PI Klub - Az időjárásra is lecsap az állam

2013.03.07 02:25

 

Kapcsolódó link..

https://embers-eg.webnode.hu/news/magyarul-vegyicsikok-angolul-chemtrails-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-kozmedia-arculattervezoje-egy-forradalom-kozepen-vagyunk/

 

 

Ajvé! Nem ám HAARP és Shemtrail, hanem "stratégiai kérdés". Nem zetbiztonság és egyebek..., hülye banda!
Tilos lesz veszélyes zivatarról vagy hófúvásról képet közzétenni. A média meg fizethet, ha foglakozik az idővel, ha nem.
Csütörtökön kerülhet a parlament elé a meteorológiai törvény tervezete. A Vidékfejlesztési Minisztérium által összeállított anyag szerint az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) tevékenysége „stratégiai fontosságú”, ezért elengedhetetlen, hogy a szervezet működését, és a szakterületet önálló törvény szabályozza.

A szaktárca megszabná milyen feltételek mellett végezhető meteorológiai tevékenység, mégpedig így: előrejelzést készíteni kizárólag szakdiplomával lehet majd. Sőt „az amatőr megfigyelők is kötelesek lesznek mérőeszközeiket hitelesíttetni.”

Ha elfogadják az előterjesztést, akkor nyártól kizárólagos állami meteorológiai tevékenység lesz a köz tájékoztatása veszélyes időjárási helyzetekben. Nem csak az előrejelzést, hanem a tényszerű tájékoztatást is megtiltja minden médium számára a törvény. Vagyis nem lehetne nagyobb árvízről vagy szélviharról képet, videót közzétenni, ha az nem az OMSZ-től származik.

Előrejelzést elvben készíthetne nem állami, mester diplomás meteorológus is - de csak ha az nem tartalmaz semmilyen elemet, amely a társadalom bármely tagjára veszélyes meteorológiai helyzetet vetít előre. Nem lehet előre jelezni zivatart, jégesőt vagy viharos szelet. De ködöt sem, hiszen az a közlekedésre veszélyes. Szép napsütéses időt sem, hiszen abban napszúrást vagy hőgutát lehet kapni. Jelentős légnyomásváltozást sem. Semmit – összegzi az Időkép.

Ezért állami feladat

A törvénytervezet indoklásában az áll, azért kell a meteorológiai tevékenységet szabályozni, mert „ a veszélyjelzés és a riasztás egyes esetekben komoly következményekkel járhat és a meteorológiai infrastruktúra egyre növekvő költségét a magánpiac nem tudja, nem is akarja felvállalni”.

Jön az időjárás adó

Fizetniük kell a tévéknek, rádióknak, újságoknak, online sajtótermékeknek is, ha előrejelzik milyen idő lesz. Sőt akkor is, ha nem. A reklámbevétel fél százalékát kellene befizetni. Erről részletesebben itt olvashat.
Link


És itt egy kis paksaméta!


 

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

2012. Nov. 30.-i válaszlevelére a következőket szeretném reflektálni:
Először is köszönöm hogy válaszoltak munkatársaival panaszomra. Megpróbálok tisztelettel és udvariasan reflektálni, ami igen
nehezen kezelhető, mivel a helyzetet súlyosabbnak ítélem meg mint bármi mást, ami az emberiség történetében bármikor is
megtörtént valaha....
1. "
"
Nos, ha a gépek általi környezetterhelés csökken, akkor miért jelentek meg vajon a szennyező csíkok/vegyifelhők az égbolton az
utóbbi években az USA-Kanada-Európa-Újzéland felett-Ausztrália DK-i karéja felett, Magyarországon meg 2006 óta, 2011, 2012
években meg különösen erőteljesen? - Az volna a logikus, hogy csökken a szennyezés, viszont ezzel ellentétben olyan látható
jelenségek váltak mindennapossá, amelyek pár éve egyáltalán nem voltak jelen az égbolton.Nem csak emlékeim és a többi ember
emlékei támasztják ezt alá, hanem a régi fényképfelvételek – családi fotók és sajtó-könyvkiadási vonalon is - tanúsága egyaránt! - A
légiforgalom megnövekedése sem indokolja a csíkokat, mivel egyrészt - ahogy tetszett idézni levelében - csökkent a gépenkénti
szennyező-anyag-kibocsájtás, másrészt a kibocsájtott anyagok szabadszemmel nem láthatóak, és soha nem is voltak azok, mióta
rendszeres utasszállító légiforgalom létezik a világon. - A sugárhajtású hajtóművek működési elve ugyanaz, mióta feltalálták, és
forgalomba helyezték azokat.Egyedül a légiparádékon végrehajtott bemutató-repülések tartozékaként szoktak színes füstöket eregetni
a gépek, a nézőközönség elkápráztatására, valamint a tűzoltógépek szoktak erdőtűz esetén porszerű, átlátszatlan anyagokat leszórni a
tárgyterületekre! Füstöket egyedül a beállítatlan Diesel-üzemű motorok, valamint a kétütemű benzinüzemű Ottó-motorok
bocsájtanak ki emberi szem számára látható tartományban!
2. "
"
Fenti idézetben szereplő gázok – mint az előbbiekben kifejtettem – egyszerűen nem láthatók emberi szemnek szignifikáns
mértékben, különösen nem több km magasságokban!
3. "
"-Ezt az általános megfogalmazást kissé pontosabbá tenném.Csakis és kizárólag mínusz 40 Celsius-fok alatti, és 70% rel.
páratartalom fölötti meteorológiai helyzet esetén keletkezhet kondenzcsík, ami pár másodperc, extrém esetekben pedig pár perc
időtartamra marad láthatóvá.(utóbbi esetben vannak jégkristályok a kondenzációs csíkban, tehát nagyon hideg, hőmérséklet és
nagyon magas páratartalom esetén) – Nyári, száraz időjárásban, amikoris a sztratoszférában nemhogy nincs mínusz 40 Celsius-fok,
hanem még mínusz 20 Celsius-fok alatti hőmérséklet sincsen, és a rel. páratartalom nemhogy 70% nincsen, de még a 10%-ot sem éri el, nos, ebben a meteorológiai szituációban olyan vastagon látszottak/látszanak a "hosszúkondenzcsíkok" – ahogyan Önök nevezik – azaz a chemtrail/vegyicsíkok, hogy az már kétségbeejtő, felháborító, vérlázító!
"A lehűlésen kívül a csapadék kialakulásához a légkörben lebegő apró, (0,1–1,0 mm átmérőjű)
aeroszol részecskékre, amelyeket kondenzációs vagy szublimációs magnak neveznek. A kicsapódási
magvakon összeállt 100 mikronnál kisebb cseppfolyós vagy szilárd víz hármasát felhőelemeknek
hívják, a 100 mikronnál nagyobbat pedig csapadékelemnek. A kondenzációs magvak anyagukat
tekintve leggyakrabban ammónium-szulfátot ((NH4)2SO4) vagy sót (NaCl) tartalmazó, vízben oldódó
Page 2
részecskék. Az előbbiek mind a kontinensek mind az óceánok feletti, míg az utóbbiak inkább csak az
óceánok feletti légtömegekben találhatók. Az ammónium-szulfát a száraz földek felett a légkörben
található kén-dioxidból (SO2) és ammóniából (NH3), az óceánok és a tengerek felett pedig a víz
felszínen lebegő növények által termelt dimetil-szulfidból képződik. A só részecskék pedig a
hullámzás során a légkörbe jutó apró vízcseppecskék elpárolgását követően kerülnek a légkörbe. A
szárazföldek fölött a kondenzációs magvak koncentrációja 500 és 1000 db/cm3 között változik, az
óceánok felett a koncentráció értéke alacsonyabb, legfeljebb néhányszor 100 db/cm3."(Wikipédia) -
Tehát a kondenzációs magvak keletkezéséhez elég pár száz darab részecske/köbcentiméter, amely mennyiség a leeső
csapadékban eloszolva nem lehet több mint 0,5 körüli mikrogramm/liter koncentráció, semmilyen anyagból sem,
nemhogy 90 mikrogramm/liter alumínium, illetve 16 mikrogramm/liter bárium, amely értékeket bemérettem egy laborban!
4. "
"
Tehát "Amikor a repülőgép jól láthatóan valamilyen anyagot bocsát ki, akkor az üzemanyagtartály levegőben történő
kiürítési műveletét hajtják végre,..."....."Ilyenre a hatóságok szerint hazánk felett a közelmúltban nem volt példa." -
Nos, tehát kiürítéskor lehet látni anyagcsíkokat, amire a közelmúltban nem volt példa, ha jól értem. - Akkor micsodák
azok, amiket naponta százszámra lehet látni az égbolton pl. Nyáron, ugyanakkor csakis és kizárólag mínusz 40 Celsius-
fok alatti, és 70% rel. páratartalom fölötti meteorológiai helyzet esetén keletkezhet az átlagosnál kicsivel hosszabb
kondenzcsík,(de ezek sem órákig, hanem max. pár percig láthatóak!) márpedig többnyire említett paraméterek nemhogy
nem teljesülnek, hanem még csak meg sem közelítik a szükséges intervallumokat???
5. "
"
Ehhez kiegészítésként: "A 2010. május 28-30. között Ghentben (Belgium) tartott nemzetközi szimpóziumon a tudósok
kijelentették: "az éghajlat manipulációja a Cirrus felhők módosításával nem átverés és nem összeesküvés-elmélet",
hanem egy "hatvan éves múlttal rendelkező, működő folyamat". Bár az "ellenséges" környezet-módosítást egy ENSZ-
egyezmény 1978-ban betiltotta, a "barátságos" használatát ma a klímaváltozás, a víz- és élelmiszerhiány megoldásaként
üdvözlik. Emellett a katonai erők készen állnak, hogy a bolygó időjárását irányításuk alá vonják."
"A Case Orange egy, az amerikai fels katonai vezet k által tett 1996-os jelentést (Az id járás, mint hadi eszköz: Az
ő
ő
ő
id járás irányítása 2025-re) idézve részletezi, miként támogatják a kormányok a klíma irányítására irányuló projekteket.
ő
Az id járás irányítása 2025-re meghatározott intézkedési tervet ír el az EnMod (környezet-módosító technológiák)
ő
ő
alkalmazására a WMA-val (Id járás-módosító Szövetség) együttm ködve:
ő
ű
1. Ionos tükrök bevezetése 2000-t l,
ő
2. 2004-t l Nanotechnológia segítségével intelligens felh k alkalmazása,
ő
ő
3. 2000-2025 Civil és katonai légier kémiai anyagokkal módosítja az atmoszférát.
ő
2007-ben a WMO (Világmeteorológiai Szervezet) kiadott egy nyilatkozatot, amelyben elismeri, hogy az id járást
ő
befolyásoló modern technológia a 40-es években kezd dött és napjainkban is fejl dik (Irányelvek az id járást módosító
ő
ő
ő
tevékenységek tervezéséhez). Két f eszköz a h mérséklet-szabályozás mesterséges felh k alkalmazásával és az
ő
ő
ő
ionoszféra befolyásolása ionoszférikus f téssel (HAARP).
ű
Mindkett alapvet en katonai harcászati rendszer azzal a
ő
ő
lehet séggel, hogy szükség esetén támadó fegyverként vethet k be.
ő
ő
A világ minden táján m ködnek
ű
ionoszférikus f t k a kormányok széleskör együttm ködésével, hogy 2025-re megvalósíthassák a célt: az
ű ő
ű
ű
id járás és ezáltal a bolygó irányítását.
ő
" . Nos, ezek azok az elemek, amellyek szinte minden alapvető emberi jogot,
és szinte minden nem zetközi jogot sértenek, tehát nem az átrepüléseket sérelmezzük mi tudatos állampolgárok, hanem
azt, amit közben végrehajtanak!!! - Mindezek fényében finoman fogalmazva is elavult/értelmetlen/veszélyes
tagadás, amit az OMSZ "szakvéleménye" tükrében Önök, mint az MVH szakmai irányítói és vezetői
kommunikálnak a kondenzcsíkokról, hajtóművekről, meteorológiai viszonyokról, üvegházgázokról,
összeesküvés-elméletekről! - Ezekkel a projectekkel nemcsak az alapvető emberi és nemzetközi jogokat sértik
meg folyamatosan, hanem az egész emberiség ellen követnek el bűntényt ! A nemzeti szintű hivatalos
Page 3
szerveknek nem szabadna engednie a globális pénzhatalmi elit elmeháborodott parancsainak, utasításainak!
6. "
"
Ehhez képest figyeltük aktivista tárasaimmal a repülési radarfelvételeket, és olyan helyeken repültek tucatszámra jeltelen
gépek, ahol és amikor a radarfelvételeken azok nem voltak ott!!! Ezenkív l a "havi 30 járat"-hoz képest
ű
napi többszáz
(!)magyarországi berepülést regisztráltunk, a kiterjedt magyarországi chemtrail-megfigyel -hálózatunk segítségével!!! .
ő
Erre kérnénk magyarázatot, de nem az OMSZ-"állásfoglalás", hanem a publikált tanulmányok és jelentések fényében!
7. "
"
A kommunista rezsim alatt, valamint a WHO – "alias" Rockefeller alapítvány – kontrollja alatt megjelent kiadványok és
tanulmányok se nem kompetensek, se nem relevánsak a legújabbkori történések, elfogulatlan tudományos tények ,
valamint a tényleges történések és megfigyelések tekintetében, mint ahogy pl. Galilei idejében – meg semmikor - sem
voltak valósak a vallási inkvizítorok általi geocentrikus világ-elmélet teóriái! - Az hogy valamikor, valahol valaki mit írt az
aktuális rezsim kontrollja/nyomása alatt, az semmit nem jelent, de legalábbis nem hiteles! - Egyébként tucatszámra
vannak tudósok, akik visszavonták elméleteiket!(L. Pasteur, B. Spock, és még hosszan sorolhatnám...) -
Figyelemreméltó, hogy pl. Miskolci Ferenc – neves fizikus és légkörkutató – nevét, sehol nem kommunikálja a magyar
tudományos irodalom és a média, és sehol nem hivatkoznak rá, mivel nem illeszkedik bele az üvegház-elmélet
rémképébe, az számítása/elmélete arról, hogy a felmelegedés a Nap-tól van, és nem az "üvegházgázoktól". Ezért
ő
kellett elmennie a NASA-tól is, mert ott is azzal zsarolták, hogy ha nem er síti az üvegházhatás-átverés rémképét, akkor
ő
nem támogatják a továbbiakban munkáját!
8.
"
Nyugat-Európában már 8-10 éve, Kelet-Európában kb. 3-6 éve permeteznek a "geoengineering"-projekt keretében, és
ennek megfelel en van jelent s alumínium- és bárium-tartalom a frissen lehulló csapadékvízben. Én 90
ő
ő
mikrogramm/litert mértem Leányfalun, és 87-et Aquincum-ban. - A talajból a szilikátásványokat nem röpíti föl a szél 4-6
km magasságokba, az alumínium-kohók és bauxitbányák meg nem képesek emissziójukkal beteríteni egy egész
kontinenst! A légköri alumínium-tartalom nano-részecskés kibocsájtás eredet , és a többmillió videófelvételt, fényképet a
ű
permetez gépekr l, nem lehet már fotóshoppolásra ráfogni! Ráadásul publikált nyilatkozatok, cikkek, dokumentumok
ő
ő
ezrei tárgyalják a már ismertetett tényeket, tehát a magyar hivatalos nyilatkozatokban is már ideje volna elismerni e
szörny b nügysorozat, és emberiség ellen elkövetett támadás tényeit! - Többszáz laborlelet van birtokunkban, hiteles
ű ű
vizsgáló intézmények általi mérések ezek!
"A Case Orange több amerikai szabadalmat is tárgyal. Például a "Kondenzcsík por el állítása" egy 1975-ös találmány,
ő
mely egy "por alapú kondenzcsíkot el állító berendezés, amely meghatározott súlyú anyag maximális terítésére képes.
ő
Az anyag 85%-ban fém részecskékb l és 15%-os kolloid szilícium-dioxidból (kova, E551), valamint szilikát gélb l áll,
ő
ő
hogy a kondenzcsíkot stabilizálni tudja 1-2 hétre." Egy 2009-ben közzétett cikk, a "A Cirrus felh k módosítása globális
ő
Page 4
felmelegedés csökkentése érdekében" két módszert is javasol a fémek és a hatóanyag ugyanilyen arányú keverékének
terítésére a kívánt 1-2 hetes hatás elérése érdekében. A Case Orange ugyancsak megemlít egy 1991-es szabadalmat,
melynek tulajdonosa a Hughes Aircraft Company, és amiben 18 módszert írnak le a globális felmelegedés csökkentésére
alumínium-oxid, tórium-oxid és egyéb fényvisszaver anyagok sztratoszférikus permetezésével. (A Hughes céget 1997-
ő
ben az a Raytheon biztonságtechnikai cég szerezte meg, amely az E-systems-et és a HAARP szerz dést is.)
ő
A Case Orange bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a Raytheon célja az id járás teljes irányítása, amelyet azért
ő
találnak a szerz k visszataszítónak, mert ez egy magáncég.
ő
A kiszervezés meglehet sen gyakori jelenség a kormányoknál és ügynökségeknél, els sorban az amerikai hadsereg
ő
ő
gyakorlatában, de a hatás ugyanaz, mindegy, hogy ki permetez minket nano-méret fémekkel, vegyi vagy biológiai
ű
anyagokkal.
Case Orange szerint az id járás-módosítás új életre kelt a globális felmelegedés miatti pánik következtében. A régi
ő
szabadalmak leporolásával sok cég ér el jelent s profitot. 2007 óta a milliárdos
ő
Bill Gates minimum 4,5 millió dollárt
költött id járás-módosítási kutatásokra.
ő
Mivel a károsanyag-kibocsátás csökkentésének gondolatát nem kedveli az ipar, az id járás-módosítást er ltetik
ő
ő
a klímaváltozás és a vízhiány kérdésének megoldására; vagyis még inkább szennyezzük a leveg t és a vizet,
ő
hogy ellensúlyozzuk az ipari szennyezés káros hatásait - az ipari szennyezés csökkentése nélkül. "
9. "
"
Egyetlen olyan példát nem tudtak felhozni, ahol 2 kirívóan extrémen száraz év lett volna egymás után! Ez csak a
HAARP+CHEMTRAIL-párosítással lehetséges,ami természetesen összefüggött az eszkalálódó IMF-huzavonával is.
"Móresre kell tanítani" a regnáló kormányt, egy kis szárazsággal, aszállyal, stb.....Szóval 2011, és 2012 egymásután két
olyan év, ahol a hazai átlagcsapadékmennyiség 410-450mm körül volt, ezt csakis mesterséges beavatkozással lehet
elérni, márpedig a HAARP és a CHEMTRAIL erre alkalmasak!
10. "
"
Sajnálatos, hogy az idevágó alapvet ismerethiány ennyire er sen jelentkezik az Ön és munkatársai által alkotott
ő
ő
levélben. A magképzés nem nanorészecskékkel, és nem aluminium-bárium-vegyületekkel történik, hanem kiporlasztott
Ag2J, azaz ezüst-jodid nev vegyülettel, amit valóban már vagy 60 éve alkalmaznak csapadékképzésre, de ennek
ű
semmi köze a "geoengineering"-project hatásmechanizmusához! A nanorészecskés alumínium és bárium-vegyületek
egyrészt higroszkópos hatásúak , másrészt részben kémiai változások is végbemennek a vízzel(vízpárával) való
érintkezésük közben/által. Szó nincsen itt magképzésr l, nagyon sajnálom, hogy ilyen szintre értékelték Önök tárgyi
ő
tudásomat.Egy ország kiszárításával alapvet nyomást gyakorolnak az adott kormányra, hogy teljesítse az IMF és
ő
Page 5
segédszervezeteinek parancsait.(Nem szándékoztam politikai vonalat érinteni, de egyszer en az összefüggéseket nem
ű
lehet a végtelenségig "szalonképes ketrecben" "nyomorgatni", "óvatosságból".)
11. "
"
A Radarfelvételeken látszanak egymásba átmenetek a csíkoktól, az elmosódott chemtrail-felh zetbe átalakulás
ő
folyamatában.Sajnálom, hogy ezeket nem vette észre Ön és munkatársai, mint ahogyan azt sem, hogy kétféle felh zetet
ő
mutatnak a radarfelvételek: egy alacsocsabb magasságban mozgó csapadékfelh zónát, és egy chemtrail-zónát.Utóbbit
ő
látni jobban a m holdakról, mivel a chemtrail-zóna esik közelebb a m holdakhoz.A chemtrail-felh zet fehéresebb, az
ű
ű
ő
alsó csapadékfelh zóna kissé sárgásabban jelentkezik a radarfelvételi felbontásban.
ő
Mellékeltem a vegyifelh kr l készített felvételeimet amelyeken egyértelm en látszanak a bordázatok(HAARP okozza a
ő ő
ű
szilárd aerosol-felh zet szerkezetében), a periodicitás(a szilárd aerosol számos kisebb, hasonló gomolyból,
ő
felh egységb l áll, amelyek periodikusan ismétl dnek, vagyis nagyon hasonlóak egymáshoz, hiszen ugyanazokból a
ő
ő
ő
szennyez anyagokból áll egy-egy "felh tömb", ugyanolyan légköri viszonyok között), az áttetsz , füstjelleget mutató
ő
ő
ő
habitus( a csapadékfelh k, párafelh k változatosan szabdaltak, és térhatású látványt nyújtanak, és alacsonyabb
ő
ő
magasságuk miatt más dinamikát mutatnak, mint a föléjük kifecskendezett vegyianyagok), valamint hogy a reggelenként
kiszórt permetcsíkokból hogyan lesz pár óra alatt ezüstösre szennyezett, homogén, vakító hatású vegyiégbolt! Az a
felvétel is mellékelve volt, ahol a kifogyó méregcsík hogyan szakad meg, és a vegyszer-folytonossághiányok hogyan
jelentkeznek egy ilyen légi felvételen. A szél nem "fújja ki" a csíkokból az anyagot 10 vagy 100 méterenként 3-szor, 4
-szer is, ezt ne akarják elhitetni velem, és a "fotóshoppolókat" sem hinném , hogy ezzel szórakoznának, hogy csíkokat
shoppoljanak naphosszat, szerte a világban ugyanúgy! Ráadásul ugyanezeket én is lefotóztam, és többezer videón
ugyanezek láthatóak mozgásban is! Nonszensz, skandalum, hogy jégkristályokkal, turbulenciával, hajtóm típusokkal,
ű
meg "összeesküvés-hívéssel" jönnek az érveléskor, és azzal "nyugtatgatnak", hogy a NATO-tagországok nem
permeteznék le egymást! Nem egymást permetezik , hanem egy központi katonai-politikai elit elmebeteg vezérkarának
ámokfutása zajlik folyamatosan!!! - Kérem nézzék meg ismételten azokat a dokumentumokat, ahol két egymással
szemben vagy épp egyirányben haladó gép halad, és az egyik húz tartós csíkot maga után, a másik meg nem,
ugyanabban a légköri szegmensben, valamint azt a felvételt, ahol átvált egy másik tartályra a haladó gép! Ha ezeket és
az ezekhez hasonló többezer felvételt fotóshoppolásnak vélik, nos, ez esetben kommunikációs sorompóról, kett s
ő
mércér l, vagy mindkett r l beszélhetünk...(Érdekes adalék, hogy 2012 Augusztus 19-20., és 2012 Okt.22-23. napokon
ő
ő ő
– nemzeti ünnepeinken – következetesen kristálytiszta égbolt volt, egyetlenegy vegyifelh /vegyicsík nélkül, tehát
ő
Önöknek tudni kell hogy mi történik az országban, ha a szennyez projekt ilyen "gondos" figyelemmel van Nemzeti
ő
Ünnepeinkre! 2012 Juni. 01.-tól figyelem koncentráltan az égboltot, és a hétvégék is általában csíkmentesek többnyire,
mivel a hétvégeken szintén nem merik a szennyez k mutatni magukat, - az emberek pihen napjain, - amikor több
ő
ő
idejük van felnézni séta közben az égboltra! A vegyifelh ket viszont sajnos hétvégén is besodorja a légmozgás ÉNY
ő
fel l, s hétvégeken is van, hogy igen szennyzett az égbolt vegyifelh zettel!)
ő
ő
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Av3S6MWDIdI
https://www.youtube.com/watch?v=AxC0lyggMN8
Többezer felvételt készítettünk, nem azért mert nincs más szórakozásunk, hanem azért, mert szemünk láttára pusztul
minden, mint ahogyan ezt pár százezer felébredt embertársunk látja ezt a világ különböz pontjain. Tömegesen
ő
pusztulnak a fák, a madarak, a környezet, s a talajmikrobák is, a pH eltolódása miatt(Al(OH)3!)- A labortesztek ezrei
készültek el magas mérgez értékeket mutatva, beleértve az én általam elkészíttetett laborleleteket is!
ő
Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Tudom, hogy nagy nyomás nehezedik nre és munkatársaira. Ennek ellenére mégis
Ő
tisztelettel azt kérem, hogy legyen szíves vizsgáltassa ki ezt az ügyet alaposabban, mert nemcsak az Önök családjai
mérgez dnek, hanem hazafias kötelessége is az, hogy nem hagyja elpusztulni, elsorvasztani nemzetét, népét, ha már a
ő
nép megválasztotta Önöket felel s vezet jükké!
ő
ő
A belép repül gépek számát, rakományát, a kiszórt csíkok, és vegyifelh ik összetételét, a csapadékvizeket, a lakosság
ő
ő
ő
vérének alumínium-, bárium-, stroncium-, rádium-, DDT-, és egyéb mérgez -anyag-tartalmát kellene statisztikus
ő
mértékben megvizsgálni egy független bizottság kontrollja alatt!
Az EU szakigazgatási szerve tavaly elutasította panaszomat, és egy sablonos únos-untalan ismételt fals elemeket
tartalmazó "válasszal" intézte el, tehát nekünk magyaroknak valahogyan el kell érni, hogy egy átfogó vizsgálat induljon
vegyiszennyezés és lakosságmérgezés ügyben. Ha már Dr. Hende Csabát is megkereste levelével egy képviselő
CHEMTRAIL-ügyben, akkor már nem mondhatják, hogy ez az egész csak egy összeesküvés-elmélet! Ha már egymiliió
embernek szemet szúr a világban folyó permetezés, akkor ezt a végtelenségig nem lehet eltussolni.Nem zörög a haraszt
ha nem fújják, mondja a közmondás is.
Kérem hogy jószándékkal értékelje reflexiómat, és kérem, hogy ne az OMSZ képtelen paradigmáit idézgessék be
Page 6
levelükben munkatársaival! Megkerestem 2012-ben az ELTE meteorógiai tanszékének vezet jét is, aki szinte végig
ő
becsukott szemmel "mondta föl" a WHO/EU/NATO/ENSZ által betanított lebutított sablonszöveget, és a képeken
megszakadó csíkszakaszok közeit a szélnek tulajdonította!. - Úgy gondolom, hogy Önök ott a minisztériumban
tisztaszív , becsületes hazafiak, akiket nem lehet megvesztegetni, és kiállnak az egyszer tömegek érdekei mellett,
ű
ű
amellett, hogy az Önök, és családjaik egészsége, jöv je is kockán forog. Minden egyes nappal csökkennek az esélyeink
ő
a hosszú, egészséges életre!....Az egészséget nem lehet pénzzel(IMF-zsarolás) pótolni! A CHEMTRAIL
EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETKEZMÉNYEIT 5-10-15 ÉV MÚLVA FOGJUK ÉRZÉKELNI, de "természetesen" akkor is majd a
H1N1, meg a parlagf lesz a vádlottak padján valószín leg....Ezt nem kellene megvárnunk!
ű
ű
Tisztelettel várom válaszát, és/vagy egy személyes konzultációra lehet séget, ahol az egyenl esélyek elve alapján
ő
ő
konzultálhatnánk, ha ez nem okoz gondot Önöknek. Ha "állambiztonsági" okokbóll mégsem tárgyalható téma ez a
továbbiakban, kérem ez esetben azt közöljék velem! Én és munkatársaim ennek szellemében döntünk a továbbiakról,
és bizonyára nem fogunk "szélmalomharcot" folytatni egy olyan háttér-hatalommal szemben, ahol csak vesztesek
lehetünk! . Mindenesetre az a minimum, hogy eddig a fokig elmentünk, és nem néztük tétlenül országunk, családjaink
lassú, de biztos pusztulását, egy elmebeteg hatalmi világelit pusztító játszadozásai miatt. - Kérem Helyettes Államtitkár
Urat és munkatársait, hogy tekintsék levelemet egy jóhiszem állampolgár aggódó, segíteni akaró er feszítésének! Nem
ű
ő
akarom hogy bárkinek bántódása essen az ügy kapcsán, és semmilyen felfordulást sem szeretnék emiatt! Egyet
szeretnék, és még szeretne sok millió ember a világban: Tiszta, kék égboltot, természetes párafelh kkel, sok
ő
napsütéssel!(Jelenleg 90%-ban vegyifelh kkel árnyékolják le a napsütést, korlátozzák a D-vitamin keletkezését
ő
szervezetünkben, depressziót okoznak a fényhiány és csúf vegyszercsíkok/vegyszerfelh k által, és legf képpen
ő
ő
beszívatják velünk a mérgez anyagok nanorészecskéit napi 24 órában!)
ő
Isten legyen Velünk és Magyar Nemzetünkkel!
Tisztelettel: Madocsai András mg.-i mérnök, környezetvédelmi aktivista és munkatársai
Kelt.:2013 Február 27.
E-mail: xxxxyvz@gmail.com
T: 06-20-2636599
(Az illusztráló reprezentáns felvételeken vegyifelh ket és vegyicsíkokat rögzítettünk munkatársaimmal külhoni és magyar égbolton.)

 

https://magyarnemzetikormany.com/pi-klub/news.php?readmore=2906

Téma: PI Klub - Az időjárásra is lecsap az állam

Dátum: 2015.10.21

Feladó: toronto

Tárgy: mereg

Igaza van marmint hogy mergeznek mindannyionkat. Tudom.

Dátum: 2013.04.04

Feladó: laboráns

Tárgy: alumínium

El tudom képzelni, mit érezhetnek a szakemberek, amikor ilyen leveleket kapnak. Ez tipikus példája az áltudományos megközelítésnek, amikor valaki a prekoncepciójának megfelelően alakítja, torzítja az adatokat, az ellentmondásokon átsiklik, önreflexióra képtelen.
Teljesen mindegy mit és hogyan válaszolnak az illetékes szervek, az csak tovább fokozza a paranoiát. Nyilván mind a háttérhatalom szolgálatában állnak, ok, akár lehet is.
De akkor az összes pilóta, reptéri alkalmazott, az összes környezetvédelmi szakember és laboráns aki víz és talajmintákat elemez, az összes orvos, az összes gazda akinek pusztulnak az mérgezés miatt a növényei és állatai, és még sorolhatnám.
Most csak egy valamit: egyszer már tényleg utána kellene nézni az alumínium vegyületeinek. Ha fém alumíniumot szórnának, az azonnal oxidálódna Al2O3-á. Ha nanorészecskés Al2O3-at szórnak, annak a kiüllepedési ideje akár 1 hét is lehet,és az idő alatt más országok fölé sodródna. Al(OH)3 egyrészt nem keletkezik, de ha keletkezne is, vízoldhatatlan, pH változást a talajban nem okoz, mint ahogy az Al2O3 sem. Ezek a talajban előforduló, természetes vegyületek.

Új hozzászólás hozzáadása