- Fogj egy tányért, és vágd a földhöz.

- Kész.

- Eltört?

- Igen.

- Most kérj tőle bocsánatot.

- Bocsánat.

- Ugyanolyan lett, mint volt?

- Nem.

- Most már érted?

 

Mit is jelent valójában a megbocsátás? Erre a Miatyánk adja meg talán a legmegfelelőbb választ, de természetesen nem a magyar forditásban.

„És bocsássad meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak ,akik ellenünk vétkeztek.”

Ezt a durva csúsztatást Luther Márton követte el a fordításban 1522-ben, valószínű felsőbb utasításra. A Károli féle Bibliába már ez a "hibás" fordítás került. Hogy mi értelme volt? Azt az eredeti mondat egyértelművé teszi.

„És engedd el minekünk a mi adósságinkat miképpen mi is elgengedjük azoknak akik minekünk adósok.”

A rossz és a jó forditás együtt adja meg a megbocsájtás lényegét. Ha kapunk egy pofont, azon vagyunk hogy minél előbb, az első adandó alkalommal visszaadjuk. Ha következetesen betartanánk a "szemet szemért, fogat fogért" elvet, előbb-utóbb mindenki vak és fogatlan lenne. Akitől kaptuk azt a pofont, karmikus adósunk lett. A karmát feloldani csak megbocsátással lehet. Tehát engedjük el az adóságát, se fizikailag, se gondolatban ne próbáljuk meg visszaadni azt a pofont. Ha fizikailag visszaadjuk, azzal a saját karmánkat nehezitjük. Ha meg nagyon szeretnénk visszaadni, de nem sikerül, ráadásul jó sok ilyen pofon van a tarsolyunkban, az testi betegségek formájába tör felszinre idővel.  Aki nem tud megbocsátani másoknak, az széttöri azt a hidat, amelyen neki is át kell futnia, ha a mennybe akar jutni. A megbocsátás nem mossa el a fájdalmat. Nem jelenti azt, hogy alávetjük magunkat az ellenfélnek. Nem jelenti, hogy nyalogatni kellene a sebeket osztó kezet. A megbocsátás büszke, és fölülemelkedik a kavargó érzések zűrzavarán. A megbocsátás kilépés a fényre, mintha a sérelmek feledésbe merültek volna. Mintha az, aki fájdalmat okozott nekünk, nem is tett volna semmi rosszat, mintha a sebeket osztó kéz nem zúzta volna szét a szíveket. A megbocsátás önnön ellentétét is látja a gonoszban. Benne is meghallja, amit csak ő hall: a szeretet himnuszát. A legjobb bocsánatkérés a múltban elkövetett rossz cselekedetekért a jövőben rejlő helyes tettek.