Világbiztonság - Világvallások és a Szent Korona

2014.01.05 12:41

 

Kapcsolódó link..

https://embers-eg.webnode.hu/news/vilagbiztonsag-a-szent-korona-es-a-szakralis-geometria-kapcsolata/

https://embers-eg.webnode.hu/news/szantai-lajos-a-szent-korona-apostolkepei-1-2/

https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/eg-bolt/

 

A Szent Korona világképe elénk tárja a szakrális geometriát, a rezgés keltette energiaformák világát, valamint a főbb és kisebb vallások jelképrendszerét.
 

Létezik egy szent ereklye a világon, mely szinte az összes vallás jelképrendszereit tárolja. Világunk kultúráinak szent szimbólumai a korona felülnézeti és elölnézeti képén keresztül! A hangrezgés keltette formák fényesen ragyogva tisztítják meg tudatunkat, utat mutatnak a mélyebb megértés felé.


Világvallások és Szent Korona

 

Beavatás a több dimenziós gondolkodásba. A végtelen megközelítése a rezgés keltette ábrákon keresztül.
A szent égi város szimbolikája minden ősi kultúrában jelen van.Mandala mint a Szent Korona

Nagyon fontos tudnunk, hogy a Szent Korona felülnézeti képét csak a koronázást végző személyek láthatták.
Láthatjuk, hogy az ősi tanítások egy összefüggő képi világot alkotnak. Megtanítanak minket több szinten, több dimenzióban gondolkodni. Koronánk felülnézeti és oldalnézeti világmodellje is megjelenik a buddhista mandalákban. 3 dimenzióban értelmezhető.

 

A korona elölnézeti képe négy irányban is megjelenik. A ferde keresztet is megtaláljuk a helyén, az Élet-kerekében.
A mandala közepén a korona felülnézeti képét, a körkeresztet formázó pántokat látjuk.


A buddhista mandalákat színes porszemekből állítják össze. Porból lesz majd porrá lesz...

Mandala a világvallások szimbolikájával

 

Porral és hanggal a világegyetem láthatatlan szerkezetét is meg tudjuk jeleníteni. A hang hatására egy lemezen állóhullámok alakulnak ki, ahova a porszemek rendeződnek. Az eljárást fémlemezzel és hangszóróval szemléltetjük, de működik emberi hang és vékony, megfeszített állatbőrrel is: dobbal. Apró szemcsék olyan formákat alkotnak melyek a világ számos kultúrájában megjelennek. A kereszt és végtelen csomó átmenetek között a Szent Korona felülnézeti képét is megfigyelhetjük.

 


 

Ugyanez az eljárás a legmodernebb technológiákban is alkalmazható. Akár nanorészecskéket is lehet rendezni több ultrahangforrással, bonyolult félvezetőrétegeket vagy szupravezetőket létrehozva.
Ősi szakrális módszerrel is szemléltethető a rezgés keltette formák világa. A dobok is tudnak úgy működni mint egy lemez, a hang hatására tehát ábrákba rendeződnek a szemcsék a dobokon. Ábrák a dobra: Abrakadabra.

 

A Tejút, a Nap és a Föld magjának sugárzása és védelmező mezője is megjelenik a következő dob festésében.
Hangrezgés keltette állóhullámok a térben.

Ezt a tudást nem vehetik el tőlünk. Ez belülről fakad!

A Világegyetem egyetemes rezgése ami megjelenik előttünk. Az anyagi világ ettől létezik. Az emberi tudat az összekötő kapocs az éteri és az anyagi világ között.

abrakadabra: ábrák a dobra

 

teknőspáncél és hangfrekvenciák

 

Teknős páncél, és hang keltette formák (ábrák a dobra)Balra egy teknős páncél látható. Jobbra hang keltette formák (cymatics), a következő frekvenciák alkalmazásával:
1021 Hz, 2041 Hz, 1088 Hz and 1085 Hz.

 

Aranypor a forró lemezre...

A Szent Korona pártaelemek elkészítésének egy lehetséges szakrális módja a forró, folyékony arany és zománc hangkezelése. A hangot kitartva, a lemezt lehűtve a forma tárolható. A zöldes színű, aranyba foglalt anyag egy áttetsző, vékony zománc réteg mely az üvegnél is törékenyebb. A mindennapokban a zománccal csak mint bevonattal szoktunk találkozni, a Szent Koronán azonban hordozó nélkül, az anyagában arany mintázattal együtt találjuk meg. A pártaelemek anyaga hajszálvékony azsúrzománc, benne arany mintázattal.

Hang keltette formák

Szent Korona pártaelemek

 

 

A hanghullámok vizuális megjelenítése több ezer évre vezethető vissza. Afrikai törzsek több mint ezer éve használják a dobot és növényi magvakat vagy finom port formák előhívására. (Ez esetben a dob mint hangszóró működött, a külső hangokat a "doboz" erősítette fel.) Varázsláshoz, jósláshoz alkalmazták: apró szemcséket, magokat szórtak a dobra: abrak a dobra, ebből lesznek az ábrák, vagyis: ábrák a dobra. Leonardo Da Vinci (1452-1519) és több neves személyiség is foglalkozik a témával. Állóhullámok adta formák 2 és 3 dimenzióban, valamint a Szent Korona jelképrendszerében. A dobokon vagy lemezeken megjelenő állóhullámok szent formákat alkotnak. Ez az eljárás a legmodernebb technológiákban is alkalmazható. A Világegyetem rezgéseinek összetett rendszerében, a sejteken belül, az élet alapját jelentő fehérjék is összeállnak.

A sejtosztódás folyamatának megjelenítése a szakrális geometria alapja. A szakrális geometria szabályai templomokban, mecsetekben, zsinagógákban, sztupákban is megtalálhatók.

A világ legősibb szent jelrendszere rovás jelkészlettel olvasható!

A sejtosztódás folyamata rovásírással

Földanya Jó (Föld A NY NY A LYó)
Jó Atya Jő (LYÓ A TY A LYŐ)
Egy Ős Egy Anyja.


A fenti képen az osztódási orsók kialakulása is látható, a sejtosztódás és az egyesülés folyamatában.

Ide kapcsolódik az énlakai templom kazettás mennyezetén is megtalálható "Egy az Isten" összerovás:

Szikhizmus, kereszténység

Szikhizmus - Rovás "Egy az Isten" - Irán címere
A szikhizmus a hindu és muszlim vallásháborúk környezetében kifejlődött vallás annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy mi a helyes hozzáállás az erőszaktól mentes hinduizmusban a „szent háborút” folytató iszlámmal szemben. A szikhizmus magja az egy Istenben és a szentírásukban leírt Tíz Guru tanításaiban való hit.

Az osztódási orsó kialakulása mikroszkópos felvételen:

Az osztódási orsó kialakulása mikroszkópon keresztül

Sejtosztódás valós időben kisfilmen (mikroszkóp):

 

 

Az Ős Atya és az Ős Anya jelei összeolvasva:

 

 

Sejtosztódás, mitózis (állapotai) - kisfilm

A biológiában a mitózis azt a folyamatot jelenti, mely során a sejt két egyenlő utódsejtbe választja megkettőződött genomját.
A kisfilmben részleteibe menően láthatjuk az örökítő kód másolását és az egész folyamat 3 dimenziós megjelenítését.

 

Chakana (Inka kereszt) - és a szakrális geometria

Szerkesztése a napkörön keresztül. Körkereszt illetve a Szent Korona felülnézeti képe.
A Szent Koronán több zománcképen is előforduló szimbólumkapu.

chakana inka kereszt

 

Chakana Bolívia, Peru:

A Világteknős és a gömbös kereszt is újra visszaköszön.

Maja Egy Isten - Napisten szimbólum. A galaxis közepét is szimbolizálja. Galaktikus pillangó.
A Teremtő Isten jelképével azonosítják:

Maja Egy az Isten

 

Szent Jakab apostol zománcképe a Szent Korona hátsó részén, a felső szinten. Koponyadudorral, meditációs szemállással, nehezen meghatározható, szkíta állat-ábrázolással. A koronacsakra helyén jelölést láthatunk mely a koponyatetőre, pálos rendre és a pilisre utal. A két oldalon található állatábrázolások felett négyes osztású fénymagok mint csillagok jelennek meg:

Szent Jakab Chakana

 

Szent Péter zománc a kulcslyuk forma mellett a Chakana jelképrend.
Szent Péter képe a Korona (és a király) jobbján található. A Szent Korona pántján 8 apostolt találunk.
Kulcsok a kulcslyukban:

Szent Péter kulcsok Chakana

 

Keresztény és buddhista jelképrend találkozása (a modern tudományban halmazállapot-változások a szakrális felfogásban az Őselemek kapcsolatai).
Az ember lehetőséget kapott az elemek feletti hatalomra. Tudunk tüzet gyújtani, vizet szabályozni, földet művelni és a levegővel beszélni.
A legfelső elem az éter. Elért elem: Értelem. Az angyali tudás és a megvilágosodás kapcsolatrendszere.

Keresztény, buddhista, fengshuibuddha és az elemek

Tér-idő modellek Balról jobbra:
- 3+ dimenziós szakrális geometria videó sorozatból
- Sztupa modell (építészetben is)
- Gábriel arkangyal szobra a budapesti Hősök terén a Millenniumi emlékmű közepén
- Buddha és az elemek
A Tűz a Víz a Levegő a Föld, és az ötödik elem, az Őselemek megjelenítésével. Egyes megközelítésekben az ötödik elem maga az emberi tudat.


Tökéletes kristályszerkezetek. Kristályok Királya (KRST jelentése felkent). Ide kapcsolódnak még: a Káosz-Rend Isten és Keretsen szóképek jelentései.

Elemek-Tér-Idő-Modellek mozgásban. Halmazállapot változások. Az anyag és a téridő alapszerkezete rovás jelkészlettel olvasható.
A kép és zene változásának matematikai hasonlósága nem véletlen, a csárdás táncról van szó. A 3 dimenziós térben matematikai értelemben 5 szabályos test létezik. Természetesen ezekből is végtelen van, de be kell vezetni a számoláshoz több dimenziót. Magyarul: az érzékelő számára csak modellezés, vagy fantázia segítségével megjelenő valóság. A Metatron-kocka időben változó szabályos testek átformálása. A Végtelen különböző megközelítései a kör négyszögesítésén (Pi) és a "Jó"- jelen (Fibonacci, "Fí" spirál) keresztül.

 

 

Metatron-kocka: A téridő szerkezetét, a halmazállapot-változásokat és az Őselemeket megjelenítő:

A Metatron "Méta-trón"

Pantokrátor Krisztus - Életmag - Fénymag - Bölcsesség
Alsó Pantokrátor - Ítélő Krisztus-ábrázolás a Szent Koronán
Kezében magot tart, a trón két oldalán 'Élet -és Tudásfa' motívumokkal.
Az élet alapját jelképezik, és a tudást amivel a gondolkodó embernek rendelkeznie kell. Tudományos szempontból az úgynevezett „pánspermia-ősmag” elmélet szerint az élet csírái (magvai) jelen vannak az Univerzumban és speciális körülmények között képesek eljutni egyik bolygóról a másikra (esetleg csillagközi távolságokat is megtehetnek).

Alsó Pantokrátor életmaggal

 

Az Élet és Tudás fája is Krisztus felé hajlik. Az emberi testben való létezés és megvilágosodás útja.
A két fát képességünk, a képzelet segítségével egymásba téve megkapjuk az Atya jelét, a rovás TY betűt.

 

Buddha és a lángok

A Szent Korona Alsó Pantokrátor képéhez hasonlóan, a királyok által tartott lángok Buddha felé hajlanak.
(Dzsain festmény: Mahavira Buddhát ábrázolja)

 

Jelképrendszer elemző képtárunk egy mesterséges intelligencia modellezés. Az eddigi tapasztalatok alapján nemzetközi kezdeményezésünket átneveztük az Emberfeletti Intelligenciával történő kapcsolatfelvételre.

Tisztelt Olvasó!
A fentiek után talán már érzi, hogy Önön is múlik a világ sorsa. Kezdeményezésünk nemzetközivé tételét támogathatja szaktudásával vagy szabadidejében végzett munkával is. A szakrális geometriát a világ irányítói évezredek óta használják. Nem szeretnénk ezt a rendszert ismét harci repülőkön és katonai felségjelzéseken közelről szemlélni. [A Világbiztonság Nyílt Társadalom és Társaság (Wide Open World Security - Open Society) semmilyen közösséget nem vállal a pénzügyi terrorista Soros György által létrehozott Open Society alapítvánnyal. Az soha semmilyen formában nem segítette munkánkat.]

A tiltott jelképek több dimenzióban találkoznak. Tökéletes kristályszerkezetet alkotnak. Ez a szimmetria vezet bennünket a tiszta energiával működő, legmodernebb berendezések technológiájához.

Figyelem! A 3 dimenziós ábrázolás vetületei között több önkényuralmi jelkép is szerepel! A megjelenítés ismeretterjesztő, tudományos és művészeti célokat szolgál. A szakrális geometria segítségével a következő szimbólumok jelennek meg rendszerben: kocka, 3 dimenziós kereszt, piramisok, nyilas kereszt, Lakshmi csillag, 'Unicursal hexagram' , Dávid csillag, horogkereszt:

 


https://www.vilagbiztonsag.hu/fejleszt/szakralis/vilagvallasok-es-szent-korona.html

 

 

Téma: Világbiztonság - Világvallások és a Szent Korona

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása