PRO-Faith-ák

2013.11.07 20:11

 

Kapcsolódó link..

https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/embers-eg/

 

   Egy figurát szeretnék bemutatni. Egy trinidadi felmenőkkel rendelkező amerikai szöveggyárost, amolyan gettó-zen-ace-t. A hip hop szcéna - hozzám legközelebb álló - egyik legérdekesebb személyiségéről van szó, aki mára legendává nőtte ki magát. Pár hónappal 9/11 előtt halt meg, és három héttel a legújabb lemezük kiadása előtt adta le a szerelést egy elég hosszúra nyúlt betegség után.
Torokrákot diagnosztizáltak nála az orvosok, nem 3 hónapot élt így - ahogy az orvosok jósolták -, hanem majd 2-3 évet.
   Korának és kultúrájának oszlopos és megbecsült tagjává nőtte ki magát azáltal, hogy képes volt az elnyomott és kirekesztett Amerikában élő négerek fájdalmát szintetizálni a "Társadalmi korszellemmel". Kreativitásával és kérlelhetetlen szókimondásával nagyon hamar kivívta a megbecsültséget sajátjai körében.

A neve Anthony Ian Berkeley..
 

 

Napjainkban már elég egyszrű betekintést nyerni és konklúziókat levonni az amerikai társadalom ellentmondásosságáról. Amerika sok-sok évszázadának folyománya általi következmény az Ő és a hozzá hasonlók életútja. Azon emberek életútja ez, amelyet nagyon jól tudom, hogy sokan lenéznek, mert sötétnek tartják és antiszociálisnak is.
Jelenlétük ennél sokkal messzebb mutat és az én szemembe az amerika mélységeiből jövő gettózenészei talentuma mutat utat a jelenkor embere számára.

Azon közösségnek elsősorban amelyekbe születtek.

A néger rassz elnyomása igen messzire mutat vissza a történelemben ebben nincs semmi meglepő, ebből következik, hogy a nagy számok tekintében mindig születnek olyan sorsok, amelyek egyszerűségükkel és kérlelhetetlenségük által példaképekké lesznek az adott környezetnek.
Kitermeli minden elnyomott közeg a maga Prófétáit. Akiknek különösen jól sikerül ,megvalósítani önmagukat, mondhatni Sorsuk és végzetük profijaivá válnak.

A cikk címe erre utal.  Kicsit játszva a magyar nyelv lehetőségeivel is. Se szeri se számával lehetne ide venni azon emberek sokaságát akik profin bánnak a reájuk bízott bizalommal, és szembe mertek (sz)állni a világgal és gyaníthatóan önmagukkal is.
  

Az állandóan győzedelmeskedő Amerika képében tetszelgő Egyesült Államok a maga vívmányaival együtt azt is elérte, hogy a 60-as - 70-es évekre olyan fekete gettókat sikerült produkálnia amelyből kialakulhatott az úgynevezett "gettókultúra".
   A maga ijesztő kettőségével hamar bejárta a világot az eszme. A gettók fájdalmas és küzdelmes világa ötvözve a magadra számíthatsz számkivetettség érzésének következménye ez a stílus. Melyben megmutathatod ki vagy, nem kell hozzá pódium sem stúdió..csak Te vagy és az utca..na meg a hangok.:D

A 80-as - 90-es években virágkorát élő kultúra már teljes korképpel szolgált az egész világ számára.
Rámutatva azokra az igazság és ember ellenes eszmékre, amelyek, akkori jelene sok-sok évszázados elnyomásának következménye.

Természetesen nem csak magasztolásról van szó, nyílván a személyiségek (h)arca rendkívül sokfélévé kreálják a hip-hop-ot.

Az egészen önző magamutogatás, egóskodás, minden ellen lázadni akarás egy teljesen másik arca a sokszínűségnek.
Van az a fajta gangekbe szerveződés, amelyik nem azt az oldalát képviseli a műfajnak amelyet érdemes propagálni. Az ilyen elemek, megbotránkoztatnak, rablásból és mások kizsákmányolásából élnek. Erről az oldaláról ennyi elég is, ez is hozzátartozik ugyan, de lényegét tekintve nem erre hívatott a stílus.
   Eredendő küldetése szerint az élni akarás, az élet szeretete a jóságba a kegyelmességbe való erőt adó bizonyosságok motiválták azokat az előadókat akiket "kinevelt" az amcsi társadalom.
Dolguk az volt, hogy hitet és megerősítést nyújtsanak a sok-sok perifériára szorult nehéz helyzetben levő társaiknak. Gyertyafényként vitték világosságukat "közösségükbe".
A szegénység állandósága miatt kénytelenek voltak feltalálni magukat.
Így alakulhatott ki a
Beatbox stílusa és intézménye amit nem kell talán bemutatni.
   Nagy valószínüség szerint a rap zene a sikerét az egyszerűségének az őszinteségnek és az ezzel vegyülő bátorságának köszönheti. Amely kérlelhetetlenül is normákat és berögzült társadalmi eszméket döntöget, rávilágítva olyan problémákra amelyeket más is érez és láthat. Ezeket összeszedni és világ elé tárni keveseknek sikerül.

 

   Ahogy nőtt a stílus követőinek száma, azonnal felismerhető volt, hogy a bele kell nyúlni a dolgokba. Két fő ok is megemlíthető, bár az egyik uralása a másik ok következményével is jár. Az egyik a pénz a másik a társadalmi kontroll. Ekkor kezdett el a sztárokat futószalagon gyártó zeneipar felhígulni.
A közbelépés nem úgy történt, hogy rálépett vagy kigyomlálta volna -bár erre is biztosan volt eset- hanem mindinkább úgy, hogy mivel látta, hogy képtelenség megakadályozni a "mozgalmat", ezért kénytelen volt az élére állni. 
   Tette ezt úgy, hogy a 90-es évek végére felhigította a szakmát teljesen. Ezzel komolytalanná téve kialakított egy olyan irányzatot amely gyakorlatilag még most is dívik, igen sok értéktorzulást okozva a világ sok fiataljában. Ezt a stílust lehet úgy hívni, hogy P.I.M.P.
A magamutogatás olyan formái burjánoztak el, amelyekkel tömegtucat formában gyártják az előadókat. Nagyon nagyon sok pénzt keresve ezzel.


Hirdetőik nagy aranyfukszokkal páváskodnak olyan eszméket mutogatva, amelyet egész biztos soha el nem érhet a hétköznapi ember. Hacsak nem lesz ő maga is nagystílű gengszter.
A két irányzat közötti legfőbb különség az, hogy az előbbi a közösség érdekei teszi legfontosabb eszméjéve, ezen utóbbi pedig az Én magamutogatását.
Sok ilyen előadó van.  Jay-z, P.Diddy, 50cent stb. (Nem azért írom a neveiket, mert ettől jobb bárkinek is, csupán érzékeltetés képpen ezek az előadók manapság, milliók példaképei és valamennyire nevén kell nevezni a gyereket. Szinte biztosra vehető, hogy van elismerhető munkásságuk is az életben.)
Ezek között az előadók között nem ismeretelen a kollaboráció a rendszerrel.
(Máshogy -ekkora- teret nem is kapnának..)
Túlnyomórészben másokra úszító szövegeikkel és az elérhetetlenül magas anyagi jólét és csili-vili életút propagálása által fejtik ki tevékenységeiket.

Ezzel is olyan hamis eszmét és értékvitelt plántálnak a fiatalokba amelyet egész biztos, hogy soha el nem érhetnek.
Merőben ellentmond az igazi hip-hop utcai vagányságának. A lényegest lecseréli fontosra ezzel.
Természetesen ha valaki rendelkezik a belátás és eredendő jóhiszeműség intézményével akkor tudja, hogy kit érdemes követni és kit nem.
   Anthony Ian Berkeley nem érhette meg gyümölcsének aratását.
Az Élet ugyan úgy rendezte, hogy éveket tudott még tevékenykedni. Feltételezésem, hogy ez nem lehet a véletlen műve. Ám 3 héttel a legújabb album kiadása előtt, visszaadta életét Teremtőjének.

A létezés egy olyan új távlataiba lépve ahol hiszem, hogy úgy látja..MEGCSINÁLTAM..!
   E hallható nóta már betegségének utolsó stádiumában készült..milyen érdekes és mennyire tele van Élettel. Biztos büszke lenne rá, elég sok zenét meghallgattam már ebben a stílusban - mondjuk messze nem tartom magam a stílus szakértőjének -, de azt hiszem a szövegek mögötti üzenet sokkal mélyebbre mutat mint a szavak..

..hisz a szavak csak szavak..az írás pedig úgy öl, hogy közbe ölel.


Nyugodj Békébe Poetic!!

 

 

                                                                      

Gravediggaz - Guard your Shrine

(Őrizd Szentséged)

 

Itt a szöveg magyar fordítása látható..

Yeah, jön ködön és poron át,      (jőve Csillagködökön át)
Százezres vad ménespaták,       (konstellációk százezrein keresztül)
egy poros úton...                       (a Hadak útján - Tejút galaxis - )
Még egy vers Gravediggaz mondájából.:)
yo

Eljöttél hát, megölni engem,
azt, kinek ereje van elforrni a tengert?
Képzeltben már le is fejeztem az ellenséget,
amíg te bolhányit sem bűv-öltél meg!
Lásd, ahogy a kódokat fújom a jointbó'...
A módosult fókuszodba, te kiba' kígyó!

Csak az akaratommal lefizetem és megölöm az összes "showmened"
Aztán meglátjuk azt is, hogyan gurul a fejed!
Gyenge vagy s bűnös
Beleőrülve, az istenek megsértésébe.

Tudatom érzékeli a vak ambíciót.
Egy igaz zenész vágja ferdehajlamod:
Csapdába estél egy fekete lyukba, lelked eladtad!
Lasszóként folyt a gravitáció.

Állapotod Zombiiii
Ébredj Te Fasz, vagy fejedbe BANG fog csapódniiii!!!

Katona vagyok, kezem vérben,
A getto sikátora, a halál völgyében,
Rázd túl a kígyód, hogy látványos legyen a show-d,
van akiket bénít a létkérdés, és beveszik a hazugságod
Ez a tömeg hamis fedezék,
nem mindenre elég,
New Yorkban,
ha nem járt úton séta-fikálsz
és félsz.:)))

Van merészségem megragadni a mic-et!
Ti kibaszott élősködők!
A Grim adja hozzá a Fahrenhiet-tel...
és ragyog a fény!

Nem vagy a súlycsoportom,
te élettelen, áruló disznó...
eltöröllek...
yo

Gyarlón és sötéten játszol, őrizd szentséged,
Tű vagyok a szénakazalban, nehéz lesz meglelned,
Alvilági vagyok, ha megölöd a fekete Istent a crime-ért
Alvilági vagyok és így küzdök, amíg rím kitart, míg van kiért.

 


Angol szöveg, ha utána néznél:


Yeah, comin through the mist of the dust
Of a hundred thousand wild stallions
On a dirt road
Another episode of the Gravediggaz saga
Yo

You came to assassinate me
I got degrees that evaporate seas
I got thoughts that decapitate enemies
While your thoughts couldn't fascinate fleas
See I manipulate keys in a vocal joint
That alter your focal point, fuckin snake
I annoit by will , to kill you savage emcees
Then watch your cabbages bleed
You're weak and you're wicked
Diseased with a sickness, that turn Gods into swine
My mind detects blind ambition
A fine musician slash crooked politician
Trapped in a black hole, cuz ya lack soul
Gravity chokes ya black soul like a lasso
Your condition is a walking dead man
+Wake+ the fuck +Up+ or get your head banged

I'm the soldier with the bloody red hands
These ghetto alleys become dead valleys
Snakes too shook to show up at your rally
Some paralysed by the thought of being analyzed and caught up in lies
In false hood, it ain't all good, in New York, if you don't walk the walk
I dare fuckin parasites to grab a mic
The Grym brings Fahrenheit, and blinding light
You are not my competition, you non-living treacherous pig
I'll have you submit....yo


[Chorus x2: Poetic]
You're feeble and you play black, guard ya shrine
I'm a needle in a hay-stack, hard to find
I'm evil when you slay black God for crime
I'm evil and I stay strapped far as the rhyme