Június - Szent Iván hava

2016.06.02 11:06


Előzmény..

Május - Pünkösd hava Tavaszutó - Ígéret hava

 

Kapcsolódó link..

Ember's-Ég - Az Ikrek Egyéniség Varázsa

Molnár V. József : Az ember életköre


Június - Szent Iván hava
Nyárelő - Napisten hava - Gödölyetor (Eper) hava


                                         
 

  A június hónap nevének származtatásánál már maguk a rómaiak is zavarban voltak. Egyesek a régi római "Junius"-nemzetség nevéből eredeztették, amelynek leghíresebb tagjai: L. Junius Brutus, a római királyság intézményének megszüntetője, továbbá a két fivér - M. Junius Brutus és D. Junius Brutus - voltak, tudvalevőleg Julius Caesar gyilkosai. Miután ez a Marcus Junius Brutus a naptárt reformáló Caesarnak természetes fia volt, lehetségesnek kell tartanunk, hogy az új kalendáriumban róla nevezték el a június hónapot. Amikor azonban ez a Brutus a saját természetes atyját politikai okból meggyilkolta, akkor őt már nem tartották arra méltónak, hogy az egyik hónap az ő nevét viselje, s ettől fogva - főként Ovidiusnak, a költőnek befolyása alatt - Juno istennőről származtatták a hónap nevét. Ovidius kimondottan "mensis Junonius"-nak, Juno istennő havának mondja.

A névnek ez az átmagyarázása annál könnyebben ment, mivelhogy Juno istennő is beletartozott Mars, Venus és Juppiter famíliájába (akiről a márciust, az áprilist és az eredeti május hónapot elnevezték), hiszen Juno istenasszony Juppiter nővére és felesége volt (a római istenek ebben a tekintetben nem nagyon voltak válogatósak), a házasságnak és a születéseknek védőistennője, azonkívül pedig a csillagos égboltnak is királynője.
Juno a házasság által megszentelt szerelem pártfogója s a családi áldás istenasszonya. Ő védi az asszonyokat, kiket egészséggel és szépséggel ruház föl. A művészetben úgy ábrázolják, mint a házasság harmóniájában kifejlett női szépséget. Kedvenc madara a páva.

 

Népi megfigyelések:

- ha Medárd napján esik, akkor negyven napig esik
- a júniusi eső koldusbotot nyomhat a gazda kezébe
- ha a kakukk Szent Iván napja előtt megszólal, úgy olcsó lesz a gabona, ha utána, úgy drága
- ha Szent Iván napján eső esik, úgy mind mogyoró, mind pedig dió kevés lészen, így tehát dió helyett sültalmát ehetünk

 

Jeles napok júniusban:

Úrnapja (június 02.)
Jézus Szent szíve (június 07.)
Medárd napja (június 08.)
Szent Vitus (június 15.)
Alajos és Szent Iván (június 21.)
Péter-Pál napja (június 29.)

 

Rudan Mária: Rák zodiákusEz az egyik legzivatarosabb hónapunk. Június 21-e a nyári napforduló dátuma, a csillagászati nyár kezdete. Az év leghosszabb napja ez, amikor a nappal 15 óra 58 percig tart. Sajnos, e naptól kezdve már három perccel újra rövidülnek a nappalok, ám a nyarat élvezők ezt még nemigen veszik észre. Az optikai csalódáshoz hozzájárul a nyári időszámítás is, amely késő estig nyújtja a nappalt. A meteorológusok Nyárelő-ként tartják számon, a régi Székely-Magyar naptár szerint Napisten havának nevezik, eleink (az Avisura szerint) a Gödölyetor (Eper) hava elnevezést használták júniusra, a hónap régi magyar (katolikus) neve pedig Szent I(st)ván hava. A Nap a Rák jegyébe lép.

Népi mondóka
Ha száraz a nyár eleje
Szent Víd
Bő esőt hoz, szavamra, ezt
Elhidd!
Margit-napi esőcseppek
Tizennégy napig peregnek.
János-napi zivatar
Negyven napig elvakar.

 

Mit jövendöl a 100 éves naptár?
Szép idő lesz, ha Szent János bogara igen fénylik, ha az égen sok bárányfelhő létez, ha a dongók este sűrűen repülnek.
Rossz idő vagy eső szokott lenni, ha sok béka jő elő, ha a macskák nyalják, tisztítják magukat, ha a tyúkok a porban fürdenek, ha a kutyák füvet rágnak, ha a vakondok magasra túrnak.

 

WEÖRES SÁNDOR: HAT VERS
SZENT IVÁN HAVA

Lassú tűzzel guruló Nap,
gabonával vemhes hónap
templomában áldozópap!
Mit tudsz a tűnő örömről,

ami a rügyön dörömböl,
hőt-hűst váltó légbe bömböl?

Vasárnap van: ládd, a réten
lányok kergülnek középen,
mint a hattyúk, habfehéren.

Melleikben lángok laknak.
Hogy mit kapnak, hogy mit adnak,
meg se kérdik. Így mulatnak.

Áldd meg őket, bizsergető
arany-korbács, nedv-kergető
legmagasabb égi tető!

Csókold hajról-hajra őket
s a lócán a vén ülőket
és a tarka temetőket.

Pondró ébred zöld ereken,
görnyedt ember bottal megyen,
csontváz kattog fönn a hegyen.

Lompos farkú szél csatangol,
por-gubát varr, ágat hangol.
Tej csordul a nagyharangból.

Örök éjű forró csónak,
élettelen! maradj jónak,
kötözőnek, oldozónak.

 

június 8. Medárd napja

Elsősorban az időjóslásról nevezetes. Ezen a napon erős lehűlés várható. A közhiedelmek szerint, ha ezen a napon esik az eső, akkor 40 napig esni fog – ha süt a nap, akkor 40 napig szárazság lesz.

A 40 napig tartó özönvíz a bukovinai magyarok szerint szintén ezen a napon kezdődött.

Megfigyelések szerint, ha Medárd napján süt a nap, akkor édes lesz a bor.

június 10. Margit napja

Margit napján nem szabad kinyitni az ablakot, mert akkor abban az évben sok lesz a légy.

Ez az időszak a len, a retek, a káposzta vetésének ideje.

Általában esős napként tartották számon.

június 1. Páduai Szent Antal napja

Páduai Szent Antal ferences rendi szerzetes, a szembetegek, a gyulladásban szenvedők oltalmazója. Baranyában e napon gyújtják ősi módon a gyógyító erejű „Szent Antal tüzét”.

A magyarországi templomok szinte elmaradhatatlan szobra, mely előtt általában pénzgyűjtő persely áll. Az adományokból a szegényeket támogatták.

E naphoz kapcsolódik még a „Szent Antal tüze”, vagyis az orbánc gyógyítása ráolvasással.

Szent Antal napja dologtiltó napnak számított.

június 15. Vida napja

Vida napja a nyarat jelenti. A szántóföldi növények befejezik növekedésüket és az érés időszaka következik. A rákok és a halak már teljesen kifejlődnek ekkorra.

június 24. Szent Iván napja

Virágos Szent János vagy Szent Iván a nyári napforduló ünnepe. Az év legrövidebb éjszakáját Európa nagy részén ősi rítusokkal ünneplik. Nálunk a fiatalok tűzugrása és szentiváni énekei méltók említésre.

 

„Hosszú, mint a szentiváni ének”

 

A szentiván-napi szokások a keresztény motívumok mellett még ma is őriznek ősibb, pogány hagyományokat. Ezek legnagyobb részt a tűz tisztító, gyógyító és termékenyítő hatásába vetett hitben gyökereznek.

Szokás volt e napon a tűzvész ellen mezei virágokból, füvekből koszorút kötni és a ház elejére akasztani

Sok helyen a tűzbe – gonosz űzés céljából – gyógyfüveket, gyümölcsöt, egyebet dobnak. A gyerekek szentiváni almát szórtak, hogy betegek ne legyenek; Baranyában a sült almákból néhányat a temetőben, a sírhantokra tettek.

Számtalan hiedelem, babonás szokás fűződik e naphoz. A tűzgyújtáshoz a gyerekek üszögöket vittek és felszúrták a káposztáskertben, hogy a hernyó a káposztát meg ne egye, vagy a vetések közé, hogy a gabona meg ne üszögesedjék.

Szent Ivánkor már megszakad a búza töve, nemsokára aratás kezdődhet. Az őszi répa és a retek vetőnapjaként is említik.

A szentiváni tűzgyújtásra vonatkozó első hiteles említések a XV-XVI. századból származnak. A magyarok a tűzgyújtást szentiváni tűznek nevezik, míg az ünnepet magát inkább Szent János ünnepének hívják.

június 29. Péter-Pál napja

Az aratás kezdőnapja.

A halászok is e napon ünneplik védőszentjüket, Szent Pétert. A nap előestéjén rúdra kötözött ponttyal végigjárták a falut a halászok. Másnap a vízparton halpaprikás és túrós csusza evéssel folytatódott az ünneplés.

Ezen a napon van legjobb íze az epernek, ezért ekkor tartják az eperszüretet is.

Szent Péter a szegedi lakatos cég védőszentje is volt, kezében kulccsal is szokták ábrázolni.

 

https://www.palfalva.hu/kalendarium.htm#m%C3%A1j

https://www.szoboszlokepeskonyve.hu/honapok/5.php

https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ter_apostol

 


Téma: Június - Szent Iván hava

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása