Paragramok - Út az Isteni élet felé 1.rész

2012.08.11 15:46

 

Kapcsolódó link..

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-gondolat-utja-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/iz-leles-/

https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/gombszimbolika/

 

 

Előszó Makk István

 

 

   Mindenekelőtt  meg kell említenem, hogy a Szentírás és a Névtelen Szellem után a legnagyobb szellemi tanítomnak Paramahansza Joganadát tartom.
Bevezetőül fel kell idézzem azt a két fogalmat, mely minden meditáció alappillére. E két fogalom a benső szem és a medulla oblongata.
   E két fogalmat "Az örök fejlődés kozmikus útja" korábban megjelent IV. kötetének az életerő -és a gondolat terápiával foglalkozó utolsó két fejezete részletesen ismerteti. Most csak érintjük ezeket.
Mindkettőnek a székhelye az emberi agy. Az első tartópillér a benső szellemi szem - a jóga meditáció központja - a homlok mögött. Máté evangéliumának 6.fejezete 22.verse és Lukács evangéliuma 11.fejezetének 34.verse bizonysága szerint a Szent Szellem által sugallt görög szöveg, valamint a kánoni latin fordítás nem a két fizikai szemről szól, hanem a benső egyetlen szemről: a szellemi szemről.
Amely ha mükődik Máté és Lukács evangéliuma szerint - az egész testet, a test minden sejtjét - fénnyel árasztja el. Az orvosi kutatás rámutat az agyban, a homlok mögött a jóga meditáció központjára, a benső szellemi szem fogalmára, amely a két evangélium bizonysága szerint az ember egész lényét fénnyel árasztja el. Ez az agymező, - mondja az orvosi kutatás - amely az elvont fogalmak, a benső szellemi szem helye, - A homlok mögött van, ahogy a keleti jóga is mondja.

Az evangélium szerint egyetlen szem, amely mindent fénnyel telít - ha működik.
A spirituális ember - magasabb fokon a transzcendens ember - jellemével, szándékával erkölcsi magatartásával ezt az asszociációs mezőt építi., míg a benső szellemi szem fénylővé válik és az egész szervezetet benső fénnyel árasztja el.
A jógameditáció második tartópillére a medulla oblongata- a nyúltagy. Ez a kozmikus erők beáramlási helye az emberi szervezetbe - mondja Jogananda és az egész jógarendszer. Az orvosi kutatás fényében ez valóban így van, mert itt fut össze egy pontban a test millió mozgató idegvezetéke, mely által szellem a test összes szerveit irányítja.
A medulla oblongata minden kozmikus beáramlás kulcspontja.
   E két fogalom - a benső szellemi szem és a medulla oblongáta - tudatosítása után kezdhetjük meg Paramahansza Jogananda meditációjának átélését.


 
Paragramok - Út az Isteni élet felé
 


A halálfélelem száműzése

Utamat a halálfélelemtől a szabdság felé azzal kezdhetem, hogy nem ragaszkodom a testi szükségletekhez. - Egyre jobban ráébredek arra az igazságra - hogy az ember szellem.

A testhez való ragaszkodás önmagam gyötrése, amely tudatlanságból ered. A bölcs tudja, hogy a földi élet megszűnése új kezdést ad a halál utáni magasabb rendű életben.


Akarat

Akármilyen helyzetem van az életben - magam vagyok, aki ide jutattam magamat. Az emberi akarat ha tudatlanság vezeti, bajt okoz. Ha összhangban van a bölcsességgel, vezetője az Isteni akarat.

Mindig legyek biztos abban, hogy amit akarok az szellemileg jó számomra. Ekkor használjam akaratom minden erejét célom elérésére -állandóan Istenre irányulva! Törekvésemet ekkor siker fogja koronázni.


Áhítat

Nyissam fel szemeimet az meditáció áhitatának örömkére és el fog tűnni minden sötétség!
Hogy hatékonyabbá tegyem imában kért kívánságomat, nem hagyhatom el áhítatom templomát!
Hozzam a tiszta öröm Istenét szívem oltárára!

 

 

Álhatatosság

Legyek aktív de ne állandóan csak aktív! Pihenjek tökéletesen, ha nem vagyok aktív!
Erősítsem akaraterőmet! Így nem a körülmények fognak irányítani, hanem én irányítom a körülményeket.
Fejlesszem akaraterőmet, dolgozzam másokért.Bátorság

Bízzak Istenben! Semmisítsem meg a félel(e)met, mely megbénít minden törekvést a siker elérésére!
Az egész Természet együtt működik velem, ha összhangban vagyok Istennel.
Ha magamévá teszem ezt az igazságot, irányítom végzetemet.

 


 

Téma: Paragramok - Út az Isteni élet felé 1.rész

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása