Magyarország horoszkópja 2012-re

2012.06.11 08:58

 

"... Szent Koronánk óvd, vigyázd hazánk!
Hajnal Csillag , szép jövendőnk, ragyogj fel reánk!..."

Úgy legyen!

A magyar nép feltámadásához a szakrális királyság az egyetlen út!

Most egy személyes bevezetővel szeretném kivételesen kezdeni. Sokat gondolkoztam rajta az elmúlt napokban vajon megírjam –e ezt az írást? Vajon miért pont nekem kéne megtennem? Vajon van –e "jogosítványom" hozzá? Szeretném, ha az alábbi sorokat most mindenki egy csepp kételkedéssel olvasná. Ne fogadjátok el feltételek nélkül, amit most leírok! Mert tévedhetek. Mindenki a szívére hallgatva döntsön.

Az asztrológiának van egy olyan területe, melyet úgy hívunk "mundán horoszkóp". Ez egy ország ún. "születési képletét" vizsgálja. Valamiért én eddig a Magyar Köztársaság születési képletével, s ennek asztrológiai tranzit mozgásaival nem foglalkoztam. De az elmúlt hetekben olyan sokszor jött szembe velem ez a téma, hogy az Égiek szinte már belenyomták az orromat, hogy nézzek rá a Magyar Köztársaság képletére. Így született meg végül ez az írás.

Hogy rögtön a dolgok közepébe vágjak, az ország képlete a jelenlegi bolygómozgások alapján radikális fordulatot sejtet. Kikerülhetetlen, kényszerítő, plútói fordulatot, mely sok munkával és kemény küzdelmekkel járhat, de végeredményben a teljes és gyökeres újjászületés lehetőségét és egy elképesztően nagy minőségi emelkedést rejt magában.
Már jó ideje sok szó esik egy nagyon fajsúlyos energiáról, a Plútó – Uránusz racionalizáló fényszögéről (kvadrát), mely még évekig hatni fog az Égen. Ez a mélyreható változásokat hozó fényszög úgy tűnik Magyarország életére is rendkívül jelentős (sorsfordító) hatással lesz!

Korábbi előadásaimon (s főleg a húsvéti dobogókőin) már elmondtam, mit is jelenthet általánosságban ez a fényszög. Hiszen már önmagában - "csupaszon" – is azt üzeni, a magyar nemzet életében radikális sorsfordulatot hozhat, mely a nemzet, a magyarság teljes feltámadásához vezet. Miért mondom mindezt? A Plútó a Nyilas csillagképében jár a Déli Korona csillagai felett. A Nyilas köztudomásúlag a magyarság csillagképe. A Déli Korona félkörív alakú csillagai pedig a Magyar Szent Korona Égre írt üzenetét jelentik. Az Uránusz (mely a Plútóval kvadrátban van) az Eridánusz csillagkép végénél, méghozzá a Főnix csillagkép felett jár. A Főnix pedig a feltámadás madara! (Jelzem, nem "újjászületést" hoz a Főnix! Feltámadást! A kettő ugyanis nem ugyanaz.) Az Eridánusz egy olyan Égi Út, mely a beavatás útja, mely súlyos próbatételeken át vezet el végül a főnix –i feltámadáshoz, s melyet Krisztusi Útnak is nevezhetünk. Ez a Krisztusi Keresztúttal analóg. Ismert a mondás: "Népek Krisztusa Magyarország".

Mivel az Uránusz már az eridánuszi út végén jár, itt lép kvadrátba a magyarság csillagképében – a Nyilasban – haladó radikális Plútóval, így mindez együtt azt üzeni, a magyarság végigjárta már a próbatételek útját – a Krisztusi Keresztutat -, s most elérkezett az út végére, a Főnix vörösen izzó tollaival övezett teljes feltámadáshoz! Radikális újjászületéshez. Hogy "hamvaiból" keljen új életre.

Mindemellett a Magyar Köztársaság szorosan vett képlete (a "mundán horoszkóp") a következő Égi képet mutatja. A fent említett Plútó a Nyilas csillagképében, a Déli Korona csillagai felett 2012. januárjában (körülbelül a közepe fele) eléri az ország egyik legsarkalatosabb pontját, az ún. ASC-ét. Ez az a pont az asztrológiában, amely egyéni szinten az egész személyiséget mutatja, egy ország képletében pedig az egész (!) országot jelöli. Az "egész" szóra külön felhívnám a figyelmet! Ugyanis a Plútó-ASC együttállás alapján egy nagyon radikális, mélyreható, elsöprő erejű fordulat várható az ország életében, mely annak "egészét", azaz minden lakóját, minden polgárát érinti. Mindenkit! Kortól, nemtől, tisztségektől, rangtól, vallási meggyőződéstől, spirituális avagy racionális beállítottságtól, és vagyoni helyzettől függetlenül.

És ez jó hír. Hiszen a plútói fordulat bár először megrázó élmény lehet – hiszen a Plútó mindent elvesz, ami nem méltó hozzánk, vagy aminek lejárt az ideje – de aztán átfordul pont az ellenkezőjébe, s egy minden korábbinál magasabb szintű új világot építhetünk fel erejéből! Azaz 2012. januárjában lehet, hogy mindent elsöprő erejével odacsap az asztalra, s egy határozott mozdulattal lesöpri azt, aminek a magyarság életében már lejárt az ideje, azt, ami nem Fény. Elviszi a régit, hogy a helyén egy teljesen ÚJAT, egy jobbat, egy fényesebbet alkosson. Ha mindehhez hozzáadom az Uránusz erejét, amely az asztrológiában a teljes megújulás szimbóluma, akkor a helyzet még intenzívebbé válik: magyar országra 2012. év elejétől gyökeres átfordulás és teljes megújulás várhat! Hozzá kell tenni, folyamatról van szó, mely 2012. januárban indul (de már 2011. decemberben éreztetheti hatását), majd a második fordulója 2012. nyár (talán még az elsőnél is erősebb), majd a harmadik "záró akkordja" 2012. novembere lehet.

Itt jegyzem meg, milyen érdekes "véletlen", hogy a maja próféciák által jelzett "dimenzióváltás" elvileg (ha igaz a jóslat) éppen 2012. decemberére esik, mely így szoros összefüggést mutatna a magyarság sorsával, hiszen a magyarság Szent Korona szellemében történő újjászületése és feltámadása pontosan 2012. novemberre fejeződne be, közvetlenül a dimenzióváltás előtt… Szeretném mindehhez hozzátenni, nekem nem feladatom a maja jóslattal és a "dimenzióváltás" lehetséges időpontjával foglalkozni, ezt az erre beavatottak közvetítik. De akár igaz mind a dimenzióváltás ténye, mind annak időpontja, akár nem – a Magyar Köztársaság képletében mutatkozó Égi hatások, s így az egész magyarságot érintő sarkalatos változások mindenképpen a 2012. évhez (s annak fenti három időszakához) köthetőek.

Ha tovább haladunk az Uránusz vonalán az látható, hogy az ország képletében a 2. házban tartózkodik, így lép teremtő (megvalósító!) kapcsolatba a Plútóval. Ez pedig azt mutatja a radikális változás elsősorban az ország anyagi életét, a gazdasági rendszert és az ország stabilitását fogja gyökeresen érinteni, átalakítani. Azaz a januárban induló átalakulási folyamat valószínűleg (de persze nem kizárólagosan) egy teljes gazdasági átrendeződést jelenthet, mely a plútói elvek alapján először elsöprő erővel beborítja a régi elavult gazdasági felépítményt – azaz a jelenlegit -, úgy, hogy a gazdasági és pénzügyi rendszert az országban a földig rombolja - vagy legalábbis alapjaiban megrázza. A gazdasági robbanás ebben az esetben kompromisszumok és átmenet nélkül söpörhet végig az országon. Nem lesz középút. Mivel azonban a Plútó – Uránusz kvadrát legszorosabb hatása 2012. nyara, így nem kizárt, hogy a pénzügyi összeomlás (vagy hívjuk inkább úgy: mélyreható átrendeződés) nem januárban, hanem csak nyáron következik be. (És jelzem újra: nem látni előre, ezek az Égi hatások egészen pontosan az anyag síkján hogyan, milyen formában fognak realizálódni! Ezt jelenleg csak a Teremtő Isten tudja.)

Egy dolgot viszont biztosra vehetünk: ha ez a radikális gazdasági fordulat bekövetkezik, ha a jelenlegi gazdasági modell valóban alapjaiban összeomlik, akkor a helyén egy teljesen új, egy sokkal jobb, egy jóval magasabb színvonalú épül fel! Ugyanis a Plútó mindig, minden esetben, kivétel nélkül így működik. Ezért senki ne ijedjen meg, ne essen pánikba, és ne essen ki a szíve középpontjából, hanem bízzon a plútói fordulat átminősítő, felemelő erejében! Hiszen gondoljunk csak bele: a Plútó mindeközben a Tejúton, az Istenek Útján jár. Így tehát ez a minőség, isteni minőség vár ránk az ország jövőjét, s az ország gazdasági életét illetően is!

Mivel nem vagyok gazdasági szakember így nem tisztem felvázolni az új gazdasági rendszer lehetséges működését és körvonalait. De feladatom felvázolni azt, hogy a csillagok üzenete alapján egy minden korábbitól eltérő, sokkal magasabb minőségű, teljesen új gazdasági rendszer születhet meg az országban 2012-ben. Egy olyan gazdasági rendszer, amely Tejút erőkkel támogatottan, a Fény erejével működik majd. Mi pedig fogadjuk el, ehhez a réginek végérvényesen meg kell halnia.
Mivel az Uránusz által érintett 2. ház az önállóság és biztonság területe is, így az ország szempontjából ez is előtérbe kerül 2012-ben. A radikális, megújító fordulat először megrengetheti az ország stabilitását, biztonságát is. De csak először! Mert aztán másodszor, azaz második lépésként pont ez, tehát az ország – a nemzet – anyagi és fizikai stabilitása és biztonsága fog átfordulni, vagyis maximálisan stabilizálódni. (Ugyanis a Plútó maximalista! Kevesebbel nem éri be.)

Végeredményben (várhatóan 2012. végére) ezáltal köszönthet be a nemzet életében egy olyan Új Minőség, amely maximális anyagi stabilitással és gazdasági biztonsággal jár. Ezáltal válhat hosszú idő után az ország újra gazdaságilag teljesen önállóvá és rendkívül termékennyé.

Minden külső hatástól, idegen szervezettől vagy sötét pénzügyi manipulációtól tökéletesen függetlenné. A 2. ház azt is üzeni: "Állj a saját lábadra!" s azt is: "Biztonságban érezheted magad!" Ezzel a fordulattal a magyarság (főleg anyagilag) a saját lábára állhat, s végre valóban teljes biztonságban érezheti magát saját hazájában.

Mindez nyilván azért fontos, hogy még 2012. decembere előtt bekövetkezzen, hogy mire az év végi energiahullám eléri a Földet addigra a Mag Népe valóban készen álljon ősi sorsfeladatának betöltésére: a Nyilas csillagkép szellemében teljes összefogásban, egységben útjára indítsa a Fényt a Kárpát-medencében.

Mindeközben még egy nagyon érdekes jelenség zajlik az ország képletének vizsgálata alapján. Korábbi írásokban volt róla szó már, hogy a Szaturnusz nagyon jelentős csillagképi változásban lesz novemberben, hiszen eléri a Spica csillagot, amely dimenzió kapu és ezzel majd’ két évre belép az Angyal csillagképébe, mely a magasabb dimenzióba lépés idejét hozza el. A Szaturnusz angyali energiája az ország 9. házában aktiválódik, s így magyar ország sorsát is jelentősen befolyásolja, ugyanis azt üzeni eljött az Ideje, hogy az angyali segítő erők a gyakorlatban is megjelenjenek a magyarság életében. Eljött az Ideje az isteni beavatkozásnak, s egyben az Isteni Törvény megnyilvánulásának. (A Nyilas csillagkép ahol a Plútó jár önmagában is az Isteni Törvény üzenete!) A Szaturnusz azonban kemény mester, sokat ad, de azért mindig kér valamit cserébe. Tehát mindez azt is jelenti, ahhoz, hogy a magyarság magasabb dimenzióba emelje hazáját, ahhoz, hogy a konkrét Égi Segítség (az Isteni Erő Fentről) megérkezzen alázatot kell tanúsítania a nemzetnek. De NEM megalázkodásról van szó, félre értés ne essék! És nem is kell most senkinek haragosan felsóhajtania, hogy "de ez a nemzet már olyan sok megaláztatáson és szenvedésen ment keresztül…"

Elég az önsajnálatból! A szaturnuszi törvény érvényesülése a 9. házban a Spicával karöltve azt jelenti, a Teremtő Isten előtti alázatos főhajtásra van szükség a magyarság részéről! Ezzel nyerünk bebocsájtást egy magasabb minőségű életbe nemzeti szinten. Amit Wass Albert oly sokszor oly szépen leírt most jön el az ideje: a minőségi sorsfordulat kulcsa, ha a magyar emberek végre felveszik a kapcsolatot a szívükben a Teremtőjükkel, a Magyarok Öregistenével, alázatosan fejet hajtanak előtte és tisztelettel és erős hittel megkérik az Atyát segítse a nemzetet a felemelkedésben. Ezt mind egyénileg – s ha eljön az ideje – mind nemzetileg is el kell végezni. Kulcsfontosságú. Hiszen a Szaturnusz a Küszöb Őre. Csak az arra méltókat engedi be a magasabb dimenziókba. Most a nemzetnek is méltóvá kell válnia. Méltóak pedig csak akkor leszünk ha Isten felé fordulunk, ha végre összefogunk és ha a Szív Törvényét működtetjük a hétköznapokban is.

Ha ez sikerül, akkor nagy csoda történik: angyali és isteni segítséget kapunk a teljes újjászületéshez! Nincs olyan mélypont, nincs olyan gazdasági összeomlás, amiből ne tudnánk teljes Fény-erővel, az egész világnak példát mutatva felállni, ha a Magyarok Öregistene, s Boldogasszony Anyánk angyalai mellettünk állnak. Márpedig mellettünk állnak. Így pedig félni nincs mitől.

Még egy érdekes összefüggés sejlik fel a magyarság szempontjából a Szaturnusz Angyal csillagképbe lépésével! A Magyar Köztársaság képletében a fent már említett ún. ASC-én ugyanis rajta áll a Szaturnusz (is), méghozzá a Nyilas csillagkép és a Déli Korona csillagaitól övezve. Ez önmagában is egy olyan országot sejtet, mely a Magyar Szent Korona szellemisége által vezérelt. Illetve: csak ez vezetheti a felemelkedésben! Ez a Szaturnusz most égi útját járva belép az Angyalba, ezzel mintegy összekapcsolja most az ország életében a Déli Korona csillagkép (a Szent Korona) és az Angyal csillagkép üzenetét. Tudjuk, hogy gyönyörű régi ábrázolásokon a Magyar Szent Koronát angyalok hozzák le az Égből. Úgy tűnik, a Szaturnusz által most ennek (ismét) eljön az Ideje. A szakrális királyságnak a magyar nemzet életében tehát eljött az Ideje. Az angyalok 2011. november közepétől kezükbe fogják a Koronát, s készen állnak rá, hogy megkoronázzák vele a Mag Nemzetét. Mert a felemelkedéshez, a teljes radikális újjászületéshez, a magyar nép feltámadásához a szakrális királyság az egyetlen út.

Összevetve a 2012. év országunkat érintő sorsfordító dátumait a maja jóslat lehetséges időpontjával (2012. december) félelmetes egybecsengés (vagy Égi Terv?) figyelhető meg. Mert talán merész a kijelentés, de mi van akkor, ha a sokat emlegetett "dimenzióváltásnak" (vagy legalábbis radikális energia átrendeződésnek) előfeltétele a Magyar Szakrális Királyság megszületése? Mi van akkor, ha az egész világot átalakító változás-folyam elindulása

valamiért tökéletesen össze van hangolva Fentről egy egészen kicsi, mások szemében mára már szinte jelentéktelennek nyilvánított nép sorsával és küldetésével, nevezetesen a Mag Népének, a magyarságnak sorsával? Vagyis azzal, hogy a Mag Népének kell "hamvaiból" feltámadnia, újjászülnie hazáját, s ezt követően útjára indítani a Fényt a Kárpát-medencében. (S persze ezt követően más népekkel karöltve, szövetségben segíteni mindenki mást is testvéri szeretettel a felemelkedésben.)
(Persze hozzátéve: HA igaz a maják jóslata, ha igaz a maják időszámítása, és ha mindez, amit én most leírtam nem csak egy lehetőség marad az univerzum nagy energia rendszerében, hanem valóban megvalósul.)

Végezetül szeretném leszögezni. Az Égre írt csillagképi üzenetek mindig lehetőségek. Az egyes ember életében, s egy nemzet életében egyaránt. Hogy élünk –e vele csak rajtunk múlik! Bár személyes véleményem, hogy ilyen fajsúlyos, erőteljes égi hatások mellett szinte lehetetlen "nem élni" a lehetőséggel ..

Azt mondjuk az asztrozófiában, a Plútó az egyetlen sorsfordításhoz szükséges erő! A magyarság 2012-ben kezébe kapja ezt az erőt! A radikális, mindent átminősítő és mindent felfényesítő fordulat mind gazdasági téren, mind szellemi téren, mind az ország stabilitását, biztonságát, önállóságát illetően, azaz az egész magyarságot illetően most adott. Áldozatokat kell érte hozni, alázatot kell tudni tanúsítani, fejet kell tudni hajtani a Teremtő Isten előtt, erős szívvel, hittel és tiszta lélekkel kell belemenni. S főleg a Déli Korona szellemiségében: csak teljes összefogással lehetséges! Sehogy máshogy. De ha mindez meg van, a legmagasabb égi és angyali segítséget kapjuk meg hozzá!

Veres Mónika, 2011 október 31