Történelemhamisítás egyetemi támogatással

2012.06.13 09:26

 

Ismét történelemhamisításnak lehetünk szemtanui egy tudós embernek álcázott történészen keresztül, aki állítólag a szegedi egyetem docense. Erősen kérdőjeles a származása és hogy hogyan szerezte meg ezt a tisztséget.

Lehet ezt a titulust, csak a két szép szeméért, vagy magyarellenességéért kaphatta. Általában az ilyen hazugságokat a zsidó történészek terjesztik, akiknek célja a magyarság múltját elvenni, hogy az önazonosságunkat fel tudják számolni. Lelkiekben igyekezenek megtörni és félre vezetni nemzetünket. Közben az akadémiáktól kellő támogatást, segítséget kapnak bomlasztó munkásságukhoz.

Egy könyvet adott ki, amely kétségbe vonja a rokonságát a magyaroknak sok keleti néppel. Kár, vagy inkáb szerencse, hogy az elmélete már akkor megdőlt, amikor az ujgúr küldöttség nálunk járt és nyíltan kijelentette, hogy ők is a hun törzsek leszármazottjainak tartják magukat, ezért rokonságban állnak velünk.

Egyik ismerősünk mongol nőt vett feleségül, akivel beszélve megtudtam, hogy nekik az iskolában ma is azt tanítják, hogy a mongolok a magyarsággal rokoni kapcsolatban állnak. A hunok voltak a mongolok első vezető rétege. Még azt is elmondta, hogy mikor eljött Mongóliából, akkor ott nem ismerték az emberek a rákot, a cukorbetegséget, és sok más egyéb modern kórt. Manapság, ha haza látogatnak, akkor meg vannak döbbenve, hogy mindenki daganatos, vércukorproblémákkal és más bajokkal szenved. Ugyanis a kínaiak elkezdték az országba szállítani a szintetikus, mérgező élelmiszereket.

Régebben a munkahelyen beszéltem egy másik hölggyel, akinek a fia Japánba költözött ki és feleségül vett egy ottani lányt. Ez a japán nő is mondta az anyósnak, hogy a japánok tényleg rokonaiknak tartják a magyarokat. Ezeket a kapcsolatokat a genetikai kutatások is bebizonyították.

Nem érteni akkor, hogy milyen elven irkál megvezetéseket a mű kedves szerzője.

Lássuk akkor ennek a történelemhamisító hölgynek a könyvét, hogy milyen hazugságokat is igyekszik elterjeszteni az egyetemi kinevezése mögé bújva, ami napjainkban egyre inkább nem ér semmit, mert az Igazság helyett a hamisságot terjesztik, politikai útmutatás szerint.

A 168 Óra nevú újság honlapján található meg az írás reklámja, amely szintén a nemzetáruló idegenek sajtóterméke. Élén Farkasházy Tivadar állt, vagy áll még ma is talán, aki a Heti Hetes nevű magyargyalázó műsor egyik szereplője. Magyaros nemesi neve van neki, de ez lehet, hogy csak az álcázás céljából lett felvéve, mikor közénk települtek. Vagy csak beházasodtak egy nemesi családba, de a nemzeti lelkület helyett, a zsidó életérzést vitték tovább, a magyar név alatt. Kolegája, Jáksó László pedig a magyar gyalázó, történelmünket kigúnyoló Hungarikum című animációhoz adta a hangját. A szálak összeérnek, az emberek beállítottságuk szerint csoportosulnak.

Kár ezért az írásért azt a sok papírt elpazarolni. A finnugor elmélet is hazugság. Néhány szóbelemagyarázásban igaza van a szerzőnek, de ez még édes kevés egy hiteles történelemmel foglalkozó mű megírásához.

Ezért kell fentartással kezelni minden könyvet, írást, mert sok ilyen hamisítás történt a kommunizmus és a demokratizums idejében. Szűrni kell az információkat és a hiteles nemzeti történészeink (Szántai Lajos, Pap Gábor, Molnár V. József, Dr. Varga Tibor) által tanítottakkal össze kell vetni. Ha nem egyezik vele, akkor valószínűleg nem is tartalmaz túl sok igazságot.

 

Íme ennek a könyvnek a reklámanyaga a 168 Óra honlapján, amely mű bővelkedik hazugságokkal és ferdítésekkel:

 

 

Mik vogymuk?

 

Finnugor nyelvet beszélő, török kultúrájú nép vagyunk, amelyik genetikailag nem tér el a környező nemzetektől, ám hiedelemvilágában (csodaszarvas) s hagyományaiban őrzi a hun rokonság (vagy azonosság) hitét. Nem vagyunk viszont Atlantisz túlélői, a Szíriusz becsavarodott, „turul nyelvet beszélő” vegetariánusai, nem élünk negyvenezer éve a Kárpát-medencében, s nem rokonunk bizonyíthatóan a sumer, az etruszk, a baszk, a japán, a szkíta, sem a lecsós ujgur. Nyelv, kultúra és származás: három különböző dolog. Nem azonos. Példa rá ezer.

 

Rokonságról mit sem bizonyít az afféle (legfeljebb a tudatlanságot), hogy németül a Hert őszt jelent, ami ugye „leherbasztja a virágokat”. Amint a latin stella sem a magyar sűrű „tsellagból” lett.

Jöttünk az ismeretlen Belső-Ázsia 8000 kilométeres sztyeppéjéről ide, a Kárpát-medence végállomására, ahol egy másik, megszilárdult kultúrába ütközvén, rátelepedtünk az itt talált szarmaták, jazigok, alánok, avarok, szkírek, szlávok, dákok, gótok, gepidák, vandálok, longobárdok maradékaira. Jöttek velünk kabarok, törökök, irániak, s jöttek hozzánk szlávok, jászok, besenyők, úzok, kunok, frankok, svábok: Európa és Ázsia évezredes kevercse. Ebből lettünk.

Genetikailag nincs homogén nép. Ahogyan nyelv sincs. Nem létezik „a” magyar nyelv, hanem „nyelvváltozatai vannak, amelyek egy-egy területre, foglalkozásra, csoportra” jellemzőek. És személyes identitásunkra, választásainkra. A kultúra köt össze bennünket, nem az „őstörténeti dilettantizmus” és homály. Valahova tartozásunk nem politikai választás kérdése, sem laikus találgatásé.

A szerző, a szegedi egyetem docense lenyűgöző könyvében összegzi a nyelvtörténet és a művelődéstörténet idevonatkozó kérdéseit és válaszait. (A szöveg eredetileg a Galamus-csoport honlapján volt olvasható.)

(Sándor Klára: Nyelvrokonság és hunhagyomány. Typotex Kiadó.)

 

https://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/hatterhatalom/1485-toertenelemhamisitas-ismet

 

 

 

 

 

Téma: Történelemhamisítás egyetemi támogatással

Dátum: 2016.06.04

Feladó: Cuth katalin

Tárgy: Sandor Klara

Europa es Azsia evezredes kevercsejebol szerintem Onok lettek,de mi magyarok nem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Új hozzászólás hozzáadása