Ember-s-Ég

Ember-s-Ég

Az Emberiség történéseit vizslatva éberséggel meg kell állapítani, ma az ember is ég.

Démonizáló erők sütögetik.
Ma már nem kérdés hogy elégünk-e, nem vitás. Nagyobb kérdés, elég Ég marad e Bennünk. Hagyunk e még teret magunkban Istennek, avagy "mások koncepcióit" zabáljuk meg leginkább a  televízióból.

Ma mikor az Ember ég, illetve jócskán elege van, s mikor nincs Éber-s-Ég, szükség van a kemény szóra, az "ostorozásra". Atilla ostor szerepét kell ma betölteni, méghozzá sokaknak.
Mert vannak példaképeink. Ugyan nem rossz módja a félrevezetésnek az, hogy "hallgatnak az írástudók".
Hallgatnak az írástudók afelől, hogy igenis vannak szép számmal követendő eszményképeink.
Méltán lehetnénk az Igaz Erkölcs példaképei.
  

Egy évvel ezelőtt figyeltem fel arra a "jelenségre", ami bárkinek szemet szúr, aki használja a Wikipédiát, ezen belül is a magyarság múltjának megismerése motiválja. Gyanúsan hiányos minden múltunkat illetően.
A sokat emlegetett és mindenki által betanult honfoglalási dátum és Atilla első Magyar király korszaka közti, csaknem 400 év teljes homály. Ennek a körülménynek a megértése nagyon fontos manapság.
Talán merész a feltételezés, ámbár sokan megfogalmazták, mi lehet ennek a jelentősége. Tömören fogalmazva Atillát akarják leválasztani a Magyarságról, mint eszménykép. Az Atyai "jóindulatú" szigor jelképéről van szó.
Ki Isten ostorának szerepét kellett eljátssza. "Büntetője" volt az akkori emberiségnek.
Ledőlt mi hamis. Megdőltek bebetonozni látszott hatalmak általa. Köztük Róma.
Életének és sorsának betöltése ágyazta meg jelen korunk és társadalmunk alapjait.
Természetesen ez is kiforgatva, de leginkább elhallgatva kerül -nem- tálalásra kortársaink előtt.
Lehetne a történelem meghamisításának kezdeti korát firtatni, erre mód nincs jelenleg.

(-Heribert Illig:Kitalált középkor, Heribert Illig – Klaus Weissgerber: Magyarok a kitalált középkorban)

E hazába és Nemzet közé született géniuszok garmadájának csodás életeit és munkásságait szándékosan nem tárják "elénk" s világ elé.
Szándékosan s módszeresen nem tanítják a velünk született "nagyszerűségünket", a sötétség felett alkotott történelmi diadalainkat.
   Végül is ezen körülmények vizsgálata döbbentett meg egy évvel ezelőtt, és ezután kezdtem jobban érdeklődni s feltárni hagyományunk és történelmünk összefüggéseit.
 A káosz mesterséges fenntartása teszi lehetővé azt, hogy a "maradék" érdeklődést is elvegyék, maradék Egyetemesség tudatunkról.

Ami igazán Hun-garikum :)

Egyet nem értek vele, de megértem, ha valaki ezzel a vonással "nem képes" azonosítani magát.
De megkérdezném a tisztelt "magyarságuk fontosságának hiányában" leledző hitetleneket, és e számunkra fontos témára legyintőket. Hogy lehet az, hogy ha ma valaki megszeretné ismerni múltját, rá kell döbbenjen arra a millió hazugságra és csúsztatásra, ami Magyarságunk körül "felgyülemlett"?

Ebből a körülményből tisztán megállapítható.
A Magyarság kiemelkedő és megkerülhetetlen szerepe a világ színpadán. Az írás végén remélhetőleg kiderül miért.
Mikor meghalt Mátyás odalett az Igazság.
Hihető, hogy olyan szintű erkölcsi mércét nem igazán sikerült felmutatni senki másnak (nemcsak) kortársai közül.
Mátyásban, ahogy az ő nevéből is olvasható, Atyai minőség működött -és sikerült is kiaknáznia-. Atyás Mátyás, mikor meghalt, valóban oda lett az Igazság. Teljesen felfordult a világ pár tíz év alatt.
Pontosan tudták micsoda borzalom veszi kezdetét.
Ekkor a Korona fénye is kialudni látszott és a Szentkorona Jogrend is. Szabadkőműves páholyok teret nyertek, beindult a globalizáció előkészülete.
A városi lét embert és környezetet kihasználó életmódja.
Rengeteg borzalmat lehetne írni, ami aztán elvezetett a nagy "felvilágosodottságokhoz". Amik valójában az Erkölcsök elsötétedését jelentették.
Lényegében ezekben az időkben számolták fel azokat a Szer-zetes Rendeket, amely hivatalokat nálunk nemcsak papi tisztségként töltöttek be személyek, hanem emellett katonák is voltak.


A magyar alapítású Pálosok Rendjének szerepe, kulcsa volt a Szent Korona eszmeiségének szempontjából.

https://www.youtube.com/watch?v=xDuMlDohVoI&feature=related


Ezért innen el kellett paterolni. Mára teljesen felszámoltak minden jelentős katonai egységet.
A Pálos Rend Lengyelországban újra alakult. A mostani pálosok, már nem teljesen a régi magyar szellemiséget képviselik sajnos.


Az 18-dik század vége száműzte Istent a "közéletből" s helyére léptette az individuális ÉN-t s ezzel együtt az Apokalipszis újabb fejezetét szabadította a világra.
Szabadság - Egyenlőség – Testvériség. E szlogen hozta el azt a mai állapotot, ahol a Testvér is ég!
Ahol se nem szabad az, ki megszületik. Se nem egyenlő "másokkal" s nem is testvérként lesz számon tartva. Mert hát, ki megszületik "számon van tartva".


Tehát Jogrend vs. Demokrácia.
Erre ment ki az a millió ármány s minden emberséget nélkülöző cselszövés sorozat, ami mai napig tart. Természetesen az akkoriak által képviselt "nagyegyház" is a cselszövők pártján állt.
Ugyanis ha Magyarság nincs, nincs Jogrend sem. Lehetne a vízkészletről beszélni és sok minden másról is, amire fáj a foguk egyeseknek, de talán a döntő maga a Szent Korona Jogrendnek a képviselési lehetőségének a felszámolása.
A tények ismerete nem kell, hogy indulatból fakadjon, de ismerni kell.
S amennyiben szimpla "konteóként" tekintünk e témára, annál kevésbé lehet mellre szívni.
Viszont, ha ezer éves háborúról beszélünk,  azon se lepődnek meg sokan.
Királyaink levelezésének lenyomatai kétséget kizáróan bizonyítják, mennyire tökkelütött és erénytelen uralkodóknak kellett példaként szolgálniuk. Nekik nem volt "választásuk". Csakis saját furfangjukra számíthattak, hiszen nem élhettek piszkos eszközökkel.
Meg is tették dolgukat méltósággal és sokszor jóhiszeműségük áldozatai lettek. Így van ez jól valahol.
Meghökken az ember a gonoszság láttán, és egyben érti meg Atilla ostor szerepének szükségességét.
Felvette a Nemzet a keresztet Atilla római bevonulásának alkalmával.
Krisztusi szerepbe kezdett a Magyarság, mint Népek Krisztusa.

Az 1541-es Buda eleste után új világ született meg. 1541-ben az ártó erők teljesen felszámolták illetve hibernálták a Szent Korona működési terét.
Mellesleg a Bibliában is találhatóak tudatos torzítások, mert egy új erkölcsi példázatot szándékoztak bizonyos érdekkörök a világ elé tárni.
Amivel nem lenne gond önmagában. Viszont sejteni lehet milyen kavarodást okozhattak azzal, hogy gondos válogatás alapján  bizonyos "érdekek szerinti" művek kerülhettek a Mindenkinek szóló Bibliába. Így néhol ellentétes tanítások és torzítások fedezhetők fel ezekben az írásokban. Ekkor került az emberiség arctalan-névtelen földi emberek bűvkörébe.
Számos olyan tételt lehetne ide idézni, amely csak erősítené ezen álláspontot. Erre külön nem térnék ki a terjedelem leszűkítése végett, de hogy egyet említsünk ilyen a reinkarnáció.


A ma emberének hazánkban minden erejével a megélhetését kell biztosítani - minden furfangjára szükség van ehhez -.
A napjainkban hozott törvények egyre gyakoribb -és logikát nélkülöző- szigorítása megágyaz a mindennapi presszióhoz, ami leginkább stresszben nyilvánul meg, s biztosítja az állampolgárnak "a könnyű hasra esés lehetőségét".
Hisz ahol törvény (és sok) születik, ott szükségszerűen megjelenik a (sok) "törvényszegő" is. A kettő csak együtt járhat.
A mindennapi élet mesterséges megnehezítésének következménye az, hogy a "talpon maradás" viszontagságai mellett az ember vagy nem ér már rá, de leginkább nincs ereje avagy kapacitása- keresgélni Élete értelmét.
Bár ez a kisebbik gond lenne. A nagyobbik az, hogy már az érdeklődés is kiveszőben van, a bizalomról nem is beszélve.
A kíváncsiság kiölése minden szinten megjelenik. Annyi a szenzáció és annyi a történés és annyi a pletyka, hogy minden figyelmünket elvihetik. Jézus figyelmeztetett a tolvajokra!
Amiktől mindenek lehetünk, de Éggel hasonlatosak bajosan.

Rohamosan züllik az Emberiség. Hihetetlen erők munkálkodnak azon, hogy kiábrándítsák az embereket az Emberségükből, vagyis Ember s Ég egységesének tudatából.
Látszólag nem ide tartozik, de a kettős kereszt, mint szimbólum visszavezethető a rovás ábc - ami mellesleg több mint 30ezer éves - Gy betűjéhez. Amit Egynek ejtettek. Szentséget szimbolizál, amiben a -Zenség- is "megbújik" ;)
Jelképezi az Égi és földi királyságot, pontosabban fogalmazva, a Magyarság ehhez való jogát!


Szlovákia kapcsán észlelhető a szimbólumok szándékos ferdítés és lefedés trükkjének lenyomata.
A Képes Krónika szinte az egyetlen megmaradt írásos emlékünk. Minden más a füst és egyéb magángyűjtemények martalékává vált. Mindenesetre úgy tartják bizonyos források, hogy egy nép van a földön, kiknek megkoronáztatott kitartásuk.
Megkoronáztatott kitartásuk, hitük és Vallásuk. Atilla által.
Kiről korabeli krónikás szerint csakis - Mátyáshoz hasonlóan- szuperlatívuszokban lehet beszélni:
- „Volt Magyarországon egy nagyon híres király, Atilla. Soha, sehol nem akadt hozzá hasonló. Gazdagságban és nagylelkűségben senki nem ért fel hozzá. Tizenkét király koronázott fővel szolgálta őt és rajtuk kívül 12 herceg, 30 gróf, azon kívül számtalan lovag, nemes leste. Ez a király annyira emberséges volt, hogy párjára nem lehetett találni…"-

Az Igaz hitük jelképe képen Korona adatott e Nemzetnek. Az Élet Koronája. A Szent Korona, aminek kiléte és származása máig misztikába burkolódzik. Mindenesetre Égből kapott Koronaként emlegeti a hagyomány.
500 évvel ezelőttig be is töltöttük e szerepünket. Jelenleg alszunk, illetve altatnak.
Párját ritkító kincseken ülünk.

„Ha már Él-et Koronája…”

Élet szavunk nagyon keveset változott az évezredek alatt.
Él azt jelenti Isten. Nemcsak Ázsiában hívták így a régi korban.
Manapság a hagyományőrző helyeken mai napig Élő Istennek nevezik.


(--Éli,Éli--emlékezzünk Krisztus utolsó soraira!)

Jöjjön egy kis belemagyarázás..

..Személyiség..


A szem minden hagyományban a lélek ablakát jelenti, ezen keresztül észlel leginkább a Lélek, mely irányítja a testet. További érdekességek a szemről "vass lajos blogjában".


Tehát minden egyes szemben Isten is Él. Szem-Éli-ség.
Gondolom nem nehéz rájönni, mit jelent az, hogy "személytelen".
Elég bemenni egy hivatalba, persze nem mostanában, mert ha mostanában megy az Atyafijajánya, csupa derű és báj fogadja. Valószínűleg csak máshogy éljük így meg a nélkülözés napjait -gondolhatják-, ha legalább "ott" úgy érezzük szeretve vagyunk. Vagyunk is ha van kess, ha nincs, akkor csupa magas C és már takaratlan, de fenyegetés.
Ma nem Honfitársakról beszélnek ébresztő, hanem adófizetőkről.
Ami azt feltételezi, hogy ha van pénzed., van helyed.
A többit most inkább nem írom le.
Ma nem a Szent Korona uralkodik a szívekben sem.

Az "átdugott" kard a Korona alatt mintha azt sugallná, le van szúrva a Királyság.

Reméljük egyszer kiegyenesedik Koronánk keresztje.:)

Az emberi Erkölcs felszámolása csaknem teljes nyomorba dönti az emberiséget. Nemzetet szít Nemzet ellen.
Valaha Ember s Ég kapcsolatát sérthetetlennek tartották.
Ma is az természetesen.


Nem  kell csodálkozni, ha meg akarják utáltatni Veled Magyarságodat és Emberi mivoltodat.
Máshogy nem nyerhet "teret" a homály s a fényes nem elválasztható a még fényesebbtől.
Elvenni az előbb soroltakat nem lehet, csupán ha "sikerül kiénekelni a szánkból".
Ez a Mindenséggel való azonosításunknak lehetőségének elvesztését jelenti. Ez nem Nemzeti ügy.
Nagy királyaink az örökkévalóságban gondolkodtak.
Tudták, hogy ők az Égi királyság földi vetülete egy hierarchikus Rendszer földi helytartói.
Pontosan tudták milyen felelősség Magyarnak lenni.
Tudták, hogyha nem emberségüknek megfelelő döntéseket hoznak, maguk felett hozzák ítéleteiket.
Hisz minden "felesleges" áldozat a vezetőre visszahulló "örök" kárhozat képpen jelenik meg.
Nagyon mélyen átlátták az Élet és halál misztérium körét.
Pontosan tudták, hogy ők azok, akiknek méltó példát kell felmutatniuk a világnak.
Az Erkölcs és az Istentudat az, mi megkülönböztet minket az állatoktól. Ezt nem árt tudatosítani!
Egyáltalán nem véletlen, hogy pont ezeket a fogalmakat kívánják kigyomlálni az emberből. Globális szinten is.
Mennél több haszontalan eszményképpel töltik be tudatainkat, annál inkább válunk kiszolgáltatottá.
Felesleges a tömegmédia manipulációjának különösebb fejtegetése. Mára ez nyílt titok lett mennyire káros.
Már csak eszünk, iszunk, érzék élvezünk, csak az "Ízt" nem érezzük már.
   Isten valószínűleg nem véletlen keverte össze a népeik nyelveit egykor.
A Nyelv fontos. Hiába akarunk egyenlőséget húzni az emberek közé. Nem egyenlők.
Érezni tudnak egyként, viszont Értelmezni csak a használt nyelvük értelmezési spektrumain belül képesek.
Ezért Elv egy-egy Nemzet ny-ELV-ezete.
A kapocs a helyes gondolkodás. A helyes gondolkodás eredménye a Felismerés, amit Érzésnek is lehet hívni.
A Népek sokszerűségének közös nevezője ez.
Az, hogy Himnusza van a népeknek, az is azt erősíti, hogy másképp szólnak a bennük Élő Istenhez.
Bár sokan tudják, de nem árt megjegyezni: Him-nusz = "Férfineműhöz" szóló ima. Istenhez szól. A Teremtői minőséghez.
A lényeg az, Nemzetek között igen is vannak különbségek. Méghozzá, ha nem is nagyok, de észrevehető és érzékelhető is.
Szóval, ha a nyelv, maga az Elv. Imigyen szólhatunk a bennünk élő Istenhez, akivel szem-éli-ünk és egy-Én-iségünkkel kapcsolatban állunk. Mennél nagyobb egy Nemzet szókincse, és mennél jobb a logikai felépítettsége, annál jobban kifejezhető és leírható a világ. Vagyis Isten.
Ezt leírtam már régebben is ugyan, de fontosnak gondolom megint megjegyezni.
Ezzel nem kisajátítom a "Jóságot" és a mindent tudást a Magyarok javára, csupán közös érdekek megkerülhetetlenül fontos eszközének tekintem.
Az emberek sokfélék. Abban az értelemben, hogy ameddig nem ismerik fel életük és sorsuk szükségszerűségeit, "külön" világképeket alkotnak. Szubjektívnek nevezik.
Az Erkölcs és a "helyes" Istentudat valós megismerése illetve ennek való megtalálása által homályosodnak el az emberek közti - nemzetek közti- sokféleségek.
Ez nyelvtől független. Érzés, ami Felismerés is egyben!
Ezen a ponton már Objektív. Egy-(szent)-ségében Éli.:)
Mert akár tudva, akár nem tudva, de Krisztus képmására törekszünk. A Spiritualitás közel áll a Magyarsághoz természeténél fogva.
A Krisztus tudat megértése - megérzése- által tényleg eltűnik minden nyelvi, felekezeti, tömören fogalmazva Nemzet karakterológia tulajdonság. Ez az Egyetemes Ember, akiben munkál az Egy,vagyis a s-ZEN-t.


(Gyanítom ezért is tartották őseink igen nagy tiszteletben Jézust és ezért is vállaltak vele közös Sorsot. Sőt ennél szorosabb viszony is kötötte egymáshoz őket. Végül is Nemzetünk Urunkként tekint Krisztus Jézusra.)


Az is gyanítható és ezen a ponton megérthető, hogy a Magyarság miért tekintődik "egyesek" szemében örök ellenségnek.
Akit minden áron, de el kell taposni.
Mikor a részek Egységgé állnak össze, világosodás történik.

(Nem összetévesztendő a sokat emlegetett "megvilágosodással"..hisz az egy befejezett állapotot jelöl.)


Lényegében így is lehet alkalmazni, de semmiképp nem a mai ezoterikusnak hívott felszínesnek nevezhető felfogásában.
Itt válik az ember az Ég hasonlatosságára, mert az Ember is Ég.


A figyelem elterelés legjobb módszere a hallgatás.
Az elhallgatott dolgok helyét feltöltik "információval", olyan információkkal, amelyet egészen biztos nem fog számon kérni rajtunk Mihály arkangyal, megmérettetésünk pillanatában.

(E cikk a Mérleg havában íródik, ami bennem kicsit méreg is, kicsit düh is, kicsit gyűlölet is talán, de el kell számoljam, mielőtt a skorpió mindent megsemmisítő ciklusa meg nem dermeszti az Ember "dolgait".)


Szóval arra gondoltam: Vajon ki többet "kap", többel kell-e elszámoljon?!


Avagy ha egy pillanatra Istennek képzeled magad, igazságos lenne szerinted azonos mérce szerint számon kérni a Népeket, Nemzeteket?


- Amennyiben nyelvezet szerinti többlet-kevesebblet lehetősége merül fel.-
S ha valóban kitüntetjük magunkat, ilyen-olyan tulajdonságainkkal, a józan "ész" úgy diktálná, nagyobb a  felelősség(ünk) is.
Ezen Ostor nem rémíteni akar, csupán átsuhanó gondolat, Mely éppen a Jelenések könyvébe repít, melynek "tömör" üzenete: Ne félj, Minden Érted van!
A Mag Népe vagyunk. Esszenciája Nemzeteknek. Az utolsó Bástya.
Tele e Kárpát haza csupa tehetséggel. Mindenki a legjobb "valamiben".
Ebben az értelemben hasonlóak vagyunk az angyalokhoz, de ilyen szempontból jobban is vagyunk kísérthetőek.
Ugyanis ha nem vigyázunk Egy-másra, sokakat elvisz az anyagelvűséghez társítható.."meg nem gondolt gondolat"..József Attila szavaival.


A Playmate-ek kora a legsötétebb ártó erők időszaka.
A kérdés ugyanaz: Mered e Minden Éggel (ami jelen esetben magasabb rendű szférák Krisztusi Ige-sségel átitatottságát jelent) mérni magad?


Avagy bedarál-e a "tömegszellem" a mesterséges információáram cunamija?!


Hamis eszmék, hamis képek, szubjektív és merő felszínesség.
A Mindenség tudat a legfontosabb. Objektív Ember s Ég Egy! (vagyis Szent)
Csakis és csak erről lehet lemondani önként, s kit sikerül lemondatni, arról lemond az Ég is, mert hát mi teremtjük "Részünkkel"..s ha botor módon cselekszünk, igenis sikerül lemondatni az embertömegekkel e Tudatot, s helyébe "jólét" néven nevezett, egymást trükkösen kiforgató, Erkölcs nélküli társadalmakat kialakítani és fenntartani. Ég már Minden, elég!


A ma embere el se tudja hinni, hogy az Orwelli 1984 és a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvének szellemisége, mennyire fenyegetően lóbálja pallosát feje felett.

Egy kis érdekesség: Erkölcs! Ezen a ponton kulcsszerepe lesz a Koronának s amit meg kell jegyezni, nem kizárólag a mienk a Korona öröksége.
Az Emberiség "lehetséges" közös öröksége, aminek mi csupán őrzői vagyunk.
Az erkölcsre visszatérve.
Az Erk-ölcs szavunk szótövének kezdete gyanúsan vajaz az angol Arch - szóra, illetve kifejezésre.
Ősit jelent és Magasságost.
Olyan Ősképet, amelyet e közösség elődei "földiesítettek" a Szent Korona által. A Szent Korona Jogrendről van szó.
Amiről hangsúlyozni kell, kizár mindenfajta spekulációt.
Nem teszi lehetővé a jogszabályokon való "rugalmas jogalkalmazás" lavírozási lehetőségét.
Nem a ma hasonlatos cégek kartellműködéseinek jellegét lehetett tetten érni benne.
Voltak idők mikor ezen Erkölcsi minta szabályozta a társadalmat.
Működtek és élhető volt.
Tetszik vagy sem, de ezt csak MI magyarok tudjuk "igazán" képviselni.

Meg amúgy is, ha nem hiszel semmiben itt az ideje!


Ha Nemzetek sokasága ismerné Ember-s-Égre épülő jogrendünket, hagynák e vajon kizsigerelni magukat drótokon rángatott hamis politikusoknak, akik a demokrácia mögé bújva játsszák játékaikat?


Vajon milyen lenne, és hova alakulhatott volna e világ, ha nem a sötétség nyer teret?
Idealista vagyok tudom, méghozzá betegesen..
..Egyszer egész biztos kiderül, Napunk, Igazságunk, Urunk Krisztusunk által. :)


Mai napig tartjuk a bástyát. Istent nem lehet száműzni a földről. Viszont a szívekből el lehet. Erre vigyázzatok kérlek, gyermekeink nevében!


Talán Jogrendünk az. -"ha lesz még időnk"- mely oldhatja a Nemzetek civakodását és olthatja az égő emberiség -megoldásra vágyó- mind Erkölcsi, mind gazdasági válságának tüzét.


Nem tudom, de ebben a pillanatban így érzem.:)
Ebből a megközelítésből talán érthető miért próbálják beleültetni a közvélemény, és más Nemzetek képzetébe azon kliséket, egyfajta - ártó szándékú- mantraként, miszerint a magyarok "alapvetően" depressziósak, és irigység jellemzi őket. Valamint azt is, hogy miért akarnak minden áron felzárkóztatni minket valahova, és egy "tömegmasszába" gyúrni. Velünk együtt a világot.


Ki a Föld Szívét uralja, uralja a földi világot. Talán észrevehető a rejtjeles üzenet ezen a ponton.:)


Éljen hát a Királyság! Éljen újra, elsősorban a szívekben! :)
Boldog volt ki írhatta. Tán Boldog lesz, ki (ki)olvassa.
Magyarul szólok Istenem! Hallgasd meg Imánk,  ha még imádkozunk!


József Attilában a "Jó Atyácska" nyilvánult meg. Senki nem ismeri jobban nála az Igaz-ságot.


A ma "tudománya" sorra bizonyítja a Kozmológia területén belül azokat a felfedezéseket "fizikai jelenségek formájában" amelyeket a csillagászat gyors fejlődése segített elő, s amely szérumokat ő verseibe "Rendre" bele szőtt.
Az Erkölcsi és Lelki mondanivalókról  külön említést nem téve.
Magyarnak Magyarja Ő! Ember-is-Ég közös kincse.
Az, hogy mi érthetjük szavait,  mit lehet erre mondani? Ennyi jár nekünk?! ;)
Az Erkölcs le nem választható az élet semmilyen területének.


”Ki megkísérli, "meredek vizekre evez."


de József Attila, József Attila…


"Ehess, ihass, ölelhess, alhass, a mindenséggel mérd magad!

József Attila  ARS POETICA


Németh Andornak

Költő vagyok - mit érdekelne
engem a költészet maga?
Nem volna szép, ha égre kelne
az éji folyó csillaga.

Az idő lassan elszivárog,
nem lógok a mesék tején,
hörpintek valódi világot,
habzó éggel a tetején.

Szép a forrás - fürödni abban!
A nyugalom, a remegés
egymást öleli s kél a habban
kecsesen okos csevegés.

Más költők - mi gondom ezekkel?
Mocskolván magukat szegyig,
koholt képekkel és szeszekkel
mímeljen mámort mindegyik.

Én túllépek e mai kocsmán,
az értelemig és tovább!
Szabad ésszel nem adom ocsmány
módon a szolga ostobát.

Ehess, ihass, ölelhess, alhass!
A mindenséggel mérd magad!
Sziszegve se szolgálok aljas,
nyomorító hatalmakat.

Nincs alku - én hadd legyek boldog!
Másként akárki meggyaláz
s megjelölnek pirosló foltok,
elissza nedveim a láz.

Én nem fogom be pörös számat.
A tudásnak teszek panaszt.
Rám tekint, pártfogón, e század:
rám gondol, szántván, a paraszt;

engem sejdít a munkás teste
két merev mozdulat között;
rám vár a mozi előtt este
suhanc, a rosszul öltözött.

S hol táborokba gyűlt bitangok
verseim rendjét üldözik,
fölindulnak testvéri tankok
szertedübögni rímeit.

Én mondom: Még nem nagy az ember.
De képzeli, hát szertelen.
Kísérje két szülője szemmel:
a szellem és a szerelem!"


Legyen ez mára az Imádságom! Minden Szentekhez, Boldog Asszonyhoz, Mind, mind, mindannyiunkért, "kicsikért-nagyokért", az Élő Koronáért!

Ámen! :)

P.

https://mkh.valosag.net/index.php/koezzetevk/igazsag-kutatasa/658-ember-s-eg

 

 

Téma: Ember-s-Ég

Dátum: 2024.04.20

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.20

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.20

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.20

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.20

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.20

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.20

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.20

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.20

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.20

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

1 | 2 >>

Új hozzászólás hozzáadása