsidók gondoskodnak az érdekeiknek megfelelő döntésekről, a lakosság kifosztásáról, ellehetetlenítéséről és fokozatos kiirtásáról. A cél jelenleg, hogy kihasználva a Közel-Kelet és Afrika megosztottságát, megszerezzék és kiirtsák a Harmadik Világot, majd fokozatosan, időnként szövetségesnek felhasználva az útjukba eső népeket, megtámadva a Távol-Keletet, elzárják a térséget a veszélytelenebb, fosszilis energiahordozóktól. Az atomenergia hagyományos felhasználása atomreaktorokkal, ahogy a Japán példa is mutatja, nemzetbiztonsági kockázatot jelent, bár HAARP-bázisokkal az oroszok, kínaiak, és a japánok is rendelkeznek. Az ilyen bázisok is sérülékenyek egy esetleges rakétacsapással szemben, de az már a nyílt háború része lesz, és nem fogja befolyásolni a háború végkimenetelét, mert meg is kellene tudni védeni ezeket.

Kína és India energia -és piac-addikciója, idesorolva Japánt és Dél-Koreát is a térség többi országával, társadalmi függőségeket, feszültségkeltési lehetőségeket teremt. A távol-keleti országok nem véletlenül, hanem a nyugati piacok szinte korlátlan megnyitása miatt népesedtek túl félelmetes ütemben. Ez szándékosan okozott és hatalmas élelmezési feladatokat ró mezőgazdaságukra és a stratégiai lehetőségeikre miközben Kína későn, India szintén későn és korlátozott anyagi lehetőségekkel kezdte el a fegyverkezést. Elsődleges csúcstechnológiával csak az oroszok rendelkeznek a régióban és Oroszország legyőzése tehetné lehetővé a valódi NWO-s zsidó-világkormány létrejöttét, de ehhez is katonák kellenek, biológiai -és vegyi tömegpusztító fegyverek, valamint a hátország homogén támogatásának biztosítása.


A világ lakosságának 500 millióra csökkentési terve logikusan következik az utolsónak említett homogén hátországi támogatás kialakítási kényszeréből, mivel hozzávetőleg 20 millió tömeggyilkos cionista ideológiát hirdető még ekkora létszámot sem tudna tartósan elnyomni. Még a "tervezett maradék" is bőven elég lenne egy nem faji, hanem pusztán "zsidó vallási holokauszt" totális és végleges lebonyolításához, de idáig sem fognak eljutni, mert genetikai vizsgálatokkal véglegesen kiszűrhetők a népességből. Az anyagi, technikai és katonai bázist jelenleg az USA képezi, és a magát végveszélyben érző amerikai már most kormányától retteg és készülődik ellene. A polgárok elleni háborút a katonai csapatok közötti belháború fogja felváltani, ami még a világháború kirobbantása előtt a rendszer összeomlásához vezet. Az Európai Uniót meg eddig sem tartotta össze semmi, csak az USA-NATO háttértámogatás, és a korrupt, csaló kormányok áldemokratikus cionista diktatúrája. A megszálló-rendfenntartó kontingensek közül a legnagyobbak fogják a kisebbeket arra kényszeríteni, hogy saját hazájukban teremtsenek végre emberi rendet...

/Tulok/

https://hungarianrealnews.com/news.php?readmore=355Kapcsolódó linkek..
https://embers-eg.webnode.hu/news/hungarian-real-news-az-ido-telik-a-becsulet-fogy-/


 

 Kérdések és válaszok...
 


Sokan nem értik, hogy miért van szükség a génmanipulált vetőmagokra, amikor köztudottan mérgezők. Megint csak elgondolkodtató, hogy miért olyan kíváncsi a cionista vezetés, hogy drónokkal figyeltetne meg mindenkit, minden beszélgetést, elektronikus kommunikációt lehallgatva, és miért kell az Obamacare törvény folytatásaként 140 ezerféle kóddal beazonosítani az állampolgárok betegségeit? Miért kell az állampolgárokat a terrorizmusra hivatkozva terrorizálni, miközben a legaktívabb terrortevékenységet az államok vezetései folytatják, és miért lehet mesterséges járványokra hivatkozva akár katonai irányítást is elrendelni. Az is megkérdőjelezhető, hogy miért kell 70 millió főleg muszlim bevándorlóval "frissíteni" Európa "vérkeringését, amikor a legtöbbjük szülőföldjén a befogadók gyilkolják honfitársaikat, de az is egy jó kérdés, hogy mi alapján mernek az állampolgár akaratával szembeszegülni egyes demokratikusnak csúfolt európai országokban, vagy az USA-ban? A logikus és ésszerű, az állampolgárok érdekeit szolgáló kérdésekre miért nincsenek elfogadható válaszok a hatalmat bitorlók részéről, csak hazugságok és mellébeszélés?


"Nagy az Isten állatkertje, de alacsony a kerítés"! Szinte művészien boncolgatják a semmit, részletkérdésekre adott hazugságokkal takargatva a valóságot, szektaként, illuminátusokként, "befektetőkként" emlegetve a tolvajokat, rablókat, rablógyilkosokat, ami egy kis részükre igaz is, de korábban ezt mégis úgy hívták, hogy bűnszervezet, vagy rablóbanda, nem CFR, amerikai kormány, esetleg ENSZ, de felsorolhatnánk mellette a többi hasonszőrű szerveződést is, beleértve a világ politikusainak zöme-javát. Mára az "antiszemitizmus elleni harcnak" cionizmus, vagy Egyesült Nemzetek Szervezetek a neve, pedig egyesülésről eddig csak a népek kifosztásában, kirablásában értettek egyet. A ENSZ irányítás abból áll, hogy mindenki irtandó tetű, aki nem kedvez a nem is zsidó "zsidóknak", vagy a pénzkartellek fosztogatóinak, ami egy és ugyanaz. Az "objektivizmushoz" hozzátartozik, hogy nevén nevezzük a "gyereket", és újraértelmezzük Henry Kissinger kijelentését, miszerint "Ön és családja haszontalan zabálók". Mára ez a mondat azt jelenti az olvasatukban, hogy "addig még élhettek amíg ki nem irtjátok egymást a parancsunkra, mert ha lenne eszetek, mi már nem élnénk".

A más és más nevű, de egy célú ún "világmegváltó csoportosulásoknak", a neokónoknak, cionistáknak de jobb ha azt mondjuk, élősködőknek, sok esetben még vallási alapokat is felhasználóknak, vagy a zászlóikra célkitűzésként ezt aggatók, semmi egyebet nem tesznek, csak meglovagolnak létező emberi érzéseket, de kihasználnak minden lehetőséget a tömegek átverésére, kifosztására és elpusztítására. Pontosabb a fogalmazás, ha azt mondjuk, felhasználják az emberi hülyeséget, vallási -és önkéntesen vállalat butaság fanatizmusát, a jóhiszeműséget, és az önérzet egy fura megnyilvánulását, amikor csak a megcélzottak nem gondolják magukról, hogy ütődöttek, kihasználtak, megvezetettek, irányíthatók és irányítottak.

Nem akarom bántani a vallási közösségeket, de amikor a "Hungarianrealnews" oldal első cikke elkészült, már akkor is arról írtam, hogy az elkövetkezendőnek szánt "Armageddont" indoklás szinten arra a vallásháborúra építik, amit anno megírtak a zsidók Rómában 200-225 között az "Ótestamentumban", és ugyanezen "jóstehetségek" 350-375 között szintén Rómában a "Fenevad" lovagolta "Sárga lóként" (Tájékoztató... ) az Újtestamentumban, bár a "testamentum" végrendelet" jelent latinul ami messze áll a "szövetségtől".
Európa nagy része, de az USA lakossága is megvan győződve arról, hogy hogy az a néhány százezres zsidó közösség, ami 1948-ig Irakban, Palesztinában és Iránban élt, szóródott szét a világon, lett kiirtva, mára már "20 milliós nagyságrenddel", és a kazár, fajilag soha nem volt zsidók is hozzájuk tartoznak, mint "vérrokonok" ami sokszorosan bebizonyítottan nem igaz.

A Buddhizmus és hindi vallás természetesen nem sorolható a judeokereszténységhez hasonló vallások körébe, ahogy az őskereszténység sem, mert a felsoroltak azonos alapokkal rendelkeznek, de egy világháború kirobbantásához "szemita" vallások fanatizmusa szükséges, mert csak ezek engednek meg fékeveszett tömegmészárlásokat. A judeokereszténység álvallásának létrejötte egy merénylet az emberiség ellen, bár "megálmodói" is áldozatul esnek néhány ezer éves tervüknek.


A "kivitelezés" elsősorban az elkazár-zsidósodott egykori fajzsidó szervezetekre hárult, és hárul olyan megosztó feladatként, ami egyben garantálja a fajzsidók teljes kiirtását, de biztosítja a túléléshez szükséges élősködési lehetőséget is a kaméleonhoz hasonló, "színváltó" kazár-zsidóság részére a "felhúzott bőr" tulajdonosainak rovására. Megemlíthető, csak emlékeztetőként és röviden, hogy a legbuzgóbb civil cionista terrorista szervezet a Zsidó Védelmi Liga volt. Az aktivisták részt vettek számos bűncselekményben, és az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Irodája már többször beidézte, mint egy bűnöző terrorista csoportot, pedig a Zsidó Védelmi Ligát 1968-ban alapította Rabbi Meir Kahane. Martin David Kahane 1932-ben Brooklynban, New Yorkban született. Ő elsőszülött fia volt egy ortodox rabbinak, aki aktívan részt vett a "revizionista" mozgalom cionista keményvonalas Ze'ev Jabotinsky-féle vonalában.

A két Jabotinsky buzgó követőkként hírnévre tettek szert, mint a cionista terror csoportok vezetői, és később, amikor Izrael miniszterelnöke Menachem Begin lett, egyszerre vezette az Irgun csoportot Jichak Samirral, aki a Lehi csoportot (Stern-bandát) is vezette. Shamir döntő szerepet játszott a Lehi gyilkosságban, 1944 novemberében a brit közel-keleti megbízottja Lord Moyne, és gróf Folke Bernadotte, svéd ENSZ béke közvetítő 1948. szeptemberi meggyilkolásában. A csoportot egy ideig az 1960-as években, Kahane vezette kettős életet élve. Michael King néven élt és "dolgozott". Kahane és az új szervezet megkapta a fontos, és valószínűleg döntő támogatást két erős szövetségesétől, az izraeli jobboldali Herut politikai párttól, és a New York-i maffiától. Kahane-t meggyilkolták 1990. november 5-én egy manhattani szállodában New York City-ben, de Kahane rabbi elvei fennmaradtak, miszerint "minden nem-zsidó egy potenciális náci gyilkos", vagy ahogy egy tanulmányában 1982-ben megjelent, Kahane kihangsúlyozta a könyörtelen választás lehetőségét, "vagy mi, vagy ők, a természet harca a zsidók és az ellenség között".

Azóta bizonyos részben csak a nevek változtak, a célok nem. Oldalak ezreit lehetne megtölteni a felsorolásukkal, mint ahogy ez meg is történt a legtöbb esetben, és a bűnlajstrom egyre csak növekszik, miközben következetesen, makacs elszántsággal, és hihetetlen gonoszsággal hajtják végre emberiségellenes bűncselekményeiket. Az előbbiekben leírt szemelvény a zsidó-maffiákról azért került megemlítésre, mert mára ez a maffia behálózta világot, és a legtöbb helyen átvették a hatalmat a politikai életben is, nem csak a gazdasági és pénzügyi vonatkozásokban. A kormányokban zsidók gondoskodnak az érdekeiknek megfelelő döntésekről, a lakosság kifosztásáról, ellehetetlenítéséről és fokozatos kiirtásáról. A cél jelenleg, hogy kihasználva a Közel-Kelet és Afrika megosztottságát, megszerezzék és kiirtsák a Harmadik Világot, majd fokozatosan, időnként szövetségesnek felhasználva az útjukba eső népeket, megtámadva a Távol-Keletet, elzárják a térséget a veszélytelenebb, fosszilis energiahordozóktól. Az atomenergia hagyományos felhasználása atomreaktorokkal, ahogy a Japán példa is mutatja, nemzetbiztonsági kockázatot jelent, bár HAARP-bázisokkal az oroszok, kínaiak, és a japánok is rendelkeznek. Az ilyen bázisok is sérülékenyek egy esetleges rakétacsapással szemben, de az már a nyílt háború része lesz, és nem fogja befolyásolni a háború végkimenetelét, mert meg is kellene tudni védeni ezeket.

Kína és India energia -és piac-addikciója, idesorolva Japánt és Dél-Koreát is a térség többi országával, társadalmi függőségeket, feszültségkeltési lehetőségeket teremt. A távol-keleti országok nem véletlenül, hanem a nyugati piacok szinte korlátlan megnyitása miatt népesedtek túl félelmetes ütemben. Ez szándékosan okozott és hatalmas élelmezési feladatokat ró mezőgazdaságukra és a stratégiai lehetőségeikre miközben Kína későn, India szintén későn és korlátozott anyagi lehetőségekkel kezdte el a fegyverkezést. Elsődleges csúcstechnológiával csak az oroszok rendelkeznek a régióban és Oroszország legyőzése tehetné lehetővé a valódi NWO-s zsidó-világkormány létrejöttét, de ehhez is katonák kellenek, biológiai -és vegyi tömegpusztító fegyverek, valamint a hátország homogén támogatásának biztosítása.


A világ lakosságának 500 millióra csökkentési terve logikusan következik az utolsónak említett homogén hátországi támogatás kialakítási kényszeréből, mivel hozzávetőleg 20 millió tömeggyilkos cionista ideológiát hirdető még ekkora létszámot sem tudna tartósan elnyomni. Még a "tervezett maradék" is bőven elég lenne egy nem faji, hanem pusztán "zsidó vallási holokauszt" totális és végleges lebonyolításához, de idáig sem fognak eljutni, mert genetikai vizsgálatokkal véglegesen kiszűrhetők a népességből. Az anyagi, technikai és katonai bázist jelenleg az USA képezi, és a magát végveszélyben érző amerikai már most kormányától retteg és készülődik ellene. A polgárok elleni háborút a katonai csapatok közötti belháború fogja felváltani, ami még a világháború kirobbantása előtt a rendszer összeomlásához vezet. Az Európai Uniót meg eddig sem tartotta össze semmi, csak az USA-NATO háttértámogatás, és a korrupt, csaló kormányok áldemokratikus cionista diktatúrája. A megszálló-rendfenntartó kontingensek közül a legnagyobbak fogják a kisebbeket arra kényszeríteni, hogy saját hazájukban teremtsenek végre emberi rendet...

/Tulok/

 

https://hungarianrealnews.com/news.php?readmore=355