Aforizmák

2012.10.02 10:58

 

Kapcsolódó link:

https://embers-eg.webnode.hu/news/hasznos-gondolatok/

embers-eg.webnode.hu/news/negyedora-rudolf-steiner/

https://embers-eg.webnode.hu/news/negyedora-weores-sandor-/

 

 

Aforizmák


1 Az életszeretet igaz, mint a gyermekszerelem.


2 A tudós a végtelen világról beszél, a hivő a világ végével fenyeget.


3 Az életút valójában a halál sikátora.


4 Boldognak lenni mindig csak jelen időben lehet.


5 Csak akkor csukd be a könyvet, ha már a szemed kinyílt.


6 Tisztátalan tükörben a tiszta arc sem tündököl.


7 A vén feledékennyé lesz, a fiatal felejt.


8 A meztelen igazság még a hőségben is didereg.


9 Mikor megajándékoznak, az örömünk testet ölt.


10 Nem a sok árt meg a jóból, hanem a kevés!


11 Vigyázz, hogy a gazok előtt jó hírbe ne keveredj.


12 Akinek nem tetszik a szép, a Szépséget sérti meg.


13 Félhetünk, ha fölöttünk a csillagok virrasztanak?


14 A biztosban kételkedem, a kétesben hiszek.


15 Ha nem tud rólad a világ, vigasztaljon az, hogy te sem ismered.


16 Méltóságos cím már nincs, de az emberi méltóság megmaradt.


17 Ha már mindenre ráérünk, nincsen időnk semmire.


18 A győztes jutalmat érdemel, a vesztes jutalomra szorul.


19 Az érdemet az érdemesek irigylik, a jutalmat az érdemtelenek.


20 Amit megtagadsz magadtól, az bosszúból rád marad.


21 A tolvaj is tolvajt kiált, mikor ö a károsult.


22 Az emberrel csupa semmiség történik - de az nagyon!


23 A bölcsesség akkor is vén, ha a hirdetője fiatal.


24 Baj, ha a tiszta szándéknak szúró szappan szaga van.


25 Ami nélkülünk történik, abból is részesülünk.


26 Az árral úszók sorában nem tolongnak úszóbajnokok.


27 Jobb pohár a tiszta marok, mint a szennyes edény.


28 A belátás alapköve a meghallgatás.


29 A szállóigék között is vannak sasok és vannak verebek.


30 Aki elpuskáz valamit, fegyvermester nem lehet.


31 Minden egyes cáfolat egy új felfedezés kezdete.


32 Parancsoló tekintet van, de a szemnek parancsolni nem lehet.


33 A sántító igazságnak a hazugság szokott mankót nyújtani.


34 A biztonság a legszebb, amit teremthet a képzelet.


35 Amit későinek érzünk, az korán nem csábított.


36 Bízom benned - mert még nem tudom, ki vagy.


37 Az analfabéták között is van gondolatolvasó.


38 Olyan sokat várakozunk, hogy az idő csődbe jut.


39 Aki nem szagolt puskaport, annak jó szimata van.


40 A villám a viharnak szab lángruhát.


41 A világ legszebb kertjei a virágzó városok.


42 Az íratták temető, de nem díszítik koszorúk.


43 Lehet, hogy a Nappal rokon, aki egocentrikus?


44 A vén bútor hivatalból nyöszörög.


45 A gondolat a bölcseknek serkentő, az ostobáknak altató.


46 A haza az a terület ahol majdan holtodban is élni kell.


47 A bölcs mosoly a gondolat sugara.


48 Az utópista álmodozó a látomásaitól nem látja reálisan a jövőt.


49 Az igazság útján csak az erényes ember tud végigmenni.


50 A szerencsétlenség is alkalom az erény gyakorlására


51 A láthatatlan sugarak hatása sokszor nagyon is látható.


52 Néha az árnyék is fénysebességgel terjed.


53 A fausti emberben az az isteni, hogy ördögi is tud lenni.


54 Van, aki legszívesebben azzal dicsekszik, ami hiányzik belőle.


55 Aki csak azért lép az elődök nyomába, hogy egy helyben topogjon, annak majd nem tudnak nyomába lépni az utódok.


56 Az oroszlánrészt nehéz elvenni az ... oroszlántól.


57 Az igazság, mint a gyöngy, a mélyben rejtik.


58 A mai csillagvizsgálók, akik már a csillagok közt járnak, az égből a Földet is úgy nézik s vizsgálják, mintha csillag volna.


59 A hízelgő olyan, mint a repkény: kúszva jut a magasba.


60 Az újrakezdés bátorsága tehetségre vall.


61 A film a modern világ népmeséje.


62 A végtelen jelképe a reggeli nyújtózkodás.


63 A megismételt mutatvány a siker próbaköve.


64 Minden hangszer hamisan szól, ha a dallam hazudik.


65 Szép a szerénység, de sajnos szerény a szépsége is.


66 Ha eltér a véleményünk, a barát is idegen.


67 Ha nem utazunk sehova, akkor is "úton" vagyunk.


68 Aki nem gondol a halálra, megveti az életet.


69 A békét nem kell védeni, elég megőrizni is.


70 Nincs a fegyverviselésnél rútabb divattorzulás.


71 Akik hangra gyulladnak, maguk tüzén égnek el.


72 Egy lépés is lehet örök és egy perc is lehet végtelen.


73 Minden szószék a szavaink trónusa.


74 Az idő óralapján a Költészet a mutató.


75 A sziklát is védeni kell, ha a csúcsán virág terem.


76 A rágalom felfújt léggömb az igazság madzagán.


77 Minden óra más hangon üt, de egy időt jelez.


78 Hogy forralhat bosszút, akinek a tüze kialudt?


79 Lehet, hogy a hallgatás csak megdermedt gondolat?


80 A varjakat kiirtjuk, de a károgást soha.


81 A tüzes szavak kihűlnek, de a hidegek nem fognak tüzet.


82 A stílustalan írásnak sért a dicsérete is.


83 Mire elherdáltál mindent megtalálod magadat.


84 Nincsen olyan bátor nyúl, mint az oroszlán, de akad gyávább oroszlán, mint a nyúl.


85 A szélre is akkor kezdünk figyelni, mikor üvölteni kezd.


86 Az idő azért őröl fel, hogy megsüsse belőlünk a kenyeret.


87 A bóvli arra is büszke, ha a vevője ószeres.


88 Az éjszaka a Ma és a Holnap között elterülő óceán.


89 A reggeli ébresztő a legbékésebb riadó.


90 Némelyek csak úgy hisznek a prófétának, ha szakálla van.


91 A "tékozló fiú" megtér, de a fösvényt várhatod.


92 Pesszimista író, aki derülátón ködbe néz.


93 A jó írók időtlen művet alkotnak, a rossz írók végtelent.


94 Ha választottál csillagot, válassz nevet is neki.


95 Az a legboldogabb fogoly, akit a szívedbe zársz.


96 A lelketlenek között is vannak lelkirokonok.


97 Miért veszendő a múlandó, ha a múlandóság örök?


98 Minden maradandó Mű egy teljesült végrendelet.


99 Az ágyúkat már annyiszor megáldották, hogy ideje megátkozni is.


100 A magas kor megfizetett zárórahosszabbítás.

 

 

 


Léta Sándor gyűjtése

 

 

www.boldogsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14255:aforizmak&catid=475:a-boldogsagrol&Itemid=203

Téma: Aforizmák

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása