Döntések a dualizmus világában

2013.08.03 12:57

 

Kapcsolódó link..

https://embers-eg.webnode.hu/news/kozma-szilard-eletunk-igazi-celjarol-es-rendelteteserol-roviden-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/megbocsatas-ut-az-arany-korszakba/

https://embers-eg.webnode.hu/news/olvasmany-elmenyek-i-reszlet-krisnamurti-naplojabol/

https://embers-eg.webnode.hu/news/a2012blogol-hu-az-elet-ertelme-szajbarago-gyorstalpalo-elveszett-lelkeknek/

https://embers-eg.webnode.hu/news/az-agresszio-1-resz-szellem-hass-/

 

jingjang

 

   Mindnyájunk  élete során felmerült már bennünk a kérdés, hogy vajon mit is keresünk itt, mi az életünk értelme. Az, hogy egyáltalán ez a kérdés megfogalmazódik bennünk, csakis arra mutat rá, hogy mennyire elhomályosítottak bennünket életünk eddigi részében. Alapvetően képesek vagyunk magunkat megérezni a végtelen univerzum egy piciny pontjaként és értelmünkkel, logikánkkal és érzelmi rendszerünkkel könnyedén megkaphatjuk a választ erre az alapvető kérdésre. Mégis sokan nem értik, hogy mi is a válasz a kérdésre, aminek oka csupán annyi, hogy nem rendelkezik semmilyen ismerettel az ember önmagáról. Ez igaz az érzelmi és az értelmi síkra is, ami az emberi tudatot alkotja.

   Akkor kezdjük….Először is azt már ugye tudjuk, hogy az emberi test trilliónyi különböző működésű és feladatú sejt összessége. Ezen sejtek mindnyájan saját öntudattal rendelkeznek, feladatukat tökéletesen ellátják. Amikor egy részük erre valamilyen oknál fogva nem képes, akkor beszélhetünk arról, hogy az emberi test valamilyen betegségben szenved. Ezeket a sejteket kémiai elemek alkotják, amiket atomjaik, protonjaik, atommagjaik, neuronjaik és elektronjaik alkotnak. A kvantumfizika, mint tudomány pedig rámutatott, hogy minden anyag ugyanabból az egyetemes anergiából áll, ami az egész univerzumunkat alkotja. Pozitív és negatív töltésű energia ez.  Ez minden létező anyag alapforrása. Pozitív és negatív, sötét és világos, jó és rossz…

   Megannyi szempont létezik, ahonnan szemlélődve felfedezhetjük a világot alkotó örök kettősséget, a Dualizmust. Figyeljük csak meg az életünket alkotó eseményeket, eddigi tapasztalatainkat. Vannak szép emlékeink és vannak rossz emlékeink. Azok közül a dolgok közül, amik minden nap érnek minket meghatározhatunk rossz és jó dolgokat, igaz? Na de mi van akkor, amikor egy idő után elkezdünk máshogy nézni egy dologra és hirtelen az addig rossznak hitt dologból jó lesz, vagy fordítva? Egy másik, új tapasztalat hatására például. Mindenkivel előfordult már. Vagy mi van akkor, ha egy adott, számunkra rossznak titulált eseményt egy pillanatra megvizsgálunk valaki más szempontjából, mondjuk valaki olyanéból, akinek az adott esemény pont, hogy pozitív tapasztalat és nem negatív, mint számunkra? Rádöbbenhetünk, hogy a végtelen dualizmus világában minden relatív, minden csupán szemszög, egyszerű nézőpont kérdése. Innen már csak egy lépés megérteni, hogy az a valami, aki ezek között a nézőpontok milyensége között dönt, az vagyunk mi. Mindig mi döntünk, hogy egy adott szituációban a negatív, vagy a pozitív tapasztalást választjuk. Minden rosszban van valami jó és minden jóban van valami rossz is. Eldönthetjük melyiket tesszük magunkévá. Igazából ez az egyetemes Nagybetűs Szabadság. Bármikor dönthetünk bárhogy. Természetesen minden döntésnek következménye van, amelyekért a felelősséget vállalnunk kell. Ezzel le is írtuk a nagy kérdésre a választ. Mit is keresünk itt? Tanulunk!!! Dönteni és felelősséget vállalni a döntésekért és ezzel az egyetemes-pozitív -negatív energiának folyamatosan új lehetőséget adunk, hogy újabb halmazokba rendeződhessen, manifesztálódhasson, amely folyamatnak a lehetőségét a saját kreatív energiánkkal teremtjük meg. Ez megtörténik mindíg, bármit is teszünk: Ha elültetünk egy palántát, ha főzünk valamit, ha barkácsolunk stb. Vannak megfogható, érzékszerveinkkel könnyen felismerhető, megérthető változások, amiket ténykedéseinkkel elérhetünk. Például ilyen a főzés, beledobálok egy tálba mindenféle zöldséget, vizet, fűszereket és a végén finom leves lesz belőle. Vannak viszont más folyamatai is az energia halmozódásának, összpontosulásának. Például ha valaki ír egy verset és mondjuk azt meg is zenésíti. Ez egy olyan kreatív energia összpontosulás, ami ugyan úgy hatással van ránk, csak másképp. Nem feltétlenül az alap érzékszerveinkkel érzékeljük a lényegét egy ilyen műnek. Meg tudjuk érinteni a kezünkkel a papírt, amire a szöveg írva van, láthatjuk a tinta színét, hallhatjuk a zene dallamát, amit írtak rá. Mégis a mondanivalója fog megérinteni bennünket, valahol máshol, mélyebben hat ránk. Az érzelmek szintjén. Egy kreatív ember úgy tudja a kreatív energiákat a művébe összpontosítani és manifesztálni a fizikai világba, hogy más emberek is könnyen meg tudják érteni azt érzelmi síkon. A kreativitás egyenlő teremtés. Ugyan olyan teremtők vagyunk, mint Isten, csak egyenlőre itt kell gyakoroljunk a dulalizmus fizikai világában, hogy döntéseink következményeivel megtanuljuk kezelni a teremtés hatalmát. Isten fogalmát sokan rosszul értelmezik. Több százéves írások próbálják nekünk elmesélni Isten milyenségét, amiknek szövegkörnyezete, példabeszédei már nemcsak, hogy elavultak a ma embere számára, de még tömérdek politikai érdek is beszennyezte az évszázadok során  a mondanivalójukat és szennyezi a mai napig is. Említhetjük itt a bibliát, a koránt, akármit, az összes vallás szent írását. Ezek az írások mind ugyanarról szólnak, próbálják megértetni az életünk értelmét, a létezés alapjait, Isten mibenlétét. Próbálnak útmutatást adni az embereknek.

   Ahogy a korszakok jöttek és mentek, úgy lett jórészük átfogalmazva, hogy megfeleljenek az aktuális politikai érdekeknek és az akkori ember értelmezési képességeinek. Látnunk kell, hogy annyi értelmezése lehet egy könyvnek, ahány ember olvassa. Nem szükséges könyvek, vallások vagy más emberek útmutatása szerint élnünk, akiknek a világról alkotott képe sokszor hibás, elméleteik önös érdekeken alapulnak, amik általában még az ő számukra sem tudatos. Mindenkinek megvannak a saját iránytűi. Hívjuk ezeket az iránytűket érzelmeknek, és intelligenciának. Világunkban már kisgyermek kortól azt kéne tanulnunk, hogy az adott iránytűinkkel hogyan tudjuk a saját kis életünket tapasztalni teremteni, és formálni. Ez csak akkor sikerülhet jól, ha ismerjük iránytűinket, ismerjük magunkat, érzelmi világunkat, hozott és tanult értekrendünket és mindazt, hogy a felsoroltak milyen események hatására változnak. Öszzefoglalva a lényeget: Ha megismerjük saját magunk testi-fizikai, érzelmi-pszihikai működését, akkor lehetünk képesek felelősségünk teljes tudatában meghozni döntéseinket, ami környezetünk és a saját egyéniségünk, pszihológiai és fizikai egészségét szolgálja életünk során. Ha magunkat nem ismerjük meg eléggé, akkor semmiképp nincs esélyünk önmagunkkal és környezetünkkel tökéletes harmóniában élni. Ha megvizsgáljuk az egyik legnagyobb világvallást, a kereszténységet, megláthatjuk a tökéletes példáját annak, amikor a politikai érdek diktál az egyénnek. Amikor önös érdekekre fordítanak le, értelmeznek olyan tanításokat, amik az egyén önmegértéséről és élete értelméről szólnak. Sajnos a kereszténység olyan teret hódított sok százéves aggresszív hatalomépítése közben, hogy az emberi tudatba globálisan beleágyazta a téves eszméit.

   A “civilizált” országok zömében az egyik fő elfogadott vallás mai napig a kereszténység. Az a vallás, aminek több száz évig történő térhódítása több millió emberi életbe került. Az a térhódítási rendszer, amit példaként a kereszténység megmutatott, sok mostani politikai és gazdasági döntésben fellelhető. Nem csodálkozhatunk, hogy világunkban egyre többet hallunk a világ végéről, a nyomorról, a szenvedésről, a gazdasági mutatókról. A sötét középkor óta alig változott valami. Egyszerűen csak nem annyira közvetlen a működés, mint annak idején. Az adott tartományt vezetők, hogy “eszméikről”, de főleg érdekeikről meggyőzzenek Téged, most már nem tűzes vassal kényszerítenek, vagy nyilvánosan megköveznek, ha nem úgy élsz, ahogy nekik érdekében áll, hanem egyszerűen olyan politikai döntéseket hoznak, amivel olyan kényszerállapotba terelnek, ahol úgy érzed majd, hogy nincs más választásod, csak az amit mondanak. Ezt még megtetézik egy olyan pszihológiai-érzelmi terrorral, hogy esélyed se legyen felismerni, hogy rabszolga vagy, rabszolgasorsod mélyebb, mint az emberiség ismert történelmében bármikor is volt.Gyerekként kezdi a rendszer kimosni az agyad. A rendszer szemszögéből, amikor megszületsz, csupán egy jó befektetési lehetőség vagy 1 millió százalákos mutatókkal. A fogyasztói társadalom gépezetében újabb remek kis fogaskerék vagy, ami megállás nélkül mozgatja a gazdaságot és pénzt termel. A rendszer érdeke, hogy részt vegyél minden ő általa létrehozott eszme továbbadásában, miközben aktívan fogyasztod a piacon megállás nélkül megjelenő hulladékot, amit épp vagy élelmiszerként, vagy gyógyszerként, vagy nagyon hasznos, az életedet megkönnyítő használati tárgyként nyomnak a buta, önmagát nem ismerő tudatodba. A rendszer határozza meg minden vágyadat. Nézzük csak meg az Egyesült Államokat. Egy földrésznyi ember, akiknek ősei annak idején új földrészt mentek gyarmatosítani, az új lehetősegek sora vonzott oda mindenkit. Egy új, kiaknázatlan földrész hihetetlenül sok ásványi anyagot, energiát hordoz magában. Nem csoda, hogy egy ilyen, természeti kincsekben bővelkedő területen alakult ki a világunk egyik vezető nagyhatalma. Ahogy ez a példa is jól rámutat, igazán komoly szerepe van a nagyhatalmak kialakulásában a természeti kincseknek. Kezdjük elfelejteni, hogy a kenyértől a ruháinkon keresztül a számítógépeinkig és mobiltelefonjainkig minden, hansúlyozom, MINDEN a föld ásványaiból készül. Még Te is! Viszont ha ez igaz, akkor a mostani életszínvonalunk zavaróan tarthatatlannak tűnik, nemigaz? Olyan anyagokból készítünk használati tárgyakat, amik néha több ezer év alatt bomlanak csak le. Zabáljuk Földünket minden egyes pillanatban, mint valami élősködő rákos sejt. Mindezt miért?Mert van egy politikai-gazdasági elit, akiknek hatalmát, az alapvetően hibás és véges pénzügyi rendszer tartja fenn. Az egész ismert emberi történelemben fellelhetjük a szegények és a gazdagok folyamatos harcát. Megfigyelhetjük az emberi kapzsiság kifinomult működését, aminek a tökéletes táptalaja a buta, demagóg tudatlanságunk. Régen a vallások igéreteivel butítottak, most a médiával teszik. A cél mindig is a hatalmuk megőrzése volt. Nem változott lényegében semmi, csupán az eszközök. Egy dolgot nem értek csupán…Ha a fogyasztói társadalom  és ezzel  egyben a rendszer hatalmának fenntartása a cél, hogy nem veszik észre, hogy a termékek, az eszközök, amik a kapitalizmust, a fogyasztói világot mozgatják, mind a bolygónk energiájából tudnak csak megszületni.

   Ásványaiból, vízeiből, eltartalékolt napenergiájából, több millió év alatt feldolgozott, átalakított anyagaiból. Ez mind véges. Úgy, ahogy az adott rendszer fennmaradása is. Van itt egy globális döntés, amit meg kell mindannyiunknak hozni. Mégpedig a következő: Végignézzük, ahogy az emberi kapzsiság teljesen feléli a bolygó erőforrásait mindaddig, amíg a Föld lakhatatlanná válik az emberi faj számára, vagy elkezdünk hátat fordítani a politikai berendezkedéseknek, amiket a fogyasztói társadalmat szemét termékekkel kiszolgáló cégek irányítanak a háttérből. Mert bizony, itt minden a pénzről szól. Azért, mert a pénz hatalom. Hatalom egymás felett!!! DE nem a bolygó felett, nem a lét felett és nem önmagunk felett!!!Ezért nem ér semmit sem. Csupán egy számítógépes adathalmaz az egész. Annyi értéke sincs, mint valaha volt. Nem azért, mintha az arany, vagy bármelyik nemesfém érne bármit is. Ez is, mint minden, szemszög, nézőpont kérdése. Addig van a pénznek hatalomértéke, amíg a Föld el tudja látni energiával a kapzsiságunkat. Mikor fog ez megváltozni? Egyszerű a válasz: Akkor, amikor a változás irányába meghozható döntés egyénileg arra hat, aki a döntést meghozta. Magyarul, amikor majd a világot jelenleg uraló nagytársaságok igazgatótanácsainak gyermekeire lesz globális következménnyel egy döntés. Akkor lehet majd történik valami, de nem kizárt, hogy már késő lesz. Mit is jelent pontosan az élet harmóniában és összhangban a természettel? Egyre többször halljuk ezt az elméletet mostanság. Fogjuk fel úgy a Föld bolygót, mint egy élő testet. Akár az emberi testet, őt is több trillió sejt alkotja, amiknek mindnek különböző feladata van a test egészségének megőrzése szempontjából. Az állatok, azt mondjuk ösztönösen működnek ugye? Igen, ösztönösen tudják, hogyan kell élniük, hogy környezetüket segítsék. Önmagukat fenntartva tevékenységeikkel még egy csomó féle-fajta fajta élőlénynek biztosítják természetes életüket, amik globálisan hozzájárulnak a Föld-test immunrendszerének, keringésének stb tökéletes müködéséhez. Ha valamelyik állatfaj nem így működik, minden esetben az embert láthatjuk felelősnek a működési zavar hátterében. Például: a gyilkos méhek esete, vagy a sáskajárás. Az ember nevű sejtfaj különlegesebbnek hiszi magát a többitől a testben és úgy döntött, hogy függetleníti magát a testtől. Elkezd szaporodni és felhalmozni, a környezeti energiákat a saját kitalált, kényelmességi szempontjainak hátterébe állítja, és terjeszkedik, területet hódít. Akár az áttétes rák, nem? Annyira belejött, hogy el is felejti, hogy a folyamat véges. Már rendelkezünk olyan tehnológiával, amivel, csupán egy gombnyomással véget vethetünk a Földön létező összes életnek. A mi fajunk veszélyesebb minden ráknál. Mégis úgy gondoljuk, hogy fajunk a teremtés koronája, hogy kiemelkedőbb, hogy fontosabb szerepünk van a létezésben, mint a Föld élővilágát alkotó más élőlényeknek….Bizonyos szempontból igazunk van. Azért vagyunk a teremtés koronái, mert döntehetünk az Anyabolygónk pusztulása mellet. Azért vagyunk magasabb szinten mint a többi élőlény, mert olyan tudatossággal vagyunk felvértezve, amivel igazi döntéshozók lehetünk fajunk sorsa felett. Olyan kreatív tudatossággal vagyunk megáldva, amivel nem csak, hogy megmenthetjük az emberi létet, hanem megtapasztalhatunk olyan több dimenziós valóságokat is, amik mégtöbb szemszögből mutatnak rá ugyanazokra a dolgokra, így mégtöbb lehetőséget teremtve a több szemszögből való megértésre. Az ilyen tapasztalásokat minden egyes éjjel megkapjuk álmainkban. Vannak módszerek arra, hogy megfejtsük, hogy a tudatalatti hogyan üzen nekünk az álmok által. Persze nehéz őket megérteni, ha semmit nem tudunk magunkról, mert a fejünkben a helyet azok az adatok foglalják le, hogy hogyan hívják a valóságshowkban szereplő primitív agybutító eszközeit a rendszernek. Vannak szerek, amik több ezer évig az emberiség szolgálatában álltak, a fejlődés, a spirituális megértés és a természettel való összhang elérésében. Mai napig is maradtak ayahuasca szertartások, ahol egy spirituális rituálé során érik el a más valóságok megtapasztalását. Ezt minden psychedelikus szerrel elérhetjük, vagy meditációval, tudatos álmodással, agykontrollal, de persze az utóbbiak a hosszabb út. Az ismert psychedelikus szerek rituálé szerű, társadalmi összejövetel szintű használata eddig minden egyes sámáni és egyéb kultúrában hasznára volt az emberi fajnak, ha a természettel és a Bolygónkkal való összhangot tekintjük szempontnak.  Ezek a szerek a mai társadalmi berendezkedésben illegálisak. Persze, hogy azok, hisz a tudatosság nem érdeke a fogyasztói társadalomnak. A hippi korszak tekinthető egyfajta forradalomnak minden szempontból. Aggresszivitás nélküli lázadás a jelenleg is virágzó , a természetességgel felszakított kapcsolatú társadalmi berendezkedés, rendszer ellen. A vietnámi háború által okozott fájdalom és nem kisebb szer, mint az lsd megjelenése a felelős magáért a hippikorszakért. Felismerés volt és döntés, ami nem a rendszer ellen irányult. Nem támadás volt, hisz ha az lett volna, akkor ugyanúgy a fogyasztói rendszer érdekeit szolgálta volna. Gyermeki próbálkozás volt, háttértudás nélkül a több dimenziós valóságról. Régen a sámáni kultúrákban a szerhasználat évezredes hagyományokkal rendelkező rituálé volt. Ezek a rituálék a közösség ünnepéjei voltak. De sokkal emberközpontúbb volt. Nem úgy, ahogy ma a szórakoztatóiparban. Hiányzik a tudásunkból az ezt lefedő  kultúrális ismeret, amit a keresztény hadjáratok Isten ellenesnek tituláltak és felégettek. Más volt az akkori rendszer politikai érdeke…

   A mostani fogyasztói társadalmi rendszernek az érdekei  azok, hogy olyan legyél, mint egy csirke a baromfitelepen, vagy mint az agyontápozott élelmiszerek. Egy termék vagy, semmi több, aminek produktuma a rendszer számára a munkád. A gond az, hogy vannak cégek, cégcsoportok, amik olyan nagyra nőttek már, hogy államokat, politikai pártokat és ezáltal Téged is térdre kényszerítenek.  Mindezt a hatalmat egy mondvacsinált, kitalált eszközzel érték el, a fizetőeszközzel, a pénzzel, ami nem más, csupán csak számítógépes adat. A Föld összes pénzének, ha 25 %a ki van nyomtatva valuta formájában, akkor sokat mondok. A többi mind csak adat. Az egész pénzügyi rendszer egy elavult hatalomközpontú hazugság, ami a fajunk és a bolygónk kihalásához vezet. Itt az ideje, hogy változtassunk, mielőtt késő lesz. Mindenkinek megvan hozzá a lehetősége, hogy a földből termeljen magának élelmiszert, amivel nem keveset spórolhat és a sok méreganyagtól is megszabadul, amikkel az élemiszereinket dúsítják és egészségetlenné tesznek minket. A fogyasztói társadalomnak ez is érdeke. Ha betegek leszünk, tele lehet minket tömni gyógyszerekkel. A gyógyszeriapar az egyik legjövedelmezőbb ipar a bolygón. A gond csak az, hogy a gyógyítás nem érdeke, mivel ipar! Ugyan az az érdeke mint, minden iparnak, a fogyasztás! Nézzetek tévét, de tudatosan. Meglátható benne minden. A reklámblokkok 60-70 %a gyógyszerreklám. A reklámokon kívül a  többi 85 %ban abszolút butítás. Hisz, ha buta maradsz, bármit el lehet Neked adni. A médián keresztüli butítás a legfőbb érdeke és eszköze a jelenlegi politikai és gazdasági berendezkedésnek, ha hatalmon akar maradni. Csakhogy így kihal az emberiség és élettelen lesz a bolygónk. Annyira ők sem okosak ezek szerint, vagy csak az “azt már én úgysem érem meg” politikával dugják földbe a fejüket, hogy az alig létező lelkiismeretük előtt se kelljen színt vallaniuk? Kitudja…A lényeg, hogy a változás mindnyájunk felelőssége, hogy gyermekeink viselhető körülmények között nevelhessék fel gyermekeiket. Mint minden, ez is egy felelőségteljes döntés. Sok sikert mindenkinek a döntés meghozatalához és a felelősségvállaláshoz, ami ezzel jár…

Snag Zoli , a nappásztor…:)

 

Téma: Döntések a dualizmus világában

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása