Ima

2013.06.08 13:34

 

Előzmény..
https://embers-eg.webnode.hu/news/makk-istvan-a-gombszimbolika-atyja/
https://embers-eg.webnode.hu/news/indian-ima/
https://embers-eg.webnode.hu/news/igaz-imadat/

https://embers-eg.webnode.hu/news/az-elet-himnusza/

 https://embers-eg.webnode.hu/news/a-gondolat-utja-/
https://embers-eg.webnode.hu/news/iz-leles-/

https://embers-eg.webnode.hu/szellemi-bazar/egy-video-amely-boldogabba-teszi-az-eletedet/
Imádni, a rajongás forróságával és a hála elcsitításával egyszerre, kikiabálnám örömöm, de szóval nem törhetem meg a méltóságának csendjét. Csak meghatódom és megigézve figyelek. Így nézem a gyönyörűt, imámban vele egyesülök. Így lehet imádkozni. A két kezünket összeillesztjük, mint a két ellen-tétemet egy szívbe békítem és fejemet emelhetem az égre, vagy lehunyt szemmel meghajthatom, egyre megy. Szólítsam Istennek vagy Úrnak, vagy bármely néven, lehet hogy átölelek egy fát az erdőn vagy csak zenében álmodok egy fantázia képet... Egyre megy. Mindig Jelen lenni: imádat és imádkozás. Amire gyönyöröm erejét rávetem, ott megszületek, újraéledek, bárkinek, bármi a hite: csak az (s)Óhaj hathat Istenesen.

 
Ennek a sóhajnak egetrengető lehet leheletnyi ereje, ha azt imában lélegezték. A BÁR (fény) tölti meg és gyermeki kívánságát nem tudja nem teljesíteni az Ég. Az öröm így szaporodik, így gyarapodik.
 
 
Imádok imádkozni. :)

 

   Az ima az ember egyik legmisztikusabb, legkülönösebb, legkülönlegesebb és legbensőségesebb dolga. A legtöbb embert nem érdeklik eme "fennkölt" dolgok, ha igen is, akkor is csak felszínesen, vagy beprogramozott gépies módon. Amivel nincs gond egy szinten, hisz ez mindenki legbensőbb magánügye.
A kor emberét leválasztották a misztikus világról, amihez szervesen hozzátartozik az Ima is. Az az ima, amit helyezhetünk belülre és kívülre is. Létezőre és nem létezőre is. Ami ki nem hagyható a dologból, az (a) MI Magunk. Milyen érdekes, ha azt írom le IMAgunk., az angol nyelv egy kifejezése kibontja számunkra, illetve még inkább megerősíti azt, amit körüljárni érdemes. Az Image szó angolul "megjelenítést" jelent. Elképzelést. Amolyan misztikus intuícióból (sejtelem, megérzés) fakadó elképzeléseinkkel és vágyainkkal vegyített áhítozás, avagy Útirány. De hívhatjuk képzeletnek és kivetítésnek is az egyszerűség kedvéért. Az iMAGE ahogy látjuk is, rejti a Mágust is. A "Mage" szó angolul ezt jelenti.

  Hite mindenkinek van, akinek nincs, még annak is, hisz neki pont az, ami nincs. Illetve az, amiben ő hinni tud és ami köré felépíti a "világát".
Természetesen ez paradox hisz, csak az létezhet ami van.
  Tulajdonképpen ugyanez a helyzet a szeretettel is. Az Imádat a gyűl-ölet és a közöny között is csak annyi a különbség, hogy más hatóerővel rendelkezik a töltet, amit beletöltünk. De ha csak szeretet létezik a világon, akkor ez azt jelenti, hogy még a gyűlölet és a közöny is, példának okáért, ugyanannak a skálának egy foka, ahol az odaadás a szeretet, a szerelem és a más-Ok-ért való önfeláldozás is szerepel.
   Az Ima nem több, nem kevesebb annál, minthogy az ember nyilvánvalóvá teszi benső érzéseinek és gondolatainak világra tárását, világ felé való megNyílvánítását. Azt az érzést, amit komolyan mer venni és mások számára, mint "kósza" gondolatokat, RENDelkezésre bocsátja. Legalábbis én hiszek ebben. És abban is, hogy a hasznos dolgokat, gondolatokat, ha nem is MI-magunk- valósítjuk meg olykor, ha célunk közösségünk (Közös Egünk) emelése - és akkor is talán ha nem -, elveszni semmiképpen nem tud az éterben. Mindig lesz egy fogékony elme, egy már -más által- megvágyott vágy és elképzelés arra, hogy összegződjenek az elképzelések és begyűjtse azon "apró" Ima morzsákat, amelyek mások már napvilágra hoztak.

   Tulajdonképpen örülhetünk annak, ha valaki más valósítja meg azokat az elképzeléseket, amik nekünk is bevillantak, vagy magunktól jöttünk rá, hisz ez visszaigazolás saját életünk helyénvalóságára és gondolkodásunk helyességére.
 Az IMAgináció egy megelőlegezett bizalom. Az IMAgináció minden napunk, mindennapjaink cselekedetét meghatározza és kifejezi.
Az Ima fontosságát azért mindenki ismeri, még ha nem is használja. Gondoljunk csak azokra a helyzetekre mikor hirtelen krízishelyzet lép fel. Az ember legelső dolga, hogy imára -imádságra- kulcsolva kezét, szinte automatikusan elkezd "valamihez" szót intézni. El lehet mondani, az ima olyan mint a mágnes. Vonzzuk vele a dolgokat, vagy taszítjuk a dolgokat. Szavaink, kifejezéseink, áldásként-szitokként használt megnyilvánulásaink mind-mind (I)Magunkról szól, benső vetületeteink, ambícióink személyiségünk -rejtett- mivoltáról.

   A kimondott imák lehetnek többfélék, de azért a kavalkádban elveszni mégis nehéz. Még ha el is lehet. Sokféle imát ismerhetünk és sok ima fennmaradt az emberi emlékezet tárházában is. Kicsit kerülgetem a témát, nehéz megfogalmaznom azt, amiről írni szeretnék. Az Ima sokféle lehet, ez biztos, és nem is feltétlen azok az imák a leghatékonyabbak, amiket betanulunk életünk folyamán, még ha hatékonyak is. Nem állítom, hogy hasztalan, de talán sokkal Élőbb az, amit az ember spontán képes Intézni és Igézni szabadon. Amely nem tudatos formáját az előbb említettem.

 

Makk István által fennmaradt ima..

 

Végtelen jóságú mennyei Atyánk!

Add, hogy benső szellemi látásunk - szellemi szemünk -megnyíljon!

 

Áldd meg értelemvilágunkat!

Hogy a végtelen isteni bölcsesség- az élő hit által -bennünk örök bölcsességgé váljék!

 

Áldd meg érzelemvilágunkat!

Hogy a végtelen isteni szeretet - az élő alázat által - bennünk örök szeretetté váljék!

 


Áldd meg akaratvilágunkat!

Hogy a végtelen isteni erő - az élő remény által - bennünk örök erővé váljék!

 

Áldd meg földi életünket!

Hogy testet öltésünk célját - a szeretet két főparancsának betöltését - minden élethelyzetben felismerjük, és mind magasabb fokon betöltsük!


Áldj meg minden ügyet

- melyet szolgálunk!

 

Áldj meg mindenkit,

akivel kapcsolatba kerülünk!


Hogy mindenben minden

 szent akaratod szerint történjék

bennünk és általunk!

 

Ámen!

 

 


   Azt tapasztaltam, ha egy általunk kiválasztott imát kiegészítjük saját gondolatainkkal -IMAginációnkkal- saját életünkre ható és jellemző gondolataival, ELVárásaival, akkor hatékonyabb formában képes átalakítani mind saját életünket, mind környezetünk felé való hatásainkat hatékonyabbá tenni.
Mert ne feledjük el, minden amit kifejezünk mások felé, az az ima mind egy fajtájába tartoznak és úgy hatunk vele mint szavainkkal, vagy akár legapróbb grimaszainkkal is. Ha mi elhisszük azt, amit vallunk, akkor ha ez téves is lenne, akkor is sokkal hihetőbb annál, mintha abban kételkednénk, amit tudni félünk.
   Mag(a)Biztosság és Mag a Biztonság..
A személyre szabott Ima közelebb visz Én-magunkhoz vagyis Istenhez -akit ha valaki ettől a kifejezéstől a szédülés keringeti- nevezhetünk Abszol-Út-nak is.:))
Rácsodálkozhatunk mennyire képesek vagyunk áthatni magunkat és Magunkkal áthatni életünket, környezetünk életére ezáltal hatni egyben. Néha megdöbbentő Egy-szerűséggel, felismerések formájában újszerű élményeket nyerhetünk.   A TudatossÁg útján igen előrehaladottak tudják és teszik is azt, amit itt leírtam. Gondoljunk csak arra, mennyi olyan pillanat van az életben mikor léphetnénk. Mikor tehetnénk valamit, bármi jót és hasznosat és izgalmasat is, jó értelemben. Mikor az Élet valakit feléd hoz.

Mikor - a másikra nem vagyok kíváncsi - finom szájrángatás helyett ívelő mosoly közepette mesélhetnéd el életed egy fontos mozzanatát, élményét. Ez csak egy példa a megszámlálhatatlanból. A tudatosak egyre kevesebb ilyen "hibát" vétnek, feltételezhetően.
 
Mert szinte minden pillanatban (i)Mában vannak és képzeleterejüket használva teremtenek..

Ez nem szentimentalizmus..hanem..

Szent Mentalitás!
Az ima és a figyelem rendkívül összetartozó dolog.
..Nevem nem Én vagyok.
Testem sem Én vagyok..
de az anyag függvényében is... Imában létezem!