Legendavadász - Az illuminátusok társasága, az Új Világrend nyomában

2014.03.04 13:36

Kapcsolódó link:

https://embers-eg.webnode.hu/news/majus-elseje-a-munka-es-az-illuminati-szuletesnapjanak-unnepe/

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-denver-airport-hatborzongato-titkai/

 

Legendavadász - Az illuminátusok társasága, az Új Világrend nyomában


Létezik egy titkos, a világ gazdaságára hatalmas befolyással bíró szervezet, melynek kénye kedve szerint alakul emberek millióinak élete? Az illuminátusok befolyásos családok által alkotott, zártkörű csoport, melynek célja az alapítójuk által megálmodott új világrend megvalósítása.

Gondoltatok már rá, hogy van egy olyan titkos szervet, amely az egész világot irányítja? Az országok kormányait, a világbankot és még megannyi mást. Nos, néhány szóbeszéd szerint ez a társaság az illuminátusok társasága.

Szolgálják ezt a társaságot emberek és földönkívüliek egyaránt. Ők azok, akik minden nagyobb változást végbevisznek a földön. De mi lehet a szerepük? Talán le akarják igázni az emberiséget? Esetleg segíteni szeretnének rajtunk?

 

Illuminátusok

 

A társaságba kizárólag beleszületni lehet, ún. családon belül. Ezek az emberek mind nagyhatalmú vezetők.  Az illuminátusok modern változatát Adam Weishaupt (zsidó, jezsuita tudós, szabadkőműves) alapította 1776-ban négy barát segítségével: Francis Dashwood (jezsuita tudós, Hellfire klub), Marki Francois de Sade (jezsuita tudós, szabadkőműves), Kollmer (valószínűleg jezsui­ta) és Meyer Rothschild (zsidó, pénzember). Az az eszme fogalmazódott meg Weishauptban, hogy egy társaságot kell létrehozni, amely hatását mindenfelé kiterjeszti. A leghatalmasabb szellemeket öleli föl, az ész uralmának helyreállításáért munkálkodik, továbbá előremozdítja a vallásos s politikai felvilágosodást és az emancipációt.

Tanai szerint a vallásos dogmák és istentiszteleti formák elvetendők, csak a deizmus rendszere terjeszthető, és a köztársasági elvek a hirdetendők. Knigge betársulásával, és a szabadkőműves páholytól nyert támogatás folytán az új rend rohamosan terjedt. De ne vágjunk ennyire bele a történetbe, lássuk, kik is voltak az ő elődeik!

Az illuminati szó latin jelentése „felvilágosodott” vagy esetleg „megvilágosodott”. A történelem legalább négy nagyobb csoportról tud, akik vagy így, vagy hasonlóan nevezték magukat. Természetesen a cél ugyanaz volt: eltörölni a vallásokat, és kizárólagosan a deizmus rendszerét hirdetni. Meg akarták alapítani az Új világrendet, ahol kvázi mindent ők irányítottak volna.

Ez a négy társaság az Alombrád (Spanyolország), az entuziászta és vizionárus álmodozókból álló guerineteké (Franciao, 1684 körül), a misztikusok által alkotott egyesület (Belgium, XVIII. század második fele), és végül az illuminátusok rendje.

Nyilván a társaságok nem arattak osztatlan sikert, főleg nem a spanyol inkvizíció idején. Az Alombrád társaság vezetője nem volt más, mint Maria de Santo Domingo. Úgy hitte, hogy az embernek nincs szüksége sem papokra, sem vallásra, hiszen közvetlenül a testen keresztül képes beszélni Istennel. Nem sokáig maradt titokban az elméletük, hamar követőkre lelnek Franciaországban is. Ezek a társaságok már az illuminés nevet viselték. Az egyik legjelentősebb csoportot Pierre Guérin atya (hát nem érdekes?) alapította 1625-ben. Azt beszélik, hogy nem csekély eredményeket értek el a fehér mágia gyakorlásával.

 

Természetesen, ha a ma létező társaság gyökereit szeretnénk felkutatni, akkor azt Bajorországban kell keresnünk.

1776-ban John Adam Weishaupt teológiatanár május elsején megalapítja a Bund der Perfektibilisten (A tökéletességre Törők Szövetsége) nevű társaságot. Tulajdonképpen egy egalitariánus, jezsuita ellenes, antimonarchista szervezet volt rengeteg szabadkőműves ideológiával.

Később a nevet megváltoztatják az Illuminátusok Társaságára. Eleinte csak az öt alapító tagból állt, akik természetesen egy páholyból származtak. Az alapítókat egyre jobban zavarta a szabadkőműveseket övező egyre nagyobb nyilvánosság. Adam viszont olyan jó szervezőképességekkel rendelkezett, hogy egy év múlva már több mint száz taggal rendelkezett, 1780-ra viszont már több mint kétezren voltak.

Hamarosan elárasztották Európát az illuminátus körök: 1783-ra Franciaország, Németalföld, Svédország, Lengyelország és Magyarország is feliratkozik a listára. Egyre erősebbek és befolyásosabbak, s egyre komolyabban idegesítik a katolikus egyházat – no meg azokat a világi uralkodókat, akik tanácsadói között még ott voltak az 1773-ban feloszlatott jezsuita rend egykori tagjai.

Weishaupt egyre nagyobb radikalizmusa, állam- és egyházellenessége már nagyon zavarta a bajor választófejedelmet, és Károly Tivadar 1784-ben betiltotta az összes titkos társaságot. Mivel ez nem volt annyira egyértelmű mindenki számára, egy évvel később az illuminátusokat és a szabadkőműveseket is törvényen kívül helyezte. Weishauptot száműzték Bajorországból, majd Türingiai letelepedése után a távolból tudta szemlélni az általa létrehozott társaság utóéletét.

1789 decemberében Rómában őrizetbe vették a híres okkultista-kalandort (még rengeteg jelzővel illethetnénk) Giuseppe Balsamot, aki Allesandro Cagliostro gróf néven olyan halálos ellenségeket szerzett magának, mint Nagy Katalin cárnő, XVI. Lajos francia király, VI. Piusz pápa, vagy Giacomo Casanova.

 

 

Cagliostro gróf bizonyíthatóan szabadkőműves volt, ami akkoriban a pápai államban főbenjáró bűnnek számított, és halálbüntetést vont maga után. Miután elkapták a grófot, valószínűleg részletes tanúvallomásáért cserébe (több száz oldalon keresztül leírja, hogy a szabadkőművesek és az illuminátusok hogyan próbálják megfosztani a trónjától a Bourbon házat, és megbuktatni a katolikus egyházat) mindössze életfogytiglanra ítélik. Sikertelen szökési kísérlete után a Forte di San Leóban hal meg tüdőgyulladásban 1795-ben.

Természetesen a XIX. század beköszöntével nem volt olyan világtörténelmi esemény, amely mögött ne az illuminátusok árnyát fedezték volna fel a konteósok. 1803-ban egy kiugrott szabadkőműves, bizonyos Johann August von Starck filozófus és hittudós megjelenteti a filozófia diadala a XVIII. században (Triumph der Philosophie im achtzehnten Jahrhunderte) című könyvét, amelyben tisztán levezeti, hogy milyen megnyilvánulási formákat öltött a gonosz Görögországtól kezdve a középkoron keresztül egészen az illuminátusokig. John Robison (róla nem tudni, hogy volt e szerepe a valamelyik páholyban) skót akadémikus ugyancsak írt egy dolgozatot, aminek a neve Proof of Conspiracy, azaz Az összeesküvés bizonyítéka. Ebben a dolgozatban felvázolta az összes elméletét Weishaupt világuralomra töréséről.

Rengeteg találgatás létezik afelől, hogy Weishaupt és társai nem Türingiába mentek a kitiltásuk után, hanem egyenesen Észak-Amerikába, ahol George Washington meghívta őket a Mount Vernon-i ültetvényére, ahol ők készítették fel az USA majdani első elnökét, hogy az új államot illuminátus elvek szerint irányítsa. Tény, hogy Thomas Jefferson (az USA harmadik elnöke) nem titkolta csodálatát Weishaupt és társasága iránt.

 

 

https://legendavadasz.hu/tortenelem/az_illuminatusok_tarsasaga_az_uj_vilagrend_nyomaban

Téma: Legendavadász - Az illuminátusok társasága, az Új Világrend nyomában

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása