Íz-lelés..:)

2012.05.16 08:07

 

Kapcsolódó link:

https://embers-eg.webnode.hu/szellemi-bazar/paramahansa-jogananda-a-mester-mondta/

https://embers-eg.webnode.hu/news/paragramok-ut-az-isteni-elet-fele-1-resz/

 

Paramahansza Jogananda egyik tanítványa volt az indiai misztika legendás alakjának, akit isteni leszármazottként tartanak számon, Mahavatar Babaji-nak. Jogananda elmondása szerint Babaji ösztönzésére indult el "Nyugatra" - Egyesült államok -.

Szándéka miszerint, "Elterjeszteni a nemzetek között meghatározott tudományos módszerek ismeretét, Isten közvetlen személyes átélésének érzékelésére (a yóga által). Bebizonyítani Jézus Krisztus és India önmegvalósított mesterei halhatatlan tanításaiban lévő gyakorlati igazságot." - Részlet a célok megfogalmazásaiból -.

Jogananda célja végül sikerül, hatalmas sikernek örvend Kelet fénye, Nyugaton. Elindít számos olyan mozgalmat, amely napjaink spirituális gondolkodását - mondatni minden irányból - mélyen áthatja. Kelet és Nyugat közös Fénye..Szövetség. Egy olyan szövetség, amely célja a "szellemi megosztottság" világot eluraló anyagelvűségének felszámolására tett kísérlet.

 

Jogananda a mester mondta című könyvének egy idézete:

   Egy asszony mondta a mesternek, hogy bár szabályosan látja el a temploma szolgálatát, nem érzi közelebb magát Istenhez.

Paramahansaji válaszolt :

   "Ha azt mondom meg önnek, hogy egy gyümölcs bizonyos ízű, hogy édes, és hogyan terem, még nem a lényeges dolgokat tudja meg arról. Megkülönböztető ízének megismerésére meg kell enni azt. Hasonlóképpen az igazság felfogására tapasztalni kell azt."

Majd hozzátette : "Én csak az étvágyát tudom felkelteni az isteni gyümölcs iránt. Miért nem fog neki a dolognak és miért nem harap bele?"

...Íz-lelje meg, hogy lelje meg ÍZét..;)

 

ÍZ

 

"Kezdetben létezett a Szellem, a Lélek és az Erő. A nagy "EGY"-ben élt a Minden felett. Leírhatatlan, kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak hittük. Neve: ÍZ.

ÍZ "volt" a Kezdetben és "van" örökké a Minden felett.

ÍZ alatt nyugodott a Csend. Mozdulatlanságban hordta az ősanyagot. Az ősanyagban - az ősvizet. Az ősvízben - az Élet ígéretét. E három egységét is hittük. Neve: TEN.

Így lett nekünk a "kezdet": ÍZ-TEN."

(részlet a Magyar Bibliából - a "Magyar Ószövetségből")

A

Magyar Biblia innen tölthető le.. https://www.kincseslada.hu/egyazisten/content.php?article.46

 

Paramahansa Jogananda a mester mondta pdf innen lezúzható.. https://www.4shared.com/office/RYVlILbu/paramahansa_jogananda_-_a_mest.html

vagy innen..https://embers-eg.webnode.hu/szellemi-bazar/paramahansa-jogananda-a-mester-mondta/

 

Néhány szemezgetett idézet Jogananda munkásságából : https://www.youtube.com/watch?v=834fYmWm4Bw&feature=related

(esetleg számodra kellemes érzést keltő chill-out vagy egyéb spirituális zenék segíthetik az átélés élményét.)

 

"Isteni küldetés teljesítésére jöttem a Földre. Ez megrendítően fontos! Nem szabad a szűklátókörű ego-t követnem, amely akadályozza közeledésemet a végtelen célhoz.

Amíg a testi tudatba vagyok elmerülve, úgy vagyok, mint idegen külföldi országban. Az én hazám a mindenüttjelenvalóság!

Az Úr rendezte számomra ezt a látogatást, ezt a testetöltést a Földön, de nemkívánatos vendéggé válok, ha a dolgokat sajátomnak tartom. "Az én otthonom", "Az én művem", "Az én pénzem", "Az én családom"! Amikor a földi vízum lejár, kénytelen vagyok mindent hátrahagyni, amiről azt gondoltam, hogy az enyém.

Isteni utazó vagyok. Csak rövid ideig vagyok itt, azután eltávozom. Nem szabad gondolataimat erre a kis Földre, erre az életre korlátoznom! A szellem mérhetetlenségére kell gondolnom, mely bennem lakik!

Isten - az örök boldogság!

Igazságtalannak látszik, hogy Isten ugyanúgy törődik a bűnössel, mint a szenttel. Kevésbé értékes-e a gyémánt, ha sár borítja?

Isten - szellemünk változatlan szépségét látja. Tudja Ő, hogy hibáink nem mi vagyunk, hanem a "Neveden nevezlek" az örök lényegünk!

Hogy némelyek kevesebb Isten-megvalósítással rendelkeznek, ez nem azért van, mert Isten korlátozza kegyelmének áramlását, hanem azért, mert a legtöbb ember akadályozza, hogy Isten mindenütt jelenvaló fénye áthatoljon rajta.

Közölnöm kell megismerésemet másokkal! Így képessé teszek mást arra, hogy segítsen önmagán. Ez nagyobb bármily anyagi segítségnél. Nem elég, ha csak beszélek az embereknek a szellemi igazságokról. Meg kell mutatnom nekik, hogyan tudják elérni az isteni tudatot. "Nem mindaz, aki mondja nekem: Uram! Uram! - megy be a mennyek országába. Hanem, aki cselekszi mennyei Atyám akaratát".

A legtöbb ember arról van meggyőződve, hogy az események menete természetes és elkerülhetetlen. Az ilyenek nem tudják, micsoda gyökeres változások lehetségesek - ima által.

A legjobb ima, ha így szólok az Úrhoz - Legyen meg a Te akaratod! Ne mondjam, hogy ezt kívánom, azt kívánom! Tudja Ő, mire van szükségem. Jobban járok, ha Ő választ számomra."

 

RÖVID MEDITÁCIÓK A MENNYEI ATYÁHOZ Ha szeretnéd fel is olvashatod hangosan ezeket az imákat:

A LÉLEK TEMPLOMA

"Atyám! Lépj be lelkembe szívem kapuján át! Szeretetem égő lángjával akarlak imádni! Az odaadás templomában Téged szeretlek! A békesség templomában Néked örülök! A tevékenység templomában Érted küzdök! A szeretet templomában Téged imádlak!

Mennyei Atyám! Testem sejtjei Fényből vannak alkotva! Sejtjeimet Te alkottad. Azok tökéletesek, mert Te vagy a Tökéletesség! Azok egészségesek, mert Te vagy az Egészség! Azok szellem, mert Te vagy a Szellem! Azok halhatatlanok, mert Te vagy az Örök Élet!

Krisztus feltámadt közömbösségem sírjából! Testi fogságomból - a szellem szabadságára ébredtem!

Mennyei Atyám! Taníts meg az öröm örök nektárjából innom, melyet a meditáció forrásában találok meg! Mennyei Atyám! Meghajlok előtted az Egek Templomában. Az emberek lélektemplomában!

Kell, hogy ez a nap legyen életem legjobb napja! Ma új elhatározással akarok indulni, hogy odaadásomat örökre a Mindenüttjelenvaló lábához tegyem! Mennyei Atyám! Taníts meg irántad való szeretetemet élővé tenni!

Mennyei Atyám! Engedd meg, hogy imám hangja mögött közelséged tudatára ébredjek!"

 

ISTEN VILÁGOSSÁGA

"Egy fényre nézek. Azután becsukom szemem. A fény mindig nagyobb lesz! Meglátom magam körül a fény világító tengerét! A béke hulláma vagyok a fény világító tengerén! Én - a kicsiny hullám - a Fény óceánján lebegek! Életem a mindent átható Élet része! Amint meditációm mélyül, én, a békesség hulláma - a béke hatalmas tengerévé válok! Érzem közvetlenül öntudatom mögött a Béke mérhetetlenségét! A hullámnak éreznie kell az Óceán fenntartó életét, amely mögötte van.

Mennyei Atyám! Taníts meg éreznem, hogy mindenütt be vagyok burkolva a Te mindenütt védő Fénykörödbe! Taníts meg kinyitnom a meditáció kapuját - amely boldogító jelenlétedhez vezet!

Mennyei Atyám! Szellemem kis hulláma mögött a Te Végtelenséged segítő óceánja van! Békéd érintése megnyitotta szemem! Jóságod és Erőd átáramlik rajtam!

Mennyei Atyám! Ébressz fel, hogy feltámadhassak testem börtönéből kozmikus lényem tudatára! Mennyei Atyám! Bocsásd meg ide-oda vándorlásomat a tévedések országában! Tépd szét a fátyolt, mely elrejt előlem! Vezess a helyes útra! Te ébresztettél fel engem. Rázz fel, ha ismét álomba merülnék! Te vagy az élet! Te vagy a forrása minden világosságnak! Taníts meg arra, hogyan tölthetem fel magam Végtelen Világosságoddal!"

 

https://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/igazsag-kutatasa/tudat/974-iz-leles