Van-e az öngyilkosságért felelõs gének felfedezésének jelentõsége?

2012.12.05 08:54

Előzmény: embers-eg.webnode.hu/news/kodolt-aldas-vagy-atok-gen-jus-geniuszok-a-sejtelem-vegyuleteiben-/

 

Kozma Szilárd, karma és családasztrológus szerint:

Az öngyilkosságot a személyti horoszkópokból kiolvasható skorpió karmával járó rombolási és önrombolási kéztetések okozzák.
Ahogy a szervezetünk mûködése alá van rendelve a génjeink által képviselt biológiai programunknak, ez a biológiai program is alá van rendelve az auránkban létezõ, vagyis a tudattalanunkba bekódolt spirituális életfeladatokat tartalmazó programoknak. A kauzális (metafizikai - karmikus) asztrológiában köztudott , hogy a Skorpió és a Rák jegyû személyek aurájában erõsebbek az un. rombolási és az önrombolási, illetve életellenes mentális programok. Ezért ezeknek a romboló szellemi programoknak megfelelõ gén-struktúrák is léteznek. És ez akkor is így marad, ha kiderülne, hogy az öngyilkosságért felelõs, illetve az arra hajlamosító módosult géneket felfedezõ tudósok tévedtek. Mindenképp csak idõ kérdése már, hogy a dolog felõl a tudomány is teljes mértékben megbizonyosodjék. A baj csak az, hogy a magyar
nemzetért és az emberiségért aggódó személyek által (érthetõ!) örömmel fogadott feltételezésekkel ellentétben, az öngyilkossági hajlamokat fizikailag megtestesítõ gén-módosulások felfedezésnek a segítségével, illetve ezek felismerhetõvé tételével, sajnos egyáltalán nem fog megszûnni az öngyilkosság problémája. Hiszen a különféle rákos betegségekben elhunytak száma is tovább növekszik, annak ellenére, hogy ma már egyre több, tényleges sikerrel
alkalmazott rák ellenes szérumot és rák ellenes terápiát ismer és alkalmaz az orvostudomány és a természetgyógyászat.
Ennek ellenére, csodálattal és örömmel figyelem a géntérkép megalkotása érdekében tett nemzetközi és magyar tudományos erõfeszítéseket. Örömömet csak az árnyékolja be, hogy az Asztrológiának a jósolgatásra való használata, illetve a további ön-prostitúciója miatt, nem csak a természettudósok, de a szellem-tudományok képviselõi sem képesek észrevenni, hogy a személyi génállományunk nem más mint egy pontos és a testünkben rögzített (az anyagban: a fizikai szervezetünkben), pontosan kimutatható leképezõdése a spirituális és szellemi struktúráinknak. Amit a géntérkép kimutat tehát, nem más mint az anyagi leképezõdése, az anyagi magvalósulása, annak a szellemi állagnak (a spirituális lényünk térképének), amit a fényszögek tágabb tûrési értékével elkészített asztrológiai születési
képletünkbõl, tehát nem a jóslási célokkal elkészített és értelmezett születési horoszkópunkból, is kiolvasható. Tudom, hogy mindez tudománytalanul és hihetetlenül hangzik, de a pszichológiai - holisztikus gyógyításban már közismert tény, hogy nem csak az egyes szervsejtjeink, hanem hosszú távon még az egyes gén-struktúráink is követik a spirituális (mentális - mentalitás béli) struktúrák pozitív és negatív változásait - módosulásait. Szkeptikusan fogadom tehát azt a feltevést, hogy az öngyilkosságot okozó gén felfedezésével, illetve a gén struktúrák mesterséges (orvosi beavatkozások általi) megváltoztatásával véget vethetünk az egyre jobban elszaporodó (a személyi horoszkópok segítségével kimutatható, a szülõktõl örökölt rombolási és/vagy önrombolási programoknak megfelelõ) öngyilkossági kísérleteknek, anélkül, hogy az öngyilkossági hajlam igazi, szellemi alapjait felszámolnánk. Ezt pedig az ipari civilizációban meghonosult általános élet-ellenes és természet-ellenes (gyermek-vállalás, illetve megtermékenyülés ellenes) mentalitásban és nem csak a módosult gén struktúrákban kell keresni, mivel nem lehet egész társadalmi csoportok és nemzet-részek génállományát orvosi beavatkozások útján "normálisra visszaállítani". Ezeknek az összetett, pozitív és negatív készetetéseket egyaránt eredményezõ szellemi programoknak, így pl. a gyermek foganás-ellenes programnak is, a negatív részeit (diszharmonikus vonásait) könnyebb, olcsóbb és egészségesebb is lenne feloldani és megváltoztatni a tudatosítás (például a személyi horoszkóp metafizikai értelmezése) segítségével mint pl. az orvostudomány által elõszeretettel használt génmanipulációval.
Nekem (aki az öngyilkossági gondolatok és késztetések poklát fiatal koromban átvészeltem), a feleségemmel és a csíkszeredai baráti körömmel együtt, több ilyen jellegû, de fordított irányú (nem a mesterséges beavatkozás útján, hanem a szellemi tudatosítás és a természet szerinti mentalitás helyreállítása segítségével létrehozott) sikerem van. Ilyen például az is, hogy a rendkívülien szövõdményes, nehéz és fájdalmas szüléssel a világra jött és majdnem egész gyermekkorát betegeskedéssel töltött feleségem, ellentmondva a gén-elméletnek, illetve az örökletes hajlamok és tulajdonságok általi determináció elméletének, minden orvosi jelenlétet mellõzve, ún. vad természeti körülmények között, nem egészen másfél órás vajúdás után, merõleges testtartásban és teljesen éberen szülte meg egy sátortábor melletti tisztáson a máig makkegészséges, három éves kislányunkat. Ezt követõen, a bõsárkányi lakásunkban, a szülési fájdalmak jelentkezése után tizenöt percre szülte egészségesen a második gyermekünket is, mindjárt a magzatvíz elömlése utáni öt percben. Sõt: annak ellenére, hogy a feleségem édesanyja nem volt képes szoptatni a gyermekeit, a pozitív szellemi felkészülésnek köszönhetõen, a feleségem mellkasából csak jelzésnyire: lehelet szerûen kiemelkedõ mellei valószínûtlenül megduzzadtak mind a két esetben és bõséges táplálékkal látták el mind a két gyermeket.
Ami az öngyilkosságot okozó módosult gének öröklési lehetõségét illeti, talán a mindannyiunk hasznára lenne az (talán segíthetne a biológusok számára messzebb menõ következtetéseket levonni, illetve pozitívabb eredményekkel kecsegtetõ irányban kutatni), ha a gén-kutatók figyelembe vennék azt a szellem-tudományi tézist, miszerint a spirituális programok erõteljesebben az anyai ágon öröklõdnek és az apák programjai (tudom, hogy ez mennyire bántó a férfi nem számára, mivel én is nagyon nehezen fogadtam el ezt a gondolatot:) csupán a rezonancia törvénye alapján (a hasonló hasonlót vonz elv alapján) kerülnek az utódok szellemi térképének a rendszerébe. Amennyiben tehát egy anyai ági dédnagyanyánál, vagy nagyanyánál erõteljes Skorpió és Rák motívum jelenik meg a horoszkópban, biztosra vehetõ, hogy az unoka horoszkópjában (aurájában) is megtalálhatóak a romboló és az önromboló programra utaló, jellegzetes negatív fényszög-együttesek, illetve a fényszögek által alkotott sors - alakzatok. Ez viszont konkrétan azt jelenti, hogy amennyiben egy vizsgált horoszkópban megtalálom a romboló és az önromboló programoknak az egyértelmû jeleit,
biztosra vehetem, hogy valamelyik, az üknagyanyáig visszavezetett, anyai ági családtag, nem természetes halállal távozott az életbõl és azt, hogy halott kiskorú gyermekek, illetve elhalt magzatok (vetélések), vagy durva abortuszok (amatõr - házi, vagy nõgyógyászati beavatkozások) emlékét is õrzik a titkos, vagy az ismert családi krónikák.


kozmaszilard.hu/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=41

https://kozmaszilard.hu/

 

Téma: Van-e az öngyilkosságért felelõs gének felfedezésének jelentõsége?

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása