Településeink a Heraldika tükrében

2013.12.06 20:21

 

Kapcsolódó link..

https://embers-eg.webnode.hu/news/heraldika-cimertan-1-resz/

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-kepes-kronika-kepei-tobb-mint-illusztracio-/

https://embers-eg.webnode.hu/products/kepes-kronika/

 

 

A teljes méretű képhez kattints ide

 

Abaújszántó város (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Álló, csücskös talpú katonai pajzs, amelynek kék színű mezejében két oldalról egy-egy fürtös és leveles ezüst szőlőtőkével kísérve Szent István király jogart és országalmát tartó alakja lebeg aranyban. A pajzson szembe néző, természetes színű, bíborral bélelt, arany rostélyos tornasisak, rajta ezüst-kék fonattal, amelyre vörösbe öltözött, ezüst szablyát tartó férfikar támaszkodik. A foszlányok színe mindkét oldalon vörös-arany. A pajzs alatt egy szalag lebeg ABAÚJSZÁNTÓ felirattal.

 

 

 

A teljes méretű képhez kattints ide

 

Andornaktálya község (Heves megye)

A pajzs alakú, két részre osztott címertest sötétebb (kék) osztatában sárga színű, tátott szájú, kiöltött, piros nyelvű, álló oroszlán található, amelynek kócos pamacsban végződő két farka a háta mögött görbülten kinyúlik. A világosabb (ezüst) osztatban a vidékre oly jellemző tevékenység: a földművelés, bor és szőlőművelés emblémájaként a karóra felfutó szőlőinda, míg a gazdag termés reményében a bal és a jobb oldalon arányosan helyezkedik el egy levél és egy szőlőfürt motívum. A címer tetején lovagi játék sisakja látható. A pajzs oldalát innen is, onnan is arany- és vörös színű babér díszíti. A pajzs alatt található szalagon „Andornaktálya” felirat.
A színek jelentése:
- arany (Nap): értelem, ész, hit, tekintély, erény, erkölcsösség;
- ezüst (Hold): bölcsesség, tisztaság, ártatlanság, szemérmesség;
- Vörös (Mars): hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség;
- Kék (Jupiter): szabadság, szeretet, remény, boldogság, szépség, egészség.

 

 

A teljes méretű képhez kattints ide
 

Attala község (Tolna megye)

A címeren álló, csücskös talpú pajzs, mely kék színű hullámos pólya által van kettévágva (ez a Kapos folyót jelképezi). Felső, vörös mezejében kereszt alakban elhelyezett hét darab aranyszínű búzakalász szerepel (a szimbólum a helység tradicionálisan jelentős mezőgazdaságát jelképezi). Alsó, zöld mezejében lebegő, aranyszínű, kéttornyú vár egy darab fekete keresztablakkal és egy darab kapuval. A két torony felett egy-egy aranyszínű csillag található, közöttük pedig egy darab ezüstszínű liliom.
A népmonda szerint itt egy vár létezett - emiatt választották a római korra jellemző erődszerű várat -, tulajdonosa egy Atala nevű igen szép nő volt, aki berakatta az ablakait, csupán egyen át engedte a világosságot beáramlani, majd azt mondta alattvalóinak: "Ha ezen ablakot is befalaztatom, akkor az Isten sem lát engemet", mely dacos gúnyolódásáért az Isten azonnal a vár elsüllyesztésével büntette. Emiatt található egy ablak a címerben szereplő váron is. A liliom a település vallásosságát jelképezi.

 

 

 

Badacsonytördemic község (Veszprém megye)

A község történelmét jelképezi a címerben a kék pajzsmező. Az ezüstpólyával (csíkkal) vágott kék címerpajzs Zala vármegye címeréből származik, mivel a község hosszú évszázadokon át e vármegyéhez tartozott.
Alul az ezüsthal mint kiegészítés szimbolikus, a Balatont, illetve a hagyományokra visszatekintő halászatot jelképezi.
A kék mező felső ábrája Nemestördemic régi pecsétjéből származik. A három arany búzakalász eredeti motívum, viszont a kalászokat tartó kar a "címeresebb" megjelenést szolgáló kiegészítés.
A veres pajzsmező mondandója kettős, egyrészt Lábdi-hegyet jelképezi. Lábdi a középkorban önálló település volt, nevét a honfoglaló "Lád" nemzetségről kapta. Másrészt a veres mező arany szőlőtőkéje a híres badacsonyi borokra utal.
A sisak és a páncélos, kardot tartó kéz szintén a község történelmére utal. A Nemestördemic név onnan származik, hogy lakói kisnemesek voltak, nemességüket vitézségükkel szerezték.
A címer elfogadott és népszerű motívumokat használ.

 

 

A teljes méretű képhez kattints ide

 

Bagamér nagyközség (Hajdú-Bihar megye)

1611. január 11-én Báthori Gábor erdélyi fejedelemtől a bagaméri hajdúvitézek a következő címert nyerték. Kék színű címerpajzsban – amelynek alsó részében fekvő oroszlán látható – egy teljesen vasba öltözött vitéz áll jobb kezében vállára tett karddal, bal kezében pedig aranykoronával. Az oklevél ezt királyi koronának mondja, de nyilvánvalóan rangjelző koronával állunk szemben, amely a hajdúk nemességét jelzi. A pajzs fölött nyílt katonai sisak van, amelyet drágakövekkel és gyöngyökkel díszített korona takar. A pántos (nyílt) sisak ábrázolása a magyar címereken ekkortájt kezd elterjedni. Sisakdíszként viszont nem a pajzs ábrázolása vagy annak egy részlete ismétlődik meg, mint általában szokásos, hanem egy kiterjesztett szárnyú, nyelvét kiöltő griffmadár. A sisak csúcsáról pedig sisaktakaróként különböző színű szalagok és pántok folynak alá.

 

 

A teljes méretű képhez kattints ide

 

Békéssámson község Békés megye

A település címere a négy ősi nemesi család (a Hunyadi, Szilágyi, a nagylaki Jaksity és a gróf Károlyi család) címereinek jellemző képeit, szimbólumait, elemeit ötvözi.
A címer egy csücskös talpú, balra dőlt, kék mezejű pajzs vörösen lángoló udvarral.
Alsó harmadában lángnyelvek magasodnak, melyek a Szilágyi család címerjegyeit tükrözik, ezzel is szimbolizálva az 1552-es esztendőben a török által felégetett települést.
A címer formája a Hunyadi és a Szilágyi család címereinek közös jegye. A címer felső, jobb oldali sarkában egy derűs aranynap ragyog, utalva a település névadójára, Sámsonra (a név jelentése a biblia szerint: „mosolygó nap, a nap fia”). A bal sarokban ezüst kettőskereszt kapott helyet, mely a vallási hovatartozásra utal.
Középen egy tűzből menekülő, múltba visszanéző aranyoroszlán lép ki a lángokból, a túlélést, a fennmaradást jelképezi. Mancsában az arany búzakalásszal és az arany dohánylevéllel a település korábbi és jelenlegi megélhetési forrását tükrözi.
A címerfőt a Hunyadi család ősi...

 

 

 

 

A teljes méretű képhez kattints ide

 

Csép község (Komárom-Esztergom megye)

Álló háromszögű a pajzs, vörös cölöppel ékített ezüstmezejében alul vízszintes kék hullámpólya. A hullámpólya feletti vörös mezőben egymás alatt lebegő, nyolcágú aranycsillag és ívesen szélesedő szárú, aljában szegvégű arany apostoli kettőskereszt. A szélső ezüstmezőkben egy-egy cölöpösen állított, felfelé irányuló vörös nyílvessző. A címerpajzsot két oldalról egy-egy, alul közös tőből ágazó és két-két arany fürttel ékített leveles zöld szőlőinda övezi.
A címer alatt lebegő, hármas tagolású íves szalagon feketével nagybetűs CSÉP felirat. A településnév előtt és után egy-egy díszpont.
A nyílvesszők arra utalnak, hogy a község területén már honfoglaló őseink megtelepedtek. A vörös-ezüst színpár jelzi, hogy Csép már Árpád-kori okleveleinkben lakott helyként szerepel. A Császár-eret, mely mellett a község elhelyezkedik, a hullámpólya jelképezi. A lakosság református és katolikus vallását szimbolizálják a nyolcágú aranycsillag és az arany apostoli kettőskereszt. A szőlő jelzi a jelentős hagyományokkal...

 

 

 

A teljes méretű képhez kattints ide

 

Cserháthaláp címere

A címer csücskös talpú, tárcsapajzs (eredeti magyar forma) ágasos hasítással.
A nézeti bal telekben Szent Péter kulcsa, a nézeti jobb telekben Szent Pál jelvénye, a kard jelenik meg a címerpajzson. Cserháthaláp római katolikus vallású. A település templomában Szent Péter és Szent Pál képe található az oltári szentségen, ők a falu védőszentjei.
A felső ágas metszés háromszögében a hullámos pólya a Fekete-víz patak természeti képe jelenik meg, a Cserhát hegyeivel keretezve. A címerpajzstól külön állva a felső részen a címert ölelő szalagban a község neve, amely követi a címer felső ívét, stilizált növényi ornamentikában végződne.

 

 

 

 

A teljes méretű képhez kattints ide

 

Csurgónagymarton község (Somogy megye)

Csurgónagymarton község címere három részre osztott háromszögpajzs. Az alsó harmad fekete színű, benne három természetes lebegő rózsa. A feket szín és a rózsák a csurgónagymartoni asszonyok főkötőjének színét és népi hímzésű rózsával való díszítését jelképezi.
A bal oldali piros mezőben stilizált zöld almafa, az almafán aranyszínű almák találhatók. A piros mező utal a település kiváló, gyümölcsérlelő éghajlati és talajviszonyaira, az almafa pedig az „Ómág” elnevezésű, egykor gyönyörű almáskertjére, melyet 1552-ben Török Bálint felesége (Pemfinger Katalin) akkor európai hírű veteményeskertjének korabeli leírása említ.
A jobb oldali harmad aranymező, benne egy fekete kakasfej vörös taréjjal. Az ábra a település lakóinak korai felvilágosodását, a református szellemiséget, értékrendet jelképezi, az aranymező pedig a szellemiséget biztosító megalapozott életmódot tükrözi.

 

 

 

 
 

Dabronc község (Veszprém megye)

A címerben a község védőszentje, Gyümölcsoltó Boldogasszony az egyházi ikonográfiai hagyományoknak megfelelően, a "Napbaöltözött Asszony" típusú ábrázolással szerepel.
Dabronc község címere álló, csücskös talpú tárcsapajzs, kék mezejében alul vízszintes ezüst hullámpólya, felette Szűz Mária "Napbaöltözött Asszony" típusú ábrázolása; a hullámpólyán nyugvó arany földgömbön, melyre ezüstkígyó tekeredik, áll a kezét imára kulcsoló Szűzanya szembefordult alakja ezüsttel, fején aranykoronával, lába alatt ezüst holdsarlóval. Fejét tizenkét aranycsillagból álló glória övezi, háta mögött arany Nap sugárzik. A sisak szembefordult, arannyal ékített és vörössel bélelt pántos ezüstsisak, vörössel és kékkel ékített heraldikai aranykoronával. A sisakkoronából két oldalt kihajló két arany búzakalász között egymáson haránt irányban keresztbe tett két ezüst kaszapenge, ezek előtt középütt arany apostoli kettőskereszt emelkedik. Takaródíszek mindkét oldalon kék és arany.

 

 

 

A teljes méretű képhez kattints ide

 

Darnó község (Győr-Moson-Sopron megye)

Álló, háromszögű pajzs kék cölöppel ékített zöld mezejében süllyesztett, vízszintes ezüst hullámpólya. Felette a kék mezőben lebegő helyzetű, leveles arany búzakalász, mely fölött nyolcágú aranycsillag lebeg. A szélső zöld mezőkben egy-egy, a cölöp hasításvonalából előtűnő, makktermésekkel ékített gyökeres arany tölgyfa. A címer alatt lebegő, hármas tagolású íves arany szalagon feketével nagybetűs DARNÓ felirat. A településnév előtt és után egy-egy díszpont.

A címerképek megfogalmazásához a község legfőbb ismérvei: a természeti adottságok, a településen átvonuló patak, a lakosság vallása, valamint a szfragisztikai (pecséttani) hagyományok adtak támpontot.

A nyolctagú arany csillag a lakosság református vallását jelképezi. A településnévre, amely szláv eredetű és a "gyep" szóból ered, a címerpajzsok zöld alapszíne utal.

A régi pecsétképen tölgyágat találunk. A tölgy ábrázolásával a régi jelkép hagyományainak átörökítése válik lehetővé a címerben, mint a legrangosabb jelképben.

 

 

 

A teljes méretű képhez kattints ide

 

Drávagárdony

Drávagárdony község címere kerek talpú vörös pajzs, kék sátorral. A jobb oldali vörös mezőben szarvaival befelé fordult ezüst félhold. A bal oldali, ugyancsak vörös mezőben nyolcágú arany csillag. A kék sátorban két nyílt arany sasszárny között hegyével felfelé álló, arany markolattal és keresztvassal ellátott, ezüstpengéjű egyenes kard.

Az 1. (vörös) mezőben álló ezüst félhold a községben a középkor folyamán létesített török őrállomásra utal. A 2. (vörös) mező aranycsillaga a lakosság vallásosságának, a zömmel református felekezetnek a szimbóluma. A kék sátorban lebegő két arany sasszárny Drávagárdony középkori birtokosát, a Zrínyi családot, míg a kard a török elleni felszabadító harcokat jeleníti meg a címerben.

 

 

a
https://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?album=531&pid=9863#top_display_media
https://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?album=531&pid=9909#top_display_media
https://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?album=531&pid=9932#top_display_media

b
https://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?album=532&pid=9942#top_display_media
https://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?album=532&pid=9944#top_display_media
https://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?album=532&pid=10034#top_display_media

c
https://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?album=584&pid=10201#top_display_media
https://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?album=584&pid=10209#top_display_media
https://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?album=584&pid=10259#top_display_media

d
https://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?album=1390&pid=10246#top_display_media
https://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?album=1390&pid=10262#top_display_media
https://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?album=1390&pid=10311#top_display_media

Téma: Településeink a Heraldika tükrében

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása