Tüzet kell rakni!

2012.08.03 17:32

 

„Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek
….
Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!”
(József Attila: Tél)


Csontrepesztő tél van.

Megdermedtek az emberek és nem veszik észre, hogy tűz helyett lidércfény mered rájuk a gondoskodónak képzelt, rabló hatalomtól.
Pedig fel kell melegíteni magukat, hogy felengedjen dermedtségük, és reményük legyen az életre.

A lidércfény körülölel, elbágyaszt, hogy ne vedd észre: lelkednek, agyadnak, testednek Tűz kell ahhoz, hogy felengedjen, és továbbélhessen.

Lidércfény-áradattal bombáz bennünket az idegen hatalom központja és magyarországi helytartói egyaránt.

A lidércfény el akarja takarni az Életet adó Tüzet.

A lidércfény legnagyobb forgatója és gyártója Nouriel Roubini, a „jósprofesszor”, aki előre jelezte a világválság törvényszerű bekövetkeztét, de a kiutat egy másik lidércfényben vélte megtalálni.
Most ismét „beszólt”, most már címzetten Merkelnek, a másik világhírű közgazdásszal, Niall Fergusonnal együtt, de a Tűz fellobbanásától félve.  

Félnek attól a Tűztől, ami 1933-ban Németországban, majd Magyarországon is fellobbant. A Tüzet ők „a demokrácia halálának” nevezik, pedig az a Tűz a demokrácia feltámadása volt.

Attól a lidércfénytől, amit ők terveznek, mindenkinek meg kell szabadulnia, mert nemcsak megdermeszt, hanem a levegőt is elveszi az emberiségtől.

Az 1933-as Tűz kialudt, mert nyirkos fát, sőt jégtáblákat is csempésztek a rőzse közé.
Ha valamiből, akkor ebből a hibából kell nekünk okulni.

A hazai lidércfény-teremtők egy része nem akar tanulni, díszmagyart ölt magára és ennek lidércfényétől elvakulva nem veszi észre, hogy a Szent Korona jogfolytonossága nem akkor szűnt meg, amikor szabadságunk maradékát elveszítettük (1944. március 19-én), hanem akkor, amikor az első nyirkos fát, jégtáblát rádobták a Magyar Tűzre, a 973-as Quedlinburgi Szerződéssel.

Ébredj hát, Magyar, és vedd vissza az ősi Tüzet!  

Ez a Tűz a jövődet jelenti, amit múltad tiszta, száraz gyökér-gallyai tartják életben!

Legyél a Tűz csiholója, de vigyázz, nem felégetni, hanem építeni kell!

Ezt a Tüzet a Teremtőtől kaptuk a Szent Korona Értékrenddel, amely szabályozott takarítással alapozza meg a Haza újjáteremtését!

Tűzcsiholók és Tűzrakók jönnek össze Albertirsán, hogy megalapozzák azt a Hazát, amely újjáteremtésének ott ejtjük Szerét, ahol 1111 évvel ezelőtt, a Szeri Pusztán,

a Magyar Szabadság-Tűz örök megtestesítője, Árpád apánk első szabadság-őrző győzelme napján, Áldás havának 4-én.

Tűzcsiholók, Tűzrakók!

Szabaduljatok meg a lidércfényektől és érezzétek:

a Szabadság Tüzének fellobbantása és az éltető Láng örök életben tartása nem csupán jogotok, ősi törvényeink szerint, hanem
MOST TELJESÍTENDŐ KÖTELESSÉGETEK!

Ehhez kérem mindannyiunkra a Magyarok Istenének erőt, megvilágosodást és kitartást adó kegyelmét.

Így lesz, mert a Magyarság élni akar és élni fog!

Kelt Szegeden, 2012. Napisten havának 13. napján.
A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:
Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

 

 

 

Téma: Tüzet kell rakni!

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása