Szabadkőművesek Trianon előtt

2012.12.07 13:31

Előzmény:

embers-eg.webnode.hu/news/tri-a-non-haromszor-is-nem/

embers-eg.webnode.hu/news/allamferfiak-a-trianoni-beke-parancsrol/

embers-eg.webnode.hu/news/egy-os/

embers-eg.webnode.hu/products/ember-s-eg/

 

 

Szabadkőművesek Trianon előtt  

 

 

Talán kevés olyan könyv van, amely ilyen mértékben segít megérteni Magyarország első világháború előtti helyzetét - és így Trianon közvetett okait - mint Raffay Ernő dokumentum kötete. A könyv bemutatja a magyar szabadkőművesség eszméinek, céljainak, társadalomra gyakorolt hatásának alakulását a kezdetektől (1867-es kiegyezés) az 1920-as betiltásig. Teszi mindezt megcáfolhatatlanul hiteles forrásokra hivatkozva. Ennek az az oka, hogy 1920-ban a belügyminiszter rendelettel tiltotta be a szabadkőművességet, és a hatóságok elkobozták a páholyok iratanyagát. Ezek a papírok – amiket máig megőriztek – ún. primer források, tehát nem a szabadkőművesekről szóló mítoszok és mesék, hanem a kőkemény valóság. 1920-ban betiltották a sz.kőművességet, mert azt gondolták, hogy hozzájárultak Magyarország szétdarabolásához. Nézzük, hogyan!

1867 után a sz.kőművesség szabadon működhetett Magyarországon. (Ausztriában nem) A reformkorban (48 előtt) gyakorlatilag alig létezett magyar sz.kőművesség, egyszerűen idegen volt a magyarságtól, pl. egy szabadkőműves szerint a magyarországi sz.kőművesség külhonról „mesterségesen idetelepített növény” volt sokáig. (emlékszünk a próbálkozásokra pl: Martinovics) Kezdetben a páholyok betartották az alkotmányukban foglaltakat, nem politizáltak, tisztelték a vallási meggyőződést, és számos jótékonysági munkát végeztek.

1886-tól, a két nagypáholy (Nagy Oriens és a Jánosrendi Nagypáholy) egyesülése után, de különösen a századforduló után furcsa változás vette kezdetét. A szabadkőművesség két táborra kezdett szakadni. Egyfelől maradtak a régi értékeket, királyt, vallást tisztelők, másfelől kezdett megjelenni egy szélsőséges, radikális irányzat, mely felrúgta a sz.kőműves alkotmányt. Ezek a páholyok egyre agresszívabb kirohanásokat intéztek az egyház, és főleg a magyar középosztály ellen. A két irányvonal közül győztek a radikálisak: az első világháború előtt már a páholyok hatalmas többsége szélsőségesen ateista, materialista nézeteket vallott, s propagált egyre erőszakosabban. Tudatosan tették politikai céljukká:

- a kereszténység, különösen a katolikus egyház elleni harcot

- iskolai hittanoktatás megszüntetését

- klerikalizmus elleni küzdelmet, és az egyház teljes vagyonelkobzását

- a magyar nemzet történelmének átírását, hogy a történelmi tudatot gyökeresen átalakíthassák

- a nemzetet összetartó hagyományok nevetségessé tételét

A radikális, progresszív páholyok közül a legszélsőségesebb a Martinovics páholy volt. Ezek a sz.kőművesek mesterségesen fenntartották a forradalmat váró hangulatot a „forradalmi helyzet van” hamis gondolatát. (kik is robbantották ki a forradalmakat a „nagy” francia forradalomtól az első világháborúig?) Elég csak a Martinovics páholy tagjának, Ady Endrének a tucatnyi forradalmi versére gondolni. (Adyt csak felhasználták a sz.kőművesek céljaikhoz) 1918-ban sikerül is kirobbantaniuk a forradalmat.

Ezek a progresszív sz.kőművesek fokozatosan beépültek a közélet legtöbb területére, az országgyűlésbe is, és egyre nyíltabban léptek fel a törvényes rend ellen, saját céljaik érdekében semmibe véve a magyarság érdekeit. Végül már a Katolikus Néppártot leszámítva valamennyi párton belül ott dolgozott a szkőművesek radikális csoportja. A parlamentben legtöbbször obstrukcióval akadályozták meg az életmentő törvényjavaslatok életbe léptetését. Pártot is alapítottak (Polgári Radikális Párt) és jelentős szerepük volt a sajtóban is: a Kelet, Dél, Progressio, Világ, Nyugat mind a kor sz.kőműves lapjai voltak.

Hogy mi okozta a magyar szabadkőművesség egyre szélsőségesebbé válását? A választ valahol a következőkben kell keresni: Az 1886-os egyesülést követően a fő nagypáholy (Magyarország Symbolikus Nagypáholya) hivatalosan is a francia (Grand Orient) irányvonalat követte. A francia Grand Orient pedig teljesen az illuminátusok irányítása alatt állt. (emlékszünk: 1782, Wilhelmsbad)

A másik ok az, hogy a XIX. Század második felében tömegesen vándoroltak be a zsidók főként Galíciából és az Orosz birodalom területéről. Ezek a zsidók kezdettől fogva szimpatizáltak a sz.kőművességgel, igen nagy számban léptek be a páholyokba, és a századforduló után a radikális páholyokban többséget értek el. A radikális páholyok célja volt, hogy a meggazdagodott zsidók többségbe kerüljenek a magyar középosztályba, ugyanis a magyar történelmi középosztály romjain akartak egy új osztályt építeni. Erre bizonyíték, hogy (főleg a nagyvárosokban) a közélet legtöbb területén, például a szabadfoglalkozási ágakban már a világháború előtti évtizedben óriási zsidó többség alakult ki.

Például tény, hogy nemcsak a román bankok, hanem a budapesti zsidó-szabadkőműves kézben lévő bankok is részt vettek a magyar dzsentri középosztály földjeinek román tulajdonba juttatásában.

A szabadkőművesség kezdeteiről még annyit, hogy bár jótékonykodtak, tisztelték a vallást, de azt több kutató is állítja, hogy már régóta ott lappangott az istentelenség és a liberális eszme a szabadkőművességben.

Hogy a szabadkőművesség ilyen felforgató munkát végzett itt Magyarországon és hozzájárult az ország bomlasztásához, vajon külföldtől teljesen függetlenül következett be, vagy külföldi érdekcsoportok segítették elő? Ha a szabadkőművesség és a nemzetközi pénzhatalom világtörténelmi szerepét elemezzük, azt hiszem a válasz egyértelmű.

A teljesség igénye nélkül, röviden összefoglalva ilyen felforgató aknamunkát végeztek a szabadkőművesek, - mintegy előkészítve a terepet Trianonhoz - és ezt a mai napig nem cáfolják, mert nem tudják cáfolni, de mélységesen elhallgatják a történelem órán és kihagyják a történelem könyvekből. Az pedig, hogy Magyarország tényleges szétdarabolásában milyen szerepük volt, egy másik nagy témakör. Abban is akad számos jó könyv.

Felhasznált irodalom: Raffay Ernő: Szabadkőművesek Trianon előtt (Kárpátia Stúdió Kft. 2010.)

 

kapcsolódó oldal: mkh.valosag.net/index.php

Téma: Szabadkőművesek Trianon előtt

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása