Alkímia a testben - Alkímia a tudományban

2012.12.06 13:35

Előzmény: 

embers-eg.webnode.hu/news/faust-doktor-es-az-ordog-azaz-a-fekete-magusokrol/

embers-eg.webnode.hu/news/minden-s-egre-nez-o/

 

 

Transzmutáció?

 

Nézd meg hogyan játszanak mások! Az okosok, a tudósok és a bölcsek.

Egy kis wurlitzert játszom, miközben eléd tolok egy cifra kutatási eredményt.
Igaz zenész felderül.:D
A t'om robbanása: olyan okos vagy már! Hallgasd ezt meg, utána aranyozd be a napodat.:)
És ha már azt a sugárzó, mutáló felhalmozott szemetet meg akarod semmisíteni magadban, nézd meg milyen szemétdombon ülünk mindannyian.
Talán sikerül a bölcsek kövén szétloccsantani a zagyvaságot?:)))

 

 

 

 

Alkímia és atomenergia: a transzmutáció

Kutatók olyan eljárást fejlesztettek ki, amelynek segítségével ártalmatlanná lehet tenni az atomhulladékot, és ezzel az atomenergia ellenzőinek érvei igen komolyan gyengülnek.
A tudósok sokáig úgy vélték, hogy lehetetlen a sugárzó hulladékot semlegesíteni, nem sugárzóvá alakítani. Az, ami a reaktormagban történik, nem fordítható célzottan vissza – a múlt század kilencvenes éveinek közepéig ez volt az álláspont.
A szakértők azt mondták, nem állnak rendelkezésükre kozmikus erők, hogy azok segítségével dolgozzanak. Az 1990-es évek közepe óta azonban a kutatók elfogadták a kihívást, és az ún. transzmutáció segítségével sikert arattak. A transzmutáció az egyik elemből a másikba való alakításának, alakulásának az elnevezése. Az eljárás a hosszú tárolási idő és az eltárolandó hulladékmennyiség csökkentésében segíthet.
A fogalmat sajátos módon az alkímisták használták először arra az eljárásra, amely során egy közönséges anyagot a bölcsek köve segítségével arannyá, vagy más nemes fémmé változtatnak át. Ennek tudományos alapja nincs, az elemek ilyen módú átalakítására nincs lehetőség. Ugyanakkor a nyugati alkímia (hermetika) filozófiai rendszerében a fémek transzmutációja és a bölcsek köve néha az alkimisták belső szellemi transzmutációjának is a jelképe. Egyes vallási nézetekben a transzmutáció bizonyos értelemben örökké ható folyamat.
A tudomány szerint a kémiai elemek transzmutációja három módon lehetséges: magreakciók által, amikor két atommag összeütközik, és ennek eredményeképp új atommagokat kapunk. Természetes transzmutáció a radioaktív bomlás, mely során radioaktív elemek alakulnak át más, stabil elemekké, mesterséges transzmutáció pedig részecskegyorsító, tokamak berendezések segítségével jöhet létre.
A működési elv a következő: egy részecskegyorsító vákuumon keresztül protonokat lő ki a felforrósított, cseppfolyós fémre, a „célra”, amelyből ezáltal neutronok válnak ki, és ez utóbbiak tüzelnek a z erősen sugárzó hulladékra, amelynek atomjai így gyengén sugárzóvá alakulnak. A kutatók szerint a transzmutációs berendezés, ami szintén egy atomreaktor, eközben áramot is szállít, és nem termel hulladékot.
A transzmutáció alkalmazása feltételezi a nukleáris üzemanyagciklus zárását, ugyanis megvalósításához olyan továbbfejlesztett, zárt üzemanyagciklusra van szükség, amelyben az urán és a plutónium recirkulációján kívül az egyébként hulladéknak tekintett hasadási termékek egy részének és a másodlagos aktinidáknak a recirkulációjára és ezzel együtt kiégetésére (elhasítására) is sor kerül. Ahhoz, hogy a hosszú felezési idejű izotópokat és hasadási termékeket neutron-besugárzással transzmutálni lehessen, szelektív módon le kell választani őket a kiégett üzemanyagból. A szelektív szétbontást particionálásnak hívják. A kapcsolódó technológiát (particionálás és transzmutáció) P/T technológiának is nevezik.
Joachim Knebel a Karlsruhei Technológiai Intézet (KIT) kutatásvezetője Halléban kollégáival azt vizsgálja, milyen berendezések szükségesek az új, nagybani technológiához, amelyet 4 múlva pontos leírással továbbítani szeretnének az építőknek. A tervek szerint európai együttműködéssel 10 év múlva elkészülhet az első berendezés.
Ez a technológia nem alternatívája a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének, annak kiegészítésére szolgál, írta a Magyar Tudomány. Alkalmazása jelentősen csökkentheti a végleges elhelyezésre kerülő hulladék mennyiségét és annak lebomlási idejét. Ezzel elősegítheti az ilyen geológiai tárolók gazdaságosabb kihasználását, és a jellemző felezési idő csökkentésén keresztül növelheti a végleges tárolás biztonságát.
A transzmutáció nem utópia, segítségével a legveszélyesebb hulladékok esetében is 500 évre lehet csökkenti az aktív sugárzást, a korábban vélt több százezer évről. A kísérletek folynak, így várható, hogy a következő évtizedekben a transzmutáció segítségével új lehetőség nyílik az atomenergia felhasználására. A költségekre vonatkozó becslések szerint az új technológia mintegy húsz százalékkal emeli meg az ilyen rendszerekben termelt villamos energia árát.

 

Kapcsolódó link: zoldtechnologia.hu/alkimia-es-atomenergia-a-transzmutacio

Téma: Alkímia a testben - Alkímia a tudományban

Dátum: 2012.12.06

Feladó: DóRaven

Tárgy: Aham.

És egyszerűen nem kell több (bombasztikus elméletet) gyártani. Már csak arra is pazarl-ó az energia, hogy eltüntessük.:)))

Új hozzászólás hozzáadása