A Magyar ház szentsége és mágikus titka

2012.06.02 13:43

 

Előzmény: 

embers-eg.webnode.hu/news/osi-magyar-szimbolumok-mai-lakasokban/

 

 

Fenn az Ég, Lenn a Súly, a magyar Fenn Ég Súly (feng shui), fenséges egyensúly az otthonban, avagy elvek, amelyek szerint őseink építkeztek, így az is kiderül, hogy a magyar ház szerkezete bizony olyan kozmikus alapokon és jelképrendszeren nyugszik, amelyek a Teremtés folyamatának valós ismeretéből születtek.

 

Bodnár Erika Színia - A magyar ház mágikus titka

Ebben a könyvben megtalálhatók azok az elvek, amelyek szerint őseink építkeztek, így az is kiderül, hogy a magyar ház szerkezete bizony olyan kozmikus alapokon és jelképrendszeren nyugszik, amelyek a Teremtés folyamatának valós ismeretéből születtek.
 
 
 

 


Összeállítás Bodnár Erika írásai alapján,

Minden alapja: a hármasság
Feng shui vagy inkább ősi magyar térrendezés? 1.rész

Napjainkban sokan rendezik be házukat, lakásukat a kínai feng shui szerint, így próbálva életterüket, ezáltal életüket is harmonikus, egészséges mederbe terelni. Sajnos ilyenkor elfelejtkezünk arról, hogy amennyiben bármely más nép hagyományrendszerét átvesszük, akkor bizony magunkévá kell tennünk annak a népnek a teljes hitrend szerét, hogy hatékonyan működni tudjon nálunk is.

Az egyes népek eltérő földrajzi környezetben más-más szimbólum- és gondolkodásrendszerrel rendelkeznek, különböző a jelrendszerük, a nyelvük és a hagyományuk, ezért egymást soha nem helyettesíthetik. A magyar térrendezésnek – amely csodálatosan következetes és egységes rendszert alkot - évezredek óta léteznek a hagyományai és szabályai, amelyek mélyen a tudatunkban élnek.

 

Minden alapja: a hármasság

Őseink pontosan tudták, hogyan építkezzenek, és építményeik világképüket, hitüket tükrözték. Ez a világkép a Szent Hármasságból indult: az Atyaisten, az Istenanya és a Fiúisten hármasából. Ez a hármasság három erőformát jelképez: a Tüzet, a Vizet és a Fényt.

 Az anyag világában e három kozmikus főerő így jelenik meg:
magyar-haz-1 A negyedik elem a három főerőben megnyilvánuló forgás, vagyis a Szél, ez a levegő elem. Ötödik elem a SZER-elem, ami maga az Élet. (A feng shui a férfi erőt és a női erőt tovább bontja, így lesz a Kozmikus Tűzerőből tűz-elem és fa-elem, a Kozmikus Vízerőből pedig víz-elem és fém-elem.)

A tér és az idő kapcsolódása ezekhez az erőkhöz az égtájak és hónapok kapcsolatában nyilvánul meg. Ebben a rendszerben e három fő erő jelenik meg a házban, mindenkinek és mindennek kijelölve a helyét.

A magyarok legfontosabb égtája a Kelet, erre nézett a házak, templomok bejárata, és legtöbbször a templomi oltár is. Kelet szavunk megtalálható Ki-kelet szavunkban, amely a megújulást, ébredést, feltámadást is jelenti. A keleti tájolás, a házon belüli és kívüli életterek (étkezés, munkavégzés, alvás), a tűz helye, a hagyományos ültetési rend és a berendezés csodálatos harmóniában álltak a természet megfelelő erőivel.


A házakon és berendezési tárgyakon megjelenő szimbólumok
A szent hármasság nemcsak a ház beosztásában, felépítésében, hanem belső berendezésében is megjele­nik. Nagyon fontos jelképeink, szim­bólumaink ismerete ahhoz, hogy ezeknek jelentését „olvasni tudjuk” festett ládákon, edényeken, ruhákon, vagy kézimunkákon. Nézzük meg például a matyó rózsa jelentését!

Matyó rózsa
magyar-haz-2Ősi magyar jel­kép, a lélek szimbóluma. Az Atya­isten ter­mé­kenyítő tűz e­re­jét a külső pi­ros szirmok (láng­nyelvek) jelentik. A belső kék kör (víz-erő) az Anyaisten, az Anyaméh jelképe, a legbelső mag pedig az anyaméhbe plántált „isteni szikra”, a lélek. A rózsá­kat egymással indák, levelek, hullám­vonalak tartják össze, amik női víz szim­bólumok. Tehát e hímzés magát a teremtett világot jelenti, ahol a lelkek nem egymástól függetlenül, hanem egymással a lehető legszorosabb kap­­csolatban léteznek, az Atyaisten nemző, illetve az Anyaisten befogadó és összetartó erejének gyümölcseként. Amióta ezeket a mintákat, kézimunkákat nem csupán saját használat­ra, ha­nem megrendelésre is elkezdték készíteni, sokszor a megrendelők óhajának megfelelően változtattak az eredeti színösszeállításon.

Őrizzük meg emlékeinkben az eredeti jelentéstartalmat!

A gazdag magyar díszítőművészet és szimbólumrendszer is szerves műveltségünk részét képezi, csakúgy mint gondolkodásmódunk. Idézzük csak fel magyar népmeséinket, amelyekben szintén fő motívumként jelenik meg a hármasság (a három próba, a három királyfi, a három út, a három király, a hármas világ-tagozódás)! A szerencsés gyermek népmeséinken nő fel, amelyek az ősi tudást, népünk évezredes bölcsességét hordozzák.

A magyar ház a Világmindenség ki­csinyített mása, hármas egysége a te­remtés hármasságát jelképezi, ily módon az egész ház szentség, a benne lakó család temploma. A ház erőtere akkor kiegyensúlyozott, ha a férfi és a női erő éppen megfelelő arányban van benne jelen! Arról, hogy a három fő erőforma hogyan jelenik meg a magyar házban, és, hogy a tető alakja miért piramis formájú, illetve miért olyan a településeink formája, amilyen, következő számainkban olvashatnak majd. Mivel népművészetünkben bármilyen életerő-hiányra találunk orvosságot, választ adunk arra is, hogy különféle jelképeinket hogyan használhatjuk a ház erőinek kiegyensúlyozására.

 

https://www.lurkovilag.hu/index.php?c=123

 

Egy további videó taglalja e témát bővebben  Molnár V. József előadásában.