Ember's-Ég - Vízöntőfelé a Magyarság

2013.06.11 12:00

 

Kiemelt..

Betyárvilág - Életnek Koronája – a Szent Korona képrendjének összefüggései Szent István intelmeivel

Toruk Makto - Maja és más jóslatok a Magar mágusokról és Hunikról

Németh Zsolt - A Halak világkorszakának kezdete és vége
A Magarok elhozzák az Aranykort

Hajnal Gyöngyi - A napút-téridő egységeinek rendszere és jelentősége

 

Mag-ÚR-ság - A Szent Korona Erővonalai

Világos(s)Ág - A Magyar nyelv elfe(le)dett múltja

Ember's-Ég - Szent István áll ma, avagy egy álom-állammá szerveződése..

Szántai Lajos - A magyarság keresztútja 1-2 (nagyon ajánlott)

Hatodik napon speciál - Augusztus 17 (A Szent István színdarab premiere)

Hatodik napon - IMÁRA MÁRIA ORSZÁGA

Szántai Lajos - A Szent korona apostolképei 1 - 2

Szántai Lajos - A magyarság keresztútja 1-2 (nagyon ajánlott)

Domonyi Aries - Vélemények rólunk, Magyarokról

Szelestey László emlékére - "Hírök, nevök fennmarad..."

Őseink gondolkodásmódja népmeséink és képi ábrázolásaink tükrében

Márai Sándor - Arról, mi az élet igazi élménye

Előzmény..

Vasslajosblogja - A Vízöntő korszaka

Szántai Lajos - A Szent korona működése - Kis Károly koronázása

Betyársereg - Ilyet sem olvasunk minden nap

Szelestey László emlékére - Rettegett bakonyi betyárok

Őseink hagyatékai - A büszke szürkemarháról

Szkítiától Maghrebig - A Gutkeled nemzetség II.

Fényveled - Koppány és Gyula megcsinálta a trianoni helyzetet.../Pap Gábor előadásából/

PÉLDA MINDEN IGAZNAK ÉS INTELEM A HAZAÁRULÓKNAK

Ember's-Ég speciál - Facebook-csoport ajánLáss

Szántai Lajos - Mátyás és az Igazság (2014. Korond)

Szántai Lajos - Mátyás király vállalása - "Népek Krisztusa, Magyarország"

Képes Krónika

 

 

Kapcsolódó linkek..

Szántai Lajos - "Lőn nagy csendesség a mennyben..." 1.rész (A Jelenések könyvének elemzése)

Szántai Lajos előadása Vitéz János esztergomi érsek jövendölései 1. rész

Vasslajosblogja -Énok Evangéliuma, az Őrangyalok könyve

Vasslajosblogja -Énok és Illés a visszatérők

Hamvas Béla - Scientia Sacra - Aranykor és apokalipszis

Ember's-Ég - Megszelídíthető az ember - egy látomás ami több mint az apokalipszis

Szabó Sinkó Magda : A Magyar Géniusz

Negyedóra - A Teknyőkaparó

"Bolygók tánca" a viseleten, avagy a sujtás (zsinórminta) energetikai jelentősége (+ érdekességek)

 

 
   A Vízöntő az egyik legérdekesebb jegy a zodiákusban. Szűk értelemben nem érdemes és talán nem is szerencsés más jegyhez hasonlítani, azért párhuzamok és egyéb, más értelemben nem kizárható a megfeleltetés. Nagyon nem lesz tudományos az írás, túl sok hasonlítgatás sem lesz, de azért az hasznunkra lesz, ha kicsit képbe vagyunk a horoszkóp jegyekkel,  illetve minőségeikkel.
   Az állatövi jegy vagy zodiákus tizenkét, csillagképek által jelölt részre (csillagjegyre) osztja az ekliptikát, azaz azt az utat, amin a Nap a Földről nézve végighalad egy év alatt.
Az ókori Babilonból származik; ez az első ismert égi koordináta rendszer. Ma az asztrológiában használják.

 A Vízöntő jegyéhez két görög mitológiai történetet szokás kapcsolni: Uránusznak, az ég istenének a történetét, aki Kronosz időisten apja volt, illetve Deukalionét, a híres hajósét.

Uránusz, az ég ura termékenyítette meg a föld istennőjét Gaiát, akinek öléből született a titánok testvéreként Kronosz. Amikor ő felnőtt, megfosztotta atyját a hatalmától, amit az ősi időkben a nemzőerővel tartottak azonosnak. Ekkor születtek Uránusz földre hulló véréből az erynisek a későbbi görög korok isteneinél is nagyobb hatalmú nőistenségek. Uránusz emléke azonban minden, égből érkező csapadék idején újra felidéződik a mítoszok világában.
A csillagjegyek között a Vízöntő időszakát az égi erők hatják át. Míg az Oroszlán az egyéniség kifejeződése, a vele átellenben elhelyezkedő jegyet, a Vízöntőt a közösségi erők jellemzik.

 

A Vízöntőt jellemző Uránusz bolygó analógiái az asztrológiában

 A régi asztrológusok szerint a világkorszakok sorában a XXI. Század a Vízöntő korszakba esik. A korszakot  a szellemi alapon belátott nagy közös célok kellene hogy jellemezzék. A Vízöntő ember a horoszkópban – ha a többi csillag és planéta is úgy áll – mindig eredeti ötletekkel áll elő. Önzetlen, jóindulatú és intelligens, bár találhatunk különös elemeket is viselkedésében. A közösséghez és a nagy eszmékhez vonzódik, elvontsága miatt némelyek kicsit ridegnek érzik olykor. A humanista eszmékért a küzdelmet is vállalni meri. A vitákban a meggyőzésre törekszik. Tetteit vállalja eladdig, hogy amikor kéne, sincs bűntudata. Tulajdonságainak fő eleme a szókimondás, ami nemegyszer vissza is üt rá. A szerelemben mindig egyenrangú társ. A csillagjegy szülötteinek az érrendszerükre és a lábukra kell vigyázniuk.

 

Vízöntő analógiák a személyiségben

 

 

Az emberiség ma a Halak világkorszak -harmadik- vagyis utolsó 700 éves dekanátusában jár.
Mind az emberi életet, mind a  Nemzetek és nagy korszakokat ugyanazon évkörben vizsgálhatjuk.
A minden emberre jellemző keretrendszert "kis évnek" hívjuk. A föld egy éves ciklusát tekintjük a nap körül azaz 365 napot egy napnak az év keretén belül. Ez az óra járásával megegyeztethető irányba halad. Rövid felsorolás szerint, nyilas, bak, vízöntő, halak, kos..stb. A "nagy évnek" nevezett megközelítőleg 25000 éves egy világévnek hívott ciklusának haladási iránya ellentétes, a kis évhez viszonyítva. Maradva az előző példánál felsorolás szerint, kos, halak, vízöntő, bak, nyilas..stb.
   Ha egy világhónap 2160 évnek felel meg, az azt jelenti, hogy ha vesszük azt, 12 időegységgel megszorozzuk a 2160-at, akkor megkapjuk az egy világév megközelített időintervallumát. Amiből az kitűnik, illetve feltételezhető, hogy a Vízöntő minőség "forradalmár", újításra, hirtelen fordulatokra képes jellege -ahogy tartja is az ősemlékezet- valami hideg zuhany formájában, a nevéből is adódóan meglepetésszerű áradatot képes mozgósítani.

 

 

Ahogy csillagászati értelemben a Vízöntő csillagkép ráfolyik mind a halak mind a bak csillagképre, úgy az emberi élet vetületére is logikusnak tűnhet, hogy hasonló analógia szerint ugyanez történik.
Tehát valószínesíthető, hogy akik várják a híres nevezetes vízöntő korszakot, azok ha le nem is késnek semmiről, de jó tudatosítaniuk azt, hogy a nevezett korszak elkezdődött.
Illetve az is lehet, hogy már régóta tart. Hasonlatos módon ahhoz amit úgy hívhatunk, hogy apokalipszis.
Természetesen elég sok elképzelés lehet afelől, mi is az apokalipszis. Számomra -számunkra- az apokalipszis, semmi baljóslatú dolgot nem rejt. Jelentése annyit tesz felfedni, megmutatni. Úgy hiszem ámbár, mint ahogy egy focimeccsen is a 90-edik percben derül ki a végeredmény, úgy esélyes egy fajta nagy volumenű eredmény hirdetés illetve összegzése a dolgoknak, attól még a meccs közben is igen sok statisztikát lehet foganatosítani, illetve megítélni.
Visszatérve a Vízöntő jellegzetességeire a képi ábrázolás szerint szokták angyalként ábrázolni amelynek két arca van. Az egyik a Halak fele néz, a másik a Bak felé. Tehát végső soron azt is lehet mondani, illetve feltételezni mint oly sokszor e cikkben, hogy a vízöntő speciális jellege önmagán túlmutatva illetve hozzávéve abban áll, hogy áthatja az előtte és a mögötte álló jegy sajátosságait. Nagyon érdekes és "latolgathatatlan" körülmény lenne az, ha valóban a Vízöntő a kora, jellegénél fogva közvetlenül a Bak sajátosságainak eszmeiségét "öntené rá" az emberiségre. Erről a későbbiekben.
Ez persze abszurd feltételezés és lehet nagyon elveti a sulykot aki azt meri feltételezni, hogy további jegyeket, így a nyilast is átönti a vízöntő. Ez több szempontból is logikai ellentmondásokhoz vezet, szóval erről csak ennyit. Természetesen az is lehet, hogy ami eddig történt megtörtént és a létezés valami teljesen más módja vár az Emberre. Az azért érdekes, hogy a Bak szimbólumát használja a sátánista kultúrkör, míg ugyanezen Bak másik arculata a Bárány a keresztény világ és felfogás legfőbb fundamentuma. Amely a Jelenések könyvében több helyen is visszatér. A Vízöntő jegy ugyan levegős jegy, tehát jellegéből fakadóan korlátok közé nehéz szorítani. Mint ahogy levegő is láthatatlanul áthatja a környezetet a vizetöntő aspektus mégis áradó jellegre enged következtetni. Amely áradó jellege elé és mögé is hat. Ezért ábrázolják két irányba néző arcú angyallal.

 


   Hogy kicsit visszatérjünk a fogható perspektívákhoz..Tudnivaló, hogy ezek az állatövnek egy -egy részét képező energiamintázatok minden egyes földre született ember számára meghatározzák a jellemét, ezzel együtt életét.
   Természetesen ahogy egy ember jellemét sem csupán napjegye határozza meg - a hónap amelyben született - úgy a korszakok sem csupán önmaguk által határozzák meg önmagukat az évkörben. Minden egyes hónap a kis évben és nagy évben egyaránt további 3 részre osztható.
 Az emberi léptékben, a "kis évben" 10 naponként változó dekanátus(ok) további "minőségekkel" színezik át az adott hónap alaptulajdonságát. Ahogy említettem ez érvényes mind egy Halak hónapban született ember számára, mind az adott sok ezer évek közötti világhónapoknak nevezett 2160 éves ciklusokra. Tehát a jelen vizsgált Halak világhónapra is. Ami azt jelenti, hogy a Krisztus Jézussal kezdődött Halak világhónap is rendelkezik ezen sajátossággal.
   Egy dekanátus -megközelítőleg- 720 évnek felel meg. Az egyszerűség kedvéért csak 700 éves ciklusokat fogok említeni.


 

Üzenet az Emberré törekvők felé a Jelenések könyvéből..

 

"Ne félj a rád váró szenvedésektől! A sátán néhányotokat fogságba vet, hogy próbára tegyen benneteket. Megpróbáltatásotok tíz napig tart. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koszorúját -az Életnek koronáját-."
Jel 2.11

 

Ha kozmikus léptékben számolunk és egy világév megközelítőleg 25000 év (a 12 ház egyenként 2160 éves időszaka), akkor ha leosztjuk az arányokat, egy világhónap 2160 év.

Ha ezt elosztjuk a hónap napjainak számával megkapjuk a 70-72 éves időintervallumot. A fentebbi idézet 10 napot határoz meg, mint kozmikus szenvedési periódust. Tehát könnyen kiszámolhatjuk, hogy egy dekanátust kaptunk meg. Ami igen valószínűsíthető, hogy egybeesik a Magyar Királyság végével  Mátyás király halálával (1490) és az azóta eltelt időszakot könnyen lehet megfeleltetni ezzel az idézettel a Jelenések könyvéből. Ez nem nacionalizmus még mindig. Emberré vállni nem felekezet, nem bőrszín, hanem viselkedés kérdése, minden időben, minden felekezetben.

 

 

Halak korszak - Skorpió dekanátus

 

   A Halak világkorszak első 700 éves dekanátusa a Skorpió jegy áthatottságával rendelkezik -mivel ellentétes irányba halad a precesszió számítás ezért nem a saját Halak dekanátussal kezdődik-. Ez a korszaka a Halaknak nagy háborúkkal és átalakulásokkal övezett korszak volt. Ebben az időben sok nép és birodalom eltűnt, beolvadt vagy egyszerűen felszámolódott. Legprominensebb és a mai világ számára is legnevesebb birodalom Róma is ekkor kényszerül térdre a Skorpiókirály Atilla előtt.
   Atilla amennyire elvett a világból valamit, ezzel egy időben lehetőséget is teremtett, hogy elixírje legyen a világnak. Nem beszélnek róla, de mind a pápaság, mind az alapvető "európai" szokásjogok alapját köszönheti neki a világ. Tehát a Skorpió amennyire halálos, annyira az élet hordozója is. A fennmaradt emlékezet mindenesetre azt tartja  számon, hogy Atilla nem csak a
kárpátok ura volt, hanem Einstadtban -ahol 800 év múlva
Szent Erzsébetet férjhez adják- világkirály státuszba lép a Catalanaumi ütközet után. Vagyis a Négy égtáj királya lesz. Bár mellékes szál, de a skorpió jellegzetessége az, hogy az a legellenálóbb állatok közé tartozik és csak egy másik skorpió képes elpusztítani. Illetve Ő, saját magára lehet veszélyes kizárólag. (Sokak szerint szelídsége lett a veszte, ezt én kétlem. Mármint azt, hogy a szelídség azon a szinten amit Atilla képviselt hátrány lenne e, ami valaki veszte lehet, történetesen az Övé.)
Ezt a korszakát a történelemnek rejti a hivatalos történelem kutatás. A Skorpió halált és elmúlást -gondoljunk csak a természet télbe forduló visszahúzódására- halált amely egyben életet, létezést átalakító hatása, más alapokra helyező jellegzetessége könnyebben megérthető ha arra gondolunk és tudjuk, hogy az
Indiánhoroszkóp ugyanezen skorpióról elnevezett időciklusát a Holló jelképével felelteti meg. Amely a csőrében hordozza az életet. A Túlvilági kapcsolatok madarának tekintik, amely képes életről, halálról dönteni.
   A Holló nyelvtani elemzése és mondaköri hagyatékának ismeretei mellett, szintén Hazatalálunk.

Továbbá a Pálosok és HUNyadiak által használt címereken való markáns feltűnése is ennek a rejtély meglétére és szimbolikus fontosságára utal. Visszatérve a témához. A wikipédia sok helyen való ködösítése nem ad teret igen sok fontos körülménynek. Így akit érdekel a téma, az igen sokszor logikáját és olykor fantáziáját kell használja, ha merészebbnél merészebb feltételezésekre szeretni jutni és meg is kívánja természetesen érteni a világot, benne Önmagát és esetleges nemzeti hovatartozásnak, ezzel lelkületének alapvető téziseit megérteni.

 

 

 

Halak korszak - Rák dekanátus

 

   A Halak korszak első 700 éves kavalkádja után következett a következő 700 éves dekanátus, amely a Rák jelleget önti a Halak 2160 éves -középső- 700 évének időszakára.
  A Rák harmonikus oldala a kiemelten családközpontúságával és azzal a szimbolikával, hogy az évkör közepén -a nap fénye ekkor van a csúcsponton hazánkhoz mérten- némi életet fakaszt a Halak szétfolyó típusú képlékeny állapotába. Ami megfeleltethető a tavaszi közvetlen kezdeti időszaknak, bár ez a közvetlen telet követő időszak. Vagyis virradás és a tavaszi rügyfakasztás előtti pillanat. Mármint a Halak jelleg.
Az 1000 és 1300-as évek között. Amennyire a Magyar Királyságra jellemző lehetett a a Rák bensőséges vetülete erre a korszakra, mindenképp azt azért fel lehet vetni, hogy az adott jegy negatív áthatottsága is megjelenik. Meg kell jelenjen.
 A rákról mint betegségről szintén sokat hallani, innen el is képzelhetünk a földön vett olyan elburjánzó nemzeteket, hiteket és "tévtanokat" amelyek mind fizikai mind szellemi viszonylatban határozó szerepeket töltöttek be a korabeli időkben. A sok gyermekes és igen sok gyermekes dinasztiák, Nemzettségek korszaka ez.
A birodalmakat az különböztette meg egymástól, hogy mennyi információval, bölcses(s)Éggel éltek, valamint valós fontos kérdésekben való jártasságuk révén figyelembe vették e, vagy vizsgálódtak e azon legmeghatározóbb kérdések felől..Hogy hogyan érdemes és milyen stratégiával végig élni egy-egy világkorszakot., vagy dekanátust, hogy az emléküket, hagyományaikat, ÖröksÉgüket vagyis következő generációjukat biztosítsák és kellően ágyazzanak meg nekik az erényesség jövőbe vetett hitében. Ahogy az indiánok is tartják, miként a jelent és a földet csak megőrzésre kaptuk unokáinktól "kölcsönbe".
   Ez a gondoskodó és családközpontú Rák vetülete -a Halak korszaknak- egész biztos illetve visszanézve úgy tűnik a legszebb korszaka volt a Magyarságnak. (Ha nem számítjuk azt, hogy már akkor is rengeteg olyan erő munkálkodott a világban.) 
A Rákban erőben lévő
Jupiter (Jóság, Nagyvonalúság ) ahogy taglaltuk fentebb is elég erőt adott, hogy beragyogja fényét a "sötét" Európába. Erről bővebben a Szent István álma cikkben..
Ez a Rák tendencia és az elrákosodás már részben annak a korszaknak a beköszöntője ami Mátyás király életével fog elkövetkezni (a Halak dekanátus). Az összeesküvések, a hátba támadás -amennyire csúszós egy hal- emberi szinten megbízhatatlanság és a ködös eszmék, elméletek kora. Szent Istvánnal és a honfoglalás témakörrel az élen.
Feltételezésem szerin -amit megerősít a történelemkutatás legtöbb kutatója is- ezekben az időkben akkora tekintélye volt a Magyar "minőségnek", hogy még csak hasonlítani sem lehet más uradalmakhoz, dinasztiákhoz. A Rák pozitív arculatát élő Turul -ház méltóságának, anyagi és szellemi gazdagságának időszaka volt a Halak korszak második 700 évének (Rák) dekanátusa. Amely Mátyás király születésével illetve életpályájával fejeződik be. Szent István (vagyis Szent Korona) egész biztos, hogy kulcsfigurája ennek az időszaknak. Erről a későbbiekben.. Illetve a
Szent István Áll(a)Ma című bejegyzésben.

 

 

Halak korszak - Halak dekanátus

 

   A harmadik dekanátusa a Halak világhónapnak önmagát erősíti a Halak jelleggel. Így kétszeresen ez a jelleg meghatározó. Ekkor történnek az igazán nagy ötletek, feltalálások, felfedezések. Az ipar és a sokaság-tömeg korszaka. Ekkor történik a legtöbb ködösítés is, a misztika korában. Nem véletlen ez a megváltás hónapja is, amikor még ugyan látatlanul, de már a tél utáni fagyott állapotból élet kerekedik.
A legtöbb nemzetnek ezzel szembe kellett nézni. Így nekünk is és a megmaradtból gazdálkodni.
Amit mi Magyarok is átéltünk-átélünk mint történelem hamisítás, azt a legtöbb nemzet is átélte, legfeljebb időben máskor és máskor.
   A különböző "föld alá" telepített, "kényszerült" magán körök, páholyok, szerveződések korszaka ez. A Vaskor jelleget teljesen magára öltő háborúk,a puskák az ágyuk a páncélos lovagok és a véres robbantások teljesen átszabták a hadrendet, a harci és erkölcsi szokásokat, normákat. A harc személytelenebbé vált. Ekkor ellentétben a régebbi korokban, már sokszor nem is látta a gyilkos a megölt ellenfelet. Aljasabbá vált a világ a pusztító és hatékony fegyverek által. A politika és országszervezések terén számos eszme megjelenése, -majd napjainkra való kifordulása- szintén ennek a kornak a sajátossága. A reformációk a demokrácia beköszönte is a Halak dekanátus jellegzetessége. Ekkoriban történt a világon a legtöbb puccs és kegyetlen leszámolások általi erőszakos rendszer megdöntögetéseinek időszaka. A legtöbb királyság -nem nevében értve- ebben a korszakban bukik be, bár a jelentősek korábban talán valamivel. A Magyar Királyság tulajdonképpen ezen harmadik dekanátus kezdete (1440 környéke) első pár száz évében veszti el illetve csökken hatóereje a világpolitikában. Hogy miképpen erre most nem lehet kitérni, illetve nem szeretném sok plusz oldallal ezt a témát bonyolítani.
   Az adott korok technikai fejlesztései minden korban meghatározták a birodalmak-országok számára az érdekérvényesítés potenciálját, adott lehetőségeit. Az egyre több számban élő emberek és egyre gyorsan szerveződni képes társadalmak lehetővé tették az olyan eszközök megjelenését amit addig a technika nem engedett illetve igen korlátozottan. Az információ gyorsabb áramlása ezzel párhuzamosan a fizikai és szellemi erők megtöbbszöröződése révén a mindennapok gyors fejlődését hozta magával. Aki nem akart lemaradni, annak követni kellett főleg a hadászat terén az egyéb szerveződéseket, birodalmakat, uradalmakat, királyságokat. Mondhatni a verseny szellem erre kényszerítette mind a hódítókat, mind a hódítottakat, már akik olyan helyzetben voltak, hogy lépést tartsanak a meghatározó tényezőkkel. Ha meggondoljuk, hogy a rabszolga kereskedelem sok évszázados kegyetlenségei, mennyiben járultak hozzá a mai nagyhatalmak "javadalmaihoz", akkor megérthető az is, hogy a Halak -többesszámra utaló- jelentése megvilágítja az elburjánzás állapotát is. Ami erre a Halak korszak harmadik-Halak- dekanátusára jellemző. Mármint arra aminek most igen nagy valószínűségét a végét tapodjuk. Ez a Halak burjánzás mellesleg tetten érhető fizikai vetülete szerint, ha arra gondolunk egy hal mennyi ikrát képes prezentálni. Így a Halak egyben a tucat és a tömeg -szellem- kifejeződése is. Jelentheti kifejezés szerint a HALálon való átjutás szorgalmazását is a földre született ember számára.


   A Halak, a magyar szótan szabályai szerint a halált is szimbolizálja. Abban az értelemben, amely egy olyan konstelláció a földi ember számára ahol kevés életenergia jut be az Életkörbe. Egy olyan "végső" embert próbáló fázisa az emberiségnek, ahol -egy korszak(Eon-Aion)lezárása- által igen kemény kihívások elé fogja állítani a Nemzeteket a Gondviselés. Természetesen nem kell mindent rózsaszínre színeznünk, mikor Gondviselésről beszélünk, de ugyanakkor a végzetesség dramatizálásba sem szabad belelovalnunk magunkat. Itt a földön úgy kell tegyük a dolgainkat, ahol a valós szellemi Igazságok el vannak takarva a szemünk elől. A tömeg sok helyen még mindig így él. De azt ki lehet jelenteni, hogy annyi információ a birtokába áll az emberiségnek már nagyon nagyon régóta, hogy aki "figyel" annak semmi sincs véletlenül és semmi olyan nem történik aminek nem szabadna megtörténnie. Természetesen mégis tele az élet ilyen történésekkel, bár ezt inkább értem arra ha személyes tragédia történik velünk. Ez egy más eshetőség.
   Hogy mire lehet alapozni azt, hogy ez a kihívásokkal teli élet valóban helytálló, hatással van ránk és még jelentősége is van az azzal bizonyítható, hogy annyi vallás, tanulmány, Szentirat (nemcsak a Biblia) maradt fenn, illetve szem előtt amik egész pontos meghatározásokat tartalmaznak mindezek bizonyságára. Azon bizonyságokra, hogy egész biztos nem 5-6 ezer éves az emberiség és nagyjából azt is, hogy a dinoszauruszok sem 65millió éve haltak ki. Ez csak egy húztam a kalapból megállapítás. Utalok arra, hogy nagy kavarások vannak a számokkal és mind a tényekkel is. Amennyiben elfogadjuk az Kozmikus évkör(Eon-Aion) 25 000 éves ciklusát, akkor a következtetések adják magukat. Az évkör többi szereplője ha 2160 éves ciklusokat számolunk, bőven ellentmondanak mind a hivatalos, mind egyes vallási irányzatoknak. És az is valószínűsíthető, hogy minden egyes Eon(25000 év) tartalmaz egy olyan elemet az évkörben, amikor valamilyen nem detektálható, meghatározható változási potenciállal rendelkezik (talán a Vízöntő e pontja az évkörnek). Ahol, minden a feje tetejére áll és talán még az is feltételezhető, hogy akár gyökeresen is átalakulhat az Élet, a Létezés. Mind földi, mind kozmikus értelemben. Bár inkább a földre értem leginkább.

 

 

   Kiemelkedően fontos megértenünk azt, hogy az Igazság nem csupán "odaát" van és érhető el. Ismerjük ezt az X-aktákból. Kétségtelenül ott kendőzetlen Igaz-s-Ággal találkozunk, alapvetően a dolgunk szerintem az, hogy itt találjuk meg. Illetve mondjuk ki. Tegyük MAGunk számára nyíl-tan:) nyilvánvalóvá.
Ennyit a politikai részéről az írásnak..:D


   Ahogy említettem Igazságos Mátyás életének periódusára tehető a Halak világkorszak harmadik -Halak- dekanátusának kezdete. Aminek szignifikáns szimbóluma Amerika hivatalos felfedezése (az is egy beszédes körülmény, hogy Mátyás halála után két évvel történik). Bár gyanítható, hogy már előtte is feltérképezett terület voltak mások által.  Felfedezését Amerigo Vespucci nevéhez kötik. Ami a magyar szótan szabályai szerint ismét támasztékot -bizonyos szempontból belemagyarázást - tesz lehetővé.
   Ha csak kicsit misztifikáljuk a dolgot és elfogadjuk a mai háttérhatalmak módszereit amelyek olykori "fekete" mágián érhetőek el, akkor azt is mondhatjuk, hogy természetesen nekünk a nyelvvel véletlenünk van és szerencsénk is, mert az AMERIGO szóból a MÉREG simán kiolvasható. Nem azért, mert mindenképpen ezt szeretném belelátni, hanem azért, mert ha megfigyeljük a mai Egyesült Államokat, akor nem nehéz párhuzamot vonni a két jelenség között. Ma az USA az egyik leggyűlöltebb országa a földnek. Amely mint pajzs védi Izrael érdekeit, de hogy ne Izraelezzünk meg zsidózzunk (ez nem cél!), azon cionista  elveket dédelgető országról van szó, amely még saját földjén soha nem viselt háborút és haderejével a világ egyik pittbulljának számít. Az Egyesült Államokról tudnivaló az, hogy szívesen fordulnak hozzá olyan szervek, kisebb terrorista csoportok, akik bérelnének kommandót vagy haderőt egyes lokális színterekre.
   Ha még nem unjuk a szó-cséplést sokkal beszédesebb a felfedező neve mint Méreg. Mert a Vespucci -Vész-puccs- szó szintén képzeletünk elé varázsolja a Halak korszak dekanátus előbb fejtegetett sarokpontjait,  még pedig azt, amikor azt emlegettem ez a ködös eszmék és az embertelen puccsok, rendszerek bedöntögetésének időszaka is egyben. Ne feledjük el, ahogy tökéletesedett az ipar, az anyagok, a technika a tudomány és ezzel együtt a csiszolódott az emberi szellem, úgy egyre veszélyesebbé is vált az élet és ugyanakkor amennyire hatékonyabb lett az élet annál kegyetlenebb is. Egyre aljasabb és egyre körmönfontabb módszerekkel érték el céljukat az emberek, szerveződések. Egészen biztos vagyok benne, hogy a mérgek tökéletesedése és az ezzel való mérgezések száma is igen sokszor közrejátszott ezekben a korokban. Ugyanúgy mint ahogy a Javasasszonyok áldásos, természetközeli tudása is.
  Mindenesetre nagyon érdekesnek gondolom, hogy ahogy Mátyás halálával megindul a Magyarság a véltnek vett lejtőm, úgy ezzel egy időben tűnnek el az őslakosok -indiánok- civilizációja az amerikai kontinensről. Tudnivaló az is, hogy azok akik kiirtották az indiánokat, azok igen nagy szakértelemmel felvértezve mikor ott végeztek, hozzá segítették a Törököt ahhoz, hogy 1541-el megszállhatóvá váljon Buda és egészen 1686-ig egy három részre felosztott Magyar Királyság vegetálhasson.

 

 

  Most ezeket lezárva.

Amennyiben magam számára is világossá szeretném tenni az eddigieket és a jobb átláthatóság kedvéért mindenképp meg kell jegyezni, hogy több forgatókönyv is létezik. Ezzel most mindenképp foglalkoznunk kell. Az eddigi felismeréseim szerint a korszakváltás többféleképpen és formában is "beköszönthet". Akár egy olyan cikk is születhet amelyik nem lineárisan elmesél egy történetet megvilágít egy kozmikus eseményt, hanem több szálon -mint ahogy erre is most rá is leszünk kényszerítve-  juthatunk extra felismerések felé. Számomra nagyon izgalmas legalábbis. Mert azt tudtam miről szeretnék írni, de valójában nem is sejtettem, mennyi dolgot hozzálehet ehhez a témához fűzni. És megannyi értelmezést eddig figyelembe véve valahol most már tudom, hogy ezt az írást semmiképpen nem fogom tudni a számomra elképzelt módon befejezni, tehát kibeszélni és teljesen felfedni.
   Tehát amennyiben a Halak korszak -harmadik- Halak dekanátusa a Vízöntő korszak "első" dekanátusába lép -ez a Mérleg jellegét ölti magán- és ahogy megszokhattuk ezzel közvetlenül következik a soron következő jellege az évkörnek, úgy teljesen más hatást fejthet ki korunk emberére, mintha úgy értelmezünk, ahogy a cikk elején tettem. Ahol arról volt szó ott, hogy ha valami Vízöntő, akkor jellegéből adódóan -illetve üzen nekünk a szó teljes értelmében- akár áradatként, nem ahogy logikánk feltételezve lineárisan alakít változást,  hanem a Vízöntő korszak mind a három de egynél mindenképp több dekanátusának hatóerejét is realizálnunk kell egy-egy olvasat szerint. Mert szimbolikusan ugye a Vízöntő mint két arcú angyal -elé és mögé is néz- rányúlik csillagkép formájában is
mind a Bak mind a Halak csillagképre
Ahogy láthatjuk a Tarotban hozzárendelt Csillag lapján. Ezt a későbbiekben csatolom..

  
Folytatva tehát. Mivel a többi dekanátus hatásait vesszük most górcső alá, így megjelenik Vízöntő középső dekanátusa, amely az Ikrek jelleget hordozza magán. Itt újabb elemzési lehetőségek adódnak, mind aztrológiaia, mind történet, mondahagyomány tekintetében. Végül is aktualizálni lehet jelen korunk eseményeire. Most ebben nem bonyolódom. De azért elég ha a Testvériesség fogalmára és jelentőségére gondolunk. Nem szabad figyelmen kívűl hagynunk, hogy ez a mentalitás az egyik legmeghatározóbb a társadalom(társadalmaink) szempontjából. Mármint az, hogy Káinok vagyunk e más emberek számára,  vagy szerető és segítő Hunor-Magar viszonyban élünk e környezetünkkel -egyben önmagunkkal-.
   E rövid de nem felesleges kitérő után ha tovább pörgetjük ezt a gondolatmenetet beléphet az utolsó 700 éves dekanátus is amely a Vízöntő világkorszakot önmagával hatja át vagyis a vízöntő dekanátussal. Mivel ugye a precesszió ahogy volt róla szó a
nagyévkörös -tehát nemzeteket és nagy léptékű kozmikus eseményekhez mérten- az óra járásával ellentétes irányban halad. A személyiség horoszkópokkal ellentétben.
Tehát a Vízöntő paradoxonokkal teli, forradalmasító felfogása által, a belső intuíció használatával egy igen mozgalmas és kiszámíthatatlan jövő képet vetíti elénk. Amelyről csakis feltételezések szintjén lehet bármit is elmondani. Legalábbis jómagam tartom ehhez.
   Hogy mit jelenthet földi viszonyok szerint a Vízöntő korszak csak találgatni lehet. Van még mit találgatni. Mert a Mérleg -vagy mérlegelés- mint első dekanátus szintén legalább annyi találgatásra ad okot mint az Ikrek kettősségének -mint testvériség, mint rivális- hatása. És végén a Vízöntő dekanátussal. Amely a legparadoxabb jegy a zodiákusban. Amely bármilyen fordulatra képes és képes az életet egy magasabb szintre emelni forradalmasító, újszerű elképzeléseivel. Magyarul találékonysággal és intuícióval. Igen valószínűsíthető, hogy mivel az egyik sarkalatos pontja az évnek a kis évben, úgy a nagy év tekintetében is lehet számítani erre valamilyen jelleggel. Évek óta szó van a spirituális emelkedésről, rengeteg összeesküvés és számtalan felfedezés bizonyítja "a Csodát". A szellem, olyan szintű ismerete gyűlt össze a jelen emberiség számára, amely talán pont annak alapkövetelménye, hogy az Ember megtanulván a földi dolgokat a Létezés egy -szinte képzeletünkkel fel nem fogható- új síkjára lépjen. Hipotézis.
Mégis csoda, hisz milyen gyönyörű és sokatmondó az emberi létezés. Sajnos ezt nehéz ezt most kifejtenem, de csak arra gondolok, mennyire ki van találva minden annak tekintetében, hogy mi földi emberek, képesek vagyunk a részletek milliárdjaiból -ami egy életen és életeken át tartó tapasztalás eredménye- Egy-be tenni a részleteket, felismerni és megismerni azt, ami jóval túlmutat az emberi elmén, mégis detektálható számunkra..
   De ha újabb és egyben párhuzamosan folytatnánk még egy értelmezést akkor arra is gondolhatunk, hogy a Vízöntő mivel levegős jegy -tehát át is hat- és nevéből adódva áraszt, úgy továbblépve a Vízöntő eddigi saját három dekanátusán -illetve vagy elemezzük egyik ágon így- úgy tágul horizontunk tovább. Ugyanis most nem csupán a Vízöntőt és dekanátusait (Mérleg-Ikrek-Vízöntő) vesszük figyelmünk gyújtópontjába, hanem a Bak világkorszak és annak is három dekanátusát. Amely ha az eddigiekből indultunk ki, szintén egy 3 részből álló egyenként nagyjából 720 éves időintervallum. Ami eredménye a világhónap 2160 éves ciklusa.
   Ha mindezekhez hozzávesszük, hogy a Vízöntő -bár levegős és ebből adódóan kitölti a "teret"- amint áradásra utaló fogalmában már említettem nemcsak a Bakot és három dekanátusát önti be, hanem mint egy igazi meglepetés még a Nyilas korszak és dekanátusait (Oroszlán, Kos, Nyilas) is elméletileg belevesszük az értelmezéseinkbe egészen bonyolult ugyanakkor talán nem teljesen haszontalan módon még tovább nyílhatnak horizontjaink.

  
   Tehát feltételezhető -ha igazak az eddigi felvetések- az, hogy ha leszámolunk egy Világévet, szintén a korunkhoz annyiba hasonló -forradalmi- "világkép" képét vizionálhatjuk, illetve feltételezhetünk amit korunkba várunk, illetve készülünk. Volt néhány nagy változás a világban. Néhányat említve a dinók kálváriája, Sodoma és Gomora, A vízözön, Atlantisz stb. Persze lehet ezen példák tudatunkban a pusztulást idézik és a menthetetlent. Valójában ezek valószínűleg olyan átmenetek, amelyeknek nem is feltétlen kell megismétlődniük. Ugyanakkor most is, hogy klimpírozhatom a  billentyűket azt kell feltételezzem szükséges beavatkozások, változásai voltak ezek a világ "ős"történetének és jelenének alakulásában. Ami alakulás bár lineárisan zajlik előttünk. Legalábbis az ember egy pontra van sűrítve alapesetben, így hasonlóan éli meg. Ugyanakkor szinte bizonyos, hogy alkalmanként ahogy a saját életünkben is vannak ugrópontok, fordulópontok, kardinális események úgy erősen feltételezhető, hogy egy ilyen markáns változást mint a konkrét Vízöntő korszak, sem időben, sem konkrét kézzelfogható körülményeket meghatározva nem lehet kijelenteni -mint ahogy életünkben sem- mikor éri el azt a bizonyos Forrás-pontot, ahol e változás Ránk köszönt és tovább segíti az Emberiséget létezésének következő lépcsőfokára -mint ahogy személyiségünk is változik ilyen helyzetekben-.
   A Vízöntő egész más lesz, mint a vaskorszak. A vas rozsdává lesz és talán hasznavehetetlenné is válik. Elég sok film van amik túlmennek a fantázián. Érdemes mindenképp megnézni őket, ezzel tágíthatjuk tudatunk horizontját. Ugyanakkor teljesen bölcsekké nem tesznek. És figyelnünk kell arra, is hogy ne okozzanak szorongást ezek a műsorok és filmek. Egy bizonyos ponton Minden Értem van és Én vagyok Mindenért ez biztos. De mint minden eszköz az emberiség kezében, a tudás is kétélű fegyver. Minden értünk van, csak az a nagy kérdés, ki és milyen tekintetben kívánja ezen eszközöket használni és alkalmazni önmaga életére. Van akinek semmi nem árthat! Miért?!
   Mert mindenben önmagát és lehetőségének kitágításának  lehetőségét véli felfedezni. És vannak azok is, akik csak mint szellemük tompításának eszközeként nyúlnak ugyanezen eszközökhöz. Ez észre vehető minden olyan témakörben, ami a szellem fejlesztését hívatott szolgálni. Ez elmondható a legtöbb narkotikumra és minden olyan jelenségre amely segít abban, hogy információkat szívhassunk magunkra. Jelesül most a filmekről volt szó.
 Megértünk a változásokra. Mikor, hogyan és miképpen erről keveset tudni.
 Ezen változások hatásait és idejét belőni nem igen lehet. Lehet vizsgálódni az időpontot és minden körülményt. De gyaníthatóan mint emberek, "csak" olyan kis -ugyanakkor pótolhatatlan a szerkezetek- vagyunk ezen óraműbe, mint a legkomplexebb és tökéletesre hangolt karórában egy-egy legparányibb fogaskerék. Így ketyeg kozmikus évköri óránk is. Azt szokták mondani, nincs pótolhatatlan ember..Szerintem nincs pótolhatatlan, legfeljebb áthidalható. Gondoljuk csak végig, ha a családi viszonyainkra gondolunk, hogy leszűkítsük a témát. Ugyanúgy van minden egyes embernek jelentősége, ahogy az évből sem hagyható ki egyetlen nap sem -bár látszólag sok van belőlük-. Mindenkinek és Mindennek értelme van a világon, a különbség csak az, hogy ki mennyire mer Magának és Mindennek jelentőséget tulajdonítani és hogy elmeri e hinni, hogy a legapróbb óramű szerkezetként is, az egész óramű működésének meghatározó és ki nem hagyható "kis" eleme, aki így legkisebbként is..legnagyobb lehet.

  Hamvas Béla úgy ír erről az emberről, hogy Univerzális ember..Makk István pedig úgy hívja a Vízöntő emberét Homo Christianus, felkent és megszentelődött Istenember.  A két pólust (Jin-jang) egymásba szövő Emberének jellege ez. A NEMek(en) felül álló, IGE(N)i ember korszaka felé utalnak. Ahol a Nő Férfi és a Férfi Nő. Mert Emberségessé vállnak, mert Ember lesz belőlük, így nem lesz több szükségük a kényszerítő földi szenvedések további elviselésére. Helyesen adni és kapni, sugározni ás befogadni. Egyensúlyra lelni és a haramiából-harmóniát teremteni..ezt kell megtanuljuk most, mielőtt beköszönt teljes valóságában a Vízöntő korszak.


 https://lunaf.com/english/astrology/zodiacal-signs/aquarius/

 

Téma: P. - Vízöntőfelé a Magyarság..

Dátum: 2015.09.29

Feladó: Hegel.

Tárgy: Vizöntő

Bár 2013 ban irtad eme cikket én most értem ide...régebben jártam errefelé, de mivel már eljárt az idő felettem nem nézek filmeket és nehezen értem azok szimbólumainak taglalását.

Vizöntő:
Hmm mivel 3x rosan is vizöntő vagyok (napvénusz mercur 11 ház vizöntő11-16') Igy mint ember és mint önvizsgálatot már viszonylag erősen tartó ember igencsak tudok a vizöntő ember/ég javairól és hátrányairól is beszámolni.

Kezdjük a hátrányokkal merthogy azokon KELL változtatni kis igazitásokkal sorban ha EMBER ré akarunk válni.

Van a vizöntő mérleg szinezetének egyfajta bratyizós szinezete ahol a jó barátok között sok a álbarát és igy némi szélhámoskodás is belefér eme 3 dekanátusba. A mérleg eleve a társakról szól vizöntő erőteljességében pedig mivel a vizöntő mindenkihez egyformán igazodik a király nem több mint a koldus sok esetben igy elcsuszás veszélye is lehetséges.
A 20-10 fok közötti dekanátusrhoz nincs mit hozzátenni mert tökéletes a szimbólum a kaini vagy Magor Hunor testvériség összetartozás.
És a 10-0 fok közötti vizöntőnél főleg az uránusz ereje miatt már az energetika jöhet főleg számitásba egyéni és földi viszonylatokba.
Ugya Nicola Tesla olyan dolgokat talált fel amik könnyen kiválthatják a mai szénhidrogéneket atomokat...
Minél hamarabb annál jobb mert az az olaj a föld vére azon uszik a föld kérge ha azt kiszivkák ebben az ütemben ne csodálkozzon a föld népe ha földrengéskatasztrófákhoz vezet beomlásokkal..az üregekbe de ez a gázzal is a helyzet.
Aztán a pénzimádata a vizöntő pozitiv irányultságát már nem annyirra érdekli csak elég legyen nem kell több....halomba ládába stb.
Viszont a negativ az érrendszer ami a olaj hőforrások vizek folyók tengerek tisztitása rendbetétele mert most strók helyzetben van a föld.
Szerencsére a vizöntő ember ha kissé könnyelmü is de pont ebből kifolyólag nincs az a munka amibe ne vonható bele, igy nem anyagi hanem emberi érdekből bizony a múlt korszakaink szeméthegyeinek eltüntetésében is jeleskedhet intuitiv megoldásokkal amit a kozmikus teremtő sugallatára hozhat a köznek le ahogy NTesla az enegetikát!

És végezetül a mag népe valaha a túdók népe volt és látensen ma is az ideje mindenkinek önmagában naponta csak 5 percet arra áldozni ma mit hogyan tettem annak mi volt az Ok OKOZAT összefüggése. Ez arra kell hogy átlássuk önmagunk másokhoz való Hunor Magor hozzáállását!
Először kimontjuk a bántót aztán észrevesszük nem kellett volna majd már mondat közben javitunk és a végén gondolat szinten javitunk!
A gondolat pedig javitja a szivet és a szivből jó gyümölcs adható másoknak.

Új hozzászólás hozzáadása