Őrzők üzenete

2012.08.09 11:32

 

Kapcsolódó link..

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-palosok-nyomaban-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/felhivas-segitsetek-palosok/

embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/hagyomany-es-tortenelem-kutatas/

 

 

A szó hallatán „őrzők”, ugye valami mély érzés jár át, hogy ez egy fontos dolog, egy rejtélyes és misztikus dolog, de mintha közöd is lenne hozzá? Ismerős valahonnan ez a szó, érzel valami ismerőst a jelentésében.  Igen, ott belül,…olyan ismerős ez!!! Mintha tudnád, de homályos már a kép, az emlék.  Vajon kik az őrzők, és mit őriznek, és vajon miért őrzik azt a valamit? És miért olyan ismerős mindez?

 

Titkok, rejtélyek lengik körül a témát. Kíváncsivá tesz, hogy mindent megtudj erről. – Így voltam ezzel én is, mígnem egy könyvben leltem rá „véletlenül” a pontos magyarázatra, a tikok tikára. Golenya Ágnes regénytrilógiája (Az Aranyasszony útja, Az Aranykapu, A Perui Papnő) rendkívül szerteágazó ismeretekbe  avat be mindenkit. Az igaz történet egyik szereplője egy Pálos szerzetes is többek között, aki maga meséli el az őrzők legendáját és küldetését:

 

„A magyarok legfontosabb mondája szerint Nimrud, aki valóban „nagy vadász volt az Úr előtt”, új feladatot kapott, s új szövetséget kötött, mégpedig azt, hogy többet állatot nem öl. Ehhez egy új íjat is kapott, amit In-Anna hajából készítettek és ezzel a feneketlen sötétséget kellett legyőznie, ami akkor nem sikerült neki. Befeküdt a Pilisbe és az ő szíve dobog Dobogókő alatt. Itt várja a kedvező pillanatot, amikor újra legyőzheti a feneketlen sötétséget. …De itt volt az egyetlen magyar szerzetesrend, a pálosok központja is. A Pilisi barlangokban tartották a beavatásokat és itt őrzik a mai napig a titkokat. Tudásról, múltunkról.”

 

„A barlangokról ősi idők óta tudjuk, hogy egy másik valóságba vezetnek, de az őrzők nem fizikai tárgyakat, relikviákat őriznek. De ez ráadásul nem is olyan őrzés volt, hogy senki be ne léphessen, inkább karbantartás, felügyelet. Felügyelet a helyes használatra, illetve a sérülések kivédésére. Mesterséges barlangnak tekinthetők egyes piramisok föld alatti kamrái. És barlangnak, belső barlangnak tekintjük a szívünket, a legbelső magányos zugunkat. Ahogy Jézus mondta: „a bensőséges imára, böjtre, menj be a te belső barlangodba”. …A belső barlangnak kellett megnyílnia a fizikai barlangban. Ezért voltak többek között a Pálosoknál is a beavatások barlangokban.”

 

„A pálosok, akik eredendően pa-luk voltak a Boldogasszony lovagjai. És nem fiatal nyikhajok, a Pa-lu azt jelenti: javakorban lévő lovag, férfi. A „Bíborfelhők felett lebegő Boldogasszony” pedig nem más, mint „aki a vizek felett lebegett”. És ki lebegett a vizek felett, Teremtés könyve 2.sor? – Isten lelke. – Hát így van! Isten lelkének védelmezői! A lélek pedig… női minőség! Ezt testesíti meg Boldogasszonyunk! Ana-hita (Anya-hit) ,a szkíták szóhasználatával….Hát kérem szépen a Pálosok a világ lelkének a lovagjai.”

 

(A Pálosok tehát őrzők, és őrzők a világ számos pontján élnek, többek között Örményországban, Egyiptomban, Tibetben, Peruban is. Ugye kezd ismerős lenni? Mindenütt írtják, vagy üldözik őket. Az Isten lelkének őrzői ők.   A Szentlélek, a női minőség őrzői, melyet sok ezer évvel ezelőtt száműzött az ember, és vette át a férfi erő (ráció, ész , elme, hatalom, birtoklás, szerzés, …) az irányítást a Földön élő emberek fölött. A felborult egyensúlyról az őrzők mindvégig tudtak. Az emberiség pedig csak most ébredezik.  A legismertebb őrzők között volt sok Bibliai alak is, Ábrahám és  Mózes is például. Az Istennel szoros szövetségben élő, Isten lelkét magában hordozó, ezt a lelkületet védelmező tiszta szívű emberek az őrzők, s így akár Te is az lehetsz, bár eddig senki nem mondta ezt Neked, legfeljebb  csak most kapisgálod!  Higgy az érzéseidnek, és bízz bennük!– V.I.)

 

„Itt a Titicaca tó (Peru) alatt van a titkos rejtekhely, a központi könyvtár….fiatalabb éveimben évekig ide voltam beosztva. Vagyis a közelébe. Magába a szentélybe…senki nem léphetett be, mert nagyon-nagyon sok ezer évvel ezelőtt lezárták. Itt a hajdanvolt civilizáció minden népéből egy valakinek kötelező volt azóta itt szolgálni. Így ment sok-sok generáció óta. Annak idején fehér köntöst kaptak a legfelsőbb tudásba beavatottak. Nemcsak a legendának hitt elsüllyedt világok összes tudását, de hatalmas kozmikus tudást őriznek a mai napig.”

 

„Oly nyilvánvaló! …Ezért kapcsolata össze Yuma (egy Peruban élő őrző – V.I.) a két kiemelt védőzónát (Titicaca tó és Dobogókő – V.I.). A legrégibbet és a legújabbat. Ennek a központnak kell a Föld másik felén most aktiválódnia! …Amikor a Pilisi pont is feléled, beindul az északi félteke védelmi összeköttetése, majd sorban bekapcsol a többi energiaközpont is.”

 

   „Minden népnek kötelessége felébredni a bűvöletből. Az emberiség egészének kötelessége résztvenni a Helyreállításban.(Helyreállítani a Szentlélek, az Isten lelkének meggyökereztetését az emberek szívében, az istennői minőség visszatérését a világba. Helyreállítani a kapcsolatot Isten és ember között, helyreállítani a Paradicsomi egység állapotát. – V.I.)  – Ám vannak még ma is olyan népek, akik emlékeznek az ősi tudásra, emlékeznek az ősi kötelékre. Nekik kiemelt felelősségük van abban, hogy ébresztgetni kezdjék a többi nemzetet is. Az egyik ilyen felelős nép a magyar. Egyfelől részei vagyunk annak az ősi nemzetnek, akik megalakították a Föld első kultúráit. Ott voltunk a Nergáli korban (Nergál az utolsó Atais-i király, Atais a mai Peru környékén egykor volt hatalmas birodalom neve, mely eltűnt az utolsó nagy kataklizma idején  – V.I.), őseink ott voltak a 24 vezér között, akik átmentették a Föld innenső oldalára a tudást. A MAG-ság az magosság is.  Fönt a magosban lenni Istennel. Onnan, az ő kozmikus perspektívájából, az isteni látás és tudás szerint érteni és élni az életet. Ha ma van egy nép, egy ország, mely e csodálatos ősi tudás, a MAG nevét viseli (MAGyar), hát sokszorosan példát kell, hogy mutasson! …Ráadásul a magyarok a mai napig egy különleges nyelvet beszélnek, amely még mai modern formájában is a legnagyobb százalékban (68%) tartalmazza a MAG-nyelvet, a kozmikus eredeti nyelvet, melyet az első földlakók használtak. Nevezhetnénk kódnyelvnek is, hisz ősi szavaink csodálatosan leírják a legrégebbi kozmikus tudást. Pusztán az egyes szavak, mint mantrák, tudás-kapukat nyitnak ki.”

 

(Itt ajánlom mindenki figyelmébe kiegészítésképpen az alábbi több részes videót magyarságunk titkairól, Színiától. Íme az első rész: https://www.youtube.com/watch?v=soLKBDKSOgs )

 

„Az egyes kristálypontok az ott élő emberek felébredésétől függően aktiválódnak. … Akinek  a szíve nyitva van, az „online” van Istennel. Minden pillanatban pont azt teszi, ami összhangban van a Kozmosz törvényeivel. Ez a Szív-tudás. …A szívből érkező tudás előfeltétele, hogy a kódok felnyíljanak. Ez pedig csak egy nagyon szoros ember-Isten kapcsolatban történik meg, amikor szabad az út a mennyei tudáshoz. … Ilyen, amikor az ego átengedi a teljes működést és irányítást igazi lényünknek, mintha valamiféle blokk ütődne ki.” – (Ekkor megszűnnek énközpontú vágyaink, megszűnik bennünk a vágyakozás minden formája. Teljes szívünkkel Istent szolgáljuk, az ő tervét fürkésszük, eszközévé válunk az Ő tervének megvalósításában. Megszűnik Istentől és emberektől elkülönült lényünk, többé már nem mi vagyunk egyedül, hanem együtt Istenben.  Már nem mi élünk, hanem Isten él bennünk. – V.I.)

 

 

Az Őrzők üzenete pedig így szól:

 

„Legyél készen arra, hogy ezt a szív-tudást ne csak fogadni tudd, hanem tudj vele kezdeni valamit Isten terve szerint, az emberek javára.”

 

„Munkánkkal és szeretetünkkel összekapcsolódhat bárki, aki a Helyreállításban részt akar venni. Ehhez mindig az élet fogja megmondani, a felmerülő szükség, hogy hol legyek, hol legyünk. Nincs projekt terv! Nincs szervezett mentési akció. Itt már csak az egyes ember képes magát megmenteni. Az áttörésnek, a nagy akciónak legbelül, a lelkekben, a szívekben kell végbemennie.”

Akinek füle van, hallja meg!

 

A Világosság pontjából, amely Isten Elméjében van, árassza el a világosság az emberek elméjét.

Ereszkedjen le a Világosság a Földre.

A Szeretet pontjából, amely Isten Szívében van, öntse el a Szeretet az emberek Szívét.

Térjen vissza Krisztus a Földre.

A központból, ahol Isten Akarata ismeretes, irányítsa a cél az emberek kis akaratait, az a cél amelyet a Mesterek tudatosan használnak.

A központból, amelyet emberiségnek neveznek, valósuljon meg a Szeretet és a Világosság terve, és pecsételje az ajtót az ármány előtt.

Állítsa helyre a Világosság, a Szeretet és az Erő Tervet a Földön.

 

(Természetgyógyász magazin 2011. szeptember)

 

 

(Az idézetek Golenya Ágnes fent nevezett regénytrilógiájából valók.)

Válogatta és összeállította: V.Ildikó

 

https://www.leleklanc.eoldal.hu/cikkek/magyarsag/orzok-uzenete.html

 

 

Téma: Őrzők üzenete

Dátum: 2014.10.23

Feladó: Kazi Ferenc

Tárgy: Gondolat. Megtisztulás.

Mikor a tudatosság és a test kettéválás megtörténik.
(Mátrix!) Akkor képes az ember egy felsőbb szintre lépni.
A jelen és a tudás blokkolva van. Lásd a negatív emberi, (sötétség,)
erősödése. a világunkban. Mintegy belekényszerítve, a rosszba.
Az itteni lét, mely nem igen ad esélyt. Nagyon nehéz, lásd kiszolgáltatottság. Lelki, szellemi. Nap mint nap, nem kell globálisan, érteni. Elég a környezet, akiket lehet hogy szándékosan küldenek. Minden egyes percet, napot, túlélni.
Én magam Főnix effektusnak hívom. A csatát mindenkinek magának kell megvívni.De nem mindegy hogy a fegyver, és a világ ellen kell vívni. A rosszat légyőzhetem! De a világgal egymagam nem. Kell és írom, mondom! Szükség van, lehetőségre, segítségre.

Dátum: 2021.02.07

Feladó: Monika

Tárgy: Re:Gondolat. Megtisztulás.

Köszönöm

Új hozzászólás hozzáadása