Szent Korona Tan

2012.08.08 10:41

 

Kapcsolódó link..

https://mkh.valosag.net/index.php/szent-korona-alkotmany

 

A Szent Korona Eszme alapelvei:
 

 1. Magyarország örökké szabad, főhatalma a Szent Korona
 2. Magyarország államformája: királyság, megváltoztatása alkotmányozó nemzetgyűléssel lehetséges
 3. A Szent Korona minden tagjának azonos szabadságjogai vannak
 4. A magyar közjog alapja a Szent Korona Tan/Eszme
 5. A magyar föld és az összes természeti kincse a Szent Korona elidegeníthetetlen tulajdona
 6. Hazánk minden anyagi, szellemi és munkatőkéje Magyarország felemelkedését kell, hogy szolgálja
 7. A Szent Korona országának minden tagja joga és kifejezett kötelessége ellentmondani és ha kell ellenállni ha a magyar érdekek, a Szent Korona, a Szent Korona területe és a Szent Korona keresztény eszmeisége veszélyben van és a magyar érdekek sérülnének. (ius resistendi)
   

 
 

A Szent Korona Tan lényege:
 

 1. A Szent Korona Tan az alkotmányos magyar államélet alapja, ahol az államhatalom a nemzettől ered, mely azt a Szent Koronával való megkoronázás útján osztja meg a királlyal. (A hatalommegosztás szellemi alapja) Werbőczy
 2. A magyar Szent Koronáé a főhatalom, vagyis a mindenkori király és a tagok (nemzet) felett áll (caput Sacrae Regni Coronae)
 3. A Szent Korona maga az egész állam és a társadalom is, a társadalom tagjai a Magyar Szent Korona tagjai. Ide tartozik az államalkotó nemzetek minden tagja – bárhol él a világon. (membra Sacrae Regni Coronae)
 4. Az állam feje és a nemzet együttesen képezik a Szent Korona – a Pátria –, az ország egész testét (totum corpus Sacrae Regni Coronae)
 5. A magyar Szent korona a legfőbb tulajdonos, beleértve az ország egész területét (Kárpát-medence), az uralkodót és az ország egész vagyonát.
 6. Az ország egész területe a Szent Korona tagja.
  A Magyar Szent Korona hatalma közakaratból ruháztatott át, ezért minden jog forrása a Szent Korona.
 7. Ezért ezen a jogi helyzeten a földi hatalmak nem változtathatnak. A Szent Korona Eszme Szent István tudatos politikai és államjogi alkotása. Társadalmi szerződés, melyben erkölcs és jog nem válhat el. A Szent Korona Tan hatálytalaníthatatlan, jogaiban nem csorbítható, mert törvénysértés jogot nem alapít.

 

https://www.szkosz.com/szentkoronatan

 

 

Téma: Szent Korona Tan

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása