Hatodik napon - PÁL ÉS BÉL FÉNYE

2013.09.05 22:08

 

Előzmény..

https://embers-eg.webnode.hu/news/hatodik-napon-maraton-eletre-halalra/

https://embers-eg.webnode.hu/news/hatodik-napon-bostoni-szin-vegjatek/

https://embers-eg.webnode.hu/news/hatodik-napon-imara-maria-orszaga/

 

 

https://hatodiknapon.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/4/240913/fejlec/fejleckep.jpg

 

 

Ezen cikkben részben a PÁL/BÁL/BAR nevek és szavak jelentését szeretném bemutatni, melyhez segítségemre van “Dr. Tóth Judit – Szent Korona a mágikus pecsét” könyve, Szántai Lajos Pálosokról szóló beszélgetései, Papp Gábor, Színia, stb. és korábbi írásaim, csak ha valakit érdekelnek a források.
Korábbi írtam, hogy:
"A mi népünk, a MAGYAR, mely a Mag és a Tudás népe, bizony felemelte a tekintetét az égre, mert régen legfőbb vágya a Menny elérése volt, míg országának legnagyobb felületű tavát, a magyar tengert BALATON-nak nevezi, mely elnevezés a BÁL A TÓN kifejezésből hagyományozódott ránk (Szántai Lajos). Az egyiptomi piramisszövegek egyik leggyakrabban hangoztatott ígérete, hogy az emberi lélek a csillagok közé jut.  Balkányi Szabó L. Debrecen helyneveiről írt könyvében írja, hogy "Bálhegy és Báltisztása a debreceni nagycserének a Fancsika felőli részén van. E nevezet gyaníthatóan a Bál-tisztelet korából, még Attila idejéből maradhatott fenn, mit bizonyítani látszik: először az, hogy őseink, mint általában minden Nap- vagy tűzimádók (Bál--Bel-Bél-Béla-Bila-Vila-Világosság-fejérség, tiszta-ság, fény, tűz, nap, úr-erő) az isteni tiszteletet rendesen halmokon és folyók mellett szokták véghezvinni, és éppen e hegy alatt is van egy folyó...."
                               BEL-GRÁD = FEHÉR-VÁR
Színia leírja a DOB-SZER-DA könyvében, hogy az Atyaistent úgy nevezték, hogy BÁL-vány. A külföldi krónikások, a kívülállók mindig is azt mondták népünkre, hogy Bálványimádók, viszont azt is megemlítették, hogy a magyarok (szkíták) nem szobrokat imádtak, hiszen miként Hérodotosz is leírja: " Nem szokásuk, hogy istenszobrokat, szentélyeket, oltárokat emeljenek, ellenkezőleg ostobának tartják azokat, akik így tesznek, és gondolom azért, mert a hellénekkel ellentétben nem hisznek abban, hogy az isteneknek emberi alakja van. A legmagasabb csúcsokra járnak fel, és ott áldoznak...." Magyarán a Bálványimádók szó annyit jelentett, hogy a magyarok Bálvány Istent imádták, vagyis, miként BEL, a Bál egyik változata fehéret jelent, a magyarok a Fehér/Fényes Istent imádták. A Bükk hegység legmagasabb pontját máig BÁLványnak nevezik (Bánkúton), nem sokkal alatta pedig Szentlélek helységét találjuk. Tulajdonképpen a BÁL jelző maradt meg az iskolai bál kifejezésben is."
 
Daszkalosz, a ciprusi mágus így oktatja tanítványát: A Pláton név csak torzult formája annak a névnek, amelyet a nagy beavatott, Pláton, mesterétől kapott. Eredeti neve BálAton volt. Vagyis Bál-Aton, ahol Aton a fizikai Nap, Bál(Bél) pedig egy belső, fizikai szemnek láthatatlan Nap. A Bálaton a kiejtésben rövidült, végül a Blaton, Platon névben rögzült az idők során. Hol látható Bál? Amikor Aton, a napkorong a tón tükröződik, akkor látható BÁL A TÓN, mégpedig Akarattyától Keszthelyig, vagyis a Balatonon. Itt lehet a legjobban ezt a nehezen megmagyarázható jelenséget, vagyis azt, hogy a szellemi nap a fizikai világban tükrözés segítségével érzékeltethető (vagyis a szellemi Nap lebeg a Balaton hullámain).
A keresztény hagyományban is fellelhető a két Nap hagyománya. Ma már csak az ezoterikus kereszténységben él a szellemi Napról való tudás, de Világosító Szent Gergely idejében még általánosan ismert volt.
Tábori László: Az alig ismert ókori világbirodalom Pártia:
“Gergely, aki a pártus nemzetből, Páhláv tartományból, az Arsakida uralkodóház (szörény) ágához tartozó Ánáktól származott, úgy tűnt fel országunk keleti táján, mint eredet a szellemi nap sugaraiból, mint a szellemi nap megismerhető sugara....”
A magyarság, a magság lényegéhez szervesen hozzátartozik a Pál-ság fogalma, melynek a szellemi Naphoz van köze.
Diodórosz szerint Szkítának két fia van, Nap és Pál, akik vélhetően a Nap és a szellemi Nap megtestesülései.
A Pál személynévként hordozza azt a minőséget, amelyet a Bál-Bar szó jelöl.
Az őskori és magyar eredetű BÁL (nem héber/sémi) névben megjelenik a bél, a belső fogalma.
A SZER jele, vagyis az X betű, ami a görögöknél Krisztust jelöli, a székely rovásban pedig a B betű megfelelője, Varga Géza szerint Bél jele.
Oldalán bemutat egy tetőcserepet, amelyen a világmodell látható:
A közepén lévő X alakú jel a székely írás „b” (Bél, belső) jelének népi változata, a néprajztudomány által ismert rontáselhárító jel. Azért alkalmas e szerepre, mert az ősvallás isteni triászának egyik tagját, Bél fiúistent, a viharok rettenetes urát jelképezi. Hozzá szólt, az ő irgalmáért esedezett ott fenn a veleméri tetőkön.
Bél isten jele az Éden négy folyóját ábrázolja térképszerűen.
A folyók között a székely írás körbe zárt kereszt alakú „f” (Föld) jele mutatja a folyók által tagolt világ tájait.
     https://www.cserepmadar.hu/05/images/kep06.jpg
A fehérrel, fényességgel kapcsolatos Bál név személynévként a Béla és a Bálint nevekben őrződött meg, Béla nevet pedig négy Árpád-házi királyunk is viselt. Bál sumér isten, Anu/AN (Kánaánoknál ÉL) fia, a szél, az eső és a termékenység istene. Állata a bika, jelképe a bikaszarvas sisak.
A BAR sumér nyelven fényt, de keresztet is jelent. A barlangnak, amely a szent remetékhez (mint pl. a pálosok) is kapcsolódik, az első szótagja is a BAR, hiszen a barlangban történik a belső fény, a bar lángjának megtalálása, meglátása. Ahogyan a pálos Árva Vince atya is elmondta, hogy egyes pálosoknál a barlangba vonulás nem csak 72 óra volt, hanem olykor egy hónap is. Ennek célja, hogy az EGYén rátaláljon a belső isteni Fényre, Aki bennünk Van, mi pedig Benne.
A magyar BARANYA szavunkban ebből kifolyólag nem a mai nyomást kifejező mértékegység található meg, ugyanis van aki ezt állítja, hanem a FÉNYANYA nevét őrzi a táj, kinek fiát, Jézust is Isten BÁRányának, a világ világosságának, FÉNYének nevezzük.
A 216-ban született, anyai ás apai ágon Pártus származású Mani, akit manicheista iratokban Buddhának neveztek, azt tanította, hogy az ember szívében van elrejtve a Világosság fénycsíra alakjában, önkéntes rabságban az anyagban. Élő evangéliumának lényege, hogy megérik az idő arra, amikor a fénycsíra, azaz az Isteni Én rész felszabadul és egyesül a fizikai énnel. Mani az ószövetséget nem tartotta a Jézusi tanok részének, tanításának középpontjában az “Nagy Szent Három”, a Fény-Atya, Fény-Anya és a Fény-Fiú tisztelete állt. Tulajdonképpen Papp Gábor is megemlíti, hogy egyes kutatások alapján fény derült arra, hogy az Újszövetségben található utalások az Ószövetségre, észrevehetően betoldások, hamisítások. Mivel a magyar BALATON-ban is egy ősi fényvallás jelenik meg, nyilvánvaló, hogy a BARANYA-ban is, ahogyan BUDA-ban is.
Papp Gábor idézte a Mani Gyöngy énekek-ből:
“Ti mind akik már felkészültetek, erre tartsatok, igyekezzetek a fedélzetre. Ó de régen várt, a nélkületek el nem induló BÁRka, a szenteké, íme a tietek. Itt az idő, horgonyt felszedjetek, a Fény, az Élet Atyja hazahívott. Örvend minden lélek, ki jó, ki hív, ott a Fényhonban, hogy szárnyalunk feléje. Előre nézzetek hát, csak a Fénybe és félre a talmi csecsebecsékkel, hisz békét, ínség, gond, vereség érlel. Így legyen most is, Ők vezessenek. Meglelni a Fényt, Krisztust, Szenteteket.”
A BÁR-KA szót szándékosan emeltem ki, hisz annak semmi értelme, hogy mondjuk a nyomás mértékegységét alkalmazzuk a szóra. Helyesebb a FÉNY-LÉLEK, mint égi bárkán való utazás.
A BAROM nevű állatunk neve szétbontva a BAR és az OM szavakból tevődik össze, másik megnevezésében a MARHA-ban, az OM helyén a HA szótag található, melyről a AHA AAAAH cikkben írtam.
Napjainkban a BAROM és a MARHA kiforgatott szóvá vált, amelyet már a kevés ésszel megáldottakra is alkalmaznak, mint szitkozódást, pedig a háztáji állatok közül több is a BAROM gyűjtőnév körébe tartozik, mint a BÁRány is. A régi magyarságnál nem volt szokás EGY-MÁS-t lealacsonyítani, hisz mind EGY-ek vagyunk, senki sem különb a másiknál.
A BAR, mint szerepelt a fényt és keresztet jelenti.
Az OM az univerzum teremtésekor elhangzott szent teremtő mag-szó (bija), a teremtés igéje, egy ősrezgés, mely eredetét tekintve öröktől való és az Abszolút Igazságot és a Legfelső Isteni Teremtőerőt képviseli.
Másszóval az OM egy HAng, a barOM/marHA szavaknál pedig ez a két szótag lett felcserélve a B és az M mellett, melyek székely és táltos ABC-s rovásban az X és a 8-as forma.
A rovásban az O+M, vagyis a spirális forgás és a végtelen hozza létre a téridőt, melynél a szerkeszet-ben 3OM, vagyis három OM található.
HAR-OM/HAR-, HERU-, HOR-, NAP-, FÉNY-, BAR-OM
A PÁL nevet viselők jelzik a külvilágnak, hogy meggyulladt bensőjükben a fény. Ezért választja a keresztényüldöző Saul is a damaszkuszi úton Krisztussal való találkozása után a Pál nevet, mikor is pálfordulás történik nála. A Pál azonban mindig egy minőséget jelent, így a nevet viselő személy, mint történeti személy másodlagos. Ezt úgy kell felfognunk, mint Buddha nevet. Ő egy BuddHA – Ő egy megvilágosodott. Ebben az összefüggésben mondhatjuk: Benne fellobbant a belső fény – Ő egy Pál.
Mielőtt továbbmennék, visszaidézem, hogy a BÁL/PÁL jelentésileg azonos, Bál és AN/ANU állata pedig a Bika, mely az égbolton a Bika csillagképben jelenik meg, mellyel szemben ott áll az égi Orion/Nimród/Ozirisz, Nimródot pedig Bál/Bél-el is azonosítják. Ozirisz/ŐS-ÍRISZ/ŐS-SZEM korábban a horizont alá ereszkedő Nap volt, aztán lett az Orion, az idő mérője. Ozirisz feltámadva már a HORizonton megjelenő Nap/Sólyom/Hórusz.
Borbola J. - Kikelet 33. o.: "Az érzékelhető világot a Teremtő AN, az Őstanok hírdetője teremtette. Ő jön majd el értük, a feltámadottakért, akik az ég tengerén hajózva viszontagságos útjuk után elérték a csillagszobájukat. Az ehhez segítséget nyújtókat, a Kilenceket (Enneade), szintén AN teremtette. Hozzájuk fordultak segítségért a túlvilági útjukra indulók. A megméretés és igaznak minősítés után megkapták a magyarok/madarak/igazmondók jelzéseit, a tekercset, a virulót/szemfedelet, az utolsó kenetet, a keresztutat. Sőt, a segítők jóvoltából megifjodva állhatnak majd a Nagy Bíró elé, mert testük is feltámadt."
A keresztény hagyományban Jézus Krisztus az, aki eljön a feltámadottakért, a Pártus herceg, vagyis a nem zsidó Jézus pedig, akárcsak Nimród, kapcsolatba került a párduccal, amit persze a judaistává (holdas) formált kereszténység uralkodói megpróbáltak törölni a hierarchikus uralkodást elutasító fénykereszténység (napos) emlékezetéből. Talán nem véletlen az sem, hogy egyik legfontosabb ünnepünket, a húsvét/feltámadás ünnepét is a Hold alapján jelölik ki, mozgó ünnepként.
Egy I. András korabeli imában a Pártus Bardous-ként jelenik meg, amelynél dr. Tóth Judit a Párduc megnevezést helyesebbnek találja.
2013. áprilisában mutatták be a PAIN AND GAIN című filmet Dwayne Rock Johnson főszereplésével, akinek jobb kezén egy bika tetoválás látható.
Rock/Szikla 2013 nyarán Magyarországon Herkules (HÉRAKLÉSZ/HERKULES/NIMRÓD) szerepben forgat, a PAIN AND GAIN filmben pedig Paul/Pál név alatt szerepel és kezébe vett a filmben egy baseball ütőt, melynek neve BAT (TEJÚT EMBER), maximális hossza pedig 42 inch. Rock elment az 51-ES BOLYGÓ-ra, az 51 pedig a kozmikus/Krisztus/megvilágosodott tudat száma. A PAIN AND GAIN-ban pedig láthattuk, amint fehérre festi Jézus szobrát és Jézus követőjeként mutatja be magát.
https://hatodiknapon.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/4/240913/kepfeltoltes/rock_szerepei.jpg?29867573
Rock a CSAPDA filmben 153-as könyvnél (kifogott halak/emberek száma) áll meg és 17-től veszi fel a kulcsot, a KÁOSZ BIRODALMA filmben JC alatt, az EMELT FŐVEL-ben Chris név alatt, a PANCSER POLICE-ben Christopher, vagyis Krisztust hordozó alatt, a BOSZORKÁNY-HEGY filmben pedig Jack név alatt szerepelt, a ROHANÁS-ban már ítélőként láthattuk, de ő volt a 23-as ügynök a GET SMART filmben is. A HALÁLOS IRAMBAN 6-ban pedig hazatérést játszottak el Vin Diesellel, melyről a MÁJUS 25 PARADICSOMI ÜZENETE cikkben írtam.
Rock a PAIN AND GAIN-ben börtönből szabadulóként van bemutatva, akit rossz útra visz Mark Wahlberg. Elindul a lejtőn, ahol aztán nincs megállás. Egyik alkalommal Rock elrabolja a pénzszállítók táskáját, amelyet kinyitva felrobban a festékpatron, és beteríti Rock/Paul/Pált-t a ZÖLD festék.
https://hatodiknapon.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/4/240913/kepfeltoltes/pain_and_gain_-_rock_-_jezus_kepek.jpg?22167547
Rock mindezen sorozatos Jézus karakteres szerepei után hamarosan az UTAZÁS A HOLDRA-ban játszik Josh Hutcherson mellett.
Josh Hutcherson az UTAZÁS A HOLDRA előtt az ELVESZETT PARADICSOM-ban szerepel, jelenleg pedig az EPIC/ZÖLD URAI-ban látható.
                                    EPIC = 5+16+9+3 = 33
                                     NOD = 14+15+4 = 33
https://hatodiknapon.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/4/240913/kepfeltoltes/epic_kepek.jpg?49884293
Az EPIC-en kívül az idők végét, vagy világvégét hirdeti az a SETH nevű személy is, aki a PAUL/PÁL név alatt szereplő idegen hangja is volt és a 2013-ban OZ-t eljátszó James Franco (másik világvégés) barátja.
Hogy lesz e vége, vagy az ő világuknak (zsidóké) lesz vége, az hamarosan kiderül, hisz egyszer fent, máskor lent, mivel minden hullámtermészetű.
https://hatodiknapon.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/4/240913/kepfeltoltes/the_worlds_end_-_paul_-_this_is_the_end.jpg?22894156
Az EPIC-ben a hamarosan Holdra utazó Josh Hutcherson/Nod-nak mutatja Ronin, vagyis Colin Farrell, hogy ott a kijárat, a Hold felé mutatva.
Collin Farrell játszotta a 33 évig élő Nagy Sándort, a BULLSEYE-t, kapcsolatba kerülve a Bikával, célkereszttel a homlokon, vagyis a fejére helyezték a bika szemét a harmadik szemhez, amely abból a szempontból érdekes, mivel Bál állata a Bika, Bál pedig Pál, vagyis a fénnyel kapcsolatba kerülő, egyszerűen megvilágosodott. Colin Farrell-ről és a telefonos játékáról, az ELHÍVÁS ÉS HAZATŰZÉS 1-ben.
A Holddal kapcsolatba kerülő ET-ről, Jim Carrey/JC-ről, Tom Hanks-ról, nyusziról, stb-ről a KÉK, SÁRGA és a VÖRÖS, a A NAP, A HOLD, A MARS ÉS AUG. 06./2, a A NAP, A HOLD, A MARS ÉS AUG. 06./3 és az 1WTC 1776-HOZ ÉRT-2 cikkekben.
BERTA TIBOR - JÉZUS PASSZPORT :
ÉN JÉZUS VAGYOK AZ ÍTÉLŐ, MINDENKINEK A NEVE BENNE VAN A NÁLAM LEVŐ SORSOK KÖNYVÉBEN, A LELKETEK IDEJÖN HOZZÁM A HOLDRA, MEGMÉRETTETÉSRE.
Számot adás, létezés, hovatartozás felmérése pedig természetesen a Nap hegyén történik.
                         FÖLd-ről HOLd-ra, aztán a NAP-ba.
https://2.bp.blogspot.com/-RH3PmgsSfYI/TvXYM_NKE2I/AAAAAAAAFD0/44nQwE5Ks4M/s1600/Jesus+and+world+people+carrying+their+crosses.jpg
RÓMA SOPRA MINERVA - JÉZUS A 72 SUGARÚ NAPBAN


 

 

https://hatodiknapon.hupont.hu/37/pal-es-bel-fenye

 

 

Téma: Hatodik napon - PÁL ÉS BÉL FÉNYE

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása