A Hetedik pecsét feltörése

2012.11.05 12:54

 

Kapcsolódó link..

https://embers-eg.webnode.hu/news/szantai-lajos-lon-nagy-csendesseg-a-mennyben-1-resz-a-jelenesek-konyvenek-elemzese-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/p-vizontofele-a-magyarsag-/

 

Egy könyvecskéről szeretnék szót ejteni, amelyről többszáz visszajelzést követően kiderült, hogy betegek magukra helyezik, kezükben tartják, s még az érintése is gyógyít. Természetesen mi ilyesmit – ennek ellenére – sohasem bizonygattunk, de azt állíthatjuk, hogy Hitektől függetlenül az Örökkévaló Szeretet, vagyis az Egyetemes Világmegváltó Erő árad belőle.

E könyv sokak számára nehezen emészthető olvasmány lenne, de még elolvasni sem kell, mert kézben tartva, olvasás nélkül is igazolni képes, hogy Isten felé, Hazafelé haladó Utunkon nincs szükségünk semmiféle, férfidominancián alapuló egyházi közvetítőközegre, amely kirekeszti a nőt, s elutasítja Isten Szentlelkét, a Bölcsességet.

Hogy e könyv miért olyan - amilyen, gondolom, hogy ennek valami embertől független OKA lehet. Ám még mielőtt bárki is elkezdene kutatni utána, e web-lap vége felé ingyenesen rátalálhat, de hétköznapi értelemben bőven elegendő a színes borítójának kinyomtatása és használata is.

*

Edgar Cayce, az amerikai Alvó Próféta az elmúlt évszázad első felében eleddig példa nélkül álló ismeretanyagot hagyott örökül az emberiségre, melyben múltunk és jövőnk történései, emberközeli dimenziók, egyéni sorsok és küldetések szerepelnek, s ezek valamennyi fázisában ott a reinkarnáció. Életművében és próféciáiban ennek ellenére igen kevés konkrét évszám, illetve dátum található. E kevesek egyike – előrejelzése szerint – az 1998-as esztendő, amikor is – szerinte – az emberiség egészét érintő, igen jelentős eseménynek kell bekövetkeznie.

Figyelte is fél évszázad múlva világszerte az 1998-as esztendőt a hívők és kételkedők népes tábora, hogy a többség az év vége felé megnyugodva állapítsa meg; „lám - lám, mégsem történt semmi különös"…

Pedig történt, csak éppen nem figyeltünk fel erre, vagy nem figyeltünk eléggé oda. De hogy mi is történt 1998-ban, ez az információ csupán néhány évvel ezelőtt jutott el hozzánk.

Mi, ettől függetlenül, A Hetedik Pecsét feltörése címmel még 1998 telén útjára bocsátottuk e kis kiadványt.

*

Annyit tudtunk, hogy a Hale - Bopp üstökös (arkangyala) 1997-ben már jelezte, hogy valamire nagyon oda kellene figyelnünk…

Az információt, hogy mi is történt 1998-ban, Barbara Hand Clow: Maja kód című, 2009-ben magyar nyelven megjelent könyvében olvashatjuk.

Maga az információ egy ábra, amely sokezer év távlatában bemutatja a Nap helyzetét a Tejút galaktikus síkjához képest. (lásd: 1. ábra).

 

1. ábra

1. ábra

 

Az ábrán 3 időpont látható:

  • hol állott a Napunk 3000 évvel ezelőtt,
  • mikor állott együtt a Galaxis síkjával (és központi magjával!),
  • s hol fog állni a Nap 3000 év múlva.

Nos, a középső dátum 1998, mely évben a Galaxis síkjával történő együttállással egyidejűleg a Naprendszert teljes egészében áthatották a Galaktikus Központ erői, mivel a Nap a Központ sugárzásába is egészen pontosan belekerült.

Léteznek erre vonatkozó tudományos megfigyelések, egyvalamiben azonban valamennyi szakember egyetért: mégpedig abban, hogy e történés 1998. II. felében következett be. Közülük (Barbara Hand Clow szerint; Édesvíz Kiadó: Maja Kód), az Egyesült Államok Tengerészeti Obszervatóriuma az együttállás pontos dátumaként 1998. október 27-ét nevezi meg.

Ennek előtte komoly jelzésként hatott, hogy 1998. augusztusában egy összeomlott csillag nagyerejű sugárzásai bombázták a Földet. (Ilyen jellegű megfigyelés a tudomány fennállása óta nem fordult elő)!

*

Ezúton közreadok egy 1993 és 2000 között általunk készített grafikont, amely tulajdonképpen A Hetedik Pecsét feltörése című könyvünk tartalmának legrövidebb összefoglalója lehetne, amint 17 dimenziót felölelve jelzi az emberközeli Szárnyas Dimenziók 7 év alatt bekövetkezett változásait.

2. ábra

2. ábra

 

E grafikonon jól látszik, hogy kb. 1995. tavaszán megmozdultak a Dimenziók. (Ennek előtte, a Vízözöntől napjainkig gyakorlatilag nem történt, nemigen történhetett ilyen jellegű változás).

Jól követhetően a Magasztosabb Világok egyre intenzívebb mozgásba lendültek,((s e folyamat egyre gyorsuló üzemben zajlott, de felismerve az Üzenet kódját, (az „időfelezéses módszert"), immár mindenre jóelőre fel voltunk készülve)), mígnem egy katartikus maximum elérését követően a folyamat minden fázisa pillanatok alatt lecsengett.

Az a pillanat, amikor is (a grafikon tanúsága szerint) a gerjesztett állapot a legmaximálisabban áradt, 1998. október 17-én következett be, s aznap 1400 - tól 1518 - ig tartott. (Természetesen „magyar idő szerint”, mivelhogy magyarok voltak a megfigyelők).

*

Jelzett eseménysor megfigyelésekor 100 ember volt jelen, köztük 40 fő miniszteri létjogú bioenergetikai vizsgát tett szakember, merthogy annak ellenére összefogtunk, hogy fogalmunk sem lehetett arról, mi fog történni.

Ennek alapján állíthatom, hogy ilyen pontos megfigyelésre még a Próféták korában sem adódhatott lehetőség.

Ezek után, több, mint 10 év távlatából, a Kedves Olvasóra bízzuk annak lehetséges megfejtését, hogy a Tejútrendszer és a Napunk galaktikus egyenlítői együttállása 1998. októberében valóban kozmikus Életáramába fogadhatta-e a Földet és az emberiséget, s a Rejtett Dimenziók energiakvantumai valóban telibe találhatták-e a Tejút központi magjával együttálló Naprendszert. Mert amennyiben erre Igen lenne a felelet, az magyarázni lenne képes az azóta bekövetkezett eléggé zaklatott, ámde mégiscsak eszmélő földi történéseket.

*

Jelzett történéseket mi magunk – utólag – a Hetedik Pecsét feltörésével azonosítottuk, s e kiadványunkra e web-lap vége felé bárki rátalálhat. Jelzett körülményeket értékelve ugyanis:

Véleményünk szerint 1998. október 17-én 1400 -kor megtörtént a Hetedik Pecsét feltörése, s „csend lett a Mennyben úgy egy félórára".

Jelzett könyvben foglaltakhoz 1998. óta nem nyúltunk, abból nem vettünk el és nem tettünk hozzá semmit. Aki ebből ért; az érti; akik pedig nem értik; azokkal nem fogunk vitát kezdeményezni.

Hogy pedig mégis mit jelenthet a Hetedik Pecsét feltörése, az erre vonatkozó ismereteket Dániel prófétánál és János: Jelenések Könyvében bárki fellelheti.

*

A szóbanforgó könyv és annak borítója egyaránt letölthető itt.

 

https://www.szokelajos.extra.hu/a-hetedik-pecset-feltorese

 

 

Téma: A Hetedik pecsét feltörése

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása