Minden(s)Égre-néz-Ő

2012.05.23 09:53

 

Kapcsolódó linkek..

https://embers-eg.webnode.hu/news/forr-a-dalom-3/

https://vasslajosblogja.blogspot.com/2012/05/paktum-az-ordoggel.html

https://embers-eg.webnode.hu/news/megszeliditheto-az-ember-egy-latomas-ami-tobb-mint-az-apokalipszis/

embers-eg.webnode.hu/blog/p-/

 

Sokáig nem értettem a következő mondatot..Lehet még most sem értem igazából.
De az, hogy elültettem szívem egy szegletébe a kérdést, illetve a mondat iránti megértés vágyát, egyre inkább kezd kibontakozni a sejtelem valami irányába.Valami irányába, amivel nem könnyű mit kezdeni..Néhány alapfogalmat -ami számomra alapfogalom- azonban tisztázni kell.
Remélem nem lesz túl unalmas a fejtegetés, ha telítődve éreznéd magad tarts szüneteket, velős gondolatok jönnek. Illetve ha nem is velősek, de azért lehet szokatlanok.
Ugyan 18-as karikára nem lesz szükség, de szókimondó és a "nyugalom" megzavarására alkalmas tartalmakat tartalmazhat.:)
Tehát az alapgondolat a következő..

   "Isten országa Erő"..tartja a Szentírás.
Valamint még azt is, "Én vagyok az Alfa és az Ómega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, aki van és aki vala és aki eljövendő, a Mindenható."
Ez utóbbi azt jelenti, számára nincs "Idő".
Az állandóságban létezik örökkön örökké, s mivel végtelen, ezért időben nem meghatározható (illetve amennyira szavainkkal kifejezhető).
Ezért egyfajta "örökkévalóságot" feltételez.

Örök Dicsőség!
Számunkra az fejezhető ki időben és "földi viszonylatban“, aminek van kezdete, ebből fakadóan vége is.
Idő ott van, ahol van tér. A kettő feltételezi egymást. Egyik sincs a másik nélkül. Itt élünk mi.
Ez a "változások" világa. Amit a részecskék soha meg nem szűnő dinamikája és egymást kölcsönösen átható jellegzetessége határoz meg..Semmi nem vész el, csak átalakul.
Hatalmas energiák és erők szövevénye építi fel világunkat. Minden mindennel összefügg és kölcsönhatásban áll.
A legkisebb "elemi" részecskéktől kezdve a leghatalmasabb csillagokig a láthatatlan tartomány(ok)on innen és túl.

 


Tulajdonképpen igazság szerint csak arról eshet szó ami "felőlünk" látható és érzékelhető, ami még a legmodernebb kor, legmodernebb technikáival sem kifürkészhető..s nem azért mert nincs, hanem egyrészt azért, mert -VÉGTELENSÉGE ÁLTAL- "kifejezhetetlen", határokba nem szorítható.
Másrészt pedig azért, mert sokan elkövetik azt a hibát hogy "kívül keressék Őt".
Szóval maradva a metafizika mesébe szőtt, de logikát nem elvető elméleti fejtegetéseinek útján.
Az Atya roppant furfangos módon, a Szívekbe költözött..:)
Szívesen mutatkozik ha Szívből szólsz hozzá!
Ezt nevezik Belső hangnak, súgó Bölcsnek..avagy legyen egyszerűen a lelkiismeret mélyéből jövő sugallata.
Hiszem, hogy Isten a titkait Igaz szívűeknek adja..és bolondoknak. Utóbbiaknak úgy se hisz senki, így jó helyen van náluk.:D
Isten csodája fellelhető..de megfejthetetlen. Pontosabban fogalmazva, a nem megfelelő irányban keresve megfejthetetlen!
Ha nem Szívedben keresed, minden tájban "rosszkor" jársz s a "rossz helyen"..

 

A mai technológiára értve ez nagyon igaz.
Áthatja teljesen életünk s általánosságban roppant keveset tudhatunk is e téren.
Egy biztos, ámulatba ejtő a végtelen tér..a szub-nukleáris atomoktól a Csillag Ég felé!
Ezen ámulat, bármerre tekintsünk is lenyűgözi az embert. A tökéletes Rend -avagy Tudat- minden szintet áthat és fenntart.

A "tökéletes szervezettség" a csillagokban, vagyis ezt hívjuk most -pozitív végtelenségnek- mind úgy fellehető, mint a negatív végtelenségben.
Ez utóbbi ami teleszkóppal kimutatható, korunkban nanotechnológiaként emlegetve az atomok világára értendő.
A géntechnológia is itt említhető meg.
Egy "Rend" részei vagyunk, melyben bődületesen nagy energiák vannak összepréselve.
Mi emberek vagyunk az összekötő Híd a két világ közt.
Értelem, Érzelem és Akaratvilágunk ami által képesek és érdemesek vagyunk a "Híd" szerep betöltésére.
Már ez is önmagában csoda!
De hogy mekkorák is vagyunk, az csak viszonyítás mellett lehet érzékeltetni..
Vegyünk egy narancsot.
Egy narancs nagynak mondható..a mákszemhez képest.
E mákszem pedig hatalmasnak mondható az atomokhoz és kvarkok világához képest.
Ám a földhöz képest, eltörpül e narancs is.Minden viszonylagos vagyis bizonyos szempontból Relatív.
Így aránylunk mi is a minket fenntartó szellemi lényekhez, Géniuszokhoz viszonyítva.
Természetesen a "végtelenségig" lehet a sort folytatni a viszonyítást illetően, ugyanis a "nagynak" számító Föld szintén eltörpül, a következő szellemi fokozat mellett, mondjuk egy Csillag mellett.
Az atomokba zárt mérhetetlen Erők adják és nyújtják számunkra azt a relatívnak nevezhető "állandóságot" amelyben most is élünk, létezünk.
A technika veszélyei azonban mindannyiunk életében jelen van és hat..Már csak Isten tudja melyik pillanatban fuserálnak el mindannyiunkat valami "előre nem kalkulált" technikai kísérlet által.
-Nem is elmélkedve az aktualitást jelentő Fukushimai erőművek eseményei felől..-
Hatalmas Erőkkel szórakoznak a tudományos berkeken belül.
Használd a technikát, de ne válj a rabjává!!
Isten titkai "megérthetőek", de nem kisajátíthatóak.
Többnyire rajtunk múlik mi az amit képesek vagyunk "felfogni".
Minden pillanatban az Áldás állapotának hatása alatt vagyunk..A kérdés az, mennyire lesz képes valaki befogadni..integrálni Életébe.
Mivel az ember esendő és meglehetősen korlátozott (testisége lévén), nem vagyunk képesek "Mindent" felfogni és képtelenek is lennénk rá, ezért úgynevezett "szellemi régiókkal" vagyunk körülvéve.


Hatalmas erőkkel rendelkező Szellemlények (Istenek, Angyalok, Géniuszok) vége láthatatlan hierarchiába(n), egy kozmikus egységbe rendeződve mint a tolmácsok.."finomítják" nekünk Teremtőnk -számunkra elviselhetetlen- Dicsfényét..
..Mert Isten Országa Erő!
Ezek az angyalok-arkangyalok, magasabb őrszellemek, géniuszok, vezérlő géniuszok stb,stb tartják "uralom" alatt (nem zsarnoki minőségben) ezen hatalmas energiákat. Beleértve Minket is..Mi is az ő segítségükkel (élhetünk) fejlődhetünk.
Ide tartoznak az ásvány-, növény-, állatvilág fölötti teljes "Rendszer" fenntartás felelőssége is.
Gondoljuk csak el, ha egy atomba is "mérhetetlen" energia lakozik, vajon mennyi lakozhat egy csillagban vagy egy galaxisban?!
Hisz az bizonyították számtalanszor, hogy egy emberben is mérhetetlen energiák vannak beleszőve.
Mindennek van "vezérlő szelleme"..Mindennek! (Növény, Állat, Ember, Föld, Nap, Galaxis stb, stb).
Minden teremtmény (de nem csak a fentebb soroltak) -nagy valószínűség szerint- különböző valóságtudattal rendelkeznek, amin azt értem máshogy érzékelik a valóságot..mivel teljesen máshogy épülnek bele a világba fizikai megjelenésük szerint is, ezért feltételezhető a Tudat "számtalan" avagy emberi fogalmakkal szűkösen kifejezhető potenciálja.
Ezért kell tisztelnünk a lények sokszerűségét!
Az Élet tisztelete által vállunk tiszteletre méltóvá.
Maradva az embernél..
Ha kicsiben akarunk fogalmazni: egy család egysége is ezen szimbólumok mentén épül föl (jó esetben).
A "nagyobb" felelősséget vállal a "kisebbért".
A mai földi világ-kép nem teljesen ez.
A lélektelen gépek korában már nem kalkulálják a végeláthatatlan egyenletek a "Lélek tényét", eshetővé teszi az Életet.
Mélybe húzható..avagy rontásba vihető.
Volt már ilyenre példa régen is..s csak megközelítés kérdése, hogy az ember ítélkezően tekint e ezekre a folyamatokra vagy pedig egyfajta szükségszerűséget vél e felfedezni.

   ..Veszélyes a tudás!
Illetve ha az "okosság" a "bölcsesség" hátrányára fejlődik..
A tudósok zömét -ha jelenleg szétnézünk a világba- ámulatba ejti az az Erő és Hat-alom ami egy pontban összesűríthető.
Mindent meg is tesznek annak érdekében hogy kikutassák Isten titkát, hatalmát, erejét.
Ebben az "okosságban" (a vezető tudomány részéről) van egy árnyalatnyi agresszió: még többet tudni, még többet megérteni, még többet magamévá tenni és még többet ki-sajátítani".
Magyarul fogalmazva "elveszni a részletekben" és kiszakítani a részt az Egészből..
Egyszóval Holisztikus látásmódjától megfosztva, kettészakad az Egy..a lényeg vész szem elől.
Faludy segít eligazodni..


"Tépdesd a rózsa szirmait, míg a
Virág helyett a szár marad a kezedben.“


..Mert nem az fontos hogy látod e a napot, hanem hogy miért látod a Nap dicsőséges fényét és mi célja van állandó szolgálatának,
..nézni mindenki tud, de vajon lát e az Ember?
Nyelvi gazdagságunk lehetőséget ad arra, hogy ne csak "leíró" jelleggel vizsgáljuk a jelenségeket.
Hanem "mellérendelő" tulajdonságai révén nem csak arra kaphatunk választ, hogy ez vagy amaz mi,
hanem az Igei természete által a jelenség mögöttes mondanivalója is felviláglik.
Természetesen a "leíró" jelleg is hozzátartozik.

Ezért tartható nyelvünk szakrálisnak..ősinek. ( Az Angol Tudományos Akadémia is elismeri ezt a tényt és elfogadja azt a körülményt, miszerint a Magyar nyelv szignifikáns jelleggel fellelhető és kimutatható egyéb nyelvekben. Ideértve a világnyelveket is.)
De a lényeg, hogy a szavak és fogalmak helyén való ismerete és kezelése kapcsán olyan titkokra lelhetünk rá amelyet őseink hagytak ránk, pontosan azért mert a nyelvben él a Nemzet.
Természetesen aki nem "akar" a függöny mögé látni, az nem is fog.
A szkepticizmusba fektetett figyelem nagyon veszélyes és a két-ségbe vetett hitet erősíti (az Ego terméke legtöbb esetben).
Ugyanide tartozik az is, hogy  lehet egy-egy szélsőséges nézet propagálásával -figyelmet nyerni- megbotránkoztatni és ítélkezésre késztetni a publikumot.
Azért említem meg, mert mintha ennek divatja lenne ma..Vagyis mennél elvetemültebb avagy "jó ízlést" sértő valaki, annál inkább simogatja meg fejünket valami "láthatatlan kéz".
Szomorúan konstatálom, hogy ennyi energia befektetéssel akár még Igazzá is lehetne válni..de az mint tudjuk nem trendi.:)
Az úgynevezett Mainstream celeb világot átható sátánizmusról most ne is essék szó, de jó ha tudunk róla.

Ma a bölcsesség tapasztalatának hiányával használják a Tudást,
végletekig pörgetik az atomot s a teret.
Nem ad Életnek szín-teret.
"Az okosság inkább a tudományok, a tudományosság felé hajlik, a bölcsesség mindig számításba veszi az emberi mivoltunkból fakadó következményeket, akkor is, ha azok néha irracionálisak. Ezért az okosság elvan Isten nélkül, a bölcsesség soha."
Igen, mintha ebben a korban élnénk.
Mivel a "külsőség" igen hangsúlyozottá vált, az emberek zöme pedig nincs tisztában saját lehetőségeivel,
ennek eredményeképpen roppant megtéveszthetővé vált.
Számtalan olyan iparágat és foglakozást lehetne felsorolni, ahol partnerség helyett, ügyfélként bánnak az emberekkel.
A szavaknak teremtő erejük van ez esetben is.
Sajnos (vagy nem) a tekintélyelvű gondolkodás behálózza és átszövi mindennapjainkat.
A forma vagyis a felszíni dolgok, felülemelkedik a tartalmon avagy a lényegiségen..a mondanivalón.
Természetesen nem általánosítani szeretnék csupán kifejezni azt, mintha általános jelenséggé válna ez napjainkra.
A tudálékosság (okosság, műveltség ) nem párosul feltétlen "gógyival" is..
A suhanc pedig nem egyenlő a huligánnal, a vandállal.
A magyar népmesei vonatkozást tekintve a "suhanc" még ha borsot is tör mások orra alá furfangjával, mégis szerethető egy-szerűsége révén, hiszen az Egy-ség felé tendál..


"Legyetek ravaszak mint a kígyó és szelídek mint a galambok.." Jézusi Igei Ég ég szívében.


Ő az, aki összeszed..ellentét-párja a Huligán aki szétszór.Minőségében a felbontás, a rombolás a fő prioritás.
Az előítéleteken felnövő gondolkodás, a spontaneitást mellőző és elvető tény-szerűségre, "tényiességre" aljasított, (hamisított?) történelemre és "tudományosságra anyagiasult" világszemlélet következménye a mai tudomány.
Vagyis hi-tech avagy -szcientifizmus-. Tudomány vallás.
-Tény-szerűség eme olvasatában az "én-szerű-ség" is benne rejlik..ami érthetően az egoizmusnak felel meg.Önkénynek..Önnön érdekűnek. Tehát az "Én" szerepe kifordítódik s rombolóvá lesz.
Vagy Mindenkiért tehetsz..vagy Senkiért..
Úgy hiszem az önismereti úton járók vagy keresők jobb, ha messze kerülik az előbb említett szónak a fémjelzésével ellátott "egyházakat". Bárárnybőrű farkasokkal teli világunkban nem árt jól tudni kikkel "szerződünk" és hogy mire.
Eluralta a világot a kétely és a "külsőségek" fontosságának túlhangsúlyozódása.( Nem ítélkezem, véleményt formálok. )

Nagy változások vannak. Érdekes küszöbhöz érkeztünk..
..Úgy sejtem Isten nem szereti, hogy ki-szándékozzák őt mozdítani helyéből (mivel rossz kezekben lennénk), ezért azt hiszem nem is fogja megengedni hogy a technika -egy ijesztő szinten- túllépjen.
Mindannyian teremtőnek születtünk. Vágyunk a teremtésre..(Nem "ipari" méretekben) s nem mindig jól döntve botladozunk.
Mind ilyenek vagyunk.:P
Néha összeszedünk aztán szétszórunk.."kicsiben működünk".
..Kicsiben működünk, hogy "naggyá" lehessünk..Várnak Ránk a Géniuszok..:D
A magasabb szellemi szintek eléréséhez, "naggyá" kell válni..felülemelkedni sérelmeken, földi Én-ünkön meg kitudja mennyi mindenen..
Jó esetben nem ismételgetve a hibát okulva, egyre jobbá "egyre nagyobbá" válhatunk.
Ha egy gömbként fogjuk fel szellemünket, viszonylag egyszerűen képet alkothatunk ezen szellemi valóságok elképzelhetőségéről..Erről még a későbbiekben.
A magyar nyelv szinte beszél..
Meg-oldjuk "el-oldjuk" magunkat a nehezítő tényezőktől így emelkedhet lényünk magasabb eszmék felé..a "végtelen" világokon át..ehhez kell a Szer..vagyis a szer mint elem..szer-elem..szeretet..A legerősebb összetartó erő!
Ez a szer -ami- etet.
A gömb-gondolatra visszatérve, minden gömb fajsúllyal rendelkezik.
( Lásd itt..Gömbszimbolika )
Szándékaink ( Érzés-világunk ), gondolataink ( Értelem-világunk ) avagy "már" megvalósult tetteink ( Akarat-világunk ) határozzák meg Gömbünk minőségét teste öltésünk egésze alatt.
Természetesen a helytelen cselekedetek, a rosszabbá válás következménye, hogy kisebbé válik lényünk ( ez esetben gömbünk ).."sűrűsödik"..S mivel sűrűsödik ezáltal a súlya is nő, következésképpen képtelen emelkedni a szellemi régiók felé..lesüllyed..ez tehát szer-telenséghez, a szeretetlenség felé vezet..
Vagyis a szer hiányosságára utal..
A meredek témák taglalása a modern korra, szentimentalizmussá lett. Értem ezalatt az Élet és Halál misztériumának kérdéskörét.
Az öt érzékszervre való nevelés kizárólagossága, kizárja a hatodik érzékszervet  a Tudatot.
Emelkedettebb kultúrák és viszonyok között a szaglás, az ízlelés, a tapintás, a hallás és a látás mellett a
hatodik, vagyis a mindezeket "összekötő" Tudatot is mint legfőbb érzékszervet jelölték meg és tanították.
Gondoljuk csak meg, vajon lehet e csodálkozni jelenünkön amikor a legfontosabb dolgok lepel alatt maradhatnak?!
Pont a legfontosabb érzékszerv az amire nem tanítanak.
Gondolom nem csodálkozunk rajta hogy ha nem működik a számítógépünk, ha nincs benne tápegység.
A példa lehet nem a legjobb, de talán érzékelhető mire utalok.
A Pokol szó hallatta sokakat megrémít, magam félelmei kapcsán e fogalom a következőképp bontakozik ki előttem.
A Pokolban rejlik az okoló, a vádaskodó..vagyis az ős-lázadó..Kinek kincse, nem Mindenki kincse..:)
Vagy Mindenkiért tehetsz..vagy Senkiért!
A "vádló szerep levetése" kulcsfontosságú..
Az erőszak nem a harmónia útja..Hamvas szavaival szabad fordításban;.."Korunkat áthatja a Személytelen erőszak, amikor már az erőszaknak nincs tárgya, csak alanya." Megdöbbentő mondat..
Az Ő-siséget, tisztelettudást követő példázatra mutat rá a Paradicsom kapujában a dícsős-s-Ég felé.

Nobushige, a katona azt kérdezte Hakuintól, a híres Zen Mestertől:


- Valóban van Paradicsom és Pokol?
- Te ki vagy? - érdeklődött Hakuin.
- Szamuráj vagyok. - válaszolt Nobushige.
- Te! Szamuráj! Miféle uraságnál szolgálsz te? Úgy nézel ki mint egy koldus!
Nobushige felbőszülten rántotta elő kardját.
- Úgy! Szóval kardod is van! Talán untatlak, hogy le akarod vágni a fejem?
Nobushige felemelte a kardját.
- Csak tessék. Nyitva a Pokol kapuja. - jegyezte meg Hakuin.
Ekkor a szamuráj leengedte a kardot és mélyen meghajolt.
- Csak tessék. Nyitva a Paradicsom kapuja. - mondta a Mester.

...

A keresztényhagyományban Jézus feleli Péternek:
-Ki kardot ránt, kard által vész el..

Isten végtelen és mindenható (minden téren), nem "HIT" kérdése az, hogy minden egyes szellemmel és lélekkel a legkisebbtől a legnagyobbig a lehető legcélravezetőbben gondját viseli az időn innen és túl!
Ez alapelv semmi köze a hithez. Az hogy valaki hisz benne vagy sem az egy külön kérdés.
A
Bhagavad Gítá félreérthetetlen..

"Az Én tartózkodási helyemet se nap se hold
sem pedig elektromosság nem világítja.
Aki egyszer eljut oda, az az anyagi világba soha nem tér vissza..
Azt a felsőbb világot meg nem nyilvánultnak és hibátlannak hívják.
Ha valaki eléri azt a legfelsőbb rendeltetetést, soha nem tér vissza..
Az Én tartózkodási helyem az az Abszolút világ"

( Bg 15.6; 8.21 )

A "látszat" ellenére, nem kívül vagyunk az Egységtől..Benne vagyunk, mégis kiesve önnön középpontunkból, -valós- lényegiségünkből.
S nagyon nehéz szavakba önteni illetve meghatározni, ugyanis az emberi felfogó képesség, a világszemléletek meglehetősen szubjektívak.
Igaznak hiszem, hogy a Tao nem kimondható, de reményeim szerint azért megközelíthető.
Cél felismerni azt, hol vagyunk, mi a dolgunk..no meg hogy hová tartunk?!
Hamvasnak van egy gyönyörű idézete..
"A lehullottat visszaemelni, az elvesztettet megtalálni, a bemocskolódottat megtisztítani, az elhomályosultat kifényesíteni, az összetörtet ismét egybeépíteni, a fellázadtat megtéríteni és megbékíteni. Egyszóval: megváltani.."
Tenni a Jót a legjobb módja szellemi béklyóink letételéhez..ebben hiszek!

   A Sors vagy hívjuk "el-hivatásnak" minden emberben egy-én-szerűleg "programozódik".
Ahány ember annyi Sors talán..
Van szabad akaratunk, de jóval kevesebb mint hinnénk.


"Ember útja emberé..Isten útja Istené".


Emberként "megérthetetlen" Isten Sorsának útja..Isteni távlatból pedig -ami ugye időn fölül van- 50-100 év /vagyis az ember földi életének egésze/, csupán egy milliomod másodperc töredékének felel meg..:)
Nem érthető meg minden, csupán erre utalok.
Az Élet (testet öltés) feltétele az, hogy le vannak takarva a szellemi valóságok "szemünk elől".


"Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre;
most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni,
ahogyan engem is megismert az Isten."

(1Kor.13,12)
Ha láthatnánk mi mihez vezet, nem lenne tapasztalás.:)

Hallottad már hogy az anyag nem vész el csak átalakul?!..Ezt biztos.
Na és azt tudtad hogy a Tudat-od -az "Én vagyok" érzés (mivel időnek nem alávetett) sem vész el..csak módosul??
A Tudat nem vész el semmilyen körülmény között.
Csupán "tudat állapot" módosulás történik a halállal..
Az időben tudunk tenni magunkért, ahogy a kínai bölcsek mondják "meghalni jöttünk a földre" ezen emberek célja az volt, hogy felkészüljenek a "tudatos"halálra, mert úgy hitték hogy a "földi halál" a kapu. A Föld a föl-emelkedés színhelye.
Az a kapu ahonnan valóban elkezdődik a "Létezés".Időtlenség..Örök fény és diadal..a megdicsőülés!
Az Életen keresztülmenve jutottak el a Létbe.
Mert az Élet véges..a Lét végtelen.:)
Akkor miért az "anyagba" ágyaznánk meg?! -Tették fel a kérdést.
A magyar hagyományban a szer-tartás vagyis szer-ülés analógiaként megemlíthető.
A mai Ópusztaszer nevezetű település máig megőrizte ennek emlékét.
A régebbi időkben "rendszeres" kapcsolat fűzte az Égit a Földihez.
A kvintesszenciának nevezett ötödik elem tiszteletéről van szó, amit a Kabbala "Szellemként" tart számon.
A fenti párhuzam kapcsán megérthető mire utalok a szer-ülés illetve szer-tartás kapcsán.
Mellesleg számtalan "érettnek" mondott kultúra beavatási szertartása bizonyítja azt, hogy bizonyos ismeretek nélkül nem mondathatott érettnek az adott közösségén belül az, aki nem ismerte az Élet és halál misztériumát..Ez csak most tűnik humbugnak, amikor ennyire kifordítottá lettek a fogalmak és szimbólumok.
Mára a Tudás, információvá silányodott..nyilván ezért is tűnnek olykor eszetlennek e sorok.

Lao ce szól..

"Tudni, vagy nem tudni.
Melyik félelmetesebb?
Aki sokat tud, sokat veszíthet.
Aki nem tud semmit,
mindent elveszíthet."


A fejlődés útja a Tapasztalás..
Az Élet az, ahol cselekedhetünk a Létben pedig szembesülünk azzal ami végigkísérte Életünket..
Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát..hisz a Tudat megmarad.
Tudták a bölcsek hogy "átutazók" és hogy a halál valaminek a kezdete..
A mai világban és (t)rendben erre szándékosan nem tanítanak..akiknek ez lenne dolguk!!
A pokol nem hely -bár helyként is lokalizálható!-..hanem a Tudat egy olyan "állapota"..ahol már nem cselekedhet a Lélek -mert nincs test amiben tud változni-.
"Jó" tettek jót hoznak, "rossz" tettek tanulságokat..
A kegyelem mindenkire vonatkozik..arra leginkább aki a legkevésbé érdemelné..de ez egy nagyon messze vezető kérdés.


"Ne a változástól, az állandóságtól félj!"  - elgondolásom szerint a pokoli tudatállapotra utal.
(Lao ce)

Mert az Életben, az állandó változásban ismerkedsz meg az Örökkévalóssággal.
Felismerni l-én-yed fontosságát,
vagyis lelkiismeretet gyakorolni az őszinteségen keresztül,
alapvetően a természetesség útja.
Mert..


"A szeretettel védekező legyőzhetetlen.
A természet fegyverezi
s a szeretet védelmezi."

(Lao ce)

Amikor tényleg megtanulsz szeretni (vagy legalább nem ártani másoknak) a "szer" megvéd..ebben rejlik az Erő.
 
   Mert Isten országa Erő! 
Az "időben" kell erre megérnünk..
A Létezés örök szikrái tündökölnek a Te szemedben is.:)
Hatalmasságod a "szerénységben" rejlik.
Az őszinte alázatban..s ha hálát tudsz adni annak, ami(d) van. Akkor Mindened megvan!
Ekkor válsz szer-Én-séggé.:)
Őszintének lenni nem több..mit hasonlatossá lenni Ő-höz, az Őshöz..Olyanná válni mint szinte-Ő..Így beszélhetünk Ő-szinteségről és Ő-siségről.:)


"Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes."
(mt 5,48)


Az Élettől kaphat e Ember többet annál, mintha egy-egy pillanatra felsejlik előtte az Örökkévalóság semmihez sem fogható érzése?!...
 Őrizd a Forrást!
Őrizd a Forrást, a Szívedben lakozó Isten tűzhelyét ki ne oltsd!
 S ha netán gyertyát gyújtanál ne rejtsd azt véka alá, oszd meg másokkal is Fényed!
Ne legyen Úr a homály.
Mert most tehetsz magadért, s mikor másokat segítesz teszel igazán Magadért!
S aki az "időben" megmarad,   (vagyis nem veszíti el Egy-Én-iségét, Lényegiségét, a szeretetét)
..megmarad az "Időtlenségben" is..
Kívánom, hogy így Legyen..;)

P.

 

Téma: Minden(s)Égre-néz-Ő

Dátum: 2015.01.25

Feladó: F.Zoli

Tárgy: Köszönöm ezt a szívből jövő írást!

KedvesP. mivel több idézet van a Bibliából, Jézus Krisztus parancsolataiból, számomra is nem az a helyes, hogy féljem Istent, hanem szeretem istent. Hiszen kijelentette magát, hogy örökké szeretlek. Hiszen magam is tapasztaltam az Ő szeretetét huszonnégy évvel ezelőtt és azóta is nap nem m×lik el, hogy ne látnám magam előtt. Részletekre nem bontom, de egy perforált vakbél műtétnél klinikai halál állt be, később tudtam meg (pár év múlva) hogy két és fél percig voltam élet és halál között. Nem találkoztam senkivel, sem ismerőssel, mint ahogy már egy pár beszámolót olvastam az interneten.Ami igaz egyenesen az Úr szólt hozzám egy bizonyos helyen e-képpen "Állj fel gyermekem ne sirj, hiszen Én szeretlek téged,neveden szólítalak F.z. neked vissza kel menni felnevelni gyermekeidet és még lesz betegségeid, több mindent át,(meg) kel élned, de ne félj, mert te az enyém vagy és megtartalak!" közben összeroskadva zokogtam, nehezen felálltam, úgy ahogy tőlem tellett, igazán nem is érzékeltem magam,s közben mutatta távol a csillagos eget hogy hová kell visszamennem és csak akkor tudósult bennem hogy családom van és én nem vagyok az élők sorába, vagy is már mikor szólt hozzám és megláttam magát az Úrt, nem írom le a jelenlétét, azt az érzést, azt a szeretetet, az leirni nem lehet és majd a kórteremben ébredtem fel, ez egy rövidített magyarázat az Isten élő jelenlétére.Azóta is számtalanszor tapasztalom ,hogy csak kigondoltam, vagy kimondtam bizonyos dolgokat, ami összeegyeztető az Ő akaratával és be is következett, vagy megtörtént.

Dátum: 2012.06.22

Feladó: pBetty

Tárgy: Gratulálok! :-)

Köszönöm soraidat! :-) Tervem ellenére, nem sikerült több részletben olvasni :-D Annyira lekötött, hogy az egészet egyben olvastam el. Nagyon tetszik..... tán azért is, mert minden szava egybecseng egyéni nézeteimmel is :-)

További sikereket kívánok ezen az úton!

Üdv: pBetty

Dátum: 2012.07.05

Feladó: P.

Tárgy: Re:Gratulálok! :-)

Nagyon köszönöm a jókívánságokat.

Üdv Néked is! :)))

P.

Új hozzászólás hozzáadása